Køreplan for pædagogisk personale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køreplan for pædagogisk personale"

Transkript

1 Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer i det pædagogiske arbejde i forhold til magt og magtanvendelser. - At skabe en mere ensartet praksis Varighed: Ved brug af undervisningsmaterialet i sin fulde længde, skal I afsætte en undervisningsdag. Der er ikke taget højde for pauser udover frokost. Anbefaling: Det anbefales, at institutionen eller opholdsstedet inviterer den pædagogiske konsulent eller den tilsynsførende med til denne undervisningsdag. Hjemmeopgave til medarbejderne: Læs følgende: - Bekendtgørelse og vejledning - Institutionens virksomhedsplan eller beskrivelsen på Tilbudsportalen især med henblik på menneskesyn og udviklingssyn (institutionens/opholdsstedet etiske grundlag) - Undervisningsmateriale Køreplan (Hvor der ikke er anført en max tid, skal dias kort gennemgås. De øvrige tider er vejledende) Dias (1-35) Forslag til refleksionsmodel Forslag til indberetning

2 Dias program (Dias herunder er blot vejledende de skal ikke læses herfra. Brug Power Point) Stikord til tale 2 Præsentation af Virtuel undervisning Hjemmesiden præsenteres. hjemmesiden Max 30 min Ingen dias der undervises direkte fra hjemmesiden. Hvis ikke der er nogen internetadgang ved undervisningen kan du gøre følgende forud for undervisningen: Tag en kopi af skærmbilledet fra de forskellige sider på hjemmesiden og sæt ind i Dias f.eks.: Præsentation af lovgivningen Max 5 min Dias 2: :

3 Dias 3 Der bliver en nærmere gennemgang af hver enkelt lovændring siden hen. 3 Delvis lukkede institutioner er endnu ikke oprettet og ikke så relevant pt. for pædagogisk personale. Reglerne om magtanvendelse (generelt i bek 1-2) Max 10 min Dias 4 Dias Altid gældende regler HUSK: Alle forhold skal være opfyldt uanset det gælder magtanvendelse efter bkg. 2 eller om det handler om tilbageholdelse, undersøgelse af person/opholdsrum eller brev og telefonkontrol Ydmygende, hånende eller nedværdigende behandling F.eks. Ustandselige irettesættelser, negativ behandling. Negativ omtale overfor andre, undlader at gribe hvis andre b/u taler nedsættende osv.

4 Fysisk magtanvendelse Dias 7: Fysisk magtanvendelse jfr. bkg. 2 Magtanvendelse skal begrænses til altid at være det absolut nødvendige. Kortvarigt/skånsomt 4 Tilbageholdelse i op til 14 dage. Dias 8+9: Tilbageholdelse i 14 dage jfr. bkg. 11 Undersøgelse af person Dias Undersøgelse af person jfr. sel 123a, og bkg. 12, 14,15 og 16 Gælder alle opholdssteder og institutionstyper. Dias gennemgå

5 5 Undersøgelse af opholdsrum Dias Undersøgelse af opholdsrum jfr. sel 123a, og bkg. 12, 13, 15 og 16 Gælder alle opholdssteder og institutionstyper. Dias gennemgå Eks.: Må politiet i forbindelse med træning af narkohunde, lade en hund gennemsøge et barns/en unges værelse? NEJ. Brug af narkohunde er kun tilladt, hvis politiet har hjemmel til det i de regelsæt, som politiet arbejder udefra Tilbageholdelse af ting Dias 14 jfr. sel 123a, og bkg. 17 Gælder alle opholdssteder og institutionstyper. Dias gennemgå Aflåsning af døre Dias 15

6 6 Brev- og telefonkontrol Max. 5 min. Dias 16 Sel 123 og bkg 18 Gælder alle opholdssteder og institutionstyper Inddragelse af mobiltelefon, hindring af internetadgang, besøgsforbud Max. 5-7 min. Dias 17 Sel 71 m.fl. (ankestyrelsesafgørelse) Gælder alle opholdssteder og institutionstyper Aflåsning af afdelings døre Dias 18 Bkg. 4 Gælder kun for Ikke-sikrede afdelinger i døgninstitutioner. Særlige regler for delvist lukkede døgninstitutioner Dias Det kan f.eks. være nødvendigt på institutioner med børn/unge, der har nedsat psykisk funktionsevne. Hvis der i en konkret situation er en overhængende risiko for, at unge, der ikke kan klare sig selv og ønsker at forlader stedet. Andre unge må i så fald normalt have mulighed for at komme ud Hvis ikke I kommer til at arbejde direkte med delvis lukkede døgninstitutioner, anbefaler vi, at denne lovændring nævnes men uden nærmere gennemgang. Brug max 5 minutter på det.

7 Institutionerne findes ikke i øjeblikket og kun meget få konsulenter, tilsynsførende og pædagogisk personale vil blive berørt af det. Materialet ligger imidlertid på hjemmesiden hvis I senere får brug for det, når institutionerne engang oprettes. 7 Max 10 min. Dias 23 Regler og overvejelser der kan komme i spil men som ikke er beskrevet i Serviceloven eller bekendtgørelsen Nødret/nødværge Max 5 min Dias 24 Gælder alle opholdssteder og institutionstyper. Omsorgspligten Dias 25 Magtanvendelse ude for loven og Bekendtgørelsen.

8 Gælder alle opholdssteder og institutionstyper 8 Anstaltsanordninger husregler Dias (Vil blive diskuteret igen når der skal arbejdes med dilemmafilm) Max. 10 min

9 Registrering og indberetning Max. 5-7 min. Dias Brug indberetningen til at snakke med barnet/den unge om magtanvendelsen. Hvordan oplevede de situationen. Hvordan kunne det være undgået osv. 9 Regler om registrering og indberetning skal være kendt for pædagogisk personale og gennemgås kort. Til intern evaluering Dias 32

10 Pædagogik og magt Dilemmafilm Udvælg en dilemmafilm blandt de 10 film der findes på hjemmesiden. Max 45 min Systematisk hverdagspædagogik Afspil dilemmafilm Følg vejledningen på hjemmesiden og svar på de tilhørende spørgsmål. Model af et fiktivt døgnanbringelsessted, og de begreber, der konstant er i spil i den pædagogiske virkelighed. 10 Max 10 min Dias 33 Der er en del temaer, som denne model ikke kommer ind på, men modeller har også sine begrænsninger. Modellen er tænkt til at have fokus på medarbejdernes funktioner i hverdagen. I dette sammenhæng er det hensigten at den skal anskueliggøre alle de forhold i en døgnforanstaltning, hvor der er magt på spil. Modellen kan således være en analytisk model for, hvor magtanvendelserne optræder og altså også, hvor der kan arbejdes med at reducere dem (er det i forholdet mellem omsorg og magt, er det i forholdet mellem rammesætningen, er det i forholdet omkring rytmerne eller er det i forholdet, hvor relationerne etableres). Etik, menneskesyn og udviklingssyn Max 10 min Dias Etik er en systematisk refleksion over moralsk adfærd. Etikken vejleder - også i uforudsete og unormale situationer. Til etikken knytter sig menneske- og udviklingssyn Etik i praksis er den enkeltes forvaltning af sin egen kapital(rygsæk) af værdier og viden i samspillet med andre. Pædagogens menneskesyn fastlægger præmisser for praksis. Menneskesynes vil påvirke: Valg i det daglige arbejde Brug af metoder Måden at forholde sig til børn/unge Relationer til børn/unge/forældre

11 11 Frokost Analyse Max. 60 min. Dilemmafilm fortsat Udvælg en ny dilemmafilm eller brug den sammen film som tidligere. Tag udgangspunkt i en af de 10 dilemmafilm og diskuter med systematisk hverdagspædagogikmodellen som analyseramme, hvilke elementer i det socialpædagogiske hus mener I, medvirker til konflikten er det problemer i strukturen, i omsorgen, i magtforholdet eller i relationsdelen. Diskuter følgende spørgsmål: 1. Nedtrapper eller optrapper det pædagogiske personales reaktioner konflikten? 2. Var der noget op til konflikten, der kunne være gjort anderledes? 3. Får I indtryk af, at der er faste regler for, hvordan er det legalt at opfører sig på afdelingen? Hvordan man er sammen på afdelingen? Hvilket sprog det er legalt at anvende på afdelingen? (Strukturspørgsmål)? 4. Får I indtryk af at der er tale om en konfliktoptrappende eller konfliktnedtrappende kultur (Struktur-spørgsmål)? 5. Diskuter i hvilket omfang behovs- og opdragelsesomsorgen bliver varetaget af pædagogerne i forhold til den enkelte unge og i forhold til de andre børn på afdelingen. 6. Diskuter hvilken form for relation, der er i spil mellem pædagogerne og det enkelte barn/ung. 7. Beskriv magtforholdet mellem barn/ung og pædagog/erne Hvem har magten? 8. Beskriv magtforholdet mellem børn/unge og pædagog/erne. Hvem har magten? 9. Overvej evt. til sidst om Jeres diskussion afspejler jeres institutions menneske- og udviklingssyn.

12 Afprøvning af refleksionsmodel Max 60 min. Indberetning Gennemgang af reflektionsmodellen Præsentation af en indberetning 1. Gennemgang af reflektionsmodellen. 2. Tag udgangspunkt i en magtanvendelse I har haft på institutionen/opholdsstedet. 3. Tag udgangspunkt i den eksisterende indberetning (og tilsynsmyndighedens svar) 4. Anvend nu reflektionsmodellen! 5. Brug de sidste 10 minutter på at evaluere modellen. Kan den anvendes på Jeres institution/opholdssted. Hvad skal evt. ændres? Forslag til indberetning om magtanvendelse gennemgås. 12 Max 10 min. Diskuter om modellen kan styrke den indberetning I bruger på nuværende tidspunkt.

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

KONSULENTBISTAND I RELA- TION TIL MAGTANVENDEL- SESUDVALGET

KONSULENTBISTAND I RELA- TION TIL MAGTANVENDEL- SESUDVALGET Til Social- Børne- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2013 KONSULENTBISTAND I RELA- TION TIL MAGTANVENDEL- SESUDVALGET AFRAPPORTERING 1 1 2 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Højskolepædagogisk Udviklingsprojekt PÆDAGOGISKE DAGE

Højskolepædagogisk Udviklingsprojekt PÆDAGOGISKE DAGE Højskolepædagogisk Udviklingsprojekt PÆDAGOGISKE DAGE Dagens platform Fælles spilleregler Formålet med dagen 1. Læg mobiltelefoner væk 2. Læg uret væk 3. Ingen fælles pauser udover frokost (hvis man skal

Læs mere

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse Forebyggelse af magtanvendelse FOA -Fag og Arbejde Dansk Sygeplejeråd FOA Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd håber med denne publikation at inspirere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse på dagsordenen

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede 42669 Juni 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere