Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk"

Transkript

1 Inspirationskatalog Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger

2 Sundhedsstyrelsen. Center for Forebyggelse. Adresse: Islands Brygge 67, 2300 København S. Tlf.: Ansvarshavende redaktør: Just Bendix Justesen. Grafisk produktion: Sunrise A/S, Hillerødgade 30 B, 2200 København N. Tlf.: Tryk: PrintDivision. Oplag: stk. juli 2008.

3 Indholdsfortegnelse Sundhedsstyrelsen side 4 Get Moving kampagne side 14 Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger side 17 Danmarks Idræts-Forbund side 29 Skov- og Naturstyrelsen side 43 Hjerteforeningen side 51 Referencer side 56 3

4 Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Børn og unge bevæger sig for lidt. Vi lever i et videnssamfund, hvor inaktivitet og stillesiddende aktiviteter er blevet en naturlig del af vores hverdag. Det er nemt at undgå fysisk aktivitet i hverdagen, omgivelserne motiverer ikke børn og unge til at være fysisk aktive og de seneste 30 år er andelen af børn og unge, der køres i bil til og fra skole af deres forældre, steget ca. 200 % på alle alderstrin. Derfor har Sundhedsstyrelsen igen valgt at problematisere børns passive transportformer i årets massemediekampagne. Det er gjort ved, at gøre opmærksom på det valg familien hver dag foretager mellem aktiv og passiv transport af barnet. Med idekataloget ønsker Sundhedsstyrelsen at gøre opmærksom på, at aktiv transport ikke alene er familiens opgave og ansvar, men at skolen og dermed også kommunen spiller en væsentlig rolle i at sikre skolevejen og dermed gøre børns aktive transport attraktiv. At bruge kroppen som transportmiddel udgør en meget væsentlig kilde til fysisk aktivitet for børn. Årets kampagne inddrager imidlertid også andre måder at være fysisk aktiv på. Dette gælder både børns muligheder for aktive oplevelser i naturen, materiale til at gennemføre en konditest og børns muligheder for at engagere sig i alternative idrætsdiscipliner. Se figur 1 og 2 på side 7. Inspirationskataloget er udviklet i samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Hjerteforeningen og Skov- og Naturstyrelsen. De fire parter tilbyder forskellige aktiviteter og tiltag, der kan give kommuner, skolelærere, skoleledelser og skolebestyrelser viden, inspiration, kompetencer og redskaber til at arbejde med fysisk aktivitet i skolerne. Målsætningen for inspirationskataloget er: at øge aktivitetsniveauet for alle skolebørn i uge 41 at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen i landets skoler at skolelærere skal tilegne sig konkrete handlingskompetencer til at arbejde med fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Sundhedsstyrelsen anbefaler: At alle børn og unge under 18 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være af minimum moderat intensitet. De 60 minutter kan opdeles i mindre perioder, fx 15 minutter om morgenen, 15 minutter senere og 30 minutter efter skole, eller 6 gange 10 minutter i løbet af dagen. At alle børn og unge under 18 år mindst to gange om ugen fremmer og vedligeholder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed gennem fysiske aktiviteter med høj intensitet af minutters varighed. Fysisk aktivitet dækker over alle former for bevægelse af skeletmuskulaturen, som øger energiomsætningen fx bevægelse i skolen, huslige gøremål og indkøbsture i supermarkedet. Moderat fysisk aktivitet dækker alle former for ustruktureret aktivitet/motion, hvor du føler dig lettere forpustet, men samtidig kan tale med andre i mens. Som eksempler på fysisk aktivitet af moderat intensitet kan nævnes: at cykle eller gå til og fra skole, at udføre havearbejde, gå på trapper, at jogge en tur og forskellige former for motionsidræt. Minimumsgrænsen for moderat fysisk aktivitet svarer til en gennemsnits ganghastighed på 4 km/t. Fysisk aktivitet af høj intensitet kan være planlagt træning/fysisk aktivitet, der gennemføres to gange om ugen i minutter for at forbedre og/eller vedligeholde konditionen. Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale. Som eksempler på fysisk aktivitet af høj intensitet kan nævnes: svømning, løb, visse former for leg, spinning, styrketræning og boldspil. Inspirationskataloget er en del af Sundhedsstyrelsens motionskampagne Get Moving målrettet 5-16-årige skolebørn. Inspirationskataloget indeholder en beskrivelse af kampagnen, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, viden om fysisk aktivitet og præsentation af aktiviteter og tiltag i og omkring kampagneugen. 5

5 Viden om fysisk aktivitet Figur årige børn og unge: Sundhedsstyrelsens egne undersøgelser dokumenterer, at 55 % af alle 15-årige og 45 % af alle årige ikke lever op til anbefalingerne for fysisk aktivitet 1. Jo ældre børn og unge bliver, desto mindre bevæger de sig 2. To ud af tre 11-årige drenge er fysisk inaktive mindst tre timer om dagen (fritiden) foran computeren eller fjernsynet. Tendensen er stigende med alder 3. De seneste 30 år er andelen af børn, der køres i bil til og fra skole, steget næsten 200 % på alle alderstrin 4. Indenfor de sidste 15 år er antallet af børn, der cykler til skole, faldet næsten 30 % 5. Over halvdelen af alle børn mellem 11 og 15 år ønsker at bevæge sig mere, og det er primært de inaktive, der ønsker at bevæge sig mere 6. Endvidere er der evidens for at unge, der efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, opnår socialpsykologiske gevinster i form af større livsglæde, mere overskud, større social trivsel, mere selvtillid og udviklede handlekompetencer (self-efficacy) 9. Fysisk aktivitet har desuden en positiv indflydelse på koncentrationsevnen, hukommelsen, adfærden i klasselokalet og en positiv effekt på kognitiv indlæring 10. Nyere undersøgelser har dokumenteret, at den stigende fysiske inaktivitet hos børn og unge i alderen år er social relateret. Børn, der har forældre med en kort uddannelse, bevæger sig generelt mindre end børn af forældre med en lang uddannelse. Børn og unge vil gerne være mere fysisk aktive Figur 2 Figur 4 Der er klare indikationer på, at der sker en reduktion i fysisk aktivitetsniveau omkring 12-års alderen, og at reduktionen fortsætter indtil endt ungdomsuddannelse, hvor der sker en stabilisering. Samtidig fordobles antallet af totalt fysisk inaktive børn og unge i perioden. Undersøgelser i Norge, Sverige og USA dokumenterer lignende resultater, dog falder det fysiske aktivitetsniveau først i 15-års alderen 7. De seneste 20 års undersøgelser har ydermere dokumenteret en polarisering af det fysiske aktivitetsniveau for 9-10-årige og årige børn og unge. Dvs. at aktive børn og unge bliver mere aktive, og inaktive børn og unge bliver mere inaktive. Der er evidens for 8, at fysisk aktive unge, der efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, forebygger følgende livsstils- og folkesygdomme: Kredsløbssygdomme (hjertekarsygdomme, forhøjet kolesteroltal, blodtryk og triglycerid, overvægt, fedme, insulinresistens og type II diabetes) Det paradoksale men samtidig positive er, at årige gerne vil bevæge sig mere, end de gør i dag. Dvs. at halvdelen af alle børn og unge mellem år gerne vil bevæge sig mere. Se figur 4 og 5 på modsatte side. Præsentation af Sundhedsstyrelsens kampagne Sundhedsstyrelsen gennemfører i uge 41 kampagnen Get Moving. Formålet med kampagnen er at øge børn og unges kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Sundhedsstyrelsen vil øge kendskabet til kampagnens hovedbudskab i den brede befolkning via tv og dagspressen. Figur 3 Figur 5 Muskel- og skeletlidelser Stress Visse former for kræft (tyktarmskræft og brystkræft) Psykiske lidelser (depression, angst og demens) Osteoporose (knogleskørhed) 1-10 Se referencer på side

6 10 gode grunde til at bevæge sig aktivt til og fra skole: Det er sundt Det er en oplevelse Det opfordrer til at undervise i og lære trafiksikkerhedsfærdigheder Det forurener ikke Det er økonomisk Det reducerer stress Det er en fantastisk måde at møde nye venner Du slipper for at have dine forældre på forsædet Det gør vejene mere sikre Det reducerer brugen af brændstof G Forslag som kan bruges hver dag Dette afsnit giver forslag til aktiviteter, som kan forløbe hver eneste dag. Afsnittet er opdelt i tiltag rettet mod den enkelte elev, mindre grupper, klassen eller hele skolen i forbindelse med trafiksikkerhed. Den enkelte elev Cykelpas Seymour East Primary School i Australien indførte et cykelpas til eleverne med det formål, at gøre det mere attraktivt og sjovt for eleverne at cykle i skole. Projektet blev en meget stor succes, og eleverne var meget engagerede. Yderligere oplysninger om dette initiativ kan hentes på: Dette forslag kan udvides med inddragelse af lokale virksomheder, som kan være sponsorer for eleverne således, at eleverne har mulighed for at tjene penge til klassen eller skolen, jo mere de cykler til skole. På den måde skabes et samarbejde mellem skolerne og lokalområdet. Projektet blev evalueret gennem et spørgeskema, og det var tydeligt, at forældrene satte pris på denne service, idet den hjalp til at optimere familiens tidsplan, gav mulighed for at socialisere børnene og samtidig viste det forældrenes villighed til at bidrage til projektet. Godt teamwork er altafgørende for projektets udfald. Yderligere oplysninger om dette projekt kan hentes på: Projekt gåbus kan organiseres på mange andre måder end med forældre som chauffør. F.eks. kan ældre elever være ansvarlige for at samle yngre elever op på deres vej og følge dem sikkert i skole. Det er også en mulighed, at elever fra samme klasse eller samme nabolag laver aftaler om at gå sammen i skole. Dette vil selvfølgelig primært fungere i de ældre klasser. Endeligt kan allerede eksisterende kørselsordninger ændres til gåordninger. Det er en god ide at lave en liste med interesserede forældre, så de efterfølgende kan kontakte hinanden og lave aftaler om gågrupper. Det er muligt at udvide dette projekt med temaer eller arrangementer. F.eks. med en månedlig morgenmadsdag, hvor forældre har mulighed for at følge deres børn til skole på cykel eller til fods, og derefter deltage i fælles morgenmad på skolen sammen med børnene. På den måde har skolen også mulighed for at sætte fokus på sund mad. Yderligere oplysninger kan findes på: Klassen De næste to forslag er for hele klassen, hvor klassen skal samarbejde om at øge den aktive transport til og fra skole. Aktivt rundt i Danmark Hver elev får et aktivitetskort, hvor de gennemførte aktiviteter påføres både til og fra skole, i skolen og i fritiden. En gang om ugen regnes klassens samlede aktivitet sammen og krydses af på danmarkskortet, der følger med kampagnepak- Der er masser af muligheder for at fremme aktiv transport til og fra skole. Dette kapitel giver forslag til, hvorledes aktiv transport til og fra skole kan fremmes på en simpel måde. Kapitlet er delt i tre. Første del indeholder forslag og ideer, som kan bruges i hverdagen. Anden del indeholder kampagner eller årlige begivenheder, og tredje del er et kort afsnit om udarbejdelse af en bevægelsespolitik på Vestre Skole i Grenå. Forslagene veksler mellem konkrete nationale og internationale cases, som er implementeret og forslag og ideer, som endnu ikke er implementeret. De blå bokse er kommentarer og ekstra ideer til det pågældende projekt. Grupper De følgende forslag har hver fokus på aktiviteter, hvor den aktive transport kan foregå i større eller mindre grupper med eller uden inddragelse af en voksen person. Gåbus forældre Projekt gåbus blev etableret som en del af Roms børne- og familiepolitik. Formålet med gåbussen var at give børnene mulighed for dagligt at bevæge sig mere, uddanne dem i trafiksikkerhed, hjælpe dem til at blive bedre fodgængere, Yderligere information om disse forslag kan findes på: Gåbus skolepatrulje Projekt gåbus er også blevet gennemført flere steder i Danmark. Bl.a. har man på Lundskolen i Horsens indført gåbus, hvor en del af skolepatruljens arbejde er ken. Målet er at bevæge sig rundt på kortet i løbet af de 3 uger, kampagnen varer. Klassens resultat registreres efter hver uge på hvor man kan følge med på resultatlisten. Gå eller cykel verden rundt Dette forslag appellerer til både det fysiske og faglige indhold. Når eleverne cykler eller går til skole, noteres antal kilometer. Afstanden indtegnes på et stort kort, som er placeret i klasseværelset, hvorpå en bestemt rute er forudbestemt og markeret. Jo mere eleverne bevæger sig, jo længere kommer de på den markerede rute. Der kan så lægges op til undervisning og information om de forskellige lande, områder eller seværdigheder, som eleverne passerer på deres rute. socialisere og gøre det sjovt for børnene at bevæge sig aktivt til skole. Gåbussen var i Rom planlagt ved et samarbejde mellem byrådet, skolemyndigheder, det lokale politi, distriktsrepræsentanter, færdselsmyndigheder og forældre. Denne gruppe besluttede hvilke ruter, der skulle benyttes alt afhængig af, hvor mange der ønskede at deltage, og hvor sikker ruten var. at følge de yngste elever sikkert i skole. Elever fra klasse, som er med i skolepatruljen, er altså gåbuschauffører. Resultatet af gåbussen er færre biler, sikker transport til og fra skole og frem for alt mere motion til børnene. Yderligere oplysninger kan findes på: Yderligere oplysninger om dette initiativ kan hentes på: Eleverne kan muligvis selv være med til at vælge, hvilke lande eller kontinenter de ønsker at besøge og derved være med til at planlægge undervisningen. Derudover kan det aftales, at ruten skifter hver måned. Gåbussen fungerede på den måde, at børnene gik til og fra skole ad fastlagte Transportvenner ruter, hvorpå forskellige stoppesteder var placeret, så børn havde mulighed for Albert Park School i Australien igangsatte dette projekt, hvor skolen gennem at blive samlet op undervejs. Gåbussen havde en forælder forrest og en bagerst, inddragelse af forældrene forsøgte at samle børn fra de samme områder af byen og voksen/barn forholdet var for det meste 1:8. De planlagte gåruter varierede eller børn, der bevægede sig ad nogenlunde samme rute til og fra skole. På den fra 2 til 2,5 km af ca min. måde kunne de følges ad i skole på enten cykel eller til fods ledsaget af en voksen person. 8 9

7 Trafikforhold Forslagene i dette afsnit giver ideer til, hvordan trafikforholdene omkring skolen kan forbedres. Gå-/cykel- og bilzone Området rundt om skolerne markeres i to zoner: en hvor gang og cykling er tilladt og en, hvor bil er tilladt. Det er således ikke tilladt at køre ind i gå- og cykelzonen f.eks. 20 min. før og efter skole. Dette bevirker, at elever og forældre må bevæge sig aktivt det sidste stykke til og fra skole. På den måde opnås en øget sikkerhed for gående og cyklende elever omkring skolen. Læs mere på: Gå-, cykel- og bilzone Der indføres tre zoner i en given afstand fra skolen således at de elever, der bor tættest på kun må gå til skole. De, der bor lidt længere væk, må cykle eller gå, og for de der bor længst væk, er det tilladt at køre i bil eller bus til og fra skole. Derved mindskes trafikken omkring skolen, og flere elever bevæger sig aktivt til skole. Læs mere på: Trafiksikkerskolevej I Humlebæk har man taget konsekvensen af kritik fra forældre og skolens bestyrelse af de usikre og farlige trafikforhold omkring skolen. Man har derfor gjort en række tiltag for at sikre skolevejene. Problemet var bl.a. de mange gående og cyklende elever, som måtte bevæge sig mellem parkerede biler og på tværs af vejen, hvilket gav utryghed og potentiel risiko for uheld. Der blev derfor udarbejdet løsningsforslag af VIATRAFIK, som i samarbejde med skolebestyrelsen blev drøftet, og forslagene blev afprøvet. Under afprøvningen blev der også gennemført hastighedsmålinger, tællinger og spørgeskemaundersøgelser. Det mundede ud i, at vejen foran skolen blev ensrettet, og der blev anlagt en dobbeltrettet cykelsti adskilt fra vejen med hegn og kantsten. Samtidig blev der anlagt fartdæmpere og hævede flader for at fremme trafiksikkerheden. Man valgte ligeledes at lave restriktioner for, hvor eleverne måtte sættes af samt at etablere forbud mod busser og lastbiler bestemte steder. Yderligere oplysninger om projektet kan findes på: Kampagner eller årlige begivenheder Denne del giver forslag til kampagner, som skolen eller klassen kan deltage i eller selv igangsætte i en kortere periode måske som en årlig begivenhed. Afsnittet er opdelt i tiltag rettet mod klassen eller hele skolen. Klassen Følgende to kampagner kan klasserne tilmelde sig enkeltvis, og begge kampagner er arrangeret af Dansk Cyklist Forbund. ABC Alle Børn Cykler Formålet med kampagnen er at få flere børn til at cykle og derudover sætte en debat i gang i hjemmene og på skolerne om transportvalg. Målet er således at få flere børn til at cykle til skole, så de dels får rørt sig mere i hverdagen og dels bliver fortrolige med trafikken. Alle Børn Cykler er en kampagne for alle børn fra klasse. Børnene skal cykle til skole så mange dage som muligt i de to uger, konkurrencen varer. Jo flere dage eleverne cykler, og jo oftere de husker cykelhjelmen jo større chance har klassen for at vinde en af de spændende præmier. Det er gratis for skolerne at deltage i Alle Børn Cykler. Yderligere oplysninger om kampagnen kan findes på: eller hos Dansk Cyklist Forbund. Herskindskolen i Galten Kommune valgte i forbindelse med kampagnen Alle Børn Cykler at etablere to cykelbusser, som fulgte de almindelige busruter. De kørte hver morgen og eftermiddag og samlede børn op undervejs. Skolens lærere skiftedes til at dække cykelbusruterne. Projektet forløb over en periode på to uger og blev en kæmpe succes både i de to uger men også i tiden derefter der blev væsentlig flere cykler på skolen. LYS PÅ - med Ludvig Læs mere på: Dansk Cyklist Forbund arrangerer denne kampagne i november måned, hvis formål er at sætte fokus på den mørke cyklist og lære skoleelever at gøre sig synlige i trafikken. En ide er også at lave et cykeloptog gennem byen måske med start og slut ved skolen for at øge fokus på den aktive transport. Yderligere oplysninger om kampagnen. kan findes på: Hjertedag Hjertedagens formål er at sætte fokus på aktiv transport, som led i den sunde fysisk aktive livsstil, og det sunde hjerte. Hjertedagen kunne placeres på Valentins dag og oplyse og informere eleverne om sundhed og sygdom med særligt fokus på fysisk aktivitet og det sunde hjerte. Skolen Læs mere på: Forslagene i dette afsnit er primært tiltag, som skolen kan igangsætte og derigennem involvere alle eleverne eller bestemte aldersgrupper. Cykel-byt Odense Kommune gennemførte i 2003 en kampagne, der satte fokus på børn og cykler. Kampagnens målgruppe var børn fra 6 til 10 år. Formålet med kampagnen var, at få flere børn til at cykle og skabe gode transportvaner, som kunne smitte af på resten af familien. Yderligere oplysninger kan findes i foldere, Skoleveje i Danmark en artikel samling via følgende link: Fuel Free Friday Lav en kampagne, hvor ugedagene navngives således, at der hver dag sættes fokus på den aktive transport. Det kunne f.eks. være Walking Wheeling Wednesday, Marching Monday eller Fuel Free Friday. Sæt fokus på disse dage, og læg op til aktiv transport. Læs mere på: Sneaker-optog Én dag i løbet af året udvælges til sneaker-optog, hvor det for eleverne handler om at dekorere deres sko flottest og være en del af dette optog. Denne ide er en sjov og anderledes måde at sætte fokus på den sunde, aktive livsstil

8 Bevægelsespolitik Q Kampagne i øjenhøjde: Get Moving, pattebarn! Udarbejdelse af bevægelsespolitik Vestre Skole i Grenaa gennemdrøftede deres holdninger til sundhed og udarbejdede en sundhedspolitik for skolen. I denne proces deltog skolens lærere, pædagoger, sundhedsplejerske, tandplejepersonale og skolens bestyrelse. Der blev først nedsat udvalg til udarbejdelse af forslag inden for de tre på forhånd valgte områder: trivsel, bevægelse og kost. Udvalgene tog udgangspunkt i de aktiviteter, som allerede var igangsat og satte dem op i mod de målsætninger, som var opstillet. Herefter beskrev udvalgene delmål og handlinger. Udkastene blev bearbejdet i flere omgange i Pædagogisk Råd for til sidst at blive forelagt skolebestyrelsen til godkendelse. Nu ligger de til grund for skolens handlinger og prioriteringer. Inden for området bevægelse er der fokus på følgende områder: rammerne for bevægelse i timerne, rammerne for bevægelse i frikvartererne, børnenes transport til og fra skole og at motivere til motion efter skoletid. Transportaspektet er bl.a. blevet sat i fokus gennem et samarbejde med teknisk afdeling, og Randers Kommune har udarbejdet en brochure, der anviser sikre veje til skole. Derudover samarbejdes med afdelingen om tilkørselsforholdene omkring skolen. Skolen gennemfører også konkurrencer, hvor der sættes fokus på aktiv transport. Alt i alt har skolen haft succes med at få flere børn til at bevæge sig aktivt til og fra skole. Det har betydet, at de nu må udbygge deres cykelskure. Yderligere information kan findes på: Den kommunikationskampagne, der bakker op om din skoles og kommunes aktiviteter op til og i uge 41, er rettet direkte mod de 5-16-årige. Tonen er uhøjtidelig og sjov, stilen er moderne, og der er masser af muligheder for at interagere. En kommunikation, der foregår på deres præmisser og i deres univers. Formålet er selvfølgelig at få de unge til at bevæge sig mere. Transport er et oplagt område at sætte ind på, fordi de unge i dag som tidligere beskrevet i stigende grad bliver kørt af deres forældre til skole og fritidsaktiviteter. Men det er ikke nogen nem opgave at motivere netop denne målgruppe til at bruge kroppen som transportmiddel. De er for unge til at have en egentlig bevidsthed om sundhed og motion. Og de er gamle nok til, at mageligheden har indfundet sig. j Derfor prøver vi ikke at gøre det trendy at cykle. Det ville de unge straks gennemskue. I stedet vender vi tingene på hovedet og deres spirende selvstændighed hjælper os på vej. Vi gør ganske enkelt opmærksom på, hvor pinligt det er at blive kørt af forældrene. Get Moving, pattebarn! 12 13

9 10257_70x100_Plakat_NY.indd 2 01/07/08 9:14: _70x100_Plakat_NY.indd 1 01/07/08 9:14: _70x100_Plakat_NY.indd 3 01/07/08 9:15:20 Film Lokalpakken Bliver du stadig kørt af dine forældre? Get Moving, pattebarn!. Filmen viser situationer, hvor teenagere bliver transporteret af deres forældre på måder, man normalt kun transporterer små børn: Klapvogn, barnevogn, indkøbsvogn og på armen. Budskabet er: Du skal bevæge dig mindst 60 minutter om dagen. Selv forstås. Sammen med dette katalog finder du de kampagneelementer, der skal øge opmærksomheden lokalt i kommuner og på skoler. Brug dem, del dem ud, hæng dem op. Jo større synlighed kampagnen har, desto større chance for at ændre de unges vaner og holdning til transport. 3 forskellige plakater med genkendelige motiver fra filmen. Plakaterne skal motivere, skabe genkendelse og trafik på Bli r du stadig kørt? Bli r du stadig kørt? Bli r du stadig hentet? KOM VIDERE PÅ GETMOVING.DK KOM VIDERE PÅ GETMOVING.DK KOM VIDERE PÅ GETMOVING.DK De viste kampagneelementer er eksempler. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i mediaplanen

10 Alle elementer i kampagnen viser ind på denne hjemmeside. Her er film, ringetoner man kan downloade, postkort til forældrene, underholdning og vidensdelingsaktiviteter. Desuden er der links og henvisninger til samarbejdspartnernes forskellige aktiviteter og Sundhedsstyrelsens opfordringer. Kig forbi og bliv inspireret. Hjemmesiden er i luften fra d. 8. august. 16

11 Få børnene til at bevæge sig! DGI vælger, at have særligt fokus på eleverne i 2. og 3. klasse i forbindelse med Begejstrede børn bøvler bedst Get Moving og tilbyder fire forskellige aktivitetsområder til idrætslærerne og Lyst, begejstring og motivation er de drivende kræfter, når legen slippes fri. deres elever: Begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet. Er begejstring og motivation til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer. Så når vi siger, at begejstrede børn skal bøvle, Dans, rytme og leg betyder det, at de skal være involveret i processen, så de helt automatisk vil Bold, spil og leg arbejde, afprøve, eksperimentere og bøvle med redskaber og hinanden for at Skolegårdsaktiviteter mestre nye ting i legen. Idrætsmærke event I den praktiske idræt med børn vægter DGI tre værdier: at børns idræt, leg og bevægelse er alsidig og udfordrende både fysisk, mentalt Instruktører fra de lokale idrætsforeninger inviterer skolernes lærere til en inspira- og socialt. Kun ved at afprøve egne grænser bliver børn klogere på sig selv. tionsdag, hvor der er fokus på de fire idrætsaktiviteter. På uddannelsesdagen at børns idræt, leg og bevægelse befordrer sundhed forstået som glæde, klæder DGI-underviserne skolernes lærere på, så de selv kan afvikle idrætsaktiviteterne på egen skole i uge 41, og instruktørerne fra de lokale idrætsforeninger perspektiv er det forudsætningerne for, at børn bliver i stand til at tage fysisk udvikling og velbefindende samt udvikling af netværk. I et videre medvirker til at skabe kontakt mellem skolen og det lokale foreningsliv f.eks. hånd om deres eget liv. ved åbent hus arrangementer i foreningerne. at børns idræt, leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne. Udvikling af erfaringer og identitet DGI s landsdelsforeninger vil også gerne samarbejde med kommunerne og i mødet med andre er afgørende for de kulturelle perspektiver i idræt, leg skolerne omkring Get Moving aktiviteter i forlængelse af uge 41. og bevægelse. Slip legen fri DGI ønsker således at understøtte en inkluderende og alsidig bevægelsespraksis Børn skal finde incitamenter til leg og bevægelse overalt, hvor de færdes. på børns præmisser, så de får lyst, mod og vilje til at bevæge sig resten af livet. Børn skal bevæges både i det organiserede foreningsliv, i det strukturerede skole- og institutionsliv og ikke mindst i det private liv sammen med familie, På de følgende sider kan I læse mere om de tilbud, som DGI bidrager med venner eller alene. Derfor skal voksne skabe forskellige rum og rammer for eleverne. at få børn i bevægelse. ttil Dans, leg og rytmer I den følgende inspiration til dans for elever i 2. og 3. klasse tages der udgangspunkt i verdensdanse, som der arbejdes med at udvikle i DGI Dans og Musik. Formål Mere dans og især sjov dans i skolerne for både drenge og piger Alle kan være med Musikken gør dig glad Det er god motion uden skader Meget udviklende for børns motoriske udvikling især træning af koordinering Praksis 2 slags verdensdans varighed ca. 60. min (2 lektioner fratrukket omklædningstid) De beskrevne danse suppleres med filmoptagelser, som gør det nemmere at fange dansenes variationer, stil og udtryk. På følgende hjemmesider kan du se optagelser: 1) Opvarmning med den brasilianske dansegenre samba-reggae Begrundelse for valg af danse og musikgenre: Dans: Samba-reggae er den letteste af de brasilianske danse. Den er en rigtig gadedans, som danses af både børn og voksne. Den bliver benyttet som fællesdans til fester, koncerter, karneval m.m. Musik: Rytmerne er glade og har en tydelig puls. Samba-reggae findes i mange tempi og varierer fra rene afro-perkussion numre til mere poppede numre med sang og andre instrumenter. Hvad er fokus med denne opvarmning, og hvordan bygges den op: Børnene gøres bevidste om deres udtryk og kropsholdning Hvordan ser jeg ud, når jeg står, går eller sidder Forskellige simple benbevægelser gentages mange gange, til alle er med For at det ikke bliver kedeligt for de hurtige, varierer man med arme og hoved Eksempel på simple trin med variationer: 2 trin med højre fod til højre (venstre samler til) og det samme den anden vej O Variationer: Vink med armene i vejret til hver side Vink med en arm og den anden i hoften Usynlig tovtrækning Slå med begge arme på usynlig tromme foran hoften Ryst vand af fingre i begge retninger Tør sved af panden Vrik med numsen samtidig Boks 3 gange i hver retning Formidling Det er vigtigt, at man som lærer, der skal lede dansen, ikke er bange for at se fjollet ud og lave skøre bevægelser. Hvis man selv springer ud i det med åbent sind og godt humør, følger børnene med. Man skal ikke tænke på, om bevægelserne er for svære børn er mestre i at kopiere, bare de får det i et tempo, der passer og mange gentagelser. Formål At inspirere og prikke til børns fantasi så de arbejder videre med bevægelserne og finder på masser af variationer At de får lyst til at danse videre i skolegården, når timen er slut Nogle af bevægelserne er egnede til pausemotion i de boglige timer, da bevægelserne ikke kræver meget plads 18 19

12 2) Simpel showdans koreografi til dette års MGP-musik Hvorfor vælge MGP-dans som genre: Fordi børnene kender musikken og dansestilen fra tv og syntes, det er sjovt at lære at danse det samme, som børnene viser i tv. Musikken: Børnene kender musikken, og mange af dem køber MGP cd en. Begge arme fra højre mod venstre: nu kommer de store fluer Hop med samlede ben mod højre og venstre: hop på de store fluer Gadedrengehop: løb væk fra fluerne Twist på fødderne og smil: vi er glade, for nu kom vi væk fra fluerne Gå langsomt tilbage: fluerne er ikke helt væk, så vi må liste fra dem Stå med højre tå i gulvet vrik med måsen. Flet fingrene og tryk dem mod hjertet: uh, hvor var vi bange Brug bolden til oplevelse refleksion og handling Arbejdet med boldspil i folkeskolens idrætsundervisning kan kvalitetssikres ved at tage udgangspunkt i Formål for faget idræt. Desuden kan arbejdet med at bruge bolden til oplevelse, refleksion og handling i særdeleshed begrundes i Trinmålene for idrættens værdier. Boldspilsaktiviteter 1. Kryds og bolle. Deltagere: 4:4. Banen: Ni tøndebånd placeres i et gitter 3 x 3. Deltagerne starter bag en kegle 10 meter væk. C Efter dette kommer så en askepot historie den må I have til gode. Undervisningsmetode: Formål for idræt: Der fortælles en historie til børnene, som underbygges af bevægelserne. Børnene kan derefter ikke huske bevægelserne hver for sig, men de kender historien, og kan danse dansen. Dvs. børnene ser altså trin i billeder. Formål med dansen: Ud over at den skal være sjov at danse og sætter gang i kroppen, kan den også bruges til show. Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Børnene kan vise den for hinanden, og måske bliver de så gode, at de kan danse Eksempel.: Klap over hoved: klask fluer Højre arm op og venstre arm op: vis flueblod Højre arm ned og venstre arm ned: tag det væk den til skolefest m.m. Af Janne Rebo Junker, danseinstruktør og efterskolelærer Berit Nielsen danseinstruktør og leder af De Dansende Stjerner Trinmål: Idrættens værdier 2. klasse Samarbejde med en eller flere om at lege Fortælle om oplevelser eller situationer, hvori der indgår bevægelse 5. klasse Udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter ;} Forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede aktiviteter Reflektere over og fortælle om oplevelser og situationer, hvor bevægelse indgår I boldspil er hver enkelt situation et arbejde med at opfatte, beslutte, handle og vurdere en læringscirkel, der åbner for muligheder for at reflektere over, hvorfor man individuelt handler, som man gør og ligeledes, at man sammen med sit hold kan reflektere over fælles handlinger og strategier. Reflektionen åbner for muligheder for at arbejde i forskellige lag af læringsfelter og i særdeleshed at arbejde med mening og identitet. En mulig model for arbejde med reflektion i strategiske boldspil Beskrivelse: Aktiviteten går ud på at få 3 på stribe. En spiller fra hvert hold dribler ud, placerer sin bold i et tøndebånd, løber tilbage, og sender næste spiller af sted. Når holdene har placeret deres 3 bolde, skal der laves række ved at flytte en ad gangen. Når et af holdene har 3 på stribe, tælles 1 point. Refleksionsmuligheder: (Holdvis) 1. Hvordan løser vi bedst opgaven? 2. Kan vi hjælpe hinanden med tilråb? kunne være: Variationsmuligheder: 1. Inden spillet begynder aftaler holdet, hvorledes de vil agere i forhold til de Der kan begyndes med, at deltagerne uden at drible med en bold, løber ud og givne udfordringer i aktiviteten. Typisk kunne aftalerne gå på, hvordan holdet placerer en overtræksvest i et af felterne eller flytter vesten fra et tøndebånd skal agere, når de har bolden, og når de ikke har bolden. Man kunne reflektere til et andet. i forhold til, hvad der vil være smart at gøre i det givne spil. eller 2. Aktiviteten sættes i gang uden forudgående aftaler, og deltagernes erfaringer inddrages i aftalearbejdet, når aktiviteten har stået på i en periode (ca. 10 min.). Når aktiviteten har været afprøvet (f.eks. 10 min.), kan holdet mødes igen og evaluere samt lægge nye planer. Der spilles videre med nye aftaler. 2. Håndfodbold Deltagere: 6:6. Banen: Håndboldbane. På en afgrænset bane med tydelig midte spilles 6:6, hvor der på den ene halvdel spilles med fødderne efter fodboldregler, og på den anden spilles med hænderne efter håndboldregler. En videre plan for arbejdet er at inddrage relationelle færdigheder. Underviser- Refleksionsmuligheder: aktioner er sammen med eleverne at sætte rammer for, hvorledes man indgår af- 1. Hvordan kan vi skifte fra hånd til fod og fod til hånd på en god måde? taler. Dette arbejde kvalificeres via ressourcefokuseret anerkendende pædagogik. 2. Hvordan fordeler vi os som spillere på de to halvdele? Strategiske boldspil/lege med mulighed for oplevelse, refleksion og handling. Variationsmuligheder: Områderne for brug af fod og hånd kan skifte ved scoring

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

IDÉKATALOG LEG & LÆR

IDÉKATALOG LEG & LÆR IDÉKATALOG LEG & LÆR INDHOLDSFORTEGNELSE LEG MED SJIPPETOV SIDE 8 LEGE LEG MED HINKESTEN SIDE 9 LEG MED BOLDE SIDE 10 TUNNELBOLD SIDE 10 LEG MED FRISBEE SIDE 11 FRISBEEGOLF SIDE 11 FORHINDRINGSBANE SIDE

Læs mere

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER KLASSETRIN INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. Kampagnen beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion samt Fødevarestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

Kom og leg. Et inspirationshæfte om, hvordan sociale idrætslege forebygger sygdom, overvægt og mobning

Kom og leg. Et inspirationshæfte om, hvordan sociale idrætslege forebygger sygdom, overvægt og mobning Kom og leg Et inspirationshæfte om, hvordan sociale idrætslege forebygger sygdom, overvægt og mobning 1 Kære pædagoger og kollegaer Vi i Hylet har søgt og fået penge af Trygfonden, BUPL, Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG Rømersgade 5-7 1362 København K T 3332 3121 www.cyklistforbundet.dk dcf@dcf.dk SKOLECYKLINGSHÅNDBOGEN Håndbogen er fi nansieret af TrygFonden og Den Statslige Cykelpulje Tekst: Anette

Læs mere

aktiv rundt I danmark

aktiv rundt I danmark Inspirationshæfte aktiv rundt I danmark Skolernes sundhedsuger 24. september til 12. oktober 2012 0.-1. KLassetrin Faget Idræt Partnere: s2 Aktiv rundt i Danmark 2012 Inspirationshæfte Forord Forord Dette

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere