Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:"

Transkript

1 Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage til, at eleverne udvikler tidssvarende IT- og mediekompetencer integreret i faglige og tværfaglige forløb. Udviklingen af Junior PC-kørekort skal tage udgangspunkt i bemærkningerne til den nuværende folkeskolelov, CKF-erne og Klare Mål- hæfterne, hvoraf det fremgår, at IT er et fælles ansvarsområde for alle fag og samarbejdet mellem fagene. Eleverne skal således udvikle deres IT- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Junior PC-kørekortets trin Junior PC-kørekortet beskriver målene for it- og mediekompetencerne på 3 udviklingstrin. Det er ikke fastlagt, på hvilke klassetrin målene for de 3 trin skal være opnået. Det vil afhænge af den enkelte elevs udvikling og af de lokale forhold. I målbeskrivelserne er der dog taget hensyn til, at trinmålene vil passe på henholdsvis yngste, mellemste og ældste trin i folkeskolen. Elementer i Junior PC-kørekort Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Betjeningskompetencen defineres som evnen til at kunne udføre funktioner på computeren og i it- og medieværktøjerne. Forståelseskompetencen er karakteriseret ved evnen til målrettet at bruge it- og medieværktøjer. Den enkelte elev skal selv kunne vælge det rigtige værktøj afhængig af situationen, dvs. få indsigt i, kunne forstå og kunne anvende de arbejdsmetoder og -processer it- og medieværktøjerne indgår i. Forståelseskompetencen handler også om at kunne analysere de sammenhænge it- og medieværktøjerne indgår i. Refleksionskompetencen er evnen til at kunne vurdere og perspektivere konsekvensen af anvendelsen af it- og medieværktøjerne i forhold til ens egen person og i forhold til omgivelserne. En alderssvarende refleksionskompetence skal sætte eleven i stand til kvalificeret at tage stilling til de personlige, læringsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser af it og mediers tilstedeværelse. Evaluering og dokumentation - hvornår har eleven it- og mediekompetencer på et bestemt trin? Eleverne skal arbejde med it og medier integreret i faglige og tværfaglige sammenhænge. It- og mediekompetencerne er beskrevet i forhold til fagenes slut- og trinmål. De er således indeholdt i arbejdet i skolen og fagene. Junior PC-kørekortet sætter særlig fokus på it- og mediekompetencerne og evaluering, dokumentation og vurdering af dem. Her skal evaluering ses som en del af den fælles proces, hvor e og elever drøfter mål, indhold, metoder og udbytte af undervisningen. I forhold til Junior PC-kørekortet kan dokumentationen bestå af elevens produkter, samt elevens og ens noter om undervisningen. Lærere og elever i en klasse kan bestemme, hvornår det skal vurderes, om den enkelte elev har udviklet it- og mediekompetencer på et bestemt trin. Vurderingen sker på grundlag af den evaluering og dokumentation, der er sket undervejs i processen. 1

2 1. Log-in med med din skolekomkode 2. Søg om hjælp. Klik her 3. Indtast det emne du vil have hjælp til 2

3 bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra en anvende Word. bruge en logbog på en computer lære at gemme i elevmappe på klassens H-drev. kende til at gemme it- og medie-produkter i en digital portfolio lære at gemme i elevmappe på klassens H-drev. kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på internettet lægge klassens aktiviteter/produkter på Skoleporten, f.eks. billeder fra ture, gode historier etc. bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge undervisningsprogrammer og materiale fra internetsider og skolens netværk, spil og CD-programmer samt tage billeder med digital kamera. bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer få en personlig adresse og tilmeldes en klassekonference med klasse som ordstyrer. 3

4 arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren oprette dokument i Word, indsætte ClipArt, benytte Paint, og Skoleaftalen, Danske Dyr og fagprogrammer. formatere tekst og tal afmærke tekst og bruge værktøjslinie. bruge et digitalt kamera tage et billede og indsætte i tekst. bruge en digital lydoptager oplæse egen tekst og gemme som lydfil. bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk formatere tekst og billede. vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner formatere tekst, billede og WordArt. vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk vurdere budskab/information samt billeder i produkt i form og indhold. 4

5 kende de forskellige dele af et skærmbillede navigere på computerens skrivebord. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder Sammen med en snakke om skærm og harddisk, tastatur og mus, skærm og CD-romdrev, scannere og højtalere. begynde og afslutte arbejde på en computer tænde/slukke for computeren, lære tekstbehandling: give filnavn, gemme og hente tekst på klassens H-drev, vælge skrifttype og størrelse, rette og slette i dokument, bruge vis udskrift, udskrive. logge på et lokalt netværk logge på skolens netværk med adgangskode. gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk åbne et dokument i elevmappe på H-drev. tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer lade computeren foretage obligatorisk virusscanning. Kontakte en eller IT-vejleder. indtage en god arbejdsstilling ved computeren instrueres i,hvordan man indtager en god arbejdsstilling. bruge begge hænder på tastaturet introduceres til systematisk skrivning på tastatur og brug af mus og f.eks. 10-finger programmet. 5

6 vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet besøge forskellige hjemmesider, eks. Lundtofte skole, SFO eller idrætsforeninger etc. modtage og sende en bruge klassens skolekomadresse og sende til naboklassen. vide, at der er flere former for kommunikation på internettet lære om og chat. bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet lære om og diskutere netetik. vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet lære om netetik. 6

7 bruge internettet anvende udvalgte hjemmesider, f.eks. og kunne navigere i disse. bruge en søgetjeneste bruge simpel søgning i indekseret søgemaskine, f.eks. www. jubii.dk og www. emu.dk vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning lære at forskellige organisationer/institutioner/private kan have forskellige interesser, f.eks..com og.org/hadesider/ informationssider. øve sig i at præcisere søgningen. vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet lære om netetik. bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet f.eks bruge Lademanns leksikon, bibliotekets databaser, Danske Dyr. vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. 7

8 arbejde procesorienteret bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer oprette dokumenter i Word, gemme på H-drev eller sende som vedlagt fil til eller kammerater. bruge Publisher og PowerPoint. bruge en digital portfolio bruge deres mapper på H-drev eller Skoleportens elevintra. vurdere egne produkter i en portfolio fremlægge og vurdere hinandens produkter i portfolio. tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio diskutere problemstillingen. bruge it- og mediebaserede læremidler bruge relevante fagprogrammer. vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb bruge relevante fagprogrammer og digitale værktøjer, feks. kamera, video og lyd. arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer. arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme. bruge relevante fagprogrammer, f.eks. Infa -programmer og Robolab. analysere og vurdere brugen af den klassekonference, der blev oprettet til klassen på trin 1 eller som benyttes på Elevintra, evt. chatforum. finde oplysningerne om ophavsret på denne hjemmeside:http:// 8

9 bruge formaterings- og redigeringsværktøjer f.eks. lave tekstombrydning, spalter mv. i en Word - tekst, lave om på et billede i Paintshop Pro eller ændre på kolonner og rækker i Excel-regneark. bruge et digitalt videokamera i et undervisningsforløb optage, afspille og lave simpel redigering fra et digitalt videokamera. vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces sammen med en diskutere, hvilket af de it-værktøjer, de har kendskab til, der er mest relevant for den konkrete produktion f.eks. at en stil skrives i Word, en folder bedst laves i Publisher, en fremlæggelse på storskærm med billeder og lyd i PowerPoint, og bearbejdelse af data i Excel regneark. bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler arbejde med værktøjernes virkemidler, fx punktopstilling i Word, balance mellem tekst og billeder i Publisher, brug af animationer i PowerPoint og valg af graftype i Excel Regneark analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser diskutere om det endelige produkt efter hensigten opfylder elevens og ens mål og krav til ordenskarakter. 9

10 kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde lære om forskellen i brug af skolens Intranet og Internet. Kunne gemme på en diskette eller på elevmappe på klassens H-drev. navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk oprette mapper på H-drev og gemme/hente filer. kende de mest almindelige filtyper lære om Wordfiler (.doc) publisherfiler (.pub), PowerPoint (.ppt) og regneark (.xls) billeder (.jpg,.bmp.bitmap) mf. vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre lære at være forsigtig med at downloade filer fra nettet, især exe-filer og zip-filer, da de kan indeholde virus. kende til problemstillinger mht. licenser være bevidste om, at de programmer skolen bruger, er der købt licenser til samt at enkelte programmer frit kan udleveres til e og elever. kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde instrueres i korrekt arbejdsstilling og være bevidst om sammenhængen mellem ukorrekt arbejdsstilling og senere arbejdsskader. 10

11 sende en vedhæftet fil sende en mail med tekst, billede eller lyd i en vedhæftet fil. bruge et konferencesystem bruge et chatprogram bruge regler for elektronisk offentliggørelse bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på internettet oprette en klassekonference i skolekom, eks. i et sprogfag med hjælp fra IT-vejleder. få almen kendskab til kommunikation i chatforum i Skolekom, f.eks. eksterne chatprogrammer. finde oplysningerne om ophavsret på denne hjemmeside:http:// Læs også om offentliggørelse af billeder, du selv tager. Det findes på skolens hjemmeside. finde oplysninger om netetik på denne hjemmeside:http:// forklare at alle brugere af computere afsætter et spor, der registrerer enhver handling på skolens server og net. lære, at alle brugere af computere afsætter et spor, der registrerer enhver handling på skolens server og net. lære, at man ikke giver personlige oplysninger på Internettet, men det afhænger af situation og formål. Aldrig efternavn, adresse og tlf.nr., men evt. . lære om og advares om denne problematik. 11

12 kende enkle principper for internettets struktur bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi sammenligne, vurdere og udvælge søgeresultater begrunde sit valg og fravalg af informationer lære, hvilke principper, der ligger bag opbygningen af et websted, og hvordan de kan forbindes med hyberlink. lære at kende forskel på en indekseret (karakteriseret ved underrubrikker med emner) og en robotsøgemaskine( søgeord skrives). En søgestrategi er relevant brug af vigtige nøgleord i forhold til emnet. finde flere internetsteder om samme emne og vurdere indhold og ophavsmanden til oplysningerne. begrunde i forhold til relevans for opgaven, sidernes lødighed og ophavsmanden. gøre rede for princippet i en hypertekst bruge elektroniske opslagsværker, f.eks gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr højreklikke på musen og gemme i elevmappe på klassens H- drev eller højreklikke og kopiere direkte til det program, der arbejdes i. forholde sig til, hvem der er afsender og indhold. Find oplysninger om kildekritik på: kildekritik/index.html forholde sig til regler om ophavsret. Læs på:http://www.emu.dk/ elever7-10/webetik/ophavsret/index.html f.eks. bruge Skolekoms databaser og de abonnementer, som skolen har; brug adgangskoder. bruge f.eks. Datalogger i fysik/kemi og Excel og Infa - programmer i matematik. 12

13 analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform sammen med en drøfte, hvordan et emne kan gribes an og diskutere, hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt for den enkelte at bruge de mange forskellige undervisningsmaterialer f.eks. hvornår det er relevant at indhente informationer på Internettet ift. bøger på biblioteket, at anvende en cd-rom i stedet for almindelige leksika eller at kommunikere med andre via eller chatrooms som alternativ til at bruge en telefon. En logbog kan være et godt redskab til at holde styr på opgaver og aftaler. Samtidig er den et sted, hvor eleverne kan notere spørgsmål, oplevelser, hændelser og overvejelser, som har betydning for udbyttet. Til logbogen kan der knyttes en portfolio, der indeholder produkter fra elevernes arbejde. En digital logbog kan således indeholde alt fra tekst til billeder, video, lydfiler mv. Simuleringer og eksperimenter kan praktiseres i fagprogrammer som fx Excell Regnark, så vurderingen handler om elevernes evne til at vælge de rette programmer ift opgaven, de er i færd med. Ved læringsforløb og samarbejde på en samarbejdsplatform såvel som en elektronisk platform bør en vurdere, om eleverne vælger at samarbejde det rette sted. En samarbejdsplatform kan opfattes som almindeligt gruppearbejde i klasseværelset, hvor en elektronisk platform kan være et chatroom eller konferencesystem på Internettet. Ved vurdering af elevernes brug af regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform, kan både elever og e diskutere almen netetik. Se mere om på netetik på elever7-10/webetik/etik-opfoersel/index.html 13

14 bruge digital videoredigeringsudstyr producere og få forståelse for hjemmesider kunne producere avancerede multimedieprodukter lære at arbejde med video på en computer. De skal lære at arbejde med storyboard, klippe, lave overgange, indlægge musik/tale, overlappe billeder med tekst og gemme filmen i elevmappen på H-drev, cd eller dvd. lære om, hvorledes en hjemmeside er opbygget, hyperlinks til undersider eller andre sider på Internettet, anvendelse og forhold mellem tekst, billeder og lyd. Ligeledes genopfriskes etik og sikkerhedsregler lære at fremstille produktioner i f.eks. Mediator eller PowerPoint, hvor eleverne både inddrager tekst, billeder, lyd, animationer og filmklip. planlægge og tilrettelægge en produktion af et it- og medieprodukt sammen med en vurdere og drøfte deres valg af IT og medieværktøjer, og hvorledes de planlægger arbejdsprocessen. F.eks. anvendelse af en drejebog, storyboard mv. forholde sig til it- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser sammen med en vurdere om har taget stilling til mediets formidlingseffekt og formår at anvende de relevante muligheder i programmerne. Og derved undgå irelevante effekter, herunder animationer osv. forholde sig til it- og medieprodukters troværdighed diskutere egen og andres brug og sammensætning af tekst, film og lyd. Dertil er det vigtigt, at de kan tage kritisk stilling til både tekst, film og lydklip, ikke mindst fra Internettet. Se mere om kildekritik på kildekritik/index.html 14

15 lære sig nye funktioner i et program motiveres til at eksperimentere sig frem på en kvalificeret måde. De skal vænne sig til sammenligne med funktioner i andre programmer med samme eller lignende funktioner. Eleverne skal kende til, hvordan hjælpefunktioner kan bruges både til at skabe overblik og søge efter specifik information om funktioner eller brugsområder. kende forskellige lagringsmetoder Når man arbejder digitalt, er det fornuftigt at tage forholdsregler, så man altid er sikker på, at de vigtige data er til at få fat i, når man skal bruge dem. Eleverne skal være klar over betydningen af at have en sikkerhedskopi af sit arbejde. kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø Digitale informationer kan let distribueres på internettet og mellem computere. Men de kan også let komme i hænderne på nogen, der ikke skal have adgang til dem. Eleverne skal være bevidste om, hvilke oplysninger, f.eks.om personlige forhold, der skal sikres mod, at andre uretmæssigt får fat i dem. I den forbindelse bør eleverne kende til begreberne digital signatur og kryptering. Arbejdsmiljøet ved computeren indebærer ikke alene en fornuftig arbejdsstilling. Placering og indstilling af de forskellige udstyrsdele skal overvejes. Det kan ske ved at diskutere arbejdsstilling, møbler og arbejdspladsens indretning som den er indrettet både på skolen og derhjemme. 15

16 bruge it- og medieværktøjer til at udgive på internettet i de situationer, hvor deudgiver deres produktioner, diskutere begreberne afsender og modtager. De skal drøfte, hvordan de to parter i kommunikationen opfatter sig selv og tilrettelægge udgivelsen derefter. Herunder drøfter de bl.a. hvilken udgivelsesform, der passer bedst til indhold og målgruppe.når eleverne bruge regler for elektronisk offentliggørelse selv kan udgive på nettet, skal de være i stand til at kunne vurdere, hvorvidt indholdet på en side egner sig til udgivelse. Det kan ske i en diskussion i klassen, hvor forhold om kvalitet, æstetik og etik inddrages. Når eleverne udgiver elektroniske produktioner, skal de naturligvis overholde de regler, der gælder analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelseformation for offentliggørelse, f.eks. vedr. copyright. Eleverne skal lære, at internettet giver mulighed for hurtig udveksling af in- samt udnytte muligheden for vidensdeling. Her skal de arbejde med forskellige nettjenester som f.eks. nyhedsdatabaser (fx avisdatabaser), biblioteksdatabaser analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer (f.eks.forfatterweb) mv. Eleverne skal også kunne diskutere og tænke over, hvilken betydning netetikette har for en rationel brug af elektronisk kom- munikation. De skal ligeledes lære, at der også er en risiko for, analysere og vurdere netbaserede tjenester. at informationer kan bruges forkert, og at der kan være risiko for at forkert information let spredes via de elektroniske medier. Arbejdet i skolen med at kommunikere og udgive på nettet skal være med til at give eleverne redskaber, så de kan tage stilling til deres egen og andres brug af nettet til disse formål. Eleverne skal, primært ud fra egne erfaringer og situation, kunne forholde udgive enkle websider sig til medierne, men skal samtidig kunne inddrage større samfundsmæssige perspektiver i deres overvejelser og vurdering. 16

17 begrunde valg af søgestrategi alene eller sammen med kammerater søge efter informationer på internettet, idet de skal kende forskellige strategier for arbejdet for derved at kunne informationssøge målrettet. De skal kunne forfine deres søgning, så de undgår ligegyldige resultater af søgningen. I vurderingen af søgeresultater indgår overvejelser kende enkle principper for søgetjenester om, hvordan søgetjenesten har fundet dem frem. Eleverne skal vide, at nogle søgetjenester udelukkende arbejder digitalt, mens andre er redigeret af mennesker. Eleverne skal kunne vurdere indholdet på et websted. Hvem er afsender, og hvilke hensigter har der været med at lægge det på nettet? Eleverne skal bruge strategier til validering af informationer kunne tage stilling til, hvordan webstedets indhold er i forhold til egne holdninger og synspunkter. Medierne leverer stigende og detaljerede informationer gennem digitale kanaler. Ved at arbejde med tekster, lyd og billedreportager fra internettet og fra andre digitale medier skal eleverne analysere og vurdere indholdet på et websted vurdere, hvilken baggrund de er udsendt på, hvilken hensigt der har været med det, og hvordan det kan påvirke andre. Dette skal sammenholdes med elevernes personlige holdninger og værdier. analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret Når resultaterne fra søgningen skal bruges, f. eks. til en præsentation eller i en skoleavis, er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på informationernes ophavsmæssige status. Eleverne skal kunne analysere, vurdere og bearbejde data fra digitale opsamlingsværktøjer, og det er vigtigt, at eleverne har erfaringer med både brugen af opsamlingsudstyr og bearbejdning af data. analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet Læreren bør gribe fat i søgeresultater, der virker utroværdige med digitale dataopsamlingsværktøjer eller mærkelige og med baggrund i dem diskutere med eleverne, hvordan man kan vurdere data. 17

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen.

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Reformationen Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Målet med forløbet er at: eleverne får indsigt i en historisk periode eleverne via den

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side.

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Kom i gang med E- tavlen

Kom i gang med E- tavlen Kom i gang med E- tavlen Brugen af Smartboard software Ordrup Gymnasium 2010 Indledning Før du kan gå i gang med at bruge E-tavlen derhjemme, skal du installere softwaret Smartboard på din computer. Følg

Læs mere

Hjemmesider i ElevIntra

Hjemmesider i ElevIntra Hjemmesider i ElevIntra Lav hjemmesider med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hjemmesider i ElevIntra...4 Fordele i ElevIntras hjemmesideeditor...4 Ulemper i ElevIntras hjemmesideeditor...4

Læs mere

Kursus. Velkomst. Hvad skal der ske? 12-12-2013. Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise. Kursusstedet Praktisk Pauser

Kursus. Velkomst. Hvad skal der ske? 12-12-2013. Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise. Kursusstedet Praktisk Pauser 12-12-2013 Kursus Velkomst Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise Kursusstedet Praktisk Pauser Hvem er i? It niveau? Hvad er jeres forventninger til dette kursus? Hvad skal der ske? Formål med dette

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Vores elever skal kunne klare sig i konkurrencen med de bedste i verden Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune, 2007 NORDVESTSKOLENS HANDLEPLAN OG INDSATS HOVEDINDSATSOMRÅDER:

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Google Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Google-konto?...4 Google.dk - forsiden...4 Nettet...5 Billeder...5 Google Maps...5 Google Oversæt...5 Blogs...5 Indeks...5

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere