Sundhedsindsatser til inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsindsatser til inspiration"

Transkript

1 Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet består af to dele: 1. Forslag til nye indsatser og mål 2. Handleplanen fra 2008 Bemærk at materialet her, skal bruges sammen med baggrundsmaterialet og sundhedspolitikken 1. Forslag til nye indsatser og mål, for hvilke det gælder at: De kan realisere de valg Ringsted Kommune har taget om, at satse særligt på de mest alvorlige risikofaktorer Rygning og Alkohol De understøttes af de principper, der er vedtaget om arbejdet med sundheden (blandt andet øget fokus på det strukturelle), Byrådets input fra temaaftenen, og visionerne for Sundhedspolitikken Bakkes op af det baggrundsmateriale det er vedtaget, der skal bruges i arbejdet Disse er blot forslag til inspiration, men er selvfølgelig valgt, så de lever bedst op til de vedtagne principper, og til baggrundsmaterialet, og så der er mulighed for størst mulig sundhedsgevinst. Rygning Mål: At kommunen inden revisionen af sundhedspolitikken i 2014, lever op til 7 af de 10 anbefalinger fra Sund By Netværkets Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model At kommunens arbejdspladser og institutioner er røgfri At kommunens kultur-, fritids- og sportsinstitutioner er røgfri At kommunen arbejder for at fremme røgfrihed i den private sektor og på ungdomsuddannelserne At kommunen tilbyder borgerne varierede rygestop At kommunen integrerer rygestoptilbud i det sammenhængende patientforløb At kommunen har varierede rygestoptilbud til særlige risikogrupper At kommunen iværksætter tobaksforebyggende indsatser for børn i skole og fritidsmiljø At kommunen iværksætter tobaksforebyggende indsatser for unge i 16-1

2 Alkohol Ulykker Motion/fysisk aktivitet Lighed i sundhed 20 års alderen Mål: At der lægges ekstra vægt på rekruttering af ressourcesvage og unge (Forebyggelseskommissionens anbefalinger) Mål: At leve op til mindst x af 15 af Sund By Netværkets anbefalinger til den gode kommunale model for Alkoholforebyggelse Mål: At arbejde med faldforebyggelse, og indarbejde den gode kommunale model fra Sund By Netværket i hjemmeplejen Mål: At der indarbejdes 1 times fysisk aktivitet pr. dag på samtlige klassetrin Mål. At ind-tænke strukturel forebyggelse i videst muligt omfang, så der skabes så stor lighed i sundhed som muligt Sundhedskonsekvenser af politiske beslutninger At sundhedskonsekvenser vurderes i mindst 10 tilfældigt udvalgte politiske sager pr. år Kost 2. Handleplanen fra 2008, men nu opdateret i forhold til de indsatser varetager (disse er markeret med grøn), og indsatserne fra de øvrige områder, som vi kender dem fra sidst som en hjælp i arbejdet med strategien. At skabe tilgængelig Den kommunale Sundhed og frivillighed information om kost sundhedsside, artikler mm Kostvejledning til alle i Sundhedstjenesten forbindelse med 6 mdrs, besøg og 1½ års besøget Dejlig mad og sjov Sundhedstjenesten gymnastik 8-12 årige Arbejde med sund kost på Fit4Life på 10. klasse centeret Kost på Recept Livsstilssamtaler Underviserne på 10. klasse centret 2

3 Rygning At børn og unge kender skadevirkningerne ved rygning 5. klasser får en gennemgang af tobakkens historie og skadevirkninger SSP At borgerne i Ringsted Kommune kender til og har let adgang til hjælp til rygestop At bidrage til arbejdet i SBN i udvikling af nye metoder til fremme af rygestop At sørge for at de anvendte rygestoppere får mulighed for faglig udvikling og erfaringsudveksling med rygestoppere fra nabokommune Elev-forældremøder i 6. klasse, hvor Ringsted Projektet berøres. Herunder hvilken rolle tobaksrygning spiller i samfundet, flertalsmisforståelser mm Kommunens tilbud annonceres i aviser, på kommunens hjemmeside, hos praktiserende læger, og øvrige samarbejdspartnere i form af brochurer mm Ringsted Kommune deltager i de nationale rygestopkampagner Rygestopkurser Individuel rygestoprådgivning Deltagelse og arbejde i Sund By Netværkets Temagruppe om Tobak Samarbejde om erfaringsog videns-dage i samarbejde med Kalundborg, Sorø og Holbæk kommuner Sundheds og Frivillighed Sundheds og Frivillighed 3

4 Alkohol At børn og unge får en god alkoholkultur 5. klasser undervises i faktaviden om alkohol, historisk og kulturelt. Derudover undervises der i i gode drikkevaner SSP At udsætte unges debutalder i forhold til ar begynde at drikke alkohol At Ringsted borgerne har mulighed for at tilegne sig viden om hvilke skadevirkninger alkoholmisbrug kan medføre og om hvor, man som borger kan henvende sig, hvis man har brug for hjælp I de sundhedsorienterede samtaler i 8. klasse, og på temadagen i 9. klasse vejledes der i alkohol i forhold til den unges virkelighed arrangementer i ungdomsskolen er altid alkoholfrie. Ringsted Kommune deltager årligt i Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne Ringsted kommune oplyser om skadevirkninger ved alkoholmisbrug og oplyser om, hvor man kan få hjælp i forhold til eget eller andres misbrug på Sundhedssiden på den kommunale hjemmeside Livsstilssamtaler Sundhedstjenesten Sundhed og frivillighed 4

5 Motion At medvirke til at Ved Udmøntning af styrke borgernes Idrætspolitikken fysiske aktivitet motionen i alle den afskygninger og dermed højne folkesundheden for alle kommunens borgere borgere i Ringsted kommune skal gennem hele livet have mulighed for alsidige og gode idrætstilbud placeret i lokalområderne At skabe flere muligheder for fysisk aktiviteter for borgere i alle aldre i Ringsted Borgernes egen indsats for sundhed støttes, ved at gøre fysisk aktivitet tilgængeligt i borgernes hverdag og nærmiljø Ved udmøntning af Idrætspolitikken Kommunen arbejder for øget tilgængelighed til bynær natur. Mulighederne for fysisk udfoldelse i naturen skal ligge lige for, så det bliver nemt at tage løbe. eller vandresko på og komme af sted Fritidskonsulenterne (hvor hører de til nu) Fritidskonsulenterne Teknisk forvaltning; samarbejde ifht Planstrategi /kommuneplan Kommunen arbejder på at etablere nye sammenhængende stisystemer Kommunen opfordrer idrætsforeningerne til at indtaste deres aktivitetstilbud i således at både den enkelte borger, men også det faglige personale i kommunen og kommunens eksterne samarbejdspartnere let kan finde relevante tilbud om motion. Teknisk forvaltning 5

6 Fit4life linien på 10. klassecentret arbejder med motion Leg og bevægelse, idrætstilbud for alle kommunens børnehaver. Temaet knytter sig til det for læreplanernes ene obligatorisk tema krop og bevægelse Sjov gymnastik og sund mad Skoler og dagtilbud sørger for at undervisning og aktiviteter foregår både ude og inde, og at natur og naturforståelse kombineres med sund livsstil, og motion. Udmøntning af e- og ungepolitik, Ringsted Kommune At skabe mulighed På Vej - til et sundere dig for træning for borgere med en kronisk sygdom At skabe mulighed for fysisk aktivitet for kronikere og motions uvante borgere Gå-i-Gang Aktiviteter på Gå-i-Gang stedet Underviserne på 10 klassecenteret og Kultur Sundhedsplejen og kultur livsstilssamtaler Sociale Netværk At tilbyde netværk til børnefamilier Sundhedsplejerskerne tilbyder alle at komme i netværksskabende mødregrupper. De yder specieltilbud til unge mødre, tvillingefamilier, præmature, fædre-grupper, sorggruppe Sundhedstjenesten 6

7 At give alle unge mulighed for at opbygge sociale netværk for forældre der har mistet et spædbarn, og grupper for kommende forældre Der tilbydes forskellige ungdomsklubber og væresteder for unge Ungdomsskolen m.fl. At tilbyde netværk til mennesker med kronisk sygdom Kronikertilbuddet På Vej til et sundere dig, har som en af 4 indsatser en netværksgruppe, der giver deltagerne redskaber til selv at skabe og vedligeholde netværk + de pårørende Patientuddannelsen lær at leve med kronisk sygdom, der afholdes to gange årligt, her opfordres der til at netværke Gå-i-Gang aktiviteterne, tilbud om fysisk aktivitet med sociale arrangementer, snak/kaffe mm Lighed i Sundhed At gøre forebyggelses og At tilrette indsatserne, så sundhedsfremmetilbud de bedre rummer mere anvendelige for især de ressourcesvage grupper sårbare grupper i kommunen Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten fokuserer på den svage familie med muligt tilbud om Marte Meo, øget fokus på barnets udvikling, fysisk, psykisk og socialt mhp. særlig indsats f.eks. ekstra besøg og støtte fra 7

8 sundhedsplejerskerne, inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere. Sundhedspleje der fortsætter efter barnets 1½ år med fokus på sprog, udvikling og opdragelse. Ulykker At informere forældre om hvordan de bedst muligt forebygger ulykker Sundhedsplejerskerne vejleder om sikkerhed i hjemmet, transport, cykelhjelme og sikker skolevej Sundhedstjenesten Stress At informere Ringsted Information om stress borgerne om skadevirkningerne af stress og om hvad, man som borger og som virksomhed kan gøre for at reducere stress lægges på sundhedssiden på Sundhedsplejerskerne drøfter stress i børnefamilierne Livsstilssamtalerne 8

9 Selvrapporteret rygsygdom At videreudvikle Information via siden om hjemmeside, forebyggelse af lette udarbejdelse af brochurer rygsmerter inde på mm Sundt arbejdsliv At gøre viden om det sunde arbejdsliv tilgængelig for borgerne og for virksomhederne i kommunerne At udarbejde indstik, brochurer, vejledninger mm på kommunens hjemmeside Sexuel sundhed Sundhedsplejen arbejder med konceptet Sexkaravanen Ringsted kommune udlever via Natteravnene gratis kondomer til de unge i nattelivet Ringsted kommune samarbejder med Ringsted apotek om at udlevere gratis sprøjter til narkomaner (for f.eks. at nedsætte smitte med AIDS) Sundhedsplejen 9

10 Endagsindlæggelser for kronikere/angst mm At kronikere får Patientuddannelsen lær værktøjer til bedre at leve med kronisk egenomsorg; at sygdom reducere angst relateret til kronisk På vej til et sundere dig sygdom, og evt. på sigt reducere antallet af endagsindlæggelser af borgere med kroniske sygdomme 10

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Forord Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Århus har i 2008-2009 fået et KRAM i form af Århus Kommunes sundhedspolitik - "Vi vil gi' Århus et KRAM". Med denne rapport gives en status på

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere