Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:"

Transkript

1 Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage til, at eleverne udvikler tidssvarende IT- og mediekompetencer integreret i faglige og tværfaglige forløb. Udviklingen af Junior PC-kørekort skal tage udgangspunkt i bemærkningerne til den nuværende folkeskolelov, CKF-erne og Klare Mål- hæfterne, hvoraf det fremgår, at IT er et fælles ansvarsområde for alle fag og samarbejdet mellem fagene. Eleverne skal således udvikle deres IT- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Junior PC-kørekortets trin Junior PC-kørekortet beskriver målene for it- og mediekompetencerne på 3 udviklingstrin. Det er ikke fastlagt, på hvilke klassetrin målene for de 3 trin skal være opnået. Det vil afhænge af den enkelte elevs udvikling og af de lokale forhold. I målbeskrivelserne er der dog taget hensyn til, at trinmålene vil passe på henholdsvis yngste, mellemste og ældste trin i folkeskolen. Elementer i Junior PC-kørekort Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Betjeningskompetencen defineres som evnen til at kunne udføre funktioner på computeren og i it- og medieværktøjerne. Forståelseskompetencen er karakteriseret ved evnen til målrettet at bruge it- og medieværktøjer. Den enkelte elev skal selv kunne vælge det rigtige værktøj afhængig af situationen, dvs. få indsigt i, kunne forstå og kunne anvende de arbejdsmetoder og -processer it- og medieværktøjerne indgår i. Forståelseskompetencen handler også om at kunne analysere de sammenhænge it- og medieværktøjerne indgår i. Refleksionskompetencen er evnen til at kunne vurdere og perspektivere konsekvensen af anvendelsen af it- og medieværktøjerne i forhold til ens egen person og i forhold til omgivelserne. En alderssvarende refleksionskompetence skal sætte eleven i stand til kvalificeret at tage stilling til de personlige, læringsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser af it og mediers tilstedeværelse. Evaluering og dokumentation - hvornår har eleven it- og mediekompetencer på et bestemt trin? Eleverne skal arbejde med it og medier integreret i faglige og tværfaglige sammenhænge. It- og mediekompetencerne er beskrevet i forhold til fagenes slut- og trinmål. De er således indeholdt i arbejdet i skolen og fagene. Junior PC-kørekortet sætter særlig fokus på it- og mediekompetencerne og evaluering, dokumentation og vurdering af dem. Her skal evaluering ses som en del af den fælles proces, hvor e og elever drøfter mål, indhold, metoder og udbytte af undervisningen. I forhold til Junior PC-kørekortet kan dokumentationen bestå af elevens produkter, samt elevens og ens noter om undervisningen. Lærere og elever i en klasse kan bestemme, hvornår det skal vurderes, om den enkelte elev har udviklet it- og mediekompetencer på et bestemt trin. Vurderingen sker på grundlag af den evaluering og dokumentation, der er sket undervejs i processen. 1

2 1. Log-in med med din skolekomkode 2. Søg om hjælp. Klik her 3. Indtast det emne du vil have hjælp til 2

3 bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra en anvende Word. bruge en logbog på en computer lære at gemme i elevmappe på klassens H-drev. kende til at gemme it- og medie-produkter i en digital portfolio lære at gemme i elevmappe på klassens H-drev. kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på internettet lægge klassens aktiviteter/produkter på Skoleporten, f.eks. billeder fra ture, gode historier etc. bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge undervisningsprogrammer og materiale fra internetsider og skolens netværk, spil og CD-programmer samt tage billeder med digital kamera. bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer få en personlig adresse og tilmeldes en klassekonference med klasse som ordstyrer. 3

4 arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren oprette dokument i Word, indsætte ClipArt, benytte Paint, og Skoleaftalen, Danske Dyr og fagprogrammer. formatere tekst og tal afmærke tekst og bruge værktøjslinie. bruge et digitalt kamera tage et billede og indsætte i tekst. bruge en digital lydoptager oplæse egen tekst og gemme som lydfil. bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk formatere tekst og billede. vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner formatere tekst, billede og WordArt. vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk vurdere budskab/information samt billeder i produkt i form og indhold. 4

5 kende de forskellige dele af et skærmbillede navigere på computerens skrivebord. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder Sammen med en snakke om skærm og harddisk, tastatur og mus, skærm og CD-romdrev, scannere og højtalere. begynde og afslutte arbejde på en computer tænde/slukke for computeren, lære tekstbehandling: give filnavn, gemme og hente tekst på klassens H-drev, vælge skrifttype og størrelse, rette og slette i dokument, bruge vis udskrift, udskrive. logge på et lokalt netværk logge på skolens netværk med adgangskode. gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk åbne et dokument i elevmappe på H-drev. tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer lade computeren foretage obligatorisk virusscanning. Kontakte en eller IT-vejleder. indtage en god arbejdsstilling ved computeren instrueres i,hvordan man indtager en god arbejdsstilling. bruge begge hænder på tastaturet introduceres til systematisk skrivning på tastatur og brug af mus og f.eks. 10-finger programmet. 5

6 vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet besøge forskellige hjemmesider, eks. Lundtofte skole, SFO eller idrætsforeninger etc. modtage og sende en bruge klassens skolekomadresse og sende til naboklassen. vide, at der er flere former for kommunikation på internettet lære om og chat. bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet lære om og diskutere netetik. vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet lære om netetik. 6

7 bruge internettet anvende udvalgte hjemmesider, f.eks. og kunne navigere i disse. bruge en søgetjeneste bruge simpel søgning i indekseret søgemaskine, f.eks. www. jubii.dk og www. emu.dk vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning lære at forskellige organisationer/institutioner/private kan have forskellige interesser, f.eks..com og.org/hadesider/ informationssider. øve sig i at præcisere søgningen. vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet lære om netetik. bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet f.eks bruge Lademanns leksikon, bibliotekets databaser, Danske Dyr. vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. 7

8 arbejde procesorienteret bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer oprette dokumenter i Word, gemme på H-drev eller sende som vedlagt fil til eller kammerater. bruge Publisher og PowerPoint. bruge en digital portfolio bruge deres mapper på H-drev eller Skoleportens elevintra. vurdere egne produkter i en portfolio fremlægge og vurdere hinandens produkter i portfolio. tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio diskutere problemstillingen. bruge it- og mediebaserede læremidler bruge relevante fagprogrammer. vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb bruge relevante fagprogrammer og digitale værktøjer, feks. kamera, video og lyd. arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme. bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer og Robolab. analysere og vurdere brugen af den klassekonference, der blev oprettet til klassen på trin 1 eller som benyttes på Elevintra, evt. chatforum. finde oplysningerne om ophavsret på denne hjemmeside:http:// 8

9 bruge formaterings- og redigeringsværktøjer f.eks. lave tekstombrydning, spalter mv. i en Word - tekst, lave om på et billede i Paintshop Pro eller ændre på kolonner og rækker i Excel-regneark. bruge et digitalt videokamera i et undervisningsforløb optage, afspille og lave simpel redigering fra et digitalt videokamera. vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces sammen med en diskutere, hvilket af de it-værktøjer, de har kendskab til, der er mest relevant for den konkrete produktion f.eks. at en stil skrives i Word, en folder bedst laves i Publisher, en fremlæggelse på storskærm med billeder og lyd i PowerPoint, og bearbejdelse af data i Excel regneark. bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler arbejde med værktøjernes virkemidler, fx punktopstilling i Word, balance mellem tekst og billeder i Publisher, brug af animationer i PowerPoint og valg af graftype i Excel Regneark analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser diskutere om det endelige produkt efter hensigten opfylder elevens og ens mål og krav til ordenskarakter. 9

10 kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde lære om forskellen i brug af skolens Intranet og Internet. Kunne gemme på en diskette eller på elevmappe på klassens H-drev. navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk oprette mapper på H-drev og gemme/hente filer. kende de mest almindelige filtyper lære om Wordfiler (.doc) publisherfiler (.pub), PowerPoint (.ppt) og regneark (.xls) billeder (.jpg,.bmp.bitmap) mf. vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre lære at være forsigtig med at downloade filer fra nettet, især exe-filer og zip-filer, da de kan indeholde virus. kende til problemstillinger mht. licenser være bevidste om, at de programmer skolen bruger, er der købt licenser til samt at enkelte programmer frit kan udleveres til e og elever. kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde instrueres i korrekt arbejdsstilling og være bevidst om sammenhængen mellem ukorrekt arbejdsstilling og senere arbejdsskader. 10

11 sende en vedhæftet fil sende en mail med tekst, billede eller lyd i en vedhæftet fil. bruge et konferencesystem bruge et chatprogram bruge regler for elektronisk offentliggørelse bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på internettet oprette en klassekonference i skolekom, eks. i et sprogfag med hjælp fra IT-vejleder. få almen kendskab til kommunikation i chatforum i Skolekom, f.eks. eksterne chatprogrammer. finde oplysningerne om ophavsret på denne hjemmeside:http:// Læs også om offentliggørelse af billeder, du selv tager. Det findes på skolens hjemmeside. finde oplysninger om netetik på denne hjemmeside:http:// forklare at alle brugere af computere afsætter et spor, der registrerer enhver handling på skolens server og net. lære, at alle brugere af computere afsætter et spor, der registrerer enhver handling på skolens server og net. lære, at man ikke giver personlige oplysninger på Internettet, men det afhænger af situation og formål. Aldrig efternavn, adresse og tlf.nr., men evt. . lære om og advares om denne problematik. 11

12 kende enkle principper for internettets struktur bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi sammenligne, vurdere og udvælge søgeresultater begrunde sit valg og fravalg af informationer lære, hvilke principper, der ligger bag opbygningen af et websted, og hvordan de kan forbindes med hyberlink. lære at kende forskel på en indekseret (karakteriseret ved underrubrikker med emner) og en robotsøgemaskine( søgeord skrives). En søgestrategi er relevant brug af vigtige nøgleord i forhold til emnet. finde flere internetsteder om samme emne og vurdere indhold og ophavsmanden til oplysningerne. begrunde i forhold til relevans for opgaven, sidernes lødighed og ophavsmanden. gøre rede for princippet i en hypertekst bruge elektroniske opslagsværker, f.eks gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr højreklikke på musen og gemme i elevmappe på klassens H- drev eller højreklikke og kopiere direkte til det program, der arbejdes i. forholde sig til, hvem der er afsender og indhold. Find oplysninger om kildekritik på: kildekritik/index.html forholde sig til regler om ophavsret. Læs på:http://www.emu.dk/ elever7-10/webetik/ophavsret/index.html f.eks. bruge Skolekoms databaser og de abonnementer, som skolen har; brug adgangskoder. bruge f.eks. Datalogger i fysik/kemi og Excel og Infa - programmer i matematik. 12

13 analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform sammen med en drøfte, hvordan et emne kan gribes an og diskutere, hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt for den enkelte at bruge de mange forskellige undervisningsmaterialer f.eks. hvornår det er relevant at indhente informationer på Internettet ift. bøger på biblioteket, at anvende en cd-rom i stedet for almindelige leksika eller at kommunikere med andre via eller chatrooms som alternativ til at bruge en telefon. En logbog kan være et godt redskab til at holde styr på opgaver og aftaler. Samtidig er den et sted, hvor eleverne kan notere spørgsmål, oplevelser, hændelser og overvejelser, som har betydning for udbyttet. Til logbogen kan der knyttes en portfolio, der indeholder produkter fra elevernes arbejde. En digital logbog kan således indeholde alt fra tekst til billeder, video, lydfiler mv. Simuleringer og eksperimenter kan praktiseres i fagprogrammer som fx Excell Regnark, så vurderingen handler om elevernes evne til at vælge de rette programmer ift opgaven, de er i færd med. Ved læringsforløb og samarbejde på en samarbejdsplatform såvel som en elektronisk platform bør en vurdere, om eleverne vælger at samarbejde det rette sted. En samarbejdsplatform kan opfattes som almindeligt gruppearbejde i klasseværelset, hvor en elektronisk platform kan være et chatroom eller konferencesystem på Internettet. Ved vurdering af elevernes brug af regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform, kan både elever og e diskutere almen netetik. Se mere om på netetik på elever7-10/webetik/etik-opfoersel/index.html 13

14 bruge digital videoredigeringsudstyr producere og få forståelse for hjemmesider kunne producere avancerede multimedieprodukter lære at arbejde med video på en computer. De skal lære at arbejde med storyboard, klippe, lave overgange, indlægge musik/tale, overlappe billeder med tekst og gemme filmen i elevmappen på H-drev, cd eller dvd. lære om, hvorledes en hjemmeside er opbygget, hyperlinks til undersider eller andre sider på Internettet, anvendelse og forhold mellem tekst, billeder og lyd. Ligeledes genopfriskes etik og sikkerhedsregler lære at fremstille produktioner i f.eks. Mediator eller PowerPoint, hvor eleverne både inddrager tekst, billeder, lyd, animationer og filmklip. planlægge og tilrettelægge en produktion af et it- og medieprodukt sammen med en vurdere og drøfte deres valg af IT og medieværktøjer, og hvorledes de planlægger arbejdsprocessen. F.eks. anvendelse af en drejebog, storyboard mv. forholde sig til it- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser sammen med en vurdere om har taget stilling til mediets formidlingseffekt og formår at anvende de relevante muligheder i programmerne. Og derved undgå irelevante effekter, herunder animationer osv. forholde sig til it- og medieprodukters troværdighed diskutere egen og andres brug og sammensætning af tekst, film og lyd. Dertil er det vigtigt, at de kan tage kritisk stilling til både tekst, film og lydklip, ikke mindst fra Internettet. Se mere om kildekritik på kildekritik/index.html 14

15 lære sig nye funktioner i et program motiveres til at eksperimentere sig frem på en kvalificeret måde. De skal vænne sig til sammenligne med funktioner i andre programmer med samme eller lignende funktioner. Eleverne skal kende til, hvordan hjælpefunktioner kan bruges både til at skabe overblik og søge efter specifik information om funktioner eller brugsområder. kende forskellige lagringsmetoder Når man arbejder digitalt, er det fornuftigt at tage forholdsregler, så man altid er sikker på, at de vigtige data er til at få fat i, når man skal bruge dem. Eleverne skal være klar over betydningen af at have en sikkerhedskopi af sit arbejde. kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø Digitale informationer kan let distribueres på internettet og mellem computere. Men de kan også let komme i hænderne på nogen, der ikke skal have adgang til dem. Eleverne skal være bevidste om, hvilke oplysninger, f.eks.om personlige forhold, der skal sikres mod, at andre uretmæssigt får fat i dem. I den forbindelse bør eleverne kende til begreberne digital signatur og kryptering. Arbejdsmiljøet ved computeren indebærer ikke alene en fornuftig arbejdsstilling. Placering og indstilling af de forskellige udstyrsdele skal overvejes. Det kan ske ved at diskutere arbejdsstilling, møbler og arbejdspladsens indretning som den er indrettet både på skolen og derhjemme. 15

16 bruge it- og medieværktøjer til at udgive på internettet i de situationer, hvor deudgiver deres produktioner, diskutere begreberne afsender og modtager. De skal drøfte, hvordan de to parter i kommunikationen opfatter sig selv og tilrettelægge udgivelsen derefter. Herunder drøfter de bl.a. hvilken udgivelsesform, der passer bedst til indhold og målgruppe.når eleverne bruge regler for elektronisk offentliggørelse selv kan udgive på nettet, skal de være i stand til at kunne vurdere, hvorvidt indholdet på en side egner sig til udgivelse. Det kan ske i en diskussion i klassen, hvor forhold om kvalitet, æstetik og etik inddrages. Når eleverne udgiver elektroniske produktioner, skal de naturligvis overholde de regler, der gælder analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelseformation for offentliggørelse, f.eks. vedr. copyright. Eleverne skal lære, at internettet giver mulighed for hurtig udveksling af in- samt udnytte muligheden for vidensdeling. Her skal de arbejde med forskellige nettjenester som f.eks. nyhedsdatabaser (fx avisdatabaser), biblioteksdatabaser analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer (f.eks.forfatterweb) mv. Eleverne skal også kunne diskutere og tænke over, hvilken betydning netetikette har for en rationel brug af elektronisk kom- munikation. De skal ligeledes lære, at der også er en risiko for, analysere og vurdere netbaserede tjenester. at informationer kan bruges forkert, og at der kan være risiko for at forkert information let spredes via de elektroniske medier. Arbejdet i skolen med at kommunikere og udgive på nettet skal være med til at give eleverne redskaber, så de kan tage stilling til deres egen og andres brug af nettet til disse formål. Eleverne skal, primært ud fra egne erfaringer og situation, kunne forholde udgive enkle websider sig til medierne, men skal samtidig kunne inddrage større samfundsmæssige perspektiver i deres overvejelser og vurdering. 16

17 begrunde valg af søgestrategi alene eller sammen med kammerater søge efter informationer på internettet, idet de skal kende forskellige strategier for arbejdet for derved at kunne informationssøge målrettet. De skal kunne forfine deres søgning, så de undgår ligegyldige resultater af søgningen. I vurderingen af søgeresultater indgår overvejelser kende enkle principper for søgetjenester om, hvordan søgetjenesten har fundet dem frem. Eleverne skal vide, at nogle søgetjenester udelukkende arbejder digitalt, mens andre er redigeret af mennesker. Eleverne skal kunne vurdere indholdet på et websted. Hvem er afsender, og hvilke hensigter har der været med at lægge det på nettet? Eleverne skal bruge strategier til validering af informationer kunne tage stilling til, hvordan webstedets indhold er i forhold til egne holdninger og synspunkter. Medierne leverer stigende og detaljerede informationer gennem digitale kanaler. Ved at arbejde med tekster, lyd og billedreportager fra internettet og fra andre digitale medier skal eleverne analysere og vurdere indholdet på et websted vurdere, hvilken baggrund de er udsendt på, hvilken hensigt der har været med det, og hvordan det kan påvirke andre. Dette skal sammenholdes med elevernes personlige holdninger og værdier. analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret Når resultaterne fra søgningen skal bruges, f. eks. til en præsentation eller i en skoleavis, er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på informationernes ophavsmæssige status. Eleverne skal kunne analysere, vurdere og bearbejde data fra digitale opsamlingsværktøjer, og det er vigtigt, at eleverne har erfaringer med både brugen af opsamlingsudstyr og bearbejdning af data. analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet Læreren bør gribe fat i søgeresultater, der virker utroværdige med digitale dataopsamlingsværktøjer eller mærkelige og med baggrund i dem diskutere med eleverne, hvordan man kan vurdere data. 17

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser stilling til procesorienterede arbejdsforløb stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2007 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm Projektet henvender sig til de fag og tværfaglige projekter, hvor der arbejdes med elevproducerede fortællinger

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

trinmål arbejde procesorienteret

trinmål arbejde procesorienteret Hovedområder i Junior-PCkørekort IT- og mediestøttede læreprocesser Elevkompetencer Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige

Læs mere

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Fantasi Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin. Målet er at eleverne: Arbejder med fantasi i billeder og tekst Får et kendskab til Cobrakunst Kan se og undersøge malerier fra

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Skulpturtur Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Målet er at eleverne: Arbejder med skulpturer - og historierne bag skulpturerne

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at:

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: It og medieundervisning 4. 6. klasse Hovedområd er i Junior-PCkørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøtte de læreprocesse r Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Penselstrøg fra Dengang Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Målet er at eleverne: Får indsigt i Hans Smidths liv Får indsigt i tiden med paralleller

Læs mere

IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser Elevsprog Eleven skal Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres.

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

Office på mellemtrinnet

Office på mellemtrinnet Office 2007 på mellemtrinnet Indhold Office 2007 på mellemtrinnet fokus på den enkelte elev 3 Klassens avis layout med Word 5 Skab dit eget atlas med baggrundsbilleder i Excel 15 Tegneserier at arbejde

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

IT-Strategiplan vers. af 10.10.04. Greve Kommune 2004

IT-Strategiplan vers. af 10.10.04. Greve Kommune 2004 IT-Strategiplan vers. af 10.10.04 Greve Kommune 2004 Forord IT-strategiplanen findes fra side 3 IT-læringsplanen findes side 13 it_handleplan 2004 - Senest gemt af Niels Westergård 20-09-2005 2 IT-strategiplan

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab IT- og mediestøttede læreprocesser Trinmål 1 Vejledning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i

Læs mere

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg Dette projekt henvender sig til historieundervisning eller til et tværfagligt forløb med dansk og billedkunst fra 4.

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen Mediefagplan Side 1 af 32 Mål og indhold Den overordnede målsætning for medieundervisning for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, lærelyst, tidssvarende mediekompetencer samt

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen.

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Reformationen Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Målet med forløbet er at: eleverne får indsigt i en historisk periode eleverne via den

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side.

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

TRIN 2 Emneoversigt og Evalueringsskema - IT-Kompetencer. Tekstbehandling Hente og gemme på DaksNet og USB

TRIN 2 Emneoversigt og Evalueringsskema - IT-Kompetencer. Tekstbehandling Hente og gemme på DaksNet og USB Elevens navn Klasse Evalueringsdato(er) Evalueret af Der er ikke sammenhæng på tværs, men på x og tværs. It- og mediestøttede læreprocesser G R O K Klass e 4. Kl. Håndværksmæssige aktiviteter Det systematisk

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Udarbejdet på grundlag af Pædagogisk IKT-handlingsplan for Løgumkloster Kommune De nedenstående mål er

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012

IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 Udviklingsplan Status Handlingsplan Maj 2007 IT-udviklingsplan 2008-2012 side 1 IT- plan for Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 Indhold:

Læs mere

Trinmål 1: Trinmål 2. Trinmål 3. Bilag 1 til Masterspeciale: Junior PC-kørekortets Slut- og Trinmål. En oversigt

Trinmål 1: Trinmål 2. Trinmål 3. Bilag 1 til Masterspeciale: Junior PC-kørekortets Slut- og Trinmål. En oversigt 1 It- og mediestøttede læreprocesser Slutmål Digitale undervisningsmaterialer Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge digitale undervisningsmaterialer

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion...

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... Faglig kvalitet og digitale kompetencer Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... 5 1 Undervisningsforløbet Jeg vil skrive om et forløb om efterårsdigte i

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

Windows XP - generelt...1. - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2005 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 1... 1 Juni 2005... 1 Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 6 Ny teknik, nye muligheder...

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2007 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 1... 1 Juni 2007... 1 Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 5 Handleplan... 5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Overordnede mål og færdigheder

Overordnede mål og færdigheder Værløse Kommune Overordnede mål og færdigheder for Informations- og Kommunikationsteknologien i skolerne 2 Forord Informations- og Kommunikationsteknologien (IKT) skal som bekendt integreres i alle fag

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Litha Nielsen Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole

Litha Nielsen Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Statusbeskrivelse af skolens It-situation s. 4 Maskinstatus s. 4 Junior PC kørekort - status s. 4 Medarbejder pc - status

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Redigering af video i Nero Vision

Redigering af video i Nero Vision Redigering af video i Nero Vision Nero Vision er et enkelt og let anvendeligt videoredigeringsprogram, som er en del af den store Nero-pakke. Det er ikke så avanceret som Pinnacles Studio, bl.a. er det

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere