Mini Model United Nations

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini Model United Nations"

Transkript

1 Mini Model United Nations UN Photo/Paulo Filgueiras Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-forbundet og DanMUN Society Lærervejledning 1

2 Introduktion Mini Model United Nations (MiniMun) er et rollespil, der simulerer FN s Sikkerhedsråd. Spillet henvender sig til gymnasie- og højskoleelever samt andre grupper af personer der er interesseret i FN og konfliktløsning. MiniMUN giver deltagerne mulighed for at opleve, hvordan det er at deltage i en simulering af FN s Sikkerhedsråd. Deltagerne vil påtage sig en rolle som diplomat for et land i FN s Sikkerhedsråd. Konflikten, som deltagerne skal debattere, er Israel-Palæstina konflikten. Israel er gået ind i Gaza og bomber dele af byen, hvor formodede terrorister befinder sig. Det er nu op til Sikkerhedsrådet og de enkelte lande i Sikkerhedsrådet at debattere, konsultere og forhandle sig frem til en resolution, der kan bringe en løsning på konflikten nærmere. Deltagerne repræsenterer hvert et land i FN s Sikkerhedsråd, og ud fra dette lands position skal deltagerne forsøge at forhandle sig frem til den løsning, som passer bedst med landets position i forhold til konflikten. MiniMUN er ideel for gymnasie- og højskoleelever, der har en samfundsfaglig vinkel. Samtidig vil det være muligt at kombinere samfundsfag og engelskundervisning, når spillet spilles, idet spillet foregår på engelsk. Der bør som minimum afsættes 4 timer til spillet. 2

3 Lærervejledning Downloads På FN-forbundets hjemmeside under skoletjenesten (www.fnforbundet.dk) er alle de dokumenter, man som lærer skal bruge for at forberede samt udføre spillet. Derudover kan eleverne søge ekstra baggrundsmateriale på hjemmesiden Det er vigtigt, at der er afsat tid til, at deltagerne kan forberede sig inden spillet. Der er ca. 2 siders positions-dokumenter, som deltagerne skal læse for at kende deres lands position inden spillet. Derudover er der ca. 6 siders introduktion til konflikten og spillet. Disse ca sider er vigtige at læse før spillet, for at spillet fungerer optimalt. Følgende kan hentes ned fra skoletjenestens hjemmeside: 1. Lærervejledning (dette dokument) 3. Konferencefolder (som indeholder scenariet og regler for spillet) 4. Positions-dokumenter 5. Points and Motions 6. Landeskilte 7. Talen fra FN s generalsekretær, Ban Ki-moon I det følgende vil de enkelte dele, der skal downloades fra hjemmesiden, blive beskrevet. Konferencefolder Hver deltager i MiniMUN skal have udleveret og læst konferencefolderen. Konferencefolderen indeholder de vigtigste informationer til deltagerne om Israel-Palæstina konflikten, de emner der skal diskuteres til MiniMUN, samt reglerne der er gældende i MiniMUN. Det er vigtigt, at alle deltagere har læst konferencefolderen for at forstå konteksten og reglerne for spillet. Positionspapir Der er udarbejdet positionspapirer til samtlige 17 nationer, der deltager i Sikkerhedsrådets møde omkring Israel-Palæstina konflikten. Deltagerne skal inddeles i 17 grupper, således at hver gruppe repræsenterer ét land i Sikkerhedsrådet. Det anbefales, at der er 2 eller flere personer i hver gruppe. Deltagerne får hvert et positionspapir for det land, de repræsenterer. Positionspapiret indeholder en introduktion til landet og en oversigt over landets naturlige allierede. Derudover indeholder positionspapiret en introduktion til landets holdning til Israel-Palæstina konflikten samt mere udspecificeret holdningen til de enkelte emner, som skal diskuteres. Det er vigtigt, at alle deltagere gennemlæser deres positionspapir før spillet. Derudover skal hver gruppe lave en tale på ét minut, som kort opridser, hvordan de forholder sig til konflikten. I konferencefolderen kan findes et eksempel på en tale, der er holdt i sikkerhedsrådet i forbindelse med en anden konflikt. Denne tale kan deltagerne finde inspiration i, når de skal lave deres egen tale. Talen skal holdes som en indledning til spillet (se spillets regler nedenfor). 3

4 Lærerens rolle i spillet Præsidenten for Sikkerhedsrådet er personen, der styrer spillet, og det anbefales derfor at være læreren, der agerer præsident. Som præsident for Sikkerhedsrådet skal man holde debatten i gang samt sikre, at regler overholdes. Det vil være en fordel, at der er mindst én ekstra person til stede under spillet til at fordele sedler mellem landene. Det er ikke tilladt at tale indbyrdes under møderne, men det er derimod muligt at sende sedler til hinanden. Det vil være en fordel, at sedlerne fordeles af en person, der ikke er en del af spillet for på denne måde at forstyrre de andre spillere mindst muligt. Deltagerne skal blot løfte deres seddel op i luften, hvorefter den ekstra person giver sedlen til det land, den er rettet til. Før spillet Bordene i lokalet sættes i en hestesko, så alle deltagerne kan se hinanden. Landene fordeles fra ende til anden i alfabetisk rækkefølge med undtagelse af Israel og Palæstina. Israel og Palæstina placeres i hver sin ende af hesteskoen. For enden af hesteskoen, i midten, placeres et bord, hvor Præsidenten for Sikkerhedsrådet sidder (læreren). For at gøre spillet mere virkelighedstro, kan det være en fordel at opfordre eleverne til at klæde sig i formelt tøj. Det vil sige; skifte cowboybukser og gummisko ud med jakkesæt, nederdel og skjorte og pæne sko. Det kan hjælpe med at give spillet en mere formel stemning. Sproget MiniMUN foregår på engelsk, men da ikke alle elever føler sig 100 procent sikre i det engelske sprog, er det naturligvis vigtigt at pointere, at det er vigtigere, at de taler, end at deres engelsk er perfekt og derfor er små danske ord naturligvis accepteret. Spillet bliver mere virkelighedstro, når det foregår på engelsk. Møder i Sikkerhedsrådet er formelle og for at gøre det mere virkelighedstro, vil det være en fordel at benytte sig af en formel tone under hele spillet. Det vil sige, at man tiltaler hinanden i 3. person som land - eksempelvis Delegation of Croatia. Derudover tiltaler man hinanden som honorable. En tale fra en delegation kan meget vel starte således: Honorable Presidency, Distinguished Delegates, dearest ad.staff. Formal og informal session Der er to typer sessions. Formal session er det, der foregår i rummet under ledelse af Præsidenten. Deltagerne har lov til at forlade rummet for at diskutere uden for rummet og den formelle session. Der skal dog altid være mindst én person til stede under formal session fra hvert land. Informal session er alt det, som foregår uden for formal session, og det kan enten være diskussionerne i korridorerne, mens der er formal session, eller det kan være, når der er en Motion for Suspension of the meeting (se punkt 7 under spillet nedenfor). Under informal session er det tilladt at tale dansk. Under informal session foregår det meste af arbejdet med at få en resolution udarbejdet. 4

5 Muligheder i session Hvert land skal have tre forskellige points and motions -ark, som de kan benytte under session. Disse tre forskellige ark kan en delegation løfte på et hvilket som helst tidspunkt under formal session. Motion for suspension of the meeting: Det er muligt for et land at motion for suspension of the meeting ved at løfte motion arket. Præsidenten beder om at høre landets motion dog skal dette vente, hvis et land taler. Denne motion kan man benytte til at diskutere uformelt mellem landene. Når en motion for suspension of the meeting fremlægges, skal landet, der fremlægger det, fortælle hvor længe (hvor mange minutter som regel minutter) de gerne vil have mødet suspenderet og hvorfor (fx for at diskutere emnet under mere uformelle omstændigheder). Man stemmer om et motion, og det er en flertalsbeslutning (og Israel og Palæstina må ikke stemme om en motion). Det vil sige, at et suspension of the meeting kun kan godkendes, hvis otte lande stemmer for det. Under suspension of meetings må landene frit bevæge sig mellem hinanden (i rummet eller på gangen). Der kan opfordres til, at deltagerne arbejder på en resolution, da dette arbejde foregår lettere i uformelle rammer. Motion for introduction of a resolution: Et land kan motion for introduction of a resolution ved at løfte deres motion-skilt. Præsidenten beder om at høre landets motion dog skal dette vente, hvis et land taler. Dette benyttes, når nogle lande har udarbejdet én resolution og gerne vil fremlægge den for de andre land i håb om, at den kan godtages. Der stemmes om denne motion, og det er en flertalsbeslutning. Når denne motion er godtaget, distribueres resolutionen til alle landene, og det land der har indgivet en motion læser resolutionen op for de andre. Herefter kan Præsidenten med fordel opfordre til, at et land indgiver en motion for suspension of the meeting, således at alle har tid til at kigge resolutionen bedre igennem. Point of personal privilege: Et land kan indgive en point of personal privilege, hvis der er noget, de er bekvemme over. Hvis rummet er for varmt, kan man indgive en point of personal privilege og bede om at få åbnet vinduet, eller man kan bede en af talerne om at tale højere. Præsidenten beder om at høre landets point med det samme præsidenten må altså godt afbryde, hvis der er en taler. Point of information: Et land kan indgive en point of information, hvor det er muligt at stille et spørgsmål eksempelvis vedrørende reglerne, hvis der er noget man ikke forstår. Præsidenten beder om at høre landets point dog skal dette vente, hvis et land taler. Spillet Spillet er bygget op som følger: 1. der foretages roll call : Præsidenten læser alle landenes navne op fra en ende, og hvert land svarer med present. 5

6 2. Talen fra Ban Ki-moon: Præsidenten læser talen fra FN s Generalsekretær, Ban Ki-moon, op. Talen kan downloades fra FN-forbundets hjemmeside. 3. Hvert land læser sin tale. For at bevare en formel tone (og disciplinen) fra starten kan det være en fordel at sørge for, at deltagerne kun holder ét minuts tale fx ved at banke i bordet 15 sekunder, før minuttet er gået og sige tak for talen, når minuttet er gået også selvom talen ikke er færdig. 4. Formal session begynder. Under formal session er der taletid på 1 minut pr. land, pr. gang. Lande må gerne tale flere gange. Man må kun tale, når Præsidenten beder ét land om at tale. Man må heller ikke svare tilbage, hvis et land anklager ét land for noget eller stiller et andet land spørgsmål. 5. Under formal session diskuteres emnerne én efter én. Når formal session starter, er det op til landene at diskutere og forklare deres holdninger til emnerne (det vil sige: Truce between Israel and Palestine, Response to the humanitarian crisis, Condemnation of Hamas actions, Condemnation of Israeli actions). Det er op til hvert land at klargøre, hvordan de forholder sig til hvert emne og således også forklare, hvad de kan, og hvad de ikke kan gå med til, når de skal nå frem til en resolution. Ligeledes er det en muligt at stille spørgsmål til andres holdninger. Det pågældende land må dog ikke svare umiddelbart efter spørgsmålet landet skal på samme måde som andre lande markere og skrives på speakers list (se næste punkt). 6. For at få lov til at tale skal man markere til Præsidenten, hvilket kan ske løbende i formal session. Præsidenten noterer på speakers list, hvilke lande der ønsker at tale (evt. ved hjælp af computer og projektor, så alle kan se rækkefølgen). Præsidenten beder de enkelte lande om at tale, når det er deres tur. 7. Det er nu muligt at indgive motions eller points. Det kan være en fordel af og til at opfordre landene til, at Motion for suspension of the meeting, hvis de ikke kommer nogle vegne i den formelle diskussion. 8. Det er op til landene at få lavet en resolution, der kan vedtages af alle landene og ikke mindst de fem vetolande, der ellers kan stemme nej til en resolution. Meget af arbejdet på en resolution vil foregå uden for formal session. 9. Der kan laves ændringer i en resolution, men alle ændringer skal accepteres af det land, der introducerede resolutionen. Hvis landet ikke kan acceptere en sådan ændring i resolutionen kan det eventuelt forsøges at lave en ny resolution af det land, der ønsker ændringer. Alle ændringer skal introduceres på samme måde, som en resolution introduceres dog uden at der stemmes om at introducere ændringen. 6

7 10. Når der ikke er mere at diskutere om en resolution, skal landene stemme om resolutionen. Israel og Palæstina må ikke stemme, da de ikke er medlem af Sikkerhedsrådet. Det er vigtigt at understrege, at et nej til resolutionen fra et veto-land (USA, Kina, Rusland, UK og Frankrig) vil betyder, at resolutionen ikke gennemføres. Alle lande kan vælge at stemme yes, no, pass. Et pass er ikke et nej og derfor heller ikke et veto fra et vetoland. Det er dog vigtigt, at mindst 11 ud af 15 lande stemmer ja til resolutionen ellers gennemføres den ikke. 11. Når en resolution er vedtaget eller forkastet slutter spillet men mindre der er meget tid tilbage, og man vil forsøge at få Sikkerhedsrådet til at lave en ny resolution. 7

Model United Nations Climate Conference

Model United Nations Climate Conference Model United Nations Climate Conference Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-Forbundet og DanMUN Society Lærervejledning 1 Introduktion Model United Nations Climate Conference (MUNCC) er et rollespil

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere