Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog"

Transkript

1 Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1

2 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give gravstedsindehavere og brugere af vores kirkegårde den bedste information når der skal gøres brug af de service ydelser, der tilbydes fra kirkegårdenes side. Hvis du som bruger af kirkegårdene finder, at der mangler noget i kataloget er du meget velkommen til at kontakte kirkegårdslederen eller en af øvrige personer under kontakter. Med venlig hilsen Kirkegårdsleder Jesper Goth Kontakt til nøglepersoner: Sognepræster: Morten Seindal Krabbe Thea Køllgaard Olsen Line Svendsen Marianne Nielsen Kirkekontoret (Kordegn & personregisterfører): Flemming Holtoug Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl / onsdag kl Kirkegårdskontoret (Kirkegårdsleder): Jesper Goth Kontortid: mandag til og med fredag kl Kirketjener: Ole Møller

3 Dødsfald Ved dødsfald anmoder de pårørende begravelsesmyndigheden om begravelse (jord begravelse) eller bisættelse (kremering) snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder for alle, både medlemmer og ikke medlemmer af folkekirken og for andre trosretninger. Dødsattest udstedt af lægen skal medbringes. Sognets begravelsesmyndighed er sognepræsterne eller kordegnen. Til hjælp for de mange praktiske ting og udfyldning af anmeldelsesblanketten kan en bedemand være til stor hjælp for de pårørende. Det er ikke noget krav, men som pårørende må man indstille sig på, at der oven i sorgen er og kommer mange praktiske spørgsmål og gøremål som kræver at der tages stilling med det samme. Er afdøde medlem af folkekirken tages dette som udtryk for at afdøde ønskede en kirkelig begravelse med sogne præstens medvirken. Det fornødne aftales med sognepræsten. Det er f.eks. valg af salmer under højtideligheden. Pyntning af kirkerummet Ønskes kirken pyntet op med blomster aftales dette med kirketjeneren. Valg af gravstedsform For medlemmer af folkekirken er erhvervelsen af et gravsted gratis. Det vil sige at selve jordlejen er gratis. Alle andre skal betale for erhvervelsen (jordleje) af gravstedet. Erhvervelsen er gældende for hele fredningsperioden (gravfredens længde). Når fredningsperioden udløber modtager gravstedets indehaver meddelelse om hvorvidt der ønskes en forlængelse eller om gravstedet skal nedlægges. Har man et familiegravsted eller ønskes afdøde begravet ellr bisat i fællesplæne aftales dette med bedemanden. Skal der udtages et nyt gravsted aftales der tid med kirkegårdskontoret for udvisning af ledige gravsteder. 3

4 Gravstedsformer som Hedensted kirkegård kan tilbyde: Traditionelt kistegravsted (afdeling A B C) De traditionelle gravsteder er omgivet af hække og gangarealerne er belagt med ral. Kirkegården står for vedligeholdelsen af hækkene og gangene. Gravstederne vedligeholdes af de pårørende. Der kan, hvis det ønskes, tilkøbes forskellige ydelser som f.eks. renholdelse/vedligeholdelse/ blomster/gran (se prisliste). Der må kun bruges det ral og granit skærver som kirkegården sælger. Der må gerne sættes urner i kistegravstedet. Kistegravsted med jord og græs (afdeling D F) På disse gravsteder skal den ene halvdel bestå af jord og planter og der må ikke lægges ral eller fast belægning i denne del af gravstedet. Denne del vedligeholdes af de pårørende. Den anden halvdel er fælles plæne som passes af kirkegården. Der kan hvis det ønskes tilkøbes forskellige ydelser som f.eks. renholdelse/vedligeholdelse/blomster/gran (se prisliste). Der må gerne sættes urner i gravstedet. 4

5 Traditionelt urnegravsted (afdeling E) Gravstederne er kun beregnet til urnenedsættelse (2 stk.) Gravstederne skal fremstå med rå jord og beplantning og der må ikke lægges ral eller fast belægning i gravstedet. Hækkene omkring gravstederne og gangene passes af kirkegården. Gravstederne vedligeholdes af de pårørende. Der kan hvis det ønskes tilkøbes forskellige ydelser som f.eks. renholdelse/vedligeholdelse/blomster/gran (se prisliste). Urnegravsted i korsfelt (afdeling I) Gravstederne er kun beregnet til urne nedsættelse (2 stk.) Gravstederne skal fremstå med rå jord og enkelt beplantning og der må ikke lægges ral eller anden form for fast belægning i gravstedet. Hækkene omkring gravstederne og græsset passes af kirkegården. Pasningen af gravstederne varetages af kirkegården der skal tegnes et legat der opkræves som et engangsbeløb. Blomster og gran kan tilkøbes som ekstra ydelse. 5

6 Plænegravsted for kiste/urne (afdeling F H) I plænen kan der nedsættes både kister og urner i udvalgte områder. Der nedsættes en navneplade over graven. Der kan tilkøbes en eller to vendbare vaser til buketter. Anden form for udsmykning er ikke tilladt. Pasningen af gravstederne varetages af kirkegården der skal tegnes et legat der opkræves som et engangsbeløb. Granguirlande kan tilkøbes som ekstra ydelse. Fællesplæne (afdeling G) I plænen kan der nedsættes kister og urner. Der må ikke sættes nogen form for mindesten eller anden form for markering på gravstedet. Blomster og kranse eller andre genstande lægges på det afmærkede fællesområde. Pasningen af gravstederne varetages af kirkegården der skal tegnes et legat der opkræves som et engangsbeløb. 6

7 Gravstedsformer som St. Dalby kirkegård kan tilbyde: I St. Dalby kan der tilbydes de samme former som ses i afd. A, B, C og E i Hedensted. Gravfred Gravfred er den periode, der går fra kisten/urnen er sat i jorden, og til nedbrydningen er sket. Hedensted og St. Dalby har vedtægtsbestemt at gravfreden for kister er 25 år og for urner 10 år. I gravfredsperioden skal gravstedsindehaveren sørge for, at gravstedet holdes i ordentlig stand. For de gravsteder, der skal tegnes et legat på (afd. F, G, H og I) er ansvaret overdraget til kirkegården. Ønsker en gravstedsindehaver at lade kirkegården passe gravstedet, tilbydes denne ydelse. Tilkøb af serviceydelser Kirkegården tilbyder en række service ydelser, som kan betales på 2 måder. Legat: Betalingen af ydelsen er et engangsbeløb for en fastsat periode (evt. 25 år). Årlig regning: Ydelserne betales hvert år. Regningen udsendes i medio oktober med forfald i december. I de afdelinger, hvor der ikke skal tegnes et legat, må gravstedsindehaver meget gerne selv stå for vedligeholdelsen af gravstedet. Misligholdelse af gravsted Bliver et gravsted misligholdt, vil gravstedsindehaveren blive mindet om at få gravstedet bragt i ordnet stand inden en fastsat tidsfrist. Bliver gravstedet ikke bragt i orden til fristens udløb, vil menighedsrådet tage stilling til at nedlægge gravstedet på indehavers bekostning. 7

8 Kirkegårdene kan tilbyde serviceydelser Ydelserne skal tilkøbes og prisen fremgår af prislisten. Pleje og vedligeholdelse (årlig regning) Lugning, beskæring af planter, indsamling af visne buketter, rensning af monument. Udvidet pleje og vedligeholdelse (legat) Lugning, beskæring, indsamling af visne buketter, rensning af monument, plantning af nye planter, gødning, supplering af ral, opretning af belægninger og monument ved sætning. Gran på gravstedet I Afdeling A, B og C gran dækkes blomster bede. Der laves en eller flere guirlander på friarealet. Dekoration ved gravsten. I Afdeling D, E, F og I grandækkes alt råjordsareal med fladt dække. Dekoration ved gravsten. I Afdeling F, H og lægges en guirlande rundt om pladerne i plænen Krans og Juletulipaner Kirkegården videresælger kranse, mospuder og kors. Juletulipaner sættes ud i grandækningen i perioden 10. til 20. december. Forårs- og sommerblomster Forår. Stedmoder i farverne blå, rød, orange, hvid. Sommer. Isbegonier i farven rød. Knoldbegonie i farverne rød og gul. Tagetes. Brændende kærlighed. Flittighans. Lobelia. Reservering af gravsted Reservering betales på årlig regning. 8

9 Når et gravsted anlægges kan det ske på 2 måder. Anlæg af gravsted 1. Gravstedsindehaver anlægger selv. Kirkegårdslederen skal underrettes først så gældende regler kan oplyses. 2. Kirkegården giver en pris på arbejdet og anlægger herefter. Ral og granit skærver eller lign. Efter kirkegårdsvedtægten må der kun bruges de ral- og granitskærve typer som kirkegården sælger. Der må kun lægges ral og granitskærver i afdelingerne A, B, og C. Når graven sætter sig Kirkegården retter alle grave op til normal jord niveau (efter fylder hullet med jord) uanset om man passer gravstedet selv eller betaler for pasning. Gravsteder med pleje og vedligeholdelse (årlig regning) og dem uden aftale skal ved ønske om mere ral eller skærver betale for denne ydelse. Når gravfreden eller legatet udløber Når gravfreden eller legatets løbetid er endt bliver gravsteds indehaveren kontaktet et par måneder før udløbs datoen. Gravsteds indehaveren kan så tage stilling til om gravstedet skal forlænges med ekstra løbetid eller gravstedet skal nedlægges. Særlige regler Ved valg af gravsted bliver indehaveren orienteret om de særlige regler, som er gældende for den afdeling gravstedet ligger i. Diverse oplysninger Visne buketter eller lignende fjernes om fredagen i vækstperioden, ellers efter behov dog kun ved de gravsteder der har en vedligeholdelsesaftale med kirkegården. På de gravsteder der passes af indehaveren selv, men hvor der betales for gran dækning, fjerner kirkegården grannet om foråret. 9

10 Prisen for et gravsted Medlemmer af folkekirken får stillet et gravsted til rådighed gratis, mens ikke medlemmer skal betale for erhvervelsen af gravstedet. Prisen for anlæg og pleje af gravstedet er ens for medlemmer og ikke medlemmer af folkekirken. Gældende priser for 2015 Erhvervelse af gravsted Erhvervelse af et gravsted for medlemmer af folkekirken er gratis. For erhvervelse af et gravsted for ikke medlemmer af folkekirken er priserne: Gravplads til 1 kiste med hæk i 25 år Gravplads til 1 kiste uden hæk (plænen) i 25 år Gravplads til 1 maks. 2 urner med hæk i 10 år Gravplads til 1 maks. 2 urner uden hæk (plænen) i 10 år Ydelsen er ikke moms pligtig ,50 kr ,00 kr. 1957,50 kr. 1261,28 kr. Gravning og tilkastning af grav For medlemmer af folkekirken er priserne: Hverdage Lørdag Dobbelt dybde Barnegrav 1 kisteplads (indtil 10 år) 1831,88 kr. 1982,09 kr. 2761,55 kr. Voksengrav 1 kisteplads 2442,08 kr. 2653,71 kr. 3663,25 kr. Urnegrav pr. urnenedsættelse 303,21 kr. 327,66 kr. Ydelsen er ikke moms pligtig. For Ikke medlemmer af folkekirken er priserne: Hverdage Lørdag Dobbelt dybde Barnegrav 1 kisteplads (indtil 10 år) 3663,75 kr. 3964,18 kr. 5523,11 kr. Voksengrav 1 kisteplads 4884,41 kr. 5307,41 kr. 7326,49 kr. Urnegrav pr. urnenedsættelse 605,66 kr. 655,33 kr. Ydelsen er ikke moms pligtig. 10

11 Pleje/ Udvidet pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse ÅRLIG REGNING Udvidet pleje og vedligeholdelse LEGAT 1 kisteplads 500,98 kr ,50 kr. 2 kistepladser 781,48 kr ,00 kr. 3 kistepladser 949,74 kr ,50 kr. 4 kistepladser 1063,26 kr ,50 kr. Urnegravsted 486,60 kr ,00 kr. Ydelsen skal tillægges 25 % moms. Grandækning Årlig regning. Afdeling A + B + C Afdeling D + F 1 kisteplads 385,20 kr. 430,60 kr. 2 kistepladser 455,58 kr. 569,34 kr. 3 kistepladser 514,60 kr. 643,00 kr. 4 kistepladser 573,63 kr. 717,42 kr. Urnegravsted afd. E + I 428,58 kr. Plænen/plader afd. F + H, 175,00 kr. Gran guirlande Ydelsen skal tillægges 25 % moms. Legataftale. Afdeling A + B + C Afdeling D + F 1 kisteplads 9.630,00 kr ,00 kr. 2 kistepladser ,50 kr ,50 kr. 3 kistepladser ,00 kr ,00 kr. 4 kistepladser ,75 kr ,50 kr. Urnegravsted 4.285,80 kr. Plænen/plader afd. F + H, 1.750,00 kr. gran guirlande Ydelsen skal tillægges 25 % moms. 11

12 Forår/sommer blomster Priserne er stk. pris. Årlig regning Legat aftale 10 ÅR 25 ÅR Stedmoder/forårs blomst 13,62 kr. 136,20 kr. 340,50 kr. Is begonia/sommer blomst 13,62 kr. 136,20 kr. 340,50 kr. Knold begonia/sommer blomst 17,66 kr. 176,60 kr. 441,50 kr. Tagetes/sommer blomst 13,62 kr. 136,20 kr. 340,50 kr. Brændende kærlighed/sommer 17,66 kr. 176,60 kr. 441,50 kr. blomst Lobelia/ sommer blomst 13,62 kr. 136,20 kr. 340,50 kr. Ydelsen skal tillægges 25 % moms. Ekstra ydelser Priserne er stk. pris. Årlig regning Legat aftale 10 ÅR 25 ÅR Jule tulipaner 11,29 kr. 112,90 kr. 282,25 kr. Krans 102,57 kr. 1025,70 kr. 2564,25 kr. Kors 91,09 kr. 910,90 kr. 2277,25 kr. Buket 126,19 kr. 1261,90 kr. 3154,75 kr. Ydelsen skal tillægges 25 % moms. Øvrige ydelser Vend bare vase til plader i plænen stk. pris Ydelsen skal tillægges 25 % moms. 301,83 kr. 12

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 KIRKEGÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere