Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet"

Transkript

1 Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens styregruppe Organisering Netværk Presse og markedsføring Hjemmeside Lokale midler og støtte til lokale musikarrangementer Evaluering og opfølgning Kommunepakkens indhold Indhold Praktiske oplysninger Ansøgningsfrist Der er løbende ansøgningsfrist, og ansøgere vil få besked få dage efter, at ansøgningen er modtaget af Spil Dansk Dagens sekretariat. Vi tilbyder foreløbigt i alt 15 kommuner at få en Spil Dansk Kommunepakke. Pakkerne tildeles efter først-til-mølle-princippet, men hvis der kommer mange ansøgninger, vil de blive tildelt på baggrund af de oplysninger, som ansøgerne har indsendt.

2 Om Spil Dansk Dagen Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag. Hvert år fejrer vi Spil Dansk Dagen på den sidste torsdag i oktober. Spil Dansk Dagen har 10 års jubilæum i torsdag den 28. oktober. KODA har siden 2001 været initiativtager til Spil Dansk Dagen. På organisationsplan er Spil Dansk Dagen et samarbejde mellem KODA og en lang række af de største danske musik- og kulturorganisationer, der indgår i Spil Dansk Dagens Støttegruppe. Du kan se hvilke organisationer, som bakker op om Spil Dansk Dagen her: KODA støtter sammen med flere af musikbranchens største aktører en lang række projekter, koncerter og initiativer i forbindelse med Spil Dansk Dagen. KODA afvikler også en række konkurrencer. I år er der en konkurrence for alle deltagende kirker og en konkurrence for alle de skoler, som tilmelder sig den landsdækkende fællessang på DR på Spil Dansk Dagen. KODA uddeler også Spil Dansk Dagens Ildsjælspris, og administrerer Spil Dansk Dagens sangskriverkonkurrencer. Spil Dansk Dagen er det nationale projekt med den lokale forankring. Langt de fleste arrangementer på Spil Dansk Dagen arrangeres af lokale musikere og arrangører, og det er disse hundredvis af Ildsjæle, som I princippet er arrangører af Spil Dansk Dagen. Krav til musikken: Musikken på Spil Dansk Dagen skal være skabt og produceret af danske musikere, komponister og sangskrivere. Alle typer musikarrangementer er velkomne: Koncerter Fællessang Musikdebatter Foredrag om musik, sangtekster, komponister mm. Musikworkshops Musikhuse og musikuddannelsesinstitutioner, som holder åbent hus Konkurrencer, albumreleases, kulturmøder og lignende Traditionelle musiksteder og alternative locations Optakst-arrangementer, projekter og initiativer, som tydeligt relaterer til og/eller kulminerer på den sidste torsdag i oktober, er også en del af Spil Dansk Dagen. Alle kan være med: Professionelle og amatører Børn, unge og voksne

3 Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Spil Dansk Dagen skal samle den danske befolkning på tværs af alle skel gennem den danske musik og være en drivkraft for et øget fokus på - og interesse for - dansk musik, også resten af året. Fokuspunkter Jævnfør ovenstående vision for Spil Dansk Dagen, så er formålet med samarbejdet også: At skabe merværdi for alle involverede, herunder også o Større synlighed af arrangementer og initiativer o Flere publikummer o Bedre mediedækning o Politisk opbakning til musiklivet, nationalt og kommunalt At vise musikkens værdi på såvel nationalt som kommunalt oplevelsesøkonomisk niveau At gøre kommunen til et attraktivt sted at bo At skabe merværdi gennem koordinering af projekter, støttemuligheder og partnerskaber At bygge bro mellem lokale arrangører og musikbranchen At etablere et nyt kommunalt musik- og kulturnetværk med repræsentanter fra: o Den kommunale (kultur-)forvaltning o Musikforeninger o Musikhuse og spillesteder o Musikskoler, biblioteker, kirker, uddannelsesinstitutioner o Det lokale erhvervsliv På sigt at skabe et økonomisk og organisatorisk fundament, der muliggør et udvidet og flerårigt samarbejde via fundraising At KODA er brobygger og igangsætter, mens den kommunale styregruppe står for den lokale projektledelse og er initiativtager til lokale arrangementer

4 KODAs forventninger til kommunens styregruppe For at komme i betragtning til at modtage Spil Dansk Dagens kommune-pakke skal den lokale styregruppe stå for følgende: Organisering 1: En kommunal initiativ-/styregruppe, så vidt muligt bestående af repræsentanter fra eksempelvis: Musik- og kulturinstitutioner (musikskoler, biblioteker, kirker) Spillesteder, kulturhuse og musikcaféer Den kommunale (kultur-)forvaltning Lokale musikere og musik-ildsjæle Foreninger og netværksrepræsentanter Repræsentant(er) fra erhvervslivet, handelsstandsforeninger m.fl. 2: En lokal projektleder af styregruppen, som refererer til Spil Dansk Dagens landssekretariat på KODA, og som har ansvaret for blandt andet: At samle den lokale styregruppe At være bindeled til Spil Dansk Dagens landssekretariat og de samarbejdspartnere eksempelvis musikere og organisationer som skal samarbejde om konkrete projekter med kommunen. At kontakte lokale netværk af ressourcepersoner på skoler (folkeskoler, gymnasier, efterskoler, højskoler mm) og opfordre til deltagelse i Spil Dansk Dagen. At kontakte mulige arrangører og steder med opfordring til deltagelse og tilmelding, herunder eksempelvis: o Musikforeninger o Spillesteder o Lokale musikere o Musikskoler o Kirker o Biblioteker o Plejehjem o Virksomheder At koble optrædende med arrangører o Eventuelt ved afholdelse af lokale musiker/arrangør-netværksmøder Presse og markedsføring At kontakte lokal presse og lokale medier Hjemmeside At benytte Spil Dansk Dagens tilbud om underside på

5 Lokale midler og støtte til lokale musikarrangementer KODA forventer, at den lokale projektleder udover KODAs støtte (på kr) har midler til rådighed til støtte af Spil Dansk Dagen arrangementer og initiativer. Disse midler kan komme fra kommunen, fonde, det lokale erhvervsliv eller andre puljer. Evaluering og Opfølgning Styregruppen sender efter Spil Dansk Dagen en kort afrapportering til Spil Dansk Dagens sekretariat på KODA.

6 Kommunepakkens indhold Spil Dansk Dagens Kommunepakke indeholder: kr. til musik på Spil Dansk Dagen o Pengene kan gå til: Koncerter (offentlige), som honorarer til musikere Honorar(er) til komponist(er) der skriver nye værker, som spilles på Spil Dansk Dagen o Pengene kan IKKE bruges til projektledelse eller markedsføring (annoncer, plakater og lignende), men skal gå direkte til musikere eller komponister. To besøg af komponister på en folkeskole eller gymnasium. Samarbejdet kommer i praksis til at være mellem styregruppen og administratoren af KODAs skolekontakt. En koncert for pensionister, samt 30 CDér der markerer Dansk Revy s 150 års jubilæum, sponsoreret af Danske Populær Autorer DPA. Hjemmeside a la o Eget log-in og password o Mulighed for upload af egne nyheder og billeder o Kontaktoplysninger på den lokale styregruppe o Presseskabelon. Flot print-klar opsætning af selvvalgte arrangementer, der let kan sendes til lokale journalister og bruges som programmer. o Skræddersyet kalender (KultuNaut) med visning af arrangementer i kommunen. Plakater kan bestilles på og vil blive sendt til en selvvalgt adresse. Stormøde for repræsentanter fra Spil Dansk Kommunerne på KODA, onsdag den 1. september 2010 kl Program følger. o Sparring, networking, vidensdeling, gruppearbejde og musikindslag Deltagelse i lodtrækning om tre skolekoncerter blandt Spil Dansk Kommunerne på Spil Dansk Dagen. o Skolekoncerterne er en gave/præmie fra LMS - Levende Musik i Skolen. Koncerterne afholdes i løbet af skoleåret 2010/2011 efter aftale mellem den pågældende kommune og LMS ud fra ønsker og praktiske muligheder. Koncertnavnene vælges blandt de 90 grupper, som LMS har på turnélisten. Deltagelse i lodtrækning om LYDFELT WORKSHOP blandt Spil Dansk Kommunerne på Spil Dansk Dagen. o Om workshoppen: Henover 3 dage vil elever fra en 5., 6. eller 7. klasse blive sendt ud i byen for at optage lyde. Med hver deres sæt rå-klippede lyde skal eleverne skabe deres eget lydlandskab med digital lyd og computergrafik.

7 De virtuelle fantasilandskaber, som eleverne laver i løbet af de 3 dage, bliver tilføjet til en hjemmeside, hvor folk fra hele verden kan gå på vandring og lytte til deres lydfelter. o Workshoppen er udviklet og ledes af freelance designer og mediekunstner Carl Emil Carlsen. o Læs mere om LYDFELT workshoppen her: o Workshoppen er en gave fra DKF Dansk Komponist Forening. Et klassesæt af sangbøger (20 stk) fra et af forlagene Wilhelm Hansen eller Dansk Sang (i samarbejde med Dansk Musikforlæggerforening). Spil Dansk Kommunens styregruppe kan selv give dette klassesæt videre til en skole, eventuelt som del af en lokal konkurrence. Af folkehøjskolernes Forening i Danmark FFD tilbydes Spil Dansk Kommunerne: Op til 100 sanghæfter med 10 af de mest populære danske sange fra Højskolesangbogen. o Sanghæfterne kan bestilles gratis via FFD s sekretariat på: Rabat på FFD s: Start med en sang -pakker til institutioner i kommunen. Start med en sang -pakkerne indeholder: o 10 Højskolesangbøger o Sanghåndbog og usb-nøgle med alle melodierne o Gavekort til et sangarrangement med én af foreningens højskolesangbogsakkompagnatører, som kan akkompagnere på Spil Dansk Dagen. (www.hojskolesangbogen.dk/lav-en-sangaften/korps-af-akkompagnatoerer) o Pris: Start med en sang -pakken koster 2499 kr. Vejledende pris for pakken er kr. 6000,-. Rabat: kr. o NB: Spil Dansk kommunens styregruppe må gerne købe flere pakker men kun én pr. modtagende institution. Kommunerne vil desuden i det omfang det kan realiseres i de respektive kommuner - blive tilbudt forskellige samarbejdsprojekter, eksempelvis: Kobling til musikere, bands og orkestre, hvis koncerter støttes af musikbranchen. Koncerterne skal i givet fald arrangeres i samarbejde mellem den lokale styregruppe og den/de støttede musiker(e). KODA støtter større turneprojekter, herunder projektet Rhythm & Roots musikalske møder på Spil Dansk Dagen. Disse koncerter skal placeres på udvalgte spillesteder i Danmark, og kommunerne vil blive tilbudt et samarbejde omkring billetter til koncerterne, markedsføring af arrangementerne og netværksopgaver. Spil Dansk Dagens sekretariat arbejder løbende på - via partnerskaber med musiklivets organisationer - at skaffe flere tilbud til Spil Dansk Kommunerne.

8 KODA sørger desuden for: At stå for den nationale pressedækning og markedsføring o Kommunen kan sende de mest presseegnede arrangementer til KODAs presseafdeling, som kan bruge dem til pressearbejdet i forhold til de regionale og nationale medier. At samle musiklivets og kulturlivets aktører i Spil Dansk Dagens støttegruppe og herigennem at sikre den løbende udvikling af projekter og initiativer i forbindelse med Spil Dansk Dagen. Det overordnede initiativ til Spil Dansk Dagen og udgifterne til Spil Dansk Dagens sekretariat, herunder de mange initiativer og projekter, som KODA selv bidrager med i forbindelse med Spil Dansk Dagen. Spil Dansk Dagens Kommunepakke giver kommunen en unik mulighed for at støtte op om det lokale musik- og kulturliv både på Spil Dansk Dagen, men forhåbentligt også resten af året, hvor kommunen kan få stor glæde af de projekter, samarbejder og netværk, der etableres i forbindelse med Spil Dansk Dagen.

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces MGP skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces Et nyetableret samarbejde mellem DR, KODA, DAF samt 9 kommuner fordelt på hele landet

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

X:IT - Hvad, hvem og hvordan

X:IT - Hvad, hvem og hvordan X:IT - Hvad, hvem og hvordan Samlet indsats mod rygning Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse har udviklet en intervention, X:IT, som skal reducere antallet af rygere blandt børn og unge i kommunerne.

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling:

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling: Elevtiltag Elevtiltagene... 3 KLUB 1 grundforløb... 3 KLUB 1 i praktiktiden.... 4 KLUB 21. hovedforløb... 4 KLUB 2 - praktiktiden.... 4 KLUB 3-2. hovedforløb... 4 Temaaftner... 4 Konferencer... 5 Konkurrencer...

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere