Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog"

Transkript

1 Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015

2 Indhold Indhold Formålet med Praksis.dk Organisation for Praksis.dk Hvem kan komme med ønsker til udgivelser Arbejdsgangen mellem redaktør og webmaster Organisation af opgavefordeling mellem de forskellige aktører omkring materiale til udsendelse Nyhedsmail Forløbsbeskrivelser Opdateringsproblematik Retningslinjer for udsendelse og eventuelt reminder til arrangementer, møder og kurser m.m Specielle opgaver for redaktøren Bilag

3 1. Formålet med Praksis.dk Praksis.dk er hjemmesiden for praktiserende læger i Region Midtjylland. Den findes sammen med øvrige regioners Praksisinformation på Sundhed.dk. Praksis.dk er ikke et forsendelsesposthus for diverse meddelelser fra forskellige administrative fora, hospitaler og kommuner, men et faglig site, hvor der findes informationer om faglige og organisatoriske forhold, der er relevante i den daglige kliniske hverdag for praktiserende læger i Region Midtjylland. Praksis.dk modtager, indsamler og udsender således informationer dækkende for almen praksis s samarbejde med administration, hospitaler og kommuner i Region Midtjylland. Men, i disse vil der ofte være links til andre hjemmesider for hospitaler, kommuner, faglige og organisatoriske organisationer både regionalt og nationalt. Praksis.dk s information til alment praktiserende læger skal være kortfattet, relevant, i en genkendelig form, opdateret og skal have en afsender, som er troværdig for den praktiserende læge. Informationen skal være systematiseret, brugerorienteret og kunne tilgås via en simpel oversigt og enkel søgeadgang. 3

4 2. Organisation for Praksis.dk Daglig redaktion Det daglige arbejde varetages i et samarbejde mellem webmaster og redaktør (praktiserende læge fra Praksiskonsulentordningens regi). Redaktionsgruppe Denne består af repræsentanter fra: Redaktør (praktiserende læge fra Praksiskonsulentordningens regi) Region Midtjylland, Nære Sundhedstilbud (NS) Webmaster for Praksis.dk Praksiskoordinatorerne Efteruddannelsesvejlederne Praksisudviklingskonsulenterne PLO-M Sekretær (Nære Sundhedstilbud) I skrivende stund er det følgende: Svend Kier (Lægelig koordinator for PKO), Redaktør på Praksis.dk Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud (NS), Region Midtjylland Gert Sund, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland, Webmaster Steen P. Ardest, Praksiskoordinator Søren Okholm, Efteruddannelsesvejleder Morten Bondo Christensen, Praksisudviklingskonsulent Søren Svenningsen, repræsentant fra PLO-M Jette Christiansen, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Økonomi Region Midtjylland stiller økonomi til rådighed for den daglige drift og udvikling af Praksis.dk. Webmaster og sekretær lønnes af Nære Sundhedstilbud. Honoreringen af de øvrige foregår via konsulentordningerne og PLO-M. 4

5 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser Sundhedsfaglige personer fra hospital, kommuner, speciallæger, praktiserende læger, praksispersonale, administrative personer samt medlemmer fra de forskellige konsulentorganisationer i regionen kan komme med ønsker / ideer til udsendelser på Praksis.dk. Materialet vil altid blive vurderet af den daglige redaktion suppleret ad hoc med personer fra relevante fora (konsulentgrupperne, PLO-M, hospital, kommune, administration). Det er redaktøren, som er ansvarlig for, hvad der kan udsendes på Praksis.dk, naturligvis med reference til de retningslinjer, der er udarbejdet af redaktionsgruppen. Det er redaktøren, som vurderer relevansen af indsendt materiale til udsendelse på Praksis.dk. Det er redaktøren, der sammen med webmaster afgør form, opsætning og disposition af indsendt materiale, naturligvis i samarbejde med forfattere til det indsendte materiale. 5

6 4. Arbejdsgangen mellem redaktør og webmaster Materiale til udsendelse på Praksis.dk sendes til webmaster (via Funktionspostkasse) eller direkte til redaktør. Materialet skal omhandle emner, områder af faglig og organisatorisk karakter for den praktiserende læges kliniske hverdag i Region Midtjylland. Ellers henvises afsender til andre udsendelsesfora. Praksis.dk er ikke et forsendelsesposthus. Der er udformet faste retningslinjer for udformning og indsendelse af materiale til nyhedsmail, samt Forløbsbeskrivelser, det omtales i kommende afsnit. Ansvaret for vurdering af materiale til udsendelse er redaktørens, men sker i dialog med indsender, samt relevante personer fra faglige og organisatoriske fora. Udarbejdelse af opsætningen af materiale m.m. sker i et samarbejde mellem webmaster og redaktør. I denne arbejdsgang indgår også det faktum, at Praksis.dk er et åbent site og kan læses af alle interesserede. Udsendelse af materialet sker via nyhedsmail til adresser for: alle praktiserende læger i Region Midtjylland eller praktiserende læger i aftalte kommuner afhængig af udsendelsens indhold (se Bilag 1) praksispersonale, som abonnerer på nyhedsmails fra Praksis.dk personer fra forskellige administrative fora personer, som har ønsket at abonnere på Praksis.dk Det er også redaktør og webmaster, som skal sikre opdatering af materiale på Praksis.dk, hvilket p.t. er en vanskelig opgave, da der ikke er en reminder-funktion til rådighed fra Sundhed.dk. Imidlertid sker en del af opdateringen via de links, der er i materialet, som stammer fra andre hjemmesider. Disse er ved indsendelse og accept af materiale gjort opmærksom på dette ansvar. Ud over anførte foretager redaktøren en del opsøgende arbejde omkring nyt relevant materiale og udvikling af brugernes interesser. 6

7 5. Organisation af opgavefordeling mellem de forskellige aktører omkring materiale til udsendelse Redaktørens baggrundsviden Redaktøren skal have viden om, hvad der sker i PKO organisationen og forskellige regionale udvalg, denne viden kan danne baggrund for ex.: En nyhedsmail. Tilsendt materiale skal følge aftalte skabelon, ellers returneres det til lokale Praksiskonsulent og Praksiskoordinator, som sammen med den, der har ønsket nyhedsmailen, gensender det opsat efter skabelonen. Ide til kommende Forløbsbeskrivelser kan opstå flere steder. Redaktøren skal ikke nødvendigvis skrive den, men bede en af Praksiskoordinatorerne sammen med Praksiskonsulent og speciallæge, eller anden faglig person med specialviden, om at være ansvarlig for udformning af tekst i henhold til aftalte skabelon. Finpudsning kan ske af redaktør. Nationale Kliniske Retningslinjer skal vurderes i PKO regi med henblik på, om de er relevante for implementering i almen praksis via en Forløbsbeskrivelse, eller der blot skal sendes høringssvar. Udformning af materiale til udsendelse Redaktøren skal samle og fordele skriveopgaverne, samt vurdere relevansen af materiale til udsendelse. Redaktøren skal fornemme om indsendt materiale lige skal høres i regi af PKO, PLO-M, NS eller andre, inden videre proces. Rent praktisk angående arbejdet med udsendelse m.m. på Praksis.dk Materiale til udsendelse på Praksis.dk fremsendes til: 1. adressen: Det er adressen for Praksis.dk Funktionspostkassen, og den er anført på forsiden af Praksis.dk: Kontaktinformation Praksis.dk Skottenborg Viborg 2. Materiale kan også sende direkte til Webmaster Gert Sund, som modtager materialet og sikrer stillingtagen til videre proces i samarbejde med redaktøren. 7

8 Opgavefordeling Redaktør Ansvarlig for at se og vurdere, hvad der indsendes til Webmaster, evt. returnere til afsender, evt. snak med PKO, PLO-M, NS, overlæger, kommunale personer og andre afhængigt af materialet. Foretager endelig stillingtagen til form og udsendelse af materiale. Besvarer forespørgsler til Praksis.dk om indhold og udsendelser, og efter behov sparre med andre. Deltager i møder for Praksisinformationsgruppen i Sundhed.dk regi sammen med andre regioners redaktører. Webmaster Sørger for at indsendt materiale sendes videre til redaktør. Sørger for korrekt layout og udsendelse efter aftale med redaktør, følger op på tilbagemeldinger. Deltager i møder i Sundhed.dk regi sammen med de øvrige regioners Webmastere med henblik på udvikling af Praksis.dk. Lægelig koordinator for PKO Initiativtager til orientering på Praksis.dk med baggrund i viden fra arbejdet i NS, PLO-M, Sundhedsplanlægnings Afd., kommuner, forskellige udvalg og arbejdsgrupper, samt samarbejdet i hele PKO organisationen. Medvirker til udformning af Forløbsbeskrivelser, vurdering af Nationale Kliniske Retningslinjer, og udvikling af Praksis.dk. Praksiskoordinatorer Initiativtager til orientering af Lægelig koordinator for PKO om info om lokale forhold, nyhedsmails, Forløbsbeskrivelser, visitationsretningslinjer, nyt fra forskellige specialer, udvalg og arbejdsgrupper, der giver anledning til opdatering af praktiserende lægers viden. Praksiskonsulenter Initiativtager til opdatering af lokale Praksiskoordinator om ønsker for udsendelse af info om afdelinger, andet nyt af relevans for praktiserende læger, opsat efter skabelon. Derefter indsendes til Praksis.dk. Andre samarbejdspartnere Efter behov kan andre konsulentgrupper inddrages i udformning af materiale til udsendelse. 8

9 6. Nyhedsmail Det er aftalt mellem Nære Sundhedstilbud, Hospitaler, Kommuner, PKO og PLO-M, at orienteringen af praktiserende læger i vid udstrækning foregår via udsendelse af nyhedsmails på Praksis.dk. Disse giver en kort orientering i en mail med link til supplerende læsning af materialet på Praksis.dk. Nyhedsmails udformes efter neden for anførte vejledning. Disposition for fremsendelse af materiale til nyhedsmail på praksis.dk. Materialet til en nyhedsmail udformes i følgende 4 pinde : 1. Emnerubrik 2. Tekst i mailen 3. Tekst inde på Praksis.dk 4. Sendes til læger i kommunerne 1. Emnerubrik til nyhedsmailen Én kort linje, der er beskrivende for indholdet i nyhedsmailen (ex. om et emne, eller et nyhedsbrev fra XXXX), og hvor det kommer fra. Denne linje genbruges som overskrift i mail-teksten. 2. Tekst til nyhedsmailen, her er 2 muligheder A. Kan hele teksten være i mailen, da udformes en let læselig tekst, der kan indsættes direkte i mailen. B. Er der meget tekst, da udformes nogle få beskrivende linjer som resume for budskabet. Disse placeres som tekst i mailen, og der anføres at supplerende oplysninger kan læses via efterfølgende link XXXX (som leder ind til placeringen på praksis.dk). Der skal være en afsender (forfatter), helst en PKO er og ledende repræsentant fra afdeling/ kommune. 3. Tekst inde på Praksis.dk Selve teksten kan vedhæftes i en WORD-fil. Praksis.dk tager stilling til, hvordan det udsendes, evt. links m.m., samt hvordan det placeres på praksis.dk. Det vil afhænge af indholdet i den fremsendte tekst. Der skal være en afsender (forfatter), helst en PKO er og ledende repræsentant fra afdeling/ kommune. 4. Sendes til lægerne i kommunerne Her skal anføres, hvilke kommuner nyhedsmailen skal ud i. 9

10 Ønske om udsendelsesdato Med passende varsel. Teksten for de 4 pinde i nyhedsmailen sendes til: Webmaster på Praksis.dk, Gert Sund på Endelig udformning sker i samarbejde med Redaktøren på Praksis.dk. 10

11 7. Forløbsbeskrivelser Indhold Definition Formål Hvornår udformes en Forløbsbeskrivelse Indholdsvejledning Udarbejdelse Godkendelse Udsendelse Opdatering Definition En Forløbsbeskrivelse er en kort beskrivelse af faglig baggrund, udredning i almen praksis, henvisning til hospital, behandling i speciallægeregi og efterfølgende kontrolbehov for en defineret patientgruppe. For at opnå betegnelsen Forløbsbeskrivelse skal teksten være regionalt gældende. Formål Formålet er at orientere om: god klinisk praksis for aftalte patientforløb mellem hospital og almen praksis fordelingen af opgaver og undersøgelser mellem sektorerne kommunikationsveje et godt og sammenhængende patientforløb Hvornår udformes en Forløbsbeskrivelse? Når et speciale, hospitalsafdeling eller praktiserende læge oplever behov for afklaring af udredning, behandling og samarbejde om en bestemt patientgruppe. Det kan dreje sig om: hvem fortager de forskellige anbefalede prøver og undersøgelser muligheder for faglig sparring indhold i og fremsendelse af henvisning og epikrise Indholdsvejledning Titel Skal så vidt muligt følge nomenklaturen i ICPC2. Lægehåndbogens navngivning er umiddelbart standard. Altid sygdom/symptom eller primære ord først i titlen (lettest at skimme), fx Lungekræft eller Børn med kræft (aldrig kræft som første ord). 11

12 Evt. andre væsentlige oplysninger efterstilles, fx Type 2-diabetes, behandling af og Type 2- diabetes, diagnostik af. Ingen afsender i titel (fremgår i header). Ingen ICPC -kode i titlen (bruges primært til fremsøgning). Nøgleord Ord, som Forløbsbeskrivelsen skal kunne findes med i søgemaskinerne. Indledning Ganske kort om fx baggrund, problem og definition. Forløb i almen praksis Undersøgelser inden henvisning. Muligheder for faglig sparring/hotline Kriterier for henvisning. Ønskede og aftalte oplysninger i henvisningen ( fraser) omhandler følgende: Anamnese, objektiv undersøgelse, laboratorie- og billeddiagnostik, medicin, komorbiditet, allergi, sagt til patienten, praktiske oplysninger samt telefon (gerne mobilnummer). Forløb i specialist regi Medtages hvis det er relevant, så man kan informere patienten om, hvad der vil ske. Undersøgelsestilbud. Behandlingstilbud. Forløb i kontrolfase Opfølgning. Hvem har ansvaret? Hvem kontrollerer? Hvor og hvornår? Særlige forhold/behov. Links Link til Lægehåndbogen. Andre Forløbsbeskrivelser. Eventuelt andre links ICPC koder Oplysninger om modtagende afdelinger Afdelingsnavn (vær præcis - ikke bare "kaldenavnet"). Lokationsnummer. Om henvisningen skal sendes som elektiv eller akut. Evt. telefonnummer hvis afdelingen ønsker det. Forfatter/Indholdsansvarlig Udgivelsesdato/ Dato for seneste faglige redigering 12

13 Udarbejdelse Udarbejdelse af teksten til en Forløbsbeskrivelse sker i et samarbejde mellem speciallæger og praksiskonsulenter. Forløbsbeskrivelser skal være kortfattede, ikke lærebogsagtig, men skitsere en kort overskuelig beskrivelse af forløbet for patienten fra praksis til hospital og retur, suppleret med specielle logistiske forhold. Særlig punktet kontrolfasen er vigtig i dialogen med det sekundære sundhedsvæsen. Ofte kan teksten med den faglige baggrund gøres kort, idet der kan linkes til Lægehåndbogen (eller andre steder) for supplerende læsning. Det er lokale og regionale behov (med PKO som primus motor), der afgør, om det er nødvendigt med en Forløbsbeskrivelse, eller om der er dækkende beskrivelse andetsteds. Der skal være fokus på de ændringer i den daglige arbejdsgang i praksis, samt opgavefordelingen mellem sektorerne, som kan være en følge af foreslåede faglige rekommandationer. Inden der udformes en Forløbsbeskrivelse bør, det undersøges, om der er lavet en National klinisk retningslinje på samme område. Se på sundhedsstyrelsens side om NKR. Se også DSAM vejledninger og Lægehåndbogen. Det er vigtigt, at den lokale Praksiskoordinator inddrages i udarbejdelse af teksten. Endvidere bør der også være kontakt med redaktøren for praksis.dk, så den redaktionelle linje fastholdes. Godkendelse Den endelige tekst til Forløbsbeskrivelsen skal godkendes i relevante Specialeråd i Region Midtjylland. Praksiskoordinatorerne, Nære Sundhedstilbud samt PLO-M skal orienteres inden udsendelse. Hermed er teksten regionalt gældende for såvel hospitaler og praktiserende læger. Udsendelse Forløbsbeskrivelsen udsendes af Praksis.dk til praktiserende læger i Region Midtjylland via en nyhedsmail. Her gives en kort orientering om indhold og link til placering på Praksis.dk Opdatering Vedligeholdelse sker i samarbejde mellem forfatterne og Praksis.dk. Praksis.dk er ansvarlig for reminder til forfatterne ca. hvert andet år eller før ved behov. 13

14 8. Opdateringsproblematik Det er et stort arbejde at sikre opdatering af diverse dokumenter på Paksis.dk, og p.t. fungerer det ikke godt. Webmaster og redaktør gennemgår med mellemrum diverse dokumenter med henblik på fjernelse eller opdatering. Praksis.dk har gennem flere år ønsket en automatisk reminder funktion til webmaster og redaktør. Den skulle give en advisering, når en forudbestemt tid for opdatering er kommet. Efterfølgende sender redaktøren mail til forfatterne af dokumentet og anmoder om revision af dette, eller fjernelse fra Praksis.dk. Herved ville det også være enkelt at fjerne diverse nyhedsmails, invitationer m.m., når aftalt tidspunkt er kommet. Imidlertid er denne funktion endnu ikke endeligt udarbejdet via Sundhed.dk. 14

15 9. Retningslinjer for udsendelse og eventuelt reminder til arrangementer, møder og kurser m.m. Større nationale og regionale arrangementer, møder, kurser, hvor der er flere datoer i spil, hvor alle regionens læger og eventuelt praksispersonale skal inviteres Datovarsel Varsel om datoer kan sendes op til et halvt år før afholdelse, når datoer og emne er kendt. Invitation Invitationen udsendes til alle læger via nyhedsmail på Praksis.dk, så snart dato/datoer, sted og pris fastlagt og der et minimum af indhold at præsentere. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Der udformes evt. banner på Praksis.dk med henvisning til invitation (maksimum 2 bannere på Praksis.dk af gangen, ud over de faste). Det er kontorchefen i Kvalitet - og Lægemidler, som beslutter, hvilke bannere der prioriteres efter drøftelse med redaktøren på Praksis.dk. Udsendelse af program Endeligt program udsendes senest 1½ måned før afholdelse af arrangement til alle potentielle deltagere. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Reminder om tilmelding Når tilmeldingsfristen er udløbet, og det ses, at der færre tilmeldte end den fastsatte % af de mulige deltagere, sendes reminder om tilmelding. Succes procentdel, som ønskes opnået fastsættes fra gang til gang af den enkelte projektleder. Der gives mulighed for at tilmelde sig de næste 4 dage. Remindere udsendes evt. geografi specifikt. Mødepåmindelse om deltagelse kan også være en fast bundtekst i nyhedsmail fra Praksis.dk, som udsendes i den aktuelle periode. Der må maksimum være et emne i bundteksten af gangen. Bundtekst må kun være i Praksis.dk mails en gang imellem, ellers bliver læserne blinde for den og læser den ikke. Eksempler på større og særlige indsatser, som er afholdt, og kunne passe ind i denne model: Kronikerkompasset Fælles medicinkort møder Efteruddannelse i tidlig kræftdiagnostik Klinisk farmaci kurser Data og kvalitet kurser 15

16 Større enkeltstående arrangementer, hvor alle regionens læger og eventuelt praksispersonale skal inviteres Datovarsel Datovarsel sendes ud med nyhedsmail et halvt år før. Invitation Invitation udsendes ud på Praksis.dk 2 måneder før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Reminder om tilmelding Når tilmeldingsfristen er udløbet, og det ses, at der færre tilmeldte end den fastsatte % af de mulige deltagere, sendes reminder om tilmelding. Succes procentdel, som ønskes opnået fastsættes fra gang til gang af den enkelte projektleder. Der gives mulighed for at tilmelde sig de næste 4 dage. Remindere udsendes evt. geografi specifikt. Mødepåmindelse om deltagelse kan også være en fast bundtekst i nyhedsmail fra Praksis.dk, som udsendes i den aktuelle periode. Der må maksimum være et emne i bundteksten af gangen. Bundtekst må kun være i Praksis.dk mails en gang imellem, ellers bliver læserne blinde for den og læser den ikke. Eksempel på større enkeltstående arrangementer for læger og praksispersonale, som kunne passe ind i denne model: Store Praksisdag Enkeltstående kurser og fyraftensmøder for læger og eventuelt praksispersonale Invitation Invitationen udsendes til potentielle deltagende læger via nyhedsmail Praksis.dk senest 1½ måned før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Eksempler på enkeltstående kurser og fyraftensmøder for læger, som kunne passe ind i denne model: Fyraftensmøder på hospitaler Reminder om tilmelding Der sendes ikke remindere ud. 16

17 Kurser til praksispersonale Invitation Invitation sendes ud via Praksis.dk 1½ måned før afholdelse. Dato, sted og pris skal være fastlagt og der skal foreligge et program. Mulighed for elektronisk tilmelding skal være klar på dette tidspunkt. Invitationen placeres på EVaP (Efter og Videreuddannelse af Praksispersonale) hjemmeside Udsendelse af program Endeligt program udsendes samtidig med invitation. Der gives en frist på 2 uger til tilmelding. Eksempler på kurser: Kommunikationskurser Kronikerbehandling Reminder om tilmelding Der sendes ikke remindere ud. 17

18 10. Specielle opgaver for redaktøren Praksisinformationsgruppen på landsplan Siden dannelsen af Danske Regioner, har der i PKO regi været en Praksisinformationsgruppe bestående af Praksiskoordinator fra hver af regionerne og repræsentant fra Sundhed.dk (det er en praktiserende læge, der lønnes af Sundhed.dk). Praksisinformationsgruppen har haft stor betydning for gensidig inspiration, samt fælles holdning til indhold af de regionale Praksisinformationer, og ønsker til Sundhed.dk for udvikling af de forskellige tekniske muligheder. I skrivende stund er Svend Kier (Lægelig Koordinator for PKO) repræsentant fra Region Midtjylland. MedCom Blandt de relationer, som de forskellige Praksisinformationssystemer har til MedCom, er det Praksis.dk redaktørens opgave at orientere MedCom, når der sker ændringer i de lokationsnumre, der er tilknyttet Forløbsbeskrivelser for kræftpakker. Dette er vigtigt, da lokationsnumrene anvendes i forbindelse med den dynamiske henvisning. Kalenderfunktion Praksis.dk har et ønske om udformning af en kalenderfunktion. En sådan ville være en stor hjælp for dem, der planlægger og arrangerer møder samt kurser. Kalenderfunktionen skal være enkel at overskue, og de aktiviteter, der placeres i kalenderne, skal være godkendt af redaktør og webmaster. Herved sikres samarbejde med forskellige interessenter, bl.a. Lægeforening Midt. Imidlertid er den foreliggende udgave ikke brugbar, så der afventes stadig udspil fra Sundhed.dk. 18

19 11. Bilag Udsendelse af nyhedsmail til forskellige kommuner, afhængig af hospitalsenhed Regionshospital Horsens: Horsens, Hedensted, Odder, Samsø, Skanderborg, Ikast-Brande (skal kun med ved lab.?) Hospitalsenhed Vest: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig Klinisk biokemisk/mikrobiologisk Herning-Viborg: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer, Lemvig, Viborg, Skive og Silkeborg Regionshospitalet Viborg: Viborg, Skive, Silkeborg og Favrskov Regionshospitalet Silkeborg: Silkeborg, Skanderborg og Favrskov Regionshospitalet Randers: Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Aarhus Universitetshospital: Afhænger af afdeling (klinisk afd. eller eksempelvis mikr.biol) Psykiatrien i Region Midt: Alle, eller lokalt 19

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Vedligeholdelse af Pakkehenvisningstabel Version 1.3

Vedligeholdelse af Pakkehenvisningstabel Version 1.3 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion billedligt fortalt.... 4 Hospital... 5 Oprettelse af hospitalspakke... 5 Nationale hospitalspakkeforløb... 5 Tilknytning af eksisterende

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser

Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser Nyre-, blære- og livmoderkræftpakkeforløb i Region Midtjylland, 2013 Audit er gennemført af: Praksiskonsulentordningen, Region Midtjylland, Jens M. Rubak,

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

PKO møde Tønsberg. 7 juni 2007. Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus

PKO møde Tønsberg. 7 juni 2007. Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus PKO møde Tønsberg 7 juni 2007 Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus Katalysatoren i det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og regioner (sygehus/praksis)? Hvordan

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009

Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009 Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009 1 Faglig vurdering af en række udvalgte forløb i Map of Medicine (MoM) Der skal udfyldes et skema pr. forløb/pathway (I MoM anvendes begrebet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Nærværende aftale er en revideret udgave af den indgåede aftale af 24.10.2012. Ændringer i aftalen vedrører de respondenter, der indgår i undersøgelsen,

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Sundhedsstyregruppen den 4. februar 2013 www.regionmidtjylland.dk Baggrund og formål med en praksisplan Hvad siger speciallægeoverenskomsten praksisplan en gang

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Til stede: Eva Pedersen Viborg Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Indledning: Baggrunden for denne rapport er drøftelser i de to Overordnede Samarbejdsorganer for

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 4. december 2014 /helroe Referat til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

Referat af møde i PKO-gruppen Mandag d. 19. juni 2017 kl

Referat af møde i PKO-gruppen Mandag d. 19. juni 2017 kl Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Sanne Fribo Møller Pedersen Sagsnr.: E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk Dato: 21.03. 2017 Telefon: 29292650 Referat

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Procedure ved afgivelse af høringssvar

Procedure ved afgivelse af høringssvar Procedure ved afgivelse af høringssvar (DSF) bliver inviteret til at deltage i høringer vedr. relevant fysioterapi-fagligt materiale. Ofte vil invitationerne komme fra myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere