EVALUERINGSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT 2014"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014

2 Indhold 1. Indledning Mål for Jobpatruljen Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg Resultater fra Jobpatruljen Ansættelse Arbejdstid Løn Arbejdsmiljø Arbejdsskader Sygdom Alkohol Problemer og opfølgning Branchesammenligninger Lokal- og branchesammenligninger Presseomtale Evalueringsrapport, Jobpatruljen

3 1. Indledning Jobpatruljens sommerkampagne er ovre for Denne rapport er en opgørelse over de resultater, Jobpatruljen nåede i løbet af sommeren. Der er ligeledes en statusrapport for, hvordan de unge har det på det danske arbejdsmarked. Sidste års store historie var, at Jobpatruljen kunne påvise, at de unges rettigheder ved sygdom blev overtrådt i stor stil. Der var samtidig en klar tendens til færre virkelig slemme sager selvom vi stadig stødte på dem. Til gengæld fandt vi en stigning i de sædvanlige overtrædelser - de unge arbejder for lang tid og slæber for meget. Vi har i år kørt den største Jobpatrulje nogensinde. Jobpatruljen har igen i år slået rekord. Vi har fået 3053 interviews og ydet en stor oplysningsindsats over for unge i alderen år Mål for Jobpatruljen 2014 Jobpatruljen har nydt stor opbakning i løbet af planlægningsfasen. De lokale koordinatorer har været dygtige til at bygge videre på sidste års erfaringer, og optakten til årets Jobpatrulje lovede godt. Derfor var målsætningen at nå samtaler med unge. Jobpatruljen er fortsat et projekt drevet af frivillige. Alle der har en interesse i at give de nye på arbejdsmarkedet en god oplevelse og lære dem om regler og love, er velkommen i Jobpatruljen. Derfor var målet for i år at favne bredt blandt frivillige med interesse i faglige aktiviteter. Som de sidste par år har det igen været et mål at nå ud i alle afkroge af Danmark. Selvom koncentrationen af fritidsjobbere er i byerne, har vi igen prioriteret også at køre Jobpatrulje og være synlige i de tyndt befolkede områder Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg I en erkendelse af at Jobpatruljen ikke kan nå at tale med samtlige fritidsjobbere i løbet af en sommerferie, har vi startet et nyt initiativ i Det vil fra efteråret 2014 være muligt at booke en Jobpatruljeunderviser. Målgruppen er klasses elever i folkeskoler og på efterskoler. Det udelukker dog ikke andre interesserede i også at henvende sig. Man kan læse mere om initiativet, og om hvordan man booker os på Evalueringsrapport, Jobpatruljen

4 2. Resultater fra Jobpatruljen Samlet set har Jobpatruljen talt med unge fritidsjobbere i alderen år, hvilket er over målsætningen på Vi har besøgt virksomheder i løbet af sommeren. Det svarer til, at vi har mødt en fritidsjobber på 26% af vores besøg. Det er en mindre forbedring i forhold til tidligere år. Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over antallet af interviews og virksomhedsbesøg i de enkelte afdelinger. Den nedenstående statistik er lavet på baggrund af de samtaler, vi har haft med de unge på deres arbejdsplads. I samtalen med de unge udfyldes et standardiseret spørgeskema. Hver samtale tager mellem 5-15 min afhængig af travlhed og udfaldet af svarene. Område Interviews Besøg i alt Fyn inkl. Fredericia Hovedstaden inkl. Nordsjælland og Bornholm Midt og Vestjylland Nordjylland Sjælland inkl. Lolland og Falster Sydjylland Østjylland I alt Tabel 1: Geografisk oversigt over gennemførte interviews og virksomhedsbesøg. Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg og interviews fra 2009 til 2014 i figur 1. Figuren illustrerer, at antallet af interviews har ligget stabilt indtil i år, hvor der har været en klar forbedring af tidligere resultater. INTERVIEWS Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens besøg og interviews. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

5 Baseret på indberetninger fra sommerens besøg kan vi tegne et billede af unge fritidsjobberes arbejdsmarkedsforhold. Resultaterne er opgjort i nedenstående figurer. Resultaterne er gjort op under overskrifterne: Arbejdstid, Løn, Arbejdsmiljø, Sygdom, Alkohol og Arbejdsskader. Figur 2-15 er baseret på det samlede antal besvarelser. Figur giver et indblik i, hvordan de unge har det inden for de forskellige brancher. Figur giver et indblik i, hvordan de unge har det lokalt inden for de 7 regioner samt de forskellige brancher. Jobpatruljen er langt overvejende blevet mødt med positive reaktioner hos de fritidsjobbere og arbejdsgivere, der er blevet besøgt. Det er fortsat kun i omkring 1 % af besøgene, at Jobpatruljen oplever at blive afvist. Den gennemsnitlige fritidsjobber er 16,5 år. Et tal der har ligget stabilt over de sidste mange år Ansættelse 10 % har ikke en ansættelseskontrakt. Dermed fortsætter en tidligere nedadgående kurve. Loven tilskriver, at fritidsjobbere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, som har været ansat i over en måned, har krav på en ansættelseskontrakt. MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT 20, 16, 15, 15, 13, Figur 2: Udviklingen i hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

6 2.2. Arbejdstid De adspurgte unge arbejder 7 timer pr. vagt og 20,8 timer om ugen i gennemsnit i sommerferieperioden. Det er ikke unormalt, at møde unge som overskrider grænsen på 8 timer for en vagt. Jobpatruljen mødte en ung fyr, som arbejdede op til 20 timer pr. vagt, hvilket, han også gav udtryk for, var lidt for hårdt. I alt arbejder 20,8 % af de unge mere end lovgivningen tillader. ARBEJDSTID I FERIEN 17, ,3 20,0 20,8 8,5 6,0 6,0 5,5 8,0 6, Arbejdstid/vagt i ferien Arbejdstid/uge i ferien Figur 3: Udviklingen i unges arbejdstider. Der har været nogle klare udsving i kurven over de sidste par år. Det skyldes, at spørgsmålet, om hvorvidt de unge får pauser nok, er blevet tilpasset. Vi mener, at det nuværende spørgsmål giver det mest retvisende resultat. Det er dog noget overraskende, at hele 26,0 % ikke får deres 30 minutters pause, når de har været på arbejde i mere end 4 timer. MANGLER PAUSER * 26,1% 26% * 12,5% 13, 14, 7, Figur 4: Udviklingen i unges adgang til pauser. * Spørgsmålet stilles anderledes i år. Der bliver nu spurgt, om de unges faktiske mængde af pauser, og ikke om de føler at have nok pause. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

7 2.3. Løn Den gennemsnitlige interviewede fritidsjobber får 64 kr. i timen for sit fritidsjob. Efter sidste års fald i lønnen, er udviklingen igen på vej opad. GENNEMSNITSLØN kr 61,00 kr 62,00 kr 63,00 kr 62,60 kr 63,80 kr 64, Figur 5: Udviklingen i unges timeløn. De fleste unge er eller har været ansat på prøve eller under oplæring. Af disse angiver 4 %, at de ikke får eller har fået løn i denne periode. Dermed fortsætter en positiv udvikling. MANGLER LØN UNDER OPLÆRING 18, 13, 8, 7, 6, Figur 6: Udviklingen i antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring Arbejdsmiljø Der er ikke længere en positiv udvikling i antallet af unge, der løfter eller skubber for meget, og tallet i sig selv er foruroligende. 39 % har svaret, at de løfter over de tilladte 12 kg. eller skubber over 250 kg. (eller håndterer mere end 10 indkøbsvogne ad gangen). UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 34, 34, 30, 23,6% 25, Figur 7: Udviklingen i antallet af unge der løfter eller skubber for meget. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

8 2.5. Arbejdsskader 34 % af de unge er aldrig blevet instrueret i, hvordan man undgår arbejdsskader, selvom det er arbejdsgiverens pligt at oplyse herom. ARBEJDSSKADER 40, 35, 37, 36, 38, 3 11, 9, 6,2% 9,3% 8, Mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader Har fået en arbejdsskade Figur 8: Udviklingen i antallet af unges arbejdsskader Sygdom Det er arbejdsgiverens ansvar at finde en afløser, hvis man er syg. 20,4 % ringer dog selv efter en afløser eller prøver at bytte vagt, mens de er sengeliggende. Det er en ubehagelig byrde, som har givet historier om unge, der møder syge på arbejde fordi de ikke kan få byttet deres vagt. Derudover frasiger man sig teknisk set også muligheden for at få løn under sygdom, da man selv har byttet vagten. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 20, 20, 20,2% 20, Figur 9: Udviklingen i unges forhold ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

9 Det er langt fra alle unge, der har ret til løn under sygdom. Det kræver, at man lever op til nogle bestemmelser beskrevet i Funktionærloven eller det står skrevet i ansættelseskontrakten. Den vigtigste bestemmelse, der skal overholdes, er, at man skal arbejde mere end 74 timer over 8 uger. Hele 42 % af de adspurgte bliver snydt for muligheden for løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. De svarer, at de ikke får løn under sygdom, selvom de arbejder tilstrækkeligt i deres sommerferie til at være dækket af ovenstående bestemmelse og dermed også er berettiget til at modtage løn under sygdom. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB 49, 55,6% 42% Figur 10: Udviklingen i unges indkomstsikkerhed ved sygdom Alkohol Det er ulovligt for unge under 18 år at udskænke alkohol og arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. 6 % af alle fritidsjobbere uanset branche arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Tallet er relativt lavt, da målingen er lavet på baggrund af alle interview også fra arbejdspladser der ikke sælger alkohol. ALKOHOL * 26% 7, 8, 9,5% 5, 6, 6% 2, 1,3% Arbejder i lokaler med alkohol Udskænker selv alkohol Figur 11: Udviklingen i antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. * Spørgsmålet udregnes anderledes i år. Tidligere har man udregnet procentsatsen af ungarbejdere, der selv udskænker alkohol på baggrund af det samlet antal besvarelser. Nu er den blev udregnet på baggrund af, hvor mange der har svaret ja til, at de arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

10 2.8. Problemer og opfølgning Figur 12 viser, hvor mange overtrædelser der er inden for de forskellige aspekter af et ansættelsesforhold. Bemærk, at et ansættelsesforhold kan have flere problemer, hvorfor det samlede antal i oversigten overstiger antallet af besøg med problemer. Opgørelserne startede først i 2010 og har været opgjort på forskellige måder, hvorfor der er store udsving i kurven for arbejdstid Problemer med arbejdstid overtrædelser af tid på vagter, uger og pauser Problemer med løn ingen løn under oplæring+brud på OK Problemer med arbejdsmiljø løft og skub Problemer med alkohol Problemer med arbejdsskader fravær uden lægeanmeldelse Figur 12: Udviklingen i, hvor mange overtrædelser der har været på Jobpatruljens besøg fordelt på emne. Ved hele 65 % af besøgene, hvor vi talte med en fritidsjobber, blev det vurderet, at der er et eller flere problemer i ansættelsesforholdet. Med andre ord er der kun 35% af de unge, der har en ansættelse, hvor ingen regler bliver brudt. De enkelte arbejdsgivere har selvfølgelig det direkte ansvar for, at de unge overholder reglerne, mens de er på arbejde. Men også forældrene udfylder en rolle som værge for de unge. Juridisk set er det aldrig den unges eget ansvar, at reglerne bliver overholdt. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER 51,2% 29,6% 35, Figur 13: Udviklingen i antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen bliver overholdt. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

11 Kun 8 % af de interviewede angiver at være medlem af en fagforening. Dermed fortsætter de sidste par års nedadgående kurve. MEDLEM AF EN FAGFORENING 14,3% 13, 12,5% 9,5% 8,6% Figur 14: Medlemsudviklingen blandt unge i en fagforening. Der er tidligere blevet draget paralleller mellem det, at de unge i højere grad fravælger fagforeningen og deres uvidenhed om det arbejdsmarked, de er på vej ud på. I figur 15 kan man se en oversigt over, hvor mange gange de unge har svaret ved ikke ved udvalgte spørgsmål. 40, 20, 0, 35, 35% 19, 1 12,6% 9,5% 5, 3% Er du medlem af en fagforening? Har du en ansættelseskontrakt? Får du løn under sygdom? Skal du selv finde afløser ved sygdom? Fik du løn i din oplæringsperiode? Figur 15: En måling på hvor ofte de unge svarer ved ikke ved 5 af de spørgsmål, der indgår i et interview. Det er derudover de færreste, der kan svare på, hvad de er berettiget til i feriepenge og ferie-fridage, hvor meget de må løfte, og hvad de må arbejde med af maskiner. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

12 kr 63,91 kr.64,00 kr.61,69 kr.61,84 kr.67,05 kr.68,36 kr.62,47 kr.74,79 3. Branchesammenligninger Som noget nyt måler Jobpatruljen på forskellige brancher. De fleste fritidsjobbere arbejder inden for nogle specifikke brancher. Vi har i år valgt at måle på brancherne: - Supermarkeder og brugser - Caféer og restauranter - Bagerier - Sommerland & turistattraktioner Vi kunne også have valgt at måle på butikker, kiosker, forlystelsesparker eller andre brancher. Det er dog blevet vurderet, at mængden af datamateriale eller diversiteten inden for branchen har været for stor til at give et retvisende billede. Figurerne fra den nationale undersøgelse i kapitel 2 går igen i dette kapitel. Det nationale resultat vil fremgå til sammenligning. Det kan bedst betale sig at arbejde i et sommerland, der har man den højeste gennemsnitsløn. Desværre er der også her oftest problemer med at få fuld løn i oplæringsperioden. GENNEMSNITSLØN Figur 16: Brancheopdeling på unges timeløn. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

13 20,0 20,8 21,2 21,3 21,1 18,8 22,3 28,5 6,9 7,4 6,7 6,2 7,0 7,6 6,9 7,5 2% 3, 5% 6, 8,1% 9,6% 11% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 17: Brancheopdeling på antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring. Arbejdstiden er stort set ens uanset branche. Der er større forskel på, hvem der får sine pauser. De ansatte unge hos bagerne har kæmpe problemer med at få tilstrækkeligt med pauser. Det kan hænge sammen med, at de unge ekspedienter ofte står alene bag disken i bageren, og derfor ikke har mulighed for at holde den pause, de har ret til. TIMER PR. VAGT I FERIEN TIMER PR. UGE I FERIEN Figur 18 & 18.1: Brancheopdeling på unges arbejdstider. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

14 6,1% 5% 13, 13% 18, 1 26,1% 26,1% 26% 20,3% 1 27,2% 32% 44,6% MANGLER PAUSER Figur 19: Brancheopdeling på unges adgang til pauser. MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT Figur 20: Brancheopdeling på hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Figur 20 viser, at der ikke er lige stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at have en ansættelseskontrakt. De ofte overenskomstdækkede supermarkeder har standardkontrakter, som langt de fleste udfylder. Derfor har kun 6,1% problemer her. Det står værre til hos de mindre virksomheder i de andre brancher. De er knap så gode eller direkte dårlige til at få kontrakt med deres ansatte. Ved flere besøg har aktivister henvist arbejdsgivere til den standardkontrakt, der ligger på Jobpatruljens hjemmeside. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

15 55,6% 42% 51, 52,3% ,3% 95% 1 20,2% 2 19,3% 2 21, 33, Når det gælder sygdom, er de unge dårligt stillet. Ca. hver femte skal selv finde en afløser og for bageransatte er det hver tredje og over halvdelen får ikke løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. Igen er det bageransatte, der oftest bliver snydt. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM Figur 21: Brancheopdeling på unges forhold ved sygdom. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB Figur 22: Brancheopdeling på unges indkomstsikkerhed ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

16 8, 9,2% 11, 12% 14, 25, 20, 25% 17, , 5 38, 3 31,1% 2 34,6% 33% 35% 46,5% I cafe/restaurant- og turistbranchen har de unge specielt svært ved at overholde reglerne for, hvor meget man må løfte og skubbe. En af de hyppige forklaringer er, at forventningerne til arbejdshastighed gør, at man ofte vælger at løfte to kasser øl i stedet for en. Dette gælder også, selvom de unge kender reglerne. MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER Figur 23: Brancheopdeling på antallet af unge der mangler instruktion i at undgå arbejdsskader. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET Figur 24: Brancheopdeling på antallet af unge der løfter eller skubber for meget. HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE Figur 25: Brancheopdeling på antallet af unges arbejdsskader. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

17 1,3% 0, 4, 1, 1 26% 25% 32% 6% 0,6% 1% 9,5% 5, 1 32,3% 3 Der har altid været en bevidsthed om, at det nationale resultat inden for dette spørgsmål aldrig har været helt retvisende. Det er de færreste arbejdspladser, der servere alkohol, og derfor har det også været spændende at se resultatet for, hvor mange af de unge på caféer og restauranter, der arbejder i lokaler, hvor der serveres alkohol. Resultat er, at overraskende mange unge, nemlig hver tredje, arbejder ulovligt med alkohol. Figur 26 viser også, at nogle unge desværre også selv udskænker alkohol. ARBEJDER I LOKALER MED ALKOHOL Figur 26: Brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. UDSKÆNKER SELV ALKOHOL * * * * Figur 26.1: Brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. * Spørgsmålet udregnes anderledes i år. Tidligere har man udregnet procentsatsen af ungarbejdere, der selv udskænker alkohol på baggrund af det samlet antal besvarelser. Nu er den blev udregnet på baggrund af, hvor mange der har svaret ja til, at de arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

18 8,6% 6,5% 10,3% 8, 1 29,6% 35% 28, 32% 32,3% 3 40, 4 Jobpatruljen mødte flest unge med et arbejde uden problemer hos sommerlandene & turistattraktionerne. Til trods for at de ofte mangler kontrakter og har trænge kår, når de melder sig syge, så har 40 % intet at anmærke i deres ansættelse. Det er bedre end nogen af de andre brancher. Det skyldes blandt andet at færre løfter for meget og arbejder for længe, hvilket er nogen af de store syndere. Dog er tallene generelt forfærdeligt lave. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER Figur 27: Brancheopdeling på antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen ikke bliver overholdt. MEDLEM AF EN FAGFORENING Figur 28: Brancheopdelt medlemsudviklingen blandt unge i en fagforening. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

19 3% 3% 2% 0,2% 2% 2% 3% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 5% 6% 6% 12% 11% 1 25% kr. - kr. 64,00 kr. 64,81 kr. 63,56 kr. 64,27 kr. 63,43 kr. 64,62 kr. 63,05 kr. 64,04 kr. 61,84 kr. 61,88 kr. 62,72 kr. 61,61 kr. 61,67 kr. 61,90 kr. 61,78 kr. 61,68 kr. 68,36 kr. 67,19 kr. 70,60 kr. 67,01 kr. 69,67 kr. 68,32 kr. 68,94 kr. 68,83 kr. 74,79 kr. 78,99 kr. 75,46 kr. 67,97 kr. 69,33 kr. 70,99 kr. 73,75 4. Lokal- og branchesammenligninger Som noget nyt måler Jobpatruljen på forskellige brancher lokalt. Det kan bedst betale sig at arbejde på en café eller restaurant, der har man den højeste gennemsnitsløn. Desværre er der også her oftest problemer med at få fuld løn i oplæringsperioden. GENNEMSNITSLØN Figur 29: Lokal- og brancheopdeling på unges timeløn. MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 30: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

20 26% 26% 31% 22% 21% 31% 21% 2 21% 31% 2 26% % % 31% % 13% 5 75% 0 20,8 22,7 20,7 21,2 21,5 21,4 20,6 19,1 21,3 23,2 21,5 20,6 21,9 22,1 21,0 20,0 22,3 23,2 22,3 21,5 21,5 24,3 22,7 23,0 28,5 31,2 27,7 29,5 22,5 26,1 21,5 0 7,0 7,3 6,6 7,4 6,0 6,6 7,1 7,4 7,6 7,9 7,2 8,3 6,5 7,3 7,5 8,1 6,9 7,3 6,9 6,6 5,6 6,2 6,8 7,4 7,5 7,4 7,4 7,8 6,9 8,2 7,0 Arbejdstiden er stort set ens uanset branche, dog arbejder unge i turistbranchen lidt mere. Der er større forskel på, hvem der får sine pauser. De ansatte unge hos cafe/restauranterne har problemer med at få tilstrækkeligt med pauser. TIMER PR. VAGT I FERIEN TIMER PR. UGE I FERIEN Figur 31 & 31.1: Lokal- og brancheopdeling på unges arbejdstider. MANGLER PAUSER Figur 32: Lokal- og brancheopdeling på unges adgang til pauser. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

21 2 1 23% 12% 15% 23% % 1 15% 26% 2 6% 12% % 13% 3 33% 43% 5 1% 0 5% 3% 5% 13% 1 13% 11% % 12% % 21% 25% 26% MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT Figur 33: Lokal- og brancheopdeling på hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Figur 33 viser, at der ikke er lige stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at have en ansættelseskontrakt. De ofte overenskomstdækkede supermarkeder har standardkontrakter, som langt de fleste udfylder. Derfor har kun 5 % problemer her. Det står værre til hos de mindre virksomheder i de andre brancher. De er knap så gode eller direkte dårlige til at få kontrakt med deres ansatte. Ved flere besøg har aktivister henvist arbejdsgivere til den standardkontrakt, der ligger på Jobpatruljens hjemmeside. Når det gælder sygdom, er de unge dårligt stillet. Ca. hver femte skal selv finde en afløser, og næsten halvdelen får ikke løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. Her er det ansatte i turistbranchen, der oftest bliver snydt. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM Figur 34: Lokal- og brancheopdeling på unges forhold ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

22 % % 1 32% 15% % 51% 6 45% 61% 53% 53% 41% 65% % % 31% % 26% 33% % 33% 3 36% 1 36% 35% 3 35% % % 82% 8 85% % % 92% 91% % 93% 85% 8 93% 83% 9 95% 86% FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB Figur 35: Lokal- og brancheopdeling på unges indkomstsikkerhed ved sygdom. I cafe/restaurant- og turist-branchen har de unge specielt svært ved at overholde reglerne for, hvor meget man må løfte og skubbe. En af de hyppige forklaringer er, at forventningerne til arbejdshastighed gør, at man ofte vælger at løfte to kasser øl i stedet for en. Dette gælder også, selvom de unge kender reglerne. MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER Figur 36: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unges der mangler instruktion i at undgå arbejdsskader. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET Figur 37: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der løfter eller skubber for meget. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

23 26% 3 36% 26% 56% 23% 26% % 35% 3 21% 43% 21% 22% 32% % 5% 3% 6% 6% 1% 1% 1% 2% % % 33% 12% 5% 21% 11% 1 2% 2 1 3% 12% 12% 2% 11% 2% 21% 41% HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE Figur 38: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unges arbejdsskader. Det er de færreste arbejdspladser, der serverer alkohol, og derfor har det også været spændende at se resultatet for, hvor mange af de unge på caféer og restauranter, der arbejder i lokaler, hvor der serveres alkohol. Resultat er, at overraskende mange unge, nemlig hver tredje, arbejder ulovligt med alkohol. Figur 39.1 viser også, at nogle unge desværre også selv udskænker alkohol. ARBEJDER I LOKALER MED ALKOHOL Figur 39: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. UDSKÆNKER SELV ALKOHOL Figur 39.1: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

24 3% 5% 5% 1 12% 1 1 6% 1 11% 1 21% 36% 13% % % 36% 32% 3 31% % 25% % 32% 31% % 41% Jobpatruljen mødte flest unge med et arbejde uden problemer hos sommerlandene & turistattraktionerne. Til trods for at de ofte mangler pause og har trænge kår, når det gælder arbejdsmiljøområdet, så har 40 % intet at anmærke i deres ansættelse. Det er bedre end nogen af de andre brancher. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER Figur 40: Lokal- og brancheopdeling på antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen ikke bliver overholdt. MEDLEM AF EN FAGFORENING Figur 41: Lokal- og brancheopdeling medlemsudvikling blandt unge i en fagforening. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

25 5. Presseomtale Jobpatruljen bliver hvert år dækket af både landsdækkende og lokale medier. Afdelinger og koordinatorer står for den lokale indsats, og central koordinator og forbundene står for den nationale dækning. På nuværende tidspunkt, pr. 26. august 2014, er årets Jobpatrulje blevet omtalt 404 gange. PRESSEKLIP Figur 42: Udviklingen i presseklip der omtaler Jobpatruljen. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 5 Særnummer December 2005 Indhold Jobpatruljen 2005 Også i 2005 blev Jobpatruljen en af fagbevægelsens mest synlige succeser. Over næsten hele landet fik 3000

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Arbejdsløsheden i oktober Den 30. november Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Antallet af arbejdsløse steg med 200 fuldtidspersoner fra september til oktober, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 111.700

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E 20. marts 2012 Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.028 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 4. kvartal 2011,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere