Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog"

Transkript

1 Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015

2 Indhold Indhold Formålet med Praksis.dk Organisation for Praksis.dk Hvem kan komme med ønsker til udgivelser Arbejdsgangen mellem redaktør og webmaster Organisation af opgavefordeling mellem de forskellige aktører omkring materiale til udsendelse Nyhedsmail Forløbsbeskrivelser Opdateringsproblematik Retningslinjer for udsendelse og eventuelt reminder til arrangementer, møder og kurser m.m Specielle opgaver for redaktøren Bilag

3 1. Formålet med Praksis.dk Praksis.dk er hjemmesiden for praktiserende læger i Region Midtjylland. Den findes sammen med øvrige regioners Praksisinformation på Sundhed.dk. Praksis.dk er ikke et forsendelsesposthus for diverse meddelelser fra forskellige administrative fora, hospitaler og kommuner, men et faglig site, hvor der findes informationer om faglige og organisatoriske forhold, der er relevante i den daglige kliniske hverdag for praktiserende læger i Region Midtjylland. Praksis.dk modtager, indsamler og udsender således informationer dækkende for almen praksis s samarbejde med administration, hospitaler og kommuner i Region Midtjylland. Men, i disse vil der ofte være links til andre hjemmesider for hospitaler, kommuner, faglige og organisatoriske organisationer både regionalt og nationalt. Praksis.dk s information til alment praktiserende læger skal være kortfattet, relevant, i en genkendelig form, opdateret og skal have en afsender, som er troværdig for den praktiserende læge. Informationen skal være systematiseret, brugerorienteret og kunne tilgås via en simpel oversigt og enkel søgeadgang. 3

4 2. Organisation for Praksis.dk Daglig redaktion Det daglige arbejde varetages i et samarbejde mellem webmaster og redaktør (praktiserende læge fra Praksiskonsulentordningens regi). Redaktionsgruppe Denne består af repræsentanter fra: Redaktør (praktiserende læge fra Praksiskonsulentordningens regi) Region Midtjylland, Nære Sundhedstilbud (NS) Webmaster for Praksis.dk Praksiskoordinatorerne Efteruddannelsesvejlederne Praksisudviklingskonsulenterne PLO-M Sekretær (Nære Sundhedstilbud) I skrivende stund er det følgende: Svend Kier (Lægelig koordinator for PKO), Redaktør på Praksis.dk Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud (NS), Region Midtjylland Gert Sund, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland, Webmaster Steen P. Ardest, Praksiskoordinator Søren Okholm, Efteruddannelsesvejleder Morten Bondo Christensen, Praksisudviklingskonsulent Søren Svenningsen, repræsentant fra PLO-M Jette Christiansen, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Økonomi Region Midtjylland stiller økonomi til rådighed for den daglige drift og udvikling af Praksis.dk. Webmaster og sekretær lønnes af Nære Sundhedstilbud. Honoreringen af de øvrige foregår via konsulentordningerne og PLO-M. 4

5 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser Sundhedsfaglige personer fra hospital, kommuner, speciallæger, praktiserende læger, praksispersonale, administrative personer samt medlemmer fra de forskellige konsulentorganisationer i regionen kan komme med ønsker / ideer til udsendelser på Praksis.dk. Materialet vil altid blive vurderet af den daglige redaktion suppleret ad hoc med personer fra relevante fora (konsulentgrupperne, PLO-M, hospital, kommune, administration). Det er redaktøren, som er ansvarlig for, hvad der kan udsendes på Praksis.dk, naturligvis med reference til de retningslinjer, der er udarbejdet af redaktionsgruppen. Det er redaktøren, som vurderer relevansen af indsendt materiale til udsendelse på Praksis.dk. Det er redaktøren, der sammen med webmaster afgør form, opsætning og disposition af indsendt materiale, naturligvis i samarbejde med forfattere til det indsendte materiale. 5

6 4. Arbejdsgangen mellem redaktør og webmaster Materiale til udsendelse på Praksis.dk sendes til webmaster (via Funktionspostkasse) eller direkte til redaktør. Materialet skal omhandle emner, områder af faglig og organisatorisk karakter for den praktiserende læges kliniske hverdag i Region Midtjylland. Ellers henvises afsender til andre udsendelsesfora. Praksis.dk er ikke et forsendelsesposthus. Der er udformet faste retningslinjer for udformning og indsendelse af materiale til nyhedsmail, samt Forløbsbeskrivelser, det omtales i kommende afsnit. Ansvaret for vurdering af materiale til udsendelse er redaktørens, men sker i dialog med indsender, samt relevante personer fra faglige og organisatoriske fora. Udarbejdelse af opsætningen af materiale m.m. sker i et samarbejde mellem webmaster og redaktør. I denne arbejdsgang indgår også det faktum, at Praksis.dk er et åbent site og kan læses af alle interesserede. Udsendelse af materialet sker via nyhedsmail til adresser for: alle praktiserende læger i Region Midtjylland eller praktiserende læger i aftalte kommuner afhængig af udsendelsens indhold (se Bilag 1) praksispersonale, som abonnerer på nyhedsmails fra Praksis.dk personer fra forskellige administrative fora personer, som har ønsket at abonnere på Praksis.dk Det er også redaktør og webmaster, som skal sikre opdatering af materiale på Praksis.dk, hvilket p.t. er en vanskelig opgave, da der ikke er en reminder-funktion til rådighed fra Sundhed.dk. Imidlertid sker en del af opdateringen via de links, der er i materialet, som stammer fra andre hjemmesider. Disse er ved indsendelse og accept af materiale gjort opmærksom på dette ansvar. Ud over anførte foretager redaktøren en del opsøgende arbejde omkring nyt relevant materiale og udvikling af brugernes interesser. 6

7 5. Organisation af opgavefordeling mellem de forskellige aktører omkring materiale til udsendelse Redaktørens baggrundsviden Redaktøren skal have viden om, hvad der sker i PKO organisationen og forskellige regionale udvalg, denne viden kan danne baggrund for ex.: En nyhedsmail. Tilsendt materiale skal følge aftalte skabelon, ellers returneres det til lokale Praksiskonsulent og Praksiskoordinator, som sammen med den, der har ønsket nyhedsmailen, gensender det opsat efter skabelonen. Ide til kommende Forløbsbeskrivelser kan opstå flere steder. Redaktøren skal ikke nødvendigvis skrive den, men bede en af Praksiskoordinatorerne sammen med Praksiskonsulent og speciallæge, eller anden faglig person med specialviden, om at være ansvarlig for udformning af tekst i henhold til aftalte skabelon. Finpudsning kan ske af redaktør. Nationale Kliniske Retningslinjer skal vurderes i PKO regi med henblik på, om de er relevante for implementering i almen praksis via en Forløbsbeskrivelse, eller der blot skal sendes høringssvar. Udformning af materiale til udsendelse Redaktøren skal samle og fordele skriveopgaverne, samt vurdere relevansen af materiale til udsendelse. Redaktøren skal fornemme om indsendt materiale lige skal høres i regi af PKO, PLO-M, NS eller andre, inden videre proces. Rent praktisk angående arbejdet med udsendelse m.m. på Praksis.dk Materiale til udsendelse på Praksis.dk fremsendes til: 1. adressen: Det er adressen for Praksis.dk Funktionspostkassen, og den er anført på forsiden af Praksis.dk: Kontaktinformation Praksis.dk Skottenborg Viborg 2. Materiale kan også sende direkte til Webmaster Gert Sund, som modtager materialet og sikrer stillingtagen til videre proces i samarbejde med redaktøren. 7

8 Opgavefordeling Redaktør Ansvarlig for at se og vurdere, hvad der indsendes til Webmaster, evt. returnere til afsender, evt. snak med PKO, PLO-M, NS, overlæger, kommunale personer og andre afhængigt af materialet. Foretager endelig stillingtagen til form og udsendelse af materiale. Besvarer forespørgsler til Praksis.dk om indhold og udsendelser, og efter behov sparre med andre. Deltager i møder for Praksisinformationsgruppen i Sundhed.dk regi sammen med andre regioners redaktører. Webmaster Sørger for at indsendt materiale sendes videre til redaktør. Sørger for korrekt layout og udsendelse efter aftale med redaktør, følger op på tilbagemeldinger. Deltager i møder i Sundhed.dk regi sammen med de øvrige regioners Webmastere med henblik på udvikling af Praksis.dk. Lægelig koordinator for PKO Initiativtager til orientering på Praksis.dk med baggrund i viden fra arbejdet i NS, PLO-M, Sundhedsplanlægnings Afd., kommuner, forskellige udvalg og arbejdsgrupper, samt samarbejdet i hele PKO organisationen. Medvirker til udformning af Forløbsbeskrivelser, vurdering af Nationale Kliniske Retningslinjer, og udvikling af Praksis.dk. Praksiskoordinatorer Initiativtager til orientering af Lægelig koordinator for PKO om info om lokale forhold, nyhedsmails, Forløbsbeskrivelser, visitationsretningslinjer, nyt fra forskellige specialer, udvalg og arbejdsgrupper, der giver anledning til opdatering af praktiserende lægers viden. Praksiskonsulenter Initiativtager til opdatering af lokale Praksiskoordinator om ønsker for udsendelse af info om afdelinger, andet nyt af relevans for praktiserende læger, opsat efter skabelon. Derefter indsendes til Praksis.dk. Andre samarbejdspartnere Efter behov kan andre konsulentgrupper inddrages i udformning af materiale til udsendelse. 8

9 6. Nyhedsmail Det er aftalt mellem Nære Sundhedstilbud, Hospitaler, Kommuner, PKO og PLO-M, at orienteringen af praktiserende læger i vid udstrækning foregår via udsendelse af nyhedsmails på Praksis.dk. Disse giver en kort orientering i en mail med link til supplerende læsning af materialet på Praksis.dk. Nyhedsmails udformes efter neden for anførte vejledning. Disposition for fremsendelse af materiale til nyhedsmail på praksis.dk. Materialet til en nyhedsmail udformes i følgende 4 pinde : 1. Emnerubrik 2. Tekst i mailen 3. Tekst inde på Praksis.dk 4. Sendes til læger i kommunerne 1. Emnerubrik til nyhedsmailen Én kort linje, der er beskrivende for indholdet i nyhedsmailen (ex. om et emne, eller et nyhedsbrev fra XXXX), og hvor det kommer fra. Denne linje genbruges som overskrift i mail-teksten. 2. Tekst til nyhedsmailen, her er 2 muligheder A. Kan hele teksten være i mailen, da udformes en let læselig tekst, der kan indsættes direkte i mailen. B. Er der meget tekst, da udformes nogle få beskrivende linjer som resume for budskabet. Disse placeres som tekst i mailen, og der anføres at supplerende oplysninger kan læses via efterfølgende link XXXX (som leder ind til placeringen på praksis.dk). Der skal være en afsender (forfatter), helst en PKO er og ledende repræsentant fra afdeling/ kommune. 3. Tekst inde på Praksis.dk Selve teksten kan vedhæftes i en WORD-fil. Praksis.dk tager stilling til, hvordan det udsendes, evt. links m.m., samt hvordan det placeres på praksis.dk. Det vil afhænge af indholdet i den fremsendte tekst. Der skal være en afsender (forfatter), helst en PKO er og ledende repræsentant fra afdeling/ kommune. 4. Sendes til lægerne i kommunerne Her skal anføres, hvilke kommuner nyhedsmailen skal ud i. 9

10 Ønske om udsendelsesdato Med passende varsel. Teksten for de 4 pinde i nyhedsmailen sendes til: Webmaster på Praksis.dk, Gert Sund på Endelig udformning sker i samarbejde med Redaktøren på Praksis.dk. 10

11 7. Forløbsbeskrivelser Indhold Definition Formål Hvornår udformes en Forløbsbeskrivelse Indholdsvejledning Udarbejdelse Godkendelse Udsendelse Opdatering Definition En Forløbsbeskrivelse er en kort beskrivelse af faglig baggrund, udredning i almen praksis, henvisning til hospital, behandling i speciallægeregi og efterfølgende kontrolbehov for en defineret patientgruppe. For at opnå betegnelsen Forløbsbeskrivelse skal teksten være regionalt gældende. Formål Formålet er at orientere om: god klinisk praksis for aftalte patientforløb mellem hospital og almen praksis fordelingen af opgaver og undersøgelser mellem sektorerne kommunikationsveje et godt og sammenhængende patientforløb Hvornår udformes en Forløbsbeskrivelse? Når et speciale, hospitalsafdeling eller praktiserende læge oplever behov for afklaring af udredning, behandling og samarbejde om en bestemt patientgruppe. Det kan dreje sig om: hvem fortager de forskellige anbefalede prøver og undersøgelser muligheder for faglig sparring indhold i og fremsendelse af henvisning og epikrise Indholdsvejledning Titel Skal så vidt muligt følge nomenklaturen i ICPC2. Lægehåndbogens navngivning er umiddelbart standard. Altid sygdom/symptom eller primære ord først i titlen (lettest at skimme), fx Lungekræft eller Børn med kræft (aldrig kræft som første ord). 11

12 Evt. andre væsentlige oplysninger efterstilles, fx Type 2-diabetes, behandling af og Type 2- diabetes, diagnostik af. Ingen afsender i titel (fremgår i header). Ingen ICPC -kode i titlen (bruges primært til fremsøgning). Nøgleord Ord, som Forløbsbeskrivelsen skal kunne findes med i søgemaskinerne. Indledning Ganske kort om fx baggrund, problem og definition. Forløb i almen praksis Undersøgelser inden henvisning. Muligheder for faglig sparring/hotline Kriterier for henvisning. Ønskede og aftalte oplysninger i henvisningen ( fraser) omhandler følgende: Anamnese, objektiv undersøgelse, laboratorie- og billeddiagnostik, medicin, komorbiditet, allergi, sagt til patienten, praktiske oplysninger samt telefon (gerne mobilnummer). Forløb i specialist regi Medtages hvis det er relevant, så man kan informere patienten om, hvad der vil ske. Undersøgelsestilbud. Behandlingstilbud. Forløb i kontrolfase Opfølgning. Hvem har ansvaret? Hvem kontrollerer? Hvor og hvornår? Særlige forhold/behov. Links Link til Lægehåndbogen. Andre Forløbsbeskrivelser. Eventuelt andre links ICPC koder Oplysninger om modtagende afdelinger Afdelingsnavn (vær præcis - ikke bare "kaldenavnet"). Lokationsnummer. Om henvisningen skal sendes som elektiv eller akut. Evt. telefonnummer hvis afdelingen ønsker det. Forfatter/Indholdsansvarlig Udgivelsesdato/ Dato for seneste faglige redigering 12

13 Udarbejdelse Udarbejdelse af teksten til en Forløbsbeskrivelse sker i et samarbejde mellem speciallæger og praksiskonsulenter. Forløbsbeskrivelser skal være kortfattede, ikke lærebogsagtig, men skitsere en kort overskuelig beskrivelse af forløbet for patienten fra praksis til hospital og retur, suppleret med specielle logistiske forhold. Særlig punktet kontrolfasen er vigtig i dialogen med det sekundære sundhedsvæsen. Ofte kan teksten med den faglige baggrund gøres kort, idet der kan linkes til Lægehåndbogen (eller andre steder) for supplerende læsning. Det er lokale og regionale behov (med PKO som primus motor), der afgør, om det er nødvendigt med en Forløbsbeskrivelse, eller om der er dækkende beskrivelse andetsteds. Der skal være fokus på de ændringer i den daglige arbejdsgang i praksis, samt opgavefordelingen mellem sektorerne, som kan være en følge af foreslåede faglige rekommandationer. Inden der udformes en Forløbsbeskrivelse bør, det undersøges, om der er lavet en National klinisk retningslinje på samme område. Se på sundhedsstyrelsens side om NKR. Se også DSAM vejledninger og Lægehåndbogen. Det er vigtigt, at den lokale Praksiskoordinator inddrages i udarbejdelse af teksten. Endvidere bør der også være kontakt med redaktøren for praksis.dk, så den redaktionelle linje fastholdes. Godkendelse Den endelige tekst til Forløbsbeskrivelsen skal godkendes i relevante Specialeråd i Region Midtjylland. Praksiskoordinatorerne, Nære Sundhedstilbud samt PLO-M skal orienteres inden udsendelse. Hermed er teksten regionalt gældende for såvel hospitaler og praktiserende læger. Udsendelse Forløbsbeskrivelsen udsendes af Praksis.dk til praktiserende læger i Region Midtjylland via en nyhedsmail. Her gives en kort orientering om indhold og link til placering på Praksis.dk Opdatering Vedligeholdelse sker i samarbejde mellem forfatterne og Praksis.dk. Praksis.dk er ansvarlig for reminder til forfatterne ca. hvert andet år eller før ved behov. 13

14 8. Opdateringsproblematik Det er et stort arbejde at sikre opdatering af diverse dokumenter på Paksis.dk, og p.t. fungerer det ikke godt. Webmaster og redaktør gennemgår med mellemrum diverse dokumenter med henblik på fjernelse eller opdatering. Praksis.dk har gennem flere år ønsket en automatisk reminder funktion til webmaster og redaktør. Den skulle give en advisering, når en forudbestemt tid for opdatering er kommet. Efterfølgende sender redaktøren mail til forfatterne af dokumentet og anmoder om revision af dette, eller fjernelse fra Praksis.dk. Herved ville det også være enkelt at fjerne diverse nyhedsmails, invitationer m.m., når aftalt tidspunkt er kommet. Imidlertid er denne funktion endnu ikke endeligt udarbejdet via Sundhed.dk. 14

15 9. Retningslinjer for udsendelse og eventuelt reminder til arrangementer, møder og kurser m.m. Større nationale og regionale arrangementer, møder, kurser, hvor der er flere datoer i spil, hvor alle regionens læger og eventuelt praksispersonale skal inviteres Datovarsel Varsel om datoer kan sendes op til et halvt år før afholdelse, når datoer og emne er kendt. Invitation Invitationen udsendes til alle læger via nyhedsmail på Praksis.dk, så snart dato/datoer, sted og pris fastlagt og der et minimum af indhold at præsentere. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Der udformes evt. banner på Praksis.dk med henvisning til invitation (maksimum 2 bannere på Praksis.dk af gangen, ud over de faste). Det er kontorchefen i Kvalitet - og Lægemidler, som beslutter, hvilke bannere der prioriteres efter drøftelse med redaktøren på Praksis.dk. Udsendelse af program Endeligt program udsendes senest 1½ måned før afholdelse af arrangement til alle potentielle deltagere. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Reminder om tilmelding Når tilmeldingsfristen er udløbet, og det ses, at der færre tilmeldte end den fastsatte % af de mulige deltagere, sendes reminder om tilmelding. Succes procentdel, som ønskes opnået fastsættes fra gang til gang af den enkelte projektleder. Der gives mulighed for at tilmelde sig de næste 4 dage. Remindere udsendes evt. geografi specifikt. Mødepåmindelse om deltagelse kan også være en fast bundtekst i nyhedsmail fra Praksis.dk, som udsendes i den aktuelle periode. Der må maksimum være et emne i bundteksten af gangen. Bundtekst må kun være i Praksis.dk mails en gang imellem, ellers bliver læserne blinde for den og læser den ikke. Eksempler på større og særlige indsatser, som er afholdt, og kunne passe ind i denne model: Kronikerkompasset Fælles medicinkort møder Efteruddannelse i tidlig kræftdiagnostik Klinisk farmaci kurser Data og kvalitet kurser 15

16 Større enkeltstående arrangementer, hvor alle regionens læger og eventuelt praksispersonale skal inviteres Datovarsel Datovarsel sendes ud med nyhedsmail et halvt år før. Invitation Invitation udsendes ud på Praksis.dk 2 måneder før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Reminder om tilmelding Når tilmeldingsfristen er udløbet, og det ses, at der færre tilmeldte end den fastsatte % af de mulige deltagere, sendes reminder om tilmelding. Succes procentdel, som ønskes opnået fastsættes fra gang til gang af den enkelte projektleder. Der gives mulighed for at tilmelde sig de næste 4 dage. Remindere udsendes evt. geografi specifikt. Mødepåmindelse om deltagelse kan også være en fast bundtekst i nyhedsmail fra Praksis.dk, som udsendes i den aktuelle periode. Der må maksimum være et emne i bundteksten af gangen. Bundtekst må kun være i Praksis.dk mails en gang imellem, ellers bliver læserne blinde for den og læser den ikke. Eksempel på større enkeltstående arrangementer for læger og praksispersonale, som kunne passe ind i denne model: Store Praksisdag Enkeltstående kurser og fyraftensmøder for læger og eventuelt praksispersonale Invitation Invitationen udsendes til potentielle deltagende læger via nyhedsmail Praksis.dk senest 1½ måned før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Eksempler på enkeltstående kurser og fyraftensmøder for læger, som kunne passe ind i denne model: Fyraftensmøder på hospitaler Reminder om tilmelding Der sendes ikke remindere ud. 16

17 Kurser til praksispersonale Invitation Invitation sendes ud via Praksis.dk 1½ måned før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Invitationen placeres på EVaP (Efter og Videreuddannelse af Praksispersonale) hjemmeside Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Eksempler på kurser: Kommunikationskurser Kronikerbehandling Reminder om tilmelding Der sendes ikke remindere ud. 17

18 10. Specielle opgaver for redaktøren Praksisinformationsgruppen på landsplan Siden dannelsen af Danske Regioner, har der i PKO regi været en Praksisinformationsgruppe bestående af Praksiskoordinator fra hver af regionerne og repræsentant fra Sundhed.dk (det er en praktiserende læge, der lønnes af Sundhed.dk). Praksisinformationsgruppen har haft stor betydning for gensidig inspiration, samt fælles holdning til indhold af de regionale Praksisinformationer, og ønsker til Sundhed.dk for udvikling af de forskellige tekniske muligheder. I skrivende stund er Svend Kier (Lægelig Koordinator for PKO) repræsentant fra Region Midtjylland. MedCom Blandt de relationer, som de forskellige Praksisinformationssystemer har til MedCom, er det Praksis.dk redaktørens opgave at orientere MedCom, når der sker ændringer i de lokationsnumre, der er tilknyttet Forløbsbeskrivelser for kræftpakker. Dette er vigtigt, da lokationsnumrene anvendes i forbindelse med den dynamiske henvisning. Kalenderfunktion Praksis.dk har et ønske om udformning af en kalenderfunktion. En sådan ville være en stor hjælp for dem, der planlægger og arrangerer møder samt kurser. Kalenderfunktionen skal være enkel at overskue, og de aktiviteter, der placeres i kalenderne, skal være godkendt af redaktør og webmaster. Herved sikres samarbejde med forskellige interessenter, bl.a. Lægeforening Midt. Imidlertid er den foreliggende udgave ikke brugbar, så der afventes stadig udspil fra Sundhed.dk. 18

19 11. Bilag Udsendelse af nyhedsmail til forskellige kommuner, afhængig af hospitalsenhed Regionshospital Horsens: Horsens, Hedensted, Odder, Samsø, Skanderborg, Ikast-Brande (skal kun med ved lab.?) Hospitalsenhed Vest: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig Klinisk biokemisk/mikrobiologisk Herning-Viborg: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer, Lemvig, Viborg, Skive og Silkeborg Regionshospitalet Viborg: Viborg, Skive, Silkeborg og Favrskov Regionshospitalet Silkeborg: Silkeborg, Skanderborg og Favrskov Regionshospitalet Randers: Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Aarhus Universitetshospital: Afhænger af afdeling (klinisk afd. eller eksempelvis mikr.biol) Psykiatrien i Region Midt: Alle, eller lokalt 19

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kolofon: Cancer i Praksis Vivi Altenburg, Tidligere Faglig leder Gry Stie, Faglig koordinator Rikke Pilegaard Hansen, Lægefaglig Konsulent

Kolofon: Cancer i Praksis Vivi Altenburg, Tidligere Faglig leder Gry Stie, Faglig koordinator Rikke Pilegaard Hansen, Lægefaglig Konsulent Tværsektoriel Audit På bryst- og lungekræftpakkeforløb i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Kvalitet og lægemidler Cancer i Praksis Praksiskonsulentordningen (PKO) Kolofon:

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal pasient på nett 3. juni 2010 - Oslo Patientadgang til journaler Finn Klamer Finn Klamer Lægefaglig udviklingsrådgiver Speciallæge i almen medicin 3.

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

St. Praksisdag 2015. Variationer over kvalitet. 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning

St. Praksisdag 2015. Variationer over kvalitet. 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning St. Praksisdag 2015 Variationer over kvalitet 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning Arrangeret i samarbejde mellem Almen Praksis og Region Midtjylland Velkommen til Store

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere