KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne"

Transkript

1 KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2013

2 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt Side 3: Skal præsten være troende? Side 4-7: Arrangementer i Osted og Allerslev Side 8-9: Fælles kalender Side 10-11: Arrangementer i Rorup og Glim Side 12-14: Kirkegårdens priser Side 15: Navne og adresser Side 16: Bagsiden ANSIGT til ANSIGT Søren Kierkegaard, allerførst tillykke med den runde fødselsdag den 5. maj. 200 år! Hvordan skal du fejre dagen? Jeg skal såmænd ikke lave noget særligt. Min tid går mest med at læse og skrive lidt. Ja, det med at skrive er måske nok en overdrivelse. Det bliver vist mest til små huskesedler. Hukommelsen er ikke, hvad den har været. Men jeg har vist også skrevet, hvad jeg skulle. Men en lang spadseretur bliver der i hvert fald. Læsning er det også blevet lidt småt med. Det meste, der udkommer, er jo noget forfærdeligt vrøvl. Der udkommer alt for mange bøger i vort lille Danmark. Kunne denne flok af meningsmagere ikke nøjes med at skrive på Facebook. Så slap vi andre fra at følge med i deres udgivelser. Hvad mener du om alle de jubilæumsarrangementer i anledning af 200-årsdagen? om bladet Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne er planlagt til at udkomme tre gange om året i månederne februar, juni og oktober. Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I Glim sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsidebilledet (Leif Høgsvig) Lavringe Mose Ja, og ingenting ved siden af H.C. Andersen. Men han er jo også både populær og folkelig og en langt mere salgbar eksportartikel selv om både kinesere og amerikanere og hvad ved jeg lærer dansk for at kunne læse mig på originalsproget. Også jeg henvendte mig i min tænkning mest til menigmand. Men se, om jeg ikke er blevet overtaget af alle eksperterne og de systemtænkere, som så inderligt var mig imod. Jeg bryder mig aldeles ikke om al denne virak omkring mig. Langt de fleste af disse arrangementer er jo det rene vrøvl og pjat. Det er, som mit ærinde ikke rigtigt tages alvorligt. Der skal absolut laves gøgl ud af det. Jeg klager ikke over, at tiden er ussel, men at den er uden lidenskab. Jeg er mest forbitret over alle dem, der vil tage kristendommen ud af mit forfatterskab. Det giver ingen mening. Hvordan ser du på den danske folkekirke i dag? Jeg fik jo desværre alt for ret i min kritik af kirken. Jeg indrømmer gerne, at jeg gik langt over stregen dengang under kirkekampen i , hvor jeg gik til angreb på biskop Martensen og hans sandhedsvidne biskop Mynster. Men der lå jo bag det hele en inderlig modvilje mod hele den officielle kristenhed mod kirken og alle dens mænd, som ikke ville gøre indrømmelsen: at de ikke lever og ikke kan leve efter den nytestamentlige kristendom. At troen har omkostninger. Også i dag puster biskopperne sig op. Det er rent til grin. Det er i grunden et under, at det stadigvæk er muligt at høre en god og gedigen kristelig prædiken i vore kirker!

3 Skal præsten være troende? Det har vakt en vis debat og furore, at et jysk menighedsråd for nylig i forbindelse med et stillingsopslag søgte en troende præst. Baggrunden for denne formulering skulle efter sigende være, at man i det pågældende sogn ikke ønskede at få en præst som Thorkild Grosbøll. Han bekendtgjorde for nogle år siden som de fleste vil have i tydelig erindring at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Det er da fair nok, at man i et sogn ikke ønsker en præst som Grosbøllen. Det kan der være mange grunde til. Men kan man tillade sig at skrive det i et stillingsopslag. At præsten skal være troende? Jeg må indrømme, at jeg selv studsede over formuleringen. Af flere forskellige grunde. Ikke mindst fordi tro ikke kan behandles så firkantet og éntydigt, som man kan med mange andre af livets forhold. Troen er en dynamisk, ikke en stationær størrelse. Jeg er aldrig blevet spurgt, om jeg er troende. Hverken da jeg søgte mit nuværende og hidtil eneste præsteembede eller af nogen i menigheden. Det kunne jo være, fordi menighedsrådet ikke har været interesseret i min eventuelle tro, eller fordi man har syntes, at det var et grænseoverskridende spørgsmål. Det kunne jo også være, fordi menigheden søndag efter søndag med egne ører har kunnet konstatere, at præsten er lige så troende eller lige så lidet-troende, som man selv er. Det er måske ikke så tosset at opdage, at præsten også er et menneske, der har sit at slås med. Selve ordet troende har jeg et noget anstrengt forhold til. Man kan jo være troende på mange forskellige måder. Jeg har mødt mange stærkt troende på mangfoldige måder. Troende kommunister. Troende ateister. Troende miljø- og dyreforkæmpere. Muslimer er som regel troende, enkelte i meget håndfast retning. Slige eksempler falder nok udenfor ovennævnte stillingsopslag. Man må gå ud fra, at der søges efter en troende sjælehyrde af udpræget kristelig observans. Men hvad vil det nærmere sige at være troende? Kan man måle det? I debatten har der været anført forskellige argumenter og betragtninger i sagen. Jeg citerer nogle af dem alle hentede fra Kristeligt Dagblad den 23. januar 2013 (rigtigt gættet få dage før deadline på dette nummer af kirkebladet): Der står ingen steder (i præsteløftet), at præsten aflægger løfte på at tro. Det ville også være ret absurd, eftersom troen ikke er noget, man forudsætter at have kontrol over (Ulla Morre Bidstrup, lektor på Pastoralseminariet, som alle vordende præster skal igennem, før de kaster sig ud i gerningen). Præsten forpligter sig til at forkynde evangeliet i loyalitet over for kirkens bekendelsesgrundlag, så menigheden kan genkende evangeliet i hans forkyndelse. I præsteløftet stilles der ikke nogen krav om præstens personlige tro, men det forudsættes, at præsten selv tror på den treenige Gud. Gyldigheden af de kirkelige handlinger står og falder dog ikke med præstens personlige tro. Handlingerne er fuldt ud gyldige, selv om præsten har mistet troen, fordi evangeliet står over præstens tro (Kristine Garde, retsteolog og tidl. sognepræst). Det er udtrykkeligt en del af den lutherske forståelse af præsteembedet, at præsten ikke nødvendigvis er troende. Afgørende er forkyndelsen af evangeliet og formidlingen af dåb og nadver. Det er Guds ord, der virker i kirken, ikke præstens tro (Svend Andersen, prof., dr.theol.). Jeg har én gang været ude for, at et menighedsråd spurgte, om deres kommende præst nu også var et troende menneske. Jeg svarede, at det gik jeg ud fra. Ellers måtte det da være utåleligt at være præst (Kjeld Holm, biskop). Præstestillingen er en særlig stilling, og man kan ikke bestride præsteembedet uden at tro på det, man skal forkynde. Selvfølgelig har alle præster et forhold til kristendommen (Viggo Mortensen, prof. emeritus). Troen er ikke en præstation. Man kan ikke forpligte noget menneske til at tro, for troen er ikke en viljessag. Det er en gave, Gud giver os Det, man kan kræve af præsten, er, at han har respekt for troen og for det menneske, der tror Det forudsættes, at der er tale om et menneske, der tror, men troen er ikke 3

4 noget, der kan måles eller dokumenteres (Karsten Nissen, biskop). Der synes altså at være en udbredt enighed blandt de lærde om, at det er en noget kluntet og betænkelig formulering i stillingsopslaget at forlange, at præsten er troende. Noget helt andet er så, om det ligefrem er ulovligt. Det mener Lisbet Christoffersen, professor ved Roskilde Universitet og en af landets førende eksperter i kirkeret: I et ansættelsesforhold kan menighedsrådet ikke lægge vægt på det personlige forhold til Gud og søge en troende præst. Dette synspunkt er der dog ikke enighed om blandt jurister og gejstlige. Hvorom alting er, har sagen rejst en for mig at se nyttig diskussion om tro. Hvad er det for en Gud, vi som kristne tror på? Det spørgsmål har hele mit voksne liv optaget mig. Efter mere end 27 år som præst faktisk i stigende grad. I tro og tvivl. Nogle gange ret uafklaret, men bestandigt i dialog med mine menigheder, som ikke forventer en fiks og færdig facitliste, men udfordringer, provokationer, eftertanke først og fremmest vedkommenhed og aktualitet. Jesus Kristus har altid været drivmidlet i mit trosliv, og et af mine identifikationspunkter er faderen til den søn, som Jesus helbreder fra at være besat af en ond ånd (Markus 9,14-29). Ham, som udbrød: Jeg tror, hjælp min vantro!. Derfor kan der ikke herske tvivl om, at en præst naturligvis ikke i længden magter at bestride sit job uden et personligt tros- og bønsliv. Hvis et sådant aldrig indfinder sig, skal han finde sig en anden bestilling. Forkyndelsen bliver en ørkenvandring. Der gives stene for brød, og Herrens menighed lider. Det holder ikke en meter. I den forstand er der brug for mange flere troende præster, som kan bidrage til kirkens liv og vækst. Summa summarum: forstanden kan sige nej, nej nok så mange gange, men hjertet svarer: ja, ja, ja! Troen er ikke noget, vi selv kan frembringe. Den er en ren gave. Tak for det! Torsten Dam-Jensen Kirkernes besøgsvenner har nu eksisteret i vore sogne i 20 år og trives stadig fint. Det er mennesker, som har fået tid og lyst til at komme på besøg hos et andet menneske, der sidder en del alene og gerne vil have lidt afveksling og mere personkontakt i sin hverdag. Besøgsven og vært hygger sig sammen, går måske en tur, udveksler erfaringer eller deler andre oplevelser. Og venskaber stiftes til gensidig glæde. Hvornår og hvor tit man mødes, aftales måske fra gang til gang, som det nu passer begge parter. For tiden hører vi desværre fra flere, som gerne vil have en besøgsven, end vi kan tilgodese. Derfor: Er du den, der har et par timer tilovers, evt. et par gange eller tre om måneden og har lyst til at bruge dem i samvær med et menneske, der sidder lidt mere alene end ønsket, så hører vi meget gerne fra dig, så at vi kan tage en foreløbig snak om muligheder og betingelser. Else Vejlgaard Inger Grønbæk Tlf Tlf Lørdagsklubben - et nyt tiltag i Osted sogn Som noget helt nyt indbydes til Lørdagsklubben i Stalden ved Osted Præstegård. Lørdagsklubben er åben den første lørdag i hver måned fra kl til Alle er velkomne til at deltage i de spændende arrangementer, der afholdes i vore dejlige sognefaciliteter. Det er tanken, at arrangementerne skal spænde vidt dog alle med relation til det budskab, kirken står for. Fra relevante kunstudstillinger til aktiviteter for børn og unge. Fra filmforevisninger til salmeværksted. Fra musikeftermiddage til? Der er foreløbig planlagt arrangementer i Lørdagsklubben på følgende datoer: 6. april, 4. maj, 1. juni og 6. juli Hvis du har idéer til Lørdags-klubben, er du altid velkommen til at kontakte sognepræsten. Det nærmere program for arrangementerne er ikke helt på plads endnu, men vil fremgå af hjemmesiden, dagspressen og ved opslag. 4

5 Arrangementer i Osted og Allerslev Højskoleaften Torsdag den 14. marts taler Gudmund Rask Pedersen ud fra titlen Jeg har ladet mig fortælle. Aftenens foredragsholder er sognepræst og forfatter. Han har udgivet flere bøger og artikler om forholdet mellem litteratur og kristendom. Hans seneste bog fra 2011 bærer samme titel som foredraget og har fået meget fine anmeldelser, bl.a. i Kristeligt Dagblad, som skrev følgende: Gudmund Rask Pedersen er en guldgrube, ja en skattekiste af gode fortællinger. Det er sjældent, jeg har læst en andagtsbog, der i den grad har fængslet og tiltalt mig. Her er stof til en hel vinter. Foredraget begynder kl og foregår på Osted Fri- og Efterskole. Det koster 40 kr. at deltage. Kaffen betales særskilt. For 26. gang Skærtorsdagsarrangement i Osted kirke og Stalden Torsdag den 28. marts samles vi endnu engang til det traditionsrige skærtorsdagsarrangement. Vi begynder i Osted kirke kl og fortsætter samværet i Stalden, da vi har fået lovning på, at de sædvanlige køllestegere også i år giver en hånd med. Efter middagen vil Poul Kragelund fortælle. Han er tidligere postbud og lærer, har i de sidste 12 år været foredragsholder og har stået for kulturvandringer i Hovedstaden. Aftenens emne er Storm P. satire og humor. Storm P. opfattes tit som nationens morsomme mand, og enhver festtaler med respekt for sig selv er i stand til at citere ham forkert! Men hvem var han egentlig, denne Peddersen fra Sokkelund Herred? De fleste kender hans finurlige Fluer, sære opfindelser, slagfærdige vagabonder og elskelige Grog-historier. Færre kender ham nok som seriøs maler, ætsende satiriker og begavet humorist. Vi skal høre om Storm P.s liv og levned og se eksempler på hans store alsidighed som kunstner. Det koster kr. 50,- for maden plus drikkevarer. Tilmelding skal ske til sognepræsten senest søndag 24. marts på tlf eller km.dk. gamle Osted Præstegårds brand i 1879, bl.a. ud fra retsprotokollen. Arrangementet foregår on location, dvs. på Osted kirkegård. Vi mødes foran indgangen til kirken. Efterfølgende bydes på en forfriskning. Fredagstræf i Stalden - Dines Bogø om Flammen og Citronen Fredag den 3. maj dagen før fejringen af befrielses-aftenen i kommer Dines Bogø til Stalden ved Osted Præstegård. Hvem var Flammen og Citronen i virkeligheden? - Hvornår blev de aktive i modstandskampen? - Giver Ole Chr. Madsens spillefilm fra 2008, Flammen og Citronen et korrekt billede af deres liv og de dramatiske dage i oktober1944, hvor de blev dræbt? - Blev de stukket til tyskerne, eller var det et sammentræf af ulykkelige omstændigheder? Forfatteren Dines Bogø (f. 1944) har gennem mange år interesseret sig for mindre kendte begivenheder med relation til besættelsen. Under foredraget, der er ledsaget af mange fotos, vil han fortælle om nogle af de oplysninger, han har fundet i hengemte arkivmapper eller har fået ved samtaler med folk, der havde en direkte viden. På kan man læse mere om hovedpersonerne. Orgeljazz i Osted kirke Tirsdag d. 7. maj kan man opleve en jazzkoncert med Hammondorglet i centrum, når trioen bestående af Kjeld Lauritsen, Jan Harbeck og Espen Laub von Lillienskjold spiller i Osted kirke. Musikken spænder fra Duke Ellingtons Sacred Kirkegårdsvandring Den gamle præstegårds brand 1879 Lørdag den 27. april kl vil sognepræst Torsten Dam-Jensen som et led i Lejre Kulturdage fortælle om den 5

6 Concerts over gospels til smukke ballader og danske sange. Jazz med respekt for kirkerummet og tilpasset kirkernes særlige akustik. Organisten Kjeld Lauritsen spiller på det store Hammond A100. Han er en af pionererne inden for orgeljazz i Danmark og har bl.a. indspillet en række Cd er i eget navn og med The Organizers. Tenorsaxofonisten Jan Harbeck modtog prisen for årets jazz CD i 2009 for balladealbumet In the Still of the Night og Bent Jædig prisen I Hans lyriske spil høres desuden med Monday Night Big Band, Ib Glindemanns Orkester og mange andre. Trommeslageren Espen Laub von Lillienskjold er garant for, at musikken swinger - også i pianissimo. Har spillet i en årrække med bl.a. Lillian Boutté, Klüvers Big Band, Matthew Herbert Big Band og Willy Egmose Trio. Koncerten begynder kl , og der er gratis adgang. Sangaften i Stalden den 4. juni Som tidligere afholder Osted menighedsråd i 2013 to sangaftener under ledelse af kirkens organist Camilla Donovan. Det plejer at være festlige aftener, hvor alle får rørt stemmebåndende. Den første aften er tirsdag d. 4. juni. Det bliver en aften om gøgl. Vi vil synge sange og salmer, der handler om at akrobatik, klovneri, underholdning og livets store teater. Naturligvis vil der også være tid til, at deltagerne vælger sange selv. Osted menighedsråd håber, at mange vil have lyst til at synge i Stalden. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lyst og nysgerrighed til at synge kendte og ukendte sange sammen med andre. Aftenen begynder kl , og der er gratis adgang. To 200-årsfødselarer Søren Kierkegaard og Richard Wagner I år markerer vi 200-året for to store internationale navne. En dansk filosof og en tysk komponist. Den første er vores egen Søren Kierkegaard, som lod sig føde den 5. maj Det markerer vi med et arrangement i Munkehuset onsdag den 22. maj kl Aftenens foredragsholder er Sørine Gotfredsen, som vil fortælle om sit personlige forhold til Søren Kierkegaard. Hun er sognepræst ved Jesuskirken i Valby, dertil en kendt debattør og foredragsholder. For et par år siden debatbogen Den åndløse dansker, hvor hun ofte nævner Kierkegaard som en stor inspirator. Aftenens foredrag bærer titlen: At forandres med Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard kan nemlig ændre et menneskes liv. Gennem ny indsigt i glæden, kærligheden, synden og troen lærer man, hvordan man må miste sig selv for i alvor at vinde sig selv. Med Kierkegaards tale om Gud og den enkelte bliver vores moderne menneskesyn og forestilling om styrke vendt på hovedet, og hans læser får et nyt syn på sit eget liv. Både det, der allerede er levet og det, der skal komme. Foredraget tager udgangspunkt i Sørine Gotfredsens nye bog om Søren Kierkegaard. Den anden jubilar er den tyske komponist Richard Wagner, som kom til verden den 22. marts Føromtalte Kierkegaard holdt meget af Mozart, men om han også havde et positivt forhold til Wagners musik, er mere tvivlsomt. Vi markerer Wagners fødsel ved et foredrag af den store danske Wagner-kender, Henrik Nebelong, i Munkehuset tirsdag den 1. oktober kl Mere herom i næste kirkeblad. 6

7 Kommende arrangementer Ud over de ovenfor omtalte arrangementer kan vi allerede i god tid meddele, at vi i efteråret 2013 har tænkt os at afholde: - Fredagstræf i Stalden den 20. september - Sogneaften i Munkehuset tirsdag den 1. oktober - Koncert i Osted tirsdag den 22. oktober - Fredagstræf i Stalden den 6. december. Ord til eftertanke Om ansvar: Nok et citat, denne gang fra en israelske forfatter Amos Oz. Han skriver: Ifølge en af nutidens moderigtige diskurser er ondskaben et konglomerat. Systemer er onde, regeringer er onde, ansigtsløse institutioner styrer verden for deres egen skumle vindings skyld, Enkeltpersoner kan ikke være onde i den oprindelige betydning...du og jeg er altid rare mennesker. Djævelen er altid samfundets institutioner. Efter min mening er dette etisk kitsch, siger altså Amos Oz. Med andre ord ynder vi at flytte ansvaret for verdens dårligdom over i selve systemet, mens menneskene skam da er både gode og søde i det mindste alle vi, der kun er små fisk. Men det er iflg. Oz moralsk plat. For systemerne er ikke noget i sig selv. De har intet andet liv end det, vi tilfører dem ved vores følgagtighed og accept. De kan blive morderiske, men det skyldes ikke, at en dæmonisk, ydre magt har besat dem, men hidrører alene fra os selv. Så alvorligt er ansvaret. Selvfølgelig kan ansvaret gradbøjes, men ikke, at vi alle har del i det. At ville fralægge sig denne meddelagtighed er så at sige den grundlæggende forbrydelse den, der med Jesu heftige ordvalg afgør, om man har djævlen til far eller gud. Thorkild Grosbøll, Ugudelige prædikener, Forlaget ANIS 2009, s Om Gud som dybet: Hvis ordet Gud ikke betyder noget videre for Dem, så oversæt det og tal om dybderne i Deres liv, om kilden til Deres væren, om det, der ligger Dem dybest på sinde, om det, De uden noget forbehold tager alvorligt. Måske må De, for at kunne gøre det, glemme alt det fastslåede, De har lært om gud, måske endog selve ordet. For hvis De ved, at gud betyder dyb, ved De meget om ham. Så kan De ikke kalde Dem selv ateist eller ikke-troende, for De kan ikke tænke og sige: Livet har ikke nogen dybde! Livet selv er overfladisk! Selve tilværelsen er kun overflade! Hvis De kunne sige det i fuldt alvor, ville De være ateist, men ellers er De det ikke. Den, der kender til dybet, kender til Gud. Paul Tillich ( ), tysk-amerikansk teolog. Om kirkens liv og vækst Det er næppe nogen overdrivelse at sige, at mange søgende mennesker finder kirken overfladisk og snakkesalig. De forlader kirken, fordi den ikke har plads til dem. De længes efter troens dybdedimension. De savner stilheden, mysteriet, fordybelsen. De er ikke ude efter flere ord om Gud, bedre forklaringer og elegante formuleringer. De vil selv vandre i troens landskaber, sanse mysteriet og skue sammenhængene. (Notto Thelle, citat fra Baggrund for Lokal Kirkeudvikling, udgivet af Kirkefondet november 2012) Gud har givet os sit ord gennem skurke og gudløse mennesker (Martin Luther). Jeg er bange for, at kirken fortsætter med at tro, at den lever, mens den langsomt dør. Dør kirken i Vesten så langsomt, at den tror, den lever? (Knud Jørgensen, citat fra Baggrund for Lokal Kirkeudvikling ). Nyt menighedsråd i Osted sogn Der er den 30. januar 2013 indleveret en liste til Roskilde Stift med navne og adresser på seks nye medlemmer af Osted menighedsråd: - Allan Baunehøj Jensen, Baunehøj Alan Bohn, Flintebjerg 22 - Hjarne Bjergager Jensen, Hovedvejen Erik Henning Bidstrup, Langetoften 12 A - Børge Lundskov Larsen, Mannerupvej 44 - Frank Damgaard Jørgensen, Hovedvejen

8 r og aktiviteter Marts-Juni 2013 Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 3. marts 3. søndag i fasten 10. marts Midfaste 14. marts Torsdag 17. marts Mariæ Bebudelsesdag 19. marts Onsdag 20. marts Onsdag 24. marts Palmesøndag 28. marts Skærtorsdag 29. marts Langfredag 31. marts Påskedag 1. april 2. påskedag 7. april 1. s. e. påske 9. april Tirsdag 14. april 2. s. e. påske 21. april 3. s. e. påske 23. april Tirsdag 26. april Store Bededag 27. april Lørdag 28. april 4. s. e. påske 3. maj Fredag Osted Friskole Højskoleaften Osted Friskole Fællesgudstjeneste og fernisering Koncert med Christian Lilholt Ældreformiddag Påskegudtj. for Bøgebakken Babygudstjeneste og fællesspisning Marianne Larsens længe på Glimvej Fællesgudstjeneste og kirkespisning Liturgisk gudstjeneste Fællesgudstjeneste og påskefrokost Aftensang Foredrag: Preben Brandt om Byen og Social ulighed Lejre Kulturdag. Det rullende vejkors kunst, Bellman og bøn. Et kunstprojekt gård Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste ILJ Historisk kirkegårdsvandring Stalden, Osted Fredagstræf. Dines Bogø om Flammen og Citronen 8

9 5. maj 5. s. e. påske 7. maj Tirsdag 9. maj Kr. himmelfartsdag 12. maj 6. s. e. påske 19. maj Pinsedag 20. maj 2. pinsedag 22. maj Onsdag 26. maj Trinitatis søndag 2. juni 1. s. e. Trinitatis 9. juni 2. s. e. Trinitatis 16. juni 3. s. e. Trinitatis 19. juni Onsdag 23. juni 4. s. e. Trinitatis 30. juni 5. s. e. Trinitatis 7. juli 6. s. e. Trinitatis Orgeljazz med Kjeld Lauitsen, Jan Harbeck og Espen Laub von Lillienskjold Munkehuset Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Døvegudstjeneste Fællesgudstjeneste Pinsegudstjeneste for Bøgebakken) Sogneaften. Sørine Gotfredsen om Kierkegaard Børnekirke for de 3-5 årige Bøgebakken Jazz og Messe Marts-Juni Børnekirke for de 3-5 årige : Marianne N. Kristensen : Torsten Dam-Jensen Kirkekaffe Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkebil til gudstjenester Kirkebilen kan bestilles til gudstjeneste og foredrag i eget sogn og til gudstjeneste og foredrag i de tre andre sogne. r og aktiviteter 9

10 Arrangementer i Rorup - Glim Kristian Lilholt live Kirkekoncert i søndag den 17. marts kl Und dig selv en tur i Kristian Lilholts musikalske univers. Denne eftermiddag fyldes af tonerne fra Lilholts righoldige repertoire. Det kan gå hurtigt, det kan gå langsomt, det kan være på dansk eller engelsk, eller helt uden ord. Vi kommer rundt i hele paletten ved denne koncert. I fx den instrumentale genre er Kristian Lilholt uofficiel danmarksmester. Han matcher internationale navne som Enya og Mark Knopfler. Med sig har Lilholt sit faste personale: Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Efter langt over 500 fælles koncerter i ind og udland, er Lilholt, Virenfeldt & Jørgensen blevet et velfungerende, gennemmusikalsk, rørende og ikke mindst underholdende koncert bekendtskab, som stille og roligt har fundet sin helt egen niche i dansk showbizz. Letflydende kommunikation i øjenhøjde, og musik og sange med højt til loftet. Kristian Lilholt har levet som professionel komponist og musiker i hele sit voksne liv, og har 10 udgivelser i eget navn bag sig, samt et par håndfulde slidstærke hits, skrevet til og med broderen Lars. I sensommeren 2012 udkom Kristian Lilholts prestigeprojekt, kunstboksen LAND, som er en kunstnerisk rejse gennem årstidernes danske landskab i maleri, musik, lyrik & film. På musiksiden medvirker bl.a. Nanna Lüders, Benjamin Koppel, Michala Petri, Lise Dandanell o.m.a. Selvfølgelig også Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Ved koncerten vil nogle af LAND sangene blive fremført. Entre 125 kr. ved indgang medbring gerne rede penge. Dørene åbnes ½ time før koncertstart. Der kan købes billetter forud hos: Hans Dabelsteen, Gøderupvej 22, Gøderup efter aftale på Fernisering i Sognehuset Søndag den 17. marts. Lise Thorup. Efter gudstjenesten kl. i er der fernisering af Lise Thorups malerier. Lise er 61 år og bor i Malmø, men har familie i Danmark - heriblandt en kusine i Rorup sogn. I det daglige arbejder hun med reklame, men også som billedkunstner. Om sin kunst fortæller hun: I öjeblikket arbejder jeg mest med abstrakt og halvabstrakt acrylmaleri. Mit störste projekt var et väggmaleri i Malmö på 8x4 meter. Jeg elsker at experimentere med form, farve og udtryk og maler udfra fölelser og stemninger. Hun glæder sig til at udstille i Sognehuset. Se eventuelt mere på Lise Thorups hjemmeside: Ældreformiddag i og Sognehuset Tirsdag den 19. marts kl inviteres ældre og Bøgebakken til gudstjeneste og til kaffe og hyggeligt samvær i Sognehuset. Babysalmesang i og Sognehuset Onsdag den 20. marts kl i kirken og fællesspisning i Sognehuset. Påskefrokost i Sognehuset. 2. påskedag efter gudstjenesten kl. i. Påskefrokost med alt godt fra bagerens brød, slagterens pålæg og Osted Mejeris oste. Tilmeld jer til en hyggelig og fornøjelig frokost senest Langfredag. Betal 50 kr. på dagen. 10

11 Foredrag med Preben Brandt Nyt mødested! Tirsdag den 9. april kl i Marianne Larsens længe på Glimvej 7, Glim. Preben Brandt er kendt af de fleste som fortaler for de udstødtes sag. Et livslangt engagement for de socialt udstødte har ført til, at han har stor viden og erfaring fra hjemløseproblematikken. Utallige er de bestyrelser og tænketanke han har været med i. Seneste har han skrevet bogen: BYEN - Og social ulighed. I den retter Preben Brandt, dr.med. i psykiatri og leder gennem mange år af Projekt Udenfor, et kritisk blik på København som moderne storby. En storby skabt til den arbejdsomme middelklasse. Det spændende er, at han sætter boligen under debat - vores ret til en bolig og byens forskellige boligformer fra det mest attraktive til slet ingen bolig. I foredraget vil han først og fremmest fokusere på uligheden. Mennesker der ikke kan overholde byens uudtalte spilleregler, bliver sat udenfor. De er uønskede, de foruroliger og provokerer os. Hvad skal samfundet gøre, og hvad kan vi gøre. Der er aftensang kl i. Husk telegrammer og konfirmationer i Rorup og på Bededag, Kristi Himmelfartsdag og søndag den 12. maj. Se datoer og navne på hjemmesidens forside. Oplev Lejre Kulturdage helt på hovedet Kirkerne i Lejre Provsti er med igen i år. Oplev Det rullende vejkors. Kunst, Bellman og bøn. tirsdag den 23. april kl Installationskunster Lisbet Fabricius Johannsen lader vejkorset rulle. Et par af Bellmans viser synges og spilles af henholdsvis Nicholaj Siltan, rimsmed og Bakke-sanger og Allan Sjølin, prisvindende alsidig klassisk guitarist. Præsterne Cecilie Schackinger og Marianne Kristensen fortolker korset. Der er fri entré. Kunstinstallationen kan ses i frem til den 5. maj. Jazz og Messe på Bøgebakken Onsdag den 19. juni kl Jazz og gudstjeneste flettes sammen i Dagcentret denne eftermiddag. Jazzbandet Blå Mandag gæster plejehjemmet sammen med sognepræst Marianne Kristensen. Børnekirke for de 3 til 6-årige Søndag den 16. juni kl i samt søndag den 23. juni kl i. n bygges op trin for trin med en kort fortælling ved alteret og et par dejlige salmer. Husk at give børnene en pude med hjemmefra. 11

12 Kirkegårdens priser I januar viste Danmarks Radio DR1 en programserie i syv afsnit med titlen: Du skal dø. Anders Lund Madsen filmede og interviewede mennesker og familier gennem de etaper, som både dødserkendelsen og begivenheden kaster af sig. Det var programmer med titler som: Du skal dø, Om du skal dø, Den sidste nadver, Det sidste suk, Æret være mit minde og Hvad kroppen gemte. Artiklen hér tager afsæt i, hvad der sker efter døden. Temaet er ganske jordisk; det handler i det følgende ikke om opstandelsen, men om kirkegården. Når et menneske dør fra os, er der i sagens natur ikke mere at gøre, alligevel oplever de fleste, at der er mange praktiske beslutninger oven i chok, tårer og tab. Hvad betaler man for, når man er medlem af Folkekirken? En del af det, som optog Anders Lund Madsen, var spørgsmålet om, hvad det koster at komme herfra. Svaret er ikke entydigt, for det afhænger af, hvor man dør og hvilken begravelse de pårørende vælger og det er meget individuelt. I Lejre Provsti er en gravplads på kirkegården gratis. Om det er et kistegravsted eller et urnegravsted, så koster det ikke noget at erhverve et gravsted. Det koster heller ikke noget at lade kisten stå i kapel i dagene fra dødsfaldet til begravelsen, og det koster heller ikke noget at holde en gudstjeneste. Det er også gratis at vælge en kirkegård på tværs af sognegrænserne i Lejre Provsti. Forudsætningen for, at det er gratis, er medlemskab af Den Danske Folkekirke og bopæl i Lejre Kommune. Det, der koster på kirkegården, er de planter, som man vælger til gravstedet og de efterfølgende års renholdelse og pleje af gravstedet. Vælger man selv at renholde gravstedet, så er der ingen årlige regninger at betale. Hækken rundt om gravstedet er en del af kirkegårdens anlæg og holdes derfor af kirkegårdens graver. Fællesgraven og urnegrave med plade i plæne er servitutbelagte anlæg. Ikke medlemmer Et gravsted på kirkegården for ikkemedlemmer af Folkekirken, skal der betales for. Priserne kan ses nedenfor. Ikke medlemmer har mulighed for at bruge kirkens kapel, men ikke kirken. Aftaler herom aftales med kirkeværgen. Kapellerne er små på vores kirkegårde, en større afsked må derfor foregå i Østre Kirkegårds Kapel i Roskilde. Bedemand En bedemand er uundværlig. Han hjælper med at løse opgaver som kørsel, kistevalg, lægge afdøde i kiste, arrangere blomster m.m. Meget kan gøres af de pårørende selv, men bedemanden ved, hvad der er af opgaver, der skal tages hånd om; men det koster naturligvis. Den personlige afsked Når et menneske dør fra os, er det vigtigt at afskeden bliver personlig. Mange dør på sygehuset og personalet er trænet i at spørge ind til de pårørende om hvorledes, de ønsker det næste forløb. Skal der tændes levende lys og lægges en blomst i de foldede hænder, skal vinduet åbnes, så ånden med vinden og Guds engle kan stige til himmels? Hver lille handling bliver et symbol, et ritual, som troen og håbet hæfter sig ved. Det levende lys er symbolet på Guds nærvær, og blomsten er symbolet på livet efter døden. Som rosen, der skyder af korsets rod. 12

13 I dødens skygge Når døden er en realitet, har afdøde afsluttet sin rejse ind i døden, de pårørende følger på vej som kvinderne da de gik ud til Jesu grav. Dagene fra dødsfaldet og til begravelsen er en vandring i dødens skygge, men det er en uundgåelig strækning at træde ind på og være i. En strækning er vejen til kirkens kapel. Man kan køre efter rustvognen eller vente på kirkegården. Graveren ringer med kirkens klokker, når rustvognen er at se. Kandelabrene tændes med levende lys i kapellet og ved skumringstid tændes lyset også i kirken. Det er en god skik at bære afdøde i kapel. I kapellet synger man måske Dejlig er jorden eller Til himlene rækker og beder Fadervor sammen. Flaget er på halv. Det er som regel de nærmeste, som helt privat følger den døde. Det sker samme dag som dødsfaldet, eller dagen efter. Der er nogen, som ikke ønsker, at deres afdøde skal ligge i kirkens kapel. En varm sommerdag kan det nu også være problematisk, for kroppen går i forrådnelse og kirkens kapeller er ofte uden kølersystem. Bedemanden kører derfor kisten til Østre Kirkegaard Kapel, som har kølerum og kisten bringes direkte til kirken et par timer før begravelsen finder sted. Den kirkelige handling En anden strækning er vejen til kirken. Mellem tre og otte dage efter dødsfaldet skal begravelsen eller bisættelsen holdes. Den kirkelige handling har til formål at tale de pårørende ud af dødens skygge og ind i livet igen gennem forkyndelsen af det levendegørende håb, at den døde nu lever i Guds virkelighed, så vi i tillid hertil og med Guds fred kan give slip på afdøde. Minder om afdøde kommer frem i den afsked som enhver selv må forme. Den tredje strækning er de pårørendes genindlemmelse i de levendes midte, at tage livet op igen, så det må opstå af døde også for de levende. Begravelsen slutter på kirkegården med de tre skovlfulde jord og ordene: af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå og fra klokketårnet høres de ni bedeslag. Bisættelsen begynder med de ni bedeslag og slutter med jordpåkastelsesritualet i kirken. Når rustvognen efter en bisættelse kører med kisten til krematoriet bliver der ringet med kirkeklokkerne efter stedets skik. Vi ringer med den lille klokke indtil vi ikke længere kan se rustvognen. Blomsterne fra begravelsen og bisættelsen lægges på gravstedet. Når jorden er sunket og har sat sig om kisten, kan gravstenen sættes på graven. Valg af gravsted På den ny kirkegård i Rorup har menighedsrådet anlagt forskellige gravtyper. Det store bed med stauder under paradisæbletræerne er ét stort begravelsesbed. Urnen sænkes ned i jorden midt mellem blomsterne og en gravsten af en bestemt type og hældning kan rejses på stedet. Godt og vel en uge efter bisættelsen kan urnen afhentes på krematoriet. Sammen med graveren kan familien sænke urnen ned i urnegraven. Hullet dækkes og stenen kan som regel sættes på graven med det samme. Det følgende viser priserne inkl. moms. Erhvervelse af gravsted og gravningen er momsfrit. Marianne N. Kristensen 13

14 Prisliste Lejre provsti, gældende pr. 01/ Pleje og vedligehold 1 kisteplads ,25 2 kistepladser ,00 Ekstra kisteplads ,00 1 urnegravsted ,00 Servitutbelagte anlæg Anonym plæne 1 urneplads...200,00 1 kisteplads...200,00 Græsgrav med plade 1 kisteplads...400,00 2 kistepladser...800,00 Ekstra kisteplads ,00 Urnegravsted...400,00 Skovkirkegård 1 kisteplads...300,00 2 kistepladser...600,00 Ekstra kisteplads ,00 Urnegravsted...300,00 Grandækning 1 kisteplads ,50 2 kistepladser ,75 Ekstra kisteplads...163,75 Urnegravsted...453,75 Partiel grandækning 1 kisteplads...241,25 2 kistepladser ,50 Ekstra kisteplads...108,75 Urnegravsted ,50 Ovenstående priser er ved årlig regning Kranse og blomster Forårsblomster Pr. stk...13,75 Sommerblomster Pr. stk...13,75 Erhvervelse af gravsted 1 kisteplads...199,50 2 kistepladser ,00 3 kistepladser ,50 Urnegravsted...151,50 Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads...199,50 2 kistepladser ,00 3 kistepladser ,50 Urnegravsted...151,50 Tilskud til medlem af folkekirken udenfor kommunen 1 kisteplads...99,75 2 kistepladser...199,50 3 kistepladser ,25 Urnegravsted...75,50 Fornyelse af gravsted 1 kisteplads ,00 Urnegravsted...76,00 Begravesesudgifter Gravkastning ,00 Gravkastning, barnegrav ,00 Urnenedsættelse ,00 Tilskud til medlem af folkekirken Gravkastning ,00 Barnegrav...842,00 Urnenedsættelse ,00 Tilskud til medlem af folkekirken udenfor kommunen Gravkastning ,00 Barnegrav ,00 Urnenedsættelse...416,00 Hjælp til en ny alterdug Kan du sy, væve eller kniple og har du lyst til at fremstille en alterdug til, så ring til mig! Den ene af de to duge til alteret i er så slidt, at de store huller i den ikke kan lappes. Alterbordet dækkes med både levende lys og blomster i vaser og dugene bliver derfor vasket og renset og det slider på dem. IHS Den anden af de to alterduge er syet og broderet af Tove Henriksen, hvis ægtefælle for adskillige år siden var menighedsrådsformand. Den er stadig fin og intakt. Den er broderet med et Jesusmonogram, som er et monogram for Jesu navn og titel. Tre Jesusmonogrammer på rødmeleret baggrund prydede i en række år antependiet, forsiden af alterbordet. Under kirkens restaurering i 1990 erne valgte menighedsrådet at afdækkes de bagvedliggende malerier, som vi kan se i dag. IHS er en latinsk forkortelse af Jesus, Hominum Salvator, det betyder: Jesus, menneskets Frelser. Det kan også hentyde til de ord, der lød til Konstantin den Store før sejren ved den milviske bro: In hoc signo (vinces) som betyder: ved dette tegn skal du sejre. Det midterste billede på antependiet forestiller den sejrende Kristus, som holder tre fingre i vejret som et symbol på sejr. Jesusmonogrammet gav også inspiration til skoleelever fra Allerslev Skole, som i forbindelse med altertavlens restaurering lavede et stort lerkors med billeder fra Jesu frelserhistorie. Det store kors hænger i dag som vægdekoration i kirkens kapel. Menighedsrådet og jeg håber, der er damer i sognet som vil være med til at sætte personlig præg på en ny alterdug. Marianne N. Kristensen, tlf Menighedsrådsmøder Rorup Menighedsråd holder møde i Sognehuset kl den 13/3, 10/4, 8/5 samt 12/6. Glim Menighedsråd holder møde i Sognehuset kl den 20/3 samt 15/5. 14

15 Navne og adresser Osted og Allerslev kirker: SOGNEPRÆST Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre. Tlf Træffes bedst kl tirsdag - fredag Mandag fri. Præstesekretær: Kirkekontoret, Byvejen 30 A. Ena Nielsen Træffes tir og tors MENIGHEDSRÅD: Osted Menighedsråd: Formand: Kirsten Irene Juul.Tlf Næstformand: Nils Frederiksen. Tlf Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen. Tlf Kirkeværge: Ragnhild Hansen. Tlf Allerslev Menighedsråd: Formand: Kurt Bierbum Tlf Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen. Tlf Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen. Tlf Personale ved Osted og Allerslev kirker: Graver ved gård: Paul Sander Hansen, Kontor: Byvejen 30 B, Osted, 4320 Lejre. Tlf Mandag fri Gravermedhjælper: Anders Laage-Petersen Graver ved gård: Bruce W. Kiely Tlf Gravermedhjælper: Marianne Riis Diener Organist: Camilla Donovan. Tlf Kirkesanger: Henrik Rasmussen. Tlf Rorup og Glim kirker: SOGNEPRÆST: Marianne N. Kristensen Rorupvej Lejre. Tlf Træffes bedst kl Torsdag bedst kl Mandag fri. Præstesekretær: Vedr. sagsbehandling på kirkekontoret. Ena Nielsen tlf MENIGHEDSRÅD: Rorup Menighedsråd: Formand: Jens-Erik Mogenstrup. Tlf Kirkeværge: Leif Høgsvig. Tlf Kontaktperson: Jens Larsen Tlf Glim Menighedsråd: Formand: Vilhelm Thorst. Tlf Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen. Tlf Kontaktperson: Ane Stallknecht. Tlf Personale ved Rorup og Glim kirker: Graver ved gård: Rikke Stengade. Tlf Telefontid bedst tirsdag fredag kl Graver ved gård: Kirsten Jensen. Tlf Træffes efter aftale. Telefontid bedst tirsdag fredag kl Organist: Vakant. Kirkesanger: Nicholaj Siltan. Tlf HJEMMESIDER: Hjemmeside: 15

16 bagsiden Vort modersmål det har så mild en klang Dansk er et svært sprog, og mange gange kan man undre sig over ofte utilsigtede formuleringer, der gerne vil kolportere et udsagn, men tit på morsom vis pakker det ind på en lidt ubehjælpsom måde. I en lægejournal kunne man f.eks. læse følgende om en patient: Moren er kendt som skøge i byen men har siden efteråret gået på teknisk forberedelseskursus. Eller fra en psykiatrisk journal: Patienten oplyser, at der er tendens til sindssyge i familien, bl.a. var en oldefar komponist. Men vi i den klerikale verden skal såmænd ikke slå os for voldsomt for brystet; vi kan sagtens være med. De følgende eksempler er taget fra det udmærkede fagtidsskrift ORGLET, hvor de bliver samlet under rubrikken Klip. Fyns Amts Avis: Forud for orgelindvielsen var imidlertid gået en hektisk time. Tullebølle Lillekor kom til kirken for at øve forud, og de blev mødt af en gennemtrængende røg og lugt i kirken. Den stammede fra formentlig hovedsageligt nymalede radiatorer, der for første gang blev varmet op. Når der skrues op for sådanne nymalede radiatorer, sker der ting og sager. Men piberne [det står der] fra Tullebølle vidste råd. Op med døre og vinduer, og så blev der ellers viftet med alt, der kunne vifte. Ikke mindst var de lange nederdele til god brug i den sammenhæng. De kjoleviftende var et syn, der måske nok ville have fået selv en biskop til at løfte øjenbrynene. Herning Folkeblad: Den unge organistinde er bestemt ikke kedelig. 37 år, ugift og åben for tilbud. Det må du meget gerne skrive, siger Birthe V.. med et glimt i øjet. Det bliver nok først og fremmest hende, der får glæde af orgeludvidelsen. Umiddelbart vil man ikke kunne se forskel. Ringkøbing Amts Dagblad: Stillingen som organist ved Sønderhå Kirke er ledig til besættelse pr. 1. august Der kræves ingen særlige kvalifikationer. Fyns Stiftstidende om naturister: Vi har alle slags folk her lærere, præster og bistandsmodtagere. Dér går der for eksempel en organist men det kan du ikke se, når han ikke har tøj på. Kristeligt Dagblad: Senest er orglet i Nørrelandskirken i Holstebro blevet restaureret. Sammen med hustruen Inger, naturligvis. Organistbladet: Aftenens foredrag er åbent for menighedsråd samt øvrige ansatte. Finn Graunbøl Smil Pastor D. C. Prior ved Vor Frue Kirke var kendt som en pudsig og ejegod original, der ofte helt utilsigtet kom til at sige overraskende, chokerende ting. Han havde i en årrække, efter at være blevet enkemand, en husbestyrerinde, som en skønne dag gik hen og døde. I sin begravelsestale over den trofaste pige sagde Prior bl. a.: - Karoline, du var en god pige, og vi vil savne dig meget i alle retninger, mine sønner og jeg. Men du skulle ikke dvæle hos os længere, thi en større Herre kaldte ad dig og sagde: Kom, Karoline, kom! 16

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1.092,68 1097,05 1103 Pleje

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Pleje og vedligehold. Momsbelagt

Pleje og vedligehold. Momsbelagt Pleje og vedligehold Momsbelagt 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1103 Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser Ja 1104 Pleje og vedligeholdelse

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Træerne vokser ikke ind i himlen Men de vokser ud i luften, som vi ånder og ned i jorden til de døde, som vi savner. Og det er alt nok. Søren Ulrik Thomsen

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01 Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1097,05

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere