Gravsted. Når du som pårørende skal arrangere en. begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravsted. Når du som pårørende skal arrangere en. begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende"

Transkript

1 Når du som pårørende skal arrangere en begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende selv havde besluttet sig for det inden sin død. Du skal også afgøre, om der skal være en gravsten, og hvordan den skal se ud

2 Et gravsted er til for de efterladte, hvor de kan mindes afdøde. Hvis ikke du er interesseret i et gravsted, er det ved bisættelser muligt at få urnen sat i en urnehal eller få asken spredt over havet. Beslutningen skal tages, når dødsfaldet bliver anmeldt til kirkekontoret i afdødes bopælssogn. Kirkegårde Nogle mennesker betragter kirkegårde som triste, fordi de er forbundet med døden. Men kirkegårdene er til for de levende og kan være dejlige at besøge, også selvom man ikke har et ærinde på et gravsted. I byerne fungerer de ofte som små oaser, hvor der er smukt og fredfyldt. Kirkegårdene skal give plads til ro, sorg, fordybelse, glæde og fortrøstning. Der er stor forskel på udseende og indretning af kirkegårdene. Beplantningen kan være høje eller lave træer og hække, gravstedernes udformning og størrelse varierer, ligesom måden den enkelte kirkegård er opdelt i afdelinger, grupper og rækker på. Alle må blive begravet på en kirkegård De folkekirkelige kirkegårde i Danmark ejes af folkekirken, der også administrerer de fleste af dem. I nogle større byer er det dog kommunen, der administrerer kirkegårdene. Alle hører lovgivningsmæssigt under Kirkeministeriet. Ifølge Kirkeministeriet er folkekirkens kirkegårde med meget få Begravelsespladser for andre trossamfund På folkekirkens kirkegårde, der som udgangspunkt bestyres af menighedsrådene, men også kan være kommunalt bestyrede, er der nogle steder indrettet særlige afsnit til brug for andre trossamfund. På kirkegårdene i Danmark findes seks mosaiske, 14 katolske og 15 muslimske afdelinger. Andre trossamfund har kun sjældent egne kirkegårde. Den reformerte kirke i Fredericia og Brødremenigheden i Christiansfeld samt enkelte frimenigheder har egne begravelsespladser. Desuden er der indrettet en muslimsk begravelsesplads i Brøndby Kommune. Kirkeministeriet

3 undtagelser de eneste steder, hvor det er muligt at blive begravet. Derfor har alle, uanset deres forhold til folkekirken, ret til at blive begravet eller få urnen nedsat på kirkegården, som hører til deres bopælssogn. Det er også muligt at blive begravet eller få urnen nedsat på en anden kirkegård, hvis man har særlig tilknytning til det sogn eller den kirkegård. Det kan være, at en ægtefælle eller anden nær familie er begravet på kirkegården, eller at den afdøde tidligere har boet i det sogn, hvor han eller hun ønsker at blive begravet. Hos Kirkeministeriet eller på ministeriets hjemmeside, km.dk, kan du læse mere om definitionen af tilknytning til anden kirke. Her kan du også finde oplysninger om hvert enkelt sogn i Sogneportalen, blandt andet navne og mailadresser på præster og menighedsråd. Mange sogne har egen hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger om bl.a. kirkegården. I Sogneportalen er der links til sognenes egne hjemmesider. er På kirkegårdene er det muligt at vælge mellem forskellige typer af gravsteder, og nogle kirkegårde har flere end andre. Mange valgmuligheder kan gøre beslutningen svær at træffe, så besøg evt. flere kirkegårde og gravsteder for at få et indtryk af, hvordan de tager sig ud. En bedemand kan også rådgive om valg af gravsted. Nogle af de mest almindelige er et traditionelt gravsted, gravsted på græs (med eller uden sten) og de ukendtes fællesgrav, som nogle steder også kaldes den anonyme fællesgrav. Traditionelt gravsted Det, der kendetegner et traditionelt gravsted, er, at det er adskilt fra de øvrige med en lille hæk eller anden form for afgrænsning. Her kan du selv bestemme, hvordan gravstedet skal anlægges, om der skal være en gravsten, hvordan den skal se ud, og hvordan pasningen skal foregå. Denne form for gravsted vælger mange pårørende for at have deres eget mindested, hvor de kan sætte blomster. På et traditionelt gravsted til kister kan der være fra en til fire gravpladser, alt efter om det er et enkelt-, dobbelt- eller familiegravsted. Det er også muligt at nedsætte urner på en kistegrav. Det betyder, at en familie f.eks. kan ligge samme sted, uanset om familiemedlemmerne har valgt at blive jordbegravet eller bisat. Ligesom kistegraven er en traditionel urnegrav afgrænset med mulighed for beplantning og valg af gravsten. Individuelle urnegrave har en særlig afdeling på kirkegården, hvor der kan sættes flere urner i samme gravsted, hvis man ønsker det. Den, der har erhvervet brugsret til gravstedet, skal selv betale for Mit barn skal kunne tale med mig Jeg vil selv have et gravsted, helt bestemt, så der er et sted for mit barn at finde og tale med mig, hvis hun ønsker det. Og da jeg er slægtsforsker gennem mange år og selv har været på gravstenjagter på Færøerne, i Sverige og i Frankrig, ved jeg, hvor stor værdi og glæde jeg selv oplever, når jeg finder mine døde et håndgribeligt bevis på, at mine forgængere har været her. To af mine jævnaldrende veninder døde af kræft for hhv. et og halvandet år siden. Den ene har et nummer på en kirkegård ingen gravsten eller noget. Den anden har en vidunderligt smuk bronzeengel og stenbænk, man kan sidde ved, når man besøger hende på hendes gravsted. Et gravsted med aftensol Unge mennesker har sjældent givet klart udtryk for, hvad der skal ske, efter de dør. Der skulle jo gerne være mange år til. Min mand havde ikke ytret noget ønske om et bestemt hvilested, så vi valgte en smuk landsbykirkegård, hvor hans bror var blevet gift flere år forinden. Vi valgte bevidst en plads med aftensol. Det elskede min mand, og da han blev syg, var han netop ved at bygge vores hus om, så vi fik aftenterrasse. Det vigtigste var, at stedet skulle have smukke omgivelser og en smuk stemning. Og så aftensolen. Jeg skal komme der mange år frem og nyder synet af den smukke hvide kirke og de gamle gravsteder og fuglenes kvidren. Det er nærmest terapeutisk at besøge gravstedet, det hjælper omgivelserne med til. Ann Britt, 44 år Karina, 40 år

4

5 gravstenen og har ansvaret for, at stedet bliver passet. Du kan også vælge at lade kirkegården stå for vedligeholdelsen mod betaling, f.eks. plantning af årstidens blomster og granlægning til jul. i græs Ønsker du et gravsted, som ikke kræver vedligeholdelse, kan du vælge et gravsted til kister og urner i græs. Her bestemmer man generelt ikke over, hvordan gravene ser ud. De er anlagt i et fælles græsareal eller i en fælles beplantning, og kirkegårdens personale står for al vedligeholdelse mod betaling, når gravstedet erhverves eller skal fornyes. Pladsen er fastlagt på forhånd i et gravsted i græs. På den måde ved du, hvor afdøde ligger. Der findes gravsteder med og uden sten. Ofte er det liggesten, som er en flad sten med indhuggede bogstaver, der ligger i plan med jorden, men det kan også være opretstående sten. Stenen skal ligesom andre gravsten betales af den, der har ansvaret for gravstedet. Et gravsted uden sten markeres med et nummer i græsset. I kistegravsteder i græs kan der også nedsættes urner. I urnegravstederne er der plads til en eller flere urner. Det er forskelligt fra kirkegård til kirkegård, om der må plantes eller lægges blomster på græsgravstedet. På nogle kirkegårde kan man mod betaling få nedgravet en granitvase til buketter, eller gravstenen kan købes med nedgravet vase. De ukendtes fællesgrav Nogle ønsker at komme på en anonym grav, som også kaldes for de ukendtes grav. Årsagen til dette valg kan f.eks. være, at de ikke vil bebyrde de efterladte med vedligeholdelse, eller fordi de ønsker at være væk, når de dør. De ukendtes fællesgrav er anlagt som et fælles anlæg på kirkegården og kan afhængigt af den enkelte kirkegård rumme urner og kister. Det oplyses ikke, hvor urnen er nedsat, og derfor kan familien normalt ikke være med ved nedsættelse af urnen. På nogle kirkegårde er det dog tilladt. Ellers kan de nærmeste pårørende søge om aktindsigt, som betyder, at man får udleveret et kort over fællesgraven, hvor området for urnens placering er markeret. Er det en kistefællesgrav, vil de pårørende kende stedet, da de følger kisten til sænkning i jorden efter ceremonien i kirken eller kapellet. er for børn På nogle kirkegårde er der anlagt særlige børnegravsteder, så forældre kan vælge et gravsted til deres børn, hvor der ligger andre børn i nærheden. Det kan enten være traditionelle gravsteder, som man selv skal vedligeholde, eller fællesgrave, som kirkegården vedligeholder. Andre muligheder Ud over de nævnte typer har nogle kirkegårde alternativer, som f.eks. skovlignende begravelsespladser i naturskønt terræn eller områder, hvor æbletræer udgør beplantnin- Jeg valgte noget andet, end min kone ønskede Min nu afdøde kone mistede sin mor i en tidlig alder, og derfor ville hun kremeres og ligge på de ukendtes grav som sin mor. Men jeg talte med min kones søster, som sagde, at det ikke havde været rart med de ukendtes grav, fordi der ikke var et sted at gå hen og mindes deres mor. Nu stod jeg så i en situation, hvor jeg måtte vælge, om det var min kones ønsker eller vores fireårige datters tarv, jeg skulle tage hensyn til. Og det vigtige er min datter, så jeg valgte et gravsted. Det er vigtigt for os i dag. Jeg har taget de valg, jeg har, i forhold til fremtiden, ikke fortiden. Jeg tænker mest på, at min datter og jeg skal komme videre. 204 Steffen, 36 år et er til de efterladte Begravelse tænker jeg ikke så meget på. Selve ceremonien og gravpladsen er jo til de efterladte. Den døde er nok ligeglad. Og det er jeg også. Personligt vil jeg brændes. Jeg kan ikke se fidusen i, at døde mennesker skal bruge plads på vores jord, som kunne bruges til noget mere fornuftigt, men igen handler det om de efterladte, og det forstår jeg, og det accepterer jeg. Det kan være, at de efterladte har behov for at sige pænt farvel. Det kan være, at de har behov for et sted, hvor de kan besøge deres døde. Men de døde har ikke behovet. Jesper, 45 år 205

6 gen. Studér derfor kirkegårdene, hvis du er på udkig efter noget, der er anderledes. Flytning af kister og urner Det sker, at pårørende fortryder valget af gravsted. Måske ville de hellere have haft en særskilt grav i stedet for de ukendtes grav for at få et helt bestemt sted at mindes afdøde. Eller måske er det omvendt, fordi de pårørende ikke ønsker at vedligeholde gravstedet mere. Det er svært at få tilladelse til at flytte et lig, der er begravet i kiste på grund af sundhedsmæssige og etiske forhold, men også af hensyn til gravfreden. Med gravfred refererer man til den fred, man skal yde en død persons legeme eller aske. Et lig kan kun flyttes, hvis stiftsøvrigheden, som har tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker og kirkegårde, giver tilladelse. De restriktive regler gør, at det næsten aldrig sker. Urner kan nemmere flyttes, fordi der ikke skal tages de samme hensyn til sundhedsmæssige forhold. Det er kirkegårdsbestyrelsen, der kan give tilladelse til at flytte en urne. Der bliver taget hensyn til gravfreden både til gravfreden for den afdøde, hvis urne ønskes flyttet, men også til gravfreden for de øvrige urner eller kister, der kan være nedsat ved siden af. På de ukendtes fællesgrav skal kirkegårdens personale registrere, hvor hver enkelt person ligger. Det betyder, at man kan søge om at få afdøde flyttet fra fællesgraven, hvis man fortryder, at en pårørende ikke fik et rigtigt gravsted. På de fleste kirkegårde har man forståelse for det, men igen tages hensynet til gravfreden med i beslutningen. Kongelig dobbeltsarkofag Kunstneren Bjørn Nørgaard skal stå for gravmælet over dronning Margrethe II og prins Henrik i Roskilde Domkirke. Bjørn Nørgaard har lavet en model af mindesmærket, som bliver en dobbeltsarkofag. Han har taget udgangspunkt i tallet 7 i forbindelse med udformningen af værket. Selve værket i glas bliver båret af tre søjler af henholdsvis grønlandsk marmor, færøsk basalt og bornholmsk granit, som symboliserer, at regentparret er regenter for alle tre steder. Sarkofagen vil også blive udsmykket med elefanthoveder i sølv, der symboliserer Elefantordenen. Regentparret skal stedes til hvile i Sankt Birgittes Kapel i den nordlige side af kirken

7 på privat grund Nogle mennesker ønsker at blive begravet et sted, som de har en særlig tilknytning til. Stiftsøvrigheden kan give særlig tilladelse til at nedsætte en urne på en privat ejendom, hvis den er på mere end m², og afdøde har en særlig tilknytning til den. Urnen skal være udført i et letopløseligt materiale som f.eks. pap eller støbt papirmasse, den skal graves mindst en meter ned, og samtidig skal der tinglyses en deklaration, som forbyder at grave på stedet i 10 år. Stedet må ikke fremstå som et gravsted og må derfor ikke markeres med kors, sten eller anden form for mindesmærke. Til gengæld er det meget sjældent, at der gives tilladelse til jordbegravelser på privat grund. En af de seneste tilladelser, der blev givet til en jordfæstelse, var til Karen Blixens begravelse på Rungstedlund. En eventuel tilladelse skal gives fra Kirkeministeriet. Gravsten Når du har valgt et gravsted, skal du beslutte, om der skal være en gravsten. For nogle pårørende er det en vigtig del af sorgprocessen at kunne besøge et traditionelt gravsted eller et fælles gravsted med sten frem for de ukendtes fællesgrav. På den måde kan de lægge personlige hilsener eller på anden måde være helt tæt på afdøde. Valg af gravsten kan være en svær beslutning at tage. Hvordan skal den se ud, hvor stor skal den være, og hvad skal der stå på den? Gravstenene på kirkegårdene i Danmark kan være med til at afspejle det liv, der er levet. Nogle gravsten skiller sig ikke ud, mens andre er helt særegne og fortæller noget om afdøde. Et eksempel er Tibirke i Nordsjælland, som i mange år har været et foretrukket tilholdssted for kunstnere. Det ser man tydeligt på kirkegården, der huser gravsten i alverdens kunstneriske og arkitektoniske udformninger. I 1980 erne og 1990 erne valgte mange mennesker ukendt grav, fællesgrav eller sten med meget få oplysninger. I dag er situationen anderledes. Flere og flere vil gerne vise, hvem de var, og hvad de stod for. Derfor hugges mange gravsten i dag med efterskrifter, ligesom flere og flere personer vælger et personligt symbol eller anden dekoration til stenen, som fortæller om afdødes liv og gør mindet mere personligt. En kirkegårdsvandring kan derfor være en historiefortælling i sig selv. Stentyper Stenhuggerierne i Danmark laver gravsten i mange typer, som du kan vælge imellem. Stenene udhugges af store granitblokke, som importeres fra flere steder i verden. Danske Stenhuggerier, som har afdelinger i hele landet, tilbyder gravsten i: natursten polerede natursten monumenter specialsten (større sten med dekorationer) plænesten urnesten polerede urnesten hjerteformede sten bogformede sten På stenhuggeriernes hjemmesider kan du se de forskellige typer, ligesom du kan blive præsenteret for dem, når du besøger stenhuggeriet. Måske har afdøde inden sin død udtrykt ønske En sten med ungdommeligt præg om en bestemt sten. Hvis valget er op til dig som pårørende, er der måske en type frem for andre, der bedst passer til afdøde. Det er også tilladt at medbringe en sten selv, som stenhuggeriet så først skal godkende som gravsten. Der er ingen regler for, hvordan gravstenene bliver udformet. Dog har nogle kirkegårde sat begrænsninger for stenhøjden i forhold til den omkringliggende beplantning. Særlige former Ud over de almindelige typer gravsten kan du også få hugget en sten i en speciel form, som fortæller noget om afdødes liv. Det kan f.eks. være en guitar, en elefant, en hund eller en landsdel De fleste valg omkring hvilested og sten tog jeg med min mands bror og svigerinde. Vi valgte enstemmigt en smuk, sort, glat sten, fordi det var, hvad vi mente ville falde i min mands smag, og fordi det virkede ungt. Den rare gravstensforhandler var venlig at vise os en masse forskellige skrifter, og vi valgte en type, der virker ungdommelig. Vi valgte ikke nogen tekst ud over navn og fødsels-/dødsdato. I dag ville jeg have givet den lidt mere gas. Et større gravsted. En større sten. En kærlig tekst på stenen. Vi gjorde det simpelt, fordi vi var nervøse for, at vi ville fortryde eventuelle udsving, men jeg har egentlig fortrudt, at jeg ikke opgraderede det hele lidt. Det er alligevel kun min mor og mig, der kommer på graven. Karina, 40 år

8

9 Skrifttyper Du kan vælge mellem flere skrifttyper, som graveres eller indhugges i stenen eller monteres med bronzebogstaver, der kan forgyldes, forsølves, grønpatineres eller farves sorte. Det er de mest almindelige farver, men du kan også få andre. Det er også muligt at bruge en håndskrift eller en underskrift. Skriften kan vise navn, fødsels- og dødsdato. Nogle bruger også at skrive titel eller hjemstavn. Du kan også vælge blot at skrive et kælenavn. På mange stenhuggeriers hjemmesider kan du se udvalget af skrifttyper. Stenhuggerierne laver også skrifter på f.eks. arabisk, kinesisk, hebraisk og runeskrifter. Efterskrift Med en efterskrift har man mulighed for at fortælle noget om afdøde. Det gør stenen og gravstedet mere personligt. Nogle af de mest brugte efterskrifter i dag er blandt andet Tak for alt, Sov sødt, Hvil i fred, Altid elsket, altid savnet, Mindes med kærlighed, Æret være dit minde eller Farvel. Det kan også være en linje fra en salme eller Bibelen. Du kan se flere eksempler på stenhuggeriernes hjemmesider. Billeder På katolske kirkegårde er det ikke ualmindeligt, at gravstenene er prydet med et billede af afdøde. Denne skik er så småt også ved at vinde indpas på de folkekirkelige kirkegårde i Danmark. Stenhuggerierne bruger porcelænsbilleder, som brændes ved 900 grader. Det gør, at billedet kan holde i al slags vejr og ikke falmer eller ændrer farve. for homoseksuelle I 2007 blev Danmarks første fælles-urnegravsted for bøsser og lesbiske oprettet. et ligger på Assistens Kirkegård i København. For at få sin urne nedsat på begravelsespladsen skal man være medlem af foreningen Regnbuen, som har til formål at sikre vedligeholdelsen af urnegravstedet for bøsser og lesbiske. Der er plads til 36 urner i den særlige afdeling, som ligger under et træ på kirkegården. Kristeligt Dagblad

10 Dekorationer Hvis du har været på en kirkegård, har du måske lagt mærke til, at nogle gravsten er dekoreret med symboler. Brugen af symboler ligger helt tilbage fra før skriftsproget og kan tydes af alle på tværs af landegrænser og sprogbarrierer. Symbolerne kan symbolisere det liv, der er levet, og kan bidrage til at gøre gravstenen mere individuel. De kan blive hugget af sten fra selve gravstenen eller blive monteret på i bronze. Her kan du se et udsnit af de symboler og deres betydning, som bruges på gravsten i dag: Due: fred Hjerte: kærlighed Ringe: uendelighed, evighed Engle: budbringere fra Gud Briller: visdom Elefant: kyskhed Kors: det centrale symbol på den kristne tro Kors, hjerte og anker: tro, håb og kærlighed Sommerfugl: opstandelsen og det evige liv Foldede hænder: bøn Laurbærkrans: udødelighed Sol: Gud Der findes mange flere, som du kan finde i kataloger hos stenhuggerierne eller på deres hjemmesider. Endnu en måde at gøre gravstenen mere personlig på er at bruge motiver, som viser noget om afdødes identitet: Erhverv: firmalogo, murerske, ambolt, pensel, traktor, sav Sport: golfkøller, fodbold, fjerbold, bowlingkugle Fritid: lystfisker, jæger, båd, instrument, motorcykel Børn: bamse, sut, rangle Hvis du har en ide til et symbol, som du f.eks. selv har tegnet, kan stenhuggeren også dekorere gravstenen med det. Danske Stenhuggerier

11 Billede af min datter på gravstenen Da vi skulle finde et gravsted til min datter, vidste jeg ikke, hvor det skulle være. Bedemanden foreslog Assistens Kirkegård, og det syntes jeg var en god ide. Jeg følte, at jeg fik noget forærende, fordi nogen kom med et forslag, som jeg var enig i, og som virkede rigtigt. Det eneste, jeg vidste, var, at hun ville brændes, det havde hun sagt tidligere. Mine tre niecer, min steddatter og jeg tog hen på kirkegården, og vi gik rundt for os selv for at finde et sted. Og der var så et, hvor der var lyst og solen skinnede, og der ville jeg gerne, at Natasja skulle ligge. Så skulle jeg finde en sten. Og der var jeg ikke i tvivl om, at der skulle være et billede på. For hun var så ung, så jeg ville stadig kunne se hende. Måske virker det stærkt på nogen, men jeg har kun fået positive reaktioner. Det er jo min grav, og det er mig, der skal se på hende. Stenen valgte jeg, fordi jeg var blevet inspireret fra andre gravsteder. Stenhuggeriet var med på ideen om at sætte et billede på, så det blev brændt ind i stenen i Italien. Gravskriften Du var en ener, inspirerende, unik og uerstattelig. Du er savnet af os alle tog jeg fra en krans fra begravelsen. Og der tænkte jeg igen, at jeg fik noget foræret. For den tekst ramte. Den blev graveret i stenen i guld. Jeg vil gerne have, at der altid skal være lys tændt på graven, så jeg sætter nogle lys, der kan brænde i 60 timer. Jeg kommer på gravstedet et par gange om ugen. Det er ikke så sjovt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg gør det, fordi jeg synes, at jeg skal. Jeg er der et kvarter til en halv time ad gangen. Kirkegården har sat en bænk op, så man kan sidde og kigge over på graven. Men jeg har ikke lyst til at sidde på bænken, medmindre jeg har en veninde med. Ellers føler jeg mig ensom, så jeg vil hellere ordne graven. Jeg har en ordning med gartneren om, at han også vedligeholder den. Man lejer gravstedet for 10 år, og så betaler man årligt for vedligeholdelse. Det har jeg valgt. Kirstine, 65 år

12 Urnehal og urnevæg En urne behøver ikke at blive nedsat i jorden. Den kan også stå i en urnehal eller urnevæg, som kaldes et kolumbarium (latin: dueslag). Her står urnerne synligt placeret i nicher i væggene i flere etager. Nogle vælger et kolumbarium, fordi de ikke ønsker, at afdøde skal komme i indviet jord, som er jorden inden for kirkegårdens mure. Andre bruger det, hvis de f.eks. ønsker, at den ene ægtefælle skal vente på den anden, så de kan komme i jorden samtidig. Det er tilladt at komme asken i den samme urne, hvis man vil det. I et kolumbarium kan der stå urner, som er lavet i et uforgængeligt materiale, f.eks. ler, sten, bronze eller andet holdbart materiale. Der skal være malet inskription på urnerne. Pladserne kan købes som enkelt- eller dobbeltpladser, og man kan anbringe blomster eller anden udsmykning. Fordelen er, at urnen altid kan ses, og at den når som helst kan flyttes til et andet gravsted, måske til en anden landsdel. Brugsret og vedligeholdelse Brugsret Når du skal have et gravsted, skal du have brugsret til det. Det får du ved at henvende dig til kirkekontoret Design en gravsten I en tid, hvor der ikke er grænser for, hvad internettet kan bruges til, kan man også selv designe en gravsten. På flere stenhuggeriers hjemmesider kan du finde et program til formålet. Du vælger først en sten, derefter et symbol (hvis du ønsker det), dernæst en tekst med navn, fødsels- og dødsdato og en eller flere efterskrifter efter eget valg. Den/de må dog ikke være upassende eller stødende. Tekst og eventuelt symbol bliver da placeret på stenen, hvorefter du kan rykke elementerne rundt og rotere og spejlvende symbolet efter behov. Du har mulighed for at vælge skrifttype og farve for de enkelte elementer, og om der skal være en skyggeeffekt. Til sidst kan du vælge at sende designet til en mailadresse og/eller til stenhuggeriet, som vil kontakte dig. Du bestiller altså ikke stenen, når du klikker på send

13 eller graveren. Du kan medmindre andet er fastsat i kirkegårdens vedtægt købe et gravsted, flere år før det skal anvendes. For kistegravsteder gælder brugsretten for en fredningsperiode, som er mindst 20 år, og for urnegravsteder og kolumbarier er det mindst 10 år. Børnegravsteder har normalt også en fredningstid på mindst 10 år. Formålet med fredningstiden er, at gravstedet skal stå urørt i så lang tid, at kiste, urne og ligrester er nedbrudt og forgået i jorden. På en del kirkegårde er der fastsat længere fredningsperioder, især for kistegravsteder. Det afhænger altid af den enkelte kirkegårds jordbundsforhold og evt. kistens materiale som kan medføre en længere nedbrydningsproces. Krænkelse af fredningstiden, herunder gravsten og beplantning, kan være strafbart. Først efter fredningsperioden kan gravstedet nedlægges og genanvendes. Prisen kan variere mellem de forskellige typer af gravsteder og fra sted til sted. Den enkelte kirkegård har fastsat takster for, hvad du skal betale for brugsretten. På kirkegårde, der administreres af kirken, koster det normalt mindre for medlemmer af folkekirken, der i stedet bidrager til at dække udgifterne ved kirkegården gennem kirkeskatten. Ønsker du et gravsted på en kirkegård uden for bopælskommunen, skal du normalt også betale mere. På de kirkegårde, som bestyres af kommuner, er taksterne ens for alle, der bor i kommunen. Du kan undersøge priserne på gravsteder og opbevaring på kolumbarier hos de enkelte kirkegårde. Vedligeholdelse Et kistegravsted kan først endeligt anlægges et halvt år efter begravelsen, da jorden skal synke sammen, så den bliver plan med det øvrige område. Et urnegravsted kan anlægges med det samme, når urnen er nedsat. Derefter skal gravstedet vedligeholdes. Er det et individuelt kistegravsted eller urnegravsted, kan du som pårørende vælge selv at vedligeholde det eller lade kirkegården stå for det mod betaling. Du kan vælge at betale et engangsbeløb for hele brugs- eller fredningsperioden eller betale løbende, oftest en gang om året. Hvis begravelsen sker i et fælles gravsted, skal du normalt betale for vedligeholdelse med et engangsbeløb, som dækker hele fredningsperioden. Før du vælger et bestemt gravsted, er det en fordel at se kirkegårdsvedtægten, da reglerne kan være forskellige fra kirkegård til kirkegård. Her kan du læse om de almindelige ordensregler og bestemmelser for kirkegården, hvad der er tilladt på forskellige afdelinger,

14 herunder udsmykning, beplantning og udformning af gravsten på gravstederne. Du kan også finde de forskellige takster, som skal betales for brugsret til gravsteder og vedligeholdelse m.m. Askespredning Et alternativ til urnenedsættelse er at få spredt asken på åbent vand. Det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter, men ikke over en sø. Spredningen af aske skal foregå diskret, og urnen må ikke sænkes ned med asken. Hvis du vil have spredt din aske, skal du skriftligt tilkendegive dit ønske om det. På personregistrering.dk kan du finde en blanket om Spredning af aske over åbent hav, som du kan udfylde og printe ud. Læg den sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet. Det er ikke et krav, at du skal bruge blanketten. Du må gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at skrive Lys og blomster til jul Min mor skulle kremeres og blev senere urnebegravet et meget smukt sted på kirkegården. Det var kun den allernærmeste familie, der deltog. Jeg ved, at min mor og hendes mand ofte gik ture på kirkegården, så jeg tror, at min mors mand havde en fornemmelse af, hvor hun gerne ville ligge. Det blev i en lille dal med en fantastisk udsigt. Ved siden af graven er et æbletræ, som bærer æbler året rundt. Det er en fin kontrast mellem livet og døden. Min mors mand betalte for vedligeholdelse af gravstedet, indtil han døde. Min søster og jeg har fortsat betalingen. Vi synes, det er for tidligt at droppe gravstedet nu. Men jeg ved faktisk ikke, om jeg selv vil have et gravsted, fordi det også er lidt trist at se, at der på min mors gravsted er en sten og fire huller, som ikke løbende bliver fyldt med blomster. Jeg kommer der ikke så tit, da jeg bor langt væk, men det vigtigste for mig er, at min mor er i mine tanker. I starten besøgte vi gravstedet på mærkedagene, men nu er det faktisk kun til jul. Der sætter vi blomster og lys og får dækket graven med gran, så der er varmt dernede. Helle, 44 år

15 dit ønske, dit navn, adresse, CPRnummer, datering og underskrift. Du kan også skrive det i Min sidste vilje. Læs mere på side 140 i kapitlet Begravelse. Hvis du som pårørende ved, at afdøde ønskede at få spredt sin aske, uden at vedkommende havde skrevet det ned, skal du have en godkendelse fra kirkekontoret. Tidligere skulle man have en godkendelse fra Kirkeministeriet til askespredning. De tilladelser, der er givet før 2009, gælder fortsat, og man behøver da ikke at foretage sig noget yderligere. Det er tilladt at tage ud i egen båd og sprede asken. Hvis du selv henter asken på krematoriet eller hos bedemanden, skal du køre direkte ud på urneturen, da det ikke er tilladt at opbevare en urne med asken efter en afdød i hjemmet. Det er muligt at dele asken, så man f.eks. spreder halvdelen på havet og får resten sat ned i en urne på et gravsted, men det kræver normalt, at afdøde skriftligt har ønsket det. Den løsning kan være betydningsfuld for de pårørende, så de har et sted at gå hen. 224 Tilhørsforholdet er havet Spredning af aske på havet kan være en smuk oplevelse for de pårørende. Lykke Scheuer har de senere år sejlet ud med firmaet Flyvefisken, som har fem både, der kan lejes til forskellige arrangementer, f.eks. sightseeing, polterabender, bryllupper, fødselsdage og urneture. Hendes rolle er at være sikkerhedsrepræsentant på turene, som kræves, når det er i erhvervsøjemed. Familien ringer til Flyvefisken, som ligger i Københavns havn, og bestiller en tur, som typisk er på en time. Bådene kan hver rumme 12 personer med otte overdækkede pladser og fire i agterstavnen. Da det ofte kun er den nærmeste familie, der er med, er det sjældent mere end en båd, der går ud ad gangen, siger Lykke Scheuer. Når pladsen til askespredningen er fundet, sejler båden lidt i ring, og familien får at vide, at det er nu, og så gør de sig klar. Inden askespredningen kipper Lykke Scheuer med flaget både i respekt for ritualet, men også for at andre sejlende kan se, at der foregår en askespredning. Lykke Scheuer har været ude for, at en båd kom sejlende gennem asken, og det kan være voldsomt for familien. Både før, under og efter asken spredes over rælingen i agter, kan familien synge en sang, afspille musik, holde en tale eller bede en bøn. Der er ingen regler. De bestemmer selv. Vi er kun fragtbåd for dem. Når de er færdige, siger vi, at turen går tilbage. Lykke Scheuer synes, der er noget afvæbnende ved at drysse asken ud. Og det er et alternativ, hun selv alvorligt overvejer. Der er en form for frihed i det. Tilhørsforholdet er havet, det er ikke stationært, og derfor kan det være hvor som helst, de efterladte kan gå hen og mindes, siger hun. Min morfar blev strøet ud i Øresund Min morfars to store interesser var kajakroning og hans kolonihave. Og selv mange år efter, at de ikke længere kunne svinge deres stive ben ned i en kajak, mødtes han stadig hver måned med sine gamle rokammerater og fortalte røverhistorier om gamle dage på søen. Derfor havde han altid ønsket sig at blive strøet ud i Øresund efter sin død. Han døde i sommeren 2001, og kort tid efter sejlede vi så ud på Øresund for at opfylde hans ønske. Min mor havde sørget for alt det praktiske. Morfar var blevet kremeret, og vi havde fået tilladelse til at strø ham ud på vandet. Min mor havde lejet et gammelt træskib, der lå nede i Nyhavn, og en sensommerdag sejlede vi så ud med skibets ejer og hans kone som kaptajn og passager. Det var en mærkelig dag, men også en fin dag. Min mor havde plukket en masse georginer fra min morfars kolonihave. Hans georginer var hans store stolthed, og han havde dem i alle farver og størrelser. Min søster og jeg, der begge havde set The Big Lebowski, var meget optagede af at tjekke vindretningen, så vi ikke fik morfars aske i hovedet, når vi skulle strø den ud. Og da vi kom ud på det rigtige sted, strøede vi asken ud, kastede morfars fine georginer efter og skålede og sagde farvel til ham. Og så begyndte kaptajnens kone at græde, mens hele vores familie stod helt tørøjede, selvom det var vores far, svigerfar og morfar Det var et lidt mærkeligt øjeblik, for sådan var det ikke. Det var ikke sørgeligt. Det var fint og rigtigt og så måske en lille smule svært helt at fatte. Stine, 39 år 225

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Symboler på gravsten. og deres betydning

Symboler på gravsten. og deres betydning på gravsten og deres betydning Gravsten fortæller om menneskers liv og den tid, de har levet i. Inskriptionerne i stenene, med navnetrækket på afdøde samt fødsels- og dødsåret indhugget, vidner om de konkrete

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD. Dokid. 150294

FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD. Dokid. 150294 FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD Dokid. 150294 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Nugældende regler om valg af kirkegård... 3 2. De nugældende regler om udsmykning af gravsteder... 4 3.

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke,

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Bregninge -Bjergsted- Alleshave Kirkegård Kalundborg Kommune Kalundborg Provsti Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD AALBORG STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT for Jegindø kirkegård, Sydthy provsti, Thvholm kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Jegindø kirke og bestyres af Jegindø menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2014 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Skamby kirke og bestyres af Skamby menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. Foto: P. Wessel indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift Vedtægt for Seden Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Indholdsfortegnelse: A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold side 1 B: Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse side 2 Nedlæggelse og regulering

Læs mere

VEDTÆGT. for. Tårs og Morild kirkegårde, Hjørring Søndre provsti. Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Tårs og Morild kirkegårde, Hjørring Søndre provsti. Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Hjørring Søndre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Tårs og Morild kirkegårde, Hjørring Søndre provsti Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegårdene ejes af Tårs og Morild

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegård: Bjerager Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd 1 2 Kirkegårdens drift

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet INDGÅET tr 5 l,, R. 2$!3 VEDTÆGT SØNDEHBOBG PBOVSTI for Sct. Marie Sogns kirkegård Sønderborg provsti. (Sønderborg Kommune) 1. Kirkegårdens ejes af Sct. Marie kirke og bestyres af Sct. Marie Sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Ry Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Ry kirke og bestyres af Ry menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. Melby kirkegård. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Melby kirkegård. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Melby Provsti: Frederiksværk Kommune: Halsnæs Stift: Helsingør Melby kirkegård A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Melby kirke og bestyres af Melby menighedsråd/

Læs mere

Gravsted. Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as

Gravsted. Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as Kirkegårdstilbehør Gravsted Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as Alt sammen udført i samme granittype som gravste- nen. Mulighederne

Læs mere

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Indhold Side Ejby Kirke 3 Nr. Dalby Kirke 5 Det traditionelle gravsted 7 Det traditionelle urnegravsted 8 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav 9 Urne-

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere