KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne"

Transkript

1 KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2013

2 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt Side 3: Skal præsten være troende? Side 4-7: Arrangementer i Osted og Allerslev Side 8-9: Fælles kalender Side 10-11: Arrangementer i Rorup og Glim Side 12-14: Kirkegårdens priser Side 15: Navne og adresser Side 16: Bagsiden ANSIGT til ANSIGT Søren Kierkegaard, allerførst tillykke med den runde fødselsdag den 5. maj. 200 år! Hvordan skal du fejre dagen? Jeg skal såmænd ikke lave noget særligt. Min tid går mest med at læse og skrive lidt. Ja, det med at skrive er måske nok en overdrivelse. Det bliver vist mest til små huskesedler. Hukommelsen er ikke, hvad den har været. Men jeg har vist også skrevet, hvad jeg skulle. Men en lang spadseretur bliver der i hvert fald. Læsning er det også blevet lidt småt med. Det meste, der udkommer, er jo noget forfærdeligt vrøvl. Der udkommer alt for mange bøger i vort lille Danmark. Kunne denne flok af meningsmagere ikke nøjes med at skrive på Facebook. Så slap vi andre fra at følge med i deres udgivelser. Hvad mener du om alle de jubilæumsarrangementer i anledning af 200-årsdagen? om bladet Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne er planlagt til at udkomme tre gange om året i månederne februar, juni og oktober. Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I Glim sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsidebilledet (Leif Høgsvig) Lavringe Mose Ja, og ingenting ved siden af H.C. Andersen. Men han er jo også både populær og folkelig og en langt mere salgbar eksportartikel selv om både kinesere og amerikanere og hvad ved jeg lærer dansk for at kunne læse mig på originalsproget. Også jeg henvendte mig i min tænkning mest til menigmand. Men se, om jeg ikke er blevet overtaget af alle eksperterne og de systemtænkere, som så inderligt var mig imod. Jeg bryder mig aldeles ikke om al denne virak omkring mig. Langt de fleste af disse arrangementer er jo det rene vrøvl og pjat. Det er, som mit ærinde ikke rigtigt tages alvorligt. Der skal absolut laves gøgl ud af det. Jeg klager ikke over, at tiden er ussel, men at den er uden lidenskab. Jeg er mest forbitret over alle dem, der vil tage kristendommen ud af mit forfatterskab. Det giver ingen mening. Hvordan ser du på den danske folkekirke i dag? Jeg fik jo desværre alt for ret i min kritik af kirken. Jeg indrømmer gerne, at jeg gik langt over stregen dengang under kirkekampen i , hvor jeg gik til angreb på biskop Martensen og hans sandhedsvidne biskop Mynster. Men der lå jo bag det hele en inderlig modvilje mod hele den officielle kristenhed mod kirken og alle dens mænd, som ikke ville gøre indrømmelsen: at de ikke lever og ikke kan leve efter den nytestamentlige kristendom. At troen har omkostninger. Også i dag puster biskopperne sig op. Det er rent til grin. Det er i grunden et under, at det stadigvæk er muligt at høre en god og gedigen kristelig prædiken i vore kirker!

3 Skal præsten være troende? Det har vakt en vis debat og furore, at et jysk menighedsråd for nylig i forbindelse med et stillingsopslag søgte en troende præst. Baggrunden for denne formulering skulle efter sigende være, at man i det pågældende sogn ikke ønskede at få en præst som Thorkild Grosbøll. Han bekendtgjorde for nogle år siden som de fleste vil have i tydelig erindring at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Det er da fair nok, at man i et sogn ikke ønsker en præst som Grosbøllen. Det kan der være mange grunde til. Men kan man tillade sig at skrive det i et stillingsopslag. At præsten skal være troende? Jeg må indrømme, at jeg selv studsede over formuleringen. Af flere forskellige grunde. Ikke mindst fordi tro ikke kan behandles så firkantet og éntydigt, som man kan med mange andre af livets forhold. Troen er en dynamisk, ikke en stationær størrelse. Jeg er aldrig blevet spurgt, om jeg er troende. Hverken da jeg søgte mit nuværende og hidtil eneste præsteembede eller af nogen i menigheden. Det kunne jo være, fordi menighedsrådet ikke har været interesseret i min eventuelle tro, eller fordi man har syntes, at det var et grænseoverskridende spørgsmål. Det kunne jo også være, fordi menigheden søndag efter søndag med egne ører har kunnet konstatere, at præsten er lige så troende eller lige så lidet-troende, som man selv er. Det er måske ikke så tosset at opdage, at præsten også er et menneske, der har sit at slås med. Selve ordet troende har jeg et noget anstrengt forhold til. Man kan jo være troende på mange forskellige måder. Jeg har mødt mange stærkt troende på mangfoldige måder. Troende kommunister. Troende ateister. Troende miljø- og dyreforkæmpere. Muslimer er som regel troende, enkelte i meget håndfast retning. Slige eksempler falder nok udenfor ovennævnte stillingsopslag. Man må gå ud fra, at der søges efter en troende sjælehyrde af udpræget kristelig observans. Men hvad vil det nærmere sige at være troende? Kan man måle det? I debatten har der været anført forskellige argumenter og betragtninger i sagen. Jeg citerer nogle af dem alle hentede fra Kristeligt Dagblad den 23. januar 2013 (rigtigt gættet få dage før deadline på dette nummer af kirkebladet): Der står ingen steder (i præsteløftet), at præsten aflægger løfte på at tro. Det ville også være ret absurd, eftersom troen ikke er noget, man forudsætter at have kontrol over (Ulla Morre Bidstrup, lektor på Pastoralseminariet, som alle vordende præster skal igennem, før de kaster sig ud i gerningen). Præsten forpligter sig til at forkynde evangeliet i loyalitet over for kirkens bekendelsesgrundlag, så menigheden kan genkende evangeliet i hans forkyndelse. I præsteløftet stilles der ikke nogen krav om præstens personlige tro, men det forudsættes, at præsten selv tror på den treenige Gud. Gyldigheden af de kirkelige handlinger står og falder dog ikke med præstens personlige tro. Handlingerne er fuldt ud gyldige, selv om præsten har mistet troen, fordi evangeliet står over præstens tro (Kristine Garde, retsteolog og tidl. sognepræst). Det er udtrykkeligt en del af den lutherske forståelse af præsteembedet, at præsten ikke nødvendigvis er troende. Afgørende er forkyndelsen af evangeliet og formidlingen af dåb og nadver. Det er Guds ord, der virker i kirken, ikke præstens tro (Svend Andersen, prof., dr.theol.). Jeg har én gang været ude for, at et menighedsråd spurgte, om deres kommende præst nu også var et troende menneske. Jeg svarede, at det gik jeg ud fra. Ellers måtte det da være utåleligt at være præst (Kjeld Holm, biskop). Præstestillingen er en særlig stilling, og man kan ikke bestride præsteembedet uden at tro på det, man skal forkynde. Selvfølgelig har alle præster et forhold til kristendommen (Viggo Mortensen, prof. emeritus). Troen er ikke en præstation. Man kan ikke forpligte noget menneske til at tro, for troen er ikke en viljessag. Det er en gave, Gud giver os Det, man kan kræve af præsten, er, at han har respekt for troen og for det menneske, der tror Det forudsættes, at der er tale om et menneske, der tror, men troen er ikke 3

4 noget, der kan måles eller dokumenteres (Karsten Nissen, biskop). Der synes altså at være en udbredt enighed blandt de lærde om, at det er en noget kluntet og betænkelig formulering i stillingsopslaget at forlange, at præsten er troende. Noget helt andet er så, om det ligefrem er ulovligt. Det mener Lisbet Christoffersen, professor ved Roskilde Universitet og en af landets førende eksperter i kirkeret: I et ansættelsesforhold kan menighedsrådet ikke lægge vægt på det personlige forhold til Gud og søge en troende præst. Dette synspunkt er der dog ikke enighed om blandt jurister og gejstlige. Hvorom alting er, har sagen rejst en for mig at se nyttig diskussion om tro. Hvad er det for en Gud, vi som kristne tror på? Det spørgsmål har hele mit voksne liv optaget mig. Efter mere end 27 år som præst faktisk i stigende grad. I tro og tvivl. Nogle gange ret uafklaret, men bestandigt i dialog med mine menigheder, som ikke forventer en fiks og færdig facitliste, men udfordringer, provokationer, eftertanke først og fremmest vedkommenhed og aktualitet. Jesus Kristus har altid været drivmidlet i mit trosliv, og et af mine identifikationspunkter er faderen til den søn, som Jesus helbreder fra at være besat af en ond ånd (Markus 9,14-29). Ham, som udbrød: Jeg tror, hjælp min vantro!. Derfor kan der ikke herske tvivl om, at en præst naturligvis ikke i længden magter at bestride sit job uden et personligt tros- og bønsliv. Hvis et sådant aldrig indfinder sig, skal han finde sig en anden bestilling. Forkyndelsen bliver en ørkenvandring. Der gives stene for brød, og Herrens menighed lider. Det holder ikke en meter. I den forstand er der brug for mange flere troende præster, som kan bidrage til kirkens liv og vækst. Summa summarum: forstanden kan sige nej, nej nok så mange gange, men hjertet svarer: ja, ja, ja! Troen er ikke noget, vi selv kan frembringe. Den er en ren gave. Tak for det! Torsten Dam-Jensen Kirkernes besøgsvenner har nu eksisteret i vore sogne i 20 år og trives stadig fint. Det er mennesker, som har fået tid og lyst til at komme på besøg hos et andet menneske, der sidder en del alene og gerne vil have lidt afveksling og mere personkontakt i sin hverdag. Besøgsven og vært hygger sig sammen, går måske en tur, udveksler erfaringer eller deler andre oplevelser. Og venskaber stiftes til gensidig glæde. Hvornår og hvor tit man mødes, aftales måske fra gang til gang, som det nu passer begge parter. For tiden hører vi desværre fra flere, som gerne vil have en besøgsven, end vi kan tilgodese. Derfor: Er du den, der har et par timer tilovers, evt. et par gange eller tre om måneden og har lyst til at bruge dem i samvær med et menneske, der sidder lidt mere alene end ønsket, så hører vi meget gerne fra dig, så at vi kan tage en foreløbig snak om muligheder og betingelser. Else Vejlgaard Inger Grønbæk Tlf Tlf Lørdagsklubben - et nyt tiltag i Osted sogn Som noget helt nyt indbydes til Lørdagsklubben i Stalden ved Osted Præstegård. Lørdagsklubben er åben den første lørdag i hver måned fra kl til Alle er velkomne til at deltage i de spændende arrangementer, der afholdes i vore dejlige sognefaciliteter. Det er tanken, at arrangementerne skal spænde vidt dog alle med relation til det budskab, kirken står for. Fra relevante kunstudstillinger til aktiviteter for børn og unge. Fra filmforevisninger til salmeværksted. Fra musikeftermiddage til? Der er foreløbig planlagt arrangementer i Lørdagsklubben på følgende datoer: 6. april, 4. maj, 1. juni og 6. juli Hvis du har idéer til Lørdags-klubben, er du altid velkommen til at kontakte sognepræsten. Det nærmere program for arrangementerne er ikke helt på plads endnu, men vil fremgå af hjemmesiden, dagspressen og ved opslag. 4

5 Arrangementer i Osted og Allerslev Højskoleaften Torsdag den 14. marts taler Gudmund Rask Pedersen ud fra titlen Jeg har ladet mig fortælle. Aftenens foredragsholder er sognepræst og forfatter. Han har udgivet flere bøger og artikler om forholdet mellem litteratur og kristendom. Hans seneste bog fra 2011 bærer samme titel som foredraget og har fået meget fine anmeldelser, bl.a. i Kristeligt Dagblad, som skrev følgende: Gudmund Rask Pedersen er en guldgrube, ja en skattekiste af gode fortællinger. Det er sjældent, jeg har læst en andagtsbog, der i den grad har fængslet og tiltalt mig. Her er stof til en hel vinter. Foredraget begynder kl og foregår på Osted Fri- og Efterskole. Det koster 40 kr. at deltage. Kaffen betales særskilt. For 26. gang Skærtorsdagsarrangement i Osted kirke og Stalden Torsdag den 28. marts samles vi endnu engang til det traditionsrige skærtorsdagsarrangement. Vi begynder i Osted kirke kl og fortsætter samværet i Stalden, da vi har fået lovning på, at de sædvanlige køllestegere også i år giver en hånd med. Efter middagen vil Poul Kragelund fortælle. Han er tidligere postbud og lærer, har i de sidste 12 år været foredragsholder og har stået for kulturvandringer i Hovedstaden. Aftenens emne er Storm P. satire og humor. Storm P. opfattes tit som nationens morsomme mand, og enhver festtaler med respekt for sig selv er i stand til at citere ham forkert! Men hvem var han egentlig, denne Peddersen fra Sokkelund Herred? De fleste kender hans finurlige Fluer, sære opfindelser, slagfærdige vagabonder og elskelige Grog-historier. Færre kender ham nok som seriøs maler, ætsende satiriker og begavet humorist. Vi skal høre om Storm P.s liv og levned og se eksempler på hans store alsidighed som kunstner. Det koster kr. 50,- for maden plus drikkevarer. Tilmelding skal ske til sognepræsten senest søndag 24. marts på tlf eller km.dk. gamle Osted Præstegårds brand i 1879, bl.a. ud fra retsprotokollen. Arrangementet foregår on location, dvs. på Osted kirkegård. Vi mødes foran indgangen til kirken. Efterfølgende bydes på en forfriskning. Fredagstræf i Stalden - Dines Bogø om Flammen og Citronen Fredag den 3. maj dagen før fejringen af befrielses-aftenen i kommer Dines Bogø til Stalden ved Osted Præstegård. Hvem var Flammen og Citronen i virkeligheden? - Hvornår blev de aktive i modstandskampen? - Giver Ole Chr. Madsens spillefilm fra 2008, Flammen og Citronen et korrekt billede af deres liv og de dramatiske dage i oktober1944, hvor de blev dræbt? - Blev de stukket til tyskerne, eller var det et sammentræf af ulykkelige omstændigheder? Forfatteren Dines Bogø (f. 1944) har gennem mange år interesseret sig for mindre kendte begivenheder med relation til besættelsen. Under foredraget, der er ledsaget af mange fotos, vil han fortælle om nogle af de oplysninger, han har fundet i hengemte arkivmapper eller har fået ved samtaler med folk, der havde en direkte viden. På kan man læse mere om hovedpersonerne. Orgeljazz i Osted kirke Tirsdag d. 7. maj kan man opleve en jazzkoncert med Hammondorglet i centrum, når trioen bestående af Kjeld Lauritsen, Jan Harbeck og Espen Laub von Lillienskjold spiller i Osted kirke. Musikken spænder fra Duke Ellingtons Sacred Kirkegårdsvandring Den gamle præstegårds brand 1879 Lørdag den 27. april kl vil sognepræst Torsten Dam-Jensen som et led i Lejre Kulturdage fortælle om den 5

6 Concerts over gospels til smukke ballader og danske sange. Jazz med respekt for kirkerummet og tilpasset kirkernes særlige akustik. Organisten Kjeld Lauritsen spiller på det store Hammond A100. Han er en af pionererne inden for orgeljazz i Danmark og har bl.a. indspillet en række Cd er i eget navn og med The Organizers. Tenorsaxofonisten Jan Harbeck modtog prisen for årets jazz CD i 2009 for balladealbumet In the Still of the Night og Bent Jædig prisen I Hans lyriske spil høres desuden med Monday Night Big Band, Ib Glindemanns Orkester og mange andre. Trommeslageren Espen Laub von Lillienskjold er garant for, at musikken swinger - også i pianissimo. Har spillet i en årrække med bl.a. Lillian Boutté, Klüvers Big Band, Matthew Herbert Big Band og Willy Egmose Trio. Koncerten begynder kl , og der er gratis adgang. Sangaften i Stalden den 4. juni Som tidligere afholder Osted menighedsråd i 2013 to sangaftener under ledelse af kirkens organist Camilla Donovan. Det plejer at være festlige aftener, hvor alle får rørt stemmebåndende. Den første aften er tirsdag d. 4. juni. Det bliver en aften om gøgl. Vi vil synge sange og salmer, der handler om at akrobatik, klovneri, underholdning og livets store teater. Naturligvis vil der også være tid til, at deltagerne vælger sange selv. Osted menighedsråd håber, at mange vil have lyst til at synge i Stalden. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lyst og nysgerrighed til at synge kendte og ukendte sange sammen med andre. Aftenen begynder kl , og der er gratis adgang. To 200-årsfødselarer Søren Kierkegaard og Richard Wagner I år markerer vi 200-året for to store internationale navne. En dansk filosof og en tysk komponist. Den første er vores egen Søren Kierkegaard, som lod sig føde den 5. maj Det markerer vi med et arrangement i Munkehuset onsdag den 22. maj kl Aftenens foredragsholder er Sørine Gotfredsen, som vil fortælle om sit personlige forhold til Søren Kierkegaard. Hun er sognepræst ved Jesuskirken i Valby, dertil en kendt debattør og foredragsholder. For et par år siden debatbogen Den åndløse dansker, hvor hun ofte nævner Kierkegaard som en stor inspirator. Aftenens foredrag bærer titlen: At forandres med Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard kan nemlig ændre et menneskes liv. Gennem ny indsigt i glæden, kærligheden, synden og troen lærer man, hvordan man må miste sig selv for i alvor at vinde sig selv. Med Kierkegaards tale om Gud og den enkelte bliver vores moderne menneskesyn og forestilling om styrke vendt på hovedet, og hans læser får et nyt syn på sit eget liv. Både det, der allerede er levet og det, der skal komme. Foredraget tager udgangspunkt i Sørine Gotfredsens nye bog om Søren Kierkegaard. Den anden jubilar er den tyske komponist Richard Wagner, som kom til verden den 22. marts Føromtalte Kierkegaard holdt meget af Mozart, men om han også havde et positivt forhold til Wagners musik, er mere tvivlsomt. Vi markerer Wagners fødsel ved et foredrag af den store danske Wagner-kender, Henrik Nebelong, i Munkehuset tirsdag den 1. oktober kl Mere herom i næste kirkeblad. 6

7 Kommende arrangementer Ud over de ovenfor omtalte arrangementer kan vi allerede i god tid meddele, at vi i efteråret 2013 har tænkt os at afholde: - Fredagstræf i Stalden den 20. september - Sogneaften i Munkehuset tirsdag den 1. oktober - Koncert i Osted tirsdag den 22. oktober - Fredagstræf i Stalden den 6. december. Ord til eftertanke Om ansvar: Nok et citat, denne gang fra en israelske forfatter Amos Oz. Han skriver: Ifølge en af nutidens moderigtige diskurser er ondskaben et konglomerat. Systemer er onde, regeringer er onde, ansigtsløse institutioner styrer verden for deres egen skumle vindings skyld, Enkeltpersoner kan ikke være onde i den oprindelige betydning...du og jeg er altid rare mennesker. Djævelen er altid samfundets institutioner. Efter min mening er dette etisk kitsch, siger altså Amos Oz. Med andre ord ynder vi at flytte ansvaret for verdens dårligdom over i selve systemet, mens menneskene skam da er både gode og søde i det mindste alle vi, der kun er små fisk. Men det er iflg. Oz moralsk plat. For systemerne er ikke noget i sig selv. De har intet andet liv end det, vi tilfører dem ved vores følgagtighed og accept. De kan blive morderiske, men det skyldes ikke, at en dæmonisk, ydre magt har besat dem, men hidrører alene fra os selv. Så alvorligt er ansvaret. Selvfølgelig kan ansvaret gradbøjes, men ikke, at vi alle har del i det. At ville fralægge sig denne meddelagtighed er så at sige den grundlæggende forbrydelse den, der med Jesu heftige ordvalg afgør, om man har djævlen til far eller gud. Thorkild Grosbøll, Ugudelige prædikener, Forlaget ANIS 2009, s Om Gud som dybet: Hvis ordet Gud ikke betyder noget videre for Dem, så oversæt det og tal om dybderne i Deres liv, om kilden til Deres væren, om det, der ligger Dem dybest på sinde, om det, De uden noget forbehold tager alvorligt. Måske må De, for at kunne gøre det, glemme alt det fastslåede, De har lært om gud, måske endog selve ordet. For hvis De ved, at gud betyder dyb, ved De meget om ham. Så kan De ikke kalde Dem selv ateist eller ikke-troende, for De kan ikke tænke og sige: Livet har ikke nogen dybde! Livet selv er overfladisk! Selve tilværelsen er kun overflade! Hvis De kunne sige det i fuldt alvor, ville De være ateist, men ellers er De det ikke. Den, der kender til dybet, kender til Gud. Paul Tillich ( ), tysk-amerikansk teolog. Om kirkens liv og vækst Det er næppe nogen overdrivelse at sige, at mange søgende mennesker finder kirken overfladisk og snakkesalig. De forlader kirken, fordi den ikke har plads til dem. De længes efter troens dybdedimension. De savner stilheden, mysteriet, fordybelsen. De er ikke ude efter flere ord om Gud, bedre forklaringer og elegante formuleringer. De vil selv vandre i troens landskaber, sanse mysteriet og skue sammenhængene. (Notto Thelle, citat fra Baggrund for Lokal Kirkeudvikling, udgivet af Kirkefondet november 2012) Gud har givet os sit ord gennem skurke og gudløse mennesker (Martin Luther). Jeg er bange for, at kirken fortsætter med at tro, at den lever, mens den langsomt dør. Dør kirken i Vesten så langsomt, at den tror, den lever? (Knud Jørgensen, citat fra Baggrund for Lokal Kirkeudvikling ). Nyt menighedsråd i Osted sogn Der er den 30. januar 2013 indleveret en liste til Roskilde Stift med navne og adresser på seks nye medlemmer af Osted menighedsråd: - Allan Baunehøj Jensen, Baunehøj Alan Bohn, Flintebjerg 22 - Hjarne Bjergager Jensen, Hovedvejen Erik Henning Bidstrup, Langetoften 12 A - Børge Lundskov Larsen, Mannerupvej 44 - Frank Damgaard Jørgensen, Hovedvejen

8 r og aktiviteter Marts-Juni 2013 Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 3. marts 3. søndag i fasten 10. marts Midfaste 14. marts Torsdag 17. marts Mariæ Bebudelsesdag 19. marts Onsdag 20. marts Onsdag 24. marts Palmesøndag 28. marts Skærtorsdag 29. marts Langfredag 31. marts Påskedag 1. april 2. påskedag 7. april 1. s. e. påske 9. april Tirsdag 14. april 2. s. e. påske 21. april 3. s. e. påske 23. april Tirsdag 26. april Store Bededag 27. april Lørdag 28. april 4. s. e. påske 3. maj Fredag Osted Friskole Højskoleaften Osted Friskole Fællesgudstjeneste og fernisering Koncert med Christian Lilholt Ældreformiddag Påskegudtj. for Bøgebakken Babygudstjeneste og fællesspisning Marianne Larsens længe på Glimvej Fællesgudstjeneste og kirkespisning Liturgisk gudstjeneste Fællesgudstjeneste og påskefrokost Aftensang Foredrag: Preben Brandt om Byen og Social ulighed Lejre Kulturdag. Det rullende vejkors kunst, Bellman og bøn. Et kunstprojekt gård Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste ILJ Historisk kirkegårdsvandring Stalden, Osted Fredagstræf. Dines Bogø om Flammen og Citronen 8

9 5. maj 5. s. e. påske 7. maj Tirsdag 9. maj Kr. himmelfartsdag 12. maj 6. s. e. påske 19. maj Pinsedag 20. maj 2. pinsedag 22. maj Onsdag 26. maj Trinitatis søndag 2. juni 1. s. e. Trinitatis 9. juni 2. s. e. Trinitatis 16. juni 3. s. e. Trinitatis 19. juni Onsdag 23. juni 4. s. e. Trinitatis 30. juni 5. s. e. Trinitatis 7. juli 6. s. e. Trinitatis Orgeljazz med Kjeld Lauitsen, Jan Harbeck og Espen Laub von Lillienskjold Munkehuset Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Døvegudstjeneste Fællesgudstjeneste Pinsegudstjeneste for Bøgebakken) Sogneaften. Sørine Gotfredsen om Kierkegaard Børnekirke for de 3-5 årige Bøgebakken Jazz og Messe Marts-Juni Børnekirke for de 3-5 årige : Marianne N. Kristensen : Torsten Dam-Jensen Kirkekaffe Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkebil til gudstjenester Kirkebilen kan bestilles til gudstjeneste og foredrag i eget sogn og til gudstjeneste og foredrag i de tre andre sogne. r og aktiviteter 9

10 Arrangementer i Rorup - Glim Kristian Lilholt live Kirkekoncert i søndag den 17. marts kl Und dig selv en tur i Kristian Lilholts musikalske univers. Denne eftermiddag fyldes af tonerne fra Lilholts righoldige repertoire. Det kan gå hurtigt, det kan gå langsomt, det kan være på dansk eller engelsk, eller helt uden ord. Vi kommer rundt i hele paletten ved denne koncert. I fx den instrumentale genre er Kristian Lilholt uofficiel danmarksmester. Han matcher internationale navne som Enya og Mark Knopfler. Med sig har Lilholt sit faste personale: Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Efter langt over 500 fælles koncerter i ind og udland, er Lilholt, Virenfeldt & Jørgensen blevet et velfungerende, gennemmusikalsk, rørende og ikke mindst underholdende koncert bekendtskab, som stille og roligt har fundet sin helt egen niche i dansk showbizz. Letflydende kommunikation i øjenhøjde, og musik og sange med højt til loftet. Kristian Lilholt har levet som professionel komponist og musiker i hele sit voksne liv, og har 10 udgivelser i eget navn bag sig, samt et par håndfulde slidstærke hits, skrevet til og med broderen Lars. I sensommeren 2012 udkom Kristian Lilholts prestigeprojekt, kunstboksen LAND, som er en kunstnerisk rejse gennem årstidernes danske landskab i maleri, musik, lyrik & film. På musiksiden medvirker bl.a. Nanna Lüders, Benjamin Koppel, Michala Petri, Lise Dandanell o.m.a. Selvfølgelig også Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Ved koncerten vil nogle af LAND sangene blive fremført. Entre 125 kr. ved indgang medbring gerne rede penge. Dørene åbnes ½ time før koncertstart. Der kan købes billetter forud hos: Hans Dabelsteen, Gøderupvej 22, Gøderup efter aftale på Fernisering i Sognehuset Søndag den 17. marts. Lise Thorup. Efter gudstjenesten kl. i er der fernisering af Lise Thorups malerier. Lise er 61 år og bor i Malmø, men har familie i Danmark - heriblandt en kusine i Rorup sogn. I det daglige arbejder hun med reklame, men også som billedkunstner. Om sin kunst fortæller hun: I öjeblikket arbejder jeg mest med abstrakt og halvabstrakt acrylmaleri. Mit störste projekt var et väggmaleri i Malmö på 8x4 meter. Jeg elsker at experimentere med form, farve og udtryk og maler udfra fölelser og stemninger. Hun glæder sig til at udstille i Sognehuset. Se eventuelt mere på Lise Thorups hjemmeside: Ældreformiddag i og Sognehuset Tirsdag den 19. marts kl inviteres ældre og Bøgebakken til gudstjeneste og til kaffe og hyggeligt samvær i Sognehuset. Babysalmesang i og Sognehuset Onsdag den 20. marts kl i kirken og fællesspisning i Sognehuset. Påskefrokost i Sognehuset. 2. påskedag efter gudstjenesten kl. i. Påskefrokost med alt godt fra bagerens brød, slagterens pålæg og Osted Mejeris oste. Tilmeld jer til en hyggelig og fornøjelig frokost senest Langfredag. Betal 50 kr. på dagen. 10

11 Foredrag med Preben Brandt Nyt mødested! Tirsdag den 9. april kl i Marianne Larsens længe på Glimvej 7, Glim. Preben Brandt er kendt af de fleste som fortaler for de udstødtes sag. Et livslangt engagement for de socialt udstødte har ført til, at han har stor viden og erfaring fra hjemløseproblematikken. Utallige er de bestyrelser og tænketanke han har været med i. Seneste har han skrevet bogen: BYEN - Og social ulighed. I den retter Preben Brandt, dr.med. i psykiatri og leder gennem mange år af Projekt Udenfor, et kritisk blik på København som moderne storby. En storby skabt til den arbejdsomme middelklasse. Det spændende er, at han sætter boligen under debat - vores ret til en bolig og byens forskellige boligformer fra det mest attraktive til slet ingen bolig. I foredraget vil han først og fremmest fokusere på uligheden. Mennesker der ikke kan overholde byens uudtalte spilleregler, bliver sat udenfor. De er uønskede, de foruroliger og provokerer os. Hvad skal samfundet gøre, og hvad kan vi gøre. Der er aftensang kl i. Husk telegrammer og konfirmationer i Rorup og på Bededag, Kristi Himmelfartsdag og søndag den 12. maj. Se datoer og navne på hjemmesidens forside. Oplev Lejre Kulturdage helt på hovedet Kirkerne i Lejre Provsti er med igen i år. Oplev Det rullende vejkors. Kunst, Bellman og bøn. tirsdag den 23. april kl Installationskunster Lisbet Fabricius Johannsen lader vejkorset rulle. Et par af Bellmans viser synges og spilles af henholdsvis Nicholaj Siltan, rimsmed og Bakke-sanger og Allan Sjølin, prisvindende alsidig klassisk guitarist. Præsterne Cecilie Schackinger og Marianne Kristensen fortolker korset. Der er fri entré. Kunstinstallationen kan ses i frem til den 5. maj. Jazz og Messe på Bøgebakken Onsdag den 19. juni kl Jazz og gudstjeneste flettes sammen i Dagcentret denne eftermiddag. Jazzbandet Blå Mandag gæster plejehjemmet sammen med sognepræst Marianne Kristensen. Børnekirke for de 3 til 6-årige Søndag den 16. juni kl i samt søndag den 23. juni kl i. n bygges op trin for trin med en kort fortælling ved alteret og et par dejlige salmer. Husk at give børnene en pude med hjemmefra. 11

12 Kirkegårdens priser I januar viste Danmarks Radio DR1 en programserie i syv afsnit med titlen: Du skal dø. Anders Lund Madsen filmede og interviewede mennesker og familier gennem de etaper, som både dødserkendelsen og begivenheden kaster af sig. Det var programmer med titler som: Du skal dø, Om du skal dø, Den sidste nadver, Det sidste suk, Æret være mit minde og Hvad kroppen gemte. Artiklen hér tager afsæt i, hvad der sker efter døden. Temaet er ganske jordisk; det handler i det følgende ikke om opstandelsen, men om kirkegården. Når et menneske dør fra os, er der i sagens natur ikke mere at gøre, alligevel oplever de fleste, at der er mange praktiske beslutninger oven i chok, tårer og tab. Hvad betaler man for, når man er medlem af Folkekirken? En del af det, som optog Anders Lund Madsen, var spørgsmålet om, hvad det koster at komme herfra. Svaret er ikke entydigt, for det afhænger af, hvor man dør og hvilken begravelse de pårørende vælger og det er meget individuelt. I Lejre Provsti er en gravplads på kirkegården gratis. Om det er et kistegravsted eller et urnegravsted, så koster det ikke noget at erhverve et gravsted. Det koster heller ikke noget at lade kisten stå i kapel i dagene fra dødsfaldet til begravelsen, og det koster heller ikke noget at holde en gudstjeneste. Det er også gratis at vælge en kirkegård på tværs af sognegrænserne i Lejre Provsti. Forudsætningen for, at det er gratis, er medlemskab af Den Danske Folkekirke og bopæl i Lejre Kommune. Det, der koster på kirkegården, er de planter, som man vælger til gravstedet og de efterfølgende års renholdelse og pleje af gravstedet. Vælger man selv at renholde gravstedet, så er der ingen årlige regninger at betale. Hækken rundt om gravstedet er en del af kirkegårdens anlæg og holdes derfor af kirkegårdens graver. Fællesgraven og urnegrave med plade i plæne er servitutbelagte anlæg. Ikke medlemmer Et gravsted på kirkegården for ikkemedlemmer af Folkekirken, skal der betales for. Priserne kan ses nedenfor. Ikke medlemmer har mulighed for at bruge kirkens kapel, men ikke kirken. Aftaler herom aftales med kirkeværgen. Kapellerne er små på vores kirkegårde, en større afsked må derfor foregå i Østre Kirkegårds Kapel i Roskilde. Bedemand En bedemand er uundværlig. Han hjælper med at løse opgaver som kørsel, kistevalg, lægge afdøde i kiste, arrangere blomster m.m. Meget kan gøres af de pårørende selv, men bedemanden ved, hvad der er af opgaver, der skal tages hånd om; men det koster naturligvis. Den personlige afsked Når et menneske dør fra os, er det vigtigt at afskeden bliver personlig. Mange dør på sygehuset og personalet er trænet i at spørge ind til de pårørende om hvorledes, de ønsker det næste forløb. Skal der tændes levende lys og lægges en blomst i de foldede hænder, skal vinduet åbnes, så ånden med vinden og Guds engle kan stige til himmels? Hver lille handling bliver et symbol, et ritual, som troen og håbet hæfter sig ved. Det levende lys er symbolet på Guds nærvær, og blomsten er symbolet på livet efter døden. Som rosen, der skyder af korsets rod. 12

13 I dødens skygge Når døden er en realitet, har afdøde afsluttet sin rejse ind i døden, de pårørende følger på vej som kvinderne da de gik ud til Jesu grav. Dagene fra dødsfaldet og til begravelsen er en vandring i dødens skygge, men det er en uundgåelig strækning at træde ind på og være i. En strækning er vejen til kirkens kapel. Man kan køre efter rustvognen eller vente på kirkegården. Graveren ringer med kirkens klokker, når rustvognen er at se. Kandelabrene tændes med levende lys i kapellet og ved skumringstid tændes lyset også i kirken. Det er en god skik at bære afdøde i kapel. I kapellet synger man måske Dejlig er jorden eller Til himlene rækker og beder Fadervor sammen. Flaget er på halv. Det er som regel de nærmeste, som helt privat følger den døde. Det sker samme dag som dødsfaldet, eller dagen efter. Der er nogen, som ikke ønsker, at deres afdøde skal ligge i kirkens kapel. En varm sommerdag kan det nu også være problematisk, for kroppen går i forrådnelse og kirkens kapeller er ofte uden kølersystem. Bedemanden kører derfor kisten til Østre Kirkegaard Kapel, som har kølerum og kisten bringes direkte til kirken et par timer før begravelsen finder sted. Den kirkelige handling En anden strækning er vejen til kirken. Mellem tre og otte dage efter dødsfaldet skal begravelsen eller bisættelsen holdes. Den kirkelige handling har til formål at tale de pårørende ud af dødens skygge og ind i livet igen gennem forkyndelsen af det levendegørende håb, at den døde nu lever i Guds virkelighed, så vi i tillid hertil og med Guds fred kan give slip på afdøde. Minder om afdøde kommer frem i den afsked som enhver selv må forme. Den tredje strækning er de pårørendes genindlemmelse i de levendes midte, at tage livet op igen, så det må opstå af døde også for de levende. Begravelsen slutter på kirkegården med de tre skovlfulde jord og ordene: af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå og fra klokketårnet høres de ni bedeslag. Bisættelsen begynder med de ni bedeslag og slutter med jordpåkastelsesritualet i kirken. Når rustvognen efter en bisættelse kører med kisten til krematoriet bliver der ringet med kirkeklokkerne efter stedets skik. Vi ringer med den lille klokke indtil vi ikke længere kan se rustvognen. Blomsterne fra begravelsen og bisættelsen lægges på gravstedet. Når jorden er sunket og har sat sig om kisten, kan gravstenen sættes på graven. Valg af gravsted På den ny kirkegård i Rorup har menighedsrådet anlagt forskellige gravtyper. Det store bed med stauder under paradisæbletræerne er ét stort begravelsesbed. Urnen sænkes ned i jorden midt mellem blomsterne og en gravsten af en bestemt type og hældning kan rejses på stedet. Godt og vel en uge efter bisættelsen kan urnen afhentes på krematoriet. Sammen med graveren kan familien sænke urnen ned i urnegraven. Hullet dækkes og stenen kan som regel sættes på graven med det samme. Det følgende viser priserne inkl. moms. Erhvervelse af gravsted og gravningen er momsfrit. Marianne N. Kristensen 13

14 Prisliste Lejre provsti, gældende pr. 01/ Pleje og vedligehold 1 kisteplads ,25 2 kistepladser ,00 Ekstra kisteplads ,00 1 urnegravsted ,00 Servitutbelagte anlæg Anonym plæne 1 urneplads...200,00 1 kisteplads...200,00 Græsgrav med plade 1 kisteplads...400,00 2 kistepladser...800,00 Ekstra kisteplads ,00 Urnegravsted...400,00 Skovkirkegård 1 kisteplads...300,00 2 kistepladser...600,00 Ekstra kisteplads ,00 Urnegravsted...300,00 Grandækning 1 kisteplads ,50 2 kistepladser ,75 Ekstra kisteplads...163,75 Urnegravsted...453,75 Partiel grandækning 1 kisteplads...241,25 2 kistepladser ,50 Ekstra kisteplads...108,75 Urnegravsted ,50 Ovenstående priser er ved årlig regning Kranse og blomster Forårsblomster Pr. stk...13,75 Sommerblomster Pr. stk...13,75 Erhvervelse af gravsted 1 kisteplads...199,50 2 kistepladser ,00 3 kistepladser ,50 Urnegravsted...151,50 Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads...199,50 2 kistepladser ,00 3 kistepladser ,50 Urnegravsted...151,50 Tilskud til medlem af folkekirken udenfor kommunen 1 kisteplads...99,75 2 kistepladser...199,50 3 kistepladser ,25 Urnegravsted...75,50 Fornyelse af gravsted 1 kisteplads ,00 Urnegravsted...76,00 Begravesesudgifter Gravkastning ,00 Gravkastning, barnegrav ,00 Urnenedsættelse ,00 Tilskud til medlem af folkekirken Gravkastning ,00 Barnegrav...842,00 Urnenedsættelse ,00 Tilskud til medlem af folkekirken udenfor kommunen Gravkastning ,00 Barnegrav ,00 Urnenedsættelse...416,00 Hjælp til en ny alterdug Kan du sy, væve eller kniple og har du lyst til at fremstille en alterdug til, så ring til mig! Den ene af de to duge til alteret i er så slidt, at de store huller i den ikke kan lappes. Alterbordet dækkes med både levende lys og blomster i vaser og dugene bliver derfor vasket og renset og det slider på dem. IHS Den anden af de to alterduge er syet og broderet af Tove Henriksen, hvis ægtefælle for adskillige år siden var menighedsrådsformand. Den er stadig fin og intakt. Den er broderet med et Jesusmonogram, som er et monogram for Jesu navn og titel. Tre Jesusmonogrammer på rødmeleret baggrund prydede i en række år antependiet, forsiden af alterbordet. Under kirkens restaurering i 1990 erne valgte menighedsrådet at afdækkes de bagvedliggende malerier, som vi kan se i dag. IHS er en latinsk forkortelse af Jesus, Hominum Salvator, det betyder: Jesus, menneskets Frelser. Det kan også hentyde til de ord, der lød til Konstantin den Store før sejren ved den milviske bro: In hoc signo (vinces) som betyder: ved dette tegn skal du sejre. Det midterste billede på antependiet forestiller den sejrende Kristus, som holder tre fingre i vejret som et symbol på sejr. Jesusmonogrammet gav også inspiration til skoleelever fra Allerslev Skole, som i forbindelse med altertavlens restaurering lavede et stort lerkors med billeder fra Jesu frelserhistorie. Det store kors hænger i dag som vægdekoration i kirkens kapel. Menighedsrådet og jeg håber, der er damer i sognet som vil være med til at sætte personlig præg på en ny alterdug. Marianne N. Kristensen, tlf Menighedsrådsmøder Rorup Menighedsråd holder møde i Sognehuset kl den 13/3, 10/4, 8/5 samt 12/6. Glim Menighedsråd holder møde i Sognehuset kl den 20/3 samt 15/5. 14

15 Navne og adresser Osted og Allerslev kirker: SOGNEPRÆST Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre. Tlf Træffes bedst kl tirsdag - fredag Mandag fri. Præstesekretær: Kirkekontoret, Byvejen 30 A. Ena Nielsen Træffes tir og tors MENIGHEDSRÅD: Osted Menighedsråd: Formand: Kirsten Irene Juul.Tlf Næstformand: Nils Frederiksen. Tlf Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen. Tlf Kirkeværge: Ragnhild Hansen. Tlf Allerslev Menighedsråd: Formand: Kurt Bierbum Tlf Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen. Tlf Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen. Tlf Personale ved Osted og Allerslev kirker: Graver ved gård: Paul Sander Hansen, Kontor: Byvejen 30 B, Osted, 4320 Lejre. Tlf Mandag fri Gravermedhjælper: Anders Laage-Petersen Graver ved gård: Bruce W. Kiely Tlf Gravermedhjælper: Marianne Riis Diener Organist: Camilla Donovan. Tlf Kirkesanger: Henrik Rasmussen. Tlf Rorup og Glim kirker: SOGNEPRÆST: Marianne N. Kristensen Rorupvej Lejre. Tlf Træffes bedst kl Torsdag bedst kl Mandag fri. Præstesekretær: Vedr. sagsbehandling på kirkekontoret. Ena Nielsen tlf MENIGHEDSRÅD: Rorup Menighedsråd: Formand: Jens-Erik Mogenstrup. Tlf Kirkeværge: Leif Høgsvig. Tlf Kontaktperson: Jens Larsen Tlf Glim Menighedsråd: Formand: Vilhelm Thorst. Tlf Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen. Tlf Kontaktperson: Ane Stallknecht. Tlf Personale ved Rorup og Glim kirker: Graver ved gård: Rikke Stengade. Tlf Telefontid bedst tirsdag fredag kl Graver ved gård: Kirsten Jensen. Tlf Træffes efter aftale. Telefontid bedst tirsdag fredag kl Organist: Vakant. Kirkesanger: Nicholaj Siltan. Tlf HJEMMESIDER: Hjemmeside: 15

16 bagsiden Vort modersmål det har så mild en klang Dansk er et svært sprog, og mange gange kan man undre sig over ofte utilsigtede formuleringer, der gerne vil kolportere et udsagn, men tit på morsom vis pakker det ind på en lidt ubehjælpsom måde. I en lægejournal kunne man f.eks. læse følgende om en patient: Moren er kendt som skøge i byen men har siden efteråret gået på teknisk forberedelseskursus. Eller fra en psykiatrisk journal: Patienten oplyser, at der er tendens til sindssyge i familien, bl.a. var en oldefar komponist. Men vi i den klerikale verden skal såmænd ikke slå os for voldsomt for brystet; vi kan sagtens være med. De følgende eksempler er taget fra det udmærkede fagtidsskrift ORGLET, hvor de bliver samlet under rubrikken Klip. Fyns Amts Avis: Forud for orgelindvielsen var imidlertid gået en hektisk time. Tullebølle Lillekor kom til kirken for at øve forud, og de blev mødt af en gennemtrængende røg og lugt i kirken. Den stammede fra formentlig hovedsageligt nymalede radiatorer, der for første gang blev varmet op. Når der skrues op for sådanne nymalede radiatorer, sker der ting og sager. Men piberne [det står der] fra Tullebølle vidste råd. Op med døre og vinduer, og så blev der ellers viftet med alt, der kunne vifte. Ikke mindst var de lange nederdele til god brug i den sammenhæng. De kjoleviftende var et syn, der måske nok ville have fået selv en biskop til at løfte øjenbrynene. Herning Folkeblad: Den unge organistinde er bestemt ikke kedelig. 37 år, ugift og åben for tilbud. Det må du meget gerne skrive, siger Birthe V.. med et glimt i øjet. Det bliver nok først og fremmest hende, der får glæde af orgeludvidelsen. Umiddelbart vil man ikke kunne se forskel. Ringkøbing Amts Dagblad: Stillingen som organist ved Sønderhå Kirke er ledig til besættelse pr. 1. august Der kræves ingen særlige kvalifikationer. Fyns Stiftstidende om naturister: Vi har alle slags folk her lærere, præster og bistandsmodtagere. Dér går der for eksempel en organist men det kan du ikke se, når han ikke har tøj på. Kristeligt Dagblad: Senest er orglet i Nørrelandskirken i Holstebro blevet restaureret. Sammen med hustruen Inger, naturligvis. Organistbladet: Aftenens foredrag er åbent for menighedsråd samt øvrige ansatte. Finn Graunbøl Smil Pastor D. C. Prior ved Vor Frue Kirke var kendt som en pudsig og ejegod original, der ofte helt utilsigtet kom til at sige overraskende, chokerende ting. Han havde i en årrække, efter at være blevet enkemand, en husbestyrerinde, som en skønne dag gik hen og døde. I sin begravelsestale over den trofaste pige sagde Prior bl. a.: - Karoline, du var en god pige, og vi vil savne dig meget i alle retninger, mine sønner og jeg. Men du skulle ikke dvæle hos os længere, thi en større Herre kaldte ad dig og sagde: Kom, Karoline, kom! 16

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen Forbemærkning: Min udlægning til teksten til 5. søndag efter Trinitatis bringes i to udgaver. Den første udgave er den oprindelige. Den anden udgave Mark II er den, som faktisk blev holdt. Af forskellige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724 Man kan sige, at Gud tilbyder den eneste kærlighed, der varer evigt, nemlig troen på at vi er så elsket, at døden og dermed ensomheden ophæves i det evige liv. Prædiken til søndag den 1.juni 2014, dagen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere