BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD"

Transkript

1 BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar december 215

2 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem af folkekirken Roskilde Kommune: Her forstås alle personer, der er medlem af folkekirken og har bopæl inden for Roskilde Domprovsti. Medlemmer af folkekirken, boende uden for Roskilde Domprovsti, der enten har ægtefælle/samlever/registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegårdene i Roskilde Domprovsti, ligestilles med borgere i Roskilde Domprovsti. Medlem af folkekirken Uden for kommunen: Her forstås alle personer, der er medlem af folkekirken, men har bopæl uden for Roskilde Domprovsti. Ikke-medlem af folkekirken: Her forstås alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, uanset om de har bopæl i Roskilde Domprovsti eller ej. I venstre side af skemaet står kostprisen anført og efterfølgende det tilskud, som Roskilde Domprovsti Provstiudvalg har godkendt. I højre side står anført det beløb, som kunden skal betale. ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER 31 (momsfri) ERHVERVELSE. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted, som ved en forlængelse af brugsretten, og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal år det pågældende gravsted er fredet. For ikke-medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for én kistegravplads/urnegravsted (2 pladser) selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken. Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til 2 år for en kiste og 1 år for en urne fra det år, gravstedet tages i brug til et ikke-medlem af folkekirken. Erhvervelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift - og vedligeholdelsesudgifter. 3. Rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belægning m.v. ved hjemfald.

3 ERHVERVELSE AF KISTEGRAVE I 2 ÅR MEDLEM AF FOLKEKIRKEN BOSAT I ROSKILDE KOMMUNE Kostpris Tilskud Kunde betaling 1 Kistegravplads 2 Kistegravpladser Pr. kistegravplads yderligere 1 Anonym kistegravplads MEDLEM AF FOLKEKIRKEN BOSAT UDENFOR ROSKILDE KOMMUNE Kostpris Tilskud Kunde betaling 1 Kistegravplads 2 Kistegravpladser Pr. kistegravplads yderligere 1 Anonym kistegravplads IKKE - MEDLEM AF FOLKEKIRKEN Kostpris Tilskud Kunde betaling 1 Kistegravplads 2 Kistegravpladser Pr. kistegravplads yderligere 1 Anonym kistegravplads ERHVERVELSE AF URNEGRAVE I 1 ÅR MEDLEM AF FOLKEKIRKEN BOSAT I ROSKILDE KOMMUNE Kostpris Tilskud Kunde betaling Urnegravsted (2 pladser) Urnegravsted (3 pladser) Urnegravsted (4 pladser) Urnefællesgrav (1 plads) MEDLEM AF FOLKEKIRKEN BOSAT UDEN FOR ROSKILDE KOMMUNE Kostpris Tilskud Kunde betaling Urnegravsted (2 pladser) Urnegravsted (3 pladser) Urnegravsted (4 pladser) Urnefællesgrav (1 plads) IKKE - MEDLEM AF FOLKEKIRKEN Kostpris Tilskud Kunde betaling Urnegravsted (2 pladser) Urnegravsted (3 pladser) Urnegravsted (4 pladser) Urnefællesgrav (1 plads)

4 32 (momsfri) FORNYELSE. Fornyelse af et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udløb. Undtaget er dog gravpladser i fællesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i forbindelse med en regulering af kirkegården. Fornyelse kan ske for henholdsvis 5, 1 eller 2 år. En fornyelse af et gravsted betales efter gældende takst. FORNYELSE Fornyelse 5 år Fornyelse 1 år Fornyelse 2 år KISTEGRAVE: 1 Kistegravplads 2 Kistegravpladser Yderligere kistegravpladser URNEGRAVE: Urnegravsted (2 pladser) Urnegravsted (3 pladser) Urnegravsted (4 pladser) Fornyelse af et gravsted omfatter: 1. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift - og vedligeholdelsesudgifter. 33 (momsfri) BRUGSPERIODE. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode betales der et forholdsmæssigt beløb. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. Fredningstiden for en kiste er 2 år ved Svogerslev Kirkegård. Fredningstiden for en urne er 1 år ved Svogerslev Kirkegård.

5 ÅRLIGE AFTALER VEDR. GARTNERISKE YDELSER 34 (incl. moms) ÅRLIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for følgende beløb pr. år: GARTNERISKE YDELSER PÅ ÅRLIG REGNING Kistegravsted 1 gravplads Kistegravsted 2 gravpladser Over 2 gravpladser Yderligere pr. plads Pleje og vedligeholdelse 777, ,75 388,75 Grandækning 467,5 768,75 288,75 Forårsblomster 1 stk. 137,5 2 stk. 275, Sommerblomster 1 stk. 137,5 2 stk. 275, Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse, f.eks. kan der vælges pleje og vedligeholdelse og grandækning eller pleje og vedligeholdelse og forårs- og sommerblomster eller alle ydelserne kan vælges. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Lugning, fejning, rivning og opsamling af løv, ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten eller granitgrus. Grandækning af et gravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 5-6% med pyntegrønt. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes. Forårs- og sommerblomster omfatter: 1. Jorden i plantegruppen løsnes evt. suppleres med muldjord/spaghnum. 2. Forårsblomster og sommerblomster plantes og vandes 2 gange. 3. Forårsblomster fjernes inden juni måned og sommerblomster fjernes inden granpålægning. Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser følgende opgaver: Anlæg af gravsteder, nyplantning eller omplantning, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, granpyntning, pålægning af perlesten og granitgrus, Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt tilbud på disse ydelser. Timeløn ved gartneriske ydelser i 215: 41 kr. incl. moms, Takster reguleres årligt.

6 FLERÅRIGE AFTALER VEDR. GARTNERISKE YDELSER 35 (incl. moms) FLERÅRIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for en hel brugsperiode mod betaling af følgende beløb: GARTNERISKE YDELSER FLERÅRIGE AFTALER 2 år Kistegravsted med 1 gravplads Kistegravsted med 2 gravpladser Mere end 2 gravpladser Yderligere pr. plads Pleje og vedligeholdelse Udvidet pleje og vedligeholdelse Grandækning Forårsblomster 1 stk stk. 5.5 Sommerblomster 1 stk stk. 5.5 Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser afhængig af gravstedets størrelse. Pleje og vedligeholdelse eller Udvidet pleje og vedligeholdelse kan kombineres med grandækning og forårs- og sommerblomster. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Udvidet pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 1. Alle ydelser som er beskrevet under Pleje og vedligeholdelse på forrige side samt 2. Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter. 3. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen. 4. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning. 5. Rensning af gravminde for grønalger. 6. Kistegravsteder, hvor der er indbetalt for anlæg, udvidet pleje- og vedligeholdelse, reetableres uden beregning, hvis ny begravelse sker inden for de første 5 år. GARTNERISKE YDELSER FLERÅRIGE AFTALER 1 år Urnegravsted med 2 pladser Urnegravsted med 3 pladser Urnegravsted med 4 pladser Pleje og vedligeholdelse 6.55, 7.775, 8.6, Udvidet pleje og vedligeholdelse 9.825, ,5 12.9, Grandækning 3.15, 4.25, 5.212,5 Forårsblomster 5 stk. 687,5 5 stk. 687,5 1 stk , Sommerblomster 5 stk. 687,5 5 stk. 687,5 1 stk , Kirkegården kan indgå flerårige aftaler om andre ydelser som f.eks. Udlægning af blomster og kranse, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, lægning af løg, granpyntning m.v. Der kan indgås flerårige aftaler for kortere tidsrum end én fredningsperiode - dog mindst for 5 år. Taksten for flerårige aftaler, der omhandler mere end én fredningsperiode, beregnes i hvert enkelt tilfælde.

7 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE. For en gravplads med plade el. lignende betales for pleje og vedligeholdelse i en fredningsperiode følgende beløb incl. moms: GARTNERISKE YDELSER 1 Kistegravplads med plade el. lignende 2 år 1 Urnegravplads med plade el. lignende 1 år Pleje og vedligeholdelse 9., 4.1, Pleje og vedligeholdelse omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen hele vækstperioden. 3. Området luges, fejes, rives og løv opsamles ca. hver uge i vækstperioden. 4. Beskæring og formgivning af beplantning. 5. Græs vedligeholdes med gødning, vertikalskæring og topdressing. 6. Udskiftning af beplantning og græstæppe efter behov. GRAVPLADSER I FÆLLESGRAV FOR EN FREDNINGSPERIODE 36 (incl. moms) PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE. For en gravplads i fællesgrav betales for pleje og vedligeholdelse i en fredningsperiode. Aftalen for hele perioden er obligatorisk. GARTNERISKE YDELSER 1 Kistegravplads 2 år 1 Urnegravplads 1 år Pleje og vedligeholdelse 7.375, 3.275, Pleje og vedligeholdelse omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen hele vækstperioden. 3. Området luges, fejes, rives og løv opsamles ca. hver uge i vækstperioden. 4. Beskæring og formgivning af beplantning. 5. Græs vedligeholdes med gødning, vertikalskæring og topdressing. 6. Udskiftning af beplantning og græstæppe efter behov.

8 Urnegrave med gravminde i græs afd. A, vest. 1 år Betaling for pleje og vedligeholdelse af gravstedet skal ske ved indbetaling til stifternes fælles indbetalingscenter (Gias center). Gældende priser for pleje og vedligeholdelse pr. 1. januar 215 er 4.1, kr. for 1 år. Derudover skal der betales for 2 stk. metalvaser og for nedgravning af disse, i alt 63, kr. til Svogerslev Menighedsråd. Den anonyme Urnefællesgrav, afd. B, vest. 1 år Betaling for pleje og vedligeholdelse af gravstedet skal ske ved indbetaling til stifternes fælles indbetalingscenter (Gias center). Gældende pris pr. 1. januar 215 er 3.275, kr. Urnegrave i stauder og roser afd. C, vest 1 år Gældende priser pr. 1. januar 215 for udvidet pleje og vedligeholdelse i 1 år er 9.825, kr., der skal indbetales til stifternes fælles indbetalingscenter (Gias center). Derudover skal der betales for 2 stk. metalvaser og for nedgravning af disse, i alt 63 kr. til Svogerslev Menighedsråd. Urnegravsteder på gl. kirkegård Gartnerriske ydelser på årlig regning: Pleje og vedligeholdelse 655, kr. Grandækning 315, kr. Forårsblomster 68,75 kr. Sommerblomster 68,75 kr.

9 BEGRAVELSE OG URNENEDSÆTTELSE 37 (momsfri) GRAVNING. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales følgende beløb. MEDLEM AF FOLKEKIRKEN BOSAT I ROSKILDE KOMMUNE Kostpris Tilskud Kunde betaling BEGRAVELSE: En voksen kistegrav En barnegrav (Indtil 1 år) Tillæg for begravelser på lørdage URNENEDSÆTTELSE: En urnegrav MEDLEM AF FOLKEKIRKEN BOSAT UDEN FOR ROSKILDE KOMMUNE Kostpris Tilskud Kunde betaling BEGRAVELSE: En voksen kistegrav En barnegrav (Indtil 1 år) Tillæg for begravelser på lørdage URNENEDSÆTTELSE: En urnegrav IKKE - MEDLEM AF FOLKEKIRKEN Kostpris Tilskud Kunde betaling BEGRAVELSE: En voksen kistegrav En barnegrav (Indtil 1 år) Tillæg for begravelser på lørdage URNENEDSÆTTELSE: En urnegrav Begravelse omfatter: 1. Evt. Nedtagning af monument samt rydning af beplantning og belægning. 2. Gravning og tilkastning af grav. 3. Oprydning og klargøring af materiel. 4. Opretning og efterfyldning med jord (ca. 6 måneder). Urnenedsættelse omfatter: 1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belægning. 2. Gravning og tilkastning af urnegrav. 3. Assistance ved nedsætning af urne. 4. Evt. plantning af opgravede planter/retablering af belægning. 5. Opretning og efterfyldning med jord.

10 BENYTTELSE AF KIRKE OG KAPEL 38 (momsfri) KIRKE OG KAPEL. For benyttelse af kirke og kapel betales følgende beløb. MEDLEM AF FOLKEKIRKEN BOSAT I ROSKILDE KOMMUNE Kostpris Tilskud Kunde betaling For benyttelse af kirke og kapel Kor (2 sangere) og organist Tillæg ved benyttelse på lørdage Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl. 16. og lørdage MEDLEM AF FOLKEKIRKEN BOSAT UDEN FOR ROSKILDE KOMMUNE Kostpris Tilskud Kunde betaling For benyttelse af kirke og kapel Kor (2 sangere) og organist Tillæg ved benyttelse på lørdage Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl. 16. og lørdage IKKE - MEDLEM AF FOLKEKIRKEN Pris Tilskud Kunde betaling For benyttelse af kirke og kapel Kor (2 sangere) og organist Tillæg ved benyttelse på lørdage Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl. 16. og lørdage Ydelser ved benyttelsen af kirke og kapel omfatter: 1. Modtagelse af kiste mandag-torsdag kl Fredag kl Ordning af blomster og kranse i kirken/kapel. 3. Lys i stager og ringning. 4. Varme og lys. 5. Betjening og rengøring. Begravelser og bisættelser kan ikke ske Påskedag, Pinsedag og Juledag. Seneste tidspunkt for en begravelse på kirkegården er kl I perioden 1/11-1/4 dog kl.13.. Foregår begravelseshandlingen uden for kirkegården er seneste ankomsttidspunkt til kirkegården kl Fra 1/11-1/4 dog kl Seneste tidspunkt for en bisættelse er kl URNEFLYTNING Administrativt tillæg (incl. moms) Opgravning af urne Nedgravning af urne Takster gældende for alle 82

11 AFSLUTNING. Taksterne ved Svogerslev Kirkegård reguleres årligt. Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet på baggrund af kirkeministeriets vejledning fra 1996 vedrørende kirkegårdsvedtægter. Der sker en regulering af taksterne hvert år pr. 1. januar i henhold til anvisning fra Roskilde Domprovsti Provstiudvalg.

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6 KIRKEGÅRDEN December 2012 32. årgang 6 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN September 2011 31. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere