Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse"

Transkript

1 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

2 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi) samt Danske Fysioterapeuters mission, vision og værdier. Det betyder, at uddannelsen grundlæggende skal sikre, at du som tillidsrepræsentant får: fodfæste, spændvidde og handlekraft. Oversigt over opbygningen af TR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Obligatorisk uddannelse til alle TR Introduktionsdag for nyvalgte TR Sæt TR-rollen i spil grundkursus Forhandlingskursus 1 2. Tilbagevendende muligheder for opkvalificering og netværk Årskonference for TR Regionale TR-møder 3. Tilbud til alle TR Konflikthåndtering og samarbejde Personsager Personlig gennemslagskraft Pitstop i en travl hverdag Få dit budskab hørt Den gode arbejdsplads 4. Tilbud til erfarne TR FTR og andre TR på højt niveau i SU/MED Forhandlingskursus 2 5. Andre organisatoriske tilbud FTF-temadage Arbejdsløshedskassen (DSA) Pensionskassen (PKA) Andre kurser, temadage og konferencer 6. Opkvalificering af TR, der fratræder 7. Generelle forhold Deltagelse og prioritering

3 3 1. Obligatorisk uddannelse til alle TR Introduktionsdag for nyvalgte TR Efter Introduktionsdagen vil du som tillidsrepræsentant: betragte Danske Fysioterapeuter som sparringspartner og backup kunne skabe dit eget ståsted ud fra typiske TR-opgaver og de rammer, der gælder for TRfunktionen opbygge netværk og søge yderligere uddannelse kunne rådgive kolleger vedr. aktuelle løn- og ansættelsesmæssige forhold (på meget grundlæggende niveau) søge oplysninger og søge svar og have viden om de praktiske forhold om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter. Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter forventes at deltage i introduktionsdagen så hurtigt som muligt efter valget. Sæt TR-rollen i spil grundkursus (2 + 3 dage) Du får et godt fodfæste og et indblik i de mange muligheder for indflydelse på arbejdsforholdene, du har som tillidsrepræsentant. Efter kurset er du i stand til at forme din rolle som tillidsrepræsentant i samspil med dine kolleger, ledelsen og Danske Fysioterapeuter. Du kan sætte rollen i spil i forskellige situationer, og du ved mere om, hvornår og hvordan du kan handle. Det betyder, at du efter kurset: kender grundlaget for tillidsrepræsentanter og deres hverv kender muligheder for aktivt at indgå i relevante netværk er introduceret til de grundlæggende regler, der gælder på arbejdsmarkedet, og kan anvende din viden søger indflydelse på arbejdspladsens forhold med udgangspunkt i arbejdspladsens liv og medlemmernes interesser agerer med baggrund i Danske Fysioterapeuters politikker og ved, hvordan du kan få indflydelse på dem. Alle tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og kontaktmænd. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper har fortrinsret.

4 4 TR-uddannelsen 2014 Forhandlingskursus 1 (3 dage) På dette kursus vil du få praktisk træning i og viden om forhandlinger. Efter kurset vil du være i stand til at tackle de mange forskellige forhandlingssituationer, der opstår på din arbejdsplads, herunder lønforhandlinger. Hvad får du med hjem? efter kurset vil du mere kompetent kunne håndtere forskellige forhandlingssituationer du vil få værktøjer til at tackle forhandlingernes enkelte faser du vil kunne forhandle på baggrund af et mandat du vil blive klædt på til at kunne håndtere lokale lønforhandlinger. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper, der har deltaget i grundkurset for tillidsrepræsentanter. 2. Tilbagevendende muligheder for opkvalificering og netværk Årskonference for TR (1 dag) Formålet med konferencen er, at du skal få inspiration til det videre TR-arbejde, mulighed for at danne netværk og have følelsen af, at du hører til Danske Fysioterapeuter. På konferencen skal du gerne: have fået ny inspiration til din TR-rolle gå til TR-opgaven med nyt engagement efter ny inspiration, erfaringsudveksling med andre tillidsrepræsentanter og bekræftelse af egen indsats føle dig endnu tættere knyttet til Danske Fysioterapeuter, dels gennem diskussion med Hovedbestyrelsen, herunder formanden og dels ved, at der er repræsentanter fra HB, AMiR-rådet og sekretariatet til stede. Årskonferencen betragtes som en obligatorisk del af TR-uddannelsen. Tid, sted og emne vil blive annonceret på fysio.dk/tr-amir. Alle tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra en anden faggruppe forventes at deltage. Andre suppleanter er velkomne og kontaktmænd er velkomne i overenskomstår.

5 Regionale TR-møder Møderne skal skabe et forum, hvor Danske Fysioterapeuters tillidsrepræsentanter kan drøfte daglige og generelle problemstillinger i forhold til deres TR-hverv samt få inspiration til udvikling af hvervet. Det, at tillidsrepræsentanterne er samlede, giver mulighed for kontakt mellem foreningen/sekretariatet og en større gruppe af tillidsrepræsentanter både hvad angår foreningens politik og spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesforhold. De regionale netværksmøder arrangeres af en gruppe tillidsrepræsentanter i din region og de annonceres på regionens hjemmesider. Kontakt evt. en erfaren tillidsrepræsentant for at høre nærmere Tilbud til alle TR Konflikthåndtering og samarbejde (3 dage for TR og AMIR) Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. Som TR møder du konflikter på arbejdspladsen. Mange frygter dem, og det er ikke så sært, for de er ofte ubehagelige. Især når man ikke ved, hvad man skal stille op med dem. Konflikter kan føre til stagnation, forvirring og fjendskab eller til udvikling og klarhed. Om det sker, afhænger af, hvordan de behandles og gennemleves. Du får: indsigt i nye måder at forstå konflikter på indsigt i egne og andres konfliktmønstre viden om, hvordan kommunikation bruges i konfliktsituationer redskaber til bedre at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Personsager (2 dage) Dette kursus hjælper dig, når du bistår kolleger, der er i svære situationer. Omdrejningspunktet på kurset er din rolle som tillidsrepræsentant, når du skal bistå kolleger i vanskelige situationer, hovedsagligt sygdoms- og arbejdsskaderamte, samt kolleger, hvis ansættelsesforhold er truet. Hvad får du med hjem? kendskab til dine handlemuligheder viden om dine begrænsninger og etiske udfordringer kendskab til lokale politikker og aftaler kendskab til regler og rammer herunder relevant lovgivning.

6 6 TR-uddannelsen 2014 Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter og suppleanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR fra andre faggrupper har fortrinsret. Personlig gennemslagskraft (Assertion dag for TR og AMiR) Få gennemslagskraft i dit TR-hverv gennem assertion. Hvis du ikke får det igennem, du gerne vil eller bare vil øge muligheden for at blive hørt, kan assertion være det redskab, der kan give dig mere gennemslagskraft som medarbejderrepræsentant. Det gælder både i i forhold til det daglige TR/AMiR-arbejde men også på de mange møder, du uvægerligt deltager i. Hvad får du med hjem: Selvindsigt omkring ressourcer og udviklingsmuligheder. Styrket evne til en åben dialog med klarhed og gennemslagskraft i kommunikationen. Øget selvværd og samarbejdsevne. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Pitstop i en travl hverdag (1 + 1 dag) Oplever du fra tid til anden, at du er bagud med TR-opgaverne, fordi der er for mange, de er for omfangsrige eller påvirker dig uforholdsmæssigt meget? Har du behov for et pitstop i en travl hverdag for at få et friskt syn på en udfordring, de fleste af os kender at få prioriteret og skabt bedst mulig balance mellem opgaver og ressourcer? Hvis du kan genkende noget af det, så har vi kurset til dig. Du får: metoder til at håndtere, når TR-opgaverne truer med at vælte dig og tiden ikke slår til en opmærksomhed og klarhed over tillidsrepræsentantens, arbejdsmiljørepræsentantens og lederens rolle og ansvar, når der ikke er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer på din arbejdsplads værktøjer til at kunne identificere, hvad der kan være på spil under tidspres, så du får nemmere ved at fokusere på det vigtigste og få prioriteret og om nødvendigt omprioriteret. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for flere faggrupper. Deltagerne skal have gennemført grundkurset for tillidsrepræsentanter.

7 Få dit budskab hørt få større gennemslagskraft (2 + 1 dag) Har du lyst til at brænde igennem på møder? Vil du gerne fremstå sikker og kompetent? Fik du ikke sagt det, du ville sige, på den gode måde? Fat mod. Stor gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Du får: øvet dig i at indtage en scene med sikkerhed en masse konkrete redskaber til forberedelsen af og udførelsen af en mundtlig præsentation faciliteringsværktøjer til at lede en samtale, et møde og en mundtlig formidling. Deltagerne vil blive bedt om at medbringe en mindre case, som skal bruges i løbet af kurset. De praktiske øvelser vil være inspireret af deltagernes egne erfaringer og cases. Kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemgået en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Suppleanter for TR fra andre faggrupper kan også deltage. Den gode arbejdsplads (2 + 1 dag for TR og AMIR) Et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til at fremme trivslen og produktiviteten på arbejdspladsen. På kurset får du som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder mulighed for sammen med de øvrige i AMiR-TR-Ledertriaden i fællesskab at sætte gang i en proces omkring udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Mellem de to moduler arbejder deltagerne med en selvvalgt hjemmeopgave med udgangspunkt i kursets indhold. Du får: metoder til at arbejde med konkrete arbejdsmiljøproblemer på egen arbejdsplads klarhed over de forskellige roller, som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder hver især har i samarbejdet inspiration til hvordan I i et samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder kan arbejde med en konkret problemstilling/et emne på jeres arbejdsplads. tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for andre faggrupper, der har gennemført grundkursus for tillidsrepræsentanter arbejdsmiljørepræsentanter, der skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. daglige ledere uanset faglig baggrund. Deltagere fra samme arbejdsplads har fortrinsret. 7

8 8 TR-uddannelsen Tilbud til erfarne TR FTR og andre TR på højt niveau i SU/MED (2 dage) Vil du gerne have endnu større indflydelse på udviklingen af din arbejdsplads, og vil du blive bedre til at fremme fysioterapeuternes interesser? Så er dette kursus lige noget for dig. Hvad får du med hjem: flere redskaber til at håndtere overordnede og strategiske forhold på arbejdspladsen relevante netværk på landsplan til løbende sparring. Kursets emne og konkret indhold bliver fastlagt inden hvert kursus og annonceres på fysio.dk/tr-amir Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. fællestillidsrepræsentanter tillidsrepræsentanter og suppleanter for TR for andre faggrupper, der er valgt til en plads på 1. eller 2. SU/MED udvalgsniveau. Forhandlingskursus 2 (2 dage). Du vil få konkrete redskaber til en mere sikker forberedelse af forhandlingen og blive bedre til at se de mange forhandlinger, som pågår i en og samme forhandling. Du vil få redskaber til at håndtere vanskelige forhandlinger og samtidig få afprøvet konstruktive metoder til at opnå maksimal indflydelse også i modvind. Og du vil få indsigt i betydningen af relationen og kommunikationen med din modpart gennem hele forhandlingsforløbet. Kurset er en veksling mellem teori, forhandlingsøvelser og erfaringsopsamling. Emner, der indgår: forhandlingsteori i praksis arbejde i forhandlingens mange delforhandlinger interesser som redskab til at skabe merværdi kommunikation som fremmer et bedre resultat og en bedre relation til din modpart dit mandat og legitimitet i dit bagland konkrete forhandlingsredskaber vanskelige og nej-fyldte forhandlinger. Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og suppleanter for andre faggrupper, der har en vis erfaring på basis af Danske Fysioterapeuters Forhandlingskursus 1.

9 9 5. Andre organisatoriske tilbud FTF-temadage FTF tilbyder en række uddannelser, konferencer, kurser og temadage til organisationsfolk. Der er en række relevante tilbud til alle tillidsrepræsentanter. Du kan læse mere om deres tilbud på Danske Fysioterapeuter har afsat en pulje, så vi har mulighed for at tilbyde dig som tillidsrepræsentant en FTF-temadag, hvis du står i en særlig situation. Du skal sende en begrundet ansøgning om dækning af kursusafgift (arbejdsgiveren forventes at dække tabt arbejdsfortjeneste og transport) til en relevant temadag. Dette tilbud skal ses som supplement til Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse og arbejdsgiverens forpligtelse til også at uddanne tillidsrepræsentanter. Arbejdsløshedskassen (DSA) Tillidsrepræsentanter kan have brug for en grundlæggende viden om hele A-kasseområdet. Arbejdsløshedskassen for offentligt ansatte fysioterapeuter er DSA, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse. DSA afholder en række kurser for tillidsrepræsentanter. På kurserne får du viden om lovgivningen og DSA s tilbud og reglerne indenfor arbejdsløshedsforsikring, jobformidling og socialrådgiverbistand. DSA dækker typisk udgifter til kurserne samt tabt arbejdsfortjeneste og transport Læs mere om DSA s kurser på Pensionskassen (PKA) 16% af fysioterapeuters løn går til pension. Det er så mange penge, at det er umagen værd at bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvad de går til. PKA afholder kurser for tillidsrepræsentanter og -suppleanter, ansatte i de faglige organisationer og andre, som har brug for at kunne vejlede kolleger og medlemmer om den pensionsordning, de har i PKA. PKA dækker som udgangspunkt udgifterne til kurset. Husk også at repræsentanter fra PKA gerne møder jer på arbejdspladsen. Snak med kollegerne om det måske er en ide. Læs mere om PKA s kurser på Andre kurser, temadage og konferencer Der er mange spændende tilbud, der er relevante for tillidsrepræsentanter. Hold øje med især tilbuddene i din kommune/region eller statslige institution. Det har stor værdi at deltage i lokale arrangementer især sammen med andre tillidsvalgte og ledere fra samme arbejdsplads. Udgifterne til disse kurser og temadage skal dækkes af arbejdspladsen.

10 10 TR-uddannelsen Opkvalificering af TR, der fratræder som TR efter mange år Hvis du ophører som tillidsrepræsentant efter min. 6 år, har du mulighed for at søge gratis deltagelse i Danske Fysioterapeuters kurser eller temadage svarende til et omfang på 3-5 dage. Danske Fysioterapeuter dækker kursusafgiften, men dækker ikke yderligere opholds- eller transportudgifter. Tilbuddet forudsætter, at arbejdspladsen betaler tabt arbejdsfortjeneste og transport. Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, skal du tilmelde dig normalt, men i feltet bemærkninger uddybe ansøgningen med følgende oplysninger: antal år som tillidsrepræsentant samt en begrundelse for relevansen af netop det ønskede kursus eller temadag. Læs mere her: fysio.dk/tr-amir

11 11 7. Generelle forhold Deltagelse og prioritering Det forventes, at du som tillidsrepræsentant gennemfører grundkurserne i følgende rækkefølge: introduktionsdag for nyvalgte TR > Sæt TR-rollen i spil grundkursus > Forhandling 1 efter Sæt TR-rollen i spil kan du tilmelde dig de øvrige kurser i en rækkefølge, der passer dig bedst. Det er vores erfaring, at kurserne giver størst udbytte, hvis introduktionsdagen for nyvalgtetr og Sæt TR-rollen i spil tages så hurtigt som muligt, men at der så går ½-1 år, inden du tager de øvrige kurser med særlig prioriterning af Forhandling 1 De regionale TR-møder og Årskonferencen er tilbagevendende møder for alle tillidsrepræsentanter. Du forventes at deltage i disse møder fra dag 1. På TR-kurserne prioriteres deltagerne som følger: tillidsrepræsentanter TR-suppleanter der har en anden faggruppe som TR TR-suppleanter kontaktmænd. I øvrigt sker udvælgelsen efter en konkret vurdering af den aktuelle situation, de tilmeldte står i. I særlige situationer kan Danske Fysioterapeuter skønne, at målgruppen og/eller deltagerantallet fraviges, ligesom der kan være forhold der gør, at du bør/kan tage kurserne i en anden rækkefølge. Dækning af udgifter (løn, ophold og transport) kurserne er som udgangspunkt gratis arbejdsgiverne betaler sædvanlig løn til dig (TR og AMiR). Hvis du er tillidsrepræsentant inden for kommune eller region (undtagen Frederiksberg og Københavns kommuner) kan din arbejdsgiver evt. sende en regning til Danske Fysioterapeuter med henblik på refusion via AKUT-fondsmidler Danske Fysioterapeuter betaler dit ophold og din transport efter gældende retningslinjer. Tilmelding tilmelding skal ske via tillidsfolk.fysio.dk tilmeldingsfristen er angivet ved annonceringen af hvert kursus/hver temadag.

12 TR-uddannelser 2014 AKTIVITET Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Konflikthåndtering fælles med Etf : TR og AMiR Få dit budskab hørt (del 2 fra 2013) opfølgningsdag fælles med Etf Introduktionsdag for nyvalgte TR Den gode arbejdsplads fælles med Etf : TR og AMiR helst fra samme arbejdsplads (+ ledere) Personsager : TR Pitstop ressourcer og opgaver fælles med Etf : TR, der har gennemført G1 eller Sæt TR-rollen i spil. Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Forhandling 1 : TR, der har gennemført G1 eller Sæt TR-rollen i spil. Årskonference for TR AKTIVITET Personsager : TR Få dit budskab hørt fælles med Etf : TR og AMiR Sæt TR-rollen i spil, del 1 og del 2 : TR Kursus for FTR fælles med Etf : FTR samt TR og AMiR, der sidder med i MED på højeste eller næsthøjeste niveau Personlig gennemslagskraft Assertion : TR og AMiR Forhandling 1 : TR, der har gennemgået G1 eller Sæt TR-rollen i spil Forhandling 2 : TR, der har gennemgået Forhandling 1 og har brugt denne DATO FORÅR januar og februar januar 4. februar 13. marts april og 19. juni april 8. april og 14. maj maj og juni maj? DATO EFTERÅR september oktober og 27. november oktober og nov oktober oktober + 3. december november december TR-regionsmøder Der afholdes jævnligt TR-møder i din region. Kontakt en erfaren tillidsrepræsentant eller se på din regions hjemmeside for at få oplyst datoerne. OK 15 Der vil evt. blive indkaldt til særlige møder i forbindelse med forhandlingerne om OK 15. Der vil blive orienteret om disse møder via direkte mails eller på hjemmesiden. Danske Fysioterapeuter, /Servicelinjen Revideret januar 2014 Danske Fysioterapeuter / Tlf / / Design: Kirsten Sonne/baghus

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2014 TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2014 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere