Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:"

Transkript

1 Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage til, at eleverne udvikler tidssvarende IT- og mediekompetencer integreret i faglige og tværfaglige forløb. Udviklingen af Junior PC-kørekort skal tage udgangspunkt i bemærkningerne til den nuværende folkeskolelov, CKF-erne og Klare Mål- hæfterne, hvoraf det fremgår, at IT er et fælles ansvarsområde for alle fag og samarbejdet mellem fagene. Eleverne skal således udvikle deres IT- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Junior PC-kørekortets trin Junior PC-kørekortet beskriver målene for it- og mediekompetencerne på 3 udviklingstrin. Det er ikke fastlagt, på hvilke klassetrin målene for de 3 trin skal være opnået. Det vil afhænge af den enkelte elevs udvikling og af de lokale forhold. I målbeskrivelserne er der dog taget hensyn til, at trinmålene vil passe på henholdsvis yngste, mellemste og ældste trin i folkeskolen. Elementer i Junior PC-kørekort Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Betjeningskompetencen defineres som evnen til at kunne udføre funktioner på computeren og i it- og medieværktøjerne. Forståelseskompetencen er karakteriseret ved evnen til målrettet at bruge it- og medieværktøjer. Den enkelte elev skal selv kunne vælge det rigtige værktøj afhængig af situationen, dvs. få indsigt i, kunne forstå og kunne anvende de arbejdsmetoder og -processer it- og medieværktøjerne indgår i. Forståelseskompetencen handler også om at kunne analysere de sammenhænge it- og medieværktøjerne indgår i. Refleksionskompetencen er evnen til at kunne vurdere og perspektivere konsekvensen af anvendelsen af it- og medieværktøjerne i forhold til ens egen person og i forhold til omgivelserne. En alderssvarende refleksionskompetence skal sætte eleven i stand til kvalificeret at tage stilling til de personlige, læringsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser af it og mediers tilstedeværelse. Evaluering og dokumentation - hvornår har eleven it- og mediekompetencer på et bestemt trin? Eleverne skal arbejde med it og medier integreret i faglige og tværfaglige sammenhænge. It- og mediekompetencerne er beskrevet i forhold til fagenes slut- og trinmål. De er således indeholdt i arbejdet i skolen og fagene. Junior PC-kørekortet sætter særlig fokus på it- og mediekompetencerne og evaluering, dokumentation og vurdering af dem. Her skal evaluering ses som en del af den fælles proces, hvor e og elever drøfter mål, indhold, metoder og udbytte af undervisningen. I forhold til Junior PC-kørekortet kan dokumentationen bestå af elevens produkter, samt elevens og ens noter om undervisningen. Lærere og elever i en klasse kan bestemme, hvornår det skal vurderes, om den enkelte elev har udviklet it- og mediekompetencer på et bestemt trin. Vurderingen sker på grundlag af den evaluering og dokumentation, der er sket undervejs i processen. 1

2 1. Log-in med med din skolekomkode 2. Søg om hjælp. Klik her 3. Indtast det emne du vil have hjælp til 2

3 bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra en anvende Word. bruge en logbog på en computer lære at gemme i elevmappe på klassens H-drev. kende til at gemme it- og medie-produkter i en digital portfolio lære at gemme i elevmappe på klassens H-drev. kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på internettet lægge klassens aktiviteter/produkter på Skoleporten, f.eks. billeder fra ture, gode historier etc. bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge undervisningsprogrammer og materiale fra internetsider og skolens netværk, spil og CD-programmer samt tage billeder med digital kamera. bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer få en personlig adresse og tilmeldes en klassekonference med klasse som ordstyrer. 3

4 arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren oprette dokument i Word, indsætte ClipArt, benytte Paint, og Skoleaftalen, Danske Dyr og fagprogrammer. formatere tekst og tal afmærke tekst og bruge værktøjslinie. bruge et digitalt kamera tage et billede og indsætte i tekst. bruge en digital lydoptager oplæse egen tekst og gemme som lydfil. bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk formatere tekst og billede. vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner formatere tekst, billede og WordArt. vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk vurdere budskab/information samt billeder i produkt i form og indhold. 4

5 kende de forskellige dele af et skærmbillede navigere på computerens skrivebord. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder Sammen med en snakke om skærm og harddisk, tastatur og mus, skærm og CD-romdrev, scannere og højtalere. begynde og afslutte arbejde på en computer tænde/slukke for computeren, lære tekstbehandling: give filnavn, gemme og hente tekst på klassens H-drev, vælge skrifttype og størrelse, rette og slette i dokument, bruge vis udskrift, udskrive. logge på et lokalt netværk logge på skolens netværk med adgangskode. gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk åbne et dokument i elevmappe på H-drev. tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer lade computeren foretage obligatorisk virusscanning. Kontakte en eller IT-vejleder. indtage en god arbejdsstilling ved computeren instrueres i,hvordan man indtager en god arbejdsstilling. bruge begge hænder på tastaturet introduceres til systematisk skrivning på tastatur og brug af mus og f.eks. 10-finger programmet. 5

6 vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet besøge forskellige hjemmesider, eks. Lundtofte skole, SFO eller idrætsforeninger etc. modtage og sende en bruge klassens skolekomadresse og sende til naboklassen. vide, at der er flere former for kommunikation på internettet lære om og chat. bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet lære om og diskutere netetik. vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet lære om netetik. 6

7 bruge internettet anvende udvalgte hjemmesider, f.eks. og kunne navigere i disse. bruge en søgetjeneste bruge simpel søgning i indekseret søgemaskine, f.eks. www. jubii.dk og www. emu.dk vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning lære at forskellige organisationer/institutioner/private kan have forskellige interesser, f.eks..com og.org/hadesider/ informationssider. øve sig i at præcisere søgningen. vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet lære om netetik. bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet f.eks bruge Lademanns leksikon, bibliotekets databaser, Danske Dyr. vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. 7

8 arbejde procesorienteret bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer oprette dokumenter i Word, gemme på H-drev eller sende som vedlagt fil til eller kammerater. bruge Publisher og PowerPoint. bruge en digital portfolio bruge deres mapper på H-drev eller Skoleportens elevintra. vurdere egne produkter i en portfolio fremlægge og vurdere hinandens produkter i portfolio. tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio diskutere problemstillingen. bruge it- og mediebaserede læremidler bruge relevante fagprogrammer. vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb bruge relevante fagprogrammer og digitale værktøjer, feks. kamera, video og lyd. arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme. bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer og Robolab. analysere og vurdere brugen af den klassekonference, der blev oprettet til klassen på trin 1 eller som benyttes på Elevintra, evt. chatforum. finde oplysningerne om ophavsret på denne hjemmeside:http:// 8

9 bruge formaterings- og redigeringsværktøjer f.eks. lave tekstombrydning, spalter mv. i en Word - tekst, lave om på et billede i Paintshop Pro eller ændre på kolonner og rækker i Excel-regneark. bruge et digitalt videokamera i et undervisningsforløb optage, afspille og lave simpel redigering fra et digitalt videokamera. vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces sammen med en diskutere, hvilket af de it-værktøjer, de har kendskab til, der er mest relevant for den konkrete produktion f.eks. at en stil skrives i Word, en folder bedst laves i Publisher, en fremlæggelse på storskærm med billeder og lyd i PowerPoint, og bearbejdelse af data i Excel regneark. bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler arbejde med værktøjernes virkemidler, fx punktopstilling i Word, balance mellem tekst og billeder i Publisher, brug af animationer i PowerPoint og valg af graftype i Excel Regneark analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser diskutere om det endelige produkt efter hensigten opfylder elevens og ens mål og krav til ordenskarakter. 9

10 kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde lære om forskellen i brug af skolens Intranet og Internet. Kunne gemme på en diskette eller på elevmappe på klassens H-drev. navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk oprette mapper på H-drev og gemme/hente filer. kende de mest almindelige filtyper lære om Wordfiler (.doc) publisherfiler (.pub), PowerPoint (.ppt) og regneark (.xls) billeder (.jpg,.bmp.bitmap) mf. vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre lære at være forsigtig med at downloade filer fra nettet, især exe-filer og zip-filer, da de kan indeholde virus. kende til problemstillinger mht. licenser være bevidste om, at de programmer skolen bruger, er der købt licenser til samt at enkelte programmer frit kan udleveres til e og elever. kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde instrueres i korrekt arbejdsstilling og være bevidst om sammenhængen mellem ukorrekt arbejdsstilling og senere arbejdsskader. 10

11 sende en vedhæftet fil sende en mail med tekst, billede eller lyd i en vedhæftet fil. bruge et konferencesystem bruge et chatprogram bruge regler for elektronisk offentliggørelse bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på internettet oprette en klassekonference i skolekom, eks. i et sprogfag med hjælp fra IT-vejleder. få almen kendskab til kommunikation i chatforum i Skolekom, f.eks. eksterne chatprogrammer. finde oplysningerne om ophavsret på denne hjemmeside:http:// Læs også om offentliggørelse af billeder, du selv tager. Det findes på skolens hjemmeside. finde oplysninger om netetik på denne hjemmeside:http:// forklare at alle brugere af computere afsætter et spor, der registrerer enhver handling på skolens server og net. lære, at alle brugere af computere afsætter et spor, der registrerer enhver handling på skolens server og net. lære, at man ikke giver personlige oplysninger på Internettet, men det afhænger af situation og formål. Aldrig efternavn, adresse og tlf.nr., men evt. . lære om og advares om denne problematik. 11

12 kende enkle principper for internettets struktur bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi sammenligne, vurdere og udvælge søgeresultater begrunde sit valg og fravalg af informationer lære, hvilke principper, der ligger bag opbygningen af et websted, og hvordan de kan forbindes med hyberlink. lære at kende forskel på en indekseret (karakteriseret ved underrubrikker med emner) og en robotsøgemaskine( søgeord skrives). En søgestrategi er relevant brug af vigtige nøgleord i forhold til emnet. finde flere internetsteder om samme emne og vurdere indhold og ophavsmanden til oplysningerne. begrunde i forhold til relevans for opgaven, sidernes lødighed og ophavsmanden. gøre rede for princippet i en hypertekst bruge elektroniske opslagsværker, f.eks gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr højreklikke på musen og gemme i elevmappe på klassens H- drev eller højreklikke og kopiere direkte til det program, der arbejdes i. forholde sig til, hvem der er afsender og indhold. Find oplysninger om kildekritik på: kildekritik/index.html forholde sig til regler om ophavsret. Læs på:http://www.emu.dk/ elever7-10/webetik/ophavsret/index.html f.eks. bruge Skolekoms databaser og de abonnementer, som skolen har; brug adgangskoder. bruge f.eks. Datalogger i fysik/kemi og Excel og Infa - programmer i matematik. 12

13 analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform sammen med en drøfte, hvordan et emne kan gribes an og diskutere, hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt for den enkelte at bruge de mange forskellige undervisningsmaterialer f.eks. hvornår det er relevant at indhente informationer på Internettet ift. bøger på biblioteket, at anvende en cd-rom i stedet for almindelige leksika eller at kommunikere med andre via eller chatrooms som alternativ til at bruge en telefon. En logbog kan være et godt redskab til at holde styr på opgaver og aftaler. Samtidig er den et sted, hvor eleverne kan notere spørgsmål, oplevelser, hændelser og overvejelser, som har betydning for udbyttet. Til logbogen kan der knyttes en portfolio, der indeholder produkter fra elevernes arbejde. En digital logbog kan således indeholde alt fra tekst til billeder, video, lydfiler mv. Simuleringer og eksperimenter kan praktiseres i fagprogrammer som fx Excell Regnark, så vurderingen handler om elevernes evne til at vælge de rette programmer ift opgaven, de er i færd med. Ved læringsforløb og samarbejde på en samarbejdsplatform såvel som en elektronisk platform bør en vurdere, om eleverne vælger at samarbejde det rette sted. En samarbejdsplatform kan opfattes som almindeligt gruppearbejde i klasseværelset, hvor en elektronisk platform kan være et chatroom eller konferencesystem på Internettet. Ved vurdering af elevernes brug af regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform, kan både elever og e diskutere almen netetik. Se mere om på netetik på elever7-10/webetik/etik-opfoersel/index.html 13

14 bruge digital videoredigeringsudstyr producere og få forståelse for hjemmesider kunne producere avancerede multimedieprodukter lære at arbejde med video på en computer. De skal lære at arbejde med storyboard, klippe, lave overgange, indlægge musik/tale, overlappe billeder med tekst og gemme filmen i elevmappen på H-drev, cd eller dvd. lære om, hvorledes en hjemmeside er opbygget, hyperlinks til undersider eller andre sider på Internettet, anvendelse og forhold mellem tekst, billeder og lyd. Ligeledes genopfriskes etik og sikkerhedsregler lære at fremstille produktioner i f.eks. Mediator eller PowerPoint, hvor eleverne både inddrager tekst, billeder, lyd, animationer og filmklip. planlægge og tilrettelægge en produktion af et it- og medieprodukt sammen med en vurdere og drøfte deres valg af IT og medieværktøjer, og hvorledes de planlægger arbejdsprocessen. F.eks. anvendelse af en drejebog, storyboard mv. forholde sig til it- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser sammen med en vurdere om har taget stilling til mediets formidlingseffekt og formår at anvende de relevante muligheder i programmerne. Og derved undgå irelevante effekter, herunder animationer osv. forholde sig til it- og medieprodukters troværdighed diskutere egen og andres brug og sammensætning af tekst, film og lyd. Dertil er det vigtigt, at de kan tage kritisk stilling til både tekst, film og lydklip, ikke mindst fra Internettet. Se mere om kildekritik på kildekritik/index.html 14

15 lære sig nye funktioner i et program motiveres til at eksperimentere sig frem på en kvalificeret måde. De skal vænne sig til sammenligne med funktioner i andre programmer med samme eller lignende funktioner. Eleverne skal kende til, hvordan hjælpefunktioner kan bruges både til at skabe overblik og søge efter specifik information om funktioner eller brugsområder. kende forskellige lagringsmetoder Når man arbejder digitalt, er det fornuftigt at tage forholdsregler, så man altid er sikker på, at de vigtige data er til at få fat i, når man skal bruge dem. Eleverne skal være klar over betydningen af at have en sikkerhedskopi af sit arbejde. kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø Digitale informationer kan let distribueres på internettet og mellem computere. Men de kan også let komme i hænderne på nogen, der ikke skal have adgang til dem. Eleverne skal være bevidste om, hvilke oplysninger, f.eks.om personlige forhold, der skal sikres mod, at andre uretmæssigt får fat i dem. I den forbindelse bør eleverne kende til begreberne digital signatur og kryptering. Arbejdsmiljøet ved computeren indebærer ikke alene en fornuftig arbejdsstilling. Placering og indstilling af de forskellige udstyrsdele skal overvejes. Det kan ske ved at diskutere arbejdsstilling, møbler og arbejdspladsens indretning som den er indrettet både på skolen og derhjemme. 15

16 bruge it- og medieværktøjer til at udgive på internettet i de situationer, hvor deudgiver deres produktioner, diskutere begreberne afsender og modtager. De skal drøfte, hvordan de to parter i kommunikationen opfatter sig selv og tilrettelægge udgivelsen derefter. Herunder drøfter de bl.a. hvilken udgivelsesform, der passer bedst til indhold og målgruppe.når eleverne bruge regler for elektronisk offentliggørelse selv kan udgive på nettet, skal de være i stand til at kunne vurdere, hvorvidt indholdet på en side egner sig til udgivelse. Det kan ske i en diskussion i klassen, hvor forhold om kvalitet, æstetik og etik inddrages. Når eleverne udgiver elektroniske produktioner, skal de naturligvis overholde de regler, der gælder analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelseformation for offentliggørelse, f.eks. vedr. copyright. Eleverne skal lære, at internettet giver mulighed for hurtig udveksling af in- samt udnytte muligheden for vidensdeling. Her skal de arbejde med forskellige nettjenester som f.eks. nyhedsdatabaser (fx avisdatabaser), biblioteksdatabaser analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer (f.eks.forfatterweb) mv. Eleverne skal også kunne diskutere og tænke over, hvilken betydning netetikette har for en rationel brug af elektronisk kom- munikation. De skal ligeledes lære, at der også er en risiko for, analysere og vurdere netbaserede tjenester. at informationer kan bruges forkert, og at der kan være risiko for at forkert information let spredes via de elektroniske medier. Arbejdet i skolen med at kommunikere og udgive på nettet skal være med til at give eleverne redskaber, så de kan tage stilling til deres egen og andres brug af nettet til disse formål. Eleverne skal, primært ud fra egne erfaringer og situation, kunne forholde udgive enkle websider sig til medierne, men skal samtidig kunne inddrage større samfundsmæssige perspektiver i deres overvejelser og vurdering. 16

17 begrunde valg af søgestrategi alene eller sammen med kammerater søge efter informationer på internettet, idet de skal kende forskellige strategier for arbejdet for derved at kunne informationssøge målrettet. De skal kunne forfine deres søgning, så de undgår ligegyldige resultater af søgningen. I vurderingen af søgeresultater indgår overvejelser kende enkle principper for søgetjenester om, hvordan søgetjenesten har fundet dem frem. Eleverne skal vide, at nogle søgetjenester udelukkende arbejder digitalt, mens andre er redigeret af mennesker. Eleverne skal kunne vurdere indholdet på et websted. Hvem er afsender, og hvilke hensigter har der været med at lægge det på nettet? Eleverne skal bruge strategier til validering af informationer kunne tage stilling til, hvordan webstedets indhold er i forhold til egne holdninger og synspunkter. Medierne leverer stigende og detaljerede informationer gennem digitale kanaler. Ved at arbejde med tekster, lyd og billedreportager fra internettet og fra andre digitale medier skal eleverne analysere og vurdere indholdet på et websted vurdere, hvilken baggrund de er udsendt på, hvilken hensigt der har været med det, og hvordan det kan påvirke andre. Dette skal sammenholdes med elevernes personlige holdninger og værdier. analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret Når resultaterne fra søgningen skal bruges, f. eks. til en præsentation eller i en skoleavis, er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på informationernes ophavsmæssige status. Eleverne skal kunne analysere, vurdere og bearbejde data fra digitale opsamlingsværktøjer, og det er vigtigt, at eleverne har erfaringer med både brugen af opsamlingsudstyr og bearbejdning af data. analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet Læreren bør gribe fat i søgeresultater, der virker utroværdige med digitale dataopsamlingsværktøjer eller mærkelige og med baggrund i dem diskutere med eleverne, hvordan man kan vurdere data. 17

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Niveau F og E 2. udgave

Niveau F og E 2. udgave Informationsteknologi Niveau F og E 2. udgave Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen

Læs mere

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Skolejura ABC Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Forsidebillede: Scanpix Billeder fra Scanpix: side 1,14,16,19,25,28,33, 35,38,41,43,44,62,64,66 Billeder fra

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret? Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? 1 Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 2 - Når jeg underviser...9

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Informationsteknologi C. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Informationsteknologi C. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Valgfagsbekendtgørelsen Informationsteknologi C Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Informationsteknologi C Vejledning / Råd og vink Afdelingen

Læs mere