Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske regering hilser Kommissionens grønbog om onlinespil velkommen, idet det er regeringens opfattelse, at online spil udgør en særlig udfordring på grund af dets grænseoverskridende karakter. Det danske Folketing vedtog i juni 2010 en ny spillelovgivning, som blandt andet indeholdt en liberalisering af online sportsvæddemål og online kasinospil med dertil knyttede regler for regulering, håndhævelse med videre. Lovgivningen består af lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil, lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov nr. 695 af 25. juni 2010 om Danske Spil A/S. Da der er rejst spørgsmål om, hvorvidt visse af afgiftssatserne i lov om afgifter af spil udgør statsstøtte, er lovene endnu ikke trådet i kraft. Regeringen forventer, at lovgivningen træder i kraft hurtigst muligt efter, at det nævnte spørgsmål er afklaret. Alle regeringens svar på spørgsmål i grønbogen, er givet med baggrund i den nye spillelovgivning. Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Spørgsmål 3 Hvilken erfaring har De med EU-baserede onlinespilleoperatører med licens i en eller flere medlemsstater, som udbyder og fremmer deres tjenester i andre EU-medlemsstater? Hvad mener De om deres indvirkning på de tilsvarende markeder og deres forbrugere? Internettet har givet danskerne mulighed for at sammenligne Danske Spils produkter og produktudvalg med produkterne fra online spiludbydere i Storbritannien, Malta, Gibraltar m.fl., hvor der er højere gevinster. Derfor er en stærkt stigende andel af de danske spillere i de senere år begyndt at spille hos de udenlandske spiludbydere. Det skal bemærkes, at Danske Spils onlineudbud hovedsagelig omfatter væddemål, idet selskabet ikke udbyder online kasinospil (herunder poker). Udviklingen er bekymrende i et samfundsmæssigt perspektiv. Udbud af spil kan, hvis det ikke reguleres og kontrolleres intensivt, være forbundet med negative effekter i samfundet i form af kriminalitet og offentlig uorden og kan for udsatte personer skabe spilafhængighed (ludomani). Samtidig falder overskuddet fra Danske Spil langsomt - det overskud som fordeles til velgørende formål. Den danske regering erkendte derfor, at det var nødvendigt at kunne regulere og kontrollere det spil, der udbydes til danskerne for at kanalisere danskernes spil ind i kontrollerede rammer og for at forebygge negative sociale følgevirkninger i samfundet.

2 2 I 2010 blev derfor i det danske Folketing vedtaget en delvis liberalisering af det danske spillemarked, der bl.a. indeholder - en licensordning, hvor spiludbyderne skal have en dansk licens for at udbyde spil i Danmark, - regler til sikring af et ansvarligt spiludbud der bl.a. medvirker til bekæmpelse af spilafhængighed (ludomani), - en klar grænsedragning mellem de monopoliserede spil og de liberaliserede spil, således at udbyderne af de monopoliserede spil beskyttes mod konkurrence fra spiludbydere, som ikke har tilladelse til udbud af monopolspil, - afskærmning mod ulovlige udbydere ved betalingsblokering ved internetblokering og ved fastholdelse af det gældende reklameforbud, - en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) på den liberaliserede del af spillemarkedet for væddemål og online kasinospil (inkl. online pokerspil), og - en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse. Spørgsmål 4 Hvilken erfaring har De med ikke-eu-baserede onlinespilleoperatørerer med licens, som udbyder og fremmer deres tjenester i EU-medlemsstater? Hvad mener De om deres indvirkning på EUmarkeder og forbrugere? Der henvises til svaret på spørgsmål 3. Spørgsmål 7 Hvordan adskiller ovennævnte definition af onlinespilletjenester sig fra definitionerne på nationalt plan? I lov om spil defineres onlinespil som: Spil der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation. Spørgsmål 8: Betragtes spilletjenester udbudt af medierne som hasardspiul på nationalt plan? Skelnes der mellem salgsfremmende spil og spil? Spil defineres i dansk lovgivning som bestående af 3 spiltyper: Lotteri, væddemål og kombinationsspil. De 3 spiltyper er defineret således:

3 3 Lotteri: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed. Kombinationsspil: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen beror på en kombination af færdighed og tilfældighed. Væddemål: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse. Der skelnes ikke mellem spil og salgsfremmende spil. Spørgsmål 9 Udbydes grænseoverskridende onlinespilletjenester i lokaler med licens beregnet til spil (f,eks. kasinoer, spillehaller eller hos en bookmaker) på nationalt plan? Nej. Spørgsmål 11 Med fokus på ovennævnte kategorier, hvordan reguleres kommerciel kommunikation om (online)spilletjenester på nationalt niveau? Er der særlige problemer med sådanne grænseoverskridende kommerciel kommunikation? Der henvises til svarerne på spørgsmål 8 og 25. Spørgsmål 12 Findes der særlige nationale bestemmelser vedrørende betalingssystemer for onlinespilletjenester? Hvad er Deres vurdering af dem? Der er endnu ikke vedtagne regler om online betalingssystemer, men Danmark har notificeret 2 bekendtgørelser om online spil, hvoraf det følger, at en tilladelsesindehaver alene kan modtage betalinger til en spilkonto fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester, udbydes lovligt her i landet. Der kan ikke modtages kontante indskud. Reglerne skal sikre, at der alene anvendes betalingstjenester, der er under nødvendig af kontrol af relevante offentlige myndigheder. Spørgsmål 13 Er spillekonti et nødvendigt krav af hensyn til håndhævelse og beskyttelse af spillerne? Ja, udbyderne skal oprette spillekonti for alle spillere i forbindelse med oprettelse af kundeforhold. I Danmark finde man det nødvendigt at registrere og legitimere spillere, der ønsker at spille online, for at sikre et ansvarligt spiludbud, hvor spilleren kan få hjælp i tilfælde af, at spilleren udvikler et

4 4 afhængighedsforhold til spillet. Samtidig skal en registrering af spillerne sikre, at mindreårige ikke får adgang til at spille online spil. Spørgsmål 14 Hvilke nationale bestemmelser og praksisser finders der for kundekontrol, hvordan finder de anvendelse i forbindelse med onlinespilletjenester, og er de i overensstemmelse med bestemmelserne om databeskyttelse? Hvad er Deres vurdering af dem? Er der særlige problemer i forbindelse med kundekontrol under grænseoverskridende forhold? Danmark har notificeret 2 bekendtgørelser om online spil, hvoraf det følger, at der i forbindelse med oprettelse af et kundeforhold med en spiller skal ske registrering af personoplysninger af navn, alder, adresse og personnummer m.v. Samtidig skal alle spillere ved login til en spilkonto anvende et digitalt ID udstedt af staten. Det digitale ID følger den EU fastsatte OCES standard. Der vil være specielle problemer i at oprette spillere, som kun er i Danmark en kort periode (f.eks. turister), idet disse ikke har et dansk personnummer og digitalt ID. Identifikationen af sådanne spillere vil derfor ikke være på samme niveau som registrering af danske spillere. Spørgsmål 17 Har De oplysninger (f.eks. undersøgelser og/eller statistiske data) om omfanget af spilleproblemer på nationalt plan eller EU-plan? Der er foretaget en kortlægning af antallet af ludomaner i Danmark i 2006 af Socialforskningsinstituttet [SFI]. Kortlægningen blevet foretaget på baggrund af interviews med personer i alderen år. De interviewede blev fundet på baggrund af en repræsentativ stikprøve (køn, alder, geografi og civilstand) af den voksne danske befolkning på i CPRregisteret (Det centrale personregister). Af undersøgelsen fra 2006 fremgik, at 0,26 pct. af de årige har været ludomaner i løbet af deres liv. 0,13 pct. er eller har været det inden for de seneste 12 måneder. Spørgsmål 18 Findes der anerkendte undersøgelser eller anden dokumentation, som viser, at onlinespil kan være mere eller mindre skadevoldende end andre former for spil for personer, som er i farezonen for at udvikle patologisk spilleadfærd? I forlængelse af ovennævnte undersøgelse foretog SFI en undersøgelse af Faktorer af betydning for spilleproblemer i Af denne undersøgelse fremgår det, at der er en signifikant større andel af problemspillere end ikke-problemspillere, der angiver, at muligheden for at spille på nettet har øget deres lyst til at spille, og blandt problemspillerne angiver hver tredje, at denne mulighed faktisk har medført et øget spilleomfang. Spørgsmål 19 Finders der dokumentation, som peger på, hvilke former for onlinespil (spiltyper) der er mest problematiske i den henseende?

5 5 Af ovennævnte undersøgelse fremgår det, at det især er forekomsten af Oddset, bookmakerspil og kasino på internettet, der har øget problemspilleres spilleomfang, idet dog også Tips, Lotto og skrabespil har haft betydning. Det er dog kun relativt få problemspillere, der har besvaret dette spørgsmål i undersøgelsen, hvorfor der ikke kan siges noget signifikant herom. Spørgsmål 20 Hvad gøres der på nationalt plan for at forebygge spilleproblemer? (f.eks. for at sikre tidlig påvisning)? Der er i 2011 afsat 5,0 mio. DDK til en national forebyggelsesindsats ift. ludomani. Det forventes, at midlerne uddeles til forebyggelse af ludomani hos børn og unge blandt andet via information om spil og skadevirkninger heraf. Der vil også fremover blive afsat midler til forebyggelse af ludomani. Spørgsmål 21 Findes der behandling for ludomani på nationalt plan? Hvis ja, i hvilket omfang bidrager onlinespilleudbyderne da til finansieringen af de pågældende forebyggende tiltag og den pågældende behandling? I forbindelse med den nye spillelovgivning fra juni 2010 er det vedtaget, at midler til såvel behandling, forebyggelse og forskning i ludomani skal afsættes som beløb på Finansloven, og dermed være uafhængig af den konkrete spilleomsætning. Alle spiludbydere med licens til at udbyde spil i Danmark skal betaler afgifter til den danske stat, og bidrager dermed indirekte til den statslige finansiering. Spørgsmål 22 Hvad er det krævede niveau af rettidig omhu i den nationale lovgivning på dette område? (F.eks. registrering af onlinespilleres adfærd med henblik på at identificere en sandsynlig patologisk spiller?) Der findes ikke i sundhedslovgivningen krav om identifikation af onlinespilleres adfærd med henblik på at identificere en sandsynlig patologisk spiller. I den nye spillelovgivning fra juni 2010 er ludomani et særligt fokusområde. Et af hovedformålene med spilleloven er netop, at der sættes yderligere fokus på beskyttelse af spillerne, dels ved at medvirke til bekæmpelse af spilafhængighed (ludomani) og dels ved at forhindre mindreåriges spil. De generelle ludomanibekæmpende tiltag i spilleloven er bl.a.: Man skal være 18 år for at deltage i spil om penge. Eneste undtagelse er almennyttige lotterier, hvor der ingen aldersgrænse er, og landbaseret lotteri og klasselotterier, hvor aldersgrænsen er 16 år Spiludbyderen må ikke yde spilleren kredit for deltagelse i spil Markedsføringen af spil skal bl.a.

6 6 Hverken i i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år Ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spillerne social accept For væddemål og online kasinospil, herunder online poker gælder der endvidere særlige skærpede krav, som fastsættes i en bekendtgørelse til loven og vil være en del af de vilkår, som spiludbyderen skal agerer efter. Kravene er bl.a.: Spilleren skal registreres på hjemmesiden, inden det er muligt at deltage i spillet I forbindelse med registreringen skal der ske en verifikation af spillerens alder Der skal være advarsler om, at overdrevent spil kan være farligt Information om ansvarlig spilleadfærd og links til rådgivningsinstitutioner Spilleren skal kunne ekskludere sig selv midlertidig fra en bestemt type af spil på udbyderens hjemmeside eller hele spiludbyderens hjemmeside Der skal være mulighed for en permanent frivillig eksklusion Ved eksklusion skal spiludbyderen automatisk anmode spilleren om tilladelse til, at en rådgivningsinstitution kontakter spilleren Spilleren skal have mulighed for at pålægge sig selv begrænsninger i forbindelse med spillet Overførselsbegrænsninger spilleren skal kunne fastsætte et maksimumbeløb, som kan overføres til spilkontoen i en bestemt periode (dag, uge, måned) Indsatsbegrænsninger spilleren skal kunne fastsætte et maksimum niveau for den enkelte indsats eller den totale indsats (dag, uge, måned) Tabsbegrænsninger spilleren skal kunne fastsætte et maksimum beløb, som kan tabes i en bestemt periode (dag, uge, måned). Spørgsmål 23 Er aldersgrænserne for adgang til onlinespilletjenester i Deres eller andre medlemsstater efter Deres opfattelse tilstrækkelige til at nå det tilsigtede mål? Der vil i henhold til de bekendtgørelser, som Danmark har notificeret være en meget sikker identifikation af de spillere, der opretter sig til online spil. Derfor vil mindreårige være afskåret fra at spille på danske online spiludbydere. Spørgsmål 24 Er der krav om onlinealderskontrol, og hvordan forholder denne sig til offline fysisk identitetskontrol? Der er i lov om spil sat en general aldersgrænse på 18 år for deltagelse i spil, som gælder ens for deltagelse i landbaserede og online spil. Tilladelsesindehavere til online spil skal foretage en registrering af sine kunder, hvor tilladelsesindehaver skal indhente oplysning om kundens identitet, herunder navn, adresse og

7 7 personnummer., eller anden lignende oplysning, hvis den pågældende ikke har et CPR.-nr. De indhentede oplysninger skal bekræftes ved fornøden dokumentation. Omfanget af dokumentationen skal fastlægges ud fra en risikovurdering, således at tilladelsesindehaver er sikker på, at kunden er den person, som kunden udgiver sig for at være. Der stilles endvidere i lovgivningen krav om, at login til tilladelsesindehavers hjemmeside skal ske ved anvendelse af digital signatur. Ved deltagelse i landbaserede spil er det forhandleren af spillet, som skal foretage en legitimation af spilleren for at sikre, at spilleren er fyldt 18 år. På et kasino skal spilleren f.eks. vise et gyldigt billed-id for at få adgang til kasinoet Spørgsmål 25 Hvordan reguleres kommerciel kommunikation om spilletjenester med henblik på at beskytte mindreårige på nationalt plan eller på EU-plan? (f.eks. restriktioner for salgsfremmende spil, der betegnes som onlinekasinospil, sportssponsorater, merchandising (holdtrøjer, computerspil mv.) og anvendelse af sociale onlinenetværk eller videodeling i markedsføringsøjemed) Der skelnes ikke mellem salgsfremmende spil og spil. Såfremt en salgsfremmende aktivitet falder ind under definitionen af spil, vil aktiviteten blive reguleret af lov om spil. I henhold til lov om spil skal der for at udbyde spil opnås tilladelse og betales afgift til staten. Der er i lov om spil særlige bestemmelser omkring markedsføring og kommunikation. F.eks. følger det, at - tilladelsesindehaveren skal gøre alle relevante oplysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for spilleren og myndighederne. Endvidere skal markedsføring af spil - fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større end den i realiteten er, - fremstille spil som et underholdningstilbud, - hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 - ikke ved brug af kendte personligheder, i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og - ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept. Brugen af bonus i forbindelse med udbud af spil er reguleret i de notificerede bekendtgørelser. Det følger heraf, at - alle vilkår knyttet til en bonus skal i henhold til bekendtgørelserne skal være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet,

8 8 - udbetaling af en bonus til spilleren skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt, - bonus ikke må gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere, og - en spiller, der er tilbudt en bonus, skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en bonus. Salgsfremmende aktiviteter i øvrigt reguleres af markedsføringsloven. 1 indeholder de generelle regler om god markedsføringsskik, og 3 omhandler vildledende og utilbørlig markedsføring. Disse bestemmelser gælder også i forhold til børn og unge. Såfremt der er tale om salgsfremmende markedsføringsforanstaltninger rettet mod børn og unge, er dette reguleret i markedsføringslovens 8, hvorefter markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritisk sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge, Forbrugerombudsmanden har lavet en vejledning om markedsføring rettet mod børn, som kan findes på Spørgsmål 26 I hvilke nationale bestemmelser om licensvilkår og kommerciel kommunikation om onlinespilletjenester er der taget højde for disse risici med henblik på at beskytte sårbare forbrugere? Hvad er Deres vurdering af bestemmelserne? Der henvises til svaret på spørgsmål 25. Spørgsmål 28 Er der i Deres medlemsstat regler for kontrol, standardisering og certificering af spilleudstyr, random generatorer eller andet software? For gevinstgivende spilleautomater og spillekasinoer er der regler for test og certificering af det tekniske udstyr, der anvendes af spiludbyderne til drift at af gevinstgivende spilleautomater (landbaserede automater) og kasinoer (landbaserede kasinoer). Danmark har sammen med 2 bekendtgørelser om online spil notificeret regler for test og certificering af det udstyr, som udbydere af online spil skal anvende til spiludbuddet i Danmark. Spørgsmål 32 Hvilke risici er der for, at en (online)udbyder af sportsvæddemål, som har indgået en sponsoraftale med en sportsklub eller sammenslutning, vil forsøge at påvirke resultaterne af en sportsbegivenhed direkte eller indirekte med gevinst for øje?

9 9 Den nugældende regulering i Danmark, dvs. forud for ikrafttrædelsen af den vedtagne, men endnu ikke gældende spillelovgivning, forbyder spiludbydere at sponsorere sportsklubber og -foreninger. Fra dansk side har man derfor ingen erfaringer med spiludbydere, der har indgået sponsoraftaler med sportsklubber eller -foreninger. Med den nye spillelovgivning kan der potentielt opstå sådanne situationer. Idrættens hovedorganisationer har udtrykt, at hvis sådanne situationer måtte opstå, vil man inden for idrætten overveje eventuelle regelændringer. Spørgsmål 40 Sker der tilbagebetaling eller omfordeling af midler til forebyggelse og behandling af ludomani? Der henvises til svarene på spørgsmål 20 og 21. Spørgsmål 41 Hvor stor en del af spilleindtægterne fra onlinesportsvæddemål føres tilbage til sporten på nationalt plan? Ingen af spilleindtægterne fra onlinesportsvæddemål føres tilbage til sporten i Danmark. Ifølge 12 af den vedtagne, men endnu ikke ikrafttrådte, lov om spil kan tilladelse til udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb gives til Danske Spil A/S. Der kan ikke gives tilladelse til væddemål med faste odds på heste- og hundevæddeløb. Når den nye spillelovgivning træder i kraft, vil idrættens hovedorganisationer blive finansieret af den monopoliserede del af spillemarkedet og ikke af den liberaliserede del. Ifølge den vedtagne, men endnu ikke ikrafttrådte, lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, modtager Kulturministeriet 70,18 procent af overskuddet fra den monopoliserede del af spillemarkedet. Kulturministeriets andel af overskuddet fordeles således: 1. 7,19 pct. til Team Danmark (idræt) 2. 23,77 pct. til Danmarks Idræts-Forbund (idræt) 3. 21,66 pct. til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (idræt) 4. 3,23 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund. (idræt) 5. 6,91 pct. til Lokale- og Anlægsfonden (idræt) 6. 7,76 pct. til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (idræt) 7. 24,15 pct. til kulturelle formål (delvist idræt) 8. 4,06 pct. til landsdækkende almennyttige formål og 9. 1,27 pct. til andre almennyttige formål Dele af de 24,15 pct. af overskuddet, der anvendes til kulturelle formål, går til idrætten, eksempelvis til Anti Doping Denmark, International Sports and Culture Association og forskellige former for idrætsforskning. Spørgsmål 42

10 10 Nyder alle sportsgrene godt af de samme onlinespillerettigheder som hestevæddeløb og, hvis ja, udnyttes de? Hele overskuddet fra den ikke-liberaliserede del af spillemarkedet indgår i finansieringen af idrætten i Danmark, mens overskuddet fra den liberaliserede del af spillemarkedet ikke indgår i finansieringen af idrætten. Heste- og hundevæddemål indgår ikke i den liberaliserede del af spillemarkedet, mens spil på andre idrætsgrene indgår i den liberaliserede del af spillemarkedet. Spørgsmål 46 Findes der et reguleringsorgan i Deres medlemsstat, hvad er dets status, og hvilke kompetencer og hvilken aktionsradius har det med hensyn til de onlinespilletjenester, der er defineret i denne grønbog? Spillemyndigheden er den kompetente myndighed i Danmark. Spillemyndigheden er en del af Skatteministeriet og har derfor ikke en status som selvstændig myndighed. Myndigheden har ansvaret for reguleringen af alle spiltyper. Al lovgivning om spil er samlet i Skatteministeriet. Spillemyndigheden er ansvarlig for lovgivning og udstedelse af tilladelser til spiludbud samt tilbagekaldelser af tilladelser på grund af overtrædelser. Nogle sager om tilbagekaldelse af tilladelser skal dog forelægges en domstol. Spillemyndigheden vil være ansvarlig for at skulle udstede tilladelser til online spil. Spørgsmål 47 Findes der et nationalt register over spilleudbydere med licens? Hvis ja, er det da offentligt tilgængeligt?? Hvem er ansvarlig for det ajourføring? Spillemyndigheden i Skatteministeriet har registreret tilladelser til udbud af spil på de fleste spilområder. Listen over tilladelser kan ses på Spillemyndighedens hjemmeside Spillemyndigheden er ansvarlig for at ajourføre registret. Spørgsmål 48 Hvilke former for grænseoverskridende administrativt samarbejde på dette område har De kendskab til, og hvilke specifikke emner dækker det? Danmark er ved at forberede et internationalt administrativt myndighedssamarbejde med andre spilregulerende offentlige myndigheder i Europa. Samarbejdet skal baseres på gensidige bilaterale aftaler, der indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger om licensgivning og tilsyn. Samarbejdet skal danne grundlag for at onlinespiludbydernes tekniske udstyr (servere m.v.) kan stå i et land uden for Danmark og for et effektivt samarbejde mellem offentlige myndigheder i Europa. Til trods for at grønbogen ikke nævner specifikke værktøjer mht. overvejelserne om etablering af egentligt formaliseret administrativt samarbejde mellem medlemslandene på spilleområdet, henledes

11 11 her opmærksomheden på Informationssystemet for det indre marked (IMI), hvor man i denne forbindelse bør drage nytte af de erfaringer, man har gjort i forbindelse med etablering og brug af IMI og herunder også overveje muligheden for konkret at anvende IMI til at understøtte administrativt samarbejde på spilleområdet. IMI har vist sig at være et væsentligt, praktisk redskab til at understøtte administrativt samarbejde på tværs af grænser, og systemet har ydermere vist sig at være i stand til at minimere praktiske og sproglige barrierer for administrativt samarbejde. Grønbogen nævner bl.a. behovet for udveksling af oplysninger vedr. operatører uden licens og svigagtige operatører (fælles blacklisting ). IMI-systemet indeholder i dag en lignende funktion i form af en advarselsmekanisme, som benyttes på servicedirektivets anvendelsesområde. Såfremt man konkret overvejer at anvende IMI på området for spil, vil det fornødne retslige grundlag mht. databeskyttelse skulle tilvejebringes. Spørgsmål 49 Er De bekendt med styrket samarbejde, uddannelsesprogrammer eller systemer for tidlig varsling, som har til formål at styrke sportens integritet og/eller højne oplysningsniveauet hos andre interessenter? Et eksempel på en indsats mod aftalt spil er den overvågning af spil på fodboldkampe, der finder sted i et samarbejde mellem European Lotteries og UEFA. Projektet ledes af Danske Spil A/S. Derudover har Dansk Boldspil Union (det nationale fodboldforbund) udarbejdet en handlingsplan til bekæmpelse af aftalt spil i fodboldkampe. Handlingsplanen rummer en række elementer, herunder en telefon og -hotline, hvorigennem man kan rapportere om snyd, ansættelsen af en sikkerhedsperson (en security officer ), hvis arbejdsområde omfatter bekæmpelse af aftalt spil, samt indarbejdelsen af bekæmpelse af aftalt spil i uddannelses- og træningsprogrammer for trænere og agenter. Også andre danske idrætsforbund er i dialog med sportsudøvere om problemet. Disse forbunds tilgang er at oplyse om risikoen for aftalt spil og snyd. Spørgsmål 50 Anvender man på nationalt plan en eller flere af ovennævnte metoder eller andre tekniske midler til at begrænse adgangen til onlinespilletjenester eller begrænse betalingstjenester? Har De kendskab til et eller flere grænseoverskridende initiativer til håndhævelse af sådanne metoder? Hvordan vurderer De effektiviteten heraf for så vidt angår onlinespil? Der er i dag en række udenlandske spiludbydere, der retter deres markedsføring og spilsider mod det danske marked. Det må forventes, at størstedelen af disse spiludbydere i forbindelse med en liberalisering af det danske spillemarked vil lovliggøre spiludbuddet til danskere ved at ansøge om en dansk tilladelse, hvis vilkårene, herunder afgiftsniveauet, er attraktive. Men der vil formentlig være nogle spiludbydere, der fortsat vil forsøge at markedsføre sig i Danmark uden at ansøge om en dansk tilladelse og betale dansk afgift. Der er behov for at beskytte det lovlige spillemarked fra disse spiludbydere. I henhold til lov om spil skal spillemarkedet beskyttes på følgende måder:

12 12 1. Ved blokering af kreditkortbetalinger, hvorefter det ikke er tilladt for betalingsinstitutioner, f.eks. PBS, kreditkortselskaber m.v., at formidle betalinger til og fra spiludbydere, der uden tilladelse udbyder spil til personer her i landet. 2. Ved at det ikke er tilladt for internetudbydere, (herved forstås internetudbydere, der stiller en DNS-server til rådighed for egne internetbrugere eller andre udbyderes internetbrugere, for eksempel TDC, Telenor og Telia) at formidle internetadgang til ulovlige spilsystemer. 3. Ved reklameforbud, som i de nordiske lande. Dette forbud er allerede fastsat i den gældende spillelovgivning. Det er vurderingen, at hvis ovennævnte afskærmningsmetoder introduceres, kan de tilsammen i praksis og i sammenhæng med en åbning af markedet udgøre en tilstrækkelig afskærmning af spillemarkedet. Spørgsmål 51 Hvad er Deres opfattelse af de relative fordele ved ovennævnte metoder og andre tekniske midler til begrænsning af adgangen til spille- og betalingstjenester? Som nævnt i svaret på spørgsmål 50 skønnes det, at de nævnte afskærmningsmetoder tilsammen i praksis og i sammenhæng med en åbning af markedet kan udgøre en tilstrækkelig afskærmning af spillemarkedet. Det bemærkes i den forbindelse, at tekniske foranstaltninger til begrænsning af adgangen til ulovlige spillehjemmesider (og i øvrigt andre ulovlige hjemmesider) i praksis kan være teknisk meget forskellige, påføre de mange forskellige internetaktører, der udgør grundlaget for den digitale europæiske vækst og innovation (internetudbydere, internettjenester, søgemaskiner o.lign.), varierende økonomiske og administrative byrder og tillige have væsentlig varierende effekt, da de i forskellig grad kan omgås i praksis. Derfor anbefales det, at de metoder, der måtte bringes i anvendelse ved overtrædelse af lovgivningen tager højde for at anvendte metoder bør være de mest effektive i forhold til de aktuelle ulovligheders karakter og mindst administrativt og økonomisk byrdefulde for internetaktørerne i øvrigt som muligt. For yderligere at fremme det digitale indre marked og dermed grundlaget for fremtidens digitale vækst og innovation i EU anbefales det derfor, at tilgangen og anvendte metoder til retshåndhævelse på internettet harmoniseres i videst mulige omfang.

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0596 Bilag 2 Offentligt Notat Supplerende grundnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark DK Odense, 19.07. 11 Center for Ludomani Michael Bay Jørsel Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark I forbindelse med udsendt offentlig høring om alle

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

Temanummer: Idrætten og spillelovgivningen. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Temanummer: Idrætten og spillelovgivningen. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Temanummer: Idrætten og spillelovgivningen Nr 29 Februar 2010 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Danske Spil Kjærlighed og djævelskab Af særdeles

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX C(2014) 4630/2 KOMMISSIONENS HENSTILLING af XXX om principper for at beskytte forbrugere og spillere i forbindelse med onlinespiltjenester og for at forhindre mindreåriges

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Vedtægter for Ludomaniforeningen

Vedtægter for Ludomaniforeningen Vedtægter for Ludomaniforeningen 1. Navn og tilhørsforhold. 1.1 Foreningens navn er Ludomaniforeningen. 1.2 Ludomaniforeningen er en social og landsdækkende forening. 1.3 Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

23. april 2010. set fra en broadcasters synspunkt. Hanne Sønderby, TV 2 Jura

23. april 2010. set fra en broadcasters synspunkt. Hanne Sønderby, TV 2 Jura FEMR 23. april 2010 Den nye spillelov set fra en broadcasters synspunkt Hanne Sønderby, TV 2 Jura Lovens im plikationer for TV 2 Reklameområdet: Håndtering af af det det hidtidige hidtidige forbud forbud

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162. Salgsomkostninger (801.281) (7.065.092) Bruttoresultat 984.455 8.669.070

Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162. Salgsomkostninger (801.281) (7.065.092) Bruttoresultat 984.455 8.669.070 ÅRSREGNSKAB 2013 ENTERPRISE-NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE For regnskabsåret til og med 31. december 2013 For regnskabsåret til og med 31. december 2013 Anm. DKK Nettoindtægter fra spil 2 1.785.736 15.734.162

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere