Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn"

Transkript

1 En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn

2 Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side 5 Obligatorisk legat Priser Urnenedsættelse Kistebegravelse Gravstedstyper: Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Traditionelle Urnegravsteder Plæne med Anlæg Traditionelle Kistegravsteder Plæne med plade Ukendt/Anonym plæne Skov afd. Kontakter vedr. kirkelige anliggender Medarbejdere på kirkegårdene Kontaktoplysninger vedr. kirkegårdene Dette hæfte er lavet for at give en samlet forklaring på de begreber man kan støde på når man skal vælge et gravsted, og hvilke økonomiske konsekvenser valget har, samt en gennemgang af hvad det er, der rent praktisk sker på kirkegården ved urnenedsættelser og kistebegravelser. De gravstedstyper vi har til rådighed på kirkegårdene er også beskrevet.

3 Fredningstid På begge kirkegårde er fredningstiden 20 år for urner og 30 år for kister. Efter udløbet af fredningstid kan man, som regel, få forlænget gravstedet for perioder af minimum 5 år. I ukendtes plæne bliver gravstederne ikke forlænget. Ved planlagte omlægninger af kirkegården kan man også komme ud for at man ikke kan få forlænget sit gravsted. Prisen for 5 års forlængelse af et urnegravsted er kr. 129,45 Tilsvarende er det kr. 258,80 for et kistegravsted med 2 pladser. Legat. Betaling af renholdelse/vedligeholdelse af et gravsted for en længere årrække på én gang kaldes på kirkegården for et legat. Legaterne indbetales til stiftet som administrerer beløbene og tilbagebetaler til sognets kirkekasse i årlige afdrag samt renter. Der kan ikke laves legat, der løber kortere tid end til udløbet af fredningstiden og ikke for en kortere periode end 5 år. F.eks: Hvis der er 8 år til udløbet af fredningstiden, kan man lave legat på 8 år, men hvis der lige er kistebegravet én i gravstedet, vil fredningstiden først udløbe om 30 år, og så kan man ikke lave legat på mindre end 30 år. 3

4 Obligatorisk legat. I Ukendtes plæne, Plæne med Plade og Skovkirkegården samt for kistenedsættelser i Plæne med Anlæg er der obligatorisk legat. Det betyder at man SKAL betale til vedligeholdelse af området (Græsplæne, Plader eller Skov) i en periode af fredningstiden længde. Beløbene fremgår senere ved de respektive gravstedstyper. Priserne. Alle priser der er nævnt her, er 2015-priser og bliver reguleret i 4. kvartal hvert år. Legatpriserne bliver udregnet månedsvis, så ved en kistebegravelse i januar 2014 vil fredningstiden gå til Legatet vil komme til at lyde på 30 år og 10 måneder. Derfor er det cirka priser, der er skrevet, da det vil variere fra gang til gang afhængig af hvornår på året at legatet bliver lavet. Urnenedsættelse er nogen der ønsker at deltage. Efter bisættelsen bliver kisten kørt til krematoriet og nogle dage derefter kommer urnen til kirkegården, sædvanligvis leveret af bedemanden. Fra kirkegården kontakter vi den pårørende, som er underskriver på dødsanmeldelsen, umiddelbart efter, at vi har fået urnen. Der aftaler vi så tidspunkt for urnenedsættelsen, hvis der

5 Hvis, der er nogen der vil være med ved urnenedsættelsen, mødes vi, som regel ved graven, hvor urnen bliver stillet ved hullet, og der bliver spurgt, om nogen af de pårørende ønsker at sætte urnen ned. Den eller de løfter så urnen ned i hullet ved hjælp af et lille bånd, der sidder fast i urnen. Efter et øjebliks stilhed vil de pårørende blive spurgt, om de ønsker at overvære dækning af graven. Derefter går kirkegårdens repræsentant hen for at hente maskinen med materialer til at dække hullet med. Nogen venter og vil gerne være der, mens hullet bliver dækket, andre går en tur på kirkegården imens. Der er også nogen, der ikke ønsker at blive, og så vil vi lægge evt. blomster hen på graven når den er dækket. Hullet er ca. 80 cm dybt og urnen er ca. 30 cm. høj. Kravet er at der skal 0,5 m jord over urnen. Vi genbruger dog ikke jorden fra hullet, men fylder sand i den første ca. ½ m og kommer muld i resten. Sand fordi det kan komprimeres, så jorden ikke synker efterfølgende, hvilket især er en fordel i plænerne, da det ellers bliver ujævnt efter nogen tid. En urnenedsættelser tager ikke lang tid, 2-10 min, afhængig af, om de pårørende har noget at spørge om, eller ønsker at synge en salme eller lignende, efter nedsættelsen. Kistebegravelse Ved kistebegravelse er handlingen i kirken stort set som ved en bisættelse. Uden for kirken, hvor rustvognen ville holde ved en bisættelse, holder i stedet en katafalk (som er en forhøjning til anbringelse af en ligkiste i forbindelse med begravelsesceremonier), som i 5

6 denne sammenhæng er med hjul, så dem der bærer kisten kan nøjes med at trække i håndtagene på kisten. Hvis der ikke er så langt til gravstedet undlades katafalken og erstattes med et par bukke, hvis det er nødvendigt at vende kisten En af kirkegårdens ansatte venter ved katafalken og hjælper med at få kisten placeret rigtigt på katafalken, går med til graven og sørger for at kisten bliver vendt rigtigt og firet forsvarligt ned på plads i graven. Regelen er: at hovedenden skal være mod vest, så for at få det til at passe vil det være forskelligt, om man kører forbi eller stopper inden den gang, som graven er på. Derfra løftes kisten igen og bæres ind ad gangen, og ved gravstedet går bærerne op på gangplankerne (se billede t.v.) på begge sider af graven. På tværs af graven, hvilende på gangplankerne, ligger 2 årer som hos os er firkantede aluminiumsrør som kisten bliver sat ned på. Hele vejen fra kirken har kirkeklokken ringet, men når kisten bliver sat på årerne (aluminiums stænger som kisten står på, over graven) stoppes klokken og når de 4 bærere, der skal fire kisten ned i graven, har fået sat rebene (der er en krog i enden af rebet) fast i kistens håndtag, bliver de bedt om at løfte lidt, så årerne kan tages ud, og bærerne bliver derefter bedt om at sænke kisten langsom ned, imens klokken slår 3 x 3 bedeslag. Derefter overtager præsten med bl.a. jordpåkastelse, fadervor og velsignelse og der synges en salme. Når alle pårørende er væk fra gravstedet, går vi i gang med at dække graven. Ligesom ved urnerne kommer vi sand

7 ned først. Her dog kun rundt om kisten, da kirkegårdenes jord kan være noget knoldet og derfor svær at få ned i den smalle sprække, der er ved siden af kisten. Jorden ligger i en kasse, som på billedet herover, som står i umiddelbar nærhed af graven. Jorden bliver taget med en minilæsser og hældt i graven. De første skovlfude tømmes nænsomt evt med håndkraft for ikke at skade kisten. Vi stamper ikke, men lader naturen (regn fra oven) gå sin gang, og der kan derfor gå 2-4 måneder, inden graven med sikkerhed kan anlægges. Der går mange år, inden kisten giver efter, og derefter mange år inden jorden, igen ved hjælp af regn, trænger ned i kisten og derved efterlader et hulrum over kisten. Dette hulrum vandrer langsom op mod jordoverfladen, formet som en hvælving, og man kan være uheldig at træde igennem når jordlaget er nede og være cm tykt. Det er dog meget sjældet at dét sker. I de fleste tilfælde opdager pårørende eller kirkegårdspersonalet at der er blevet et mindre hul i jordoverfladen på cm. Hvis der er legat på gravstedet, når det sker, stamper vi jorden sammen, så godt vi kan, i hullet, og fylder op med jord og reetablerer anlægget og kommer ral på. Uden beregning p.g.a legatet, så de pårørende ikke nødvendigvis opdager, det er sket. Hvor der ikke er legat, ringer eller skriver vi til pårørende for at gøre opmærksom på, at det er sket og aftaler evt. om vi skal gøre noget ved det eller, de selv gør. 7

8 Gravstedstyper Urnegravsteder Erhvervelse i fredningstiden kr. 517,80 Pris for urnenedsættelse i: kr. 517,64 Ingen obligatorisk betaling for vedligeholdelse. I Grejsdalen er urnegravstederne uden forhække på Hover kirkegård er urnegravstederne med forhæk. På Grejsdal Kirkegård er der en afd. kun afgrænset af sten (Ølandsbrud på højkant) Afdelingen ligger ved trappen mellen kirken og Grejsdalsvej. Der er kun 3 små rækker, 23 gravsteder. På urnegravsteder må der plantes på hele gravstedet men sådan at planterne ikke ødelægger hækkene eller går ind over nabogravstederne. Gravsten må generelt max være 75 cm høje og planter max 130 cm høje. Alternativ: Plæne med anlæg side 9

9 Plæne med anlæg. Erhvervelse af gravsted i Plæne m/anlæg i fredningstiden: Urner kr. kr. 517,80 Kister kr. kr. 776,70 Her er obligatorisk legat men kun for kister ( ca ,-). Pris for kistebegravelse : kr ,50 Gravstenene må ikke være højere end 70 cm over jorden og ikke over 70 cm brede, da den sammen med brostens kanterne i begge sider ikke må overstige 1 m. Her er det muligt at nedsætte både kister og urner som Plæne med Plade Ukendtes Plæne Plæne med anlæg. Denne forholdsvis nye gravsteds type er fremkommet p.g.a. tendensen i gennem de sidste årtier med flere kremeringer og dermed færre kistebegravelser, som også fjerner det store behov for alm. kistegravsteder. Som nævnt ovenfor kan denne plæne bruges til de gammelkendte former: Ukendt Plæne og Plæne med Plade både i urner og kister samtidig med, at man kan blive kistebegravet uden at skulle have et alm. kistegravsted med det vedligeholdelseskrav, der følger med der. Hvis man vælger kistebegravelse og ønsker et anlæg, er vedligholdelsen væsentlig mindre og dermed også billigere, hvis man ønsker at overlade det til kirkegården. Alternativ: Ukendtes Plæne side 12 Skovkirkegård side 13 Plæne med Plade side 11 9

10 Alm. Kistegravsted Erhvervelse af 1 kisteplads: kr. 776,70 Erhvervelse af 2 kistepladser: kr ,80 Pris for kistebegravelse : kr ,51 Der kan vælges 1 eller 2 kistepladser På et kistegravsted kan man, næsten, gøre som man vil. Der er ikke nogle restriktioner med hensyn til størrelsen eller udformningen af gravsten, og man må også plante. hvad man vil. Det eneste er, at hvis planterne bliver så store eller brede, at de rører thujahækkene, vil vi forlange at planterne bliver udskiftet eller stammet op. Derudover kan man jo efter behag lægge trædefliser, lave bed af diverse stentyper, lægge ral eller flis på, eller man kan plante bunddækkende planter over det hele. Da der ingen obligatorisk legat er på denne type gravsteder er gravstedsejeren selv ansvarlig for alt så som renholdelse af gravstedet, fjernelse af visne buketter beskæring af planter, plantning af blomster og grandækning. Man har også pligten til at sørge for at gravstedet bliver rettet op i tilfælde af at kister sætter sig, få suppleret rallet med nyt og rette gravsted og anlæg ved større og mindre jordsætninger. Alternativ: Plæne med anlæg side 9

11 Plæne med Plade Erhvervelse af gravsted i Plæne m/plade i fredningstiden: Urner kr. kr. 517,80 Kister kr. kr. 776,70 Her er obligatorisk legat (Urne ca. kr ,-, Kiste ca ,-) ved nedsættelse i plæne med plade. I plænen med Plader, skal pladerne have målet: 40x60 cm. Der må ikke sættes plastikvaser ("kræmmerhus"), plastikblomster eller planter med jord/potteplanter. Afskårne blomster må derfor enten lægges på gravstenen eller sættes i dertil beregnede, nedgravede granitvaser. I Hover er der få pladser til kistebegravelser i den ordinære afd. Til Plæne med Plade. I Grejsdalen vil kistebegravelse i Plæne med Plade foregå i afdelingen Plæne med Anlæg, Afd. A Alternativ: Plæne med anlæg side 9 Ukendtes Plæne side 12 Skovkirkegård side 13 11

12 Ukendtes Plæne Også kaldet anonym plæne. For urner gælder: Erhvervelse i fredningstiden ca. kr. 517,8 Pris for urnenedsættelse: kr. 517,64 Her er obligatorisk betaling (ca. kr ,-) ved nedsættelse i ukendtes plæne.. Der skal betales for 20 år. For kister: Erhvervelse i fredningstiden kr. ca. 776,70 Gravning og tilkastning af grav kr ,51 Legat, 30 år kr.: ca ,- Der skal betales for 30 år. Fredningstiden kan ikke forlænges. Der må kun lægges blomster på det anlæg der er beregnet til det (kors eller cirkel af chaussésten). Plastik blomster og vaser vil blive fjernet. Blomster/planter med jord vil blive fjernet. Hvis man vælger at få sin pårørende sat ned i Ukendtes Plæne vil man, som ved alle andre urnenedsættelser, få mulighed for at være med ved urnenedsættelsen. Det ukendte eller anonyme i denne forbindelse er udelukkende overfor fremmede, altså det at man ikke kan finde vedkommendes navn ved at gå rundt på kirkegården og kikke. Man skal ved valg af Ukendtes Plæne være opmærksom på førnævnte regler der vil blive håndhævet. Samtidig skal det også overvejes, om man vil komme til at savne ét bestemt sted at lægge blomster evt. muligheden for at sætte vaser, figurer, lys eller andet. I så fald skal man måske se på alternativer: Alternativer kan være : Skovkirkegård side 13 Plæne med Plade side 11 Plæne med anlæg side 9.

13 Skovkirkegård Erhvervelse for 1 fredningstid: Urner kr. kr. 517,80 Kister kr. kr. 776,70 Pris for urnenedsættelse : kr. 517,64 Pris for kistebegravelse: kr ,51 Urnegravsted ca. kr ,- 1 kisteplads ca. kr ,- Der er obligatorisk betaling for vedligeholdelse: Der skal sættes natursten, max 50 høj og 70 bred, ikke forarbejdet ud over indgravering af skrift. Man må lægge blomster ved gravstenen, men ikke plante noget. Kirkegården sørger for påskeliljer i skovbunden og anemonerne kommer af sig selv. Alternativer kan være : Plæne med Plade side 11 Plæne med anlæg side 9 13

14 Kontakter vedr. kirkelige anliggender Her er de personer du kan komme i kontakt med i forbindelse med bisættelser og begravelser. Kirkekontoret Åbent mandag til fredag kl :30 samt torsdag 17-18:30 Hover Kirkeveje 76, 7100 Vejle Kordegn Kirsten Hovmøller Tlf Kordegnevikar Niels Damgård Sognepræst: Søren Due, Træffes man.-tors. kl samt mandag kl , fredag fri. Tlf Sognepræst: Jeanette Boye Köenig, mandag fri Tlf / Organist: Hanne Jessen Horsens Kirkesanger

15 Medarbejdere kirkegårdene Her er de personer du kan støde på i forbindelse med bisættelser og begravelser og i øvrigt på kirkegårdene: Henrik Sørensen Gartner, er både på Grejsdal og Hover kirkegårde Ansat Juni 1994 Oluf Bang Jakobsen Flexjob, er både på Hover og Grejsdal Kirkegårde Ansat juli 2005 Anne Marie Kofoed-Hansen, Gartner, passer Grejsdal Kirkegård, Ansat januar 2012 Tlf Mette Maretti Funder Gartner, passer Hover kirkegård. Ansat marts 2015 Tlf Karl Johan Gabel Kirkegårdsleder Ansat juli

16 Kontaktoplysninger Kirkegårdskontoret i Grejsdalen. Tlf Træffes mandag til fredag kl. 09:00 til 09:30 samt efter aftale på begge kirkegårde. Mail: Hjemmeside: Kirkegårdsleder Karl Johan Gabel kan træffes på Mail: Kan også træffes aftener og weekends efter princippet: Tager han den forstyrrer man ikke. Tlf til Hover kirkegård (Mette) , ingen fast træffetid. Mail til Hover kirkegård:

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 KIRKEGÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Januar 2011 31. årgang 1

KIRKE GÅRDEN Januar 2011 31. årgang 1 KIRKEGÅRDEN Januar 2011 31. årgang 1 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag. Hvad alle skal vide

Grundbogen til Sidste Søndag. Hvad alle skal vide Hvad alle skal vide Dette kapitel beskriver de regler som alle der deltager ude til Sidste Søndag skal kende. Det indeholder fire afsnit som beskriver fire forskellige dele af reglerne. Det første afsnit

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Afskeden med barnet DETTE NUMMERS TEMA

Afskeden med barnet DETTE NUMMERS TEMA DETTE NUMMERS TEMA Afskeden med barnet Tekst: Pia Riedel, kommunikationsmedarbejder, Landsforeningen Spædbarnsdød Foto: Creas Temaet i dette medlemsblad drejer sig om afskeden med det døde spædbarn. Midt

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Til JORD SKAl Du BlivE

Til JORD SKAl Du BlivE + DØDEN 2015 + Helsingør stift #4 2015 Til JORD SKAl Du BlivE JEG TAGER DET SOM DET KOMMER DET uafvendelige Af JORDEn SKAl Du igen OPSTÅ TiDEn ER ET BEDRAG MinDESMÆRKER i virkeligheden lad OS TAlE OM DØDEn

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN September 2011 31. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere