EVALUERINGSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT 2014"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014

2 Indhold 1. Indledning Mål for Jobpatruljen Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg Resultater fra Jobpatruljen Ansættelse Arbejdstid Løn Arbejdsmiljø Arbejdsskader Sygdom Alkohol Problemer og opfølgning Branchesammenligninger Lokal- og branchesammenligninger Presseomtale Evalueringsrapport, Jobpatruljen

3 1. Indledning Jobpatruljens sommerkampagne er ovre for Denne rapport er en opgørelse over de resultater, Jobpatruljen nåede i løbet af sommeren. Der er ligeledes en statusrapport for, hvordan de unge har det på det danske arbejdsmarked. Sidste års store historie var, at Jobpatruljen kunne påvise, at de unges rettigheder ved sygdom blev overtrådt i stor stil. Der var samtidig en klar tendens til færre virkelig slemme sager selvom vi stadig stødte på dem. Til gengæld fandt vi en stigning i de sædvanlige overtrædelser - de unge arbejder for lang tid og slæber for meget. Vi har i år kørt den største Jobpatrulje nogensinde. Jobpatruljen har igen i år slået rekord. Vi har fået 3053 interviews og ydet en stor oplysningsindsats over for unge i alderen år Mål for Jobpatruljen 2014 Jobpatruljen har nydt stor opbakning i løbet af planlægningsfasen. De lokale koordinatorer har været dygtige til at bygge videre på sidste års erfaringer, og optakten til årets Jobpatrulje lovede godt. Derfor var målsætningen at nå samtaler med unge. Jobpatruljen er fortsat et projekt drevet af frivillige. Alle der har en interesse i at give de nye på arbejdsmarkedet en god oplevelse og lære dem om regler og love, er velkommen i Jobpatruljen. Derfor var målet for i år at favne bredt blandt frivillige med interesse i faglige aktiviteter. Som de sidste par år har det igen været et mål at nå ud i alle afkroge af Danmark. Selvom koncentrationen af fritidsjobbere er i byerne, har vi igen prioriteret også at køre Jobpatrulje og være synlige i de tyndt befolkede områder Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg I en erkendelse af at Jobpatruljen ikke kan nå at tale med samtlige fritidsjobbere i løbet af en sommerferie, har vi startet et nyt initiativ i Det vil fra efteråret 2014 være muligt at booke en Jobpatruljeunderviser. Målgruppen er klasses elever i folkeskoler og på efterskoler. Det udelukker dog ikke andre interesserede i også at henvende sig. Man kan læse mere om initiativet, og om hvordan man booker os på Evalueringsrapport, Jobpatruljen

4 2. Resultater fra Jobpatruljen Samlet set har Jobpatruljen talt med unge fritidsjobbere i alderen år, hvilket er over målsætningen på Vi har besøgt virksomheder i løbet af sommeren. Det svarer til, at vi har mødt en fritidsjobber på 26% af vores besøg. Det er en mindre forbedring i forhold til tidligere år. Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over antallet af interviews og virksomhedsbesøg i de enkelte afdelinger. Den nedenstående statistik er lavet på baggrund af de samtaler, vi har haft med de unge på deres arbejdsplads. I samtalen med de unge udfyldes et standardiseret spørgeskema. Hver samtale tager mellem 5-15 min afhængig af travlhed og udfaldet af svarene. Område Interviews Besøg i alt Fyn inkl. Fredericia Hovedstaden inkl. Nordsjælland og Bornholm Midt og Vestjylland Nordjylland Sjælland inkl. Lolland og Falster Sydjylland Østjylland I alt Tabel 1: Geografisk oversigt over gennemførte interviews og virksomhedsbesøg. Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg og interviews fra 2009 til 2014 i figur 1. Figuren illustrerer, at antallet af interviews har ligget stabilt indtil i år, hvor der har været en klar forbedring af tidligere resultater. INTERVIEWS Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens besøg og interviews. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

5 Baseret på indberetninger fra sommerens besøg kan vi tegne et billede af unge fritidsjobberes arbejdsmarkedsforhold. Resultaterne er opgjort i nedenstående figurer. Resultaterne er gjort op under overskrifterne: Arbejdstid, Løn, Arbejdsmiljø, Sygdom, Alkohol og Arbejdsskader. Figur 2-15 er baseret på det samlede antal besvarelser. Figur giver et indblik i, hvordan de unge har det inden for de forskellige brancher. Figur giver et indblik i, hvordan de unge har det lokalt inden for de 7 regioner samt de forskellige brancher. Jobpatruljen er langt overvejende blevet mødt med positive reaktioner hos de fritidsjobbere og arbejdsgivere, der er blevet besøgt. Det er fortsat kun i omkring 1 % af besøgene, at Jobpatruljen oplever at blive afvist. Den gennemsnitlige fritidsjobber er 16,5 år. Et tal der har ligget stabilt over de sidste mange år Ansættelse 10 % har ikke en ansættelseskontrakt. Dermed fortsætter en tidligere nedadgående kurve. Loven tilskriver, at fritidsjobbere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, som har været ansat i over en måned, har krav på en ansættelseskontrakt. MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT 20, 16, 15, 15, 13, Figur 2: Udviklingen i hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

6 2.2. Arbejdstid De adspurgte unge arbejder 7 timer pr. vagt og 20,8 timer om ugen i gennemsnit i sommerferieperioden. Det er ikke unormalt, at møde unge som overskrider grænsen på 8 timer for en vagt. Jobpatruljen mødte en ung fyr, som arbejdede op til 20 timer pr. vagt, hvilket, han også gav udtryk for, var lidt for hårdt. I alt arbejder 20,8 % af de unge mere end lovgivningen tillader. ARBEJDSTID I FERIEN 17, ,3 20,0 20,8 8,5 6,0 6,0 5,5 8,0 6, Arbejdstid/vagt i ferien Arbejdstid/uge i ferien Figur 3: Udviklingen i unges arbejdstider. Der har været nogle klare udsving i kurven over de sidste par år. Det skyldes, at spørgsmålet, om hvorvidt de unge får pauser nok, er blevet tilpasset. Vi mener, at det nuværende spørgsmål giver det mest retvisende resultat. Det er dog noget overraskende, at hele 26,0 % ikke får deres 30 minutters pause, når de har været på arbejde i mere end 4 timer. MANGLER PAUSER * 26,1% 26% * 12,5% 13, 14, 7, Figur 4: Udviklingen i unges adgang til pauser. * Spørgsmålet stilles anderledes i år. Der bliver nu spurgt, om de unges faktiske mængde af pauser, og ikke om de føler at have nok pause. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

7 2.3. Løn Den gennemsnitlige interviewede fritidsjobber får 64 kr. i timen for sit fritidsjob. Efter sidste års fald i lønnen, er udviklingen igen på vej opad. GENNEMSNITSLØN kr 61,00 kr 62,00 kr 63,00 kr 62,60 kr 63,80 kr 64, Figur 5: Udviklingen i unges timeløn. De fleste unge er eller har været ansat på prøve eller under oplæring. Af disse angiver 4 %, at de ikke får eller har fået løn i denne periode. Dermed fortsætter en positiv udvikling. MANGLER LØN UNDER OPLÆRING 18, 13, 8, 7, 6, Figur 6: Udviklingen i antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring Arbejdsmiljø Der er ikke længere en positiv udvikling i antallet af unge, der løfter eller skubber for meget, og tallet i sig selv er foruroligende. 39 % har svaret, at de løfter over de tilladte 12 kg. eller skubber over 250 kg. (eller håndterer mere end 10 indkøbsvogne ad gangen). UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 34, 34, 30, 23,6% 25, Figur 7: Udviklingen i antallet af unge der løfter eller skubber for meget. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

8 2.5. Arbejdsskader 34 % af de unge er aldrig blevet instrueret i, hvordan man undgår arbejdsskader, selvom det er arbejdsgiverens pligt at oplyse herom. ARBEJDSSKADER 40, 35, 37, 36, 38, 3 11, 9, 6,2% 9,3% 8, Mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader Har fået en arbejdsskade Figur 8: Udviklingen i antallet af unges arbejdsskader Sygdom Det er arbejdsgiverens ansvar at finde en afløser, hvis man er syg. 20,4 % ringer dog selv efter en afløser eller prøver at bytte vagt, mens de er sengeliggende. Det er en ubehagelig byrde, som har givet historier om unge, der møder syge på arbejde fordi de ikke kan få byttet deres vagt. Derudover frasiger man sig teknisk set også muligheden for at få løn under sygdom, da man selv har byttet vagten. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 20, 20, 20,2% 20, Figur 9: Udviklingen i unges forhold ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

9 Det er langt fra alle unge, der har ret til løn under sygdom. Det kræver, at man lever op til nogle bestemmelser beskrevet i Funktionærloven eller det står skrevet i ansættelseskontrakten. Den vigtigste bestemmelse, der skal overholdes, er, at man skal arbejde mere end 74 timer over 8 uger. Hele 42 % af de adspurgte bliver snydt for muligheden for løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. De svarer, at de ikke får løn under sygdom, selvom de arbejder tilstrækkeligt i deres sommerferie til at være dækket af ovenstående bestemmelse og dermed også er berettiget til at modtage løn under sygdom. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB 49, 55,6% 42% Figur 10: Udviklingen i unges indkomstsikkerhed ved sygdom Alkohol Det er ulovligt for unge under 18 år at udskænke alkohol og arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. 6 % af alle fritidsjobbere uanset branche arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Tallet er relativt lavt, da målingen er lavet på baggrund af alle interview også fra arbejdspladser der ikke sælger alkohol. ALKOHOL * 26% 7, 8, 9,5% 5, 6, 6% 2, 1,3% Arbejder i lokaler med alkohol Udskænker selv alkohol Figur 11: Udviklingen i antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. * Spørgsmålet udregnes anderledes i år. Tidligere har man udregnet procentsatsen af ungarbejdere, der selv udskænker alkohol på baggrund af det samlet antal besvarelser. Nu er den blev udregnet på baggrund af, hvor mange der har svaret ja til, at de arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

10 2.8. Problemer og opfølgning Figur 12 viser, hvor mange overtrædelser der er inden for de forskellige aspekter af et ansættelsesforhold. Bemærk, at et ansættelsesforhold kan have flere problemer, hvorfor det samlede antal i oversigten overstiger antallet af besøg med problemer. Opgørelserne startede først i 2010 og har været opgjort på forskellige måder, hvorfor der er store udsving i kurven for arbejdstid Problemer med arbejdstid overtrædelser af tid på vagter, uger og pauser Problemer med løn ingen løn under oplæring+brud på OK Problemer med arbejdsmiljø løft og skub Problemer med alkohol Problemer med arbejdsskader fravær uden lægeanmeldelse Figur 12: Udviklingen i, hvor mange overtrædelser der har været på Jobpatruljens besøg fordelt på emne. Ved hele 65 % af besøgene, hvor vi talte med en fritidsjobber, blev det vurderet, at der er et eller flere problemer i ansættelsesforholdet. Med andre ord er der kun 35% af de unge, der har en ansættelse, hvor ingen regler bliver brudt. De enkelte arbejdsgivere har selvfølgelig det direkte ansvar for, at de unge overholder reglerne, mens de er på arbejde. Men også forældrene udfylder en rolle som værge for de unge. Juridisk set er det aldrig den unges eget ansvar, at reglerne bliver overholdt. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER 51,2% 29,6% 35, Figur 13: Udviklingen i antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen bliver overholdt. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

11 Kun 8 % af de interviewede angiver at være medlem af en fagforening. Dermed fortsætter de sidste par års nedadgående kurve. MEDLEM AF EN FAGFORENING 14,3% 13, 12,5% 9,5% 8,6% Figur 14: Medlemsudviklingen blandt unge i en fagforening. Der er tidligere blevet draget paralleller mellem det, at de unge i højere grad fravælger fagforeningen og deres uvidenhed om det arbejdsmarked, de er på vej ud på. I figur 15 kan man se en oversigt over, hvor mange gange de unge har svaret ved ikke ved udvalgte spørgsmål. 40, 20, 0, 35, 35% 19, 1 12,6% 9,5% 5, 3% Er du medlem af en fagforening? Har du en ansættelseskontrakt? Får du løn under sygdom? Skal du selv finde afløser ved sygdom? Fik du løn i din oplæringsperiode? Figur 15: En måling på hvor ofte de unge svarer ved ikke ved 5 af de spørgsmål, der indgår i et interview. Det er derudover de færreste, der kan svare på, hvad de er berettiget til i feriepenge og ferie-fridage, hvor meget de må løfte, og hvad de må arbejde med af maskiner. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

12 kr 63,91 kr.64,00 kr.61,69 kr.61,84 kr.67,05 kr.68,36 kr.62,47 kr.74,79 3. Branchesammenligninger Som noget nyt måler Jobpatruljen på forskellige brancher. De fleste fritidsjobbere arbejder inden for nogle specifikke brancher. Vi har i år valgt at måle på brancherne: - Supermarkeder og brugser - Caféer og restauranter - Bagerier - Sommerland & turistattraktioner Vi kunne også have valgt at måle på butikker, kiosker, forlystelsesparker eller andre brancher. Det er dog blevet vurderet, at mængden af datamateriale eller diversiteten inden for branchen har været for stor til at give et retvisende billede. Figurerne fra den nationale undersøgelse i kapitel 2 går igen i dette kapitel. Det nationale resultat vil fremgå til sammenligning. Det kan bedst betale sig at arbejde i et sommerland, der har man den højeste gennemsnitsløn. Desværre er der også her oftest problemer med at få fuld løn i oplæringsperioden. GENNEMSNITSLØN Figur 16: Brancheopdeling på unges timeløn. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

13 20,0 20,8 21,2 21,3 21,1 18,8 22,3 28,5 6,9 7,4 6,7 6,2 7,0 7,6 6,9 7,5 2% 3, 5% 6, 8,1% 9,6% 11% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 17: Brancheopdeling på antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring. Arbejdstiden er stort set ens uanset branche. Der er større forskel på, hvem der får sine pauser. De ansatte unge hos bagerne har kæmpe problemer med at få tilstrækkeligt med pauser. Det kan hænge sammen med, at de unge ekspedienter ofte står alene bag disken i bageren, og derfor ikke har mulighed for at holde den pause, de har ret til. TIMER PR. VAGT I FERIEN TIMER PR. UGE I FERIEN Figur 18 & 18.1: Brancheopdeling på unges arbejdstider. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

14 6,1% 5% 13, 13% 18, 1 26,1% 26,1% 26% 20,3% 1 27,2% 32% 44,6% MANGLER PAUSER Figur 19: Brancheopdeling på unges adgang til pauser. MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT Figur 20: Brancheopdeling på hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Figur 20 viser, at der ikke er lige stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at have en ansættelseskontrakt. De ofte overenskomstdækkede supermarkeder har standardkontrakter, som langt de fleste udfylder. Derfor har kun 6,1% problemer her. Det står værre til hos de mindre virksomheder i de andre brancher. De er knap så gode eller direkte dårlige til at få kontrakt med deres ansatte. Ved flere besøg har aktivister henvist arbejdsgivere til den standardkontrakt, der ligger på Jobpatruljens hjemmeside. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

15 55,6% 42% 51, 52,3% ,3% 95% 1 20,2% 2 19,3% 2 21, 33, Når det gælder sygdom, er de unge dårligt stillet. Ca. hver femte skal selv finde en afløser og for bageransatte er det hver tredje og over halvdelen får ikke løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. Igen er det bageransatte, der oftest bliver snydt. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM Figur 21: Brancheopdeling på unges forhold ved sygdom. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB Figur 22: Brancheopdeling på unges indkomstsikkerhed ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

16 8, 9,2% 11, 12% 14, 25, 20, 25% 17, , 5 38, 3 31,1% 2 34,6% 33% 35% 46,5% I cafe/restaurant- og turistbranchen har de unge specielt svært ved at overholde reglerne for, hvor meget man må løfte og skubbe. En af de hyppige forklaringer er, at forventningerne til arbejdshastighed gør, at man ofte vælger at løfte to kasser øl i stedet for en. Dette gælder også, selvom de unge kender reglerne. MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER Figur 23: Brancheopdeling på antallet af unge der mangler instruktion i at undgå arbejdsskader. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET Figur 24: Brancheopdeling på antallet af unge der løfter eller skubber for meget. HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE Figur 25: Brancheopdeling på antallet af unges arbejdsskader. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

17 1,3% 0, 4, 1, 1 26% 25% 32% 6% 0,6% 1% 9,5% 5, 1 32,3% 3 Der har altid været en bevidsthed om, at det nationale resultat inden for dette spørgsmål aldrig har været helt retvisende. Det er de færreste arbejdspladser, der servere alkohol, og derfor har det også været spændende at se resultatet for, hvor mange af de unge på caféer og restauranter, der arbejder i lokaler, hvor der serveres alkohol. Resultat er, at overraskende mange unge, nemlig hver tredje, arbejder ulovligt med alkohol. Figur 26 viser også, at nogle unge desværre også selv udskænker alkohol. ARBEJDER I LOKALER MED ALKOHOL Figur 26: Brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. UDSKÆNKER SELV ALKOHOL * * * * Figur 26.1: Brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. * Spørgsmålet udregnes anderledes i år. Tidligere har man udregnet procentsatsen af ungarbejdere, der selv udskænker alkohol på baggrund af det samlet antal besvarelser. Nu er den blev udregnet på baggrund af, hvor mange der har svaret ja til, at de arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

18 8,6% 6,5% 10,3% 8, 1 29,6% 35% 28, 32% 32,3% 3 40, 4 Jobpatruljen mødte flest unge med et arbejde uden problemer hos sommerlandene & turistattraktionerne. Til trods for at de ofte mangler kontrakter og har trænge kår, når de melder sig syge, så har 40 % intet at anmærke i deres ansættelse. Det er bedre end nogen af de andre brancher. Det skyldes blandt andet at færre løfter for meget og arbejder for længe, hvilket er nogen af de store syndere. Dog er tallene generelt forfærdeligt lave. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER Figur 27: Brancheopdeling på antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen ikke bliver overholdt. MEDLEM AF EN FAGFORENING Figur 28: Brancheopdelt medlemsudviklingen blandt unge i en fagforening. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

19 3% 3% 2% 0,2% 2% 2% 3% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 5% 6% 6% 12% 11% 1 25% kr. - kr. 64,00 kr. 64,81 kr. 63,56 kr. 64,27 kr. 63,43 kr. 64,62 kr. 63,05 kr. 64,04 kr. 61,84 kr. 61,88 kr. 62,72 kr. 61,61 kr. 61,67 kr. 61,90 kr. 61,78 kr. 61,68 kr. 68,36 kr. 67,19 kr. 70,60 kr. 67,01 kr. 69,67 kr. 68,32 kr. 68,94 kr. 68,83 kr. 74,79 kr. 78,99 kr. 75,46 kr. 67,97 kr. 69,33 kr. 70,99 kr. 73,75 4. Lokal- og branchesammenligninger Som noget nyt måler Jobpatruljen på forskellige brancher lokalt. Det kan bedst betale sig at arbejde på en café eller restaurant, der har man den højeste gennemsnitsløn. Desværre er der også her oftest problemer med at få fuld løn i oplæringsperioden. GENNEMSNITSLØN Figur 29: Lokal- og brancheopdeling på unges timeløn. MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 30: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der bliver snydt for løn under oplæring. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

20 26% 26% 31% 22% 21% 31% 21% 2 21% 31% 2 26% % % 31% % 13% 5 75% 0 20,8 22,7 20,7 21,2 21,5 21,4 20,6 19,1 21,3 23,2 21,5 20,6 21,9 22,1 21,0 20,0 22,3 23,2 22,3 21,5 21,5 24,3 22,7 23,0 28,5 31,2 27,7 29,5 22,5 26,1 21,5 0 7,0 7,3 6,6 7,4 6,0 6,6 7,1 7,4 7,6 7,9 7,2 8,3 6,5 7,3 7,5 8,1 6,9 7,3 6,9 6,6 5,6 6,2 6,8 7,4 7,5 7,4 7,4 7,8 6,9 8,2 7,0 Arbejdstiden er stort set ens uanset branche, dog arbejder unge i turistbranchen lidt mere. Der er større forskel på, hvem der får sine pauser. De ansatte unge hos cafe/restauranterne har problemer med at få tilstrækkeligt med pauser. TIMER PR. VAGT I FERIEN TIMER PR. UGE I FERIEN Figur 31 & 31.1: Lokal- og brancheopdeling på unges arbejdstider. MANGLER PAUSER Figur 32: Lokal- og brancheopdeling på unges adgang til pauser. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

21 2 1 23% 12% 15% 23% % 1 15% 26% 2 6% 12% % 13% 3 33% 43% 5 1% 0 5% 3% 5% 13% 1 13% 11% % 12% % 21% 25% 26% MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT Figur 33: Lokal- og brancheopdeling på hvor mange unge der har en ansættelseskontrakt. Figur 33 viser, at der ikke er lige stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at have en ansættelseskontrakt. De ofte overenskomstdækkede supermarkeder har standardkontrakter, som langt de fleste udfylder. Derfor har kun 5 % problemer her. Det står værre til hos de mindre virksomheder i de andre brancher. De er knap så gode eller direkte dårlige til at få kontrakt med deres ansatte. Ved flere besøg har aktivister henvist arbejdsgivere til den standardkontrakt, der ligger på Jobpatruljens hjemmeside. Når det gælder sygdom, er de unge dårligt stillet. Ca. hver femte skal selv finde en afløser, og næsten halvdelen får ikke løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. Her er det ansatte i turistbranchen, der oftest bliver snydt. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM Figur 34: Lokal- og brancheopdeling på unges forhold ved sygdom. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

22 % % 1 32% 15% % 51% 6 45% 61% 53% 53% 41% 65% % % 31% % 26% 33% % 33% 3 36% 1 36% 35% 3 35% % % 82% 8 85% % % 92% 91% % 93% 85% 8 93% 83% 9 95% 86% FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGET TIL DET I DERES FERIEJOB Figur 35: Lokal- og brancheopdeling på unges indkomstsikkerhed ved sygdom. I cafe/restaurant- og turist-branchen har de unge specielt svært ved at overholde reglerne for, hvor meget man må løfte og skubbe. En af de hyppige forklaringer er, at forventningerne til arbejdshastighed gør, at man ofte vælger at løfte to kasser øl i stedet for en. Dette gælder også, selvom de unge kender reglerne. MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER Figur 36: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unges der mangler instruktion i at undgå arbejdsskader. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET Figur 37: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der løfter eller skubber for meget. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

23 26% 3 36% 26% 56% 23% 26% % 35% 3 21% 43% 21% 22% 32% % 5% 3% 6% 6% 1% 1% 1% 2% % % 33% 12% 5% 21% 11% 1 2% 2 1 3% 12% 12% 2% 11% 2% 21% 41% HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE Figur 38: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unges arbejdsskader. Det er de færreste arbejdspladser, der serverer alkohol, og derfor har det også været spændende at se resultatet for, hvor mange af de unge på caféer og restauranter, der arbejder i lokaler, hvor der serveres alkohol. Resultat er, at overraskende mange unge, nemlig hver tredje, arbejder ulovligt med alkohol. Figur 39.1 viser også, at nogle unge desværre også selv udskænker alkohol. ARBEJDER I LOKALER MED ALKOHOL Figur 39: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. UDSKÆNKER SELV ALKOHOL Figur 39.1: Lokal- og brancheopdeling på antallet af unge der arbejder med eller omkring alkohol. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

24 3% 5% 5% 1 12% 1 1 6% 1 11% 1 21% 36% 13% % % 36% 32% 3 31% % 25% % 32% 31% % 41% Jobpatruljen mødte flest unge med et arbejde uden problemer hos sommerlandene & turistattraktionerne. Til trods for at de ofte mangler pause og har trænge kår, når det gælder arbejdsmiljøområdet, så har 40 % intet at anmærke i deres ansættelse. Det er bedre end nogen af de andre brancher. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER Figur 40: Lokal- og brancheopdeling på antallet af ansættelsesforhold, hvor lovgivningen ikke bliver overholdt. MEDLEM AF EN FAGFORENING Figur 41: Lokal- og brancheopdeling medlemsudvikling blandt unge i en fagforening. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

25 5. Presseomtale Jobpatruljen bliver hvert år dækket af både landsdækkende og lokale medier. Afdelinger og koordinatorer står for den lokale indsats, og central koordinator og forbundene står for den nationale dækning. På nuværende tidspunkt, pr. 26. august 2014, er årets Jobpatrulje blevet omtalt 404 gange. PRESSEKLIP Figur 42: Udviklingen i presseklip der omtaler Jobpatruljen. Evalueringsrapport, Jobpatruljen

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2017 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2018 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2019 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjob

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 5 Særnummer December 2005 Indhold Jobpatruljen 2005 Også i 2005 blev Jobpatruljen en af fagbevægelsens mest synlige succeser. Over næsten hele landet fik 3000

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

5. Miljø og familier. 5.1 Familiernes køb af økologiske varer

5. Miljø og familier. 5.1 Familiernes køb af økologiske varer Miljø og familier 104 Miljø og familier 5. Miljø og familier Miljøbevidsthed Holdninger til miljøet Det kræver en aktiv indsats fra størstedelen af befolkningen at mindske de miljøproblemer, der opstår

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater. Oplæg for RAR Sydjylland, 17. januar 2019

Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater. Oplæg for RAR Sydjylland, 17. januar 2019 Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater Oplæg for RAR Sydjylland, 17. januar 2019 Virksomhedssurvey hidtidig metode Rekrutteringssurveyen har siden 2007 været en hjørnesten

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FEBRUAR 2018

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater. Oplæg for RAR Fyn, 24. januar 2019

Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater. Oplæg for RAR Fyn, 24. januar 2019 Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater Oplæg for RAR Fyn, 24 januar 2019 Virksomhedssurvey hidtidig metode Rekrutteringssurveyen har siden 2007 været en hjørnesten i Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Notat 7. november 2017 J-nr.: /

Notat 7. november 2017 J-nr.: / Notat 7. november 217 J-nr.: 8798 / 2436115 Indeklimaet i de danske skoler lider fortsat Arbejdstilsynet har de første 1 måneder af 217 reageret på 84 tilfælde af dårligt indeklima på 346 besøgte danske

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet.

ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet. Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Personer, som er visiteret til et fleksjob, må ikke blot ende på ledighedsydelse. Odense Kommune gør en stor indsats på området,

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Notat August 2019 J-nr.: /

Notat August 2019 J-nr.: / Notat August 2019 J-nr.: 87098 / 2657627 Danskernes appetit på fritidshuse stiger Danskernes lyst til at kaste sig over sommerhuslivet har tydeligvis været stigende i den senere årrække. Den generelt øgede

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016 Indledning Ventetidsundersøgelse I november 2016 udsendte Dansk Psykolog

Læs mere

Business case Minifleksjob

Business case Minifleksjob Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense Kommune har erfaringer med projekt "Mini-fleksjob", der har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobvisiterede

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen Atypisk ansatte Stor stigning i stillinger på mindre end timer om ugen De sidste år er der kommet godt gang i det danske arbejdsmarked. Antallet af job er steget med ca. 1. de sidste fem år. Ud af de job

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 HR-nøgletal

LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 HR-nøgletal LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 1.1: Udvikling i sygefravær sammenlignet med nabokommuner 1.2: Udvikling i sygefravær Haderslev Kommune har haft faldende sygefravær (fra 2015) indtil 2017, men sygefraværet

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe Særnummer December 2006

Nyhedsbrev for medlemshververe Særnummer December 2006 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe Særnummer December 2006 Indhold Endnu et godt år for Jobpatruljen I 2006 overtog LO-sektionerne ansvaret for Jobpatruljen fra LO-amterne. Og selv om det enkelte

Læs mere

Samfundet og virksomheden

Samfundet og virksomheden Samfundet og virksomheden Uanset hvor du arbejder nu eller kommer til, at arbejde i fremtiden, bliver du en del af arbejdsmarkedet. Den måde arbejdsmarkedet fungerer på, får derfor stor betydning for det

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Det danske hotelmarked

Det danske hotelmarked Det danske hotelmarked Normtal 2016/2017 COPYRIGHT HORESTA 11 Det danske hotelmarked Antallet af gæster, som besøger de danske hoteller, kroer og konferencecentre, fortsætter med at stige. Der kommer flere

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017 Konkursanalyse 217 Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 217 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 216, faldt konkurstallet med 33 procent fra første kvartal 216 til 217. Konkurstallet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

3. Notat om elevstøtte og skoleøkonomi Indledning. 2. Prisudvikling på efterskoler NOTAT. Bilagsnr Specialkonsulent Mette Hjort-Madsen

3. Notat om elevstøtte og skoleøkonomi Indledning. 2. Prisudvikling på efterskoler NOTAT. Bilagsnr Specialkonsulent Mette Hjort-Madsen 3. Notat om elevstøtte og skoleøkonomi 2016 NOTAT 23. marts 2017 Bilagsnr Forfatter Specialkonsulent Mette Hjort-Madsen 1. Indledning Efterskoleforeningen undersøger hvert år udviklingen i efterskolernes

Læs mere

TR-statistik 2014 BTA/EHH 26. november 2014

TR-statistik 2014 BTA/EHH 26. november 2014 TR-statistik 2014 BTA/EHH 26. november 2014 1. Indledning. Der er kun sket små forskydninger i TR-dækningen siden 2013. Det viser den netop udarbejdede TR-statistik. I kommunerne er TR-dækningen faldet

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

SKAB GOD ARBEJDSÅND MED PERSONALEHÅNDBOGEN Jette Sandager, Svine- og Ledelsesrådgiver i VKST

SKAB GOD ARBEJDSÅND MED PERSONALEHÅNDBOGEN Jette Sandager, Svine- og Ledelsesrådgiver i VKST SKAB GOD ARBEJDSÅND MED PERSONALEHÅNDBOGEN Jette Sandager, Svine- og Ledelsesrådgiver i VKST Jette Sandager Har været ansat i 21 år i svinerådgivningen Har arbejdet med ledelse i ca. 8 år - På staldgangen

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 195.000 medlemmer

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2017

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2017 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 20 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Henvisningskategori 10 og 11... 4 1.1

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere