Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?"

Transkript

1 Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL

2 DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE. DEN DAG BLEV 10 LANDE FRA CENTRAL- OG ØSTEUROPA OG MIDDELHAVSOMRÅDET OPTAGET I EU, OG 25 MEDLEMS- STATER ER NU BUNDET SAMMEN AF FÆLLES VÆRDIER SOM FRIHED, DEMO- KRATI, RETSSTATSPRINCIPPET OG RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDERNE. UDVIDELSEN ER UNIK DEN STÅR FOR ENHED I MANGFOLDIGHED OG EN FOR- PLIGTELSE TIL AT FREMME DET EUROPÆISKE KONTINENTS VELSTAND GENNEM FRED, SIKKERHED, SOLIDARITET OG STABILITET FOR ALLE DETS BORGERE. Hvad betyder udvidelsen for de gamle medlemsstater (EU15)? Udvidelsen, som er et led i en naturlig udvikling, betyder afslutningen på vores kontinents deling en følge af Anden Verdenskrig og påvirker vores kontinent i alle facetter. Udvidelsen af området med fred, stabilitet og velstand, som EU har skabt i Europa, vil øge sikkerheden for hele det europæiske folk. Med en befolkning på 450 millioner repræsenterer Unionen nu verdens største indre marked, som tegner sig for ca. 19 % af verdenshandelen. De 10 nye landes tiltrædelse forventes at medføre en stigning på 4-5 % i EU25's samlede bruttonationalprodukt (BNP) og samtidig reducere det gennemsnitlige BNP pr. indbygger til 92 % af det tidligere EU15's. Dette fald i BNP vil dog hurtigt ophøre med gennemførelsen af reglerne for det indre marked, hvorved virksomhedernes markedsadgang lettes, og der skabes øget konkurrence og dermed større effektivitet. Den øgede konkurrence vil også komme de europæiske forbrugere til gode, da den vil have en positiv indvirkning på udbuddet af varer og tjenesteydelser og deres pris og kvalitet og samtidig sikre ensartet og bedre forbrugerbeskyttelse. De generelle erhvervsbetingelser er blevet forbedret i form af stort set liberaliserede rammer for investeringer og makroøkonomisk stabilitet. Et mere sikkert juridisk grundlag samt solidaritet med mindre udviklede regioner vil bidrage til en samlet, bæredygtig økonomisk vækst. Unionens rolle i globale anliggender inden for udenrigspolitik, borgerbeskyttelse, handelspolitik og andre områder

3 vedrørende global styring vil blive styrket. De nye medlemsstater vil berige EU med deres forskellige kulturer, traditioner, nationale arv og sprog. Ved deres optagelse er der skabt en større og stærkere Union. Hvordan påvirker udvidelsen vores hverdag? Det er nu blevet lettere for alle EU-borgere at bo, rejse, arbejde og studere inden for et område, der strækker sig fra Østersøen til det østlige Middelhavsområde. Studerende fra de 25 medlemsstater kan f.eks. læse på et universitet efter eget valg i et hvilket som helst land. EU-lovgivningen vil, når den er gennemført i de nye medlemsstater, garantere overholdelse af de gældende standarder inden for f.eks. varers og tjenesteydelsers sikkerhed, reklame- og annoncevirksomhed, e-handel, rimelig handelspraksis, miljøregler og fødevaresikkerhed. Når overgangsperioden (se nedenfor) for arbejdstagernes frie bevægelighed er slut, kan alle europæere høste fordelene ved den forbedrede beskæftigelsespolitik i form af styrkede faglige kvalifikationer, øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet, større bevægelighed for arbejdstagere, et gunstigere erhvervsklima, lettere tilpasning til ny teknologi samt lige muligheder. Livskvaliteten vil også blive højnet takket være den fælles EU-miljøpolitik, og sikkerheden vil blive øget for alle EU-borgere via en fælles indsats for at bekæmpe kriminalitet, narkotika og ulovlig indvandring. Tiltrædelsestraktaten foreskriver overgangsperioder i den udvidede Unions første år, så de "gamle" og de "nye" medlemsstater gradvist kan vænne sig til EU's nye økonomiske og sociale dimensioner. Det vil lette integrationsprocessen på områder som arbejdstagernes frie bevægelighed, erhvervelse af fast ejendom og sekundære boliger, moms og punktafgifter samt miljøet. GÆLDENDE EU-STANDARDER I ALLE 25 MEDLEMSSTATER VEDRØRENDE BEDRE LIVSKVALITET.

4 GAMLE OG NYE MEDLEMSSTATER HAR FREMSAT IDÉER OG PRIORITETER VEDRØRENDE UDARBEJDELSEN AF EN EU-FORFATNING. Hvordan vil udvidelsen påvirke EU- institutionerne? De 10 nye medlemsstater har helt fra begyndelsen deltaget i EU-Konventets arbejde med at udforme en forfatning for Den Europæiske Union, der opdaterer de grundlæggende traktater. Hvert enkelt land har bidraget med sine egne prioriteter og idéer, der sammen med både nye og gamle medlemmers mål og behov har dannet basis for konventets arbejde. Denne forfatning vil styrke EUinstitutionerne og forenkle beslutningsprocedurerne, og grundlæggende borgerrettigheder vil blive indskrevet i forfatningen. Det udvidede EU står nu over for en ny fælles udfordring: Medlemsstaternes regeringer og borgere skal godkende forfatningen. Er der grænser for EU's udvidelse? Tidligere EU-traktater og Europæiske Råd har fastslået, at "Enhver europæisk stat kan ansøge om at blive medlem af Unionen", og "Tiltrædelse vil finde sted, så snart et associeret land er i stand til at påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab og opfylder de givne økonomiske og politiske betingelser". For kort tid siden afsluttede man med succes forhandlinger med landene Bulgarien og Rumænien, der skal føre til tiltrædelse i Der tages fat på tilsvarende tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien og Tyrkiet i hhv. marts og oktober 2005, såfremt disse lande stadig opfylder de stillede betingelser. Endvidere har Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien udtrykt ønske om optagelse i Unionen, og der er også åbnet mulighed for optagelse af de øvrige lande i Sydøsteuropa.

5 Hvad med den udvidede Unions nye naboer? For at undgå at skabe nye skillelinjer på vores kontinent kan EU tilbyde sine naboer yderligere samarbejdsmekanismer: Der er stillet forslag om en europæisk naboskabspolitik baseret på en vision om at dele EU's grundlæggende værdier og målsætninger med en kreds af lande, f.eks. Belarus, Ukraine, Moldova, Georgien og andre nationer i Mellemøsten og Nordafrika. Målet er at indgå et forpligtende samarbejde med disse nabolande om fælles værdier, hovedsagelig retsstatsprincippet, god forvaltningsskik, respekt for menneskerettighederne, herunder mindretalsrettigheder, fremme af gode naboskabsforbindelser samt markedsøkonomiske principper og bæredygtig udvikling. EN EUROPÆISK NABOSKABSPOLITIK MED HENBLIK PÅ AT DELE EU'S GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER.

6 BG BULGARIEN CY CYPERN CZ TJEKKIET EE HR HU LV ESTLAND KROATIEN UNGARN LETLAND EE LV LT LT MT LITAUEN MALTA PL PL RO SK SI POLEN RUMÆNIEN SLOVAKIET SLOVENIEN CZ SK HU SI HR RO TR TYRKIET BG TR De MT nye og fremtidige medlemsstater CY Den femte udvidelse af EU fandt sted den 1. maj 2004 efter ratificering af tiltrædelsestraktaten. Efter seks års grundige forhandlinger sagde EU ja til at optage 10 nye medlemsstater fra Centraleuropa og Middelhavsområdet, som opfylder de politiske kriterier, nemlig et stabilt demokrati samt respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet. Der er tale om fuldstændige markedsøkonomier, som gennemfører alle EU's fælles bestemmelser og politikker. Bulgarien og Rumænien har lukket alle forhandlingskapitler med det mål at tiltræde i Der påbegyndes en tilsvarende forhandlingsproces med Kroatien og Tyrkiet i Besøg Kommissionens hjemmeside, hvis du vil vide mere om udvidelsen eller har andre spørgsmål vedrørende EU: Find det nærmeste informationssted på: eller ring til Europe Direct fra overalt i EU:

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere