Når værdierne kommer i spil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når værdierne kommer i spil"

Transkript

1 Når værdierne kommer i spil Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune, marts 2012 Dialog er det vigtigste redskab, når vi går fra regler til værdier. På intranettet er en værktøjskasse, der kan være med til at åbne for, at vi får talt om, hvordan vi bevæger os væk fra regler og over til at snakke om værdibaseret ledelse i Haderslev Kommune. Færre regler og en mere værdibaseret tilgang til tingene. Sådan skal der ledes i Haderslev Kommune. I dag handler god ledelse i Haderslev Kommune i høj grad om at lede ud fra vores fælles LETT værdier og ikke ud fra et sæt regler. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor det i høj grad er værdierne, der samler organisationen. Vi ønsker færre regler og flere værdier, fordi værdierne giver medarbejderne rum at handle inden for, og fordi gensidig tillid er godt. Det handler om, at vi ønsker at sikre en attraktiv arbejdsplads i Haderslev Kommune, siger Rune Larsson, direktør for Erhvervs- og Borgerservice. Men at vi går fra regler til værdier er en proces, der tager tid og som samtidig kan sætte ledere og medarbejdere på prøve. Derfor er det vigtigt, at vi får sat ord på de situationer, hvor det er værdier og ikke regler, der er i spil. Den daglige dialog er især vigtig for at der ikke opstår frustrationer i overgangen fra regelstyring til værdibaseret ledelse, siger direktør for Voksen- og Sundhedsservice, Charlotte Scheppan. Læs mere på næste side

2 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Når lederen træffer en beslutning ud fra en værdibaseret tilgang, kan det oplevelses som om, der bliver gjort forskel. Hvorfor kan én medarbejder ikke få fri, når kollegaen godt kan? Hvorfor får en kollega lov til at tage på kursus, når man ikke selv kan få lov? I sådanne eksempler er det netop, at dialogen er et vigtigt værktøj. Som medarbejder har man altid krav på en forklaring. Og hvis en leder og en medarbejder ikke kan blive enige om f.eks. om medarbejdere kan få fri til en bestemt lejlighed, er det vigtigt, at værdierne ikke får skylden. Altså at man ikke tror, at fordi vi nu arbejder værdibaseret, så skal alting kunne lade sig gøre. I sidste ende er det lige som idag hensynet til helheden/til arbejdspladsen, som er afgørende for den beslutning, lederen må træffe. Men igen - dialogen er det vigtigste værktøj, siger Charlotte Scheppan. At gå fra regler til værdier kræver også, at der bliver kigget på, om der rundt omkring findes regler, der skal omformuleres eller helt erstattes af værdier. Det arbejde er Gyde Mortensen som fælles tillidsrepræsentant og næstformand i Hoved-MED stærkt involveret i. Der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, at vi skal have mere værdibaseret ledelse, og vi skal tænke anderledes, men det kræver også, at vi har nogle ledere, der er gode til at sætte ord på, hvad de gør, og nogle medarbejdere, der kan forstå, at der træffes beslutninger ud fra værdier og ikke efter regler, siger Gyde Mortensen. Hun håber, at medarbejderne og ledere tager godt imod forandringerne. Vi sætter nogle ting i gang i Hoved-MED, og så bliver lederne også klædt på til opgaven blandt andet på lederuddannelsen, men det er vigtigt, at vi arbejder med værdierne hele vejen ned i MED-systemet og får skabt en rød tråd, så vi går fra, at værdierne ikke blot er ord, men også noget, vi forholder os til. Jeg er godt klar over, at det er noget, der kommer til at tage tid, og vi skal vænne os til at tænke anderledes, siger Gyde Mortensen. Værktøjskasse på intranettet Der har været nedsat en arbejdsgruppe under Hoved MED, som har samlet nogle værktøjer, som kan bruges til at sikre dialog om Haderslev Kommunes LETT-værdier: Ligeværdighed Enhed Tillid Trivsel I værktøjskassen er der lidt inspiration til, hvordan den enkelte arbejdsplads får taget hul på den vigtige værdisnak. Værktøjskassen findes på intranettet. 2

3 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Tillykke til Stabs-, administrations- og arbejdsmarkedschef, Helge Gellert, der den 1. april kan fejre 40 års jubilæum. Havne- og overfartsleder, Jens Kloster Hedegaard, der de 22. april kan fejre 25 års jubilæum. Dagplejer Birthe Hansen Gram, der har 25 års jubilæum den 17. april. Dagplejer Karen Sax Lindberg, derhar 25 års jubilæum den 11. maj. Læsesalen er lukket indtil 7. maj Historisk Arkiv flytter i ny kontor- og magasinbygning på Kløvervej 87. Læsesalen, Achelissalen, på Bispen er derfor lukket indtil frem til 7. maj Kommunale henvendelser vil fortsat blive behandlet. Bibliotekerne i påsken Bibliotekerne i Gram, Haderslev og Vojens har lukket hele påsken fra og med skærtorsdag d til og med 2. påskedag d Der er Åbent Bibliotek uden bemanding i Gram og Vojens i hele perioden fra kl Vi cykler igen til arbejde Det er igen tid til at tilmelde sig kampagnen vi cykler til arbejde. Stil et hold på 4-16 kolleger og snup cyklen til og fra arbejde i maj. Tilmelding sker på Oplys EAN-nummer I Sundhed og Forebyggelse er man i øvrigt nysgerrig for at få at vide, hvad der egentligt bedst kan betale sig cyklen eller bilen? Afdelingen foreslår, at man prøver at lave et lille forsøg med to medarbejdere, der henholdsvis kører i bil og cykler til arbejde. Få dem til at tage tid på turen. Kan det betale sig at tage bilen frem for cyklen? Forsøget kan selvfølgelig også inkludere dem, der bruger offentlig transport. Skriv eller ring til Dorte Evald fra Sundhed og Forebyggelse. Få en SMS besked ved aflysning Sejler du ofte med færgen mellem Aarø og Aarøsund så kan du som noget nyt på kommunens hjemmeside tilmelde dig en SMS service, hvis færgen bliver nødt til at indstille sejladsen pga. vejret eller tekniske problemer. 3

4 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune Nr. 5. marts 2011 Idrætscentret sparer på den varme luft Energikonsulent Henriette Hedevang, servicemedarbejder Preben Nielsen og Harry Freund fra H.O. Service. Foto: Line Lind Med hjælp fra kommunens energipulje har Haderslev Idrætscenter investeret i et nyt styringssystem, der har gjort, at de har skruet ned for forbruget og sparet kroner på et år. Det er dejligt at trække i sportstøjet i et varmt omklædningsrum, men der er ingen grund til, at opvarme et omklædningsrum, der ikke bliver brugt. Men sådan var situationen i alle lokaler i Haderslev Idrætscenter indtil for halvandet år siden, hvor styresystemet blev færdigt. Derfor tog idrætscentret kontakt til kommunens energikonsulent, Henriette Hedevang. Med midler fra kommunens energipulje kunne hun hjælpe idrætscentret med at investere i et system, der bedre kunne styre ventilation, varme og lys i idrætscentret. Ventilationen kørte altid maksimalt i alle rummene, også selvom de ikke var i brug. Nu er de blevet reguleret, så vi kun varmer rummene op, når de er i brug, siger servicemedarbejder Preben Nielsen. Investeringen i det nye system lød på kroner, og det var penge, som energipuljen betalte. Pengene har ret hurtigt vist sig at være godt givet ud. Allerede på et år opnåede idrætscentret en besparelse på forbruget på kroner, og det til trods for, at det både har været en hård vinter og i en periode hvor priserne på energi er steget. Den store besparelse har idrætscentret dog ikke fået lov at beholde selv. Energipuljen er strikket sådan sammen, at 75 procent at besparelsen skal tilbage i energipuljen. På den måde får vi penge til nye investeringer. Det er en god måde at energioptimere de kommunale bygninger på, samtidig med at vi reducerer vores udledning af CO2, forklarer Henriette Hedevang. Det er firmaet H. O. Service, der sammen med lokale el-installatører har fået systemet op at køre, og firmaet har været en god hjælp. Det har nemlig krævet lidt at sætte sig ind i, hvad systemet kan. To af idrætscentrets medarbejdere har været på kursus hos H. O. Service i det nye system. Vi skulle lige lære systemet at kende og finde ud, hvad der er muligt. Nu har vi fået reguleret varmen i rummene, og det har heldigvis ikke været gener for brugerne siger Preben Nielsen. Vil du vide mere om energipuljen, se energipolitikken på kommunens hjemmeside eller kontakt energikonsulent Henriette Hedevang. 4

5 FOTO: Haderslev Kommune Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 AGA kursus på Haderslevsk Bag den lidt specielle kursustitel AGA kursus på Haderslevsk blev der i begyndelse af marts undervist i, hvordan man kan ændre sine arbejdsgange eller retænke sin opgaveløsning. Baggrunden for kurset er blandt andet, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor nye digitale løsninger bliver implementeret, og vi skal løse opgaverne for færre resurser og ofte på helt nye måder. Dette sker ikke kun ved, at vi sætter strøm på nuværende rutiner det er også vigtigt, at vi retænker vores opgaveløsning, og det var altså med det formål, at AGA kurset for første gang blev udbudt. Undervisere på kurset var Lisbeth Nissen og Anita Tjørnelund fra Borgerservice, samt udviklingskonsulent Kim Christophersen. Kurset blev hurtigt fuldt booket, og der var medarbejdere fra hele organisationen, der var repræsenteret på kurset. Når det er blevet evalueret, bliver det besluttet om og hvordan, det skal udbydes igen. Koldingensere udstiller i Haderslev og Vojens Haderslev Kommunes viser frem til den 26. april en meget flot, farvestrålende og udtryksfuld udstilling med billeder af Rie Brødsgård og Charlotte Bruun Petersen, begge Kolding. Rie Brødsgård arbejder med sine billeder i mange lag og inspireres af forskellige mønstre, kontraster, strukturer og farvevalg, som sammensættes til eksperimenterende collagemaleri. Charlotte Bruun Petersen har en umiddelbar og ekspressiv tilgang, når hun maler, med mange lag, men også med små feminine detaljer, stærke penselstrøg og gerne grafiske elementer. Udstillingen hænger på rådhuset i Haderslev og det tidligere rådhus i Vojens. 5

6 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Unge får hjælp til at springe ud i voksenlivet Siden 2009 har Projekt Efterværn hjulpet unge i Haderslev Kommune. De unge har det til fælles, at de alle tidligere har været anbragt uden for hjemmet og har brug for hjælp til at komme godt i gang med voksentilværelsen. Her tre år efter har cirka 40 unge været tilknyttet Projekt Efterværn, og projektet er på mange måder blevet et eksempel på den gode historie. Det er blevet et sted, hvor de unge føler sig hørt og får hjælp til at finde ud af, hvem de selv er. Vi er gode til at gøre de ting, vi siger. Vi vil de unge, og det viser vi dem. Vi har høje forventninger til de unge. Vi vil rigtig gerne gå ved siden af dem og foran af dem, men vi vil ikke gøre tingene for dem, siger projektleder, Marie Riishøjgaard. De unge er mellem 17 og 23 år. Den hjælp, de får, er meget individuel. Nogle skal have hjælp til at opnå sociale kompetencer og skabe netværk, andre har svært ved at holde fast i job eller uddannelse og andre skal hjælpes til sunde vaner med at blive holdt ude af misbrug. De unge bliver ikke bare hjulpet i den konkrete situation, men får redskaber, der skal hjælpe dem med fremadrettet at navigerere i deres eget liv. Midtvejsevalueringen fra SFI (det Nationale Forskningscenter for Velfærd) konkluderer blandt andet, at de unge i projektet - Får en bedre start og er bedre til at holde fast i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse - I højere grad får stabile boligforhold - Udvikler netværk Som en del af projektet er der indrettet et fælles mødested kaldet Terminalen. Her kan de unge mødes og være sammen og få skabt et netværk. Vi vil i høj grad de unge. Vi ser dem, og det viser vi dem, og så kan det godt være, det tager et halvt år at opbygge en relation, siger Marie Riishøjgaard. En af de ting som de unge blandt andet kan få hjælp til er at blive fastholdt i uddannelse eller job, og her spiller den unges kontaktperson en afgørende rolle. Hvis Peter ikke vil i skole, handler det måske ikke om et manglende vækkeur, men om at vi skal prøve at se bag om problemet, og samtidig har vi en anerkende tilgang og viser stor tillid til de unge, siger Marie Riishøjgaard. Om projektet: I 2009 fik Haderslev Kommune 9 millioner kroner til Projekt Efterværn af Socialministeriet fra puljen Lige Muligheder. Projektet er et tilbud til tidligere anbragte. Målgruppen er unge i alderen 17,5 til og med 22, der har brug for at få styrket kompetencerne i overgangen fra livet som anbragt uden for hjemmet til voksenlivet. I alt er der ti kommuner, der deltager i forksningsprojektet. Carsten har fået mod på fremtiden I sommer kunne 20-årige Claus Carsten Middelboe sætte studenterhuen på hovedet. At han nåede så langt skyldes i høj grad Projekt Efterværn. Her har han fået den hjælp og støtte, der skulle til for at gøre sin ungdomsuddannelse færdig, gå i gang med pædagoguddannelsen og ikke mindst blive klogere på, hvem han selv er. Claus Carsten Middelboe ligner en ung mand, der har styr på tilværelsen. Han er 20 år, ser godt ud, har en kæreste, egen lejlighed og læser til pædagog. Men selvom det på papiret, ser ud til at være en fyr, der har tjek på tingene, så er Claus Carsten klar over, at han selv er nødt til at arbejde for at skabe en god tilværelse. Derfor kæmper han hver dag for at lægge afstand til den sociale arv. Et udtryk som han i øvrigt ikke bryder sig alt for meget om. Jeg er stærk modstander af den sociale arv, for det vil være det samme som at opgive min egen fremtid op på forhånd. 6

7 Tekst og foto: Line Lind Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Claus Carsten Middelboe flyttede til Haderslev som 6-7 årig. Hans far har han ikke kontakt til i mange år, og moderen har ifølge Carsten i mange år kæmpet med alkoholproblemer. Han blev anbragt i familiepleje for første gang, da han var 15 år. Det var på eget initiativ. Når Claus Carsten nu ser tilbage på sin opvækst, så føler han, at anbringelsen kom for sent, og for ham var det den eneste løsning, eftersom tingene var i opløsning derhjemme. Han nåede at være anbragt i to forskellige plejefamilier, men begge gange gik tingene skævt, og som 17-årig flyttede han i egen lejlighed. Skoletræthed har været et af de problemer, som han har kæmpet med. Gymnasiet blev afløst af HG, der igen blev afløst af HF, og da fraværsstatistikken igen begyndte at stige fik han hjælp af den kontaktperson, han fik gennem Projekt Efterværn. Det var en kontaktperson, der ifølge Claus Carsten har haft en afgørende betydning for, at han i en alder af 17 år endelig skulle begynde at føle sig hørt og forstået. Forløbet med Projekt Efterværn har fået Claus Carsten Middelboe til at begynde at tro på fremtiden. Han er stadig bange for, at skoletrætheden en dag vil overmande ham, men indtil videre glæder han sig over, at det går godt på pædagoguddannelsen. Han føler også, at han har lært at tackle svære situationer på en positiv måde. Når han møder modstand, smutter han ikke længere videre med det samme, men prøver at komme bag om problemet. Jeg har fået nogle redskaber til at få en god tilværelse. Det har været en kamp at finde ud af, hvem jeg er og hvad jeg vil. I fremtiden vil jeg gerne tage mig lidt mere af mig selv. Det kan godt lyde egoistisk, men det er jeg nødt til, siger han. Når Claus Carsten Middelboe en dag er færdig som pædagog drømmer han om at kunne hjælpe andre unge, der har det svært. Og det skal gerne være på et tidligere tidspunkt, end da han selv fik hjælp. Det største problem for børn og unge er at turde sig tingene højt, når der er noget galt derhjemme, men man skal ikke vente til tingene har ædt én op, og når jeg ser tilbage, så ville jeg da ønske, at der var nogen, der på et tidligere tidspunkt havde opdaget, hvordan jeg havde det, siger Claus Carsten. Det med at blive vækket om morgenen af min kontaktperson og blive taget alvorligt var en stor hjælp, og hvis jeg ikke havde fået den, så var jeg ikke kommet igennem HF, og så ville jeg ikke være begyndt på pædagoguddannelsen, siger Claus Carsten Middleboe. For Claus Carsten Middelboe har Projekt Efterværn haft en stor betydning på flere områder. Han har mødtes med andre unge, der tidligere har været anbragt, og det har været en god oplevelse at føle fællesskabet med de andre unge. I projektet har han også mødt voksne, der har set ham på en anden måde, end han tidligere har oplevet. Hvis jeg er trådt ved siden af, så er jeg blevet støttet. Der er ingen, der har været dømmende, men i stedet har jeg fået hjælp til at komme videre. Jeg føler også, at der skulle ske noget drastisk for, at jeg kom på rette vej. Der skulle tages ordentligt fat, siger Claus Carsten Middelboe. 7

8 Tekst og foto: Line Lind Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Borgerservice i nye klæder Den røde snor blev klippet, og nye blå trøjer blev vist frem, da der var officiel indvielse af det nyindrettede Borgerservice i Haderslev Kommune. I efteråret fik kommune ny hjemmeside, og nu følger Borgerservice så op med et særligt område for selvbetjening. Borgerservice er i årets første måneder blevet bygget om, og den 12. marts blev et helt nyt område indviet, hvor selvbetjening kommer i fokus. Borgmester Jens Christian Gjesing klippede den røde snor til standerne med computere, hvor borgerne kan benytte selvbetjeningsløsningerne. Indvielsen blev blandt andet overværet af kommunens borgerguider, der var iført iøjnefaldende blå fleece-trøjer. Det er en festdag for rådhuset, kommunen og medarbejderne, og i den anledning er vi blev ombetrukket, sagde borgmester Jens Christian Gjesing, der også selv var iført blå fleece. Borgerguiderne i de blå trøjer skal fremover hjælpe og guide de borgere, der gerne vil bruge selvbetjening, men som har brug for hjælp til at komme i gang. Pris til Borgercafeen for røgfri indsats Da der for et par år siden blev indført rygeforbud på Borgercafeen i Haderslev udløste det voldsomme protester fra brugerne. Men i dag er mange af protesterne for længst glemt, og en del af cafeens storrygende brugere har kvittet smøgerne til fordel for et liv som røgfri. Brugerne er blevet tilbudt at komme rygestopkurser, og det har betydet, at 30 procent af brugerne i dag er helt røgfri. Alite Petersen, der er formand for Hjerneskadeforeningen i Haderslev og til Borgercafeen i Haderslev. På billedet overrækkes prisen af udvalgsformand Asta Freund til Alite Petersen (til venstre) og Trine Høgild (i midten), der modtog prisen på vegne af Borgercafeen. Den positive udvikling udløste den 8. marts Sundhedsprisen 2011 til Borgercafeen. Prisen blev igen i år delt mellem to kandidater. Udover Borgercafeen var det Alite Petersen, formand for Hjerneskadeforenignen i Haderslev, der fik prisen. Igen i år blev Sundhedsprisen i Haderslev Kommune delt mellem to kandidater. Prisen gik til 8

9 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Mountainbikes i Bofællesskabet nr. 1 De unge mennesker i Bofællesskabet nr 1 har fået støtte fra puljen Haderslev i bevægelse til indkøb af 5 mountainbikes.andre brugere i socialpsykiatrien kan også låne de indkøbte mountainbikes. Projektets mål er at få de unge mennesker ud at bevæge sig i naturen og derved igennem motion og frisk luft, forbedre den psykiske tilstand. Cyklerne bruges flittigt, og vind og vejr spiller ingen rolle. At køre på mountainbike giver mulighed for motion, action og høj puls, kræver lidt mod da cyklen kan bruges på mange af de udfordringer, som landskabet giver og hvor man ellers ikke kan komme med almindelig cykel. Der er mulighed for at andre brugere i socialpsykiatrien kan låne de indkøbte mountainbikes. Der vil blive oprettet mulighed for booking via mailsystemet. Dermed vil brugerne på forudbestemte tidspunkter kunne booke en tid hvor de kan låne cyklerne. Via mailsystemet bliver der sendt invitationer ud til institutionerne under so- cialpsykiatrien i Haderslev Kommune, som så kan give besked til brugerne. For at sikre en så høj grad af sikkerhed som muligt, er der kun mulighed for at bruge de indkøbte mountainbikes på ture med instruktør. Der vil blive afholdt introdage til brugen af mountainbikes for alle interesserede brugere i socialpsykiatrien. Her vil sikkerhed og de basale teknikker blive gennemgået. Foto: Sundhed og Forebyggelse Agenda Agendas redaktionsgruppe: Marianne Nicolajsen, Joan Løgstrup, Line Lind (redaktør) Ansvarshavende redaktør: Henrik Ørnstrup Deadline: Send gerne tips, billeder eller input til kommunik Billeder: Colourbox medmindre andet er angivet. Fortæl din historie: Vi hører gerne fra dig, hvis du har en spændende historie, en navnenyhed eller en nyhed. Ring til Line på eller mail til 9

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere Nummer 23 April 2008 Fra Direktionsgangen Side 2 Stadig lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen Side 3 Interne konsulenter uddannes til at analysere arbejdsgange Side 4 Nyt fra UniQ-lederuddannelse

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Dagplejens forældrebestyrelse. Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Majbritt Westergaard, Lone Larsen, Malene Bro

Dagplejens forældrebestyrelse. Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Majbritt Westergaard, Lone Larsen, Malene Bro HADERSLEV KOMMUNE Udvalg: Dagplejens forældrebestyrelse Møde d. 29. marts 2011 kl. 17.15- ca. 19.30. Mødeværelse: Deltagere: Evt. afbud: Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Henrik Hansen,

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Historien om Café Tumling

Historien om Café Tumling STOF nr. 20, 2012 Historien om Café Tumling - Mødre, der har haft et misbrugsproblem, har i Café Tumling fået et trygt mødested, hvor man kan være sammen om gode og dårlige erfaringer og holde ensomheden

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Projekt Efterværn med lokal forankring i Haderslev Kommune

Projekt Efterværn med lokal forankring i Haderslev Kommune Projekt Efterværn med lokal forankring i Haderslev Kommune Marie Riishøjgaard, projektleder Efterværn bedre overgang til voksenlivet for tidligere anbragte. Overordnede emner: Efterværn Mål med Efterværn/Projekt

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 23 billeder med borgmester, ildsjæle, beboerrepræsentanter og underholdning Velkomst ved John Bloch-Poulsen John Bloch-Poulsen bød som formand for Strandgruppen

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Indhold: - Talentportalen er klar! - Talentudvikling i en krisetid - En virkelig historie - Uddannelsestilbud - Workshop om netværk - Temamøde om Fredecia Former

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Motiverende ledelse hos McDonald`s

Motiverende ledelse hos McDonald`s Motiverende ledelse hos McDonald`s Mikkel Nors, Restaurantchef McDonald`s Hjørring. Har været tilknyttet McDonald`s siden 1994. McDonald`s blev i 2011, efter i flere år at have placeret sig godt, kåret

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere