FACEBOOK SPIL-KONKURRENCENS REGLEMENT STORT Pink Lady SOMMERSPIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACEBOOK SPIL-KONKURRENCENS REGLEMENT STORT Pink Lady SOMMERSPIL"

Transkript

1 FACEBOOK SPIL-KONKURRENCENS REGLEMENT STORT Pink Lady SOMMERSPIL Artikel 1: Det organiserende selskab Fra den 15. juni til og med den 19 juli 2015 organiserer Association Pink Lady Europe, med bopæl 145, avenue de Fontvert LE PONTET Frankrig, SIRET nr.: , Moms nummer: FR , organiserer på en speciel mini-hjemmeside et spil med titlen «STORT Pink Lady SOMMERSPIL», fra og med den 15. juni til den 19. juli. Dette spil understøttes af on-pack klistermæker, mærkets officielle hjemmeside og facebook side, samt en fjernsynskampagne i Tyskland, Belgien, Norge, Holland, Danmark og Irland. Billederne af gevinsterne er ikke kontraktbundne fotografier, der stammer fra billedbankerne Fotolia og Istock. Artikel 2: Bestemmelser og betingelser for deltagelse For at kunne deltage i spillet skal nærværende reglement underlagt fransk lov og ret accepteres fuldstændigt og uden forbehold. Spillet har 2 vindemåder. En spiller kan vinde med det samme, men også ved en lodtrækning. Der eksisterer to deltagelsesniveauer: Første deltagelsesniveau «Vind-straks» er tilgængeligt uden købepligt ved at logge på spillet, efter at have meldt sig til via kontaktformularen, og at have gennemført ruten gennem alle spillets etaper. Deltageren skal udfylde tilmeldingsskemaet i starten af spillet for at kunne deltage i «Vind-straks». I hele spilperioden må der kun deltage én person pr. dag og pr. husstand (samme e- mail adresse og/eller efternavn og/eller post adresse og/eller IP adresse), og kun hvis deltageren ikke har vundet i Vind-straks. De deltagere, der har vundet i «Vind-straks», må ikke spille igen. Andet deltagelsesniveau «Lodtrækning» er tilgængeligt uden købepligt for alle deltagere, der har deltaget i «Vind-straks» (uanset om man har tabt eller vundet) og har inviteret 3 venner eller delt spillet på sin facebook væg. I hele spilperioden må der kun tilmeldes én person pr. husstand (samme adresse og/eller efternavn og/eller post adresse og/eller IP adresse). Dette spil er åbent for enhver myndig person (18 år gammel eller ældre), som har bopæl i Tyskland, Østrig, Holland, Spanien, Portugal, Irland, Sverige, Danmark,

2 Frankrig, Belgien, Italien, Luxembourg og Storbritannien, og har en adresse, dog med undtagelse af: - personale i «Association Pink Lady Europe», - selskaberne, som deltager i organisation af spillet, - samt deres familiemedlemmer Det organiserende selskab forbeholder sig ret til at kontrollere dette. Følgende deltagelse vil ikke blive medregnet: a) En deltagelse efter den 19. juli 2015 kl ; b) En deltagelse som indeholder ufuldstændig, upræcis, ulovligt tilegnet eller fremstillet identitet eller adresse i strid med dette reglement; d) En deltagelse udført uden at overholde ovennævnte fremgangsmåde. Overholdes disse regler for deltagelse ikke, vil personen blive udelukket fra spillet. Det organiserende selskab kan udføre alle nødvendige direkte eller indirekte kontroller om deltagernes berettigelse. For at deltage i «Vind-straks» er det nok at: Logge på den specielle Pink Lady mini-hjemmeside fra og med mandag den 15. juni og søndag den 19. juli Det er loggetidspunkter og datoer, der gælder som bevis. - Klikke på «Jeg deltager i spillet»! - Melde sig til via formularen eller logge på med sin adresse (hvis deltageren allerede er tilmeldt) - Kaste terningen 7 gange i alt for at rykke frem i felterne og samle gevinster - Det sidste terningekast giver mulighed for at deltage i «Vind-straks» og at se, om du har vundet. For at deltage i lodtrækningen er det nok at: - Have spillet i «Vind-straks» (vundet eller tabt) - At invitere 3 venner eller dele spillet på sin facebook væg. Deltageren skal udfylde alle felter i tilmeldingsskemaet. Hvis et tilmeldingsskema ikke er udfyldt helt eller indeholder falsk, forkert eller upræcis identitet eller adresse, vil det blive udelukket fra deltagelse. Den samme straf gælder, såfremt det forsøges at deltage flere gange. Deltagelse i spillets første og andet niveau foretages udelukkende elektronisk. Derfor vil enhver tilmelding pr. telefon, fax eller , uden for den specielle minihjemmeside, ikke kunne komme i betragtning. Artikel 3: Gevinster Gevinster på «Spil-straks» niveauet: 52 kufferter med 5 forskellige gaver alt efter model. 13 x KUFFERT 1: Solbriller + Strandhåndklæde + Hat + Fotoalbum + postkort 13 x KUFFERT 2: Hat + Æblekasse + Ur + Fotoapparat + postkort 13 x KUFFERT 3: Strandhåndklæde + Solbriller + Æblekasse + Fotoalbum +

3 postkort 13 x KUFFERT 4: Solbriller + Fotoapparat + Hat + Ur + postkort Lyserød kuffert fra «France Bagage» model «shinny» 50 cm Fuchsiarød til en værdi af 149 incl. moms. Lyserøde Pink Lady solbriller til en værdi af 6 incl. moms Fotoalbum: Gavekort på 40 incl. moms på 4 Pink Lady postkort til en værdi af 19,50 incl. moms Lyserødt vandtæt fotoapparat af mærket Aquapix til en værdi af 55 incl. moms Pink Lady Panama hat til en værdi af 13,20 incl. moms Lyserødt ur til en værdi af 26,80 incl. moms Pink Lady strandhåndklæde til en værdi af 34,80 incl. moms Pink Lady æblekasse til en værdi af 5 incl. moms Gevinst på lodtrækningsniveauet: 1 check til en rejse til en værdi på incl. moms. Artikel 4: Ændring eller annullering af spillet Association Pink Lady Europe forbeholder sig: - ret til at annullere eller ændre dette spils forløb af tekniske årsager eller i forbindelse med opdatering. - at erstatte de lovede gevinster med andre af tilsvarende art og værdi, såfremt visse begivenheder gør det nødvendigt. Artikel 5: Offentliggørelse og overrækning af gevinsterne Vinderne af en «Vind-straks» gevinst vil modtage en bekræftende om dette med nærmere information om detaljerne vedrørende levering. Lodtrækningen vil finde sted den 29. juli 2015 kl ved én af fogederne fra SCP BAUDIA AYNÉ GUILLEMAIN DURROUX LANÇON SCHUYTEN indehavere af et fogedbureau 161 rue Yves Montand Parc 2000 CS F Montpellier cedex 4. Vinderen af lodtrækningen vil blive informeret om det i løbet af 14 dage efter lodtrækningen pr. på den adresse, der er opgivet i tilmeldingsskemaet til spillet (det er op til deltagerne selv at forvalte deres adresse konto ordentligt). Derefter er det op til vinderen at følge de nærmere detaljer vedrørende udlevering af gevinsten præciseret i den bekræftende senest en uge efter modtagelse af e- mailen. Gøres det ikke vil gevinsten gå tabt, og der vil blive trukket lod om en anden vinder. Det organiserende selskab forbeholder sig ret til at kontrollere, om de oplysninger, der er opgivet ved tilmeldingen, er korrekte, inden gevinsten overhændes til vinderen. Gevinsterne kan hverken byttes eller refunderes, helt eller delvist, og må ikke sælges til en tredjeperson. Gevinsterne sendes ud i løbet af 8 uger efter spil-konkurrencens afslutning. Artikel 6: Vinderens tilladelse

4 Vinderne tillader, at Association Pink Lady Europe benytter deres navne i reklameog tilbudstiltag, som vedrører spillet, uden at det giver rettigheder til andet end den vundne gevinst. Artikel 7: Edb og frihed Association Pink Lady Europe er den eneste modtager af de personlige oplysninger. Deltagernes og vinderens personlige data vil blive behandlet pr. edb. I henhold til bestemmelserne i den franske lov om edb og frihed af 6. januar 1978 har hver deltager ret til at få adgang til sine personlige data, samt at rette i eller slette disse, ved blot at sende en forespørgsel om det til spillets adresse: Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fonvert F LE PONTET Frankrig Artikel 8: Ansvar i tilfælde af force majeure Hvis det bliver nødvendigt, forbeholder organisatoren sig ret til at afbryde, udsætte eller forlænge spillet uden varsel. I force majeure tilfælde forbeholder organisatoren sig ret til at annullere, afbryde eller forlænge spillet (selv efter at gyldighedsperioden er udløbet), eller at ændre gevinsternes art uden varsel. Organisatoren kan ikke gøres ansvarlig for det, såfremt spillet bliver annulleret eller udsat, uanset grunden til det. Nødvendige tilføjelser eller ændringer i dette reglement kan blive udgivet inden eller i løbet af spilperioden. De vil blive anset for at være tillæg til nærværende reglement og bliver offentliggjort på hjemmesiden. Det organiserende selskab kan ikke stilles til ansvar for en hvilken som helst forkert anvendelse af informationer i betragtning af Internettets karakteristikker. Det organiserende selskab frasiger sig ethvert ansvar i tilfælde af tekniske problemer, materielle skader eller problemer med software, uanset årsagen til det (virus osv.), der måtte opstå på deltagerens system, edb-udstyr og lagrede data, samt for de konsekvenser det måtte få for deltagerens personlige eller kommercielle aktivitet. De organiserende selskaber kan ikke gøres ansvarlige for problemer, som er uadskilleligt forbundet med kommunikation via hjemmesiden eller for dårlig befordring af post eller andre problemer, der kan opstå i hele spilperioden. Hvis en vinders personlige data ikke kan benyttes, eller såfremt det ikke er muligt at identificere vinderen med hverken navn, adresse eller telefonnummer, mister denne sin gevinst. Desuden mindes der udtrykkeligt om, at Internettet ikke er et sikret netværk. Organisatorerne kan altså ikke blive draget til ansvar for eventuel smitte med virus eller indtrængen af en tredjeperson i spildeltagerens terminalsystem og frasiger sig ethvert ansvar for konsekvenser det måtte få, at deltagerne logger på via hjemmesiden

5 Organisatorerne kan ikke gøres ansvarlige for funktionsforstyrrelser på Internettet, specielt problemer forårsaget af udefrakommende ondsindede angreb, der måtte forhindre, at spillet forløber rigtigt, og at information om deltagerne benyttes korrekt. Deltagere der måtte forsøge at deltage ved at benytte midler som automater, programmer udarbejdet til automatiseret deltagelse og generelt alle typer midler, som ikke overholder princippet om lige chancer for alle deltagere i løbet af spillet, vil automatisk blive diskvalificeret. Specielt kan organisatorerne ikke drages til ansvar for en hvilken som helst skade, deltagerne måtte lide på deres edb-udstyr og lagrede data, samt for de konsekvenser, de måtte få for deres personlige eller professionelle aktivitet. Artikel 9: Fortolkning af reglementet Al deltagelse i denne konkurrence betinger fuld accept uden forbehold af nærværende reglement og afståelse fra ethvert sagsanlæg vedrørende betingelserne for organisation og forløb af konkurrencen, resultatet af denne, samt tildelingen af gevinsten. Der vil ikke blive svaret på telefoniske eller skriftlige forespørgsler vedrørende fortolkning eller benyttelse af reglementet, spillets bestemmelser og mekanismer eller vinderlisten. Organisatorerne forbeholder sig ret til at retsforfølge enhver, der har gjort sig skyldig i snyd i konkurrencen. Nærværende reglement kan læses af alle deltagere på spillets mini-hjemmeside Enhver retsstrid, der måtte opstå om dette reglements fortolkning eller forpligtelser, vil udtrykkeligt blive underlagt de kompetente domstole, det organiserende selskabs hovedsæde hører under. Artikel 10: Refundering af udgifter til deltagelse i spillet Deltagerne kan opnå refundering af udgifterne til deltagelse i spillet, dvs. spilletiden og det frimærke, der bruges til denne forespørgsel (gældende økonomi posttaks, konvolut under 20 gram), ved at fremsætte en skriftlig anmodning om det, senest en måned efter at konkurrencen er slut, til følgende adresse: Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fonvert, F LE PONTET Frankrig Under hensyntagen til spillets varighed, vil basis for refundering af udgifterne til internettilslutning være på 0.05 pr. minut x 3 minutter = 0,15 med moms. Der må kun sendes én anmodning om refundering pr. husstand (samme navn, samme adresse) i løbet af hele spil-konkurrencens varighed til følgende adresse: Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fonvert, F LE PONTET Frankrig

6 Ansøgning om refundering af loggeudgifter skal vedlægges bevisdokumentation fra telefoni- eller internetudbyderen, som viser dato og tidspunkt (præcis time + minutter) for internettilslutningen. Vedlæg alle nødvendige bankdata for overføring. Ansøgninger om refundering sendt pr. vil ikke komme i betragtning. Refunderinger vil foregå ved overførsel til bankkonto indenfor en tidsfrist på ca. 6 8 uger. Det navn, som står på brevet, hvori der ansøges om refundering, skal være det samme, som det der står på de opgivne bankdata. Denne mulighed for refundering henvender sig udelukkende til deltagere, som har adgang til spil-konkurrencen via et modem og et telefonabonnement, hvor varigheden for kommunikationen eller opkaldet faktureres. Således kan deltagere, der benytter internetudbydere med gratis integration af tilslutninger via telefon, ikke kunne få refunderet deres loggeudgifter, idet internet abonnementet dækker generel benyttelse af internettet, og at det ikke forårsager en ekstra udgift for internetbrugeren at logge på spil-konkurrencen og at deltage i spillet. Internetabonnement og edb-materiel (PC, modem, kabler, osv.) kan ikke refunderes, da konkurrencedeltagerne erklærer, at de allerede har disse midler til rådighed. Artikel 11: Indlevering af reglementet Nærværende reglement er indleveret til SCP BAUDIA AYNÉ GUILLEMAIN DURROUX LANÇON SCHUYTEN indehavere af et fogedbureau 161 rue Yves Montand Parc 2000 CS F Montpellier cedex 4

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen ) Danmark: Vilkår og Betingelser LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort ( Konkurrencen ) Ved at deltage i Konkurrencen accepterer og indvilliger hver enkelt Deltager (som

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand.

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer,

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR CAMPING ADRIATIC PLUS CLUB LOYALITETSPROGRAM

VILKÅR OG BETINGELSER FOR CAMPING ADRIATIC PLUS CLUB LOYALITETSPROGRAM VILKÅR OG BETINGELSER FOR CAMPING ADRIATIC PLUS CLUB LOYALITETSPROGRAM 1. GENERELT OM LOYALITETSPROGRAMMET Camping Adriatic Plus Club Loyalitetsprogram (herefter: Loyalitetsprogram) tilbydes som belønning

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel!

Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel! VIOLETTA DANSEKONKURRENCE BETINGELSER OG VILKÅR (gælder fra 3. april 2015) Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel! Sådan deltager

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere