Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ung Dialog. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar

2 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer og tobak samt i forhold til udbredelsen af seksuelt overførbare sygdomme og uønsket graviditet blandt unge. Undersøgelser viser blandt andet, at 1 : Næsten hver fjerde årige har prøvet at ryge hash. Danske unge har europa-rekord i druk. Næsten hver fjerde 15-årige ryger dagligt eller lejlighedsvist tobak Antallet af registrerede klamydia-tilfælde er steget fra i 2000 til i Antallet af smittede antages at være dobbelt så stort. Fra 2004 til 2005 har der været en stigning i antallet af provokerede aborter blandt årige. Samtidig ved unge for lidt om sex og smitte. En undersøgelse af københavnske folkeskoleelevers viden på området viste blandt andet, at 50 % af pigerne ikke ved, at klamydia kan forebygges ved brug af kondom 2. Metoden ung-til-ung anses for at være et godt supplement til folkeskolens seksualundervisning, undervisning i rusmidler og tobaksrygning. Evalueringer af tilbuddet Ung Dialog og anden ung-tilung formidling inden for rusmidler, rygning og seksualitet viser blandt andet, at 3,4 : Eleverne får ny viden gennem ung-til-ung Eleverne får nye handlemuligheder i forhold til situationer der vedrører sex og/eller rusmidler Unge hellere vil tale med andre unge end læreren eller andre voksne Unge har lettere ved at tale med andre unge end med læreren eller andre voksne Unge opleves som mere troværdige end læreren eller andre voksne Baggrunden for resultaterne skal findes i, at unge har lettere ved at formidle viden og erfaringer om ungdomslivet til hinanden i forhold til læreren eller andre voksne, fordi de selv er unge og derfor taler samme sprog og kender hinandens erfaringsverden: Gruppepresset, festerne, fristelserne, følelserne osv. I kraft af, at formidlerne selv er unge bliver dialogen præget af: Ligeværdighed Troværdighed Åbenhed også i forhold til følsomme emner Ingen løftede pegefingre 1 2 Sygeplejersken, august årgang. 3 Svend Laursen og Sven Mørch, Ung-til-ung som pædagogisk metode. Ungdomsringen, Ung Dialog end evaluering af netværksstrategien Københavns Amts Sundhedsforvaltning Folkesundhed København Evaluering af rygeforebyggelse i folkeskolens klasser 2

3 Samtidig kan formidlerne virke som positive rollemodeller for eleverne. Eleverne spejler sig i ungtil-ung eller ung-til-yngre formidlerne, der repræsenterer et alternativ til uhensigtsmæssig seksuel praksis, brug af rusmidler og rygning. På baggrund af ovenstående finder Komiteen for Sundhedsoplysning det centralt at understøtte kommunernes forebyggelsesindsats gennem Ung Dialog. Overdragelse og udvidelse Ung Dialog består af frivillige gymnasieelever, der afholder dialogmøder om seksualitet med eleverne i grundskolernes klasser. Derudover er et korps af universitetsstuderende tilknyttet, som varetager dialogmøder om alkohol og fester samt rygning. De afholder ligeledes dialogmøder i specialklasser. Ung Dialog var fra 1992 og indtil et tilbud under Københavns Amt. Alle amtets kommuner har benyttet sig af Ung Dialog siden Mere end elever i kommunerne har haft dialogmøder, og over 1500 unge er blevet uddannet til ung-til-ung formidlere 5. Grundet strukturreformen har Københavns Amt overdraget Ung Dialog til Komiteen for Sundhedsoplysning, således at kommunerne stadigvæk har mulighed for at forebygge gennem ungtil-ung som metode. Overdragelse trådte i kraft I hovedparten af landets øvrige kommuner er der ikke et lignende tilbud som Ung Dialog. Derfor vil Komiteen på sigt udvide Ung Dialog til også at omfatte kommuner, der ikke allerede har et tilsvarende forebyggelsestilbud. Målgrupper Den primære målgruppe er elever i grundskolernes klassetrin, herunder elever i specialklasser. Målgruppen for dialogmøderne om rygning er klassetrin. Den sekundære målgruppe er de gymnasieelever og universitetsstuderende, der uddannes som ungtil-ung og ung-til-yngre formidlere og ambassadører. Formål Det overordnede formål med Ung Dialog er at styrke forebyggelsesindsatsen over for unges forbrug af alkohol, tobak og hash samt udbredelsen af sexsygdomme og uønskede graviditeter. Målet med Ung Dialog er at bidrage til, at unge udvikler sundhedsfremmende handlemuligheder i situationer, som vedrører sex, alkohol, tobak og hash. Dette mål opnås ved: at unge opnår en relevant, sundhedsmæssig viden om og sunde holdninger til emnet at unge reflekterer og danner en holdning til emnet, samt at de udvikler en bevidsthed om andres holdninger at unge udvikler sundhedsfremmende handlekompetencer i situationer, der vedrører emnet 5 Ung Dialog en evaluering af netværksstrategien Københavns Amts Sundhedsforvaltning

4 Projektmål Evalueringer viser, at Ung Dialog kan give unge ny viden samt udvikle deres handlemuligheder i forhold til situationer, der omfatter sex og/eller rusmidler 6. Projektets mål er derfor: At Ung Dialog udbredes som et kommunalt/regionalt tilbud til borgerne. At Komiteen for Sundhedsoplysning varetager den daglige koordinering og drift af Ung Dialog At Komiteen for Sundhedsoplysning er ansvarlig for at Ung Dialog udvikles og kvalitetssikres løbende, så det er i overensstemmelse med den viden der ligger på området. Konceptet Der afholdes dialogmøder inden for tre emner: Seksuel sundhed og trivsel: Seksuelt overførbare sygdomme, prævention og uønsket graviditet. Kærlighed og følelser. Rusmidler: Fester, alkohol og hash. Rygning, herunder vandpiberygning Man kan bestille Ung Dialog til at holde møde om enten rusmidler, rygning eller seksualitet. Et dialogmøde kan kun omfatte ét af emnerne. Et dialogmøde varer to lektioner og afholdes af enten to ung-til-ung formidlere (frivillige gymnasieelever) eller en ung-til-yngre formidler (Ung guide). Læreren er ikke til stede under mødet. Dialogmødet afholdes som en blanding af diskussion af elevernes egne holdninger og eventuelle erfaringer samt fakta om rusmidler, rygning, prævention og sexsygdomme. Mødet er kun løst struktureret på forhånd og tager primært udgangspunkt i elevernes behov for diskussion af bestemte emner. Ung-til-ung formidlerne bruger forskellige spil, øvelser, situationskort og lignende materialer til at skabe dialogen med eleverne. Ung dialog bestilles af læreren, sundhedsplejersken, SSP-konsulenten eller andre relevante aktører. Man kan bestille Ung Dialog gennem hjemmesiden eller telefonisk. Temaer og metoder Budskaberne i Ung Dialog bygger på det brede og positive sundhedsbegreb fra Undervisningsministeriets undervisningsvejledning i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 7. Det betyder at de unges budskaber sætter faktuel viden om fx prævention, sexsygdomme, rygning og rusmidler i relation til de unges livsstil og levevilkår. Samtidig fokuserer budskaberne ikke på fravær af sygdom, men på livskvalitet og velvære. Temaer Et dialogmøde om sex og seksualitet kan omhandle dialog inden for temaerne: 6 Ung Dialog en evaluering af netværksstrategien Københavns Amts Sundhedsforvaltning

5 Fakta (sexsygdomme, prævention, graviditet, abort mv.) Handlemuligheder (brug af prævention, kommunikation af grænser) Relationer og følelser (venner, kærester, kontakt, grænser, kønsroller, kropsidealer, porno, usikkerhed, forelskelse mv.) Teknik (onani, kys, kæleri, samleje, stillinger, vanskeligheder i forhold til sex mv.) Et dialogmøde om rygning omhandler dialog inden for undertemaerne: Fakta (skadelige effekter, passiv rygning, afhængighed, love) Handlemuligheder (Hvad kan man gøre/sige, hvis vennerne begynder at ryge? Hvordan kan man selv sige fra?) Relationer (venner, fester, familie, gruppepres, flertalsmisforståelser, pral) Et dialogmøde om rusmidler omhandler dialog inden for undertemaerne: Fakta (alkohol og hash, herunder virkninger og konsekvenser, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, lovgivning mv.) Handlemuligheder (hvordan kan man holde en god fest? Ansvar i forhold til venner, hvad gør man i problematiske situationer, hvor rusmidler er involveret mv.). Relationer (venner, fester, kærester, grænser, usikkerhed, gruppepres og pral, alkohol som redskab til at begå sig socialt til fester mv.). Pædagogisk metode På den ene side lægger dialogmødet op til at engagere de unge gennem dialog og diskussion således, at de får mulighed for at tage stilling og danne sig deres egen mening om egen og andres praksis, og dermed få større ejerskab overfor budskaberne. På den anden side tages der højde for det vanskelige i at tale om følsomme emner, gennem: Spil, hvor man som hold skal komme med et svar/holdning og den enkelte elev ikke behøver sige sin mening. Brugen af fiktive cases om de andre, således at eleverne ikke diskuterer ud fra sig selv men kan spejle sig i holdninger om fiktive personer. Øvelser, hvor man får en fiktiv oplevelse af de problemer rygning/alkohol kan give Samtidig tager mødet udgangspunkt i elevernes erfaringshorisont, der gør temaerne relevante, vedkommende og nærværende. Ligesom der anvendes humor og (for spillene) konkurrence, der gør det sjovt at lære og stage stilling til de forskellige budskaber. Organisation Ung Dialog er forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning. Projektets ejer: Direktør Charan Nelander. Projektkoordinator: Rune Schmidt. Ung Dialog består af et sekretariat, et hold af såkaldte Ung Guider der varetager undervisningen og skaber dialog inden for emnerne fester, alkohol & hash, rygning og sex, kærester og følelser i specialklasser, samt frivillige gymnasieelever der skaber dialog omkring sex, kærester og følelser i almindelige grundskoleklasser. 5

6 Ung Guider Ung Dialog har et korps af lønnede, universitetsstuderende tilknyttet, Ung Guider. De studerende kommer fra uddannelser som fx folkesundhedsvidenskab, psykologi, medicin, sociologi og retorik. Ung Guidernes funktion er at varetage opgaver, der er mere pædagogisk- eller vidensmæssigt krævende end almindelige dialog-møder, fx: Afholdelse af dialogmøder i specialklasser. Afholdelse af dialogmøder om alkohol og rygning Særlige arrangementer med fokus på bestemte emner. Undervisning på Ung Dialogs kurser for nye frivillige. Oplæring og rekruttering af nye frivillige. For at opkvalificere Ung Guiderne gennemgår alle supervision såvel som de deltager i temaaftener ca. 4 gange årligt, med henblik på erfaringsudveksling og faglig opdatering. Der er endvidere mulighed for følordning. Kontaktpersoner på gymnasiet: På hvert gymnasium er der en eller to lønnede kontaktpersoner der varetager den løbende kontakt til de frivillige. Kontaktpersonernes opgaver er: At koordinere hvem der skal ud til konkrete dialogmøder At afholde lokale møder med praktiske oplysninger At hjælpe med uddannelsen af nye frivillige Frivillige gymnasieelever. Følgende gymnasier er med i Ung Dialog: Frederiksværk Gymnasium, Borupgaard gymnasium, Espergærde Gymnasium, Rødovre Gymnasium, Virum Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Rysensteen Gymnasium, Roskilde Gymnasium og Kalundborg Gymnasium. Der er indgået aftaler med gymnasiernes ledelse om, at eleverne kan gå ud 3-4 gange om året med Ung Dialog, uden det registreres som fravær. Nogle af gymnasierne anser dog arbejdet i Ung dialog som en central kompetenceudvikling for eleverne og bakker op om elever, der ønsker at gå ud lidt oftere. Afhængig af størrelse og geografiske placering af de nye kommuner, som tegner abonnement, vurderes behovet for at skabe samarbejde med yderligere gymnasier. Uddannelse og dialogmateriale Gymnasieelevernes uddannelse består af et kursus, følordning samt løbende efteruddannelse. Kurset består af en hel dags undervisning, hvor gymnasieeleverne uddannes ud fra en blanding af oplæg, workshops og rollespil. Ung Guiderne gennemgår et tre dages kursus, og uddannes udover emnet om seksualitet også i emnerne rygning og alkohol. Der stilles krav til den enkeltes faktuelle viden og pædagogiske kompetencer. Oplæggene bruges til at formidle nyeste viden samt national praksis i forhold til sexsygdomme, uønsket graviditet og prævention. 6

7 Kursets workshops bruges til at diskutere pædagogiske og didaktiske dimensioner som: Hvordan skaber man en god dialog? Hvordan er man en god rollemodel? Grænsen mellem det personlige og det private - når jeg bruger mine egne erfaringer Hvordan taler man om tabuer? Hvordan tackler man svære elever? Der laves rollespil over dialogmødet, således at de frivillige får afprøvet hvad det vil sige at afholde et dialogmøde allerede inden de kommer ud i en klasse. For at sikre kvaliteten af de frivilliges arbejde oplærers de af erfarne gymnasieelever. Den nyuddannede elev er føl en eller to gange med to erfarne elever, og det tilstræbes, at den nyuddannede går ud med en erfaren første gang vedkommende selv skal afholde et dialog-møde. De frivillige uddannes løbende gennem en årlig temadag, opdateret dialogmateriale samt lokale møder med kontaktpersonerne på gymnasiet. Desuden har de frivillige mulighed for at blive coachet individuelt af de centrale koordinatorer. De frivillige og Ung Guiderne uddannes i overensstemmelse med nyeste viden, praksis og nationale anbefalinger på rusmiddel- og seksualitetsområdet. Kursets pædagogiske dimensioner, følordningen og oplæring af de nye frivillige sikrer samtidig, at viden kobles med velfunderet pædagogisk praksis i dialogmøderne. Uddannelser og dialogmateriale udvikles og opdateres løbende og minimum én gang om året i overensstemmelse med nyeste viden, praksis og nationale anbefalinger på områderne. Strategiske overvejelser Når flere kommuner slår sig sammen og lader Komiteen for Sundhedsoplysning drive og udvikle Ung Dialog, opnås stordriftsfordele i form af en højere kvalitet til en lavere pris. Komiteens konstellation - samt den allerede etablerede organisation i Ung Dialog - understøtter projektets kvalitet og succes: Komiteen for Sundhedsoplysning er en almennyttig forening, hvis formål er at fremme sundhed og forebygge sygdom gennem oplysning. Komiteen har mere end 40 års erfaring med sundhedsfremme og forebyggende virksomhed. En lang række sundhedsfaglige organisationer og sundhedsmyndigheder står bag Komiteen for Sundhedsoplysning: Amtsrådsforeningen i Danmark Dansk Psykolog Forening Dansk Socialrådgiverforening Dansk Tandlægeforening Frederiksberg Kommune Jordmoderforeningen Københavns Kommune 7

8 Danmarks Apotekerforening Dansk Røde Kors Dansk Sygeplejeråd Den Almindelige Danske Lægeforening Helse Familiens Lægemagasins Fond Kommunernes Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Komiteen for Sundhedsoplysning har desuden nedsat et sagkyndigt udvalg, hvor blandt andet også Sundhedsstyrelsen er repræsenteret. Komiteen samarbejder således med førende sagkyndige på rusmiddel-, ryge- og seksualitetsområdet, ligesom den allerede samarbejder med bl.a. kommuner og regioner på en række områder. Følgegruppe Der eksisterer en følgegruppe for Ung Dialog, der bidrager til udviklingen og kvalitetssikringen af Ung Dialog. Eksterne deltagere i følgegruppen pr : Solvej Petersen, folkeskolelærer, Allerslev Skole, Lejre Lone Just, Helsingør Kommune Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Kommune LoneVinhard, Kommunernes Landsforening Mikkel Nielsen, SSP medarbejder Rikke Primdahl, Sundhedsstyrelsen Lotte Bælum, Sundhedsstyrelsen Louise Wohllebee, Kræftens Bekæmpelse (X:IT) Pernille Bendtsen, Ph.D. studerende, Statens Institut for Folkesundhed Charlotte Kazhel, Undervisningsministeriet Finansiering Ung Dialog er siden finansieret kommunalt. Kommunerne betaler en årlig abonnementsordning der fornyes hvert år. Abonnementets størrelse varierer og er fastsat i forhold til antallet af klasser i den pågældende kommune. 8

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08 2008 Årsberetning Indhold Indledning 1 Komiteens kerneområder og kompetence 4 Komiteens virksomhed i 2008 6 PUBLIKATIONER I 2008 7 Publikationer i samarbejde med andre 7 Egne publikationer 17 Komiteens

Læs mere

2007 39 2007 40 BILAG

2007 39 2007 40 BILAG 2007 Årsberetning Indhold Indledning 3 Få mere ud af oplysningspengene 6 Komiteens virksomhed i 2007 11 Projekter i 2007 12 Egne publikationer 12 Publikationer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen 18 Præventionsoplysning

Læs mere

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning ÅRSBERETNING 2011 Indhold Indledning 1 Projektudvikling 5 Forlagsvirksomhed 23 Om Komiteen 39 Tilskud og bevillinger 40 Organisation 41 DET SIGER MEDLEMMERNE OM KOMITEENS ARBEJDE Lægeforeningen: Komiteen

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere

Forord 1. Komiteens kerneområder 4. Publikationer 23. Formidling 41. Komiteen 44

Forord 1. Komiteens kerneområder 4. Publikationer 23. Formidling 41. Komiteen 44 ÅRSBERETNING 2013 Forord 1 Komiteens kerneområder 4 Patientuddannelse 4 Kompetencecenter for Amning og Human Laktation 10 UNG Dialog 15 EN AF OS Landskampagnen for afstigmatisering 16 Publikationer 23

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark

Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på i Danmark samt strategi og anbefalinger til styrkelse af seksualundervisningen på Sex &

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012 namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere