Når værdierne kommer i spil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når værdierne kommer i spil"

Transkript

1 Når værdierne kommer i spil Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune, marts 2012 Dialog er det vigtigste redskab, når vi går fra regler til værdier. På intranettet er en værktøjskasse, der kan være med til at åbne for, at vi får talt om, hvordan vi bevæger os væk fra regler og over til at snakke om værdibaseret ledelse i Haderslev Kommune. Færre regler og en mere værdibaseret tilgang til tingene. Sådan skal der ledes i Haderslev Kommune. I dag handler god ledelse i Haderslev Kommune i høj grad om at lede ud fra vores fælles LETT værdier og ikke ud fra et sæt regler. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor det i høj grad er værdierne, der samler organisationen. Vi ønsker færre regler og flere værdier, fordi værdierne giver medarbejderne rum at handle inden for, og fordi gensidig tillid er godt. Det handler om, at vi ønsker at sikre en attraktiv arbejdsplads i Haderslev Kommune, siger Rune Larsson, direktør for Erhvervs- og Borgerservice. Men at vi går fra regler til værdier er en proces, der tager tid og som samtidig kan sætte ledere og medarbejdere på prøve. Derfor er det vigtigt, at vi får sat ord på de situationer, hvor det er værdier og ikke regler, der er i spil. Den daglige dialog er især vigtig for at der ikke opstår frustrationer i overgangen fra regelstyring til værdibaseret ledelse, siger direktør for Voksen- og Sundhedsservice, Charlotte Scheppan. Læs mere på næste side

2 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Når lederen træffer en beslutning ud fra en værdibaseret tilgang, kan det oplevelses som om, der bliver gjort forskel. Hvorfor kan én medarbejder ikke få fri, når kollegaen godt kan? Hvorfor får en kollega lov til at tage på kursus, når man ikke selv kan få lov? I sådanne eksempler er det netop, at dialogen er et vigtigt værktøj. Som medarbejder har man altid krav på en forklaring. Og hvis en leder og en medarbejder ikke kan blive enige om f.eks. om medarbejdere kan få fri til en bestemt lejlighed, er det vigtigt, at værdierne ikke får skylden. Altså at man ikke tror, at fordi vi nu arbejder værdibaseret, så skal alting kunne lade sig gøre. I sidste ende er det lige som idag hensynet til helheden/til arbejdspladsen, som er afgørende for den beslutning, lederen må træffe. Men igen - dialogen er det vigtigste værktøj, siger Charlotte Scheppan. At gå fra regler til værdier kræver også, at der bliver kigget på, om der rundt omkring findes regler, der skal omformuleres eller helt erstattes af værdier. Det arbejde er Gyde Mortensen som fælles tillidsrepræsentant og næstformand i Hoved-MED stærkt involveret i. Der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, at vi skal have mere værdibaseret ledelse, og vi skal tænke anderledes, men det kræver også, at vi har nogle ledere, der er gode til at sætte ord på, hvad de gør, og nogle medarbejdere, der kan forstå, at der træffes beslutninger ud fra værdier og ikke efter regler, siger Gyde Mortensen. Hun håber, at medarbejderne og ledere tager godt imod forandringerne. Vi sætter nogle ting i gang i Hoved-MED, og så bliver lederne også klædt på til opgaven blandt andet på lederuddannelsen, men det er vigtigt, at vi arbejder med værdierne hele vejen ned i MED-systemet og får skabt en rød tråd, så vi går fra, at værdierne ikke blot er ord, men også noget, vi forholder os til. Jeg er godt klar over, at det er noget, der kommer til at tage tid, og vi skal vænne os til at tænke anderledes, siger Gyde Mortensen. Værktøjskasse på intranettet Der har været nedsat en arbejdsgruppe under Hoved MED, som har samlet nogle værktøjer, som kan bruges til at sikre dialog om Haderslev Kommunes LETT-værdier: Ligeværdighed Enhed Tillid Trivsel I værktøjskassen er der lidt inspiration til, hvordan den enkelte arbejdsplads får taget hul på den vigtige værdisnak. Værktøjskassen findes på intranettet. 2

3 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Tillykke til Stabs-, administrations- og arbejdsmarkedschef, Helge Gellert, der den 1. april kan fejre 40 års jubilæum. Havne- og overfartsleder, Jens Kloster Hedegaard, der de 22. april kan fejre 25 års jubilæum. Dagplejer Birthe Hansen Gram, der har 25 års jubilæum den 17. april. Dagplejer Karen Sax Lindberg, derhar 25 års jubilæum den 11. maj. Læsesalen er lukket indtil 7. maj Historisk Arkiv flytter i ny kontor- og magasinbygning på Kløvervej 87. Læsesalen, Achelissalen, på Bispen er derfor lukket indtil frem til 7. maj Kommunale henvendelser vil fortsat blive behandlet. Bibliotekerne i påsken Bibliotekerne i Gram, Haderslev og Vojens har lukket hele påsken fra og med skærtorsdag d til og med 2. påskedag d Der er Åbent Bibliotek uden bemanding i Gram og Vojens i hele perioden fra kl Vi cykler igen til arbejde Det er igen tid til at tilmelde sig kampagnen vi cykler til arbejde. Stil et hold på 4-16 kolleger og snup cyklen til og fra arbejde i maj. Tilmelding sker på Oplys EAN-nummer I Sundhed og Forebyggelse er man i øvrigt nysgerrig for at få at vide, hvad der egentligt bedst kan betale sig cyklen eller bilen? Afdelingen foreslår, at man prøver at lave et lille forsøg med to medarbejdere, der henholdsvis kører i bil og cykler til arbejde. Få dem til at tage tid på turen. Kan det betale sig at tage bilen frem for cyklen? Forsøget kan selvfølgelig også inkludere dem, der bruger offentlig transport. Skriv eller ring til Dorte Evald fra Sundhed og Forebyggelse. Få en SMS besked ved aflysning Sejler du ofte med færgen mellem Aarø og Aarøsund så kan du som noget nyt på kommunens hjemmeside tilmelde dig en SMS service, hvis færgen bliver nødt til at indstille sejladsen pga. vejret eller tekniske problemer. 3

4 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune Nr. 5. marts 2011 Idrætscentret sparer på den varme luft Energikonsulent Henriette Hedevang, servicemedarbejder Preben Nielsen og Harry Freund fra H.O. Service. Foto: Line Lind Med hjælp fra kommunens energipulje har Haderslev Idrætscenter investeret i et nyt styringssystem, der har gjort, at de har skruet ned for forbruget og sparet kroner på et år. Det er dejligt at trække i sportstøjet i et varmt omklædningsrum, men der er ingen grund til, at opvarme et omklædningsrum, der ikke bliver brugt. Men sådan var situationen i alle lokaler i Haderslev Idrætscenter indtil for halvandet år siden, hvor styresystemet blev færdigt. Derfor tog idrætscentret kontakt til kommunens energikonsulent, Henriette Hedevang. Med midler fra kommunens energipulje kunne hun hjælpe idrætscentret med at investere i et system, der bedre kunne styre ventilation, varme og lys i idrætscentret. Ventilationen kørte altid maksimalt i alle rummene, også selvom de ikke var i brug. Nu er de blevet reguleret, så vi kun varmer rummene op, når de er i brug, siger servicemedarbejder Preben Nielsen. Investeringen i det nye system lød på kroner, og det var penge, som energipuljen betalte. Pengene har ret hurtigt vist sig at være godt givet ud. Allerede på et år opnåede idrætscentret en besparelse på forbruget på kroner, og det til trods for, at det både har været en hård vinter og i en periode hvor priserne på energi er steget. Den store besparelse har idrætscentret dog ikke fået lov at beholde selv. Energipuljen er strikket sådan sammen, at 75 procent at besparelsen skal tilbage i energipuljen. På den måde får vi penge til nye investeringer. Det er en god måde at energioptimere de kommunale bygninger på, samtidig med at vi reducerer vores udledning af CO2, forklarer Henriette Hedevang. Det er firmaet H. O. Service, der sammen med lokale el-installatører har fået systemet op at køre, og firmaet har været en god hjælp. Det har nemlig krævet lidt at sætte sig ind i, hvad systemet kan. To af idrætscentrets medarbejdere har været på kursus hos H. O. Service i det nye system. Vi skulle lige lære systemet at kende og finde ud, hvad der er muligt. Nu har vi fået reguleret varmen i rummene, og det har heldigvis ikke været gener for brugerne siger Preben Nielsen. Vil du vide mere om energipuljen, se energipolitikken på kommunens hjemmeside eller kontakt energikonsulent Henriette Hedevang. 4

5 FOTO: Haderslev Kommune Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 AGA kursus på Haderslevsk Bag den lidt specielle kursustitel AGA kursus på Haderslevsk blev der i begyndelse af marts undervist i, hvordan man kan ændre sine arbejdsgange eller retænke sin opgaveløsning. Baggrunden for kurset er blandt andet, at vi befinder os på en arbejdsplads, hvor nye digitale løsninger bliver implementeret, og vi skal løse opgaverne for færre resurser og ofte på helt nye måder. Dette sker ikke kun ved, at vi sætter strøm på nuværende rutiner det er også vigtigt, at vi retænker vores opgaveløsning, og det var altså med det formål, at AGA kurset for første gang blev udbudt. Undervisere på kurset var Lisbeth Nissen og Anita Tjørnelund fra Borgerservice, samt udviklingskonsulent Kim Christophersen. Kurset blev hurtigt fuldt booket, og der var medarbejdere fra hele organisationen, der var repræsenteret på kurset. Når det er blevet evalueret, bliver det besluttet om og hvordan, det skal udbydes igen. Koldingensere udstiller i Haderslev og Vojens Haderslev Kommunes viser frem til den 26. april en meget flot, farvestrålende og udtryksfuld udstilling med billeder af Rie Brødsgård og Charlotte Bruun Petersen, begge Kolding. Rie Brødsgård arbejder med sine billeder i mange lag og inspireres af forskellige mønstre, kontraster, strukturer og farvevalg, som sammensættes til eksperimenterende collagemaleri. Charlotte Bruun Petersen har en umiddelbar og ekspressiv tilgang, når hun maler, med mange lag, men også med små feminine detaljer, stærke penselstrøg og gerne grafiske elementer. Udstillingen hænger på rådhuset i Haderslev og det tidligere rådhus i Vojens. 5

6 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Unge får hjælp til at springe ud i voksenlivet Siden 2009 har Projekt Efterværn hjulpet unge i Haderslev Kommune. De unge har det til fælles, at de alle tidligere har været anbragt uden for hjemmet og har brug for hjælp til at komme godt i gang med voksentilværelsen. Her tre år efter har cirka 40 unge været tilknyttet Projekt Efterværn, og projektet er på mange måder blevet et eksempel på den gode historie. Det er blevet et sted, hvor de unge føler sig hørt og får hjælp til at finde ud af, hvem de selv er. Vi er gode til at gøre de ting, vi siger. Vi vil de unge, og det viser vi dem. Vi har høje forventninger til de unge. Vi vil rigtig gerne gå ved siden af dem og foran af dem, men vi vil ikke gøre tingene for dem, siger projektleder, Marie Riishøjgaard. De unge er mellem 17 og 23 år. Den hjælp, de får, er meget individuel. Nogle skal have hjælp til at opnå sociale kompetencer og skabe netværk, andre har svært ved at holde fast i job eller uddannelse og andre skal hjælpes til sunde vaner med at blive holdt ude af misbrug. De unge bliver ikke bare hjulpet i den konkrete situation, men får redskaber, der skal hjælpe dem med fremadrettet at navigerere i deres eget liv. Midtvejsevalueringen fra SFI (det Nationale Forskningscenter for Velfærd) konkluderer blandt andet, at de unge i projektet - Får en bedre start og er bedre til at holde fast i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse - I højere grad får stabile boligforhold - Udvikler netværk Som en del af projektet er der indrettet et fælles mødested kaldet Terminalen. Her kan de unge mødes og være sammen og få skabt et netværk. Vi vil i høj grad de unge. Vi ser dem, og det viser vi dem, og så kan det godt være, det tager et halvt år at opbygge en relation, siger Marie Riishøjgaard. En af de ting som de unge blandt andet kan få hjælp til er at blive fastholdt i uddannelse eller job, og her spiller den unges kontaktperson en afgørende rolle. Hvis Peter ikke vil i skole, handler det måske ikke om et manglende vækkeur, men om at vi skal prøve at se bag om problemet, og samtidig har vi en anerkende tilgang og viser stor tillid til de unge, siger Marie Riishøjgaard. Om projektet: I 2009 fik Haderslev Kommune 9 millioner kroner til Projekt Efterværn af Socialministeriet fra puljen Lige Muligheder. Projektet er et tilbud til tidligere anbragte. Målgruppen er unge i alderen 17,5 til og med 22, der har brug for at få styrket kompetencerne i overgangen fra livet som anbragt uden for hjemmet til voksenlivet. I alt er der ti kommuner, der deltager i forksningsprojektet. Carsten har fået mod på fremtiden I sommer kunne 20-årige Claus Carsten Middelboe sætte studenterhuen på hovedet. At han nåede så langt skyldes i høj grad Projekt Efterværn. Her har han fået den hjælp og støtte, der skulle til for at gøre sin ungdomsuddannelse færdig, gå i gang med pædagoguddannelsen og ikke mindst blive klogere på, hvem han selv er. Claus Carsten Middelboe ligner en ung mand, der har styr på tilværelsen. Han er 20 år, ser godt ud, har en kæreste, egen lejlighed og læser til pædagog. Men selvom det på papiret, ser ud til at være en fyr, der har tjek på tingene, så er Claus Carsten klar over, at han selv er nødt til at arbejde for at skabe en god tilværelse. Derfor kæmper han hver dag for at lægge afstand til den sociale arv. Et udtryk som han i øvrigt ikke bryder sig alt for meget om. Jeg er stærk modstander af den sociale arv, for det vil være det samme som at opgive min egen fremtid op på forhånd. 6

7 Tekst og foto: Line Lind Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Claus Carsten Middelboe flyttede til Haderslev som 6-7 årig. Hans far har han ikke kontakt til i mange år, og moderen har ifølge Carsten i mange år kæmpet med alkoholproblemer. Han blev anbragt i familiepleje for første gang, da han var 15 år. Det var på eget initiativ. Når Claus Carsten nu ser tilbage på sin opvækst, så føler han, at anbringelsen kom for sent, og for ham var det den eneste løsning, eftersom tingene var i opløsning derhjemme. Han nåede at være anbragt i to forskellige plejefamilier, men begge gange gik tingene skævt, og som 17-årig flyttede han i egen lejlighed. Skoletræthed har været et af de problemer, som han har kæmpet med. Gymnasiet blev afløst af HG, der igen blev afløst af HF, og da fraværsstatistikken igen begyndte at stige fik han hjælp af den kontaktperson, han fik gennem Projekt Efterværn. Det var en kontaktperson, der ifølge Claus Carsten har haft en afgørende betydning for, at han i en alder af 17 år endelig skulle begynde at føle sig hørt og forstået. Forløbet med Projekt Efterværn har fået Claus Carsten Middelboe til at begynde at tro på fremtiden. Han er stadig bange for, at skoletrætheden en dag vil overmande ham, men indtil videre glæder han sig over, at det går godt på pædagoguddannelsen. Han føler også, at han har lært at tackle svære situationer på en positiv måde. Når han møder modstand, smutter han ikke længere videre med det samme, men prøver at komme bag om problemet. Jeg har fået nogle redskaber til at få en god tilværelse. Det har været en kamp at finde ud af, hvem jeg er og hvad jeg vil. I fremtiden vil jeg gerne tage mig lidt mere af mig selv. Det kan godt lyde egoistisk, men det er jeg nødt til, siger han. Når Claus Carsten Middelboe en dag er færdig som pædagog drømmer han om at kunne hjælpe andre unge, der har det svært. Og det skal gerne være på et tidligere tidspunkt, end da han selv fik hjælp. Det største problem for børn og unge er at turde sig tingene højt, når der er noget galt derhjemme, men man skal ikke vente til tingene har ædt én op, og når jeg ser tilbage, så ville jeg da ønske, at der var nogen, der på et tidligere tidspunkt havde opdaget, hvordan jeg havde det, siger Claus Carsten. Det med at blive vækket om morgenen af min kontaktperson og blive taget alvorligt var en stor hjælp, og hvis jeg ikke havde fået den, så var jeg ikke kommet igennem HF, og så ville jeg ikke være begyndt på pædagoguddannelsen, siger Claus Carsten Middleboe. For Claus Carsten Middelboe har Projekt Efterværn haft en stor betydning på flere områder. Han har mødtes med andre unge, der tidligere har været anbragt, og det har været en god oplevelse at føle fællesskabet med de andre unge. I projektet har han også mødt voksne, der har set ham på en anden måde, end han tidligere har oplevet. Hvis jeg er trådt ved siden af, så er jeg blevet støttet. Der er ingen, der har været dømmende, men i stedet har jeg fået hjælp til at komme videre. Jeg føler også, at der skulle ske noget drastisk for, at jeg kom på rette vej. Der skulle tages ordentligt fat, siger Claus Carsten Middelboe. 7

8 Tekst og foto: Line Lind Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Borgerservice i nye klæder Den røde snor blev klippet, og nye blå trøjer blev vist frem, da der var officiel indvielse af det nyindrettede Borgerservice i Haderslev Kommune. I efteråret fik kommune ny hjemmeside, og nu følger Borgerservice så op med et særligt område for selvbetjening. Borgerservice er i årets første måneder blevet bygget om, og den 12. marts blev et helt nyt område indviet, hvor selvbetjening kommer i fokus. Borgmester Jens Christian Gjesing klippede den røde snor til standerne med computere, hvor borgerne kan benytte selvbetjeningsløsningerne. Indvielsen blev blandt andet overværet af kommunens borgerguider, der var iført iøjnefaldende blå fleece-trøjer. Det er en festdag for rådhuset, kommunen og medarbejderne, og i den anledning er vi blev ombetrukket, sagde borgmester Jens Christian Gjesing, der også selv var iført blå fleece. Borgerguiderne i de blå trøjer skal fremover hjælpe og guide de borgere, der gerne vil bruge selvbetjening, men som har brug for hjælp til at komme i gang. Pris til Borgercafeen for røgfri indsats Da der for et par år siden blev indført rygeforbud på Borgercafeen i Haderslev udløste det voldsomme protester fra brugerne. Men i dag er mange af protesterne for længst glemt, og en del af cafeens storrygende brugere har kvittet smøgerne til fordel for et liv som røgfri. Brugerne er blevet tilbudt at komme rygestopkurser, og det har betydet, at 30 procent af brugerne i dag er helt røgfri. Alite Petersen, der er formand for Hjerneskadeforeningen i Haderslev og til Borgercafeen i Haderslev. På billedet overrækkes prisen af udvalgsformand Asta Freund til Alite Petersen (til venstre) og Trine Høgild (i midten), der modtog prisen på vegne af Borgercafeen. Den positive udvikling udløste den 8. marts Sundhedsprisen 2011 til Borgercafeen. Prisen blev igen i år delt mellem to kandidater. Udover Borgercafeen var det Alite Petersen, formand for Hjerneskadeforenignen i Haderslev, der fik prisen. Igen i år blev Sundhedsprisen i Haderslev Kommune delt mellem to kandidater. Prisen gik til 8

9 Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune marts 2012 Mountainbikes i Bofællesskabet nr. 1 De unge mennesker i Bofællesskabet nr 1 har fået støtte fra puljen Haderslev i bevægelse til indkøb af 5 mountainbikes.andre brugere i socialpsykiatrien kan også låne de indkøbte mountainbikes. Projektets mål er at få de unge mennesker ud at bevæge sig i naturen og derved igennem motion og frisk luft, forbedre den psykiske tilstand. Cyklerne bruges flittigt, og vind og vejr spiller ingen rolle. At køre på mountainbike giver mulighed for motion, action og høj puls, kræver lidt mod da cyklen kan bruges på mange af de udfordringer, som landskabet giver og hvor man ellers ikke kan komme med almindelig cykel. Der er mulighed for at andre brugere i socialpsykiatrien kan låne de indkøbte mountainbikes. Der vil blive oprettet mulighed for booking via mailsystemet. Dermed vil brugerne på forudbestemte tidspunkter kunne booke en tid hvor de kan låne cyklerne. Via mailsystemet bliver der sendt invitationer ud til institutionerne under so- cialpsykiatrien i Haderslev Kommune, som så kan give besked til brugerne. For at sikre en så høj grad af sikkerhed som muligt, er der kun mulighed for at bruge de indkøbte mountainbikes på ture med instruktør. Der vil blive afholdt introdage til brugen af mountainbikes for alle interesserede brugere i socialpsykiatrien. Her vil sikkerhed og de basale teknikker blive gennemgået. Foto: Sundhed og Forebyggelse Agenda Agendas redaktionsgruppe: Marianne Nicolajsen, Joan Løgstrup, Line Lind (redaktør) Ansvarshavende redaktør: Henrik Ørnstrup Deadline: Send gerne tips, billeder eller input til kommunik Billeder: Colourbox medmindre andet er angivet. Fortæl din historie: Vi hører gerne fra dig, hvis du har en spændende historie, en navnenyhed eller en nyhed. Ring til Line på eller mail til 9

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København Lige Muligheder Formål: At udsatte børn og unge på lige fod med

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Det skulle have været en helt almindelig dag

Det skulle have været en helt almindelig dag Det skulle have været en helt almindelig dag En højresvingsulykke gjorde Anne Marie Lodahl 75 procent hjerneskadet. I dag er hun formand for Hjerneskadeforeningen Thisted/Mors og kæmper for så meget åbenhed

Læs mere

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi Luk op for Flere i arbejde Der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene anderledes og tænke i en helt anden forebyggende og socialt ansvarlig indsats Lars Krarup, borgmester i Herning Tidligere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012

Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012 Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012 Møderunde og Handleplaner Inden sommerferien afsluttede projektgruppen en inspirerende møderunde med alle arbejdsgrupperne på skolerne. Møderne er nu evalueret, og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012

Nyhedsbrev oktober 2012 Nyhedsbrev oktober 2012 Kære kolleger Sommeren har bragt ændringer i mange menneskers arbejdsliv. Overflytningen af medarbejdere fra daginstitutioner, skoler og rådhuse til Drift & Service og omflytningerne

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Voksne møder generelt anbragte børn med lavere faglige forventninger end andre børn, påpeger forsker. Elliot Larsen (th) og leder af Børne-

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Indhold: - Talentportalen er klar! - Talentudvikling i en krisetid - En virkelig historie - Uddannelsestilbud - Workshop om netværk - Temamøde om Fredecia Former

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

NyhedsreportageNr. 3 november 2015

NyhedsreportageNr. 3 november 2015 Nr. 3 november 2015 Vi har holdt flyttedag, fødselsdag og Åbent hus Teknologi i hverdagens lejlighed har holdt flyttedag fra Billund Plejecenter til Omme Centret. Grunden til flytning af lejligheden er,

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder Grønne møder med røde kinder er 15 sjove og inspirerende aktiviteter, der er skræddersyet

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Arbejdsmiljøkortet som brikker

Arbejdsmiljøkortet som brikker Arbejdsmiljøkortet som brikker De næste 6 sider er udklipningsark til brug for mødeledere på kortlægnings workshop. Du kan med fordel hente en print version i A4-format fra www.nfa.dk/sam eller kopiere

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

FÅ STYR PÅ DIN INDBAKKE I 5 NEMME TRIN

FÅ STYR PÅ DIN INDBAKKE I 5 NEMME TRIN FÅ STYR PÅ DIN INDBAKKE I 5 NEMME TRIN Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden Få styr på din indbakke i 5 nemme trin Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et ønske

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Skygger og Selvkærlighed Af: Aino Elmegaard Larsen Selvkærligheds Guide og Master i Positiv Psykologi stud.

Skygger og Selvkærlighed Af: Aino Elmegaard Larsen Selvkærligheds Guide og Master i Positiv Psykologi stud. Kursusbeskrivelse: Her er et tilbud, du ikke kan afslå: Kan du svare ja til bare et af følgende udsagn, så spring på og få en masse redskaber til mere klarhed og mere ro Er du træt af lavt selvværd? Er

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Lagoni SFO Unionvej Vojens - Tlf Mobil

Lagoni SFO Unionvej Vojens - Tlf Mobil Lagoni SFO Unionvej 4 6500 Vojens - Tlf. 7434 3210 Mobil 6115 4413 - E-mail: chsc@haderslev.dk Vojens 3. september 2012 De sidste par uger har stået i skolestartens tegn...meget er nyt. Selv for os der

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

BEDRE TIL TAL, ORD OG IT. Ambassadørhistorier

BEDRE TIL TAL, ORD OG IT. Ambassadørhistorier BEDRE TIL TAL, ORD OG IT Ambassadørhistorier INTRODUKTION Ambassadørhistorierne bygger på interviews med deltagere fra projektet Bedre til tal, ord og it i Odense og Ringkøbing-Skjern Kommune. Historierne

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere