D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER"

Transkript

1 D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation er opdelt i 3 takstgrupper: I. -Indenbys. Ved " -Indenbys" forstås alle personer, der er medlem af og har bopæl inden for Roskilde kommunes grænser. Medlemmer af, boende uden for Roskilde kommune, der enten har ægtefælle/ samlever/registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegårdene i Roskilde, ligestilles med borgere i Roskilde kommune. II. -Udenbys. Ved " -Udenbys" forstås alle personer, der er medlem af, men har bopæl uden for Roskilde kommune. III. Ikke-medlem af. Ved "Ikke-medlem af " forstås alle personer, der ikke er medlem af, uanset om de har bopæl i Roskilde kommune eller ej. ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER 31 ERHVERVELSE. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted, som ved en forlængelse af brugsretten, og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal år det pågældende gravsted er fredet. ERHVERVELSE Indenbys I Udenbys II Ikke-medlem af III KISTEGRAVE I 2 ÅR: 1 kistegravplads 2 kistegravpladser Pr. kistegravplads yderligere URNEGRAVE I 1 ÅR: Urnegravsted (2 pladser) Urnegravsted (3 pladser) Urnegravsted (4 pladser) FÆLLESGRAVE: 1 kistegravplads i 2 år 1 urnegravplads i 1 år For ikke-medlemmer af skal der betales for en hel brugsperiode for én kistegravplads/urnegravsted (2 pladser) selvom gravstedet allerede er erhvervet af et

2 medlem af. Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til 2 år for en kiste og 1 år for en urne fra det år, gravstedet tages i brug til et ikke-medlem af. Erhvervelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. 3. Rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belægning m.v. ved hjemfald. 32 FORNYELSE. Fornyelse af et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udløb. Undtaget er dog gravpladser i fællesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i forbindelse med en regulering af kirkegården. Fornyelse kan ske for henholdsvis 5, 1 eller 2 år. En fornyelse af et gravsted betales efter gældende takst. FORNYELSE Fornyelse 5 år Fornyelse 1 år Fornyelse 2 år KISTEGRAVE: 1 kistegravplads 2 kistegravpladser Pr. kistegravplads yderligere URNEGRAVE: Urnegravsted (2 pladser) Urnegravsted (3 pladser) Urnegravsted (4 pladser) Fornyelse af et gravsted omfatter: 1. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. Taksterne ved Erhvervelse og fornyelse reguleres årligt. Beløbene skal ikke tillægges moms. 33 En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode betales der et forholdsmæssigt beløb. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

3 ÅRLIGE AFTALER OM 34 ÅRLIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for følgende beløb pr. år incl. moms: PÅ EN ÅRLIG REGNING Kistegravsted med 1 gravplads Kistegravsted med 2 gravpladser Mere end 2 gravpl. yderligere pr. plads Renholdelse Grandækning Forårsblomster Sommerblomster stk stk stk stk Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse, f.eks kan der vælges renholdelse og grandækning eller renholdelse og forårs- og sommerblomster eller alle ydelserne kan vælges. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Renholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Alm. renholdelse ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten eller granitgrus. Grandækning af et gravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 5-6% med pyntegrønt. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes. Forårs- og sommerblomster omfatter: 1. Jorden i plantegruppen løsnes evt. suppleres med muldjord/spaghnum. 2. Forårsblomster og sommerblomster plantes og vandes 2 gange. 3. Forårsblomster fjernes inden juni måned og sommerblomster fjernes inden granpålægning. Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser følgende opgaver: Anlæg af gravsteder, nyplantning eller omplantning, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, granpyntning, pålægning af perlesten og granitgrus, renholdelse af monument m.v., der betales på en regning efter gældende takster. Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt tilbud på disse ydelser. Takster for de gartneriske ydelser reguleres årligt.

4 FLERÅRIGE AFTALER OM 35 FLERÅRIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for en hel brugsperiode mod betaling af følgende beløb incl. moms: FLERÅRIGE AFTALER 2 ÅR Kistegravsted med 1 gravplads Kistegravsted med 2 gravpladser Mere end 2 gravpladser yderligere pr. plads Renholdelse Vedligeholdelse Grandækning Forårsblomster Sommerblomster 15.15, 7.575, 8.975, 1 stk. 2.5, 1 stk. 2.5, , , , 2 stk. 5., 2 stk. 5., 7.575, 3.787,5 5.55, Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse. Det er dog en betingelse for at indgå en aftale om vedligeholdelse, at den også omfatter renholdelse. Renholdelse kan kombineres med grandækning og forårs- og sommerblomster. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter. 2. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen. 3. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning. 4. Rensning af gravminde for grønalger. 5. Kistegravsteder, hvor der er indbetalt for anlæg, ren- og vedligeholdelse, reetableres uden beregning, hvis ny begravelse sker inden for de første 5 år. FLERÅRIGE AFTALER 1 ÅR Urnegravsted med 2 pladser Urnegravsted med 3 pladser Urnegravsted med 4 pladser Renholdelse Vedligeholdelse Grandækning Forårsblomster Sommerblomster 6.375, 3.187,5 3.37,5 5 stk. 625, 5 stk. 625, 7.575, 3.787,5 4.1, 5 stk. 625, 5 stk. 625, 8.375, 4.187,5 5.25, 1 stk. 1.25, 1 stk. 1.25, Kirkegården kan indgå flerårige aftaler om andre ydelser som f.eks. Udlægning af blomster og kranse, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, lægning af løg, granpyntning m.v.

5 Der kan indgåes flerårige aftaler for kortere tidsrum end én fredningsperiode - dog mindst for 5 år. Taksten for flerårige aftaler, der omhandler mere end én fredningsperiode, beregnes i hvert enkelt tilfælde. REN- OG VEDLIGEHOLDELSE. For en gravplads med plade el. lignende betales for ren- og vedligeholdelse i en fredningsperiode følgende beløb incl. moms: 1 Kistegravplads med plade el. lignende 2 år 1 Urnegravplads med plade el. lignende 1 år Ren- og vedligeholdelse 7.18, 3.987,5 GRAVPLADSER I FÆLLESGRAV FOR EN FREDNINGSPERIODE 36 REN- OG VEDLIGEHOLDELSE. For en gravplads i fællesgrav betales for ren- og vedligeholdelse i en fredningsperiode følgende beløb incl. moms: 1 Kistegravplads 2 år 1 Urnegravplads 1 år Ren- og vedligeholdelse 5.98, 3.19, Ren- og vedligeholdelse omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen hele vækstperioden. 3. Området renholdes ca. hver uge i vækstperioden. 4. Beskæring og formgivning af beplantning. 5. Græs vedligeholdes med gødning, vertikalskæring og topdressing. 6. Udskiftning af beplantning og græstæppe efter behov.

6 BEGRAVELSE OG URNENEDSÆTTELSE 37 GRAVNING. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales følgende beløb. Beløbene tillægges ikke moms: GRAVNING Indenbys I Udenbys II Ikke-medlem af III BEGRAVELSE: En voksen kistegrav En barnegrav (indtil 1 år) Tillæg for begravelser på lørdage, søn- og helligdage URNENEDSÆTTELSE: En urnegrav Begravelse omfatter: 1. Evt. Nedtagning af monument samt rydning af beplantning og belægning. 2. Gravning og tilkastning af grav. 3. Oprydning og klargøring af materiel. 4. Opretning og efterfyldning med jord (ca. 6 måneder). Urnenedsættelse omfatter: 1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belægning. 2. Gravning og tilkastning af urnegrav. 3. Assistance ved nedsætning af urne. 4. Evt. plantning af opgravede planter/retablering af belægning. 5. Opretning og efterfyldning med jord. URNEFLYTNING Administrativt tillæg (beløbet er incl. moms) Opgravning af urne Nedgravning af urne Takster gældende for alle 798

7 BENYTTELSE AF KIRKE OG KAPEL 38 KIRKE OG KAPEL. For benyttelse af kirke og kapel til begravelse og bisættelse betales følgende beløb. Beløbene tillægges ikke moms: KIRKE OG KAPEL Indenbys I Udenbys II Ikke-medlem af III For benyttelse af kirke og kapel Kor (2 sanger) og organist Tillæg ved benyttelse på lørdage/ søn- og helligdage / / / Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl. 16. samt lørdage, søn- og helligdage Ydelser ved benyttelsen af kirke og kapel omfatter: 1. Modtagelse af kiste mandag-fredag kl Ordning af blomster og kranse i kirken/kapel. 3. Lys i stager og ringning. 4. Varme og lys. 5. Betjening og rengøring. Begravelser og bisættelser kan ikke ske Påskedag, Pinsedag og Juledag. Seneste tidspunkt for en begravelse på kirkegården er kl I perioden 1/11-1/4 dog kl.13.. Foregår begravelseshandlingen uden for kirkegården er seneste ankomsttidspunkt til kirkegården kl Fra 1/11-1/4 dog kl Seneste tidspunkt for en bisættelse er kl KREMATION 39 KREMATION. For kremering ved Roskilde Kapelkrematorium betales følgende beløb. Beløbene tillægges ikke moms: KREMATION Indenbys I Udenbys II Ikke-medlem af III Voksne Børn under 1 år

8 AFSLUTNING. Taksterne ved kirkegårdene i Gl. Roskilde kommune reguleres årligt. Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet på baggrund af kirkeministeriets vejledning fra 1996 vedrørende kirkegårdsvedtægter. Der sker en regulering af taksterne hvert år pr. 1. oktober i henhold til vejledning udsendt af provstiudvalget ved Roskilde Domprovsti.

9 BRUGERARK FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE Takster gældende fra: 1. oktober september 211 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf fax

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje Foreningens navn er Haveforeningen Fælleseje. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje 2 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6 KIRKEGÅRDEN December 2012 32. årgang 6 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere