Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx International økonomi B Lisbeth Hvid Christensen Rb10hhxb2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Introduktion til International økonomi Basal samfundsøkonomi/produktion og indkomst Finanskrise og Danmarks økonomi/økonomiske politikker Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik Den offentlige sektor og velfærdssamfundet Danmarks handel og konkurrenceevne Globalisering, verdenshandel og handelsteorier Internationale organisationer Betalingsbalance og valuta Den finansielle sektor Husholdninger, virksomheder og inflation Side 1 af 12

2 Titel 1 Indhold Introduktion til International økonomi Diverse artikler og opgaver. 5 lektioner Introduktion til forskellige nationale og internationale samfundsøkonomiske problemstillinger Klasseundervisning. mindre gruppearbejder - plenum Side 2 af 12

3 Titel 2 Basal samfundsøkonomi/produktion og indkomst Indhold International økonomi B, Kureer 2010, Systime kap. 2, 3 og 4 Supplerende stof: Projektforløb: Byg en bro Avisartikler Analyserapporter Jyske bank 12 lektioner Samfundsøkonomiske mål BNP årets og faste priser Økonomisk kredsløb Multiplikatorer Forsyningsbalancen Udbud og efterspørgselskurve prisdannelse Forsyningsbalancen Klasseundervisning og parsamarbejde om byg en bro, plenum. samt test. Side 3 af 12

4 Titel 3 Finanskrise og Danmarks økonomi/økonomiske politikker Indhold Kureer og Lundgren, International Økonomi kap , 12, 13, 14, 17 Kernestof: Supplerende stof: Jyske bank rapporter Jyske bank TV Aktuelle avisartikler om global og dansk økonomi Internettet Fokus på den finansielle og globale krise Temaforløb: Global økonomisk krise og økonomiske politikker 16 lektioner Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne indsigt i og forståelse for udviklingen i den globale og danske økonomi samt samspillet mellem disse. Udviklingen i den globale økonomi De samfundsøkonomiske mål Balanceproblemer i dansk økonomi Danmarks økonomiske udvikling Makroøkonomisk landeanalyse Makroøkonomiske nøgletal Temarapport + eleverne derudover arbejder selvstændigt i grupper med spørgsmål til kapitlerne. Opgaverne gennemgås og diskuteres på klassen. Side 4 af 12

5 Titel 4 Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik Indhold International økonomi B, Kureer 2010, Systime kap Anvendt uddannelsestid 10 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, løndannelse, Arbejdsløshedsformer delmarkeder flaskehalse Arbejdsmarkedspolitik Mål: anvende grundlæggende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af samspillet mellem de økonomiske delsektorer analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere, diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger Klasseundervisning og individuel opgaveløsning Side 5 af 12

6 Titel 5 Indhold Den offentlige sektor og velfærdssamfundet International økonomi B, Kureer 2010, Systime kap. 7, 8 (delvis 6 flexicurity) Oversigt over velfærdsmodeller Diverse artikler og statistikker https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Michael Mores film Sicko Anvendt uddannelsestid 16 lektioner Offentlige sektors opgaver og økonomiske rammer Finanspolitik og dens anvendelse i Danmark Finansloven Velfærdssamfundet (miniprojekt se nedenstående) Formål: Med udgangspunkt i tre forskellige velfærdsmodeller at udarbejde en analyse af et lands velfærdssystem og samfundsøkonomiske problemstillinger mhp. at foretage en vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Der udarbejdes miniprojekter indenfor den skandinaviske model, den anglesaksiske og den centraleuropæiske model. Faglige mål: analysere tabeller, diagrammer og tekst vedrørende et lands erhvervsstruktur, demografi og økonomi. opstille tabeller og tegne diagrammer til at illustrere samfundsøkonomiske data og foretage simple beregninger i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser. analysere tabeller, diagrammer og tekst vedrørende et lands erhvervsstruktur, demografi og økonomi. opstille tabeller og tegne diagrammer til at illustrere samfundsøkonomiske data og foretage simple beregninger i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, mundtlige fremlæggelser Side 6 af 12

7 Titel 6 Danmarks handel og konkurrenceevne Indhold International økonomi B, Kureer 2010, Systime kap. 18 og 19 Studieområdet del 1 tema 2 *Danmark i Verden* Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner Danmarks handel fordelt på lande Hvilke varer og tjenester handler Danmark med? Faktorer der påvirker Danmarks udenrigshandel Priskonkurrenceevnen Den strukturelle konkurrenceevne Porters diamant Mål: anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at redegøre for udviklingen i Danmarks udenrigshandel samt den globale handel Klasseundervisning, gruppearbejde med fremlæggelse og individuel opgaveløsning Side 7 af 12

8 Titel 7 Globalisering, verdenshandel og handelsteorier og EU Indhold Kurer og Lundgren: International økonomi kap Supplerende materiale: Film: DR dokumentar Mit job flytter til Inden Dokumentar: T-shirts travles frihandel og protektionisme Tough Road En hel dag, hvor kaffespillet køre. Fra kaffebønder til Kaffecafé Fokus på den globale krise Aktuelle avisartikler og hjemmesider. Ca. 10 lektioner Verdenshandelens udvikling og fordeling Globaliseringen af verdensøkonomien Ulande ilande Verdenshandel Globaliseringens årsager og konsekvenser Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne kendskab til verdenshandlens udvikling og globaliseringen af verdenshandlen. Eleverne skal kunne analysere og vurdere globaliseringens betydning for Danmark og den øvrige verdenshandel. Eleverne skal endvidere have kendskab til forhold der karakteriser ulande og ilande. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion. Eleverne arbejder derudover i grupper om emnet. Gruppernes arbejde fremlægges og afleveres. Kaffespillet Tough Road hvor eleverne kan være fra fx kaffebonde, handelsmand, børsdealer mm Udvikling af spil om handelsteorier spilles i 5 runder med kåring af bedste spil. Side 8 af 12

9 Titel 8 Internationale organisationer /EU Indhold Kureer og Lundgren, International Økonomi 2006 kap 22, 23, 24 og 25 WTO organisation, baggrund, formål og virke Frihandelsområder baggrund, formål og virke IMF og Verdensbanken baggrund, formål og virke EU baggrund, formål og virke EU s landbrugsstøtte Supplerende stof: Film: Folketinget 4 små film om EU Tv-udsendelse: DR1 film: Den dyre støtte Problematisering af Landbrugsstøtten Eurokrisen - Grækenland og øvrige PIIGS lande. Tough Road En hel dag, hvor kaffespillet køre. Avisartikler Anvendt uddannelsestid: 16 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Mål: Eleverne skal kunne anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde og redegøre for udviklingen i Danmarks udenrigshandel samt den globale handel. Eleverne skal redegøre for og vurdere for nationale og internationale samfundsøkonomiske problemstillinger. Læreroplæg opgaveløsning både i grupper og individuelt. Klassediskussion. Heldagsarrangement hvor eleverne arbejder med tough Road (kaffespil) Test på tværs af tema Side 9 af 12

10 Titel 9 Indhold Betalingsbalance og valuta International økonomi B, Kureer 2010, Systime kap. 9 og 10 Nationalbanken valutakurser, valuta- og pengepolitik Eksamensopgaver om betalingsbalance og valuta 2011 Anvendt uddannelsestid 6 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faktorer der påvirker Danmarks udenrigshandel Betalingsbalancebegrebet Kapitalbalancen og Danmarks udlandsgæld Valutakurssystemer i historisk perspektiv siden 1945 Forhold, der påvirker valutakurserne Valutakurssystemer Valutasamarbejdet i EU, herunder ERM2-samarbejdet Danmark og euroen Den effektive kronekurs Mål: Eleven skal have kendskab til de vigtigste varegrupper på såvel import som eksport siden, samt have viden om de vigtigste eksportmarkeder. Eleven skal kunne analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af ubalance og voksende udlandsgæld. Klasseundervisning og individuel/gruppevis opgaveløsning Arbejder med eksamensopgaver Side 10 af 12

11 Titel 10 Den finansielle sektor Indhold International økonomi B, Kureer 2010, Systime kap. 11 og 12 Læreroplæg om finansielle sektor og obligationer og aktier. Supplerende stof: Nationalbankens publikationer og hjemmeside. Avisartikler Anvendt uddannelsestid: 4 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Nationalbankens opgaver Pengemængden størrelse og betydning Rentestørrelser og rentestruktur Obligationer og aktier Pengepolitik og pengepolitiske instrumenter Sådan bruges pengepolitikken i Danmark historisk og aktuel Mål: Eleverne skal kunne redegøre for Nationalbankens opgaver i dansk økonomi og konsekvenser heraf. Eleven skal have kendskab til de pengepolitiske instrumenter og nationalbankens muligheder for at føre pengepolitik Derudover skal eleven kunne redegøre for og analyserer sammenhængen mellem renteniveauet og erhvervslivets investeringer og den enkelte forbrugers forbrug, samt den heraf afledte betydning for samfundsøkonomien. Eleverne skal have kendskab til hvordan en ført finanspolitik kan have betydning for renten i samfundet og kunne redegør for rentens betydning for valutakursen. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og individuel opgaveløsning Side 11 af 12

12 Titel 11 Husholdninger, virksomheder og inflation Indhold International økonomi B, Kureer 2010, Systime kap. 5 og 18 Anvendt uddannelsestid 4 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Forbrugs- og opsparingskvote Inflation, Årsager til inflation konsekvenser og bekæmpelse Klasseundervisning og individuel opgaveløsning Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Studieretningsprojekter

Studieretningsprojekter Studieretningsprojekter Opgaveformuleringer med International Økonomi indsamlet december 2007 IØ ENGELSK... 2 IØ - SPANSK... 18 IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE... 18 IØ - PSYKOLOGI... 18 IØ - FINANSIERING...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Claus Munch

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere