TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/ Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan GÆLDENDEN PR. 1. febr TAKSTGRUPPE I INDENBYS. Ved "indenbys" forstås alle personer, der er bosat inden for Holbæk kommunes grænser og er medlem af folkekirken, her medregnes også personer, som har været bosiddende i Holbæk Kommune, men har haft sidste bopæl på plejehjem uden for kommunen TAKSTGRUPPE II UDENBYS. Ved "udenbys" forstås alle personer, der er bosat uden for Holbæk kommunes grænser og er medlem af folkekirken. TAKSTGRUPPE III IKKE-FOLKEKIRKEMEDLEMMER. Ved "ikke-folkekirkemedlemmer" forstås alle personer, såvel inden for, som uden for Holbæk kommune, der ikke er medlem af folkekirken. I II III Inden- Uden Ikke-folkebys bys Kirkemedlem 1. BARNEDÅB Søndag og hverdage Benyttelse af kirken, inkl.varme, lys og reng. gratis 1.770,- Ingen Ved kormedvirken pr. kormedlem gratis 625,- Ingen Pyntning aftales med kirketjener/graver efter regning. 2. BRYLLUP Søndag og hverdage Benyttelse af kirken, inkl.varme,lys og reng. gratis Ved kormedvirken pr. kormedlem gratis 625,- Orgelspil 625,- Korsang 625- Ringning 156,- Andet: Pyntning aftales med kirketjener/graver efter regning. Lys til stolerækker kr. 7,00 incl. moms. 3. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE FRA KIRKE EL. KAPEL Ved normal begravelse/bisættelse omfatter højtideligheden, ringning, lys, varme, org- gælder el, kor og rengøring. (kirke & kapel i system) kun Når det er kirken skal der være 2 timer imellem Kapeller højtideligheder Hverdage (Margr.+ Stk. Nikolai) gratis 1.249, ,- " modtagelsesrum Margrethe-Kapellet 416,- 937,- Lørdage og søndage (Margr.+Skt.Nikolai) 625, , ,- modtagelsesrum Margrethe-Kapellet 521, Udlægning af blomster se særlig takst. Ekstra pyntning af kirken aftales med kirketjener/graver efter regning. Begravelser og bisættelser kan ikke ske Påskedag, Pinsedag og Juledag. Seneste tidspunkt for en begravelse på kirkegården er kl I perioden 1/11-1/4 dog kl Foregår begravelseshandlingen uden for kirkegården er seneste ankomsttidspunkt til kirkegården kl Fra 1/11-1/4 dog kl Seneste tidspunkt for en bisættelse er kl

2 side 2 I II III Inden- Uden Ikke-folkebys bys Kirkemedlem 4. BEGRAVELSE. Gravning af graven, stampning og tilkastning samt graven og jordbunken tildækkes med grønt klæde eller gran, blomster udlægges på gravstedet,når højtideligheden finder sted ved kirkegården. Begr.fredag kl beregnes 2 mand á 1 time i overarb. Hverdage, børn/voksne fra 11 år ,- " børn fra 0-10 år incl. gratis gratis gratis Lørdage og søndage " børn/voksne fra 11 år ,- " børn fra 0-10 år incl. 625,- 625, ,- Gravning i dobbelt dybde, ekstra , Udgravning til nedbæring efter efter efter regning regning regning 5. LIGBRÆNDING SAMT MODTAGELSE AF KISTEN Nye grundtakster pr tillagt 1,5 % pr.20/4-12 Hverdage, børn/voksne fra 10 år 2.412, , " børn 3 10 år , , ,- " " " 0-2 år incl. 609,- 609, Lørdage og søndage, børn/voksne fra 10 år 2.939, , ,- børn under 10 år , ,- 6. ERHVERVELSE AF KISTE GRAVSTEDER. Ved begravelse forlænges/erhverves gravstedet svarende til en fredningsperiode (20 år) for en eller to gravpladser efter ønske: Enkelt plads 3 m2 gratis 1.600, ,- Dobbelt 6 m2. gratis 3.200, ,- Ønskes der yderligere pladser betales Pr. gravplads ( 3 m2) (Erhvervelse) gratis 1.600, ,- FORNYELSE af kiste gravsteder er beregningsgrundlaget pr. gravplads pr. år 80,- 80, Enkelt plads 3 m2 i 20 år 1.600, , ,- Dobbelt " 6 m2 i 20 år 3.200, , ,- Yderligere pr. plads 3 m2 i 20 år 1.600, , ,-

3 Side 3 I II III Inden- Uden Ikke-folkebys bys Kirkemedlem 7. ERHVERVELSE AF URNE GRAVSTEDER. Ved urnenedsættelse i gravsteder forlænges/ erhverves urnegravstedet svarende til en fredningsperiode d.v.s 10 år. gratis Ovenstående er gældende for urnegravsteder fra 1-2 m2. Bestemmelsen gælder også for kistegravsteder Indtil 6 m2 hvori nedsættes urner. Ved erhvervelse af urnegravsteder er beregnings- Grundlaget pr. urnegravsted 1-2 m2 pr. år gratis 40,- 80,- d.v.s. i 10 år gratis 400,- 800,- URNENEDSÆTTELSE 521, ,- FORNYELSE AF URNEGRAVSTEDER Ved fornyelse af urnegravsteder 1-2 m2 Er beregningsgrundlaget pr. år 40,- 40,- 80,- d.v.s. i 10 år 400,- 400,- 800,- Fællesgrav for små børn Skt. Nikolai kgd. 1 1/2 m2 alt incl. 10 år (begravelse) gratis 400,- 800,- 0-2 år incl.- Ligbrænding-se takst ovenfor. urnenedsættelse URNEFLYTNING Administrativt tillæg (beløbet er incl.moms) 220,- 220,- 220,- Opgravning af urne ,- 677,- Nedgravning af urne ,- + ny urne

4 side 4 I II III inden- Uden- Ikkefolke 9. ASKEFÆLLESGRAVEN. bys bys kirkemedl. nedlagt (Der kan nedsættes efter ansøgning,hvis tilknytning) Arealet er udlagt i græs. Ingen afmærkning af gravstedet. Buketter og kranse skal henlægges på den ved fællesmonumentet værende blomsterplads. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms 2.603, , ,50 Nedsættelse af urnen 521,- 521,- 677,- 10. KISTEFÆLLESGRAVE. Arealet er udlagt i græs. Kirkegården bestemmer gravstedets placering, iøvrigt i henhold til særlig servitut for afdelingen. Liggesten må udlægges i græsniveau. Ved begravelse erhverves/forlænges gravstedet svarende til en fredningsperiode (20 el. 30 år) for en eller to gravpladser (3 el. 6 m2). Enkel gravplads 3 m2 20 år gratis 1.600, ,- Dobbelt " 6 m2 20 år gratis 3.200, ,- Andel i afd. fælles anlæg v/3 m2 i 20 år + moms , ,- Andel i afd. fælles anlæg v/6 m2 i 20 år + moms , , ,- 11. FÆLLESGRÆSGRAVE. (BIRKEPLÆNEN) Arealet udlagt i græs, urnegravstederne er fællesgræsgrave i størrelsen 1 m2. Liggesten må udlægges i græsniveau. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms , ,- Jernurne ,- 286,- 10 år. 400,- 400,- 800,- 12. NEDSÆTTELSE AF URNE I GRAVSTED. Pyntning med grønt samt ordning efter nedsættelsen Urnenedsættelse i gravsteder aftales med Kirkegårds kontoret, mandag-fredag Fredningstiden for urner er 10 år, bestemmelsen gælder for jernurner, keramikurner, o.l.

5 side 5 I II III 13. ENGLEDALEN AFD. A1 Inden- uden- Ikkefolkebys bys kirkemedlem Gravstederne i Engledalen er placeret i grupper af 6-7 gravsteder i hver gruppe, hvor der kan vælges et eller flere gravsteder alt efter ønske. Cirklen (gruppen) består af chaussésten og stauder (skovbeplantning). Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms , ,- (888.-) Nedsættelse af urne ,- 677,- 10 år. (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 800,- 14. ENGLEDALEN AFD. A2. (taget i brug 2/7-07) Gravstederne i Engledalen er placeret i grupper af 6-7 gravsteder i hver gruppe, hvor der kan vælges et eller flere gravsteder alt efter ønske. Cirklen (gruppen) består af chaussésten og stauder (skovbeplantning). Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms , ,- 10 år. (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 800,- 15. VALNØDDELUNDEN AFD. B1. Gravstederne i Valnøddelunden er placeret i grupper af 6-7 gravsteder i hver gruppe, hvor der kan vælges et eller flere gravsteder alt efter ønske. Cirklen (gruppen) består af chaussésten og stauder (skovbeplantning). Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms , ,- 10 år. (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 800,-

6 side 6 I II III Inden- Uden- ikke-folke Bys bys Kirkemedl. 16. VALNØDDELUNDEN AFD. B2. (Taget i brug d.???) Gravstederne i Valnøddelunden er placeret i grupper af 6-7 gravsteder i hver gruppe, hvor der kan vælges et eller flere gravsteder alt efter ønske. Cirklen (gruppen) består af chaussésten og stauder (skovbeplantning). Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms 3.645, , ,- Jernurne , Nedsættelse af urne ,- 677,- 10 år. (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 650,- 17. GRÆSGRAVE AFD. C1. (Afløser for Birkeplænen) Arealet er udlagt i græs.i det tidlige forår dannes et løgtæppe med påskeliljer og pinseliljer, som afløses af pæon (bonderoser) og i efteråret af høstanemoner i baggrunden (I denne periode kan det være svært at se gravstenene). Liggesten må udlægges i græsniveau. Der må ikke anbringes kræmmerhuse m.v. der er synlige over græsniveau. Der nedsættes et rør til kræmmerhuse til blomsterbuketter. (som på Birkeplænen). Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms 3.645, , ,- (888.-) Jernurne ,- 286,- Nedsættelse af urne 521,- 521, år (Ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg). 400,- 400,- 800,-

7 18. GRÆSGRAVE AFD. C2. (Afløser for Birkeplænen) Arealet er udlagt i græs.i det tidlige forår dannes et løgtæppe med påskeliljer og pinseliljer, som afløses af pæon (bonderoser) og i efteråret af høstanemoner i baggrunden (I denne periode kan det være svært at se gravstenene). Liggesten må udlægges i græsniveau. Der må ikke anbringes kræmmerhuse m.v. der er synlige over græsniveau. Der nedsættes et rør til kræmmerhuse til blomsterbuketter. (som på Birkeplænen). Side 7 I II III Inden- Uden- ikkefolke Bys bys kirkemedl. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms , (888.-) Jernurne , Nedsættelse af urne 521, år (Ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg). 400,- 400,- 800,- 19. GRAVSTEDER I BUSKBEPLANTNING VED SØEN D2 + D1 (D1 sidst taget i brug) Gravstederne er 1x2 meter og sælges kun som dobbelte urnegrave med plads til 4 urner. Gravstederne er beliggende i busk beplantning mellem stauder og bundbeplantning. Området er velegnet, hvis der ønskes individuelle gravsteder med særlige monumenter. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms , ,- Jernurne 286,- 286, Nedsættelse af urne , år (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 800,-

8 Side 8 I II III Inden- Uden- ikkefolke Bys bys kirkemedl. 20. GRAVSTEDER I afdeling F i række med monument tvang. (Ny afd ). Gravstederne er 2 x 2 meter og sælges kun som dobbelte urnegrave med plads til 8 urner i en fredningsperiode på 10 år. De bagerste gravsteder har baggrund af skovbeplantning og en taxhæk som kant mod skovbeplantningen. Gravstederne kan kun vælges, hvis man samtidig vælger det monument, som står på graven ved erhvervelsen. Området er velegnet, hvis der ønskes individuelle gravsteder med særlige monumenter. Monumenterne er udvalgt af billedhugger Erik Heide, som også har lavet det lille bronzerelief, som er på gravstenen. Bronzebogstaver og polerede sten tillades ikke. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms 3.645, ,- Jernurne ,- 286,- 10 år (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 800,- GRAVSTEDER I afdeling F Gravstederne er udlagt i en række. Gravstederne er 1 x 1 meter med plads til 4 urner i en fredningsperiode på 10 år. Arealet er udlagt i græs med Lavendler bagved monum. Gravstederne har en baggrund af Taxhæk. Bronzebogstaver og polerede sten tillades ikke. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms ,- Jernurne ,- 286,- 10 år (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 800,-

9 side 9 I II III Inden- Uden- ikke-folke Bys bys kirkemedl. 22. GRAVSTEDER I AFDELING G Gravstederne er 1x2 meter og sælges kun som dobbelte urnegrave med plads til 4 urner. Arealet er udlagt i græs med vedbend omkring monument. De bagerste har skovbeplantning som baggrund. Området er velegnet, hvis der ønskes individuelle gravsteder med særlige monumenter. Der må kun opsættes granitvaser til buketter. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms , ,- 10 år (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 800,-

10 Side 10 I II III Inden- Uden- ikke-folke Bys bys kirkemedl. 23. GRAVSTEDER I AFDELING K1 ASKEFÆLLESGRAVENS AFLØSER. Gravstederne er 1x1 meter med plads til 2 urner i en fredning periode på 10 år. Arealet er udlagt i græs. Gravstederne kan fornyes. Der må ikke lægges gravsten på. Granpyntning, granitvaser, plastikblomster, m.v. tillades ikke. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms 3.645, , ,- (888.-) Nedsættelse af urne 521,- 521, år (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg). 400,- 400,- 800,- 24. GRAVSTEDER I AFDELING K2 ASKEFÆLLESGRAVENS AFLØSER. Gravstederne er 1x1 meter med plads til 2 urner i en fredning periode på 10 år. Arealet er udlagt i græs. Gravstederne kan fornyes. Der må ikke lægges gravsten på. Granpyntning, granitvaser, plastikblomster, m.v. tillades ikke. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms 3.645, , ,- 10 år (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg). 400,- 400,- 800,-

11 25. GRAVSTEDER I AFDELING L1 ANEMONESTIEN. Side 11 I II III Inden- Uden- ikke-folke Bys bys kirkemedl. Gravstederne er 1x1 meter og med plads til 2 urner. Gravstederne er beliggende i skovbeplantning Med vilde skovplanter specielt anemoner, Herudover vilde blomster der normalt forekommer i skoven. Afdelingen er beplantet med forskellige skovtræer. Gravstederne ligger i skovbrynet og det er Bevidst at det er urteagtige blomster. Der vil forekommer mange bibelske planter, i den udstrækning det er muligt at indpasse det naturligt i beplantningen Monument på graven er en LÆRKESTAMME, alle Gravstedsejere tilbydes en lærkestamme, men Det er ikke noget krav. På Lærkestammen Sættes en støbt bronzeplade med navn, i stil Med de øvrige i samme område efter given forskrift. Påsætning af bronzeplade er IKKE et krav. Man kan vælge kun at have stammen. (Stammen kan også vælges fra iflg. HH). (stenhuggers pris på plade kr incl.moms og bogstaver. (en enhed man støber). Der må kun opsættes granitvaser til buketter. Andel i afdelingens fælles anlæg 10 år + moms 3.645, , ,- (888.-) Jernurne ,- 10 år (ved fremkøb + andel i afd.fælles anlæg) 400,- 400,- 800,-

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6 KIRKEGÅRDEN December 2012 32. årgang 6 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Juni 2012 32. årgang 3

KIRKE GÅRDEN Juni 2012 32. årgang 3 KIRKEGÅRDEN Juni 2012 32. årgang 3 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2

Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2 Gravplads for mennesker Besvarelse af opgavealternativ 2 Indhold Kirkegårde i dag placering s.4 organisering s.6 behov s.7 menneskesyn s. 11 natursyn s. 12 andre trosretninger s. 13 Gravplads for mennesker

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 KIRKEGÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere