Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014"

Transkript

1 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt. Derudover betales for indeværende år. Priserne i 32 og 33 i dette skema fremkommer med en årlig pris på erhvervelse og fornyelse på 90,36 kr. pr. m2. (for ikke medlemmer). Erhvervelse af gravsteder 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer, der tilhører folkekirken og har bopæl i sognet / kommunen. Stk. 2. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende ægtefælle begærer gravstedet udlagt med 2 gravpladser. Stk. 3. For erhvervelse af et gravsted med mere end 2 gravpladser betales for hver gravplads udover 2 gravpladser samme takster som angivet i 32. Stk. 4. Betaling i henhold til stk. 3 er fritaget for moms. Personer der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i sognet / kommunen, betaler for erhvervelse af et gravsted i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet + indeværende år: 32 Kistegravplads 1 pl. Kr ,- Kistegravplads i fællesgrav 1pl. Kr ,- Kistegravplads 1 pl. med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr. 502,- Urnegravplads i fællesgrav 1 pl. (½ m2) Kr. 251,- Urnegravsted 2 pl. (1,5m2) Kr. 753,- Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet + indeværende år: Kistegravplads Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2) Kr ,-

2 Stk.2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for erhvervelse af et gravsted med en gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet + indeværende år: Kistegravplads 1 pl. Kr ,- Kistegravplads i fællesgrav 1 pl. Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav 1 pl. Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr. 904,- Urnegravplads i fællesgrav 1 pl. (½ m2 ) Kr. 452,- Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2) Kr ,- Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet + indeværende år: Kistegravplads Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2) Kr ,- Stk. 3 Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. Fornyelse af gravsteder 33 Personer, der er medlemmer af folkekirken og har bopæl i sognet / kommunen, betaler for fornyelse af et gravsted med en gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr. 502,- Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2) Kr. 753,- Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: Kistegravplads Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2) Kr ,-

3 Stk. 2 Personer, der er medlemmer af folkekirken men som ikke har bopæl i sognet / kommunen, betaler for fornyelse af et gravsted med en gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr. 502,- Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2) Kr. 753,- Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet Kistegravplads Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr ,- Urnegravsted 2 pl.(1,5 m2) Kr ,- Stk. 3. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for fornyelse af et gravsted med en gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr. 904,- Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2) Kr ,- Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: Kistegravplads Kr ,- Kistegravplads med plade i fællesgrav Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1 m2) Kr ,- Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2) Kr ,- Det bemærkes, at gravpladser i fællesgrav, hvori der er foretaget anonym jordfæstelse af kiste eller urne ikke kan fornyes. Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. Fredningstiden er den periode, i hvilken et gravsted ikke kan nedlægges. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel fredningsperiode betales forholdsmæssigt. 34 Fornyelse kan normalt ikke ske for kortere åremål end 5 år.

4 Erhverves et gravsted til fremtidig brug, er det en betingelse at der betales for vedligeholdelsen efter 35 eller 36 fra erhvervelsestidspunktet. Ren- og vedligeholdelse af gravsteder 35 Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig renholdelse af gravsteder mod betaling af et årligt beløb som nedenfor angivet. Årlige aftaler pladser Excl. moms Incl. moms moms udgør Kistegravsteder Alm. Renhold 1 plads 522,- 653,- 131,- 2 pladser 803, ,- 201,- Yderligere pr. plads 161,- 201,- 40,- Grandækning 1 plads 321,- 402,- 80,- 2 pladser 482,- 602,- 120,- Yderligere pr. plads 160,- 201,- 40,- Forårs og sommerblomster 1 plads 257,- 321,- 64,- 2 pladser 386,- 482,- 96,- Yderligere pr. plads 129,- 161,- 32,- Urnegravsteder Alm. vedligeholdelse 361,- 452,- 90,- Grandækning 261,- 326,- 65,- Forårs og sommerblomster 180,- 225,- 45,- Stk. 2. For arbejder udover renholdelsen og hække, eksempelvis nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af perlesten, grandækning og lign. betales efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. Stk. 3. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb.

5 36 Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelse af anlagte gravsteder i en fredningsperiode mod betaling, se nedenfor angivne beløb. Legataftaler Fredningstid Pladser Excl. moms Incl. moms moms udgør Kistegravsteder Alm. Vedligeholdelse 20 år 1 plads , , ,- 2 pladser , , ,- Yderligerepr.plads 3.213, ,- 803,- Grandækning 20 år. 1 plads 6.426, , ,- 2 pladser 9.638, , ,- Yderligerepr.plads 3.213, ,- 803,- Forårs og sommerblomst. 20 år 1 plads 5.140, , ,- 2 pladser 7.711, , ,-. Yderligerepr.plads 2.570, ,- 643,- Urnegravsteder Alm. Vedligeholdelse 10 år 3.614, ,- 904,- Grandækning 2.610, ,- 653,- Forårs og sommerblomst , ,- 450,- Stk. 2. vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse og hække, følgende arbejder: omplantning og fornyelse af forvoksede planter, opretning efter jordsætning, vedligeholdelse af perlestensbelægning eller anden belægning samt rensning og opretning af gravminder. Stk. 3. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtigelser, som sætning af løg, pålægning af kranse og buketter til højtider og mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gravgitre, inskription på gravmindet og lign. må der herfor betales særskilt vederlag som skal godkendes af provstiudvalget. Stk. 4. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb. Stk. 5. Betaling efter stk. 1 4 indbetales til Stifternes fælles betalingscenter. Stk.6. Vedr. forårs og sommerblomster i 35 og 36. Antal blomster på gravsted. Urnegravsted 7 stk. kistegravsted 1 plads, 10 stk. og kistegravsted 2 pladser, 15 stk. og yderligere pr. plads 5 stk. Prisen er incl. vanding.

6 37 For vedligeholdelsen i fredningstiden af gravpladser i fællesgrav betales som nævnt nedenfor. Vedligeholdelsen omfatter græs eller anden beplantning og gravminder hæves og renses efter behov. Buketter flyttes ved græsklipning og sættes på plads igen. Buketter fjernes når de ikke er pæne mere. Fællesgrav fredningstid Pr. gravplads Excl. moms Incl. moms moms udgør Kiste uden plade 20 år 1 plads 4.819, , ,- Kiste med plade 20 år 1 plads 7.229, , ,- Urne uden plade 10 år 1 plads 1.606, ,- 402,- Urne med plade 10 år 1 gravsted 3.213, , Stk. 2. Vedrørende takster for erhvervelse og fornyelse henvises til 31, 32 og 33. Stk. 3. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb. Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Stifternes fælles betalingscenter. Stk. 5. Fornyelse af gravplads med plade i fællesgrav kan finde sted efter gældende regler. For gravning, pyntning og tilkastning betales: Gravning af grav Voksengrav 4.518,- Barnegrav indtil 10 år 1.004,- Ved kiste i dobbelt dybde 5.873,- Urne 602,- Urne dobbelt dybde 904,- 38 Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb er fritaget for moms.

7 Flytning af urner: Flytning af urne Administrativt gebyr opgravning Nedgravning 502, ,- 602,- Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb er fritaget for moms. Timeløn for arbejder udført efter regning 301,00 kr. + moms. Hvis man sætter urner ned udenfor normal arbejdstid, eksempelvis lørdage skal prisen svare til kirkegårdens udgifter i denne forbindelse. Med hensyn til kistenedsættelser er lørdage alm. Hverdage

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje Foreningens navn er Haveforeningen Fælleseje. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje 2 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN.

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. 1. HAVEFORENINGENS NAVN OG STIFTELSE. 1.1 Foreningens navn er HAVEFORENINGEN. Foreningernes hjemsted er Randers og Mariagerfjord kommuner. 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere