Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog"

Transkript

1 Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015

2 Indhold Indhold Formålet med Praksis.dk Organisation for Praksis.dk Hvem kan komme med ønsker til udgivelser Arbejdsgangen mellem redaktør og webmaster Organisation af opgavefordeling mellem de forskellige aktører omkring materiale til udsendelse Nyhedsmail Forløbsbeskrivelser Opdateringsproblematik Retningslinjer for udsendelse og eventuelt reminder til arrangementer, møder og kurser m.m Specielle opgaver for redaktøren Bilag

3 1. Formålet med Praksis.dk Praksis.dk er hjemmesiden for praktiserende læger i Region Midtjylland. Den findes sammen med øvrige regioners Praksisinformation på Sundhed.dk. Praksis.dk er ikke et forsendelsesposthus for diverse meddelelser fra forskellige administrative fora, hospitaler og kommuner, men et faglig site, hvor der findes informationer om faglige og organisatoriske forhold, der er relevante i den daglige kliniske hverdag for praktiserende læger i Region Midtjylland. Praksis.dk modtager, indsamler og udsender således informationer dækkende for almen praksis s samarbejde med administration, hospitaler og kommuner i Region Midtjylland. Men, i disse vil der ofte være links til andre hjemmesider for hospitaler, kommuner, faglige og organisatoriske organisationer både regionalt og nationalt. Praksis.dk s information til alment praktiserende læger skal være kortfattet, relevant, i en genkendelig form, opdateret og skal have en afsender, som er troværdig for den praktiserende læge. Informationen skal være systematiseret, brugerorienteret og kunne tilgås via en simpel oversigt og enkel søgeadgang. 3

4 2. Organisation for Praksis.dk Daglig redaktion Det daglige arbejde varetages i et samarbejde mellem webmaster og redaktør (praktiserende læge fra Praksiskonsulentordningens regi). Redaktionsgruppe Denne består af repræsentanter fra: Redaktør (praktiserende læge fra Praksiskonsulentordningens regi) Region Midtjylland, Nære Sundhedstilbud (NS) Webmaster for Praksis.dk Praksiskoordinatorerne Efteruddannelsesvejlederne Praksisudviklingskonsulenterne PLO-M Sekretær (Nære Sundhedstilbud) I skrivende stund er det følgende: Svend Kier (Lægelig koordinator for PKO), Redaktør på Praksis.dk Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud (NS), Region Midtjylland Gert Sund, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland, Webmaster Steen P. Ardest, Praksiskoordinator Søren Okholm, Efteruddannelsesvejleder Morten Bondo Christensen, Praksisudviklingskonsulent Søren Svenningsen, repræsentant fra PLO-M Jette Christiansen, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Økonomi Region Midtjylland stiller økonomi til rådighed for den daglige drift og udvikling af Praksis.dk. Webmaster og sekretær lønnes af Nære Sundhedstilbud. Honoreringen af de øvrige foregår via konsulentordningerne og PLO-M. 4

5 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser Sundhedsfaglige personer fra hospital, kommuner, speciallæger, praktiserende læger, praksispersonale, administrative personer samt medlemmer fra de forskellige konsulentorganisationer i regionen kan komme med ønsker / ideer til udsendelser på Praksis.dk. Materialet vil altid blive vurderet af den daglige redaktion suppleret ad hoc med personer fra relevante fora (konsulentgrupperne, PLO-M, hospital, kommune, administration). Det er redaktøren, som er ansvarlig for, hvad der kan udsendes på Praksis.dk, naturligvis med reference til de retningslinjer, der er udarbejdet af redaktionsgruppen. Det er redaktøren, som vurderer relevansen af indsendt materiale til udsendelse på Praksis.dk. Det er redaktøren, der sammen med webmaster afgør form, opsætning og disposition af indsendt materiale, naturligvis i samarbejde med forfattere til det indsendte materiale. 5

6 4. Arbejdsgangen mellem redaktør og webmaster Materiale til udsendelse på Praksis.dk sendes til webmaster (via Funktionspostkasse) eller direkte til redaktør. Materialet skal omhandle emner, områder af faglig og organisatorisk karakter for den praktiserende læges kliniske hverdag i Region Midtjylland. Ellers henvises afsender til andre udsendelsesfora. Praksis.dk er ikke et forsendelsesposthus. Der er udformet faste retningslinjer for udformning og indsendelse af materiale til nyhedsmail, samt Forløbsbeskrivelser, det omtales i kommende afsnit. Ansvaret for vurdering af materiale til udsendelse er redaktørens, men sker i dialog med indsender, samt relevante personer fra faglige og organisatoriske fora. Udarbejdelse af opsætningen af materiale m.m. sker i et samarbejde mellem webmaster og redaktør. I denne arbejdsgang indgår også det faktum, at Praksis.dk er et åbent site og kan læses af alle interesserede. Udsendelse af materialet sker via nyhedsmail til adresser for: alle praktiserende læger i Region Midtjylland eller praktiserende læger i aftalte kommuner afhængig af udsendelsens indhold (se Bilag 1) praksispersonale, som abonnerer på nyhedsmails fra Praksis.dk personer fra forskellige administrative fora personer, som har ønsket at abonnere på Praksis.dk Det er også redaktør og webmaster, som skal sikre opdatering af materiale på Praksis.dk, hvilket p.t. er en vanskelig opgave, da der ikke er en reminder-funktion til rådighed fra Sundhed.dk. Imidlertid sker en del af opdateringen via de links, der er i materialet, som stammer fra andre hjemmesider. Disse er ved indsendelse og accept af materiale gjort opmærksom på dette ansvar. Ud over anførte foretager redaktøren en del opsøgende arbejde omkring nyt relevant materiale og udvikling af brugernes interesser. 6

7 5. Organisation af opgavefordeling mellem de forskellige aktører omkring materiale til udsendelse Redaktørens baggrundsviden Redaktøren skal have viden om, hvad der sker i PKO organisationen og forskellige regionale udvalg, denne viden kan danne baggrund for ex.: En nyhedsmail. Tilsendt materiale skal følge aftalte skabelon, ellers returneres det til lokale Praksiskonsulent og Praksiskoordinator, som sammen med den, der har ønsket nyhedsmailen, gensender det opsat efter skabelonen. Ide til kommende Forløbsbeskrivelser kan opstå flere steder. Redaktøren skal ikke nødvendigvis skrive den, men bede en af Praksiskoordinatorerne sammen med Praksiskonsulent og speciallæge, eller anden faglig person med specialviden, om at være ansvarlig for udformning af tekst i henhold til aftalte skabelon. Finpudsning kan ske af redaktør. Nationale Kliniske Retningslinjer skal vurderes i PKO regi med henblik på, om de er relevante for implementering i almen praksis via en Forløbsbeskrivelse, eller der blot skal sendes høringssvar. Udformning af materiale til udsendelse Redaktøren skal samle og fordele skriveopgaverne, samt vurdere relevansen af materiale til udsendelse. Redaktøren skal fornemme om indsendt materiale lige skal høres i regi af PKO, PLO-M, NS eller andre, inden videre proces. Rent praktisk angående arbejdet med udsendelse m.m. på Praksis.dk Materiale til udsendelse på Praksis.dk fremsendes til: 1. adressen: Det er adressen for Praksis.dk Funktionspostkassen, og den er anført på forsiden af Praksis.dk: Kontaktinformation Praksis.dk Skottenborg Viborg 2. Materiale kan også sende direkte til Webmaster Gert Sund, som modtager materialet og sikrer stillingtagen til videre proces i samarbejde med redaktøren. 7

8 Opgavefordeling Redaktør Ansvarlig for at se og vurdere, hvad der indsendes til Webmaster, evt. returnere til afsender, evt. snak med PKO, PLO-M, NS, overlæger, kommunale personer og andre afhængigt af materialet. Foretager endelig stillingtagen til form og udsendelse af materiale. Besvarer forespørgsler til Praksis.dk om indhold og udsendelser, og efter behov sparre med andre. Deltager i møder for Praksisinformationsgruppen i Sundhed.dk regi sammen med andre regioners redaktører. Webmaster Sørger for at indsendt materiale sendes videre til redaktør. Sørger for korrekt layout og udsendelse efter aftale med redaktør, følger op på tilbagemeldinger. Deltager i møder i Sundhed.dk regi sammen med de øvrige regioners Webmastere med henblik på udvikling af Praksis.dk. Lægelig koordinator for PKO Initiativtager til orientering på Praksis.dk med baggrund i viden fra arbejdet i NS, PLO-M, Sundhedsplanlægnings Afd., kommuner, forskellige udvalg og arbejdsgrupper, samt samarbejdet i hele PKO organisationen. Medvirker til udformning af Forløbsbeskrivelser, vurdering af Nationale Kliniske Retningslinjer, og udvikling af Praksis.dk. Praksiskoordinatorer Initiativtager til orientering af Lægelig koordinator for PKO om info om lokale forhold, nyhedsmails, Forløbsbeskrivelser, visitationsretningslinjer, nyt fra forskellige specialer, udvalg og arbejdsgrupper, der giver anledning til opdatering af praktiserende lægers viden. Praksiskonsulenter Initiativtager til opdatering af lokale Praksiskoordinator om ønsker for udsendelse af info om afdelinger, andet nyt af relevans for praktiserende læger, opsat efter skabelon. Derefter indsendes til Praksis.dk. Andre samarbejdspartnere Efter behov kan andre konsulentgrupper inddrages i udformning af materiale til udsendelse. 8

9 6. Nyhedsmail Det er aftalt mellem Nære Sundhedstilbud, Hospitaler, Kommuner, PKO og PLO-M, at orienteringen af praktiserende læger i vid udstrækning foregår via udsendelse af nyhedsmails på Praksis.dk. Disse giver en kort orientering i en mail med link til supplerende læsning af materialet på Praksis.dk. Nyhedsmails udformes efter neden for anførte vejledning. Disposition for fremsendelse af materiale til nyhedsmail på praksis.dk. Materialet til en nyhedsmail udformes i følgende 4 pinde : 1. Emnerubrik 2. Tekst i mailen 3. Tekst inde på Praksis.dk 4. Sendes til læger i kommunerne 1. Emnerubrik til nyhedsmailen Én kort linje, der er beskrivende for indholdet i nyhedsmailen (ex. om et emne, eller et nyhedsbrev fra XXXX), og hvor det kommer fra. Denne linje genbruges som overskrift i mail-teksten. 2. Tekst til nyhedsmailen, her er 2 muligheder A. Kan hele teksten være i mailen, da udformes en let læselig tekst, der kan indsættes direkte i mailen. B. Er der meget tekst, da udformes nogle få beskrivende linjer som resume for budskabet. Disse placeres som tekst i mailen, og der anføres at supplerende oplysninger kan læses via efterfølgende link XXXX (som leder ind til placeringen på praksis.dk). Der skal være en afsender (forfatter), helst en PKO er og ledende repræsentant fra afdeling/ kommune. 3. Tekst inde på Praksis.dk Selve teksten kan vedhæftes i en WORD-fil. Praksis.dk tager stilling til, hvordan det udsendes, evt. links m.m., samt hvordan det placeres på praksis.dk. Det vil afhænge af indholdet i den fremsendte tekst. Der skal være en afsender (forfatter), helst en PKO er og ledende repræsentant fra afdeling/ kommune. 4. Sendes til lægerne i kommunerne Her skal anføres, hvilke kommuner nyhedsmailen skal ud i. 9

10 Ønske om udsendelsesdato Med passende varsel. Teksten for de 4 pinde i nyhedsmailen sendes til: Webmaster på Praksis.dk, Gert Sund på Endelig udformning sker i samarbejde med Redaktøren på Praksis.dk. 10

11 7. Forløbsbeskrivelser Indhold Definition Formål Hvornår udformes en Forløbsbeskrivelse Indholdsvejledning Udarbejdelse Godkendelse Udsendelse Opdatering Definition En Forløbsbeskrivelse er en kort beskrivelse af faglig baggrund, udredning i almen praksis, henvisning til hospital, behandling i speciallægeregi og efterfølgende kontrolbehov for en defineret patientgruppe. For at opnå betegnelsen Forløbsbeskrivelse skal teksten være regionalt gældende. Formål Formålet er at orientere om: god klinisk praksis for aftalte patientforløb mellem hospital og almen praksis fordelingen af opgaver og undersøgelser mellem sektorerne kommunikationsveje et godt og sammenhængende patientforløb Hvornår udformes en Forløbsbeskrivelse? Når et speciale, hospitalsafdeling eller praktiserende læge oplever behov for afklaring af udredning, behandling og samarbejde om en bestemt patientgruppe. Det kan dreje sig om: hvem fortager de forskellige anbefalede prøver og undersøgelser muligheder for faglig sparring indhold i og fremsendelse af henvisning og epikrise Indholdsvejledning Titel Skal så vidt muligt følge nomenklaturen i ICPC2. Lægehåndbogens navngivning er umiddelbart standard. Altid sygdom/symptom eller primære ord først i titlen (lettest at skimme), fx Lungekræft eller Børn med kræft (aldrig kræft som første ord). 11

12 Evt. andre væsentlige oplysninger efterstilles, fx Type 2-diabetes, behandling af og Type 2- diabetes, diagnostik af. Ingen afsender i titel (fremgår i header). Ingen ICPC -kode i titlen (bruges primært til fremsøgning). Nøgleord Ord, som Forløbsbeskrivelsen skal kunne findes med i søgemaskinerne. Indledning Ganske kort om fx baggrund, problem og definition. Forløb i almen praksis Undersøgelser inden henvisning. Muligheder for faglig sparring/hotline Kriterier for henvisning. Ønskede og aftalte oplysninger i henvisningen ( fraser) omhandler følgende: Anamnese, objektiv undersøgelse, laboratorie- og billeddiagnostik, medicin, komorbiditet, allergi, sagt til patienten, praktiske oplysninger samt telefon (gerne mobilnummer). Forløb i specialist regi Medtages hvis det er relevant, så man kan informere patienten om, hvad der vil ske. Undersøgelsestilbud. Behandlingstilbud. Forløb i kontrolfase Opfølgning. Hvem har ansvaret? Hvem kontrollerer? Hvor og hvornår? Særlige forhold/behov. Links Link til Lægehåndbogen. Andre Forløbsbeskrivelser. Eventuelt andre links ICPC koder Oplysninger om modtagende afdelinger Afdelingsnavn (vær præcis - ikke bare "kaldenavnet"). Lokationsnummer. Om henvisningen skal sendes som elektiv eller akut. Evt. telefonnummer hvis afdelingen ønsker det. Forfatter/Indholdsansvarlig Udgivelsesdato/ Dato for seneste faglige redigering 12

13 Udarbejdelse Udarbejdelse af teksten til en Forløbsbeskrivelse sker i et samarbejde mellem speciallæger og praksiskonsulenter. Forløbsbeskrivelser skal være kortfattede, ikke lærebogsagtig, men skitsere en kort overskuelig beskrivelse af forløbet for patienten fra praksis til hospital og retur, suppleret med specielle logistiske forhold. Særlig punktet kontrolfasen er vigtig i dialogen med det sekundære sundhedsvæsen. Ofte kan teksten med den faglige baggrund gøres kort, idet der kan linkes til Lægehåndbogen (eller andre steder) for supplerende læsning. Det er lokale og regionale behov (med PKO som primus motor), der afgør, om det er nødvendigt med en Forløbsbeskrivelse, eller om der er dækkende beskrivelse andetsteds. Der skal være fokus på de ændringer i den daglige arbejdsgang i praksis, samt opgavefordelingen mellem sektorerne, som kan være en følge af foreslåede faglige rekommandationer. Inden der udformes en Forløbsbeskrivelse bør, det undersøges, om der er lavet en National klinisk retningslinje på samme område. Se på sundhedsstyrelsens side om NKR. Se også DSAM vejledninger og Lægehåndbogen. Det er vigtigt, at den lokale Praksiskoordinator inddrages i udarbejdelse af teksten. Endvidere bør der også være kontakt med redaktøren for praksis.dk, så den redaktionelle linje fastholdes. Godkendelse Den endelige tekst til Forløbsbeskrivelsen skal godkendes i relevante Specialeråd i Region Midtjylland. Praksiskoordinatorerne, Nære Sundhedstilbud samt PLO-M skal orienteres inden udsendelse. Hermed er teksten regionalt gældende for såvel hospitaler og praktiserende læger. Udsendelse Forløbsbeskrivelsen udsendes af Praksis.dk til praktiserende læger i Region Midtjylland via en nyhedsmail. Her gives en kort orientering om indhold og link til placering på Praksis.dk Opdatering Vedligeholdelse sker i samarbejde mellem forfatterne og Praksis.dk. Praksis.dk er ansvarlig for reminder til forfatterne ca. hvert andet år eller før ved behov. 13

14 8. Opdateringsproblematik Det er et stort arbejde at sikre opdatering af diverse dokumenter på Paksis.dk, og p.t. fungerer det ikke godt. Webmaster og redaktør gennemgår med mellemrum diverse dokumenter med henblik på fjernelse eller opdatering. Praksis.dk har gennem flere år ønsket en automatisk reminder funktion til webmaster og redaktør. Den skulle give en advisering, når en forudbestemt tid for opdatering er kommet. Efterfølgende sender redaktøren mail til forfatterne af dokumentet og anmoder om revision af dette, eller fjernelse fra Praksis.dk. Herved ville det også være enkelt at fjerne diverse nyhedsmails, invitationer m.m., når aftalt tidspunkt er kommet. Imidlertid er denne funktion endnu ikke endeligt udarbejdet via Sundhed.dk. 14

15 9. Retningslinjer for udsendelse og eventuelt reminder til arrangementer, møder og kurser m.m. Større nationale og regionale arrangementer, møder, kurser, hvor der er flere datoer i spil, hvor alle regionens læger og eventuelt praksispersonale skal inviteres Datovarsel Varsel om datoer kan sendes op til et halvt år før afholdelse, når datoer og emne er kendt. Invitation Invitationen udsendes til alle læger via nyhedsmail på Praksis.dk, så snart dato/datoer, sted og pris fastlagt og der et minimum af indhold at præsentere. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Der udformes evt. banner på Praksis.dk med henvisning til invitation (maksimum 2 bannere på Praksis.dk af gangen, ud over de faste). Det er kontorchefen i Kvalitet - og Lægemidler, som beslutter, hvilke bannere der prioriteres efter drøftelse med redaktøren på Praksis.dk. Udsendelse af program Endeligt program udsendes senest 1½ måned før afholdelse af arrangement til alle potentielle deltagere. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Reminder om tilmelding Når tilmeldingsfristen er udløbet, og det ses, at der færre tilmeldte end den fastsatte % af de mulige deltagere, sendes reminder om tilmelding. Succes procentdel, som ønskes opnået fastsættes fra gang til gang af den enkelte projektleder. Der gives mulighed for at tilmelde sig de næste 4 dage. Remindere udsendes evt. geografi specifikt. Mødepåmindelse om deltagelse kan også være en fast bundtekst i nyhedsmail fra Praksis.dk, som udsendes i den aktuelle periode. Der må maksimum være et emne i bundteksten af gangen. Bundtekst må kun være i Praksis.dk mails en gang imellem, ellers bliver læserne blinde for den og læser den ikke. Eksempler på større og særlige indsatser, som er afholdt, og kunne passe ind i denne model: Kronikerkompasset Fælles medicinkort møder Efteruddannelse i tidlig kræftdiagnostik Klinisk farmaci kurser Data og kvalitet kurser 15

16 Større enkeltstående arrangementer, hvor alle regionens læger og eventuelt praksispersonale skal inviteres Datovarsel Datovarsel sendes ud med nyhedsmail et halvt år før. Invitation Invitation udsendes ud på Praksis.dk 2 måneder før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Reminder om tilmelding Når tilmeldingsfristen er udløbet, og det ses, at der færre tilmeldte end den fastsatte % af de mulige deltagere, sendes reminder om tilmelding. Succes procentdel, som ønskes opnået fastsættes fra gang til gang af den enkelte projektleder. Der gives mulighed for at tilmelde sig de næste 4 dage. Remindere udsendes evt. geografi specifikt. Mødepåmindelse om deltagelse kan også være en fast bundtekst i nyhedsmail fra Praksis.dk, som udsendes i den aktuelle periode. Der må maksimum være et emne i bundteksten af gangen. Bundtekst må kun være i Praksis.dk mails en gang imellem, ellers bliver læserne blinde for den og læser den ikke. Eksempel på større enkeltstående arrangementer for læger og praksispersonale, som kunne passe ind i denne model: Store Praksisdag Enkeltstående kurser og fyraftensmøder for læger og eventuelt praksispersonale Invitation Invitationen udsendes til potentielle deltagende læger via nyhedsmail Praksis.dk senest 1½ måned før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Eksempler på enkeltstående kurser og fyraftensmøder for læger, som kunne passe ind i denne model: Fyraftensmøder på hospitaler Reminder om tilmelding Der sendes ikke remindere ud. 16

17 Kurser til praksispersonale Invitation Invitation sendes ud via Praksis.dk 1½ måned før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Invitationen placeres på EVaP (Efter og Videreuddannelse af Praksispersonale) hjemmeside Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Eksempler på kurser: Kommunikationskurser Kronikerbehandling Reminder om tilmelding Der sendes ikke remindere ud. 17

18 10. Specielle opgaver for redaktøren Praksisinformationsgruppen på landsplan Siden dannelsen af Danske Regioner, har der i PKO regi været en Praksisinformationsgruppe bestående af Praksiskoordinator fra hver af regionerne og repræsentant fra Sundhed.dk (det er en praktiserende læge, der lønnes af Sundhed.dk). Praksisinformationsgruppen har haft stor betydning for gensidig inspiration, samt fælles holdning til indhold af de regionale Praksisinformationer, og ønsker til Sundhed.dk for udvikling af de forskellige tekniske muligheder. I skrivende stund er Svend Kier (Lægelig Koordinator for PKO) repræsentant fra Region Midtjylland. MedCom Blandt de relationer, som de forskellige Praksisinformationssystemer har til MedCom, er det Praksis.dk redaktørens opgave at orientere MedCom, når der sker ændringer i de lokationsnumre, der er tilknyttet Forløbsbeskrivelser for kræftpakker. Dette er vigtigt, da lokationsnumrene anvendes i forbindelse med den dynamiske henvisning. Kalenderfunktion Praksis.dk har et ønske om udformning af en kalenderfunktion. En sådan ville være en stor hjælp for dem, der planlægger og arrangerer møder samt kurser. Kalenderfunktionen skal være enkel at overskue, og de aktiviteter, der placeres i kalenderne, skal være godkendt af redaktør og webmaster. Herved sikres samarbejde med forskellige interessenter, bl.a. Lægeforening Midt. Imidlertid er den foreliggende udgave ikke brugbar, så der afventes stadig udspil fra Sundhed.dk. 18

19 11. Bilag Udsendelse af nyhedsmail til forskellige kommuner, afhængig af hospitalsenhed Regionshospital Horsens: Horsens, Hedensted, Odder, Samsø, Skanderborg, Ikast-Brande (skal kun med ved lab.?) Hospitalsenhed Vest: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig Klinisk biokemisk/mikrobiologisk Herning-Viborg: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer, Lemvig, Viborg, Skive og Silkeborg Regionshospitalet Viborg: Viborg, Skive, Silkeborg og Favrskov Regionshospitalet Silkeborg: Silkeborg, Skanderborg og Favrskov Regionshospitalet Randers: Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Aarhus Universitetshospital: Afhænger af afdeling (klinisk afd. eller eksempelvis mikr.biol) Psykiatrien i Region Midt: Alle, eller lokalt 19

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Årsberetning 2010. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region

Årsberetning 2010. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Praksiskonsulentordningen Maj 2011 Praksiskonsulentordningen Årsberetning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere