Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.ollerupfriskole.dk"

Transkript

1 Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om, hvordan man løser skolens udfordringer på IT- området. - Hvordan tilbyder man faciliteter for eleverne, så de har mulighed for at anvende IT i alle fag? - Skal man satse på stationære computere, bærbare computere eller tablets? - Hvordan integreres IT som et hjælpemiddel, der understøtter Ollerup Friskoles læringsgrundlag? - Hvilke erfaringer findes der fra andre skoler? Formålet med projektet Målene med projektet var: At etablere en IT- løsning, der 1. sætter en pædagogisk dagsorden, frem for en IT- teknisk dagsorden. 2. understøtter Ollerup Friskoles læringsgrundlag. Det betyder, at IT- løsningen skal være med til at pirre elevernes undren og nysgerrighed og lægge op til læringsformer, hvor eleverne er undersøgende og aktive. IT- løsningen skal også være et hjælpemiddel til undervisningsdifferentiering og dermed understøtte en læring, der tager højde for at børn lærer forskelligt. 3. er fleksibel og tager højde for at vi ikke låser os fast på en løsning, der alligevel kan være forældet om 3-4 år. 4. er nem at fragte mellem skole og hjem og nem at tage med ud i verden. 5. giver mulighed for at anvende IT til tekstbehandling, kommunikation, læringsprogrammer og informationssøgning, men også til multimedieprojekter, hjemmesider, fotografering og videoredigering. Løsningen med ipads blev valgt, fordi vi vurderede, at: Tablets giver eleverne mulighed for at navigere direkte på skærmen uden tastatur. Tablets er baseret på ikoner, hvilket umiddelbart taler til børns intuition. Tablets starter meget hurtigere op end PC. Den er tilgængelig og har batteritid på op mod 10 timer. Tablets indeholder kamera og videokamera. Tablets er nemme at fragte rundt. Evaluering af projektet Evalueringens 2 hovedspørgsmål, er: Understøtter ipads de 5 beskrevne mål, der blev skitseret i projetet? Hvilken type læring bidrager ipads til på Ollerup Friskole? Vi vil undersøge spørgsmålet ud fra spørgeskemaer til 3 målgrupper: elever, lærere og forældre. Spørgeskemaerne lanceres i januar/ februar Se spørgeskemaerne i bilag 1.

2 Sammenfatning af spørgeskemaundersøgelse med lærerne Alle lærere oplever ipad en som en brugbart pædagogisk redskab. 40% svarer I høj grad, mens 60% svarer I nogen grad. Alle lærere oplever ipad en som brugervenlig. 60% svarer I høj grad, mens 40% svarer I nogen grad. Tekniske udfordringer gør at lærerne i nogen grad fravælger ipad en. Det skyldes dog hovedsageligt problemer med skolens netværk (der nu er løst). En anden teknisk udfordring er manglende plads. Vi bør opgradere næste gang vi leaser ipads især til lærerne. Der bør desuden arbejdes på at vise forældrene, hvordan man tømmer ipad en for billeder, videoer osv. Lærerne oplever at ipads i stor udstrækning kan erstatte computeren. Der er dog enkelte områder, hvor den ikke kan erstatte computeren: ved skrivning af længere tekster og nogle matematikprogrammer til overbygningen. Alle lærere oplever, at ipad en er med til at gøre eleverne nysgerrige på undervisningen. 60% svarer I høj grad, mens 40% svarer I nogen grad. Det opleves i mindre grad at ipad en er med til at forstyrre undervisningen. Sociale medier fylder en del, men det handler om opdragelse, bliver der svaret. Det vurderes, at ipad en lægger op til undersøgende og aktive læringsformer. 30% svarer I høj grad, mens 60% svarer I nogen grad. Der vurderes, at ipad en i nogen grad er et relevant redskab til at undervisningsdifferentiere. Lærerne vurderer, at ipad en er et egnet redskab til at flytte undervisningen andre steder hen. 40% svarer I høj grad, mens 60% svarer I nogen grad. Det vurderes, at ipad en er et godt redskab til at arbejde med kommunikation, tekstbehandling, informationssøgning, foto, film og præsentationer. Undersøgelsen viser, at undervisning med ipads i høj grad lever op til de målkriterier vi fastsatte ved projektets start. IPad en opleves i høj grad som et brugervenligt og pædagogisk redskab, der i stor udstrækning kan erstatte undervisning med computer. Den er i høj grad med til at gøre eleverne nysgerrige på undervisningen og den lægger op til undersøgende og aktive læringsformer. Ipad en opleves som et godt redskab til at arbejde med kommunikation, tekstbehandling, informationssøgning, foto, film og præsentationer. Der er enkelte områder, hvor ipads ikke kan stå alene: ved skrivning af længere tekster og nogle matematikprogrammer til overbygningen. Fra næste skoleår vil vi have fokus på, hvordan vi i højere grad kan anvende ipad en som en samlet, central platform. I den sammenhæng vil det være vigtigt at have flere fælles, forpligtende aftaler og krav omkring anvendelse af ipads i undervisningen.

3 Efter det første halve år blev der lavet denne midvejs- evaluering med lærerne. Den understøtter og supplerer de erfaringer, der fremgår spørgeskemaundersøgelsen. Positive muligheder m. ipads Indskolingen Motivation! Mange muligheder mange gode erfaringer. Foto godt til skole- hjem samarbejde. Godt med ipad- vejledning. Mellemtrin Nem adgang til IT. 1til1. Mobilitet kan bruges udenfor. Alsidighed, fleksibelt. Hurtigt og billigt nye apps. Åbne platforme eks. Showbie! Eleven som producent. Vidensdeling gennem projektor, apple TV. Udskoling Film og reklamer. Hurtigt, klar. Projektor, apple TV, vidensdeling. News på tavlen. Deling af arbejde. Showbie. Hurtigt at rette fælles. Fælles søgning. Optage sin oplæsning øve udtale. Mange aktive elever. Filme forsøg, dokumentere læring. Udfordringer ifm. ipads Netværksforbindelse er usikker ipad klar, opladet, med i skole. Pres ift. at bruge den nok. For lidt, for meget. Hukommelse 16 gb. er lidt lagringsplads. Overfladisk Opladning! Hukommelse. Mobning, sociale medier. Ønske: OCR- scanning/ Intowords. Intro til intowords. Hvis ipad ikke er med opladet! Netværk. Informationssøgning svært for eleverne. Copy paste- problematik forståelse. Sociale medier udfordringer. Lærer efteruddannelse, kurser. At tænke ipad ind, når det er relevant. Overblik over programmer på nettet. Håndskrift! Overfladisk/ fordybelse. Sammenfatning af spørgeskemaundersøgelse med eleverne Udover skolearbejdet anvendes ipad en i høj grad også til spil. Der ses dog en tydelig tendens til, at elever allerede på mellemtrinnet ikke er så interesseret i ipad en som spillemaskine. Langt de fleste elever oplever i høj grad, at ipad en er et godt redskab til skolearbejdet. De fleste elever oplever også i mindre grad at de støder på tekniske problemer med ipad en. Her nævnes bl.a. problemer med netværket et problem, der nu er løst. Eleverne er i høj grad positivt stemt, hvis de skal bruge ipad en i undervisningen. IPad en anvendes til at finde flere informationer om et emne og den anvendes i vid udstrækning til lektier. Elever i indskolingen oplever mest at ipad en anvendes i klasseværelset. Kun i mindre grad udenfor klasseværelset. På mellemtrinnet anvendes den i højere grad udenfor klasseværelset. Eleverne anvender i høj grad læringsprogrammer på ipad en. I indskolingen bliver ipad en efter elevernes udsagn mest brugt til spil, internetsøgning, kamera og Pages (tekstbehandling). På mellemtrinnet og i overbygningen er det i endnu højere grad læringsprogrammer, der bliver anvendt af eleverne. Den anvendes hér primært til Pages (tekstbehandling m.m.), Safari (internetsøgning), kamera, spil, Showbie (fildeling), forskellige trænings- apps og Keynote (præsentationsprogram). Her anvendes den i vid udstrækning også til sociale medier som Snapchat, Facebook og Instagram.

4 Undersøgelsen viser, at ipad en i høj grad lever op til maål- kriterier vi fastsatte ved projektets start. Den bliver anvendt som et læringsredskab med mange forskellige muligheder. Eleverne er positivt stemte, når der undervises med ipads og de anvender den i høj grad som et multimedieredskab, der kan samle billeder, tekst, lyd, videoklip mv. Det betyder, at den opleves som et godt redskab til eleven som producent. Spil og sociale medier er problemstillinger, der med jævne mellemrum skal håndteres også i undervisningen. Sammenfatning af spørgeskemaundersøgelse med forældrene De fleste forældre oplever, at deres barn bruger ipad en til skolearbejde. Forældrene oplever også i høj grad, at deres børn bruger ipad en til spil/ sjov. En del forældre oplever det som en udfordring at sætte grænser for børnenes spil. Forældrene oplever i nogen grad, at ipad en er med til at gøre dem mere nysgerrige på skolearbejdet. Forældrene oplever i nogen grad, at ipad en gør deres barn mere inaktivt kropsligt. Forældrene oplever i mindre grad at ipad en bruges til lektier/ træning derhjemme i indskolingen. På Mellemtrinnet og i overbygningen opleves det, at den i højere grad anvendes til lekter/ træning. Forældrene oplever i nogen grad at deres barn har gavn af ipad en som redskab til læsning og skrivning. Forældrene oplever i høj grad at deres barn har gavn af ipad en som redskab til matematik, især blandt de ældre elever Forældrene i indskolingen oplever i mindre grad at deres barn har gavn af ipad en som redskab til andre fag. I overbygningen opleves det i højere grad, at deres barn har gavn af ipaden i andre fag. Langt de fleste forældre oplever, at deres barn har gavn af ipad en som skoleredskab. Der er ifølge forældrene dog meget forskel på, hvordan og hvor meget ipads en anvendes til skolearbejdet. Der er mange positive kommentarer omkring ipads som læringsredskab. Men der er også en bekymring, som dels går på børnenes skærmtid og på dens indflydelse på børnenes generelle aktivitetsniveau. Hér må vi konstatere, at det stadig ipads eller ej både er en skole- og en forældreopgave at sikre børnene en sund udvikling, herunder behovet for at begrænse børnenes skærmtid og sørge for at de er kropsligt aktive. Samlet konklusion på evalueringen Undersøgelsen viser, at ipads især fungerer godt som et alternativ til den mere klassiske fremlæggelse og i den kommunikative del af skolearbejdet. Der bliver i udstrakt grad arbejdet med visuelle - og auditive produktioner. Samtidig ser det også ud til at den digitale arbejdsgang omkring uddeling og indsamling af opgaver, for de fleste, fungerer ok. Evalueringen giver dog et billede af at brugen af ipads på Ollerup Friskole er noget fragmenteret.

5 Det er meget afhængigt af underviseren, om ipadens fulde potentiale kommer i spil. Indsatsområder: En fælles forståelse af hvorfor ipad på Ollerup Friskole Fokus på en fælles struktur. (Fildeling, arbejdsgange etc.) Mere vidensdeling internt i lærergruppen. (Oprette en mentorgruppe, skemalagt vidensdeling) Synlighed på elevproduktioner (Flere produktioner på hjemmesiden, forældrearrangementer etc) Træning i Apps og arbejdsgange der kan understøtte andre processer end de kommunikative. Viden om sociale medier Fælles regler for spil og lign. en på ovenstående er at vi skal understøtte at alle ved hvorfor der bruges ipads og at eleverne oplever en rød tråd i den undervisning de er en del af.

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole NY HOLTE SKOLE 2014-2015 Den gode digitale skole Ny Holte Skole Indholdsfortegnelse Indledning Overblik over det gode digitaliseringsmål Vision for digitalisering i Rudersdal Kommune Omdrejningspunktet

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i

Læs mere

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringen er foretaget af: Pelle Ussing konsulent for Pædagogisk IT- og medielæring og Hanne Larsen, Projektleder og udviklingskonsulent

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Input fra Brainstormers d. 5/12 2013

Input fra Brainstormers d. 5/12 2013 Input fra Brainstormers d. 5/12 2013 Tema 1 Elevinddragelse og forældresamarbejde Emilie, Kulsbjerg Rasmus Birdhouse Tobias Birdhouse Frederik, Kulsbjerg Kevin, Gåsetårnskole Sebastian, Gåsetårnskole Viktor,

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere