Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen"

Transkript

1 taarbæk tennis klub

2 Kære tennisspiller Med denne informationsfolder ønsker bestyrelsen alle gamle og nye medlemmer velkommen. Folderen indeholder relevante oplysninger om klubbens aktiviteter. Navne og telefonnumre på personer, som det kan være nyttigt at komme i kontakt med findes på klubbens hjemmeside Vi vil løbende orientere om nyheder og klubarrangementer samt eventuelle ændringer på hjemmesiden. Gør det derfor til en vane altid at klikke indenfor. Vi håber med denne folder at opfylde et informationsbehov hos medlemmerne, og at I vil gemme den, så den altid er lige ved hånden, når I har brug for oplysninger. Venlig hilsen Bestyrelsen Tak til klubbens sponsorer Taarbæk Tennis Klub takker klubbens sponsorer og er taknemmelige for ethvert sponsorbidrag stort som lille og hilser nye sponsorer velkomne. En oversigt over klubbens nuværende sponsorer findes ved klubhuset og på vores hjemmeside Foto Jens Brodersen

3 baner Baner Cottageparkens Tennisanlæg. Taarbæk Strandvej 37, (trappe ved P-plads) 2930 Klampenborg. Der er 5 grusbaner og 1 minibane med slåmur. Bane 1 og 2 ved klubhuset, bane 3, 4 og 5 ved Strandvejen i skoven, minibane og slåmur ved bane 5. Banetegning - IT BOOKING Se hjemmeside eller computer i klubhus. Retten til en tegnet bane udløber, hvis ikke mindst 2 spillere er mødt op 15 minutter efter spilletimens begyndelse Herefter har alle medlemmer, inkl. juniorer, ret til at overtage banen. Af hensyn til andre medlemmer skal reserverede baner udnyttes eller reservationen slettes hurtigst muligt dette gælder også vinterbaner jf. senere. Der er en binding i bookingsystemmet, så man højst kan reservere to tider ad gangen. Bestyrelsen kan disponere over alle baner, tegnede som ikke tegnede, til turneringer, træning og lignende. De medlemmer, som har reserveret en bane, der herefter disponeres til turnering, har førsteret til banetimen, hvis den frigives af turnerings ledelsen eller bestyrelsen før tid. Gæstespil Det er tilladt at spille med ikke-medlemmer, hvis dette forud for timen er anført. Der kan reserveres baner fra egen computer. En bane tegnes med eget nr. samt ordet "gæst". Der opkræves 50 kr. for betaling af timen, også selvom den tegnede time ikke bliver benyttet. Der skal betales med dankortoplysninger i systemet straks ved bestilling. Et medlem kan højst spille med gæster 15 timer i en sæson, og gæster må kun spille på banerne sammen med et eller flere medlemmer. Baneregler Under spillet skal der benyttes tennissko, d.v.s. sko med lille relief og ingen hæl. Efter endt spil skal spillerne gøre banen i stand d.v.s. feje bane og linier samt vande banen. Under og efter regnvejr må banerne ikke benyttes, hvis det kan medføre beskadigelse af banen. Opslag om forbud mod spil på banerne skal respekteres. Det samme gælder enhver anvisning fra bestyrelsesmedlemmer og baneinspektør. Baneinspektør Klubbens baneinspektør har opsyn med og vedligeholder baneanlægget. Alle fejl og mangler kan anmeldes til bane-inspektøren eller skrives i baneinspektørens bog i klubhuset. Baneinspektøren tager sig også af oprydning af klubhus, toiletter og omklædningsrum. Baneinspektørens telefonnr. m.m. findes på klubbens hjemmeside.

4 klubhus Klubhus Alle medlemmer er velkomne til at benytte klubhuset med tilhørende servicefaciliteter. I sæsonen er der gratis saftevand, kaffe og te - alt med måde. Enhver benyttelse medfører pligt til at rydde op efter sig, stille stole på plads, sætte opvask i opvaskemaskinen m.m. Klubhuset er åbent fra Omklædningsrum Der findes særskilte dame- og herre-omklædningsrum med toiletter og bad. arrangementer i klubhus Det er ikke muligt at låne eller leje klubhuset til private arrangementer. Ved arrangementer i tennisklub-regi er det vigtigt at huske på, at alle andre medlemmer fortsat har fri adgang til klubhusest. Indmeldelse Optagelse i klubben sker ved udfyldelse af formular på Udmeldelse Udmeldelse skal skriftligt meddeles administrator i brev eller på mail. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden. Hvis ikke man har udmeldt sig aktivt inden 15. maj, skal der betales kontingent for den pågældende sæson. Ved enhver nyindmeldelse af seniorer og ungseniorer opkræves indskud. Indskud betales ikke retur ved udmeldelse. Manglende betaling Ved manglende betaling udsender klubben fremover kun én rykker pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Betales fortsat ikke bliver man udmeldt straks og skal uden undtagelse betale indskud igen ved genindmeldelse. medlemsskab Kontingent / priser/ betaling Priser for sæsonen besluttes hvert år i februar på Generalforsamlingen og fremgår snarest derefter af hjemmesiden.de nævnte kontingentpriser på hjemmesiden er for grundkontingent, som alle medlemmer børn som voksne skal betale for at være medlem af klubben.hvis man modtager træning skal det betales separat uanset om man går til juniortræning eller seniortræning. Kontingentet betales for hele sæsonen. 1. gang udsendes girokort og man bedes tilmelde sig betaling via betalingsservice fremover. Fra sæson 2013 pålægges administrationsgebyr på 100 kr. for alle medlemmer, der ikke er tilmeldt betalingsservice. Træning, gæstespil og andre ydelser i løbet af sæsonen skal betales med dankortoplysninger direkte i medlems-og bookingsystemet (via klubbens hjemmeside ).

5 Sæsonstart Lige omkring den 01. maj kl åbnes sæsonen traditionen tro med hejsning af klubbens flag på flagstangen ved klubhuset. Formanden holder åbningstalen, og der serveres en lille forfriskning. Vi kalder begivenheden "Standerhejsning". Kom og vær med til en festlig start på sæsonen. Åbningsturnering Lige efter standerhejsningen spilles en uformel åbningsturnering. Der spilles udelukkende doubler, og et ad hoc udvalg sammensætter parrene. Formålet er at komme i gang med sæsonen og få nogle gode og jævnbyrdige kampe. Alle kan deltage og det er gratis. Tilmelding på dagen. Seniortræning Personlige træningstimer eller gruppetræning kan aftales med klubbens trænere. Betaling og tidsreservation foregår direkte hos trænerne. Se kontaktoplysninger for klubbens trænere på hjemmesiden. Benyttelse af andre trænere skal godkendes af bestyrelsen. Specialtilbud om træning Alle seniormedlemmer tilbydes et særligt træningsforløb på i alt 4 lektioner ved starten af udendørssæsonen. Træningen foregår på mindre hold. Prisen er fordelagtig og vil fremgå af klubbens hjemmeside. HUSK Klubben tilbyder en fast ugentlig seniortræning i juni-august lige før åben bane. Med andre ord: Hver onsdag arrangeres gratis træning. Kom og vær med. træning og aktiviteter

6 Juniortræning Klubben har en juniorafdeling, hvis formål er at øge de unges glæde ved at spille tennis, at højne spillestandarden og skabe et socialt udviklende og berigende miljø for de unge. Juniortræningen planlægges og udføres af cheftræner og hjælpetrænere. I sommersæsonen er træningen tilrettelagt på hverdage mellem kl og på bane 3, 4 og 5. I en uge af sommerferien er der planlagt mindst en sommertennisskole og der arrangeres herudover en række aktiviteter, som vil blive annonceret løbende på hjemmesiden. Tilmeldingslister til sommertræningen vil blive udsendt senest 1.april, via , til alle juniormedlemmer som vi har adresser til. Cheftræneren kan også kontaktes for tilmelding. I vinterperioden er der træning i Lyngby Tennishal 5 eftermiddage om ugen. Der spilles også minitennis (skumgummibolde på lille bane). Der opkræves separate gebyrer for deltagelse i både sommer- og vintertrænning. Lyngby tennishal ligger i forlængelse af svømmehallen. træning

7 aktiviteter Klubmesterskaber Der vil blive ophængt tilmeldingslister i klubhuset og orientering udsendes på mail. Åben bane Hver onsdag i sæsonen fra cirka 1. juni til 1. september har klubben et arrangement, som vi kalder "Åben bane". Formålet med dette arrangement er at give klubbens medlemmer mulighed for at mødes i det ædle tennisspil og til hyggeligt samvær. Alle kan deltage og trænerne sammensætter parrene, så alle får en spillemæssig udfordring samt mulighed for at møde nye spillere. Turnering over 3 omgange på alle baner kl Tilmeldning ved fremmøde eller på klubhusets tlf.: mellem og Pris for deltagelse 20,- med 50% chance for at vinde en flaske vin! Til første omgang gælder først til mølle princippet. Efter kampene kan man sammen spise den medbragte mad evt. med et glas vin til. Klubbens grill er tændt, og som regel grilles der flittigt. Husk at der er gratis træning før åben bane fra på bane 1 og 2. ny makker Ønsker du nye udfordringer i dit ugentlige spil i single eller double, kan du deltage ved "åben bane" arrangementerne eller klubturneringerne og her kontakte medlemmer, der spillemæssigt passer til dit niveau. Der er også mulighed for at opsætte en "kontakt-annonce" på opslagstavlen i klubhuset. Udfordringstavlen i klubhuset er endnu en mulighed for at møde nye spillere. Du kan også benytte Medlemsforum på Udfordringstavle Alle, også juniorer, kan skrive sig på udfordringstavlen. Reglerne for udfordring af højere rangerende spillere findes i klubhuset ved siden af udfordringstavlen

8

9 turneringshold Klubben deltager i holdturneringerne under Sjællands Tennis Union med turneringshold, motionisthold og juniorhold. Deltagerne på holdene udtages af holdlederne i samråd med bestyrelsens turneringsleder. Klubben har som regel mindst følgende hold nedenfor. Ved interesse kontakt holdleder eller klubbens turneringsleder. Kontaktoplysninger findes på klubbens hjemmeside. aktiviteter 1. Hold Seniorer i dame og herre-single + doubler. 2. Hold Seniorer i dame og herre-single + doubler. Veteranhold +35 Aldersgruppe damer og herrer over 35 år, singler, dame-, herre- og mixdouble. Veteranhold +50/+55 Aldersgruppe damer over 50 år og herrer over 55 år. Veteranhold +60/+65 Aldersgruppe damer over 60 år og herrer over 65 år. Motionisthold Aldersgruppe over 17 år. For spillere uden for klubbens turneringshold. Der spilles dame-, herre og mix-doubler. Juniorhold Tilmeldt U10, U12 og U14 hold.

10 Tennis camps I løbet af sæsonen vil klubben forsøge at arrangere tennis camps for juniorer og for seniorer. Der vil blive inviteret til disse via mail. sommerfest Sommerfesten finder sted engang i juni i klubhuset. Se nærmere herom på ttk.dk samt opslag i klubhuset. Børnegrill: grill og tennis for børn og familie Der arrangeres en dag for juniorerne, hvor junior og forældre danner par. Kan forældrene ikke overtales, kan en anden voksen træde ind. Der afsluttes med grillaften. Der informeres på ttk.dk samt via mail når arrangementet nærmer sig. voksengrill: grill og tennis for voksne og familie Der arrangeres en aften med tennisspil og grill for seniorer - der informeres på ttk.dk samt via mail når arrangementet nærmer sig. Udendørssæsonen Normalt lukkes banerne omkring 1. oktober, men hvis vejret tillader det, kan sæsonen eventuelt efter bestyrelsens beslutning forlænges lidt. Se ttk.dk til den tid. Indendørssæson I perioden primo september til ultimo april råder klubben normalt over et antal baner på hverdage og i weekender i hallen på Lyngby Stadion. Der vil i løbet af sommeren på ttk.dk blive meddelt hvordan man booker vinterbaner. På hverdage spilles i "privat" regi og om søndagen arrangeres holdtræning. Alle kan tilmelde sig, men ved for stor tilslutning må bestyrelsen foretage prioritering om retten til en bane. Det skal indskærpes, at tildelte baner kun i absolutte nødstilfælde må stå tomme. Der "kæmpes" nemlig bravt om banerne mellem de forskellige tennisklubber! Vinterbaner og -tider fremgår af en oversigt på klubbens hjemmeside. Ikke benyttede baner i sæsonens løb SKAL afmeldes i bookingsystemet på hjemmesiden, så andre har mulighed for at booke banen. Varelevering, Postadresse og Telefon Varer leveres med bil gennem Cottageparken via indkørsel Strandvejen 550. Klubben har ingen formel postadresse, men der kan sendes post til klubbens forretningsfører/administrator eller til formanden. Der er telefon i klubhuset ved bane 1 : tlf Mailadresse Klubbens medlemmer skal opdatere deres mailadresse. Det er vigtigt at Klubben kan informere medlemmerne via mail. Det er både billigere og mere effektivt. Medlemmer kan rette egne oplysninger i bookingsystemet via klubbens hjemmeside (login er 4 første cifre i cpr.nr) Klubbens love Klubbens love kan læses på Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og bliver indkaldt med mindst 8 dages varsel. Klubblad TAARBÆK NYT er medlemsblad for Taarbæk Tennis Klub og andre foreninger i Taarbæk. Bladet udkommer efter behov (ca. 4 gange årligt). Bladet ligger også til gennemsyn i klubhuset. Bolde og udstyr med rabat Opslag vil ske i klubhus. praktiske oplysninger

11 Klubben ledes af en bestyrelse jf. klubbens love. Klubbens love, bestyrelsesmedlemmer samt medarbejdere fremgår sammen med en masse praktiske oplysninger af klubbens hjemmeside:

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf.48485258/61285258

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Velkommen til sæsonen 2012

Velkommen til sæsonen 2012 2012 Velkommen til sæsonen 2012 Kære interessenter i tennisklubben Året 2011 blev det første, hvor vi i foreningen for alvor mærkede afmatningen inden for tennis. Mange andre klubber har meldt om store

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere