Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl på IBIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS"

Transkript

1 Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff (Danske Handicap-organisationer), Uffe Torm (DMR-U), Ulla Godtfredsen (Dansk Røde Kors), Julie Koch (DUF), Thomas Ravn-Pedersen (Ghana Venskabsgrupperne), Vagn Bertelsen (IBIS), Morten Emil Hansen (MS Action Aid Denmark), Filip Buff Pedersen (Mission Øst), Erik Vithner (Projektrådgivningen), Tania Dethlefsen (Sex & Samfund) samt Helene Elleman-Jensen (Indstillingsudvalget). Afbud fra: Torleif Jonasson (FN-forbundet), Henrik Stubkjær (Folkekirkens Nødhjælp), Herluf G. Madsen (Red Barnet), Christian Pedersen (UFF), Mads Bugge Madsen (Ulandsekretariatet), Elisabeth Kiørboe (WWF), Rina Valeur Rasmussen (Concord Danmark), Troels Dam Christensen (92-gruppen) Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) 1. Meddelelser Vagn meddelte at der er udgivet en ny 2015-Watch rapport fra Alliance 2015, som monitorerer EU's bidrag til MDG. Morten Emil meddelte at han er blevet konstitueret leder af Concord Danmark. Officiel meddelelse sendes ud. Pernille meddelte fire datoer for møder i efteråret: Tirsdag den 17. august - tidspunkt følger sendere Tirsdag den 14. september kl (Årsmøde) Mandag den 11. oktober kl Mandag den 22. november kl Det første møde i august vil ligge i sammenhæng med at 2015 kampagnen lanceres, derfor er tidspunkt ikke fastlagt endnu. Punktet om Forslag til nye takster for medlemskab blev udskudt til næste møde den 19. august. 2. Ny værtsorganisation Vagn meddelte at Ibis kandiderer til posten som ny værtorganisation. Ibis vil meget gerne være ny vært og vil gerne lægge meget arbejde i værtskabet, men Ibis har ikke mulighed for at bidrage med en policy officer. Det bliver nødvendigt at klare det med bidrag fra Lars Koch i forhold til politisk skriv og netværkskoordinatoren i forhold til møder i det stående udvalg og relaterede koordinations opgaver. Yderligere informerede Vagn, at et eventuelt værtskab for NGO-forum passer ind i hans planer, idet han ikke længere vil være vært for partnerskabet Alliance2015 det giver han videre i december. Valg af ny værtsorganisation sker på årsmødet den 14. september. Andre organisationer

2 inviteres hermed til at kandidere. Skriftlig opstilling kan sendes til NGO-forums netværkskoordinator på helt op til mødet. 3. Udviklingsstrategien og de fem handlingsplaner samt NGO-forums ageren i forhold til besparelser nu og på sigt 3.1 Brev til Søren Pind Kommentarer: I forhold til anden afsnit i brevet så blev det kommenteret, at der i brevet er for meget understregning af uddannelse. I den endelige version af strategien ses der ikke en markant styrket fokus på uddannelse og det anbefales at dette nedtones. Ligeledes blev det nævnt at brugen af begrebet marginaliserede grupper i strategien er meget bredt idet det blandt mange andre grupper inkluderer mennesker med handicap. Dette er ikke forbedret i den endelige version. Sprogbruget i forhold til beskrivelsen af strategien som god og progressiv blev problematiseret, idet flere understregede at de sagtens kunne se en mere progressiv strategi. Fint at kvittere for ændringerne, men sprogbrug bør nedtones. Yderligere blev det nævnt at brevet evt. kan linkes op til den allerede fremsendte invitation til årsmødet. Der var bred enighed for at brevet skal revideres inden det fremsendes til ministeren. Det kan være et kortere brev med fokus på det egentlige formål at sikre involvering i udarbejdelsen af de fem handlingsplaner samt en kritik af nedskæringerne. Det blev foreslået at brevet som afslutning kan komme med konkrete forslag til hvad og hvordan civil samfundet kan inddrages i det videre arbejde med de fem handlingsplaner. Til sidst blev det nævnt at handlingsplanen for skrøbelige stater skal ligge færdig i september. Det kan nævnes i brevet at vi ser, at den er på vej og meget gerne vil involveres. Vagn, Morten Emil og Henrik reviderer/arbejder videre. 3.2 Handlingsplaner Som tidligere nævnt, er handlingsplanen for skrøbelige stater under udarbejdelse. I forhold til konkrete forslag til hvordan civilsamfundet kan inddrages blev repræsentative arbejdsgrupper nævnt som i udarbejdelsen af CSS. Det fungerede godt. Taktisk at skrive at vi hurtigt kan etablere sådanne arbejdsgrupper. Dette understreger at vi gerne indgå i partnerskaber med ministeriet. Det blev også forslået at en mindre grupper tager et møde snarest muligt med relevante embedsfolk i ministeriet, med henblik på at få committment på tidlig og reel inddragelse af NGO-forum i udarbejdelse af planerne. 3.3 Besparelserne Det kunne være gået meget værre, men det er stadigvæk ikke uden problemer specielt på sigt. Begyndende problem i 2012 og endnu mere i Derfor er der en del organisationer, som går på gaden kl i dag som en del af den store demonstration. Udkast til brev til Søren Pind fra Henrik på vegne af NGO-forum 4. MDG positionspapir fra 92-gruppen Pernille meddelte at 92-gruppen er i gang med at udarbejde et positionspapir om MDG og 92- gruppen har indvilget i sikre en bredere tilslutning til papiret ved også at give NGO-forums medlemmer mulighed for at tilslutte sig ved sign-on. De organisationer som er medlem af

3 92-gruppen giver deres input i skrive processen de øvrige organisationer får ikke mulighed for at bidrage til udarbejdelsen af positionspapiret men mulighed for at tilslutte sig. 5. Status for de faglige netværk og kapacitetsudvikling 5.1 Opdatering på pulje for støtte til faglige netværk og kapacitetsudvikling Pernille gav en kort orientering om årsmødet/årsforhandlingerne med UM, som fandt sted den 18. maj med deltagelse af Henrik Stubkjær (FKN), Erik Vithner (Projektrådgivningen), Vagn Berthelsen (IBIS) samt fra HUC Lars Kjellberg og Karin Nielsen (ref.). Der er endnu ikke en kontrakt underskrevet og budgettet for puljeordningen er dermed ikke endelig godkendt. UM afvente de reviderede retningslinjer for puljeordninger. NGO-forum havde ønsket et større budget for 2010, men UM foretrækker at undgå at skulle finde yderligere finansiering for 2010 og har i stedet indvilget i at arbejde på at afhjælpe finansieringsbehovet for de kommende år. I NGO-forums reviderede budgetudkastet er der derfor budgetteret med et samlet beløb på 6 mill. til puljen (inkl. administration af puljen) i Helene Elleman-Jensen tilføjede at der fra UM er givet grønt lys til at bruge de overskydne midler fra Tematisk Forum i samarbejde med NGO-forum. Beløbet er ca kr. Midlerne skal bruges inden den med afsluttende rapportering den 30. juni Pernille udleverede et revideret budget for puljeordningen , som er sendt til UM 5.2 Behandling og godkendelse af ansøgninger om støtte til kapacitetsopbygning Helene Elleman-Jensen gav en kort præsentation af indstillingerne Dansk Kaffe Netværk: Helene fortalte at hun tidligere på dagen var blevet opmærksom på, at MS ikke længere er medlem af Dansk Kaffe Netværk men dog stadigvæk lead organisation på ansøgningen. Der var enighed om at MS kan være administrativ lead på netværket i støtte perioden, men at det ikke er optimalt at have en lead organisation, som ikke er medlem og dermed følger med i de faglige aktiviteter. Følgende muligheder blev opstillet: 1) MS fortsætter som medlem i støtte perioden (indtil 31. oktober). Dette er samme periode som UMs støtte periode. 2) Der findes en anden medlemsorganisation, der kan være faglig lead for støtten mens MS Action Aid er administrativ lead. Dansk Kaffe Netværk blev godkendt under forudsætning af at det sikres at netværket ikke har den nødvendige funding fra DANIDA i den eksisterende støtte og at MS Action Aids medlemskab afklares. Fiskerifagligt Netværk (FFN): Helene fortalte lidt om baggrund og den dialog udvalget har haft med FFN, der i første runde søgte om støtte til en studietur og konference deltagelse efterfulgt af en mindre, intern opsamlings workshop. Indstillingsudvalget anbefalede FFN at lægge større vægt på workshoppen og bruge rejsen til Bruxelle samt konference deltagelsen som forberedelse til en workshop, der vil hjælpe FFN med at komme ud til et bredere publikum. FFN har på denne baggrund revideret ansøgningen. Det blev kommenteret, at det er en flot dialog som indstillingsudvalget har haft med FFN. Indstillingsudvalgets indstilling blev godkendt. WWF/CARE: Indstillingsudvalget havde indstillet at WWF/Care skulle inkludere en opfølgningskomponent.

4 I tilbagemeldingen fra WWF/Care blev der givet samtykke til at inkludere en opfølgningskomponent. Ansøgningen blev godkendt med et samlet beløb på kr. inkl. følgende merudgift i forhold til ansøgningen: - Løn: honorar for 2 trænere (forberedelse og 1 dags træning) = Møde udgifter = NGO-forum: Indstillingsudvalgets indstilling blev godkendt Bilag: A) Samlet indstilling af fire ansøgninger B) Indstilling af ansøgning fra Dansk Kaffe Netværk C) Indstilling af ansøgning fra Fiskerifagligt Netværk D) Indstilling af ansøgning fra WWF og CARE E) Indstilling af ansøgning fra NGO-forums netværksarbejde Samt Tilbagemeldinger fra FFN og Dansk Kaffe Netværk Tilbagemelding fra WWF/Care blev delt rundt 6. Implementering af civilsamfundsstrategien Erik orienterede om det desk-studie af CSSs anvendelse på ambassaderne et studie som konsulent Marianne Victor Hansen skulle have gennemført. Men det har vist sig at der i UM er flere initiativer på vej, som har relation til monitorering af implementeringen af CSS deriblandt en multi-stakeholder analyse med bl.a. SIDA. Derfor skal NGO-forums indsatser revurderes inden det sættes i gang. HUC har ligeledes indstillet at monitorering af CSS kommer ind som en del af resultatmålingen for ambassadernes indsatser. Ambassaderne opererer primært ud fra deres resultat kontrakter og det er derfor meget vigtigt at indikatorer for CSS kommer ind der. PR har i 2009 besøgt tre ambassader samt civilsamfund (Bolivia, Nepal og Tanzania) og de har været meget godt modtaget. Et eksempel er at ambassaderne har forpligtigelse til at holde lande fora men ambassaderne ved ikke hvad de skal bruge det til. Og derfor har de været glade for dialogen med PR udsendte medarbejder. Det går stærkt med basketfunding direkte af civilsamfundsaktiviteter i Syd. Og det går desværre også hurtigt med at indskrænke civilsamfundet rum til at agere i. Derfor er det særdeles vigtigt at kombinere krav om civilsamfundets råderum med krav til egen legitimitet og forankring for Civilsamfundsorganisationer. Kommentarer: Det blev understreget at PR skal sikre, at deres erfaringer med ambassaderne deles f.eks. via afholdelse af et ½ dags seminar. Det er rigtig vigtigt at kigge på det politiske, juridiske og finansielle råderum for civilsamfundet. Skal der lægges en masse i ressourcer i et desk-studie eller skal der lægges større vægt på ny dialog med ambassaderne? Det er HUCs ansvar at kigge på ambassadernes implementering af CSS. NGOerne har en rolle som vagthund. Der er behov for at kigge på, hvad der er af andre muligheder for f.eks. funding ikke kun via de danske ambassader. Erik nævnte rapporten Mapping of Donors Conditions and Requirements for CSO funding (Cecilia Carlstedt Consulting AB for SIDA ), hvor de forskellige donorlandes rammer for funding af civilsamfundsaktiviteter er sammenlignet.

5 PR har planer om at etablere åbne oversigtlige landeprofiler for væsentlige samarbejdslande i Syd der f.eks. kigger på følgende elementer i CSS nemlig 1) CS-fundingstrukturer, 2) CSnetværksstrukturer/karakteristika, 3) Danske CS-organisationers tilstedeværelse 4)træningsmuligheder for de lokalt funderede CS-organisationer. Den danske CSS er et forbillede blandt andre donorer, og det kan der drages fordel af. Arbejdsgruppen vil anmode om et officielt møde med UM for at afklare UMs initiativer og derefter lægge op til hvad NGO-forum kan/skal gøre. Medlemmer af arbejdsgruppen er Uffe (DMRU), Tania (Sex og Samfund), Erik (PR) og evt. Morten Emil, MS Action Aid. 7. Aid Effectiveness Erik orienterede. I forhold til aid effektiveness dagsordenen er der flere forskellige fora, hvor donorer diskutere. Samtidig kører der under ledelse af Concord-Europa et globalt Open forum for Civil Society in Aid effectiveness, hvor man drøfter civil samfundets rolle i lyset af aid effektiveness dagsordenen. Open forum skulle have afholdt et Global Assembly i Montreal i sammenhæng med CIVICUS World Assembly den august, men det er nu rykket til Istanbul ultimo september. Vagn pointerede at man meget let kan drukne i alle de papirer, der produceres. Det vil være godt at fokuserer på fem forskellige lande for at konkretisere det. Donorerne er interesserede i større bevillinger til større grupper og dette kommer open forum evt. til at styre. Hvis CSS er forbillede, så kan man bruge dette som lobby instrument idet CSS i meget høj grad er et spørgsmål om civil samfundet. Det blev foreslået at civil samfundets råderum og aid effektiveness sættes på dagsorden for møde med HUC, hvor også pkt. 6 i denne dagsorden om ambassadernes rolle skal diskuteres. Dog blev det understreget at man skal passe på at ambassadernes rolle i forhold til implementering af CSS ikke drukner i diskussionen om aid effektiveness. Det blev nævnt at HUC leverer meget til arbejdsgrupper om aid effektiveness på civil samfundsdelen. Ellers er aid effektiveness ikke længere en udtalt politisk prioritet. 8. Valg af person til styrelse af institut for flerpartisamarbejde Det blev kommenteret at det først meget sent var gået op for udvalgets medlemmer at der var lagt op til at NGO-forums kandidater til bestyrelsen af Institut for Flerpartisamarbejde skulle vælges på mødet. Det bør være meget mere klart i fremtidige processer hvornår der er opstillingsperiode og hvornår der skal foretages valg. Men valget kunne ikke finde sted i det der kun var tre mandlige kandidater og ingen kvindelige kandidater opstillet. Det fremgår klart af brevet fra Søren Pind at NGO-forum skal udpege både en kvindelig og en mandlig kandidat til posten, og da der kun var opstillet mænd, blev det besluttet at give en yderligere mulighed for at opstille kandidater. Tre mandlige kandidater var på forhånd forslået og alle tre kandidater er interesseret i at kandidere til den plads i bestyrelsen for Institut for Flerpartisamarbejde, hvor NGO-forum er inviteret til at udpege et medlem. På mødet blev yderligere en kvindelig kandidat forslået, som dermed også kandidere til posten. Om kravene til bestyrelsesmedlemmerne blev følgende listet: Vedvarende og fremtidig interesse/engagement i civil samfundet Forståelse for det politiske spil Strategisk tænkende En der kan stå inde for de holdninger som er blevet udtrykt i NGO-forum og være et

6 modspil/opgør mod politikerne, der i dette forslag har gået mod de anbefalinger/erfaringer, som andre lande har gjort. Følgende blev beslutte for den videre proces: 1) Fredag den 11. juni kl er sidste frist for opstilling af kandidater. Hver kandidat skal have skrevet en kort introduktion/baggrund om dem selv (ca. ¼ - ½ side og gerne bullet points) som kan sendes ud. 2) Fredag eftermiddag sendes mail ud med de korte beskrivelser af kandidaterne. 3) Onsdag den 16. juni er sidste frist for at indsende valg sedler. 4) Torsdag den 17. juni annonceres de to personer, som NGO-forum udpeger 5) Senest fredag den 18. juni sender Henrik Stubkjær en officiel tilbagemelding til Søren Pind om de to kandidater (en kvindelig og en mandlig), som NGO-forum udpeger til bestyrelsen. Det blev på mødet understreget, at der i dette brev klart skal fremgår, at de to kandidater er udpeget i deres egen kapacitet. Brev fra Søren Pind om udpegning af medlem til institut bestyrelse 9. Procedurer mht. tilslutning til fælles notater Jann gav en kort orientering på vegne af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen (bestående af Jann og Elisabeth) startede med at diskuterer procedurer, men kom hurtigt til at snakke om hvad NGO-forum skal være og derfor dækker deres oplæg dels forslag til ændringer af vedtægterne vedr. beslutningsprocedurer (sign-on) og dels, at der på årsmødet tages en temadiskussion om NGO-forum nu og i fremtiden. Vedtægterne er i dag ikke dækkende for alle de forskellige beslutninger, som der tages i NGO-forum. I en forretningsorden vil man normalt konkretisere, hvilke beslutninger der er bindende og hvilke der ikke er. Men der er ingen forretningsorden for NGO-forum. Kommentarer: Hvis man ikke længere skal have en sign-on er det for nogen organisationer meget vigtigt, at man kan tilkendegive, hvis man ikke er enig. Der er medlemmer som er bange for at skabe en organisation i organisationerne i dag er NGO-forum et løsere netværk med en sign-on procedure. Styrken i NGO-forum er, at man står inde for det man signer-on til. Andre mener dog at NGO-forum er mere end koordinerende samarbejde specielt i forhold til det politiske lobby arbejde udadtil. Det blev foreslået, at man kan dele beslutningerne op i tre områder: 1) udadtil lobby (policy papers/positionspapirer etc.), 2) indadrettede beslutninger (f.eks. medlemskontingent) og 3) daglig dialog med ministeriet og andre samarbejdspartnere. Hver af disse områder kan evt. have forskellige beslutningsprocedurer. Der var bred enighed om at den videre proces vil være: 1) Temadiskussion på årsmødet om NGO-forum nu og i fremtiden (Organisation vs. Netværk) 2) Efterfølgende vil en arbejdsgruppe revidere de eksisterende vedtægter og udarbejde en forretningsorden for NGO-forum, der reflekterer temadiskussionen på årsmødet Bilag G) Forslag fra arbejdsgruppen vedrørende beslutningsprocedurer for NGO-Forum (sign on) samt temadiskussion på årsmøde og evt. efterfølgende nedsættelse af en arbejdsgruppe 11. Opfølgning på den humanitære strategi ved Birgitte Bishoff Ebbesen (Røde Kors) Præsentation ved Birgitte Bishoff Ebbesen fra Dansk Røde Kors. Høringsfasen for den humanitære strategi har givet pote idet der general er tilfredshed med

7 den fokuserede strategi. Tiden må vise hvordan den implementeres i praksis Hvor er vi nu? - Handlingsplan for implementering udarbejdes - I en proces hvor indikatorer for tværgående monitorering for strategien udarbejdes i samarbejde med ministeriet. Det er klart at ministeriet vil vide mere om det kvalitative, ligesom de har villet i den tværgående monitorering af civilsamfundsstrategien. I forhold til denne proces er de Et skridt bagud i forhold til processen for monitorering af CSS. - Platform for styrkelse af klima og katastrofe etableret. UM er interesserede i at lave humanitære ramme aftaler. Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp vil være de første. Dette vil betyde at de humanitære organisationer vil indgå flerårige aftaler og dermed ikke kun et-årige bevillinger, som humanitære organisationer ellers opererer med. Birgitte understregede også at der er færre fokuslande også for humanitær bistand som følge af den ny danske udviklingspolitik. Kommentarer fra deltagerne: Globalt som nationalt er der er tendens til at få store organisationer har fået flere penge. Og der blev stille sprøgsmålstegn ved, om disse store organisationer er dem med det bedste lokale netværk til uddeling af nødhjælp. Der er brug for et humanitært forum for NGOer. I CSS var det et meget bredere involvering i forhold til det humanitære har det være de store organisationer, og det har været svært for de mindre organisationer at få deres stemme igennem. Bør tænke over om NGO-forum også skal inkludere det humanitære kan det rummes i NGO-forum eller skal der være et andet forum? Det blev foreslået at denne diskussion kan tages på årsmødet. Det blev konstateret at det humanitære kontaktudvalg er der i form af dialog med ministeriet (som det gamle NGO kontakt udvalg). Response fra Birgitte på samtænkning: Samtænkning handler meget om at være til stede i konflikt eller i områder hvor konflikten er ved at være over. I forhold til den humanitære og militære indsats handler det om at man går ind og har presence tidligere, så man kan spille en rolle i genopbygningen. 10. Status for den fælles 2015 kampagne ved Thomas Ravn-Pedersen Thomas gav en meget kort opdatering fra kampagnen. Vedlagt dette referat er Thomas PowerPoint præsentation. Opråb om at NGO-forums medlemmer lægger hverve banneret på deres hjemmesider. Thomas understregede at der på mødetidspunktet kun var fire af det stående udvalgs 19 medlemmer, som har dette på deres hjemmeside. 12. Eventuelt Næste møde i det stående udvalg er tirsdag den 17. august.

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve TIL STEDE Nina Monrad Boel Fatima Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Sophie Jo Rytter Oliver de Mylius Louise Bonnevie

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere