Almene forretningsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene forretningsbetingelser"

Transkript

1 Almene forretningsbetingelser Dette spil stilles til rådighed af Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, D München i det følgende: TRAVIAN GAMES. Samtlige tjenesteydelser i rammen af dette spil er omfattet af nærværende almene forretningsbetingelser ( AFB ). Indholdsfortegnelse: 1 Gyldighedsområde Ændringer i AFB gennem TRAVIAN GAMES Beskrivelse af tjenesteydelsen Tegning af spillebrugskontrakt og oprettelse af Spilkonto via gratis registrering Køb af Credits Brugsrettigheder over Credits Fortrydelsesvejledning Modstilling, tilbageholdningsrettigheder Premium-Features Spillepenge Brugerens forpligtigelser Spillets fejl og mangler TRAVIAN GAMES ansvar Bindingsperiode, opsigelse Databeskyttelse, annonceringer Slutbestemmelser Gyldighedsområde (1) Eventuelle forretningsbetingelser opstillet af spillets brugere (herefter: brugere ) erklæres hermed udtrykkeligt som ugyldige. Brugernes eventuelle forretningsbetingelser er kun gældende, såfremt TRAVIAN GAMES udtrykkeligt har godkendt disse skriftligt. (2) Samtidig med de nærværende AFB gælder de respektive spilleregler, de respektive foraregler, databeskyttelsesreglerne og spillets egne regler, som kan læses på spillets website. (3) De nærværende AFB er udelukkende tilgængelige på spillets websites. Brugeren kan downloade dem til egen harddisk, gemme dem på et flytbart medie eller printe dem ud. Derudover er de nærværende AFB også gemt hos TRAVIAN GAMES. Brugeren kan skriftligt søge om at få tilsendt AFB pr. . (4) AFB er gældende for samtlige brugere af spillet. Med sin indgåelse af spillebrugskontrakten anerkender brugeren disse som bindende. Ved tilmelding til spillet vil brugeren blive opfordret til at acceptere AFB, som er gældende for ethvert efterfølgende brug af spillet. (5) TRAVIAN GAMES stiller spillet til rådighed udelukkende for forbrugere, defineret efter 13 af tysk lovgivning [BGB]. Spillet må ikke anvendes til nogen former for erhvervsmæssige formål. Spilleberettigede er alle personer, der er fyldt 18 år på tilmeldingstidspunktet. Mindreårige, som ikke er 1

2 fyldt 18 år endnu, er kun spilleberettigede, hvis en forældremyndig person har givet samtykke hertil inden tilmeldingen til spillet. Med sin tilmelding til spillet erklærer brugeren udtrykkeligt at have fyldt 18 år eller for yngre brugeres vedkommende at have indhentet en forældremyndig persons samtykke. TRAVIAN GAMES forbeholder sig dog retten til også at erklære en forældremyndig persons samtykke utilstrækkelig. 2 Ændringer i AFB gennem TRAVIAN GAMES (1) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at ændre eller supplere nærværende AFB til enhver tid i fremtiden, såfremt der opstår nødvendighed for dette (i særdeleshed justeringer i forhold til lovens status eller nye tekniske udviklinger, huller i regelværket og udvidelse af TRAVIAN GAMES tjenesteydelser). Ændringerne gennemføres dog ikke, hvis de ville medføre en markant ubalance mellem parternes kontraktmæssige rettigheder. (2) Ændringer i nærværende AFB vil blive meddelt til brugeren i en velegnet form. Meddelelsen udsendes enten på TRAVIAN GAMES website, gennem åbningen af et specielt vindue, når brugeren logger ind til spilleplatformen, gennem udsendelse af en besked inde i spillet til spillerens egen spilkonto eller gennem udsendelse af en til den -adresse, brugeren har oplyst. I hvert tilfælde vil brugeren også ved sin næst følgende log-ind blive informeret om ændringen gennem en fremhævet meddelelse. (3) Brugeren kan inden for en (1) måned efter meddelelsen skriftligt modsige ændringerne i AFB, fx ved at sende en til hvor indsigelserne forklares. (4) Gør brugeren inden for fristen på en (1) måned efter meddelelsen ingen indsigelser gældende imod de ændrede AFB over for TRAVIAN GAMES, så er de ændrede eller supplerede AFB gældende for brugeren. (5) Modsiger brugeren inden for fristen, så er TRAVIAN GAMES berettiget til at opsige kontrakten uden varsel, hvilket medfører sletningen af spilkontoen. Frem til selve kontraktopsigelsen er de oprindelige AFB fortsat gældende. I dette tilfælde kan brugeren kræve sine aktiverede og ikke brugte Credits (jf. 5, 6) overført til en anden spilleverden, eller refundering af det hertil indbetalte beløb. Credits kan kun overføres til spilleverdener tilhørende samme spil og samme landeversion, som der hvor disse Credits er blevet købt. For allerede aktiverede Premium-Features (jf. 9), hvis brugsperiode endnu ikke er påbegyndt på spillets eller spilleverdenens ophørstidspunkt, kan brugeren kræve refusion af de Credits, der er indsat. For aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt på spillets eller spilleverdenens ophørstidspunkt, vil de indsatte Credits ikke blive refunderet. (6) TRAVIAN GAMES vil i sin meddelelse om ændringerne specifikt gøre opmærksom på muligheden for indsigelse og opsigelse, på fristen og juridiske følger, specielt med henblik på udeblevet indsigelse. 3 Beskrivelse af tjenesteydelsen (1) TRAVIAN GAMES tjenesteydelse består i at stille både spillets website og selve spillet til rådighed. Til registrerede brugere stiller TRAVIAN GAMES spillet omkostningsfrit til rådighed i en sådan form, at spillets spilbarhed 2

3 sikres; det er dog kun selve spillet, der er omkostningsfrit, idet brugeren selv er ansvarlig for eventuelle ekstraomkostninger (fx datatransfer, hardog software). Derudover tilbyder TRAVIAN GAMES sine brugere køb af Credits, som giver brugeren ret til efter eget ønske at aktivere Premium- Features. Disse giver adgang til udvidede spillefunktioner og -muligheder og kan om muligt give fordele i spillet og i spillets forløb. Credits er kun gyldige for det spil, den pågældende nationale spilleverden og den Spilkonto, som de er købt fra. Credits kan hverken ombyttes eller refunderes. Se nærmere om Credits i 5 og 6; se nærmere om Premium-Features i 9. (2) Spillet kan kun spilles af brugere, som indledningsvis via registreringen har tegnet en spillebrugskontrakt og oprettet en Spilkonto. Spillets funktioner kan bruges, ligeså snart spillebrugskontrakt er indgået og TRAVIAN GA- MES har oprettet en Spilkonto for den pågældende spilleverden til brugeren. Brugeren får dermed retten til at bruge spillet i dets omkostningsfrie funktion og i den pågældende aktuelle version. Brugsretten kan ikke overføres til andre. Brugeren kan ikke kræve at få tegnet spillebrugskontrakt eller oprettet en Spilkonto. Uanset afvigende regler, som gælder for hvert spil eller verden, må brugeren kun have én Spilkonto. Se nærmere om tegning af spillebrugskontrakt og oprettelse af Spilkonto i 4. (3) Spillet hhv. spilleverdenerne, værdien af Credits såvel som spillets Premium-Features bliver løbende aktualiseret, justeret, udvidet og forandret med det formål at sikre spillets interessanthedsgrad også på længere sigt for så stort et antal brugere som muligt. Tilsvarende er brugerens brugsret til spillet og Credits hhv. Premium-Features begrænset til den pågældende, aktuelle version. Brugeren kan ikke kræve, at spillet og Credits hhv. Premium-Features bliver opretholdt i tilstanden som den var ved tegning af kontrakt. (4) Spillet er opdelt i forskellige spilleverdener, som fastlægges af TRAVIAN GAMES. Spillet hhv. de enkelte spilleverdener bliver af TRAVIAN GAMES organiseret i spillerunder eller som konstant fortløbende spilleforløb. Efter afslutningen af en spillerunde bliver den pågældende spilleverden slettet. Brugeren kan ikke kræve at beholde sin opnåede spillesituation eller - position på dette tidspunkt og at overføre denne til en anden spilleverden. Ej heller kan brugeren kræve overførsel af sin Spilkonto til en anden spilleverden. I det følgende vil begrebet spillerunde også blive anvendt, når spillet er designet som et konstant fortløbende spilleforløb; i disse tilfælde er begrebet spillerunde ensbetydende med spillets varighed. Det samme gælder begrebet spilleverden. (5) I slutningen af spillerunden kan brugeren kræve sine allerede aktiverede og ikke brugte Credits overført til en anden spilleverden. For allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode endnu ikke er påbegyndt på spillets eller spilleverdenens sluttidspunkt, vil brugeren få godskrevet de Credits, som blev brugt til aktiveringen af disse Premium-Features. For allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt på spillets eller spilleverdenens sluttidspunkt, vil brugeren ikke få godskrevet de Credits, som blev brugt til aktiveringen af disse Premium- Features. (6) Godskrivning af Credits sker gennem udsendelse af en . Brugeren er selv ansvarlig for, at denne ikke bortkommer. 3

4 (7) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til enhver tid at indstille driften af et spil eller enkelte spilleverdener uden begrundelse. TRAVIAN GAMES vil varsle den kommende driftsindstilling af spil hhv. spilleverdener med en passende frist i forvejen. 4 Tegning af spillebrugskontrakt og oprettelse af Spilkonto via gratis registrering (1) Medlemskabet starter med tegning af en spillebrugskontrakt og oprettelse af en Spilkonto for en spilleverden gennem TRAVIAN GAMES. (2) Med sin udfyldelse af registreringsskemaet afgiver brugeren et bindende tilbud om tegning af en tidsubegrænset spillebrugskontrakt. Til dette formål skal alle felter i registreringsskemaet udfyldes. (3) Registreringen skal være personlig. Tilmeldinger foretaget af tredjepart, specielt tredjeparter, som erhvervsmæssigt tilmelder enkelpersoner ved forskellige telekommunikationsudbydere (Tilmeldings- eller bookingtjenester), er ikke tilladt. (4) TRAVIAN GAMES vil bekræfte indgangen af tilbuddet om tegning af en tidsubegrænset spillebrugskontrakt ved at sende en til den mailadresse, der er oplyst i registreringen. Med denne bekræftelsesmail får brugeren tilsendt et aktiveringslink, som brugeren skal klikke på for at aktivere Spilkontoen. Aktiveringshandlingen er ensbetydende med TRAVIAN GAMES accept af tilbuddet om tegning af en spillebrugskontrakt. Brugeren kan ikke kræve at få tegnet spillebrugskontrakt eller oprettet en Spilkonto. 5 Køb af Credits (1) I spillet vil TRAVIAN GAMES stille en service til rådighed for brugeren, som vil muliggøre aktivering af Premium-Features ( 9) ( Credits ). Credits er et spilelement, som anvendes af brugeren til at aktivere Premium- Features. Credits bliver som udgangspunkt købt af brugeren, men kan efter skøn fra TRAVIAN GAMES også blive aktiveret gennem bestemte aktioner af brugeren i spilleforløbet. (2) Er brugeren logget ind på sin Spilkonto, kan han klikke på Creditssymbolet for at komme videre til Spil-Shop. Her står der et udvalg af Credit-pakker til rådighed i forskellige størrelser og til forskellige priser. Efter at have valgt en Credit-pakke ved afkrydsning, vælger brugeren en af de tilbudte betalingsmåder (fx kreditkort, PaybyCall e.l.). Ud over de enkelte betalingsmåder finder man oplysninger omkring det tidsrum, som de købte Credits vil blive godskrevet inden for. Herefter åbner der sig et pop-up vindue fra TG Payment GmbH, som afvikler betalingsaktionen for TRAVI- AN GAMES (jf. stk. 4). I dette pop-up bliver de vigtigste kontraktinformationer opsummeret endnu en gang. Frem til dette trin har brugeren mulighed for at afbryde bestillingen ved at lukke pop-up vinduet og starte forfra igen. Med klik på knappen Køb er kontrakten om køb af den valgte Credit-pakke bindende. Derudover åbner der sig med klik på Køb - knappen en ny side, hvor brugeren indtaster de informationer, der er 4

5 nødvendige for betalingen. Godskrivningen af de købte Credits sker umiddelbart efter kontrol af betalingsinformationerne. (3) TRAVIAN GAMES er berettiget til at opkræve forudbetaling for køb af Credits. Betalingen forfalder med brugerens erhvervelse af en enkel, tidsbegrænset brugsret til Credits ( 6) inden for en spillerunde. (4) Samtlige betalingstjenester bliver afviklet af TG Payment GmbH på vegne af TRAVIAN GAMES. TG Payment GmbH er eneansvarlig for afviklingen af samtlige betalingstjenester. Brugerens restancer over for TRAVIAN GA- MES bliver afviklet gennem betaling til TG Payment GmbH. I forbindelse hermed er TRAVIAN GAMES berettiget til at videregive brugerdata til TG Payment GmbH, i den udstrækning, som er nødvendig for afklaring af betalingsomfanget og afregning med brugeren. Endvidere er TRAVIAN GA- MES berettiget til at stille brugerdata til rådighed for TG Payment GmbH, så vidt nødvendigt for opkrævningen. (5) Antallet af de Credits og de spillepenge, der skal indsættes, såvel som konditionerne for de enkelte Premium-Features, fremgår af den pågældende liste i spillet. (6) Værdien af Credits er varierende alt efter den valgte tarif og kan til enhver tid modificeres. De pågældende, aktuelle tekniske og øvrige forudsætninger fremgår af spillets website. (7) Skulle der opstå returbetalinger eller betalingsannulleringer for TRAVIAN GAMES gennem brugerens skyld, så er TRAVIAN GAMES berettiget til at indstille sine tjenesteydelser og til øjeblikkeligt at spærre brugerens Spilkonto. Brugerens betalingsforpligtigelse består dog fortsat. Spærringen kan ophæves ved at brugeren betaler sine restancer inkl. et administrationsgebyr. Omkostningerne for gentagelsen af restancebetalingen og for returbetalingen ligger hos brugeren. Omkostningerne for returbetalingen udgør EUR 5,-. Brugeren er velkommen til at bevise, at der ikke er opstået skader eller omkostninger, eller at disse er væsentligt mindre. I de følgende lande er det ikke muligt at ophæve Spilkonto ens spærring: Ægypten, Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Bahrain, Djibouti, Indonesien, Irak, Yemen, Jordan, Qatar, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, de palæstinensiske autonomiområder, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Tunesien, De Forenede Arabiske Emirater, Vietnam og Vestsahara. (8) For allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt, vil brugeren få de Credits erstattet, som er indsat for den tidsperiode spærringen varede. De fordele, som brugeren i spærringens tidsperiode eventuelt måtte have opnået gennem disse Premium- Features, vil herved blive godskrevet. 6 Brugsrettigheder over Credits (1) Med godskrivningen af Credits på sin Spilkonto opnår brugeren en enkel, tidsbegrænset brugsret over disse Credits. Brugsretten er begrænset til den pågældende spillerunde. I forbindelse med Credits-overførslen betyder begrebet sælge tilsvarende Overførslen af en enkel brugsret over Credits til brugeren, for hvilken der opkræves vederlag. Brugsretten er tidsbegrænset til den pågældende spillerunde og kan ikke overdrages til andre. Denne begrebsdefinition gælder dog ikke, såfremt den pågældende 5

6 ordlyd eller kontekst af sig selv betyder andet. Begrebet købe betyder tilsvarende Brugerens erhvervelse af en enkel brugsret over Credits. Brugsretten er tidsbegrænset til den pågældende spillerunde og kan ikke overdrages til andre. Tilsvarende betydninger er gældende for begreberne køberen, sælgeren, salg og køb samt lignende begreber. (2) Credits er kun gyldige i den pågældende nationale spilleverden, som de er købt inden for hhv. blevet overført til. Brugeren er klar over, at Credits er en spilfunktion og ikke rigtige penge. Enhver handel eller byttehandel med Credits mod rigtige penge er udtrykkeligt forbudt. Med undtagelse af de tilfælde nævnt i 2 (stk. 5) sætning 3 og 7, er ombytning mod rigtige penge eller refundering af Credits udelukket. (3) Uanset alle yderligere aftaler og rettigheder af TRAVIAN GAMES, slutter brugsretten over Credits allersenest, når spillebrugskontrakten mellem TRAVIAN GAMES og brugeren ophører, specielt når denne bliver opsagt. I dette tilfælde kan brugeren kræve sine allerede aktiverede og ikke brugte Credits overført til en anden national spilleverden. Fortrydelsesret 7 Fortrydelsesvejledning Brugeren kan fortryde sin kontrakterklæring om tegning af spillebrugskontrakt og om køb af Credits inden for en 14-dags-frist uden begrundelse. Fortrydelsen skal ske i tekstform (fx brev, fax, ). Fristen starter efter indgangen af nærværende vejledning i tekstform, dog ikke før accept af kontrakten, og heller ikke før at TRAVIAN GAMES har indfriet sine oplysningsforpligtigelser iht. Art i forbindelse med 1 stk. 1 og 2 EGBGB, såvel som sine forpligtigelser iht. 312g stk. 1 sætning 1 BGB i forbindelse med Art EGBGB. Fortrydelsesfristen gælder som overholdt, når fortrydelsens afsendelse ligger inden for fristen. Fortrydelsen stiles til: Travian Games GmbH Legal Department Wilhelm-Wagenfeld-Straße Munich Germany Fax: +49 (0) (Tyskland) Fortrydelsens følger: Bliver fortrydelsen erklæret gyldig, så skal begge parter refundere deres respektive tjenesteydelser, hvilket i givet fald også inkluderer refunde- 6

7 ring af nytteværdier draget heraf (fx renter). Er brugeren ikke eller kun delvist i stand til at refundere tjenesteydelsen eller nytteværdier (fx brugsfordele) modtaget fra TRAVIAN GAMES, eller kan disse kun refunderes i forringet stand, så skal brugeren erstatte den tilsvarende værdi til TRAVIAN GAMES. Dette kan resultere i, at brugeren alligevel skal indfri sine kontraktmæssige betalingsforpligtigelser for tidsperioden op til fortrydelsestidspunktet. Forpligtigelser vedr. erstatningsbetaling skal være indfriet inden for 30 dage. For brugeren starter denne frist med afsendelsen af hans fortrydelseserklæring, for TRAVIAN GAMES med modtagelsen af samme. Særlige henvisninger: Brugerens fortrydelsesret bortfalder før fristen, når spillebrugskontrakten eller kontrakten om køb af Credits, efter brugerens udtrykkelige ønske fra begge parters side er indfriet fuldstændigt, før brugeren har gjort brug af sin fortrydelsesret. Slut af fortrydelsesvejledningen Det anbefales, at brugeren ved fortrydelse pr. i emnefeltet oplyser navnene på brugeren, på Spilkontoen og på spilleverdenen. 8 Modstilling, tilbageholdningsrettigheder Brugeren kan kun modstille krav fra TRAVIAN GAMES med ubestridte og retsgyldige modkrav. Brugeren kan kun udøve en tilbageholdningsret, når hans modkrav er baseret på den samme kontrakt. Brugerens krav over for TRAVIAN GAMES må ikke overdrages til tredjepart. 9 Premium-Features (1) Med Credits bliver brugeren sat i stand til at aktivere Premium-Features i spillets forløb. TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til også at opkræve indsætning af spillepenge ( 10) for aktiveringen af Premium-Features. (2) TRAVIAN GAMES tilbyder sine brugere Premium-Features for spillet efter eget skøn. Dette kunne i særdeleshed inkludere følgende Premium- Features: Item: en virtuel genstand, som står til brugerens rådighed for spillerundens varighed (fx et møbel); Artefakt: en virtuel genstand, som står til brugerens rådighed for spillerundens varighed eller kortere, og som giver brugeren en eller flere spilinterne fordele (fx rustning med specielle egenskaber); Buff: Ekstrafunktion, som giver brugeren en eller flere spilinterne engangsfordele (fx tilkaldelse af NPC-forhandlere ( non-player characters )); Boost: Ekstrafunktion, som giver brugeren en eller flere spilinterne, tidsmæssigt begrænsede fordele (fx forbedret råstofudvinding); Premium-medlemskab: Ekstrafunktion, som giver brugeren adgang til en udvidet funktionalitet af spillet (fx adgang til statistikker); 7

8 Trading Cards: virtuelle samlekort, som repræsenterer et tilfældigt udvalg af ensartede eller forskelligartede Premium-Features; hvert Trading Card repræsenterer et Premium-Feature; Lykkehjul: Køb af et tilfældigt valgt Premium-Feature, af Credits eller af spillepenge. Udbuddet af Premium-Features samt deres aktuelle tariffer, deres funktioner og deres forudsætningskrav, fremgår af den pågældende spilleverdens website. TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at introducere nye Premium-Features. (3) I det omfang som TRAVIAN GAMES udbyder Trading Cards, vil TRAVIAN GAMES sikre, at værdien af de købte Trading Cards svarer til værdien af de indsatte Credits. TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at stille et system til rådighed for spillet eller for enkelte spilleverdener, som gør det muligt for brugeren at bytte enkelte eller flere af hans købte Trading Cards til enkelte eller flere nye Trading Cards og/eller Credits. (4) I det omfang som TRAVIAN GAMES udbyder et Lykkehjul, vil TRAVIAN GAMES sikre, at værdien af de købte Premium-Features som minimum svarer til værdien af de indsatte Credits. (5) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at stille en platform til rådighed for spillet eller for enkelte spilleverdener, som gør det muligt for brugerne at bytte Premium-Features indbyrdes eller at handle med disse. (6) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til løbende at tilbyde nye Premium- Features hhv. at ændre eller indstille enkelte af de eksisterende. I dette tilfælde vil TRAVIAN GAMES tilbyde andre Features efter brugerens valg som erstatning for de allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode endnu ikke er påbegyndt på ændrings- eller det kommende indstillingstidspunkt, og/eller godskrive de indsatte Credits. De allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt på ændrings- eller det kommende indstillingstidspunkt, vil ikke blive erstattet. (7) Hvis den eksisterende spillebrugskontrakt mellem TRAVIAN GAMES og brugeren ophører (fx gennem opsigelse eller indstilling af spillet eller af en spilleverden), vil de allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt på opsigelsestidspunktet, ikke blive erstattet, heller ikke hvis deres brugsperiode endnu ikke er udløbet. For allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode endnu ikke er påbegyndt på ophørstidspunktet, vil de indsatte Credits efter brugerens ønske blive godskrevet. 10 Spillepenge TRAVIAN GAMES vil i spillet muligvis stille en service til rådighed for brugeren, som simulerer spilinterne betalingsmidler. ( Spillepenge ). Spillepengene vil blive aktiveret gennem specifikke, spilinterne aktioner fra brugeren. Brugeren er klar over, at spillepengene er en spilfunktion, og ikke rigtige penge. Enhver handel eller byttehandel med spillepenge mellem brugerne mod rigtige penge er udtrykkeligt forbudt. Ombytning af spillepenge mod rigtige penge er i hvert tilfælde udelukket. 8

9 11 Brugerens forpligtigelser (1) En bruger må ikke have flere Spilkontoer inden for den samme spilleverden. Det er dog tilladt at have en Spilkonto i forskellige spilleverdener samtidig. TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at godkende flere Spilkontoer pr. bruger for spillet eller for enkelte spilleverdener. I disse tilfælde vil TRAVIAN GAMES gøre den pågældende bruger særskilt opmærksom på dette. (2) Brugeren forpligter sig til, ved brugen af alle websites og spil drevet af TRAVIAN GAMES at overholde de for ham gældende love og regler. Han forpligter sig til at overholde de respektive, gældende spilleregler. Endvidere forpligter han sig til at afholde sig fra de følgende handlinger: Udbredelse af ytringer med fornærmende, chikanerende, voldeligt, voldsfremmende, oprørsk, sexistisk, obskønt, pornografisk, racistisk, umoralsk eller i øvrigt anstødeligt eller forbudt indhold (herunder regnes også samtlige spilinterne betegnelser, fx brugernavn, Avatar-navn, betegnelser for landsbyer, byer, alliancer, gilder, slægter, klaner, fartøjer, øer, foreninger etc.); Fornærmende, chikanerende, truende, intimiderende, bagtalende, generende opførsel over for andre brugere; Udbredelse af ytringer med reklamemæssigt, religiøst eller politisk indhold (herunder regnes også samtlige spilinterne betegnelser, fx brugernavn, Avatar-navn, betegnelser for landsbyer, byer, alliancer, gilder, slægter, klaner, fartøjer, øer, foreninger etc.); Udspionering, videregivelse eller udbredelse af andre brugeres eller TRA- VIAN GAMES medarbejderes personlige eller fortrolige informationer, anden krænkelse af andre brugeres eller TRAVIAN GAMES medarbejderes privatliv; Udbredelse af usande påstande om andre brugeres eller TRAVIAN GAMES medarbejderes race, religion, køn, seksuel orientering, herkomst, social stilling (herunder regnes også samtlige spilinterne betegnelser, fx brugernavn, Avatar-navn, betegnelser for landsbyer, byer, alliancer, gilder, slægter, klaner, fartøjer, øer, foreninger etc.); Udspionering, videregivelse eller udbredelse af fortrolige informationer fra TRAVIAN GAMES; Udbredelse af usande påstande om TRAVIAN GAMES (herunder regnes også samtlige spilinterne betegnelser, fx brugernavn, Avatar-navn, betegnelser for landsbyer, byer, alliancer, gilder, slægter, klaner, fartøjer, øer, foreninger etc.); Foregive at være en medarbejder af TRAVIAN GAMES eller af en tilknyttet virksomhed eller samarbejdspartner af TRAVIAN GAMES; Brug af ophavsretsligt beskyttede billeder, fotografier, grafikker, videoer, musikstykker, sounds, tekster, mærker, titler, betegnelser, software eller andet indhold uden rettighedsindehavernes samtykke eller lovmæssig tilladelse; Brug af forbudt eller illegalt indhold; Udnyttelse af programmeringsfejl (såkaldte Bugs); 9

10 Aktioner, som kan medføre en uhensigtsmæssig høj belastning af serverne og/eller massivt kan forringe spilleforløbet for de øvrige brugere; Hacking eller cracking, såvel som fremme af eller opmuntring til hacking eller cracking; Udbredelse af forfalsket software, såvel som fremme af eller opmuntring til udbredelse af forfalsket software; Upload af filer som indeholder virus, trojanere, orme eller ødelagte data; Brug eller udbredelse af Auto -softwareprogrammer, Makro - softwareprogrammer, eller andre cheat utility -softwareprogrammer; Modificeringer af spillet, af spillets websites eller dele heraf; Brug af software, som muliggør såkaldt Datamining eller på anden måde opfanger eller samler informationer som står i forbindelse med spillet; Forstyrrelse af overførsler fra og til spillets servere og af spillets websiteservere; Indtrængen i spillets servere eller spillets website-servere. (3) Brugeren forpligter sig til at overholde spillereglerne. (4) TRAVIAN GAMES stiller med sine websites kun en platform til rådighed for spillernes indbyrdes kommunikation. Brugeren er selv ansvarlig for indholdet i denne kommunikation. Platformen er udelukkende beregnet til den spillerelaterede kommunikation. Det er forbudt at spamme kommunikationsplatformen med nyheder, kædebreve, sneboldsystemer og andre former for spam. (5) Brugeren er kun berettiget til at bruge spillet ved hjælp af de gængse webbrowsere. Enhver brug af tilføjelsesprogrammer, scripts eller andre hjælpemidler ud over dette, er udtrykkeligt forbudt. (6) Alle brugere skal få så megen spilleglæde i så lang tid som muligt ud af spillene og spilleverdenerne. TRAVIAN GAMES henstiller derfor til, at de regler og forpligtigelser nævnt i (1) til (5) bliver overholdt. Til dette formål har TRAVIAN GAMES ret til at benytte sig af passende programmer samt trænet personale, som afslører sådanne overtrædelser på brugernes side og i tilfældet af en begrundet mistanke om overtrædelse identificerer brugeren. Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på TRAVIAN GAMES erklæring om databeskyttelse. (7) En overtrædelse af de regler og forpligtigelser nævnt i (1) til (5) kan, alt efter overtrædelsens karakter, straffes med fratrækning af brugerens spilfremskridt og/eller med en øjeblikkelig, midlertidig spærring af Spilkontoen. I det enkelte tilfælde vil en medarbejder fra TRAVIAN GAMES med speciel træning i afsløring af overtrædelser efter bedste skøn træffe en beslutning om overtrædelsens følger. Brugeren anerkender medarbejderens beslutning som forpligtende. Endvidere accepterer brugeren, at TRAVIAN GAMES ikke kan fremlægge de mekanismer, som har ledt til overtrædelsens afsløring, da disse mekanismer ellers på en enkel måde ville kunne omgås. (8) En overtrædelse af de regler og forpligtigelser nævnt i (1) til (5) kan endvidere efter advarsel resultere i Spilkontoens øjeblikkelige spærring eller 10

11 sletning, eller i en øjeblikkelig, ekstraordinær opsigelse af spillebrugskontrakten af særlig grund. Ved tungtvejende overtrædelser er en særskilt advarsel ikke nødvendig. En overtrædelse opfattes specielt som tungtvejende, hvis den specifikke sags samlede omstændigheder og en afvejning af TRAVIAN GAMES og brugerens interesser gør det uacceptabelt for TRA- VIAN GAMES at skulle påregne en yderligere overtrædelse. (9) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til efter en vedvarende spærring eller sletning af Spilkontoen eller en ekstraordinær opsigelse af spillebrugskontrakten at nægte brugeren fremtidig tilmelding til spillet. (10) Brugeren skal sørge for at holde sin adgangskode hemmelig og af sikkerhedsmæssige årsager ændre den med jævne mellemrum. Bliver en brugers Spilkonto brugt af en tredjeperson, efter at denne er kommet i besiddelse af brugerens adgangsdata, fordi brugeren ikke i tilstrækkelig omfang har sikret disse, vil brugeren blive behandlet, som om han selv havde handlet. Brugeren har ret til at bevise, at det ikke var ham selv, der handlede, og at Spilkontoen er tilstrækkeligt beskyttet for fremmed adgang. (11) Såfremt der ikke er fastlagt andet i nærværende AFB eller i anden aftale med brugeren, vil TRAVIAN GAMES typisk kommunikere med brugeren pr. . Brugeren skal sikre, at de s, som TRAVIAN GAMES fremsender til den -adresse, han har oplyst ved registreringen eller som han senere har meddelt til TRAVIAN GAMES, også når frem til ham. Dette skal han bl.a. sikre gennem tilsvarende spamfilter-indstillinger og gennem jævnlige tjek af den pågældende adresse. I øvrigt forbeholder TRAVIAN GAMES sig retten til frit at vælge korrespondanceformen for den øvrige skriftlige korrespondance. (12) Det anbefales, at brugeren ved hver henvendelse til TRAVIAN GA- MES oplyser sit spillernavn, såvel som spilleverden og Spilkontoen, som henvendelsen relaterer sig til. 12 Spillets fejl og mangler (1) TRAVIAN GAMES stiller brugen af spillet og af spillets websites til rådighed for brugeren i den pågældende tilgængelige version. Bortset fra brugerens krav i forbindelse med spillets eller spilhjemmesidens mangler har brugeren ingen krav på opretholdelse eller oprettelse af en bestemt tilstand og/eller funktionsomfang af spillet eller spillets hjemmesider. (2) Det anbefales, at brugeren som et bidrag til spillets korrekte drift altid dokumenterer eventuelt opstående mangler på spillet eller på TRAVIAN GA- MES øvrige tjenesteydelser eller leveringer, og i særdeleshed indrapporterer disse ved hjælp af fejlmeddelelsers protokollering. (3) Det anbefales, at brugeren til sin egen beskyttelse og specielt for bevissikringens skyld, retter alle sine klager til TRAVIAN GAMES i skriftlig form. (4) TRAVIAN GAMES giver ingen garantier i juridisk forstand, medmindre der i skriftlig form udtrykkeligt bliver fastlagt andet. 11

12 13 TRAVIAN GAMES ansvar (1) Så vidt TRAVIAN GAMES tjenesteydelser er gratis, hæfter TRAVIAN GA- MES under ingen omstændigheder for andre skader end dem forårsaget af grov uagtsomhed eller af forsæt. I tilfælde af juridiske mangler hæfter TRAVIAN GAMES derudover kun for forsætligt fortiede mangler. (2) Så vidt TRAVIAN GAMES tjenesteydelser er betalingspligtige, hæfter TRA- VIAN GAMES ubegrænset i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. Endvidere hæfter TRAVIAN GAMES ved uagtsom krænkelse af væsentlige kontraktpligter eller ved garantikrænkelse. Væsentlige kontraktpligter forstås som de pligter, der overhovedet muliggør kontraktens implementering, hvis krænkelse bringer kontraktens formål i fare og hvis opfyldelse brugeren nødvendigvis må kunne stole på. I det sidstnævnte tilfælde hæfter han dog ikke for den ikke-forudsigelige, ikke kontrakttypiske skade. Forældelsesfristen for krav iht. Sætningerne 2-4 er 2 år. TRAVIAN GAMES hæfter ikke ved let uagtsom krænkelse af andre pligter. (3) Ovenstående ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser gælder ikke ved skader på liv, krop og helbred eller hvis TRAVIAN GAMES har givet en garanti. TRAVIAN GAMES ansvar iht. produktretsinstansen såvel som i anvendelsesområdet af 44a TKG, berøres ikke heraf. (4) Den forudsigelige skade er beløbsmæssigt begrænset til EUR 100,- pr. Spilkonto. (5) Ansvaret for gendannelse af brugerdata begrænses i øvrigt beløbsmæssigt til de omkostninger, som er nødvendige for gendannelsen af de data, som også ville være gået tabt under jævnlige og hensigtsmæssige datasikringsprocesser, eller som også ved manglende jævnlige og hensigtsmæssige datasikringsprocesser på en anden måde kan rekonstrueres ud fra maskinlæseligt datamateriale uden større problemer. (6) Ovenstående ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder også med henblik på ansvaret af TRAVIAN GAMES ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, sælgere og hjælpere, i særdeleshed til fordel for anpartsindehavere, medarbejdere, sælgere, organer og deres medlemmer i relation til deres personlige ansvar. (7) Ovenstående regler medfører ikke en ændring af bevisbyrden til ulempe for brugeren. 14 Bindingsperiode, opsigelse (1) Kontrakterne mellem brugeren og TRAVIAN GAMES i henhold til brugen af spilleverdenernes basis-version bliver tegnet på ubestemt tid, medmindre der er fastlagt andet i det konkrete tilbud fra TRAVIAN GAMES. (2) Spillebrugskontrakten kan til enhver tid ordinært opsiges af begge parter uden begrundelse og med øjeblikkelig virkning, medmindre der udtrykkeligt er aftalt en tidsbegrænset bindingsperiode. (3) Parternes ret til ekstraordinær opsigelse af spillebrugskontrakten med øjeblikkelig virkning af en berettiget grund, berøres ikke af de ovenstående regler. Den ekstraordinære opsigelse med øjeblikkelig virkning af en vigtig grund er kun tilladt med oplysning af grunde. 12

13 (4) Bortset fra 11 (8) er TRAVIAN GAMES især berettiget til at opsige spillebrugskontrakten af en berettiget grund, hvis brugeren uagtet meddelelse fra TRAVIAN GAMES ikke bruger sin Spilkonto hen over et tidsrum nærmere beskrevet i spillereglerne; brugeren bytter eller handler med Credits mod rigtige penge. (5) Af tekniske årsager bliver den endegyldige sletning af brugerdata og Spilkonto forsinket med få dage. (6) Opsigelsen af spillebrugskontrakten og/eller Spilkontoen skal ske i skriftlig form. Telefax eller gælder som skriftlig form. (7) Bliver spillebrugskontrakten opsagt, kan spillepenge ikke byttes tilbage til rigtige penge; det samme gælder Credits bortset fra 2 (5). Vedrørende konvertering af allerede aktiverede Premium-Features til Credits i tilfældet af en opsigelse, se 9 (7). (8) Sletningen af en Spilkonto berører ikke gyldigheden af den tegnede spillebrugskontrakt. 15 Databeskyttelse, annonceringer (1) TRAVIAN GAMES vil naturligvis behandle alle personlige data, som brugeren fremsender i løbet af forretningsforholdet, strengt fortroligt og i henhold til de gældende databeskyttelsesregler. (2) Af tekniske årsager er en deltagelse i spillet og i de dertil knyttede tjenester ikke muligt uden at der bliver gemt brugerdata. Med sin tilmeldelse til opretning af en Spilkonto hhv. med brugen af de tjenester der er tilknyttet spillet, erklærer brugeren sig indforstået med den elektroniske opbevaring og bearbejdning af data. (3) Ønsker en bruger den komplette sletning af sine data, så medfører dette automatisk også sletningen af alle hans Spilkontos, som han har oprettet i de spil TRAVIAN GAMES administrerer, såvel som opsigelsen af spillebrugskontrakten. (4) Med Spilkontoens sletning fjerner TRAVIAN GAMES den pågældende brugers data fra sit system. TRAVIAN GAMES er dog også efter Spilkontoens sletning fortsat berettiget til pr. at orientere brugeren om nyudviklinger (til fx efter den automatiske slutning af en spilleverden at informere brugeren om opstarten af nye spilleverdener). Brugeren kan til enhver tid modsige udsendelsen af sådanne s, uden at der opstår yderligere omkostninger herfor, bortset fra omkostningerne for fremsendelsen af selve fortrydelsen (til basistarif). Endvidere vil brugeren med hver information fremsendt af TRAVIAN GAMES og med hvert Nyhedsbrev få mulighed for at nægte modtagelsen af yderligere informationer og for at fremsende en tilsvarende fortrydelse. (5) Brugeren er klar over, at de websites, som TRAVIAN GAMES administrerer, såvel som selve spillet, muligvis til dels kan blive finansieret via annonceringer. Brugerens data kan også blive brugt til at fremsende reklamebudskaber til ham, som svarer til hans interesser (baseret på de informationer, som han har fremsendt til TRAVIAN GAMES, såvel 13

14 som på hans handlinger internt på de websites og spil, som TRA- VIAN GAMES administrerer). Dette samtykke kan naturligvis til enhver tid fortrydes skriftligt (fx pr. ), uden at der opstår yderligere omkostninger herfor, bortset fra omkostningerne for fremsendelsen af selve fortrydelsen (til basistarif). Brugeren vil med hvert reklamebudskab få mulighed for at nægte modtagelsen af yderligere informationer og for at fremsende en tilsvarende fortrydelse. (6) I øvrigt er TRAVIAN GAMES databeskyttelseserklæring gældende. 16 Slutbestemmelser (1) For nærværende AFB og for alle kontrakter sluttet på basis af nærværende AFB gælder Forbundsrepublikken Tysklands ret. Anvendelsen af FN- Købsretten om køb af bevægelige ting, såvel som det tyske og internationale privatrets kollisionsregler, er udelukket. (2) Såfremt brugerens bopæl eller varige opholdssted befinder sig uden for Forbundsrepublikken Tyskland, er værnetinget TRAVIAN GAMES hovedsæde. Dette gælder også, når brugerens bopæl eller varige opholdssted på klagetidspunktet er ukendt. (3) Skulle enkelte bestemmelser af nærværende AFB være ugyldige, så bliver gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke berørt heraf. Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld Straße München Munich District Court, HRB Ust-Id Nr. DE Forretningsfører: Siegfried Müller Status:

Almene forretningsbetingelser

Almene forretningsbetingelser Almene forretningsbetingelser Dette spil stilles til rådighed af Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, D-80807 München i det følgende: TRAVIAN GAMES. Samtlige tjenesteydelser i rammen af dette

Læs mere

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge.

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge. 1. Anvendelsesområde wwg worldwidegames GmbH driver en online-spilportal ved hjælp af forskellige toplevel-domæner (playnik.com, play-nick.com, playnik.de m.fl.) samt forskellige underdomæner og kaldenavne

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2010 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 13.06.2014 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Boliga ApS vilkår og betingelser

Boliga ApS vilkår og betingelser Boliga ApS vilkår og betingelser Gældende fra d. 01.03.2015 Boliga ApS generelle vilkår og betingelser 1. Introduktion Velkommen til Boliga, Boliga Selvsalg og Boliga Lejnu, der er en del af Boliga ApS,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende pr. Juli 2012 - version 1.04

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende pr. Juli 2012 - version 1.04 Almindelige forretningsbetingelser Gældende pr. Juli 2012 - version 04 Electronet24 GmbH Direktør: Andreas Pauli Am Bahndamm 88 25469 Halstenbek/Tyskland Tlf. +49.4102-4 555 80 Fax +49.4102-4 555 8 287

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk 1 Anvendelsesområde 2 Indgåelse af aftale 3 Leveringsbetingelser / forsendelsesomkostninger 4 Betalingsbetingelser / restance 5 Forældelse / undersøgelses-

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr By Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemstype (se nedenfor) Har du læst betingelserne på side 2? Så skriv under her:

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere