FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE"

Transkript

1 FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karin Birtø, Lone Back Christensen og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune) Sundhedscenter for Kræftramte, Ryesgade 27, 2200 København N

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Forekomst Stadieinddeling Behandling Rehabiliteringsbehov hos patienter med brystkræft

3 1. INDLEDNING Denne forløbsbeskrivelse er en diagnosespecifik forløbsbeskrivelse, der beskriver forekomst, nøgletal og behandling af brystkræft i Danmark. Den indtil nu akkumulerede viden om behov for og effekt af rehabilitering af borgere med denne diagnose er herefter beskrevet, og til slut er anført sundhedscentrets specifikke tilbud til målgruppen. Forløbsbeskrivelsen er et supplement til Forløbsbeskrivelse for rehabilitering af patienter i Sundhedscenter for Kræftramte - Generel del. 2. FOREKOMST Antallet af brystkræfttilfælde i de nordiske lande har været stigende de seneste 30 år, og Danmark ligger højest i forekomst. I Danmark er brystkræft er den mest udbredte kræftform blandt kvinder 1. Årsagen til brystkræft er ikke endelig fastlagt, men arvelige forhold spiller en rolle i 5-10 % af tilfældene 2. Risikofaktorer for brystkræft er bl.a. tidlig første menstruation, sen første graviditet eller barnløshed, sen menopause og hormonbehandling i overgangsalderen. Derudover er alkohol en disponerende faktor i omkring 15 % af tilfældene. Brystkræft ses sjældent før 40 års alderen, men forekomsten stiger kraftigt fra 45 års alderen og topper mellem 60 og 64 år 3. Nye undersøgelser viser, at fysisk aktive formodentlig har 30 % lavere risiko for at dø af deres sygdom, mens overvægt øger risikoen for at dø med 30 % 4. Således har kvinder med et BMI på 24 og derover øget risiko for brystkræft sammenlignet med kvinder med BMI under Kvinder med høj social status er mest udsat for brystkræft, ligesom overlevelsen stiger i takt med høj uddannelse og indkomst 6. I år 2007 fik borgere i Danmark stillet diagnosen brystkræft. Heraf havde 350 (2 mænd kvinder) borger bopæl i Københavns Kommune 7. Danske nøgletal om brystkræft Mænd Kvinder Antal nye tilfælde i Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af Tabellen inkluderer borgere, der lever med diagnosen brystkræft. Det gælder både borgere, som er i behandling eller går til kontrol og borgere, som er på så lang afstand af deres sygdom, at de må betragtes som raske. Den relative overlevelse angiver et skøn over hvor mange, der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. ét eller tre år. Dette betyder, at dødsfald af anden årsag end kræftsygdommen (f.eks. trafikulykker eller hjertestop) sorteres fra Kræftprofil brystkræft , SST Patterson RE et al. Physical activity, diet, adiposity and female breast cancer prognosis: A review of the epidemiologic literature. Mauritas 2010 Jan Dansk oversættelse af den europæiske kodex om kræft og fedme Carlsen K et al. Social inequality and incidence of and survival from breast cancer in a population-based study in Denmark, Eur. J Cancer Sep; 44(14): Sundhedsstyrelsen. Cancerregistret Årgang 9 nr.9. maj

4 Relativ overlevelse for patienter diagnosticeret med brystkræft i Mænd Kvinder 1 år: 100 pct. 94 pct. 3 år: 93 pct. 88 pct. Kvinder i alderen år tilbydes hvert 2. år en mammografiscreening med det formål at nedsætte dødeligheden af brystkræft. Indførelsen af screeningen betyder, at de fleste tumorer opdages tidligt, og at færre kvinder dør af sygdommen. 3. STADIEINDDELING Faktorer som tumorstørrelse, spredning til lymfeknuder i aksillen, hormonfølsomhed (østrogenreceptorstatus) og tilstedeværelse af HER2 receptoren har betydning for behandling og prognose. Nedenfor er en oversigt over hvorledes der skelnes. Lav-risikogruppen: 10 pct. af alle kvinder med brystkræft Sygdommen har ikke spredt sig til lymfeknuderne i aksillen Tumor er højst to centimeter i diameter Tumor er ikke aggressiv (malignitetsgrad I) Tumor er følsom over for østrogen (receptor positiv) Patienten er over 40 år Høj-risikogruppen: 90 pct. af alle kvinder med brystkræft Sygdommen har spredt sig til lymfeknuderne i aksillen Tumor er større end to centimeter i diameter Tumor er aggressiv (malignitetsgrad II-III) Tumor er ikke er følsom over for østrogen (receptor negativ) Patienten er under 40 år Herceptin positiv status 4. BEHANDLING Behandling af brystkræft er et multidisciplinært samarbejde med kirurgi oftest efterfulgt af systemisk (medicinsk) behandling bestående af kemoterapi, antiøstrogen og/eller antistofbehandling samt eventuel strålebehandling. Den kirurgiske behandling kan være en brystbevarende operation (lumpektomi) eller fjernelse af hele brystet (mastektomi). Operationen inkluderer fjernelse af få (sentinel node) eller flere (aksilrømning) lymfeknuder i armhulen. 90 % af alle kvinder med brystkræft tilhører højrisikogruppen. Denne gruppe tilbydes systemisk behandling efter operationen. Behandlingen afhænger af alder, og hvilken type brystkræft patienten har. Efterbehandlingen kan indeholde kemoterapi, antihormon- og/eller antistofbehandling samt eventuelt strålebehandling. Denne behandling har til formål at nedsætte risikoen for tilbagefald (adjuverende behandling). 8 4

5 Systemisk behandling i højrisikogruppen gives efter følgende retningslinjer 9 : Kemoterapi tilbydes alle kvinder under 60 år samt kvinder over 60 år, som har en ikkehormonfølsom (østrogen receptor negativ) brystkræft Trastuzamab (Herceptin) anbefales til kvinder med HER2-positiv brystkræft i kombination med den sædvanlige kemoterapi og eventuelt antihormonbehandling til forebyggelse af tilbagefald Anti-hormonbehandling anbefales, når tumor er følsom over for østrogen (receptorpositiv brystkræft), da dette kan modvirke østrogens indflydelse på kræftcellernes vækst. Kvinder før overgangsalder anbefales Tamoxifen i fem år. Kvinder efter overgangsalderen anbefales aromatasehæmmeren letrozol (Femar ) i fem år. Patienter tilhørende lav-risikogruppen (10 %) tilbydes udelukkende strålebehandling efter en brystbevarende operation og sjældent medicinsk behandling. Primær systemisk behandling (neoadjuverende) kan gives inden operationen for at mindske tumor, så operation bliver mulig eller for at øge muligheden for en brystbevarende operation. 5. REHABILITERINGSBEHOV HOS PATIENTER MED 5.1 Særlige behov hos denne patientgruppe Lymfødem Fjernelse af lymfeknuder i armhulen har afgørende betydning for risikoen for senere udvikling af armlymfødem. Nye udenlandske undersøgelser peger på, at mellem % af kvinder opereret for brystkræft og efterbehandlet med stråleterapi vil udvikle lymfødem Cirka 11 % af de kvinder, som ikke har fået strålebehandling, vil udvikle lymfødem. Risikoen for lymfødem kan mindskes ved at have fokus på at optimere de anatomiske og fysiologiske forhold i det opererede område. Fysisk aktivitet 12 samt et BMI indenfor det anbefalede område, er vigtige faktorer i håndteringen af lymfødem. Vævsforandringer Operation og strålebehandling medfører markante vævsforandringer både i det opererede område, men også i områderne omkring skulder, nakke og arm. Nedsat vævsforskydelighed og udtalte stramhedsfornemmelser i området samt evt. nervepåvirkninger med smerter i det behandlede område er ofte en følge af behandlingen. De patienter der strålebehandles oplever desuden udvikling af fibrotisk væv i strålefeltet. Fysisk genoptræning efter operation for brystkræft forebygger smerter, immobilitet og gener fra arvæv. Medicinsk behandling En gruppe af patienterne, der er under 60 år, får tilbudt antihormonbehandling. Det betyder, at patienterne kommer i kunstig overgangsalder med bivirkninger som hedeture, muskel- og ledsmerter, vægtøgning og tørre slimhinder. Herceptinbehandlingen give primært lette influenzasymptomer. En sjælden bivirkning kan være nedsættelse af hjertets pumpeevne Johansson, K: Lymphoedema and Breast Cancer. A Physiotherapeutic Approach. Department of Physical Therapy, Lund University, Lund, Sweden (Thesis 1998) 11 Best Practice for the Management of Lymphoedema. International Consensus. London: MEP LTd, Schmitz et al. Weight Lifting in Women with Breastcancer Related Lymphedema. N Engl J Med 2009; 361:

6 Arvelighed Kvinder med arvelig brystkræft er ofte yngre og har en højere risiko for senere udvikling af kræft i det andet bryst og for udvikling af æggestokskræft. Denne patientgruppe skal overveje hyppig screening og genetisk rådgivning eventuelt med beslutning om forebyggende mastektomi og fjernelse af ovarier. Kropsopfattelse Ændret kropsopfattelse og seksualitet er ofte en problematik de brystopererede kvinder får i efterforløbet. Mulighed for erfaringsudveksling med andre brystkræftopererede er ofte gavnligt. 5.2 Diagnose specifikke tilbud Hold for brystopererede Patienter, der er opereret for brystkræft (eller er blevet sekundært rekonstrueret), får udarbejdet en genoptræningsplan på hospitalet. Patienterne tilbydes deltagelse på hold for brystopererede som del af et rehabiliteringsforløb på sundhedscentret. Patienten starter tidligst 2 uger efter operationen. I undervisningen er der fokus på at lære deltagerne teknikker, der kan genoprette eller forebygge følge efter operation og strålebehandling. Fokusområderne er at øge vævsforskydeligheden, mindske eller forebygge kontrakturer omkring skulderled, optimere forholdene for kar og nerver, forebygge instabilt skulderblad og lymfødem, mindske stramhedsfornemmelser omkring thorax og forebygge uhensigtsmæssig kropsholdning. I undervisningen gennemgås aktive øvelser samt instruktion i arvævsbehandling ad modum Kirsten Tørsleff Der kan tilbydes individuel behandling og vejledning efter behov. Vejledning/undervisning om lymfødem Patienter med lymfødem tilbydes et undervisningsforløb med det formål, at give patienten en forståelse for lymfesystemets opbygning og funktion, formidle viden om forholdsregler ved håndteringen af lymfødem samt instruere i metoder til at mindske de fysiske gener ved lymfødem. Undervisning og vejledning varetages af en uddannet lymfødemterapeut. Den egentlige lymfødembehandling er en regional opgave, og varetages derfor på hospitalerne eller i privat regi. 5.3 Andre relevante tilbud Patientforeningen DBO, Dansk Brystkræft Organisation, arbejder for at forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for personer med brystkræft og deres pårørende. Dalyfo, Dansk Lymfødem Forening, arbejder for at danske lymfødempatienters interesser varetages bedst muligt. 13 Lauridsen MC, Tørsleff K. R. et al. Physiotherapy treatment of late symptoms following surgical treatment of breast cancer. The Breast. Volume 9, Issue 1, February 2000, Article Tørsleff K. Øvelsesprogram for brystopererede. 6

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne Kræft i munden Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i munden? 4 Hvor syg er jeg? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 10 Hvad er bivirkningerne og senfølgerne?

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret prostatakræft? 14 Strålebehandling

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude:

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude: Lymfekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lymfekræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 12 Hvilken behandling findes der? 19 Er der andre behandlingsformer? 21 Hvad

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 2014 Udarbejdet af Mette Weber og Bodil Kofoed Layout Marianne Glynstrup Indholdsfortegnelse s. 1 Indholdsfortegnelse Forord: 15

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere