Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER"

Transkript

1 Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park og naturgravsted 2 kistepladser)...5 Monomenthaven (park og naturgravsted 2 kistepladser)...7 Skovkirkegården...9 Græsgravsted m. plade (kiste og urne)...11 Anonymes plæne (kiste og urne)...13 Mindehøjen...15 GRAVSTEDSTYPER AARS KIRKEGÅRD...17 Kombination plæne og anlæg...17 Græsgravsted med plade (kiste)...19 Skovkirkegård( kiste)...21 Anonym plæne kiste og urne afdeling...22 Græsgravsted med plade (urne)...25 Skovkirkegård urneafdeling...27 Almindeligt kiste- og urnegravsted...29 ERHVERVELSE AF GRAVSTED FOR IKKE-MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN...31 YDELSESBESKRIVELSE...32 Pleje og vedligeholdelse (løbende aftale)...32 Udvidet pleje og vedligeholdelse (Legat)...32 Nedlægning af buket m.m Forår Stedmoderblomster...33 Påskeliljer (téte á téte)...33 Sommer Efterår Efterårslyng...33 Vinter Partiel grandækning...34 Grandækning type 1, 2, 3, samt gran og dekoration urnegravsted...34 Granguirlande, vinterkrans, mospude m.m Anlæg af gravsteder PRISLISTE BLOMSTER, LEGAT...35 PRISLISTE ÅRLIGE AFTALER

3 Forord Der er en række overvejelser, man skal gøre sig i forbindelse med valget af gravstedet. Med denne oversigt kan De hurtigt få et overblik over gravstedstyperne på Aars Kirkegårde. I mappen er der også en kort gennemgang af vedtægtsbestemmelser på gravstedstyperne og de ydelser, som kirkegården kan levere på dem. Alle legataftaler oprettes i GIAS (GravstedsIndberetning og AftaleSystem) og sendes direkte til gravstedsindehaver. De listede priser på gravstedstyperne er beregnet for 1-2 kiste-/urnepladser og for tillægsydelserne kan der være et varierende antal i prisberegningen. Hvor der er obligatorisk vedligeholdelse på gravstedet, er denne angivet med ekstra markeret ramme og fed skrift i pristabellen. Der kan altid rettes henvendelse til kirkegårdskontoret, for at få afklaret eventuelle spørgsmål. Aars Kirkegård og Kirkegården Blåbærdalens afdelinger og de tilhørende gravstedstyper er vist i nedenstående skema: Aars Kirkegård Gravstedstype Kirkegården Gravstedstype Blåbærdalen Afd. A Traditionelt kistegravsted Lukket for salg Afd. A Græsgravsted (kiste og urne). gravsteder pga. regulering. Afd. B Traditionelt kistegravsted. Lukket for salg Afd. B Park og naturgravsted Lynghaven (urne). gravsteder pga. regulering. Afd. C Traditionelt kistegravsted. Lukket for salg Afd. C Ikke i brug gravsteder pga. regulering. Afd. D Traditionelt kiste- og urnegravsted. Lukket for Afd. D Anonym plæne kiste- og urnegravsteder. salg gravsteder pga. regulering. Afd. E Traditionelt kiste- og urnegravsted. Afd. E Park og naturgravsted Staudehaven (kiste). Græsgravsted m. plade (urne) kun enkelte ledige urnegravsteder. Afd. F Traditionelt kistegravsted. Afd. F Skovkirkegård, (kistegravsteder m. stelegravsten, urnegravsted m. plade). Afd. G Anonym kiste- og urnegravsteder, der er pt. ingen Afd. G Park og naturgravsted Monumenthaven (kiste). ledige kistegravsteder. Afd. H Traditionelt kiste- og urnegravsted. Afd. H Park og naturgravsted Staudehaven (kiste). Afd. J Traditionelt kistegravsted. Afd. J Ikke i brug. Græsgravsted m. plade kistepladser der er pt. ingen ledige gravsteder. Afd. K Traditionelt kiste- og urnegravsteder, der er pt. Afd. K Ikke i brug. ingen ledige gravsteder. Græsgravsted m. plade (kiste og urne) der er pt. ingen ledige kistegravsteder og der kun enkelte ledige urnegravsteder. Kombination plæne og anlæg (kiste), der er pt. ingen ledige gravsteder. Afd. L Traditionelt urnegravsted, pt. ingen ledige gravsteder. Skovkirkegård (kiste og urne) pt. ingen ledige gravsteder med 2 kistepladser. Græsgravsted m. plade (kiste og urne), der er pt. ingen ledige gravsteder. Kombination plæne og anlæg (kiste), der er pt. ingen ledige gravsteder. Afd. L Ikke i brug. Venlig hilsen Michael Smidemann Kirkegårdsleder 2

4 Gravstedstyper Kirkegården Blåbærdalen Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser) Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Urnenedsættelse Urnegravsted i plæne, en ¼ del af gravstedet udgøres af et fællesbed. Gravstenen placeres i fællesbed, som består af både forårs- og efterårslyng. Foran gravstenen er der et lille plantebed, hvor det er muligt plante årstidsblomster og nedlægge kranse. Gravstenen skal være en natursten med brændt overflade. Størrelsen af gravsten, skal ligge mellem h cm og b cm. Nedhuggede dekorationer og påsatte bronze- dekorationer tilladt. Der går normalt 14 dage fra bisættelsen til kirkegården modtager urnen. Herefter kontakter kirkegårdslederen de pårørende telefonisk eller pr. brev, for at fastsætte en dato for nedsættelse af urnen. Urnenedsættelsen kan finde sted mandag til fredag i tidsrummet 8.30 til

5 Vedligeholdelse På denne gravstedstype, skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt for gravstedsindehaveren selv at varetage: - Plantning af årstidens blomster - Nedlægning af buketter - Nedlægning af dekorationer og kranse - Henstilling af blomster i vase Mulige tillægsydelser fra Kirkegården Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat Dog skal disse være af materialer, som er naturligt forgængelige. De må ikke være af plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Forårsblomster - Sommerblomster - Vinterdekoration - Dekorationer og kranse - Store eller små buketter - Vase Fredningstiden er 15 år for urnegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Ønsker man at forlænge brugsretten, når denne udløber, er det som oftest muligt (dog er der udtagelser de steder, hvor der foreligger reguleringsplaner for kirkegården). Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid legat obligatorisk Obligatorisk 2 urne pladser 3.590, , ,80 vedligeholdelse Vinterdekoration 1 stk. 401,60 803, ,80 Forårsblomster 3 stk. 271,05 542,10 813,15 Sommerblomster 3 stk. 346,35 692, ,05 Vase (granit) 1 stk. 500,00 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 4

6 Stauderhaverne (park og naturgravsted 2 kistepladser) Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Urnenedsættelse Kiste- eller urnegravsted i plæne, hvor gravstenen er placeret i et kvadratisk fællesbed med stauder og græsser, samt et opstammet træ. Kirkegården varetager staudebeplantningen i fællesbedet. Gravstenen placeres i beplantningen, således at der bliver et lille plantebed, foran gravstenen. Gravstedet skal erhverves, som et 2 pladsers kistegravsted. Gravstenen skal være natursten med brændt overflade højde/bredde mellem cm. Nedhuggede dekorationer og påsatte bronzefigurer er tilladte. Der går normalt 14 dage fra bisættelsen til kirkegården modtager urnen. Herefter kontakter kirkegårdslederen de pårørende telefonisk eller pr. brev, for at fastsætte en dato for nedsættelse af urnen. Urnenedsættelsen kan finde sted mandag til fredag i tidsrummet 8.30 til

7 Vedligeholdelse På denne gravstedstype, skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt for gravstedsindehaveren selv at varetage: - Plantning af årstidens blomster - Nedlægning af buketter - Nedlægning af dekorationer og kranse - Henstilling af blomster i vase - Grandækning i plantebedet Mulige tillægsydelser fra Kirkegården Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat Dog skal disse være af materialer, som er naturligt forgængelige. De må ikke være af plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Forårsblomster - Sommerblomster - Efterårslyng - Grandækning type 1 - Dekorationer og kranse - Store eller små buketter - Vase Fredningstiden er 25 år for kistegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Ønsker man at forlænge brugsretten når denne udløber, er det som oftest muligt (dog er der udtagelser de steder, hvor der foreligger reguleringsplaner for kirkegården). Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid legat obligatorisk Obligatorisk 2 kistepladser , , , ,25 vedligeholdelse Grandækning type 1 gravsten 3.585, , , ,50 1 Vinterdekoration 1 stk. 803, , , ,00 Forårsblomster 5 stk. 903, , , ,75 Sommerblomster 5 stk , , , ,25 Efterårslyng 2 stk. 542,20 813, , ,50 Vase (granit) 1 stk. 500,00 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 6

8 Monomenthaven (park og naturgravsted 2 kistepladser) Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Kistegravsted i plæne med beplantning. Gravsenen placeres i et kvadratisk bed, hvor der er plantet fire buske eller stammet træer. I bedet er der underplantet med vedbend som bunddække. Gravstedet skal erhverves, som et 2 pladsers kistegravsted. Det er obligatorisk at erhverve en gravsten, hvor granittypen skal være en af følgende: Serpentino (gravstedsnumrene 1-16) eller Basalt- sølje (gravstedsnumrene 17-32). Skriften skal være nedhugget og hvis malet så kun sort. Nedhuggede dekorationer er ikke tilladt. Det er tilladt at påsætte bronzebogstaver. 7

9 Vedligeholdelse På denne gravstedstype, skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt for gravstedsindehaveren selv at varetage: - Plantning af årstidens blomster - Nedlægning af buketter - Grandækning foran gravstenen - Nedlægning af dekorationer og kranse - Henstilling af blomster i vase Mulige tillægsydelser fra Kirkegården Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat Dog skal disse være af materialer, som er naturligt forgængelige. De må ikke være af plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Forårsblomster - Sommerblomster - Efterårslyng - Grandækning type 1 - Dekorationer og kranse - Store eller små buketter - Vase Fredningstiden er 25 år for kistegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Ønsker man at forlænge brugsretten når denne udløber, er det som oftest muligt (dog er der udtagelser de steder, hvor der foreligger reguleringsplaner for kirkegården). Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid legat obligatorisk Obligatorisk 2 kistepladser , , , ,25 vedligeholdelse Grandækning type 1 gravsten 3.585, , , ,50 1 Vinterdekoration 1 stk. 803, , , ,00 Forårsblomster 5 stk. 903, , , ,75 Sommerblomster 5 stk , , , ,25 Efterårslyng 2 stk. 542,20 813, , ,50 Vase (granit) 1 stk. 500,00 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 8

10 Skovkirkegården Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Kistegravsted i plæne med skovbeplantning eg og ahorn. Det er muligt at udlægge 1-2 gravpladser. Gravstenen skal være en stele-gravsten m. brændt eller hugget overflade og være af granittypen Moselykke i størrelsen 1,20 m høj, 23 x 23 cm bred. Skriften skal være nedhugget og hvis malet så kun sort. Nedhuggede dekorationer er ikke tilladt. Det er tilladt at påsætte bronzefigurer. 9

11 Vedligeholdelse På denne gravstedstype, skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt for gravstedsindehaveren selv at varetage: - Henstilling af blomster i vase Mulige tillægsydelser fra Kirkegården Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Store eller små buketter - Vase Fredningstiden er 25 år for kistegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Ønsker man at forlænge brugsretten når denne udløber, er det som oftest muligt (dog er der udtagelser de steder, hvor der foreligger reguleringsplaner for kirkegården). Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid legat obligatorisk Obligatorisk 1 kisteplads 6.747, , , ,00 vedligeholdelse Obligatorisk 2 kistepladser 9.090, , , ,75 vedligeholdelse Buket (alm.) 1 stk , , , ,00 Buket (stor) 1 stk , , , ,25 Vase (granit) 1 stk. 500,00 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 10

12 Græsgravsted m. plade (kiste og urne) Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Urnenedsættelse Kiste- eller urnegravsted med en plade som gravminde. Gravstedet kan udlægges med 1-2 kistepladser, urnegravsteder udlægges kun med 2 pladser. Ved erhvervelse af denne type gravsted er det obligatorisk at købe en godkendt vendbar metalvase. Gravstenen skal være en plade af lys granit Moselykke i størrelsen h 40 cm x b 60 cm. Skriften skal være nedhugget, hvis man ønsker malet skrift skal denne være sort. Nedhuggede og påsatte dekorationer er ikke tilladte. Dekorationer lavet som skrift er tilladt. Der går normalt 14 dage fra bisættelsen til kirkegården modtager urnen. Herefter kontakter kirkegårdslederen de pårørende telefonisk eller pr. brev, for at fastsætte en dato for nedsættelse af urnen. Urnenedsættelsen kan finde sted mandag til fredag i tidsrummet 8.30 til

13 Vedligeholdelse På denne gravstedstype, skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt for gravstedsindehaveren selv at varetage: - Plantning af årstidens blomster - Nedlægning af buketter - Nedlægning af dekorationer og kranse - Henstilling af blomster i vase Mulige tillægsydelser Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat Dog skal disse være af materialer, som er naturligt forgængelige. De må ikke være af plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Vinterdekoration - Dekorationer og kranse - Store eller små buketter - Vase Fredningstiden er 25 år for kistegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Ønsker man at forlænge brugsretten når denne udløber, er det som oftest muligt (dog er der udtagelser de steder, hvor der foreligger reguleringsplaner for kirkegården). Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid legat obligatorisk obligatorisk Obligatorisk 2 kistepladser 9.090, , , ,75 vedligeholdelse Obligatorisk 2 urnepladser 5.742, ,35 vedligeholdelse Granguirlande lille 1 plade 2.208, , , ,00 plade (enkel) Granguirlande lille 1 plade 2.510, , , ,00 plade (ekstra) Vase (metal) 1 stk. 316,50 316,50 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 12

14 Anonymes plæne (kiste og urne) Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Vedligeholdelse Gravsted er udlagt i plæne med fælles mindesten. Der kan kun erhverves 1 kisteplads eller 1 urneplads. Fælles mindesten. På denne gravstedstype skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt at: - Nedlægge buketter - Nedlægge dekorationer og kranse Disse skal nedlægges på belægningen for mindestenen. De skal være af materialer, som er naturligt forgængelige De må ikke være plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. 13

15 Mulige tillægsydelser Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Store eller små buketter - Dekorationer og kranse Fredningstiden er 25 år for kistegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid legat 25 obligatorisk Obligatorisk 1 kisteplads ,75 vedligeholdelse Buket (alm.) 1 stk ,00 Buket (stor) 1 stk ,25 Løbetid legat 15 år Obligatorisk 1 urneplads 4.905,90 vedligeholdelse Buket (alm.) 1 stk ,60 Buket (stor) 1 stk ,15 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 14

16 Mindehøjen Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Vedligeholdelse Mindeplads med mulighed for henstilling af mindesten. Der foretages ingen nedsættelse af kiste eller urne på denne mindeplads. Gravstenen skal være natursten med brændt overflade, højde/bredde mellem cm. Nedhuggede dekorationer er tilladt. Det er tilladt at påsætte bronze-figurer. På denne gravstedstype skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele brugsperioden. Det er tilladt at: - Nedlægge buketter - Nedlægge dekorationer og kranse Disse skal nedlægges på belægningen for mindestenen. De skal være af materialer, som er naturligt forgængelige De må ikke være plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. 15

17 Erhvervelse af brugsret Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat Der skal betales for erhvervelse af brugsret, til den gældende takst for et urnegravsted til ikke-medlemmer af folkekirken. Brugsperioden for en mindeplads er 5 år, regnet fra d det efterfølgende år. Brugsperioden kan fornyes efter udløb, dog højst op til 5 år. Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter erhvervelsen. Hvis ikke andet er aftalt, vil brugsretten blive tildelt personen, som erhverver mindepladsen. Løbetid legat 5 år Obligatorisk 1 mindeplads 1.785,25 vedligeholdelse Erhvervelse 1 mindeplads 1.395,55 Buket (alm.) 1 stk ,20 Buket (stor) 1 stk ,05 Vinterdekoration 1 stk. 401,60 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 16

18 Gravstedstyper Aars Kirkegård Kombination plæne og anlæg Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Kombination plæne og anlæg kisteafdeling. Gravstedet er udlagt i plænen, det grænser op til et firkantet fællesbed, hvor gravstenen er placeret. Gravstedet skal erhverves, som et 2 pladsers kistegravsted. Gravstenen skal være natursten med brændt overflade. Skriften skal være nedhugget, hvis man ønsker malet skrift skal denne være sort. Størrelsen af gravsten skal ligge mellem h cm og b cm. Nedhuggede dekorationer er tilladt. Udover 2 bronze fugle er påsatte dekorationer ikke tilladt. 17

19 Vedligeholdelse På denne gravstedstype skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt for gravstedsindehaveren selv at varetage: - Plantning af årstidens blomster - Nedlægning af buketter - Nedlægning af dekorationer og kranse - Henstilling af blomster i vase Mulige tillægsydelser Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat Dog skal disse være af materialer, som er naturligt forgængelige De må ikke være af plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Forårsblomster - Sommerblomster - Efterårslyng - Grandækning type 1 - Dekorationer og kranse - Store eller små buketter - Vase Fredningstiden er 25 år for kistegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Ønsker man at forlænge brugsretten når denne udløber, er det som oftest muligt (dog er der udtagelser de steder, hvor der foreligger reguleringsplaner for kirkegården). Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid legat obligatorisk Obligatorisk 2 kistepladser 9.090, , , ,75 vedligeholdelse Grandækning type 1 gravsten 3.585, , , ,50 1 Forårsblomster 5 stk. 903, , , ,75 Sommerblomster 5 stk , , , ,25 Efterårslyng 2 stk. 542,20 813, , ,50 Vase (metal) 1 stk. 316,50 Vase (granit) 1 stk. 500,00 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 18

20 Græsgravsted med plade (kiste) Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Græsgravsted med plade. Ved denne gravstedstype er det muligt at erhverve 1-3 gravstedspladser. Ved erhvervelse af denne gravstedstype, er det obligatorisk at købe en vendbar metalvase af kirkegården. Gravstenen skal være en plade af lys granit Moselykke i størrelsen h 60 cm x b 70 cm. Skriften skal være nedhugget, hvis man ønsker malet skrift skal denne være sort. Nedhuggede og påsatte dekorationer er ikke tilladte. Dekorationer lavet som skrift er tilladt. 19

21 Vedligeholdelse Mulige tillægsydelser Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat På denne gravstedstype skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt at: - Nedlægge af dekorationer og kranse på pladen - Nedlægge buketter på pladen - Henstille afskårne blomster i vasen Dog skal disse være af materialer, som er naturligt forgængelige De må ikke være af plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Dekorationer og kranse - Store eller små buketter - Vase For uddybende gennemgang af ydelserne og pris eksempler se vedlagte katalog over ydelser vedr. gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kistegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Ønsker man at forlænge brugsretten når denne udløber, er det som oftest muligt (dog er der udtagelser de steder, hvor der foreligger reguleringsplaner for kirkegården). Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid år obligatorisk Obligatorisk 1 kisteplads vedligeholdelse 6.747, , , ,00 Obligatorisk 2 kistepladser 9.090, , , ,75 vedligeholdelse Buket (alm.) 1 stk , , , ,00 Buket (stor) 1 stk , , , ,25 Granguirlande stor plade (enkel) 1 stk , , , ,00 Granguirlande stor plade (ekstra) 1 stk , , , ,00 Vinterdekoration 1 stk. 803,2 1204, , ,00 Vase (metal) 1 stk. 316,50 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 20

22 Skovkirkegård( kiste) Gravstedstype Krav til gravstenens udformning Skovkirkegård. Gravsted er udlagt i plæne, hvor ¼ af gravstedet er beliggende i et aflangt bed, hvor gravstenen er placeret. Ved denne gravstedstype er muligt at erhverve 1-2 gravstedspladser. Gravstenen skal være natursten med brændt overflade. Skriften skal være nedhugget, hvis man ønsker malet skrift skal denne være sort. Størrelsen af gravsten skal ligge mellem h cm og b cm. Nedhuggede dekorationer er tilladt. Udover 2 bronze fugle er påsatte dekorationer ikke tilladt. 21

23 Vedligeholdelse Mulige tillægsydelser Fredningsperiode Fremsendelse af gravstedsbrev og legat På denne gravstedstype skal der indgås en obligatorisk vedligeholdelse aftale, dvs. at kirkegården varetager vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Det er tilladt at: - Nedlægge buketter - Nedlægge dekorationer og kranse - Henstille blomster i vase Dog skal disse være af materialer, som er naturligt forgængelige De må ikke være af plast eller lignende, som ikke forgår inden for rimelig tid. Kirkegården kan mod betaling levere følgende ydelser på gravstedet: - Forårsblomster - Sommerblomster - Efterårslyng - Grandækning type 1 - Dekorationer og kranse - Store eller små buketter - Vase Fredningstiden er 25 år for kistegrave, regnet fra d det efterfølgende år. Ønsker man at forlænge brugsretten når denne udløber, er det som oftest muligt (dog er der udtagelser de steder, hvor der foreligger reguleringsplaner for kirkegården). Fremsendelsen af gravstedsbrev og legat, sker umiddelbart efter begravelseshandlingen eller nedsættelsen af urnen har fundet sted. Hvis ikke andet er aftalt, vil gravstedsretten blive tildelt personen, som har anmeldt dødsfaldet. Løbetid legat obligatorisk Obligatorisk 1 kisteplads vedligeholdelse 6.747, , , ,00 Obligatorisk 2 kistepladser 9.090, , , ,75 vedligeholdelse Grandækning type 1 gravsten 3.585, , , ,50 1 Forårsblomster 5 stk. 903, , , ,75 Sommerblomster 5 stk , , , ,25 Efterårslyng 2 stk. 542,20 813, , ,50 Buket (alm.) 1 stk , , , ,00 Buket (stor) 1 stk , , , ,25 Vinterdekoration 1 stk. 803,2 1204, , ,00 Vase (metal) 1 stk. 316,50 Vase (granit) 1 stk. 500,00 NB! Alle priser er inklusive moms og kun gældende for 2014 (der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og løbende reguleringer af tillægsydelserne). Når der tegnes legater (flerårige aftaler), bliver man for indeværende år opkrævet betaling for de måneder, som ligger mellem ikrafttrædelsesdatoen for aftalen og frem d. 1. januar, hvor fredningsperioden (25 år for kiste og 15 år for urne) træder i kraft. Så en legataftale med ikrafttrædelsesdato d. 1. juli, vil have en løbetid på 25 år og 6 måneder. 22

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 KIRKEGÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6 KIRKEGÅRDEN December 2012 32. årgang 6 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 KIRKEGÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN September 2011 31. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere