Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar Aabenraa Sogn. Afregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning"

Transkript

1 Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio året. Ydelser, der ikke fremgår af takstoversigten, betales efter aftale. For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes en timeløn på 368 kr. inkl. moms. Takster for Aabenraa Kirkegård pr. 1. januar 2014 Aabenraa Sogn

2 Bisættelse og begravelse Obligatorisk vedligeholdelse For begravelse og bisættelse skal der ikke betales moms. Medlemmer Ikke medlemmer Gravkastning 0 kr kr. Nedsættelse af urne 0 kr. 789 kr. For nedsættelse i dobbelt dybde betales et tillæg på 50 % af prisen for ikkemedlemmer. For gravkastning og urnenedsættelse på lørdage betales et tillæg på 50 % af prisen for ikke-medlemmer. Reetablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse og nedlæggelse påhviler gravstedslejer (gælder også for legataftaler). Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år og for et kistegravsted 25 år (børn dog 15 år). Det betyder, at der ikke kan foretages yderligere kistebegravelser på den enkelte gravplads i fredningsperioden. Ved urnenedsættelser kan dette ske i det omfang, placering ikke forstyrrer gravfreden for i forvejen nedsatte urner. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder Taksterne for erhvervelse og fornyelse gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af et gravsted skal ske for en hel fredningsperiode (urnegravsted 10 år, kistegravsted 25 år (børn dog 15 år)). Prisen for erhvervelse dækker den første fredningsperiode for gravstedet. Fornyelse kan efter fredningstidens udløb ske på et åremål, dog min. 5 år. For erhvervelse og fornyelse skal der ikke betales moms. Erhvervelse af gravsted samt leje i første fredningsperiode Medlem Ikke medlem Fornyelse pr. år efterfølgende Medlem Ikke medlem For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som gælder i gravpladsens fredningsperiode (urnegravsted 10 år, kistegravsted 25 år (børn dog 15 år)). Priserne er inkl. moms Første fredningsperiode Fornyelse pr. år efterfølgende (min. 5 år) sted med stauder og fælles sten (afd kr. 368 kr. N-19-K) sted med stauder og efeu (10 år) kr. 368 kr. Afd. G01 (herudover bidrag til hæk) Kistegravsted med stauder og efeu (25 år) kr. 368 kr. Afd. G01 (herudover bidrag til hæk) i plæne med plade (2 pladser) kr. 229 kr. Kistegrav i plæne med plade (1 plads) kr. 268 kr. Kistegrav i plæne med plade (2 pladser) kr. 396 kr. Urne i plæne (ukendt fællesgrav) kr. Kiste i plæne (ukendt fællesgrav) kr. Bidrag til vedligeholdelse af hæk Afd. G01 (gl. del), G02, G03, G04 (østl. del), G05, N05, N07, N08, N10-N19 2 kistes gravsted m. hæk på 3 sider Afd. G01 (stauder og efeu) 1 kistes gravsted m. ryghæk Afd. N16 (samt fornyelse af eksisterende grave i afd. G03, N08 og N19) 1 kistes gravsted m. hæk på 3 sider Afd. N09 sted med 3 hække (4 urner) Afd. G04 (vestl. del) og N20 sted med ryghæk (2-8 urner) 4.312,50 kr. 172,50 kr kr kr. 114 kr. 540 kr. 54 kr. 200 kr. 20 kr. 1 kistegravplads 0 kr kr. 36 kr. 143 kr. 2 kistegravpladser 0 kr kr. 72 kr. 289 kr. Yderligere pr. kisteplads 0 kr kr. 50 kr. (2-4 pladser)* 0 kr. 546 kr. 14 kr. 55 kr. (6-8 pladser) 0 kr kr. 27 kr. 109 kr. Urneplads i fællesgrav 0 kr. 546 kr. Kisteplads i fællesgrav 0 kr kr. * For urnegravsteder i afd. N-19-K betales et tillæg for messingplade, også for medlemmer.

3 mv. af gravsteder Med undtagelse af den obligatoriske vedligeholdelse angivet ovenfor er det op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet. Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet, kan der vælges mellem en årlig afregning eller en flerårig aftale (en såkaldt legataftale se nedenfor). Ved nytegning og forlængelser af vedligeholdelsesaftaler samt ved tegning af legataftaler kan der forekomme udgifter til opretning m.v. af gravstedet (f.eks. fjernelse af forvoksede planter, ændring af grustype el. andet). omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet vedligeholdelse af stenkanter og bed m.v. Priserne er inkl. moms Gravsted med 1 kistegravplads Gravsted med 2 kistegravpladser Fredningsperiode kr kr kr kr kr. Pr. år 767 kr. 301 kr kr. 502 kr. 703 kr. Tegning af legataftale (min. 5 år): Der kan tegnes en flerårig aftale om vedligeholdelse m.v. af gravsteder for minimum 5 år. Prisen herfor fastsættes som årlig regning x aftalens løbetid (år). Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen udover almindelig renholdelse og vedligeholdelse af stenkanter og bed følgende: Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter Opretning efter jordsætning Supplerende pålægning af grus Rensning for alger og opretning af gravminder Yderligere pr. kistegravsted udover 2 pladser (2 pladser) (4 pladser) (6-8 pladser) kr kr kr kr kr kr kr kr. 168 kr. 301 kr. 327 kr. 654 kr. 252 kr. 767 kr. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Ved grandækning af kistegravsteder dækkes % af gravstedet. Ønskes fladedækning betales for merforbruget af gran (50 kr. inkl. moms pr. kg.). : Stedmoderblomst. : Isbegonie. Andre blomster afregnes efter dagspris.

4 Uddrag af vedtægten for Aabenraa Kirkegård Vedr. bisættelse og begravelse Begravelse omfatter: 1. Evt. nedtagning af monument samt rydning af beplantning og belægning. 2. Gravning og tilkastning af grav. 3. Oprydning og klargøring af materiel. 4. Opretning og efterfyldning med jord (ca. 6 måneder) Urnenedsættelse omfatter: 1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belægning. 2. Gravning og tilkastning af urnegrav. 3. Assistance ved nedsætning af urne. 4. Evt. plantning af opgravede planter/retablering af belægning. 5. Opretning og efterfyldning med jord. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder Erhvervelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. 3. Evt. rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belægning m.v. ved hjemfald (udløb). Fornyelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. Obligatorisk vedligeholdelse Ren- og vedligeholdelse vedr. gravpladser i fællesgrav (ukendt og plæne med plade) omfatter: 2. Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen hele vækstperioden. 3. Området renholdes ca. hver uge i vækstperioden. 4. Græs vedligeholdes med gødning, vertikalskæring og topdressing. 5. Udskiftning af beplantning og græstæppe efter behov. Obligatorisk vedligeholdelsesaftale for gravsted med stauder og efeu (afd. G01): Et eventuelt blomsterbed foran gravstenen er indeholdt i den obligatoriske vedligeholdelsesaftale, men der skal betales efter regning for forårs- og sommerblomster og eventuelle andre ønsker. Obligatorisk vedligeholdelsesaftale for gravsted med stauder og fælles sten (afd. N-19-K): Kirkegården forestår vedligeholdelsen af beplantningen. af hække af hække på gravsteder, hvor der (i h.h.t. den af provstiet godkendte helhedsplan for kirkegården) skal være hække, skal foretages af kirkegården. Fornyelse af et gravsted kan normalt ske efter fredningsperiodens udløb, undtagen er dog gravpladser i fællesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i forbindelse med en regulering af kirkegården. Fornyelse kan ikke ske for kortere åremål end 5 år. For ikke-medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for én kistegravplads/urnegravsted (2 pladser) selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken, og fredningsperioden for den senest bisatte/begravede endnu ikke er udløbet. Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til 25 år for en kiste og 10 år for en urne fra det år, gravstedet tages i brug til et ikke-medlem af folkekirken.

5 mv. af gravsteder (årlige aftaler) Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser. F.eks. kan der vælges renholdelse og grandækning eller renholdelse og forårs- og sommerblomster, eller alle ydelserne kan vælges. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Renholdelse af et gravsted omfatter: 2. Alm. renholdelse ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten. Alm. grandækning af et gravsted omfatter: 2. Gravstedet fladedækkes 30 % - 40 % med pyntegrønt. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes. ning af et kistegravsted omfatter: 2. Gravstedet fladedækkes 30 % - 40 % med pyntegrønt og der udføres mindre grandekorationer m.v. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes ning af et urnegravsted omfatter: 2. Gravstedet fladedækkes 75 % % med pyntegrønt og der udføres mindre grandekorationer m.v. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes mv. af gravsteder (legataftaler) Ren og vedligeholdelse af et gravsted med legataftale omfatter: 2. Alm. renholdelse ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten. 6. Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter. 7. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen. 8. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning. 9. Rensning af gravminde for grønalger. 10. Kistegravsteder, hvor der er indbetalt for anlæg, ren- og vedligeholdelse, reetableres uden beregning, hvis ny begravelse sker inden for de første 5 år. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser såsom sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af gravminder med indskrift og lignende, må der herfor betales særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftet. Kirkegården udfærdiger i alle tilfælde specificeret tilbud på vedligeholdelse, omfattende prisen på og omfanget af den almindelige vedligeholdelse samt prisen på og omfanget af eventuelle særlige ydelser. Ønskes vedligeholdelsen overtaget af kirkegården for længere tid end en fredningsperiode, skal overenskomst herom med specifikation af ydelsernes omfang og pris i hver enkelt tilfælde godkendes af stiftet. Forårs- og sommerblomster omfatter: 1. Jorden i plantegruppen løsnes evt. suppleres med muldjord/sphagnum. 2. er (stedmoder) og sommerblomster (isbegonia) plantes og vandes 2 gange. 3. Stedmoder fjernes inden juni måned og isbegonia fjernes inden granpålægning. Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser følgende opgaver: Anlæg af gravsteder, nyplantning eller omplantning, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, yderligere granpyntning, renholdelse af monument m.v., der betales på en regning efter gældende takster. Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt tilbud på disse ydelser.

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere