Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde"

Transkript

1 Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april marts 2012

2 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem af folkekirken - Indenbys. Ved Medlem af folkekirken - Indenbys forstås alle personer, der er medlem af folkekirken og hører til Køng-Svinø sogne. Medlemmer af folkekirken, boende uden for Køng- Svinø sogne, der enten har ægtefælle/ samlever / registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegårdene i Køng og Svinø eller på særlig måde har været tilknyttet sognet, ligestilles med borgere i Køng-Svinø sogne. Medlem af folkekirken - Udenbys. Ved Medlem af folkekirken - Udenbys forstås alle personer, der ikke kan henføres under I. Ikke-medlem af folkekirken. Ved Ikke-medlem af folkekirken forstås alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, uanset om de har bopæl i Køng-Svinø sogne eller ej. ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER 31 Erhvervelse. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted, som ved en forlængelse af brugsretten og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal år det pågældende gravsted er fredet. Erhvervelse Medlem af folkekirken Indenbys I Medlem af folkekirken Udenbys II Ikke-medlem af folkekirken III 1 kistegravplads i kistegravpladser i pr. plads yderligere Kistegravplads i fællesgrav Urnegravsted 10 år (2 pladser) Urnegravplads i fællesgrav 10 år For ikke-medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for én kistegravplads/urnegravsted (1 plads) selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken. Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til for en kiste og 10 år for en urne fra det år, gravstedet tages i brug til et ikke-medlem af folkekirken. 1

3 Erhvervelse af et gravsted omfatter: Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted dvs. hæk og perlesten. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift - og vedligeholdelsesudgifter. Nedlæggelse af gravsted for gravminde, beplantning, belægning m.v. ved hjemfald. 32 Fornyelse. Fornyelse af et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udløb. Undtaget er dog gravpladser i ukendt (anonyme) fællesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i forbindelse med en regulering af kirkegården. Fornyelse kan ske for henholdsvis 5, 10 eller. En fornyelse af et gravsted betales efter gældende takst. Fornyelse Fornyelse i 5 år Indenbys I Fornyelse i 5 år Udenbys II Fornyelse i 5 år Ikke medlem af folkekirken III 1 kistegravplads kistepladser Pr. kisteplads yderligere Urnegravsted (2 pladser) Kendt fællesgrav - Kisteplads. (Findes ikke i Køng) Kendt fællesgrav Urnegravsted (2 pladser). (Findes ikke i Køng og Svinø) Fornyelse af et gravsted omfatter: Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drifts- og vedligeholdelsesudgifter Taksterne reguleres igen 1. januar En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode betales der et forholdsmæssigt beløb. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. 2

4 ÅRLIGE AFTALER OM GARTNERISKE YDELSER 34 Årlige aftaler. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for følgende beløb pr. år inkl. moms: Gartneriske ydelser på en årlig regning Kistegravsted med 1 gravplads Kistegravsted med 2 gravpladser Mere end 2 gravpl. yderligere pr. plads Renholdelse 595,00 891,25 148,75 Blomster- forårsblomster 10 stk. 101,25 20 stk. 205,00 Blomster- sommer 10 stk. 121,25 20 stk. 242,50 Granpyntning 468,75 772,50 305,00 Grandækning - flad 308,75 510,00 201,25 Granpyntning - partiel 255,00 423,75 168,75 Gartneriske ydelser på en årlig regning Urnegravsted (2 pladser) Renholdelse 495,00 Blomster - forårsblomster 5 stk. 52,50 Blomster-sommerblomster 5 stk Granpyntning 255,00 Grandækning - flad 216,25 Kendt fællesgrav: Granpyntning (Opsats) Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse, f.eks. kan der vælges renholdelse og grandækning eller renholdelse og forårs- og sommerblomster eller alle ydelserne vælges. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Renholdelse af et gravsted omfatter: Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. Alm. renholdelse ca. hver uge i vækstperioden. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 3

5 Pyntning m. gran af et gravsted omfatter: Visne blade fjernes inden granpålægning. Ved granpyntning: Gravstedet fladdækkes % med 2 slags pyntegrønt og en opsats. Ved grandækning: Gravstedet fladdækkes % med 1 slags pyntegrønt. Ved partiel grandækning: Der pyntes omkring med 2 slags pyntegrønt omkring gravstenen. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes. Forårs- og sommerblomster omfatter: Jorden i plantegruppen løsnes og suppleres evt. med muldjord/spaghnum Forårsblomster og sommerblomster plantes og vandes. Forårsblomster fjernes inden juni måned og sommerblomster fjernes inden granpålægning. Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser følgende opgaver: Anlæg af gravsteder, nyplantning eller omplantning, plantning af blomster og planter efter ønske, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, granpyntning, pålægning af perlesten, renholdelse af monument m.v., der betales på en regning efter gældende takster. Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt tilbud på disse ydelser. Takster for de gartneriske ydelser reguleres årligt. FLERÅRIGE AFTALER OM GARTNERISKE YDELSER (Legat-aftaler) 35 Flerårige aftaler. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for en hel brugsperiode mod betaling af følgende beløb inkl. moms: Gartneriske ydelser flerårig aftale Kistegravsted med 1 gravplads Kistegravsted med 2 gravpladser Mere end 2 gravpladser yderligere pr. plads Renholdelse , , ,75 Blomster- forår 10 stk ,00 20 stk ,75 10 stk 3.060,00 Blomstersommerblomster 10 stk ,75 20 stk ,25 10 stk 3.643,75 Granpyntning , , ,50 Grandækning - flad 9.282, , ,50 Granpyntning - partiel 7.653, , ,75 4

6 Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse. Det er dog en betingelse for at indgå en aftale om gran og blomster, at den også omfatter almindelig renholdelse. Gartneriske ydelser som flerårig aftale i 10 år Urnegravsted (1 gravplads) Renholdelse 4.948,75 Blomster - forårs 5 stk. 512,50 Blomster sommer 5 stk. 605,00 Granpyntning 2.551,25 Grandækning 2.160,00 Kirkegården kan indgå flerårige aftaler om andre ydelser som f.eks. Udlægning af blomster og kranse, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, lægning af løg m.v.. Der kan indgås flerårige aftaler for kortere tidsrum end én fredningsperiode dog mindst for 5 år. Taksten for flerårige aftaler, der omhandler mere end én fredningsperiode, beregnes i hvert enkelt tilfælde GRAVPLADSER I ANONYM & KENDT FÆLLESGRAV FOR EN FREDNINGSPERIODE 36 Renholdelse. For en gravplads i anonym fællesgrav betales for almindelig vedligeholdelse i en fredningsperiode følgende beløb incl. moms Gartneriske ydelser Ren - og vedligeholdelse (obligatorisk) 1 Kistegravplads Urnegravplads 10 år ,75 Ren - og vedligeholdelse omfatter: Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen hele vækstperioden. Området renholdes ca. hver uge i vækstperioden. Beskæring og formgivning af beplantning. Græs vedligeholdes med gødning. 5

7 Renholdelse. For en gravplads i kendt fællesgrav betales for almindelig vedligeholdelse i en fredningsperiode følgende beløb incl. moms: Kendt fællesgrav med plade i græs: Gartneriske ydelser 1 Kistegravplads Urnegrav (2 pladser) 10 år Ren - og vedligeholdelse (obligatorisk) 9.801, ,50 Granpyntning (Opsats) 7.200, ,00 Kendt fællesgrav i andet end græs: Gartneriske ydelser Ren - og vedligeholdelse (obligatorisk) 1 Kistegravplads Urnegrav (2 pladser) 10 år , ,75 Granpyntning (Opsats) 7.200, ,00 Ren - og vedligeholdelse omfatter: Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen hele vækstperioden. Ved plade skæres denne fri for græs 2 gange om året. Området renholdes ca. hver uge i vækstperioden. Beskæring og formgivning af beplantning. Græs vedligeholdes med gødning. 6

8 BEGRAVELSE OG URNENEDSÆTTELSE 37 Gravning. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales følgende beløb: Ingen momsberegning for 37. Gravning Begravelse Medlem af folkekirken Indenbys I Medlem af folkekirken Udenbys II Ikke-medlem af folkekirken III 1 voksen kistegrav barnegrav (t. 10 år) voksen kistegrav dobbelt dybde Urnenedsættelse Tillæg lørdag 50 % 50 % 50 % Tillæg søndag 100 % 100 % 100 % Begravelse omfatter: Evt. nedtagning af monument samt rydning af beplantning og belægning. Gravning og tilkastning af grav. Oprydning og klargøring af materiel, samt fjernelse af blomster. Opretning og efterfyldning med jord (ca. 6 måneder). Urnenedsættelse omfatter: Evt. opgravning af beplantning / fjernelse af belægning. Gravning og tilkastning af urnegrav. Assistance ved nedsætning af urne. Evt. plantning af opgravede planter / reetablering af belægning. Opretning og efterfyldning med jord. Afslutning. Taksterne er fastsat ud fra en kostprisberegning i henhold til kirkeministeriets cirkulære om beregning af kirkegårdstakster 2009 samt vejledningen hertil. Taksterne for 34, 35, 36 og 37 skal årligt pristalsreguleres ved brug af Finansministeriets generelle prisog lønindeks. Det sker hvert år pr. 1. april. 7

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere