Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti"

Transkript

1 Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

2 Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler for beregning af gebyrer. Kirken er derfor forpligtet på omkostningsbaserede priser, som betyder, at vi skal opkræve den pris der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården. Til gengæld må taksterne ikke overstige de faktiske omkostninger der er forbundet med ydelserne. Provstiudvalget er ansvarlig for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet. Provstiudvalget har fastsat kirkegårdstaksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstiet. Samtidig har vi sammenlignet vores takster med andre provstiers takster samt vejledende udregninger fra Kirkeministeriet. Nogle kirkegårde oplever store stigninger i taksterne. Det skyldes at taksterne ikke har været reguleret efter løn og prisniveau i årevis. Man har altså i mange år haft alt for lave takster, som slet ikke har svaret til udgifterne, hvilket har forårsaget store underskud på kirkegårdsdriften. I den nye lovgivning skelnes der mellem skal ydelser og kan ydelser. Skal ydelser kan være gratis, hvorimod kan ydelser ikke må være gratis. Erhvervelse af gravsted skal ydelse Provstiudvalget har fastsat, at skal ydelser som erhvervelse af gravsted og gravkastning skal være gratis for folkekirkemedlemmer, men der betales et mindre beløb for forlængelse af brugsretten. Taksten for ikke-folkekirkemedlemmer skal svare til de faktiske omkostninger som er forbundet med erhvervelse af gravsted og begravelse, herunder gravkastning og arbejdsløn. Provstiudvalget finder det væsentligt at fastholde, at folkekirkemedlemmer kan regne med, at de med deres kirkeskat har erhvervet sig en gebyrfri plads på kirkegården. Desuden er det vigtigt at bevare vores kirkegårde som fælles kulturelle områder, hvorfor der heller ikke i taksterne betales for etablering og vedligeholdelse af fællesarealer.

3 Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder kan ydelse Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning og omlægning af gravsteder er den samme for folkekirkemedlemmer og for ikkefolkekirkemedlemmer. Fredningsperiode I forbindelse med at taksterne bliver ensartede i provstiet, har provstiudvalget samordnet fredningstiderne, så de er ens i hele Skanderborg provsti. Fredningstiden for kister er 25 år og 12 år for urner. Kirkegårdstaksterne er fastsat af provstiudvalget og er gældende for hele Skanderborg provsti fra den 1. januar Information til brugerne Kirkegårdene Alle kirkegårdene i Skanderborg provsti tilhører folkekirken. Det vil sige, at det er de lokale menighedsråd, der står for driften af kirkegårdene. Begravelsesformer Der er to begravelsesformer for vore kirkegårde: urnebegravelse og kistebegravelse. Fælles for begge begravelsesformer er, at både urner og kister kan nedsættes i fællesplæne (anonym), fællesplæne med navneplade eller i et individuelt gravsted. Urner og kister kan nedsættes på samme gravsted. Fredningstid Fredningstiden for en urne er 12 år og 25 år for kister. Det betyder, at der i denne periode ikke kan nedsættes andre urner eller kister på denne ene gravplads. På individuelle gravsteder med mere end 1 plads, kan der i løbet af fredningstiden nedsættes kister og urner i de øvrige gravpladser på gravstedet. Gravstedsaftalen kan forlænges udover fredningstiden. Hvordan erhverves et gravsted? Det lokale menighedsråd er ansvarlig for, at der er begravelsespladser til alle sognets indbyggere også dem som ikke er medlemmer af folkekirken. Man har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor.

4 Man kan dog også blive begravet på en anden kirkegård, som man har et særligt tilhørsforhold til fx hvis nære slægtninge er begravet på kirkegården. Anmodning om begravelse på anden kirkegård rettes til sognepræsten eller kirkekontoret i det pågældende sogn. Gravstedsbrev Til et gravsted hører et gravstedsbrev. Gravstedsbrevet er en skriftlig aftale mellem menighedsrådet og gravstedsejeren typisk en af de nærmeste pårørende. Ren- og vedligeholdelse af gravstedet Ens for gravpladser i fællesplæne og gravsteder i fællesplæne med navneplade er, at det er obligatorisk at tegne et legat i fredningsperioden. Et legat er en aftale om ren- og vedligeholdelse af gravpladsen eller gravstedet. Vedligeholdelsen omfatter slåning af græs og kantklipning ved navneplade samt jordopretning ved jordsætning. Ren- og vedligeholdelse af individuelle gravsteder kan enten varetages af gravstedsejeren selv, eller man kan tegne et legat. Vedligeholdelsesstandarden skal leve op til standarden fastsat for kirkegården. Hvad får man, når man tegner et legat på et individuelt gravsted? Når man tegner et legat forpligtes kirkegården til at varetage ren- og vedligeholdelsen af gravstedet. Legatet kan tegnes til også at omfatte grandækning af gravstedet og udplantning af forårsløg, forårs- og sommerblomster. Der betales ikke arveafgift af beløb, som indbetales til legater. Prisen for et legat er dagstaksten multipliceret med det antal år legatet tegnes. Det vil sige, at man sparer de årlige prisstigninger i hele legatets løbetid. Hertil får man ekstra ydelser som omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Andre ydelser som pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., kan varetages af kirkegården mod særskilt betaling. Kirkegårdens vedtægt Hver kirkegård har sin egen vedtægt, som nærmere beskriver brugen af den enkelte kirkegård samt indeholder ordensregler. Vedtægten for den enkelte kirkegård kan rekvireres på det lokale kirkegårdskontor eller ved henvendelse til kirkeværgen. Se kontaktoplysninger i dit sogns kirkeblad eller deres hjemmeside.

5 Prisliste årige vedligeholdelsesaftaler Gælder for alle kirkegårde i Skanderborg provsti Renholdelse Pris uden moms Moms Pris med moms 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Urnegravsted Anlægning af gravsted Pris uden moms Moms Pris med moms Anlægning af gravsted op til 2 pladser Yderligere pr. plads udover Anlægning af urnegravsted Priserne er eks. planter og materialer Grandækning Pris uden moms Moms Pris med moms 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Urnegravsted Priserne er inkl. gran og svarer til, at 30% af gravstedet dækkes med gran Forårs- og sommerblomster Pris uden moms Moms Pris med moms 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Urnegravsted Priserne er inkl. planter

6 Prisliste 2011 Legataftaler Gælder for alle kirkegårde i Skanderborg provsti Fælles fredningsperiode: Kister 25 år / Urner 12 år Vedligeholdelse af anlagt gravsted Pris uden moms Moms Pris med moms 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Urnegravsted Fællesgrav og plænegravsteder med navneplade. Obligatorisk i brugsperioden Pris uden moms Moms Pris med moms Plade i plæne - Urnegrav 12 år Plade i plæne - Kistegrav 25 år Ukendtes fællesplæne - Urnegrav 12 år Ukendtes fællesplæne - Kistegrav 25 år Grandækning Pris uden moms Moms Pris med moms 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Urnegravsted Priserne er inkl. planter og materialer Forårs- og sommerblomster Pris uden moms Moms Pris med moms 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Urnegravsted Priserne er inkl. planter Fornyelse af gravstedsaftale Pris uden moms Moms Pris med moms Fornyelse af brugsretten til et gravsted

7 Prisliste 2011 For ikke-folkekirkemedlemmer Gælder for alle kirkegårde i Skanderborg provsti Erhvervelse af gravsted Pris 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Gravkastning / dækning 3360 Urnegravsted / urne i fællesplæne 1261 Nedsættelse af urne 420 (beløbene er momsfri)

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6 KIRKEGÅRDEN December 2012 32. årgang 6 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere