EVALUERINGSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT 2014"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014

2 Indhold 1. Indledning Mål for Jobpatruljen Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg Resultater fra Jobpatruljen Ansættelse Arbejdstid Løn Arbejdsmiljø Arbejdsskader Sygdom Alkohol Problemer og opfølgning Branchesammenligninger Lokal- og branchesammenligninger Presseomtale Evalueringsrapport, Jobpatruljen

3 1. Indledning Jobpatruljens sommerkampagne er ovre for Denne rapport er en opgørelse over de resultater, Jobpatruljen nåede i løbet af sommeren. Der er ligeledes en statusrapport for, hvordan de unge har det på det danske arbejdsmarked. Sidste års store historie var, at Jobpatruljen kunne påvise, at de unges rettigheder ved sygdom blev overtrådt i stor stil. Der var samtidig en klar tendens til færre virkelig slemme sager selvom vi stadig stødte på dem. Til gengæld fandt vi en stigning i de sædvanlige overtrædelser - de unge arbejder for lang tid og slæber for meget. Vi har i år kørt den største Jobpatrulje nogensinde. Jobpatruljen har igen i år slået rekord. Vi har fået 3053 interviews og ydet en stor oplysningsindsats over for unge i alderen år Mål for Jobpatruljen 2014 Jobpatruljen har nydt stor opbakning i løbet af planlægningsfasen. De lokale koordinatorer har været dygtige til at bygge videre på sidste års erfaringer, og optakten til årets Jobpatrulje lovede godt. Derfor var målsætningen at nå samtaler med unge. Jobpatruljen er fortsat et projekt drevet af frivillige. Alle der har en interesse i at give de nye på arbejdsmarkedet en god oplevelse og lære dem om regler og love, er velkommen i Jobpatruljen. Derfor var målet for i år at favne bredt blandt frivillige med interesse i faglige aktiviteter. Som de sidste par år har det igen været et mål at nå ud i alle afkroge af Danmark. Selvom koncentrationen af fritidsjobbere er i byerne, har vi igen prioriteret også at køre Jobpatrulje og være synlige i de tyndt befolkede områder Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg I en erkendelse af at Jobpatruljen ikke kan nå at tale med samtlige fritidsjobbere i løbet af en sommerferie, har vi startet et nyt initiativ i Det vil fra efteråret 2014 være muligt at booke en Jobpatruljeunderviser. Målgruppen er klasses elever i folkeskoler og på efterskoler. Det udelukker dog ikke andre interesserede i også at henvende sig. Man kan læse mere om initiativet, og om hvordan man booker os på Evalueringsrapport, Jobpatruljen

4 2. Resultater fra Jobpatruljen Samlet set har Jobpatruljen talt med unge fritidsjobbere i alderen år, hvilket er over målsætningen på Vi har besøgt virksomheder i løbet af sommeren. Det svarer til, at vi har mødt en fritidsjobber på 26% af vores besøg. Det er en mindre forbedring i forhold til tidligere år. Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over antallet af interviews og virksomhedsbesøg i de enkelte afdelinger. Den nedenstående statistik er lavet på baggrund af de samtaler, vi har haft med de unge på deres arbejdsplads. I samtalen med de unge udfyldes et standardiseret spørgeskema. Hver samtale tager mellem 5-15 min afhængig af travlhed og udfaldet af svarene. Område Interviews Besøg i alt Fyn inkl. Fredericia Hovedstaden inkl. Nordsjælland og Bornholm Midt og Vestjylland Nordjylland Sjælland inkl. Lolland og Falster Sydjylland Østjylland I alt Tabel 1: Geografisk oversigt over gennemførte interviews og virksomhedsbesøg. Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg og interviews fra 2009 til 2014 i figur 1. Figuren illustrerer, at antallet af interviews har ligget stabilt indtil i år, hvor der har været en klar forbedring af tidligere resultater. INTERVIEWS Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens besøg og interviews. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

5 Baseret på indberetninger fra sommerens besøg kan vi tegne et billede af unge fritidsjobberes arbejdsmarkedsforhold. Resultaterne er opgjort i nedenstående figurer. Resultaterne er gjort op under overskrifterne: Arbejdstid, Løn, Arbejdsmiljø, Sygdom, Alkohol og Arbejdsskader. Figur 2-15 er baseret på det samlede antal besvarelser. Figur giver et indblik i, hvordan de unge har det inden for de forskellige brancher. Figur giver et indblik i, hvordan de unge har det lokalt inden for de 7 regioner samt de forskellige brancher. Jobpatruljen er langt overvejende blevet mødt med positive reaktioner hos de fritidsjobbere og arbejdsgivere, der er blevet besøgt. Det er fortsat kun i omkring 1 % af besøgene, at Jobpatruljen oplever at blive afvist. Den gennemsnitlige fritidsjobber er 16,5 år. Et tal der har ligget stabilt over de sidste mange år Ansættelse 10 % har ikke en ansættelseskontrakt. Dermed fortsætter en tidligere nedadgående kurve. Loven tilskriver, at fritidsjobbere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, som har været ansat i over en måned, har krav på en ansættelseskontrakt. MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT 20, 16, 15, 15, 13, Figur 2: Udviklingen i hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

6 2.2. Arbejdstid De adspurgte unge arbejder 7 timer pr. vagt og 20,8 timer om ugen i gennemsnit i sommerferieperioden. Det er ikke unormalt, at møde unge som overskrider grænsen på 8 timer for en vagt. Jobpatruljen mødte en ung fyr, som arbejdede op til 20 timer pr. vagt, hvilket, han også gav udtryk for, var lidt for hårdt. I alt arbejder 20,8 % af de unge mere end lovgivningen tillader. ARBEJDSTID I FERIEN 17, ,3 20,0 20,8 8,5 6,0 6,0 5,5 8,0 6, Arbejdstid/vagt i ferien Arbejdstid/uge i ferien Figur 3: Udviklingen i unges arbejdstider. Der har været nogle klare udsving i kurven over de sidste par år. Det skyldes, at spørgsmålet, om hvorvidt de unge får pauser nok, er blevet tilpasset. Vi mener, at det nuværende spørgsmål giver det mest retvisende resultat. Det er dog noget overraskende, at hele 26,0 % ikke får deres 30 minutters pause, når de har været på arbejde i mere end 4 timer. MANGLER PAUSER * 26,1% 26% * 12,5% 13, 14, 7, Figur 4: Udviklingen i unges adgang til pauser. * Spørgsmålet stilles anderledes i år. Der bliver nu spurgt, om de unges faktiske mængde af pauser, og ikke om de føler at have nok pause. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

7 2.3. Løn Den gennemsnitlige interviewede fritidsjobber får 64 kr. i timen for sit fritidsjob. Efter sidste års fald i lønnen, er udviklingen igen på vej opad. GENNEMSNITSLØN kr 61,00 kr 62,00 kr 63,00 kr 62,60 kr 63,80 kr 64, Figur 5: Udviklingen i unges timeløn. De fleste unge er eller har været ansat på prøve eller under oplæring. Af disse angiver 4 %, at de ikke får eller har fået løn i denne periode. Dermed fortsætter en positiv udvikling. MANGLER LØN UNDER OPLÆRING 18, 13, 8, 7, 6, Figur 6: Udviklingen i antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring Arbejdsmiljø Der er ikke længere en positiv udvikling i antallet af unge, der løfter eller skubber for meget, og tallet i sig selv er foruroligende. 39 % har svaret, at de løfter over de tilladte 12 kg. eller skubber over 250 kg. (eller håndterer mere end 10 indkøbsvogne ad gangen). UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 34, 34, 30, 23,6% 25, Figur 7: Udviklingen i antallet af unge der løfter eller skubber for meget. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

8 2.5. Arbejdsskader 34 % af de unge er aldrig blevet instrueret i, hvordan man undgår arbejdsskader, selvom det er arbejdsgiverens pligt at oplyse herom. ARBEJDSSKADER 40, 35, 37, 36, 38, 3 11, 9, 6,2% 9,3% 8, Mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader Har fået en arbejdsskade Figur 8: Udviklingen i antallet af unges arbejdsskader Sygdom Det er arbejdsgiverens ansvar at finde en afløser, hvis man er syg. 20,4 % ringer dog selv efter en afløser eller prøver at bytte vagt, mens de er sengeliggende. Det er en ubehagelig byrde, som har givet historier om unge, der møder syge på arbejde fordi de ikke kan få byttet deres vagt. Derudover frasiger man sig teknisk set også muligheden for at få løn under sygdom, da man selv har byttet vagten. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 20, 20, 20,2% 20, Figur 9: Udviklingen i unges forhold ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

9 Det er langt fra alle unge, der har ret til løn under sygdom. Det kræver, at man lever op til nogle bestemmelser beskrevet i Funktionærloven eller det står skrevet i ansættelseskontrakten. Den vigtigste bestemmelse, der skal overholdes, er, at man skal arbejde mere end 74 timer over 8 uger. Hele 42 % af de adspurgte bliver snydt for muligheden for løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. De svarer, at de ikke får løn under sygdom, selvom de arbejder tilstrækkeligt i deres sommerferie til at være dækket af ovenstående bestemmelse og dermed også er berettiget til at modtage løn under sygdom. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB 49, 55,6% 42% Figur 10: Udviklingen i unges indkomstsikkerhed ved sygdom Alkohol Det er ulovligt for unge under 18 år at udskænke alkohol og arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. 6 % af alle fritidsjobbere uanset branche arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Tallet er relativt lavt, da målingen er lavet på baggrund af alle interview også fra arbejdspladser der ikke sælger alkohol. ALKOHOL * 26% 7, 8, 9,5% 5, 6, 6% 2, 1,3% Arbejder i lokaler med alkohol Udskænker selv alkohol Figur 11: Udviklingen i antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. * Spørgsmålet udregnes anderledes i år. Tidligere har man udregnet procentsatsen af ungarbejdere, der selv udskænker alkohol på baggrund af det samlet antal besvarelser. Nu er den blev udregnet på baggrund af, hvor mange der har svaret ja til, at de arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

10 2.8. Problemer og opfølgning Figur 12 viser, hvor mange overtrædelser der er inden for de forskellige aspekter af et ansættelsesforhold. Bemærk, at et ansættelsesforhold kan have flere problemer, hvorfor det samlede antal i oversigten overstiger antallet af besøg med problemer. Opgørelserne startede først i 2010 og har været opgjort på forskellige måder, hvorfor der er store udsving i kurven for arbejdstid Problemer med arbejdstid overtrædelser af tid på vagter, uger og pauser Problemer med løn ingen løn under oplæring+brud på OK Problemer med arbejdsmiljø løft og skub Problemer med alkohol Problemer med arbejdsskader fravær uden lægeanmeldelse Figur 12: Udviklingen i, hvor mange overtrædelser der har været på Jobpatruljens besøg fordelt på emne. Ved hele 65 % af besøgene, hvor vi talte med en fritidsjobber, blev det vurderet, at der er et eller flere problemer i ansættelsesforholdet. Med andre ord er der kun 35% af de unge, der har en ansættelse, hvor ingen regler bliver brudt. De enkelte arbejdsgivere har selvfølgelig det direkte ansvar for, at de unge overholder reglerne, mens de er på arbejde. Men også forældrene udfylder en rolle som værge for de unge. Juridisk set er det aldrig den unges eget ansvar, at reglerne bliver overholdt. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER 51,2% 29,6% 35, Figur 13: Udviklingen i antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen bliver overholdt. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

11 Kun 8 % af de interviewede angiver at være medlem af en fagforening. Dermed fortsætter de sidste par års nedadgående kurve. MEDLEM AF EN FAGFORENING 14,3% 13, 12,5% 9,5% 8,6% Figur 14: Medlemsudviklingen blandt unge i en fagforening. Der er tidligere blevet draget paralleller mellem det, at de unge i højere grad fravælger fagforeningen og deres uvidenhed om det arbejdsmarked, de er på vej ud på. I figur 15 kan man se en oversigt over, hvor mange gange de unge har svaret ved ikke ved udvalgte spørgsmål. 40, 20, 0, 35, 35% 19, 1 12,6% 9,5% 5, 3% Er du medlem af en fagforening? Har du en ansættelseskontrakt? Får du løn under sygdom? Skal du selv finde afløser ved sygdom? Fik du løn i din oplæringsperiode? Figur 15: En måling på hvor ofte de unge svarer ved ikke ved 5 af de spørgsmål, der indgår i et interview. Det er derudover de færreste, der kan svare på, hvad de er berettiget til i feriepenge og ferie-fridage, hvor meget de må løfte, og hvad de må arbejde med af maskiner. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

12 kr 63,91 kr.64,00 kr.61,69 kr.61,84 kr.67,05 kr.68,36 kr.62,47 kr.74,79 3. Branchesammenligninger Som noget nyt måler Jobpatruljen på forskellige brancher. De fleste fritidsjobbere arbejder inden for nogle specifikke brancher. Vi har i år valgt at måle på brancherne: - Supermarkeder og brugser - Caféer og restauranter - Bagerier - Sommerland & turistattraktioner Vi kunne også have valgt at måle på butikker, kiosker, forlystelsesparker eller andre brancher. Det er dog blevet vurderet, at mængden af datamateriale eller diversiteten inden for branchen har været for stor til at give et retvisende billede. Figurerne fra den nationale undersøgelse i kapitel 2 går igen i dette kapitel. Det nationale resultat vil fremgå til sammenligning. Det kan bedst betale sig at arbejde i et sommerland, der har man den højeste gennemsnitsløn. Desværre er der også her oftest problemer med at få fuld løn i oplæringsperioden. GENNEMSNITSLØN Figur 16: Brancheopdeling på unges timeløn. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

13 20,0 20,8 21,2 21,3 21,1 18,8 22,3 28,5 6,9 7,4 6,7 6,2 7,0 7,6 6,9 7,5 2% 3, 5% 6, 8,1% 9,6% 11% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 17: Brancheopdeling på antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring. Arbejdstiden er stort set ens uanset branche. Der er større forskel på, hvem der får sine pauser. De ansatte unge hos bagerne har kæmpe problemer med at få tilstrækkeligt med pauser. Det kan hænge sammen med, at de unge ekspedienter ofte står alene bag disken i bageren, og derfor ikke har mulighed for at holde den pause, de har ret til. TIMER PR. VAGT I FERIEN TIMER PR. UGE I FERIEN Figur 18 & 18.1: Brancheopdeling på unges arbejdstider. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

14 6,1% 5% 13, 13% 18, 1 26,1% 26,1% 26% 20,3% 1 27,2% 32% 44,6% MANGLER PAUSER Figur 19: Brancheopdeling på unges adgang til pauser. MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT Figur 20: Brancheopdeling på hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Figur 20 viser, at der ikke er lige stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at have en ansættelseskontrakt. De ofte overenskomstdækkede supermarkeder har standardkontrakter, som langt de fleste udfylder. Derfor har kun 6,1% problemer her. Det står værre til hos de mindre virksomheder i de andre brancher. De er knap så gode eller direkte dårlige til at få kontrakt med deres ansatte. Ved flere besøg har aktivister henvist arbejdsgivere til den standardkontrakt, der ligger på Jobpatruljens hjemmeside. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

15 55,6% 42% 51, 52,3% ,3% 95% 1 20,2% 2 19,3% 2 21, 33, Når det gælder sygdom, er de unge dårligt stillet. Ca. hver femte skal selv finde en afløser og for bageransatte er det hver tredje og over halvdelen får ikke løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. Igen er det bageransatte, der oftest bliver snydt. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM Figur 21: Brancheopdeling på unges forhold ved sygdom. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB Figur 22: Brancheopdeling på unges indkomstsikkerhed ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

16 8, 9,2% 11, 12% 14, 25, 20, 25% 17, , 5 38, 3 31,1% 2 34,6% 33% 35% 46,5% I cafe/restaurant- og turistbranchen har de unge specielt svært ved at overholde reglerne for, hvor meget man må løfte og skubbe. En af de hyppige forklaringer er, at forventningerne til arbejdshastighed gør, at man ofte vælger at løfte to kasser øl i stedet for en. Dette gælder også, selvom de unge kender reglerne. MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER Figur 23: Brancheopdeling på antallet af unge der mangler instruktion i at undgå arbejdsskader. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET Figur 24: Brancheopdeling på antallet af unge der løfter eller skubber for meget. HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE Figur 25: Brancheopdeling på antallet af unges arbejdsskader. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

17 1,3% 0, 4, 1, 1 26% 25% 32% 6% 0,6% 1% 9,5% 5, 1 32,3% 3 Der har altid været en bevidsthed om, at det nationale resultat inden for dette spørgsmål aldrig har været helt retvisende. Det er de færreste arbejdspladser, der servere alkohol, og derfor har det også været spændende at se resultatet for, hvor mange af de unge på caféer og restauranter, der arbejder i lokaler, hvor der serveres alkohol. Resultat er, at overraskende mange unge, nemlig hver tredje, arbejder ulovligt med alkohol. Figur 26 viser også, at nogle unge desværre også selv udskænker alkohol. ARBEJDER I LOKALER MED ALKOHOL Figur 26: Brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. UDSKÆNKER SELV ALKOHOL * * * * Figur 26.1: Brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. * Spørgsmålet udregnes anderledes i år. Tidligere har man udregnet procentsatsen af ungarbejdere, der selv udskænker alkohol på baggrund af det samlet antal besvarelser. Nu er den blev udregnet på baggrund af, hvor mange der har svaret ja til, at de arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

18 8,6% 6,5% 10,3% 8, 1 29,6% 35% 28, 32% 32,3% 3 40, 4 Jobpatruljen mødte flest unge med et arbejde uden problemer hos sommerlandene & turistattraktionerne. Til trods for at de ofte mangler kontrakter og har trænge kår, når de melder sig syge, så har 40 % intet at anmærke i deres ansættelse. Det er bedre end nogen af de andre brancher. Det skyldes blandt andet at færre løfter for meget og arbejder for længe, hvilket er nogen af de store syndere. Dog er tallene generelt forfærdeligt lave. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER Figur 27: Brancheopdeling på antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen ikke bliver overholdt. MEDLEM AF EN FAGFORENING Figur 28: Brancheopdelt medlemsudviklingen blandt unge i en fagforening. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

19 3% 3% 2% 0,2% 2% 2% 3% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 5% 6% 6% 12% 11% 1 25% kr. - kr. 64,00 kr. 64,81 kr. 63,56 kr. 64,27 kr. 63,43 kr. 64,62 kr. 63,05 kr. 64,04 kr. 61,84 kr. 61,88 kr. 62,72 kr. 61,61 kr. 61,67 kr. 61,90 kr. 61,78 kr. 61,68 kr. 68,36 kr. 67,19 kr. 70,60 kr. 67,01 kr. 69,67 kr. 68,32 kr. 68,94 kr. 68,83 kr. 74,79 kr. 78,99 kr. 75,46 kr. 67,97 kr. 69,33 kr. 70,99 kr. 73,75 4. Lokal- og branchesammenligninger Som noget nyt måler Jobpatruljen på forskellige brancher lokalt. Det kan bedst betale sig at arbejde på en café eller restaurant, der har man den højeste gennemsnitsløn. Desværre er der også her oftest problemer med at få fuld løn i oplæringsperioden. GENNEMSNITSLØN Figur 29: Lokal- og brancheopdeling på unges timeløn. MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 30: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

20 26% 26% 31% 22% 21% 31% 21% 2 21% 31% 2 26% % % 31% % 13% 5 75% 0 20,8 22,7 20,7 21,2 21,5 21,4 20,6 19,1 21,3 23,2 21,5 20,6 21,9 22,1 21,0 20,0 22,3 23,2 22,3 21,5 21,5 24,3 22,7 23,0 28,5 31,2 27,7 29,5 22,5 26,1 21,5 0 7,0 7,3 6,6 7,4 6,0 6,6 7,1 7,4 7,6 7,9 7,2 8,3 6,5 7,3 7,5 8,1 6,9 7,3 6,9 6,6 5,6 6,2 6,8 7,4 7,5 7,4 7,4 7,8 6,9 8,2 7,0 Arbejdstiden er stort set ens uanset branche, dog arbejder unge i turistbranchen lidt mere. Der er større forskel på, hvem der får sine pauser. De ansatte unge hos cafe/restauranterne har problemer med at få tilstrækkeligt med pauser. TIMER PR. VAGT I FERIEN TIMER PR. UGE I FERIEN Figur 31 & 31.1: Lokal- og brancheopdeling på unges arbejdstider. MANGLER PAUSER Figur 32: Lokal- og brancheopdeling på unges adgang til pauser. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

21 2 1 23% 12% 15% 23% % 1 15% 26% 2 6% 12% % 13% 3 33% 43% 5 1% 0 5% 3% 5% 13% 1 13% 11% % 12% % 21% 25% 26% MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT Figur 33: Lokal- og brancheopdeling på hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Figur 33 viser, at der ikke er lige stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at have en ansættelseskontrakt. De ofte overenskomstdækkede supermarkeder har standardkontrakter, som langt de fleste udfylder. Derfor har kun 5 % problemer her. Det står værre til hos de mindre virksomheder i de andre brancher. De er knap så gode eller direkte dårlige til at få kontrakt med deres ansatte. Ved flere besøg har aktivister henvist arbejdsgivere til den standardkontrakt, der ligger på Jobpatruljens hjemmeside. Når det gælder sygdom, er de unge dårligt stillet. Ca. hver femte skal selv finde en afløser, og næsten halvdelen får ikke løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. Her er det ansatte i turistbranchen, der oftest bliver snydt. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM Figur 34: Lokal- og brancheopdeling på unges forhold ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

22 % % 1 32% 15% % 51% 6 45% 61% 53% 53% 41% 65% % % 31% % 26% 33% % 33% 3 36% 1 36% 35% 3 35% % % 82% 8 85% % % 92% 91% % 93% 85% 8 93% 83% 9 95% 86% FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB Figur 35: Lokal- og brancheopdeling på unges indkomstsikkerhed ved sygdom. I cafe/restaurant- og turist-branchen har de unge specielt svært ved at overholde reglerne for, hvor meget man må løfte og skubbe. En af de hyppige forklaringer er, at forventningerne til arbejdshastighed gør, at man ofte vælger at løfte to kasser øl i stedet for en. Dette gælder også, selvom de unge kender reglerne. MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER Figur 36: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unges der mangler instruktion i at undgå arbejdsskader. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET Figur 37: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der løfter eller skubber for meget. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

23 26% 3 36% 26% 56% 23% 26% % 35% 3 21% 43% 21% 22% 32% % 5% 3% 6% 6% 1% 1% 1% 2% % % 33% 12% 5% 21% 11% 1 2% 2 1 3% 12% 12% 2% 11% 2% 21% 41% HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE Figur 38: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unges arbejdsskader. Det er de færreste arbejdspladser, der serverer alkohol, og derfor har det også været spændende at se resultatet for, hvor mange af de unge på caféer og restauranter, der arbejder i lokaler, hvor der serveres alkohol. Resultat er, at overraskende mange unge, nemlig hver tredje, arbejder ulovligt med alkohol. Figur 39.1 viser også, at nogle unge desværre også selv udskænker alkohol. ARBEJDER I LOKALER MED ALKOHOL Figur 39: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. UDSKÆNKER SELV ALKOHOL Figur 39.1: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

24 3% 5% 5% 1 12% 1 1 6% 1 11% 1 21% 36% 13% % % 36% 32% 3 31% % 25% % 32% 31% % 41% Jobpatruljen mødte flest unge med et arbejde uden problemer hos sommerlandene & turistattraktionerne. Til trods for at de ofte mangler pause og har trænge kår, når det gælder arbejdsmiljøområdet, så har 40 % intet at anmærke i deres ansættelse. Det er bedre end nogen af de andre brancher. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER Figur 40: Lokal- og brancheopdeling på antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen ikke bliver overholdt. MEDLEM AF EN FAGFORENING Figur 41: Lokal- og brancheopdeling medlemsudvikling blandt unge i en fagforening. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

25 5. Presseomtale Jobpatruljen bliver hvert år dækket af både landsdækkende og lokale medier. Afdelinger og koordinatorer står for den lokale indsats, og central koordinator og forbundene står for den nationale dækning. På nuværende tidspunkt, pr. 26. august 2014, er årets Jobpatrulje blevet omtalt 404 gange. PRESSEKLIP Figur 42: Udviklingen i presseklip der omtaler Jobpatruljen. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Jobpatruljen 2009 Sagsnr. 09-2341 Vores ref. mbj/ist/nks Den 9. november 2009 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2009 1 Indledning... 3 Mål for Jobpatruljen 2009... 3 Resultater... 4 Omfang...

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: 120.000 REDAKTION 3F

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere