Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri"

Transkript

1 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring, men der i stedet fokus på at illustrere nogle centrale principper og idéer til hvordan man løser opgaver ved at se på vinkler, areal, ensvinklede trekanter og retvinklede trekanter med fokus på. runde af. or at blive god til. runde er det allervigtigste at løse mange opgaver, og derfor er der også en masse opgaver hvor mange har været stillet som opgaver til. runde. Til. runde af er de første ti opgaver multiple choice-opgaver med fem svarmuligheder, mens de sidste ti opgaver skal besvares med et positivt helt tal. erfor er opgaverne her en blanding af multiple choice-opgaver og opgaver hvor facit er et positivt helt tal. er er løsningsskitser til alle opgaver bagerst. Vinkler Når man skal bestemme en vinkel i en geometrisk figur, skal man først danne sig et overblik over hvad man ved om vinklerne i figuren. Husk at vinkelsummen i en trekant er 80, vinkelsummen i en firkant er 360, og at femkanter, sekskanter, osv. kan inddeles i trekanter for at bestemme deres vinkelsum. esuden er det en god idé at se efter ligebenede trekanter og udnytte at vinklerne ved grundlinjen er ens. ksempel å figuren er tegnet en regulær femkant, dvs. en femkant hvor alle sider er lige lange, og alle vinkler er lige store. Vi ønsker at bestemme den markerede vinkel v. v a en femkant kan inddeles i tre trekanter, er vinkelsummen i en femkant 3 80 = 40. erfor er hver af vinklerne 40 = 08. I den markerede trekant hvor vinklen v indgår, er den store vinkel derfor 08, mens de to små vinkler er lige store da trekanten er ligebenet. ltså er v = = 36. Opgave. å figuren er der en regulær sekskant. Hvor mange grader er den markerede vinkel v? v Opgave. unkterne,,, og ligger med samme indbyrdes afstand på en halvcirkel som vist. Hvor stor er vinkel i femkanten? ) 60 ) 4 ) 3 ) 7 ) 67, Opgave 3. n plan figur bestående af linjestykker,, og, hvor og krydser hinanden, kaldes en sløjfe. Hvad kan man sige om vinkelsummen i en sløjfe? en er: ) over 90 ) 80 ) under 360 ) 360 ) 40

2 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. real I opgaver med areal skal man have styr på formlen for arealet af en trekant, formlen for arealet af et rektangel og formlen for arealet af en cirkel. esuden er det vigtigt at huske at to trekanter med samme grundlinje og samme højde har samme areal. ksempel n stor cirkel har radius og en lille cirkel med radius r har samme centrum. Vi ved at arealet mellem de to cirkler (markeret med gråt på figuren) er 6π, og vi skal bestemme r. Opgave 4. å den ene af to parallelle linjer ligger punkterne, og 3, og på den anden ligger punkterne, og 3. er trækkes forbindelseslinjer mellem dem som vist på figuren. Hvad gælder der om arealerne, og 3? ) + 3 = ) + 3 < ) + 3 = ) = ) ingen af delene realet mellem de to cirkler er arealet af den store cirkel minus arealet af den lille cirkel, dvs. 6π = π r π r = 6 = 9 r = 3. ksempel a formlen for arealet af en trekant er højde gange grundlinje divideret med, har trekanter med samme grundlinje og samme højde også samme areal. å figuren er indtegnet to parallelle linjer. e to trekanter og har samme areal da de har samme gundlinje og samme højde, nemlig afstanden mellem de parallelle linjer. å figuren er linjestykket halvt så stort som linjestykket. erfor er arealet af trekant G halvt så stort som arealet af trekant da grundlinjen er halvt så stor, mens højden er den samme. G Opgave. n kvadratisk chokoladelagkage med målene 3 cm 3 cm udskæres i syv pæne stykker som vist. er er cm mellem hver af de viste markeringer. Hvilken type stykke er mindst? ) type ) type ) type ) type ) alle har samme størrelse Opgave 6. I trekant er midtpunktet af, midtpunktet af og midtpunktet af. Hvis arealet af trekant er 0, hvad er så arealet af trekant?

3 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Opgave 7. Hvilket logo har det største areal? kloen kammen lynet smilet ksempel å figuren er der en retvinklet trekant hvor vinkel er ret, = og = 0. Vi ønsker at bestemme længden. ) kloen ) kammen ) lynet ) smilet ) de har alle samme areal Opgave 8. n cirkel med radius r har samme areal som en kvartcirkel med radius. Hvad er r? 0 I en retvinklet trekant er summen af de to spidse vinkler 90, og det betyder at der er en masse ens vinkler som vi markerer på figuren. ) ) ) π ) π ) 4 Opgave 9. e områder har alle samme areal. en mellemste cirkel har radius. Hvad er radius af den yderste cirkel? nsvinklede trekanter ) 3 ) ) π ) 3 ) 3 Hvis to trekanter har de samme vinkler, kaldes de ensvinklede, og forholdet mellem ensliggende sider er det samme. I geometri er det altid vigtigt at lægge mærke til om der er ensvinklede trekanter da man ved at se på forhold mellem sider kan bestemme længder på figuren. y 0 y Nu kan vi se at trekanterne, og er ensvinklede. I trekant er forholdet mellem de to kateter. ette må derfor også gælde for trekant og trekant. Hvis vi sætter = y, er = 0 y. ermed er = y og = 0 y. Ved at løse de to ligninger med to ubekendte fås = 4. Opgave 0. n pæl på meter kaster skygge i lyset fra en kraftig lygte på toppen af en 0 meter høj mast, der står meter fra pælen. Hvor lang er skyggen? lygte 0 m m m? ),4 m ), m ) 3 m ) 4,8 m ) m 3

4 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Opgave. Trekanterne og er kongruente (dvs. ensvinklede og lige store), og der gælder = og = 4. Hvad er længden af liniestykket? Husk desuden at hvis to cirkler tangerer hinanden, da går linjen gennem de to centre også gennem cirklernes røringspunkt. ) 3 4 ) 4 ) 4 ) 4 4 ) 3 Opgave. I rektanglet er = 30 og = 40. Linjestykkerne og står vinkelret på diagonalen. Hvor langt er stykket? ind den retvinklede trekant I mange geometriopgaver er der retvinklede trekanter hvor man kender to af siderne, og dermed kan finde den tredje ved ythagoras sætning. e retvinklede trekanter er ikke altid synlige på figuren, man skal selv opdage dem! Når man leder efter retvinklede trekanter, er det vigtigt at huske at hvis en linje tangerer en cirkel, så står linjen fra centrum til røringspunktet vinkelret på tangenten. Trekanter med vinklerne I en retvinklet trekant hvor de spidse vinkler er 30 og 60, er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste katete, og den længste katete er 3 gange længden af den korteste katete, og dermed 3 gange længden af hypotenusen. et kan man indse ved at spejle trekanten i den længste katete så man får en trekant hvor alle vinkler er 60, dvs. en ligesidet trekant a den nye trekant er ligesidet, ses det umiddelbart at den korte katete er halvt så lang som hypotenusen. en længste katete kan findes ved ythagoras sætning. Vi kalder længden af den korteste katete for og længden af den længste katete for y. a er y = () = 3 = 3. et er ofte meget anvendeligt at kende disse forhold da der er mange trekanter i geometri y 4

5 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. ksempel I en ligesidet trekant har den indskrevne cirkel radius. Vi ønsker at bestemme trekantens højde. Når vi indtegner højden, opstår der en trekant. en øverste vinkel på 60 deles nemlig i to lige store vinkler da trekanten er ligesidet. Hvis vi yderligere indtegner en linje fra centrum til røringspunktet for en af siderne, opstår der en lille trekant, da denne linje står vinkelret på siden. I denne trekant har den korte katete længde da den svarer til radius i cirklen. erfor er længden af hypotenusen, og hele højden er derfor + = 3. Opgave. en lille cirkel har centrum og radius 3, og den store cirkel har centrum og radius. Linjerne l og m går gennem og tangerer den store cirkel i punkterne og. Hvad er arealet af firkant? l m Opgave 6. ire cirkler med radius tangerer hinanden og siderne i et kvadrat som vist. Hvad er sidelængden i kvadratet? Opgave 3. I en ligesidet trekant er indtegnet tre cirkler med radius som tangerer hinanden og trekantens sider som vist på figuren. ) ) 4 ) + ) 4 + ) Opgave 7. n bille skal kravle på ydersiden af den viste klods fra til. Hvor lang er den korteste rute? Hvor stor er trekantens sidelængde? ) + 3 ) + 3 ) ) ) Opgave 4. n ligebenet trekant har areal 60, og højden på grundlinjen er. Hvad er trekantens omkreds? ) 3 ) ) + + ) + )

6 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Løsningsskitser Opgave Svar: 30. Vinkelsummen i en sekskant er 4 80 = 70 da en sekskant kan inddeles i fire trekanter. ermed er hver vinkel = w v Summen af fire af de seks vinkler i trekanterne er derfor altid mindre end 360. ermed kan vi slutte ). Vi kan ikke slutte nogle af de andre udsagn da summen af de fire vinkler ændres afhængigt af summen af de to vinkler i midten. Hvis de f bliver meget store, bliver summen af de fire vinkler mindre end 90. Opgave 4 Svar:. å figuren er arealet inddelt i to dele. 3 I trekanten med vinklen w er den store vinkel derfor 0, mens de to små vinkler er lige store da trekanten er ligebenet. erfor er w = 80 0 = 30. Vinkel w + v er pga. symmetri halvdelen af den store vinkel på 0 som de er en del af. erfor er v + w = 60 og v = 60 w = = 30. Opgave Svar:. Kald halvcirklens centrum for O, og tegn forbindelseslinjer til de fem punkter som vist på figuren O e fire vinkler ved centrum er lige store da linjerstykkerne,, og alle er lige store. erfor er de hver 80 = 4. Trekant 4 O er ligebenet da både O og O er radius i cirklen. ltså er = 80 4 = 67,. Opgave 3 Svar:. Vinkelsummen i de to trekanter tilsammen er 80 = O O 3 Trekant og trekant har samme areal da de har samme grundlinje og samme højde. erfor har trekant O og trekant O også samme arealet. å samme måde ses at arealet af trekant O og arealet af trekant 3 O 3 er det samme. erfor er + 3 =. Opgave Svar:. Trekanterne af type, og har alle samme grundlinje og samme højde, og deres areal er derfor det samme. irkanten type inddeles i to lige store dele ved at indtegne diagonalen i kvadratet. Hver af de to trekanter der opstår, er halvt så store som trekanterne af type, og da deres grundlinje er halvt så stor, mens de har samme højde. erfor har stykket af type samme areal som de andre. lle stykkerne er derfor lige store. Opgave 6 Svar: 30. a er midtpunktet af er afstanden fra til linjen halvt så stor som afstanden fra til linjen. Trekant er derfor halvt så stor som trekant da de har samme grundlinje. erfor er arealet af trekant lig med 0 = 60. 6

7 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Trekant er halvt så stor som trekant da grundlinjen i trekant er halvt så stor som grundlinjen i trekant, mens højden er den samme. ltså er arealet af trekant lig med 60 = 30. Opgave 7 Svar:. igurerne kloen, kammen og lynet har alle areal da de udgør halvdelen af hver af de markerede rektangler på figuren. kloen kammen lynet smilet iguren smilet har derimod et areal der er lidt større end, da smilet udgør halvdelen af de to yderste grå rektangler, mens den udgør lidt mere end halvdelen af det midterste grå rektangel. Opgave 8 Svar:. realet af kvartcirklen er π = π. realet af cirklen 4 4 med radius r er r π. ermed er r π = π og altså r = =. 4 4 Opgave 9 Svar:. realet af den midterste cirkel med radius er π = π. a arealet af hver af de områder er det samme, må arealet af den store cirkel være 3 så stor som arealet af den midterste cirkel. Kald radius i den store cirkel for r. a er r π = 3 π og altså r = 3. Opgave 0 Svar:. å figuren tegnes en vandret linje i meters højde så der dannes en trekant med grundlinje og højde 8. Kald desuden skyggens længde for. lygte 8 Nu har vi to ensvinklede retvinklede trekanter, og de må have samme forhold mellem de to kateter. erfor er =, dvs. = 3. ælen 8 kaster altså en skygge på 3 meter. Opgave Svar:. a trekant og er kongruente, er vinkel i trekant ret, = og = 4. et betyder at =. Trekant og trekant er ensvinklede da de deler vinkel og begge har en ret vinkel. erfor er forholdet mellem kateterne i de to trekanter det samme, dvs. = 4. ltså er = 4 og = = 4. Opgave Svar: 4. Trekant er en retvinklet trekant, og vi kan derfor benytte ythagoras sætning til at bestemme hypotenusen. = = 00 = 0. 7

8 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde Trekanterne og er ensvinklede da de deler vinkel, og begge har en ret vinkel. ermed er forholdet mellem ensliggende sider ens, dvs. forholdet mellem den mindste katete og hypotenusen er 30 = 3. ltså er = 3 = 3 30 = 8. å tilsvarende vis ses 0 at = 8. ermed er = = 0 8 = 4. Opgave 3 Svar:. å figuren indtegnes linjen mellem de to nederste linjers centre. Linjen gennem centrene på to cirkler som tangerer hinanden, går altid gennem deres røringspunkt, dvs. denne linje har længde da cirklerne har radius. Højden deler trekanten i to retvinklede trekanter, og da trekanten er ligebenet, deler højden grundlinjen på midten. Vi får derved to kongruente retvinklede trekanter, hvor de to kateter har længde og 4 =. Vha. ythagoras kan vi nu bestemme længden af de sidste to lige lange sider i trekanten: = + = 3. Trekantens omkreds er derfor = 0. Opgave Svar: 08. Linjen står vinkelret på tangenten l. Når vi tegner en linje mellem de to centre, opstår der derfor en retvinklet trekant. l 3 esuden tegnes en linje fra hvert af de to centre vinkelret ned på trekantens side, og linjer fra centrene til trekantens vinkelspidser som vist på figuren, så der opstår to små kongruente retvinklede trekanter. Vinklerne i den store trekant er 60, og når vi danner de små trekanter halverer vi disse vinkler. erfor er de små trekanter trekanter. ltså er forholdet mellem den store katete og den lille katete 3, og sidelængden i trekanten er = + 3. Opgave 4 Svar: 0. ormlen for arealet af en trekant er = h g, hvor g er gundlinjen, og h er højden. a trekanten har højde h = og areal = 60, er grundlinjen g = = 60 = 4. h m I denne trekant kender vi to af sidelængderne da vi kender cirklernes radier: = 3 + = og =. Ifølge ythagoras sætning er = = 9. irkant består derfor af to kongruente retvinklede trekanter med kateterne 9 og. ltså er firkantens areal 9 = 08. 8

9 Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Opgave 6 Svar:. Ved at tegne linjer som vist på figuren, gennem cirklernes centre opstår der en retvinklet trekant. figur 4 figur Trekanten er pga. symmetri ligebenet. Kald længden af kateten for. a hypotenusen har længde + =, kan beregnes ved ythagoras sætning: + =, og altså =. Kvadratets sidelængde er altså ( + ) = +. Opgave 7 Svar:. ette er ikke en fyldestgørende løsning, men en skitse til hvordan man bestemmer den korteste rute. or at finde den korteste rute skal man gennemgå de forskellige muligheder for at bevæge sig hen over klodsen. Hvis vi i stedet betragter tilfældet hvor billen kravler hen over den lodrette flade, derefter op på den vandrette flade, evt. op på den lodrette flade og til slut over på den lodrette flade til, så bliver den udfoldede figur som vist på figur. I dette tilfælde er den = korteste rute en ret linje fra til, og den har længde 8 = 3. f de to ruter vi her har set på, er den sidste den korteste, da 8 < 0. Ved at gå de andre muligheder igennem ses at dette er den korteste. ørst ser vi på tilfældet hvor billen fra kravler hen over den lodrette flade, derefter op på den vandrette flade, op på den lodrette flade, og til slut hen over den vandrette flade til. or at finde den korteste rute i dette tilfælde folder vi figuren ud"så fladerne ligger i samme plan (se figur ). en korteste vej mellem to punkter i en plan er en ret linje, dvs. i dette tilfælde er den korteste rute + 4 = 0 =. 9

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

Workshop i Grafer og Geometri

Workshop i Grafer og Geometri Workshop i Grafer og Geometri Indholdsfortegnelse: 1. Øvelser i plangeometri side 1 Elementære geometriopgaver (C) side 1 Vejledende eksamensopgaver (B/A) side 4 Eksempler på projektopgaver i plangeometri

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Lille Georgs julekalender 08. 1. december

Lille Georgs julekalender 08. 1. december 1. december Et digitalur viser 20:08. Hvor lang tid går der før de samme fire cifre vises igen (gerne i en anden rækkefølge)? 2. december Hvilket matematisk tegn kan anbringes mellem 2 og 3, således at

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad af Bjørn Felsager, Knud Nissen og Niels Fruensgaard Flagskibet blandt geometriprogrammer The Geometers SketchPad

Læs mere

Vinkelmåling med sekstant

Vinkelmåling med sekstant Vinkelmåling med sekstant I dette lille projekt skal vi se på princippet i hvordan man måler vinkler med en sekstant, og du skal forklare hvorfor det virker! Hvis du er i besiddelse af en sekstant, eventuelt

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere