Gravsted. Når du som pårørende skal arrangere en. begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravsted. Når du som pårørende skal arrangere en. begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende"

Transkript

1 Når du som pårørende skal arrangere en begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende selv havde besluttet sig for det inden sin død. Du skal også afgøre, om der skal være en gravsten, og hvordan den skal se ud

2 Et gravsted er til for de efterladte, hvor de kan mindes afdøde. Hvis ikke du er interesseret i et gravsted, er det ved bisættelser muligt at få urnen sat i en urnehal eller få asken spredt over havet. Beslutningen skal tages, når dødsfaldet bliver anmeldt til kirkekontoret i afdødes bopælssogn. Kirkegårde Nogle mennesker betragter kirkegårde som triste, fordi de er forbundet med døden. Men kirkegårdene er til for de levende og kan være dejlige at besøge, også selvom man ikke har et ærinde på et gravsted. I byerne fungerer de ofte som små oaser, hvor der er smukt og fredfyldt. Kirkegårdene skal give plads til ro, sorg, fordybelse, glæde og fortrøstning. Der er stor forskel på udseende og indretning af kirkegårdene. Beplantningen kan være høje eller lave træer og hække, gravstedernes udformning og størrelse varierer, ligesom måden den enkelte kirkegård er opdelt i afdelinger, grupper og rækker på. Alle må blive begravet på en kirkegård De folkekirkelige kirkegårde i Danmark ejes af folkekirken, der også administrerer de fleste af dem. I nogle større byer er det dog kommunen, der administrerer kirkegårdene. Alle hører lovgivningsmæssigt under Kirkeministeriet. Ifølge Kirkeministeriet er folkekirkens kirkegårde med meget få Begravelsespladser for andre trossamfund På folkekirkens kirkegårde, der som udgangspunkt bestyres af menighedsrådene, men også kan være kommunalt bestyrede, er der nogle steder indrettet særlige afsnit til brug for andre trossamfund. På kirkegårdene i Danmark findes seks mosaiske, 14 katolske og 15 muslimske afdelinger. Andre trossamfund har kun sjældent egne kirkegårde. Den reformerte kirke i Fredericia og Brødremenigheden i Christiansfeld samt enkelte frimenigheder har egne begravelsespladser. Desuden er der indrettet en muslimsk begravelsesplads i Brøndby Kommune. Kirkeministeriet

3 undtagelser de eneste steder, hvor det er muligt at blive begravet. Derfor har alle, uanset deres forhold til folkekirken, ret til at blive begravet eller få urnen nedsat på kirkegården, som hører til deres bopælssogn. Det er også muligt at blive begravet eller få urnen nedsat på en anden kirkegård, hvis man har særlig tilknytning til det sogn eller den kirkegård. Det kan være, at en ægtefælle eller anden nær familie er begravet på kirkegården, eller at den afdøde tidligere har boet i det sogn, hvor han eller hun ønsker at blive begravet. Hos Kirkeministeriet eller på ministeriets hjemmeside, km.dk, kan du læse mere om definitionen af tilknytning til anden kirke. Her kan du også finde oplysninger om hvert enkelt sogn i Sogneportalen, blandt andet navne og mailadresser på præster og menighedsråd. Mange sogne har egen hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger om bl.a. kirkegården. I Sogneportalen er der links til sognenes egne hjemmesider. er På kirkegårdene er det muligt at vælge mellem forskellige typer af gravsteder, og nogle kirkegårde har flere end andre. Mange valgmuligheder kan gøre beslutningen svær at træffe, så besøg evt. flere kirkegårde og gravsteder for at få et indtryk af, hvordan de tager sig ud. En bedemand kan også rådgive om valg af gravsted. Nogle af de mest almindelige er et traditionelt gravsted, gravsted på græs (med eller uden sten) og de ukendtes fællesgrav, som nogle steder også kaldes den anonyme fællesgrav. Traditionelt gravsted Det, der kendetegner et traditionelt gravsted, er, at det er adskilt fra de øvrige med en lille hæk eller anden form for afgrænsning. Her kan du selv bestemme, hvordan gravstedet skal anlægges, om der skal være en gravsten, hvordan den skal se ud, og hvordan pasningen skal foregå. Denne form for gravsted vælger mange pårørende for at have deres eget mindested, hvor de kan sætte blomster. På et traditionelt gravsted til kister kan der være fra en til fire gravpladser, alt efter om det er et enkelt-, dobbelt- eller familiegravsted. Det er også muligt at nedsætte urner på en kistegrav. Det betyder, at en familie f.eks. kan ligge samme sted, uanset om familiemedlemmerne har valgt at blive jordbegravet eller bisat. Ligesom kistegraven er en traditionel urnegrav afgrænset med mulighed for beplantning og valg af gravsten. Individuelle urnegrave har en særlig afdeling på kirkegården, hvor der kan sættes flere urner i samme gravsted, hvis man ønsker det. Den, der har erhvervet brugsret til gravstedet, skal selv betale for Mit barn skal kunne tale med mig Jeg vil selv have et gravsted, helt bestemt, så der er et sted for mit barn at finde og tale med mig, hvis hun ønsker det. Og da jeg er slægtsforsker gennem mange år og selv har været på gravstenjagter på Færøerne, i Sverige og i Frankrig, ved jeg, hvor stor værdi og glæde jeg selv oplever, når jeg finder mine døde et håndgribeligt bevis på, at mine forgængere har været her. To af mine jævnaldrende veninder døde af kræft for hhv. et og halvandet år siden. Den ene har et nummer på en kirkegård ingen gravsten eller noget. Den anden har en vidunderligt smuk bronzeengel og stenbænk, man kan sidde ved, når man besøger hende på hendes gravsted. Et gravsted med aftensol Unge mennesker har sjældent givet klart udtryk for, hvad der skal ske, efter de dør. Der skulle jo gerne være mange år til. Min mand havde ikke ytret noget ønske om et bestemt hvilested, så vi valgte en smuk landsbykirkegård, hvor hans bror var blevet gift flere år forinden. Vi valgte bevidst en plads med aftensol. Det elskede min mand, og da han blev syg, var han netop ved at bygge vores hus om, så vi fik aftenterrasse. Det vigtigste var, at stedet skulle have smukke omgivelser og en smuk stemning. Og så aftensolen. Jeg skal komme der mange år frem og nyder synet af den smukke hvide kirke og de gamle gravsteder og fuglenes kvidren. Det er nærmest terapeutisk at besøge gravstedet, det hjælper omgivelserne med til. Ann Britt, 44 år Karina, 40 år

4

5 gravstenen og har ansvaret for, at stedet bliver passet. Du kan også vælge at lade kirkegården stå for vedligeholdelsen mod betaling, f.eks. plantning af årstidens blomster og granlægning til jul. i græs Ønsker du et gravsted, som ikke kræver vedligeholdelse, kan du vælge et gravsted til kister og urner i græs. Her bestemmer man generelt ikke over, hvordan gravene ser ud. De er anlagt i et fælles græsareal eller i en fælles beplantning, og kirkegårdens personale står for al vedligeholdelse mod betaling, når gravstedet erhverves eller skal fornyes. Pladsen er fastlagt på forhånd i et gravsted i græs. På den måde ved du, hvor afdøde ligger. Der findes gravsteder med og uden sten. Ofte er det liggesten, som er en flad sten med indhuggede bogstaver, der ligger i plan med jorden, men det kan også være opretstående sten. Stenen skal ligesom andre gravsten betales af den, der har ansvaret for gravstedet. Et gravsted uden sten markeres med et nummer i græsset. I kistegravsteder i græs kan der også nedsættes urner. I urnegravstederne er der plads til en eller flere urner. Det er forskelligt fra kirkegård til kirkegård, om der må plantes eller lægges blomster på græsgravstedet. På nogle kirkegårde kan man mod betaling få nedgravet en granitvase til buketter, eller gravstenen kan købes med nedgravet vase. De ukendtes fællesgrav Nogle ønsker at komme på en anonym grav, som også kaldes for de ukendtes grav. Årsagen til dette valg kan f.eks. være, at de ikke vil bebyrde de efterladte med vedligeholdelse, eller fordi de ønsker at være væk, når de dør. De ukendtes fællesgrav er anlagt som et fælles anlæg på kirkegården og kan afhængigt af den enkelte kirkegård rumme urner og kister. Det oplyses ikke, hvor urnen er nedsat, og derfor kan familien normalt ikke være med ved nedsættelse af urnen. På nogle kirkegårde er det dog tilladt. Ellers kan de nærmeste pårørende søge om aktindsigt, som betyder, at man får udleveret et kort over fællesgraven, hvor området for urnens placering er markeret. Er det en kistefællesgrav, vil de pårørende kende stedet, da de følger kisten til sænkning i jorden efter ceremonien i kirken eller kapellet. er for børn På nogle kirkegårde er der anlagt særlige børnegravsteder, så forældre kan vælge et gravsted til deres børn, hvor der ligger andre børn i nærheden. Det kan enten være traditionelle gravsteder, som man selv skal vedligeholde, eller fællesgrave, som kirkegården vedligeholder. Andre muligheder Ud over de nævnte typer har nogle kirkegårde alternativer, som f.eks. skovlignende begravelsespladser i naturskønt terræn eller områder, hvor æbletræer udgør beplantnin- Jeg valgte noget andet, end min kone ønskede Min nu afdøde kone mistede sin mor i en tidlig alder, og derfor ville hun kremeres og ligge på de ukendtes grav som sin mor. Men jeg talte med min kones søster, som sagde, at det ikke havde været rart med de ukendtes grav, fordi der ikke var et sted at gå hen og mindes deres mor. Nu stod jeg så i en situation, hvor jeg måtte vælge, om det var min kones ønsker eller vores fireårige datters tarv, jeg skulle tage hensyn til. Og det vigtige er min datter, så jeg valgte et gravsted. Det er vigtigt for os i dag. Jeg har taget de valg, jeg har, i forhold til fremtiden, ikke fortiden. Jeg tænker mest på, at min datter og jeg skal komme videre. 204 Steffen, 36 år et er til de efterladte Begravelse tænker jeg ikke så meget på. Selve ceremonien og gravpladsen er jo til de efterladte. Den døde er nok ligeglad. Og det er jeg også. Personligt vil jeg brændes. Jeg kan ikke se fidusen i, at døde mennesker skal bruge plads på vores jord, som kunne bruges til noget mere fornuftigt, men igen handler det om de efterladte, og det forstår jeg, og det accepterer jeg. Det kan være, at de efterladte har behov for at sige pænt farvel. Det kan være, at de har behov for et sted, hvor de kan besøge deres døde. Men de døde har ikke behovet. Jesper, 45 år 205

6 gen. Studér derfor kirkegårdene, hvis du er på udkig efter noget, der er anderledes. Flytning af kister og urner Det sker, at pårørende fortryder valget af gravsted. Måske ville de hellere have haft en særskilt grav i stedet for de ukendtes grav for at få et helt bestemt sted at mindes afdøde. Eller måske er det omvendt, fordi de pårørende ikke ønsker at vedligeholde gravstedet mere. Det er svært at få tilladelse til at flytte et lig, der er begravet i kiste på grund af sundhedsmæssige og etiske forhold, men også af hensyn til gravfreden. Med gravfred refererer man til den fred, man skal yde en død persons legeme eller aske. Et lig kan kun flyttes, hvis stiftsøvrigheden, som har tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker og kirkegårde, giver tilladelse. De restriktive regler gør, at det næsten aldrig sker. Urner kan nemmere flyttes, fordi der ikke skal tages de samme hensyn til sundhedsmæssige forhold. Det er kirkegårdsbestyrelsen, der kan give tilladelse til at flytte en urne. Der bliver taget hensyn til gravfreden både til gravfreden for den afdøde, hvis urne ønskes flyttet, men også til gravfreden for de øvrige urner eller kister, der kan være nedsat ved siden af. På de ukendtes fællesgrav skal kirkegårdens personale registrere, hvor hver enkelt person ligger. Det betyder, at man kan søge om at få afdøde flyttet fra fællesgraven, hvis man fortryder, at en pårørende ikke fik et rigtigt gravsted. På de fleste kirkegårde har man forståelse for det, men igen tages hensynet til gravfreden med i beslutningen. Kongelig dobbeltsarkofag Kunstneren Bjørn Nørgaard skal stå for gravmælet over dronning Margrethe II og prins Henrik i Roskilde Domkirke. Bjørn Nørgaard har lavet en model af mindesmærket, som bliver en dobbeltsarkofag. Han har taget udgangspunkt i tallet 7 i forbindelse med udformningen af værket. Selve værket i glas bliver båret af tre søjler af henholdsvis grønlandsk marmor, færøsk basalt og bornholmsk granit, som symboliserer, at regentparret er regenter for alle tre steder. Sarkofagen vil også blive udsmykket med elefanthoveder i sølv, der symboliserer Elefantordenen. Regentparret skal stedes til hvile i Sankt Birgittes Kapel i den nordlige side af kirken

7 på privat grund Nogle mennesker ønsker at blive begravet et sted, som de har en særlig tilknytning til. Stiftsøvrigheden kan give særlig tilladelse til at nedsætte en urne på en privat ejendom, hvis den er på mere end m², og afdøde har en særlig tilknytning til den. Urnen skal være udført i et letopløseligt materiale som f.eks. pap eller støbt papirmasse, den skal graves mindst en meter ned, og samtidig skal der tinglyses en deklaration, som forbyder at grave på stedet i 10 år. Stedet må ikke fremstå som et gravsted og må derfor ikke markeres med kors, sten eller anden form for mindesmærke. Til gengæld er det meget sjældent, at der gives tilladelse til jordbegravelser på privat grund. En af de seneste tilladelser, der blev givet til en jordfæstelse, var til Karen Blixens begravelse på Rungstedlund. En eventuel tilladelse skal gives fra Kirkeministeriet. Gravsten Når du har valgt et gravsted, skal du beslutte, om der skal være en gravsten. For nogle pårørende er det en vigtig del af sorgprocessen at kunne besøge et traditionelt gravsted eller et fælles gravsted med sten frem for de ukendtes fællesgrav. På den måde kan de lægge personlige hilsener eller på anden måde være helt tæt på afdøde. Valg af gravsten kan være en svær beslutning at tage. Hvordan skal den se ud, hvor stor skal den være, og hvad skal der stå på den? Gravstenene på kirkegårdene i Danmark kan være med til at afspejle det liv, der er levet. Nogle gravsten skiller sig ikke ud, mens andre er helt særegne og fortæller noget om afdøde. Et eksempel er Tibirke i Nordsjælland, som i mange år har været et foretrukket tilholdssted for kunstnere. Det ser man tydeligt på kirkegården, der huser gravsten i alverdens kunstneriske og arkitektoniske udformninger. I 1980 erne og 1990 erne valgte mange mennesker ukendt grav, fællesgrav eller sten med meget få oplysninger. I dag er situationen anderledes. Flere og flere vil gerne vise, hvem de var, og hvad de stod for. Derfor hugges mange gravsten i dag med efterskrifter, ligesom flere og flere personer vælger et personligt symbol eller anden dekoration til stenen, som fortæller om afdødes liv og gør mindet mere personligt. En kirkegårdsvandring kan derfor være en historiefortælling i sig selv. Stentyper Stenhuggerierne i Danmark laver gravsten i mange typer, som du kan vælge imellem. Stenene udhugges af store granitblokke, som importeres fra flere steder i verden. Danske Stenhuggerier, som har afdelinger i hele landet, tilbyder gravsten i: natursten polerede natursten monumenter specialsten (større sten med dekorationer) plænesten urnesten polerede urnesten hjerteformede sten bogformede sten På stenhuggeriernes hjemmesider kan du se de forskellige typer, ligesom du kan blive præsenteret for dem, når du besøger stenhuggeriet. Måske har afdøde inden sin død udtrykt ønske En sten med ungdommeligt præg om en bestemt sten. Hvis valget er op til dig som pårørende, er der måske en type frem for andre, der bedst passer til afdøde. Det er også tilladt at medbringe en sten selv, som stenhuggeriet så først skal godkende som gravsten. Der er ingen regler for, hvordan gravstenene bliver udformet. Dog har nogle kirkegårde sat begrænsninger for stenhøjden i forhold til den omkringliggende beplantning. Særlige former Ud over de almindelige typer gravsten kan du også få hugget en sten i en speciel form, som fortæller noget om afdødes liv. Det kan f.eks. være en guitar, en elefant, en hund eller en landsdel De fleste valg omkring hvilested og sten tog jeg med min mands bror og svigerinde. Vi valgte enstemmigt en smuk, sort, glat sten, fordi det var, hvad vi mente ville falde i min mands smag, og fordi det virkede ungt. Den rare gravstensforhandler var venlig at vise os en masse forskellige skrifter, og vi valgte en type, der virker ungdommelig. Vi valgte ikke nogen tekst ud over navn og fødsels-/dødsdato. I dag ville jeg have givet den lidt mere gas. Et større gravsted. En større sten. En kærlig tekst på stenen. Vi gjorde det simpelt, fordi vi var nervøse for, at vi ville fortryde eventuelle udsving, men jeg har egentlig fortrudt, at jeg ikke opgraderede det hele lidt. Det er alligevel kun min mor og mig, der kommer på graven. Karina, 40 år

8

9 Skrifttyper Du kan vælge mellem flere skrifttyper, som graveres eller indhugges i stenen eller monteres med bronzebogstaver, der kan forgyldes, forsølves, grønpatineres eller farves sorte. Det er de mest almindelige farver, men du kan også få andre. Det er også muligt at bruge en håndskrift eller en underskrift. Skriften kan vise navn, fødsels- og dødsdato. Nogle bruger også at skrive titel eller hjemstavn. Du kan også vælge blot at skrive et kælenavn. På mange stenhuggeriers hjemmesider kan du se udvalget af skrifttyper. Stenhuggerierne laver også skrifter på f.eks. arabisk, kinesisk, hebraisk og runeskrifter. Efterskrift Med en efterskrift har man mulighed for at fortælle noget om afdøde. Det gør stenen og gravstedet mere personligt. Nogle af de mest brugte efterskrifter i dag er blandt andet Tak for alt, Sov sødt, Hvil i fred, Altid elsket, altid savnet, Mindes med kærlighed, Æret være dit minde eller Farvel. Det kan også være en linje fra en salme eller Bibelen. Du kan se flere eksempler på stenhuggeriernes hjemmesider. Billeder På katolske kirkegårde er det ikke ualmindeligt, at gravstenene er prydet med et billede af afdøde. Denne skik er så småt også ved at vinde indpas på de folkekirkelige kirkegårde i Danmark. Stenhuggerierne bruger porcelænsbilleder, som brændes ved 900 grader. Det gør, at billedet kan holde i al slags vejr og ikke falmer eller ændrer farve. for homoseksuelle I 2007 blev Danmarks første fælles-urnegravsted for bøsser og lesbiske oprettet. et ligger på Assistens Kirkegård i København. For at få sin urne nedsat på begravelsespladsen skal man være medlem af foreningen Regnbuen, som har til formål at sikre vedligeholdelsen af urnegravstedet for bøsser og lesbiske. Der er plads til 36 urner i den særlige afdeling, som ligger under et træ på kirkegården. Kristeligt Dagblad

10 Dekorationer Hvis du har været på en kirkegård, har du måske lagt mærke til, at nogle gravsten er dekoreret med symboler. Brugen af symboler ligger helt tilbage fra før skriftsproget og kan tydes af alle på tværs af landegrænser og sprogbarrierer. Symbolerne kan symbolisere det liv, der er levet, og kan bidrage til at gøre gravstenen mere individuel. De kan blive hugget af sten fra selve gravstenen eller blive monteret på i bronze. Her kan du se et udsnit af de symboler og deres betydning, som bruges på gravsten i dag: Due: fred Hjerte: kærlighed Ringe: uendelighed, evighed Engle: budbringere fra Gud Briller: visdom Elefant: kyskhed Kors: det centrale symbol på den kristne tro Kors, hjerte og anker: tro, håb og kærlighed Sommerfugl: opstandelsen og det evige liv Foldede hænder: bøn Laurbærkrans: udødelighed Sol: Gud Der findes mange flere, som du kan finde i kataloger hos stenhuggerierne eller på deres hjemmesider. Endnu en måde at gøre gravstenen mere personlig på er at bruge motiver, som viser noget om afdødes identitet: Erhverv: firmalogo, murerske, ambolt, pensel, traktor, sav Sport: golfkøller, fodbold, fjerbold, bowlingkugle Fritid: lystfisker, jæger, båd, instrument, motorcykel Børn: bamse, sut, rangle Hvis du har en ide til et symbol, som du f.eks. selv har tegnet, kan stenhuggeren også dekorere gravstenen med det. Danske Stenhuggerier

11 Billede af min datter på gravstenen Da vi skulle finde et gravsted til min datter, vidste jeg ikke, hvor det skulle være. Bedemanden foreslog Assistens Kirkegård, og det syntes jeg var en god ide. Jeg følte, at jeg fik noget forærende, fordi nogen kom med et forslag, som jeg var enig i, og som virkede rigtigt. Det eneste, jeg vidste, var, at hun ville brændes, det havde hun sagt tidligere. Mine tre niecer, min steddatter og jeg tog hen på kirkegården, og vi gik rundt for os selv for at finde et sted. Og der var så et, hvor der var lyst og solen skinnede, og der ville jeg gerne, at Natasja skulle ligge. Så skulle jeg finde en sten. Og der var jeg ikke i tvivl om, at der skulle være et billede på. For hun var så ung, så jeg ville stadig kunne se hende. Måske virker det stærkt på nogen, men jeg har kun fået positive reaktioner. Det er jo min grav, og det er mig, der skal se på hende. Stenen valgte jeg, fordi jeg var blevet inspireret fra andre gravsteder. Stenhuggeriet var med på ideen om at sætte et billede på, så det blev brændt ind i stenen i Italien. Gravskriften Du var en ener, inspirerende, unik og uerstattelig. Du er savnet af os alle tog jeg fra en krans fra begravelsen. Og der tænkte jeg igen, at jeg fik noget foræret. For den tekst ramte. Den blev graveret i stenen i guld. Jeg vil gerne have, at der altid skal være lys tændt på graven, så jeg sætter nogle lys, der kan brænde i 60 timer. Jeg kommer på gravstedet et par gange om ugen. Det er ikke så sjovt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg gør det, fordi jeg synes, at jeg skal. Jeg er der et kvarter til en halv time ad gangen. Kirkegården har sat en bænk op, så man kan sidde og kigge over på graven. Men jeg har ikke lyst til at sidde på bænken, medmindre jeg har en veninde med. Ellers føler jeg mig ensom, så jeg vil hellere ordne graven. Jeg har en ordning med gartneren om, at han også vedligeholder den. Man lejer gravstedet for 10 år, og så betaler man årligt for vedligeholdelse. Det har jeg valgt. Kirstine, 65 år

12 Urnehal og urnevæg En urne behøver ikke at blive nedsat i jorden. Den kan også stå i en urnehal eller urnevæg, som kaldes et kolumbarium (latin: dueslag). Her står urnerne synligt placeret i nicher i væggene i flere etager. Nogle vælger et kolumbarium, fordi de ikke ønsker, at afdøde skal komme i indviet jord, som er jorden inden for kirkegårdens mure. Andre bruger det, hvis de f.eks. ønsker, at den ene ægtefælle skal vente på den anden, så de kan komme i jorden samtidig. Det er tilladt at komme asken i den samme urne, hvis man vil det. I et kolumbarium kan der stå urner, som er lavet i et uforgængeligt materiale, f.eks. ler, sten, bronze eller andet holdbart materiale. Der skal være malet inskription på urnerne. Pladserne kan købes som enkelt- eller dobbeltpladser, og man kan anbringe blomster eller anden udsmykning. Fordelen er, at urnen altid kan ses, og at den når som helst kan flyttes til et andet gravsted, måske til en anden landsdel. Brugsret og vedligeholdelse Brugsret Når du skal have et gravsted, skal du have brugsret til det. Det får du ved at henvende dig til kirkekontoret Design en gravsten I en tid, hvor der ikke er grænser for, hvad internettet kan bruges til, kan man også selv designe en gravsten. På flere stenhuggeriers hjemmesider kan du finde et program til formålet. Du vælger først en sten, derefter et symbol (hvis du ønsker det), dernæst en tekst med navn, fødsels- og dødsdato og en eller flere efterskrifter efter eget valg. Den/de må dog ikke være upassende eller stødende. Tekst og eventuelt symbol bliver da placeret på stenen, hvorefter du kan rykke elementerne rundt og rotere og spejlvende symbolet efter behov. Du har mulighed for at vælge skrifttype og farve for de enkelte elementer, og om der skal være en skyggeeffekt. Til sidst kan du vælge at sende designet til en mailadresse og/eller til stenhuggeriet, som vil kontakte dig. Du bestiller altså ikke stenen, når du klikker på send

13 eller graveren. Du kan medmindre andet er fastsat i kirkegårdens vedtægt købe et gravsted, flere år før det skal anvendes. For kistegravsteder gælder brugsretten for en fredningsperiode, som er mindst 20 år, og for urnegravsteder og kolumbarier er det mindst 10 år. Børnegravsteder har normalt også en fredningstid på mindst 10 år. Formålet med fredningstiden er, at gravstedet skal stå urørt i så lang tid, at kiste, urne og ligrester er nedbrudt og forgået i jorden. På en del kirkegårde er der fastsat længere fredningsperioder, især for kistegravsteder. Det afhænger altid af den enkelte kirkegårds jordbundsforhold og evt. kistens materiale som kan medføre en længere nedbrydningsproces. Krænkelse af fredningstiden, herunder gravsten og beplantning, kan være strafbart. Først efter fredningsperioden kan gravstedet nedlægges og genanvendes. Prisen kan variere mellem de forskellige typer af gravsteder og fra sted til sted. Den enkelte kirkegård har fastsat takster for, hvad du skal betale for brugsretten. På kirkegårde, der administreres af kirken, koster det normalt mindre for medlemmer af folkekirken, der i stedet bidrager til at dække udgifterne ved kirkegården gennem kirkeskatten. Ønsker du et gravsted på en kirkegård uden for bopælskommunen, skal du normalt også betale mere. På de kirkegårde, som bestyres af kommuner, er taksterne ens for alle, der bor i kommunen. Du kan undersøge priserne på gravsteder og opbevaring på kolumbarier hos de enkelte kirkegårde. Vedligeholdelse Et kistegravsted kan først endeligt anlægges et halvt år efter begravelsen, da jorden skal synke sammen, så den bliver plan med det øvrige område. Et urnegravsted kan anlægges med det samme, når urnen er nedsat. Derefter skal gravstedet vedligeholdes. Er det et individuelt kistegravsted eller urnegravsted, kan du som pårørende vælge selv at vedligeholde det eller lade kirkegården stå for det mod betaling. Du kan vælge at betale et engangsbeløb for hele brugs- eller fredningsperioden eller betale løbende, oftest en gang om året. Hvis begravelsen sker i et fælles gravsted, skal du normalt betale for vedligeholdelse med et engangsbeløb, som dækker hele fredningsperioden. Før du vælger et bestemt gravsted, er det en fordel at se kirkegårdsvedtægten, da reglerne kan være forskellige fra kirkegård til kirkegård. Her kan du læse om de almindelige ordensregler og bestemmelser for kirkegården, hvad der er tilladt på forskellige afdelinger,

14 herunder udsmykning, beplantning og udformning af gravsten på gravstederne. Du kan også finde de forskellige takster, som skal betales for brugsret til gravsteder og vedligeholdelse m.m. Askespredning Et alternativ til urnenedsættelse er at få spredt asken på åbent vand. Det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter, men ikke over en sø. Spredningen af aske skal foregå diskret, og urnen må ikke sænkes ned med asken. Hvis du vil have spredt din aske, skal du skriftligt tilkendegive dit ønske om det. På personregistrering.dk kan du finde en blanket om Spredning af aske over åbent hav, som du kan udfylde og printe ud. Læg den sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet. Det er ikke et krav, at du skal bruge blanketten. Du må gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at skrive Lys og blomster til jul Min mor skulle kremeres og blev senere urnebegravet et meget smukt sted på kirkegården. Det var kun den allernærmeste familie, der deltog. Jeg ved, at min mor og hendes mand ofte gik ture på kirkegården, så jeg tror, at min mors mand havde en fornemmelse af, hvor hun gerne ville ligge. Det blev i en lille dal med en fantastisk udsigt. Ved siden af graven er et æbletræ, som bærer æbler året rundt. Det er en fin kontrast mellem livet og døden. Min mors mand betalte for vedligeholdelse af gravstedet, indtil han døde. Min søster og jeg har fortsat betalingen. Vi synes, det er for tidligt at droppe gravstedet nu. Men jeg ved faktisk ikke, om jeg selv vil have et gravsted, fordi det også er lidt trist at se, at der på min mors gravsted er en sten og fire huller, som ikke løbende bliver fyldt med blomster. Jeg kommer der ikke så tit, da jeg bor langt væk, men det vigtigste for mig er, at min mor er i mine tanker. I starten besøgte vi gravstedet på mærkedagene, men nu er det faktisk kun til jul. Der sætter vi blomster og lys og får dækket graven med gran, så der er varmt dernede. Helle, 44 år

15 dit ønske, dit navn, adresse, CPRnummer, datering og underskrift. Du kan også skrive det i Min sidste vilje. Læs mere på side 140 i kapitlet Begravelse. Hvis du som pårørende ved, at afdøde ønskede at få spredt sin aske, uden at vedkommende havde skrevet det ned, skal du have en godkendelse fra kirkekontoret. Tidligere skulle man have en godkendelse fra Kirkeministeriet til askespredning. De tilladelser, der er givet før 2009, gælder fortsat, og man behøver da ikke at foretage sig noget yderligere. Det er tilladt at tage ud i egen båd og sprede asken. Hvis du selv henter asken på krematoriet eller hos bedemanden, skal du køre direkte ud på urneturen, da det ikke er tilladt at opbevare en urne med asken efter en afdød i hjemmet. Det er muligt at dele asken, så man f.eks. spreder halvdelen på havet og får resten sat ned i en urne på et gravsted, men det kræver normalt, at afdøde skriftligt har ønsket det. Den løsning kan være betydningsfuld for de pårørende, så de har et sted at gå hen. 224 Tilhørsforholdet er havet Spredning af aske på havet kan være en smuk oplevelse for de pårørende. Lykke Scheuer har de senere år sejlet ud med firmaet Flyvefisken, som har fem både, der kan lejes til forskellige arrangementer, f.eks. sightseeing, polterabender, bryllupper, fødselsdage og urneture. Hendes rolle er at være sikkerhedsrepræsentant på turene, som kræves, når det er i erhvervsøjemed. Familien ringer til Flyvefisken, som ligger i Københavns havn, og bestiller en tur, som typisk er på en time. Bådene kan hver rumme 12 personer med otte overdækkede pladser og fire i agterstavnen. Da det ofte kun er den nærmeste familie, der er med, er det sjældent mere end en båd, der går ud ad gangen, siger Lykke Scheuer. Når pladsen til askespredningen er fundet, sejler båden lidt i ring, og familien får at vide, at det er nu, og så gør de sig klar. Inden askespredningen kipper Lykke Scheuer med flaget både i respekt for ritualet, men også for at andre sejlende kan se, at der foregår en askespredning. Lykke Scheuer har været ude for, at en båd kom sejlende gennem asken, og det kan være voldsomt for familien. Både før, under og efter asken spredes over rælingen i agter, kan familien synge en sang, afspille musik, holde en tale eller bede en bøn. Der er ingen regler. De bestemmer selv. Vi er kun fragtbåd for dem. Når de er færdige, siger vi, at turen går tilbage. Lykke Scheuer synes, der er noget afvæbnende ved at drysse asken ud. Og det er et alternativ, hun selv alvorligt overvejer. Der er en form for frihed i det. Tilhørsforholdet er havet, det er ikke stationært, og derfor kan det være hvor som helst, de efterladte kan gå hen og mindes, siger hun. Min morfar blev strøet ud i Øresund Min morfars to store interesser var kajakroning og hans kolonihave. Og selv mange år efter, at de ikke længere kunne svinge deres stive ben ned i en kajak, mødtes han stadig hver måned med sine gamle rokammerater og fortalte røverhistorier om gamle dage på søen. Derfor havde han altid ønsket sig at blive strøet ud i Øresund efter sin død. Han døde i sommeren 2001, og kort tid efter sejlede vi så ud på Øresund for at opfylde hans ønske. Min mor havde sørget for alt det praktiske. Morfar var blevet kremeret, og vi havde fået tilladelse til at strø ham ud på vandet. Min mor havde lejet et gammelt træskib, der lå nede i Nyhavn, og en sensommerdag sejlede vi så ud med skibets ejer og hans kone som kaptajn og passager. Det var en mærkelig dag, men også en fin dag. Min mor havde plukket en masse georginer fra min morfars kolonihave. Hans georginer var hans store stolthed, og han havde dem i alle farver og størrelser. Min søster og jeg, der begge havde set The Big Lebowski, var meget optagede af at tjekke vindretningen, så vi ikke fik morfars aske i hovedet, når vi skulle strø den ud. Og da vi kom ud på det rigtige sted, strøede vi asken ud, kastede morfars fine georginer efter og skålede og sagde farvel til ham. Og så begyndte kaptajnens kone at græde, mens hele vores familie stod helt tørøjede, selvom det var vores far, svigerfar og morfar Det var et lidt mærkeligt øjeblik, for sådan var det ikke. Det var ikke sørgeligt. Det var fint og rigtigt og så måske en lille smule svært helt at fatte. Stine, 39 år 225

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Afskeden med barnet DETTE NUMMERS TEMA

Afskeden med barnet DETTE NUMMERS TEMA DETTE NUMMERS TEMA Afskeden med barnet Tekst: Pia Riedel, kommunikationsmedarbejder, Landsforeningen Spædbarnsdød Foto: Creas Temaet i dette medlemsblad drejer sig om afskeden med det døde spædbarn. Midt

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D

L E M V I G K I R K E G Å R D L E M V I G K I R K E G Å R D 2 0 0 Å R S J U B I L Æ U M Lyde og linjer er faldet til ro i de dødes have. Planterne samler sig trygt om at gro på de kæres grave. Mennesker standser, fordybet i afsked

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark

Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark Helle Lykke Nielsen Helle Lykke Nielsen er lektor, ph.d. på Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet og fagansvarlig for centrets arabiskuddannelser. Hun arbejder pt. på et forskningsprojekt

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Til JORD SKAl Du BlivE

Til JORD SKAl Du BlivE + DØDEN 2015 + Helsingør stift #4 2015 Til JORD SKAl Du BlivE JEG TAGER DET SOM DET KOMMER DET uafvendelige Af JORDEn SKAl Du igen OPSTÅ TiDEn ER ET BEDRAG MinDESMÆRKER i virkeligheden lad OS TAlE OM DØDEn

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie Nr. 1 / Juli 2014 Helle Lykke Nielsen / Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark Mikkel Thelle / Et spejl med mange hundrede flader Tenna Jensen / Fra forfald

Læs mere

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro At være der - uden at være der med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro Jubilæumsskrift udgivet i forbindelse med 100-års-jubilæet for Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro 12. november 2012

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

KIRKE GÅRDEN April 2013 33. årgang 2

KIRKE GÅRDEN April 2013 33. årgang 2 KIRKEGÅRDEN April 2013 33. årgang 2 Nye standarder for kvalitet og pris 3036e kompakttraktor 305 Frontlæsser med 155 cm skovl kr.129.995 ekskl. moms G ælder I ndti l 31. m A J 2013 Hvordan er standarden?

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere