Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø"

Transkript

1 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat fra 8. september 2010 Referatet godkendt og underskrevet. 2 Vallensved: ny belægning og lys om kirkegården Sag: Vallensved: ny belægning af herregårdssten og lys på kirkegården (872) - Vallensved Sogn Ansøgningen godkendt. Vallensved: ny belægning og lys om kirkegården Ansøgning om brug af kassebeholdning til ny belægning og lys om kirkegården. Vallensved: belysning 3 Renovering af gulve i Karrebæk Sag: Karrebæk Præstegård, renovering af gulve (851) - Karrebæk Sogn Tilbud fra VVS, maler og elektriker. Renovering af gulve i Karrebæk Bevilling af 5% midler til VVS, maler og elektriker ca. kr godkendt. Provstiudvalget beder menighedsrådet orientere om evt. uforudsete udgifter hvis den samlede bevilling til gulvrenovering kr overskrides med mere end 10%. Referat, Side: 1

2 4 Hårslev-TingJelling-Krummerup: Frigivelse af midler. Sag: Hårslev, Ting Jellinge, Krummerup: frigivelse af proh. midler (625) - Hårslev Sogn PU har besluttet at kr tilbageføres til 5% midlerne, idet beløbet burde være fratrukket ansøgning om bevillingen til istandsættelse af Hårslev Præstegård. Hårslev-TingJelling-Krummerup: Frigivelse af midler. Der ansøges om at kr der er bevilget i budget 2010 til anlæg (kældervægge i Haarslev Præstegård) kan overføres til kassebeholdning, da arbejdet er udført i forbindelse med istandsættelse af Hårslev præstegård. Frigivelse af midler. Hårslev PRG, frigivelse af midler 5 Udkast til kontrakt vedr orgel i Næstved Sct Peders kirke Sag: Næstved Skt. Peders Kirke - orgler m.v.kalkning (332) - Sankt Peders Sogn Udkast til kontrakt vedr orgel i Næstved Sct Peders kirke Anmodning til Tine Drejer om gennemgang af udkast til kontrakt vedr. orgel i Sct. Peders Kirke. Provstiudvalget kan godkende at menighedsrådet underskriver kontrakten under forudsætning af at bemærkninger fra svarbrev fra Roskilde Stift dokument 98033/10 efterkommes. Provstiudvalget undersøger momsreglerne på området. Provstiudvalget anbefaler at der udarbejdes en kalkningsaftale. Brev vedr. kalkning og nyt orgel til Sct. Peders Brev fra sognepræst Hanne Kofoed Sørensen om godkendelse af kontrakten. Sct. Peder, svar om finansiering af kalkning og orgel Orgelsag & kalkning sct. peders sogn forhåndsgodkendt frigivelse af proh. midler til konsulenter. Sct. Peders, frigivelse af midler vedr. orgelsag & kalkning sct. peders sogn Sct. Peders: Bemærkning fra Stift vedr. kontrakt på levering af nyt orgel Stiftets bemærkninger vedr. udkast til kontrakt. Referat, Side: 2

3 6 Næsby, godkendt frigivelse proh. midler Sag: Næsby Kirkegård - graverfaciliteter (57) - Næsby Sogn Næsby, godkendt frigivelse proh. midler Næsby, godkendt frigivelse af proh. midler kr. 1122,19 Ringsted Slamsugning faktura Forhåndsgodkendt af Connie B. Beier Næsby, godkendt frigivelse af proh. midler kr tømrer og murer 7 Bavelse, frigivelse af midler til opsætning af prædikestol kr ,00 Sag: Bavelse Kirke - prædikestol (28) - Bavelse Sogn Ansøgning om frigivelse af midler til opsætning af prædikestol. Forhåndgodkendt af provst Connie B. Beier. Bavelse, frigivelse af midler til opsætning af prædikestol kr ,00 Bavelse, anmodning om frig. proh. midler kr ,50 slutregning Ole Dufour 8 Herlufmagle, udgifter til udvidet forundersøgelse af fortidsminder Sag: Herlufmagle: graverfaciliteter (201) - Herlufmagle Sogn Bevilget af 5% midler kr ,22 til forundersøgelse mod dokumentation af udgiften. Herlufmagle, udgifter til udvidet forundersøgelse af fortidsminder Ansøgning om 5% midler til udgifter til udvidet forundersøgelse af fortidsminder. Museums undersøgelse ved Herlufmagle Kirke Ansøgning om tilskud til undersøgelse af arealet ved Herlufmagle Kirke kr ,22. Bemærk evt. ansøgning om midler til automatisk ringning. 9 Herlufmagle: Gravstedspriser Sag: Herlufmagle Kirkegård kirkegårdsvedtægt (19) - Herlufmagle Sogn Klage over priser. Menighedsrådet orienteres om klagen og PU besvarer klagen pr. brev med begrundelse for prisstigningerne. Herlufmagle: Gravstedspriser Referat, Side: 3

4 10 Toksværd, aftal om vedligeh. gravsted, Jens Ole Christensen Sag: Toksværd, aftal om vedligeh. gravsted, Jens Ole Christensen (857) - Toksværd Sogn Toksværd-H. Olstrup Menighedsråd ønsker provstiudvalgets godkendelse. Toksværd, aftal om vedligeh. gravsted, Jens Ole Christensen 11 Toksværd/H.Olstrup: Henvendelse til provstiudvalget, om kirkens anvendelse for "udensogns" Sag: Toksværd Kirke (58) - Toksværd Sogn Henvendelse til provstiudvalget om brug af kirken af udensogns medlemmer Toksværd/H.Olstrup: Henvendelse til provstiudvalget, om kirkens anvendelse for "udensogns" Menighedsrådet kan give tilladelse til at kirken kan bruges af folkekirkemedlemmer uden tilknytning til kirken. Kirken kan bruges til dåb, bryllup og begravelse. Egen præst har ikke pligt til at medvirke ved tjenester for "ikke-hjemmehørende". Og præsten skal ikke føle sig forpligtet til at deltage. Menighedsrådet kan pålægge personalet at deltage i disse tjenester, hvor sognets egen præst ikke deltager, men ikke hvis det sker ved overarbejde eller overskridelse af ugenormen. Menighedsrådet kan opkræve et beløb til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af tjenester i kirken, hvor egen præst ikke deltager. Beløbet anbefales udregnet således at det dækker de reelle udgifter til både løn og forbrug af varme, blomster m.v. Provstiudvalget har kendskab til at der i Næstved Provsti opkræves mellem kr og kr Beløbet skal ikke godkendes af provstiet. 12 Toksværd-H.Olstrup: Bank skifte Sag: Toksværd-H.Olstrup: Bank skifte (873) - Toksværd Sogn Toksværd-H.Olstrup: Bank skifte 13 Toksværd-H.Olstrup: køb af obligationer Sag: Toksværd-H.Olstrup: køb af obligationer (874) - Toksværd Sogn PU kan godkende at menighedsrådet kan købe kortfristede Danske Statsobligationer for opsparede midler til en målrettet investering/anlæg. Toksværd-H.Olstrup: køb af obligationer Referat, Side: 4

5 14 Hammer: Godkendt frigiv. kr ,77 faktura murermester Jørgen Sørensen Sag: Hammer Kirke (56) - Hammer Sogn Hammer: Godkendt frigiv. kr ,77 faktura murermester Jørgen Sørensen Hammer, forhåndsgodkendt frigiv. kr ,77 af Vagn Birk Jensen, dog underskrevet af Connie B. Beier efter bemyndigelse. 15 Snesere Kirke - indvendig istandsættelse Sag: Snesere Kirke: Restaurering (311) - Snesere Sogn Stiftsøvrigheden udbeder sig menighedsrådets bemærkninger til konsulenternes udtalelser. Bemærkningerne bedes fremsendt til stiftsøvrigheden. Når stiftsøvrigheden har modtaget menighedsrådets bemærkninger, forslår Stiftsøvrigheden at sagen drøftes på et møde med deltagelse af de hørte konsulenter, menighedsrådets arkitekt samt repræsentanter for menighedsrådet, provstiudvalget og stiftsøvrigheden. PU afventer menighedsrådets bemærkninger, og afventer indkaldelse til møde. Snesere Kirke - indvendig istandsættelse 16 Næstved Kirkegårde: Tilladelse til at overføre prohiberede midler fra DIBA bank til Danske Bank. Sag: Næstved Kirkegårde: Tilladelse til at overføre prohiberede midler fra DIBA bank til Danske Bank. (870) Næstved Kirkegårde: Tilladelse til at overføre prohiberede midler fra DIBA bank til Danske Bank. Næstved Kirkegårde ansøger om tilladelse til at prohiberet konto i Diba til filter m.v. opgøres og overføres til Danske Bank. Forhåndsgodkendt af provst Vagn Birk Jensen. 17 Vester Egesborg, anbefaling af anmodning om frigivelse af arv kr ,64 Sag: Vester-Egesborg: Modtaget arverklæring (193) - Vester Egesborg Sogn Vester Egesborg, anbefaling af anmodning om frigivelse af arv kr ,64 Anbefaling forhåndsgodkendt af provst Vagn Birk Jensen. Referat, Side: 5

6 18 Hammer Præstegård, svar fra bygningssagkyndig Fl. Mejnecke fra d Sag: Hammer: fraflytning af præstegården (598) - Hammer Sogn Vagn Birk Jensen orienterer om sagens gang. Ændres til behandlingssag, idet MR anmoder om bevilling af 5% midler til tilbagebetaling af præstens boligbidrag fra , fra og faktura fra kgl. bygningskonsulent ialt ca. kr PU har af 5% midler bevilget kr ,39 til dækning af præstens boligbidrag, varme og faktura fra kgl. bygningskonsulent. Hammer Præstegård, svar fra bygningssagkyndig Fl. Mejnecke fra d Referat fra møde i Hammer præstegård d. 28. september 2010 Sognepræst Helle Rejnholds bolig- og varmebidrag Fw: El+vand Hammer, faktura fra Stiftet vedr. præstens boligbidrag og varme Hammer, faktura fra kg. bygningsinspektør Michael Madsen, konsulentbistand 19 V. Egesborg, anbefaling anv. arv kr. 7613,52 vedr. maler og tømrer Sag: Vester-Egesborg: Modtaget arverklæring (193) - Vester Egesborg Sogn Forhåndsgodkendt af Vagn Birk Jensen. V. Egesborg, anbefaling anv. arv kr. 7613,52 vedr. maler og tømrer 20 Brev til biskoppen vedr. samling af 20 konfirmander i Holsted Sag: Holsted: Konfirmandundervisning 20 stk. 2 (878) - Holsted Sogn Brev om undervisningsressourcer og lønmidler til undervisning af 20 stk. 2 børn til biskoppen. PU bevilger ca. kr af 5% midlerne til ekstra udgifter i forbindelse med undervisningen. Brev til biskoppen er videresendt af provst Vagn Birk Jensen. Brev til biskoppen vedr. samling af 20 konfirmander i Holsted Referat, Side: 6

7 21 Ansøgning - provstiet, kr til proh. konto Sag: Kalkmalerier (877) - Tybjerg Sogn PU godkender at MR overfører kr fra driftsoverskud til prohiberet konto vedr. rep. af kalkmalerier. Ansøgning - provstiet, kr til proh. konto MR ønsker at overføre kr fra driftsoverskud til proh. konto vedr. rep. af kalkmalerier. 22 Rundtur i provstiet Provstiudvalget var d. 22. september på besøg hos: Skt. Jørgens Kirke for syn af kirketårnet. Gunderslev Kirke - for at se og høre om etablering af jordvarmeanlæg samt renovering af kirken indvendigt inkl. inventar. PU har aftalt med menighedsrådet kontakter varmekonsulent for en snak om vandbårent varmeanlæg baseret på jordvarme. Herefter indkalder MR til møde med deltagelse af MR, PU og varmekonsulent. Fuglebjerg Kirke - for at se på kirketaget. Vrangstrup Kirke. Tybjerg, Kirkely - for at se og høre om planer for sognehuset. MR har ikke lagt sig fast, men arbejder på enten at ombygge eksisterende bygning eller nedrive og bygge nyt andet sted på grunden. 23 Cirkulære og vejledning om beregning af kremeringstakster Sag: Cirkulære og vejledning om beregning af kremeringstakster (860) Cirkulære og vejledning om beregning af kremeringstakster Efter høringen er cirkulære og vejledningen ændret på enkelte punkter. Det væsentligste punkt er, at afskrivningsperioden for teknisk udstyr (ovne mv.) er fastsat til 15 år og 30 år for bygninger, og at afskrivningsperioderne er bindende. Retsinformation hhv. cirkulære nr af 8. september 2010 og vejledning nr af 8. september 2010, se vedlagte. Skt. Jørgens Kirketårn: Der er meget dårlig adgang til det øverste i kirketårnet. PU anbefaler menighedsrådet at få sikkerheden efterset og evt. forbedret. Gunderslev Kirke: Kirken er generelt i dårlig stand, men specielt koret og det indvendige i kirken. PU anbefaler at der udarbejdes et skitseprojekt for kirkens indvendige renovering. PU sender varmesynsrapport fra Snesere kirke til inspiration for MR. Fuglebjerg kirke - tag: PU anbefaler at MR anvender af de opsparede midler til præstegården til nyt tag på Fuglebjerg Kirke. Vrangstrup: Henvendelse om evt. køb af hus foran Vrangstrup Kirke overvejes af PU. Tybjerg, Kirkely: MR har overvejelser om planer for sognehuset, men har ikke lagt sig fast endnu. Enten ønskes ombygning af eksisterende eller nedrivning og nybygning andet sted på grunden. PU henleder opmærksomheden på cirkulære og vejledning overfor Næstved Kirkegårde og beder dem om at fremsende beregninger for udregning af kremeringspriser. I vejledning om beregning af kremeringstakster, punkt 4. står at provstiudvalget fastsætter taksterne for et krematorium i provstiet. Takstfastsættelsen sker med udgangspunkt i omkostningsberegningerne, jf. punkt 2-3. PU skal lægge kostprisberegningen til grund for fastsættelsen af kremeringstaksterne i provstiet o.s.v. PU har pligt til at sikre, at taksterne er ajourførte. Referat, Side: 7

8 24 Bilag_til_regnskabsinstruks NÆSTVED PROVSTI 2010 Sag: REGNSKAB 2010 (825) Bilag_til_regnskabsinstruks NÆSTVED PROVSTI 2010 Til orientering. Godkendt og underskrevet af Connie B. Beier. 25 Revisonsprotokollat årsregnskab 2009 PUK - til godkendelse af PU Sag: REGNSKAB 2009 (734) Til godkendelse. Revisonsprotokollat årsregnskab 2009 PUK - til godkendelse af PU Referat, Side: 8

9 26 Godkendelse af regnskaber Sag: Revisionsprotokollater regnskab 2009, bemærkninger (862) Bemærkninger fra revionsfirmaet Beierholm til kirkekasser og præstegårdskassers regnskab 2009 til godkendelse. Der er ingen bemærkninger til regnskaber vedr. PUK kassen, Holsted, Kvislemark, Næstelsø præstegårdskasse, Rønnebæk, Sandby Everdrup, bemærkn. regnskab Fensmark, bemærkn. regnskab Fensmark-Rislev PRG, bemærkn. regnskab Fodby, bemærkn. regnskab Fuglebjerg, bemærkn. regnskab Fuglebjerg-Haldagerlille-Tystrup PRG, bemærkn. regnskab PU godkender revisionsportokollaterne under forudsætning af at der i hvert regnskab rettes op på de punkter der har været bemærkninger om fra revisor. PU har specielt bemærket at der flere steder er følgende bemærkninger: - Indtægter er væsentligt underbudgetteret. - Lønafstemning i bilag 1 ikke er korrekt. - Revisor har ikke modtaget kvartalsrapportering. PU sender brev til regnskabsførere og MR om risikospredning af bankbeholdning. Regnskabsførere er orienteret ved mail om kursus om e-indkomst arrangeret af Roskilde Stift i samarbejde med SKAT. PU orienterer MR om generel kommentar fra revisor om at kassens administration varetages af 1 person. Hvad skal kasserer som minimum kontrollere? MR orienteres ligeledes om at der er mulighed for at købe licens til at kigge i regnskaber. Licensen giver kun adgang til at se regnskabstallene, ikke til at postere eller ændre i regnskaberne Pris ca. kr. 500 excl. moms. PU nedsatte udvalg til at arbejde med oprettelse af et evt. fremtidigt regnskabskontor. Udvalget består af: Vagn Birk Jensen, Leif von Gerstorff og Anita Bahn Ring. Fyrendal, bemærkn. regnskab Førslev, bemærkn. regnskab Glumsø-Næsby-Bavelse, bemærkn. regnskab Haldagerlille, bemærkn. regnskab Hammer-V.Egesborg, bemærkn. regnskab Herlufmagle, bemærkn. regnskab Herlufsholm, bemærkn. regnskab Referat, Side: 9

10 Hyllinge, bemærkn. regnskab Hårslev-TingJellinge-Krummerup PRG, bemærkn. regnskab Hårslev, bemærkn. regnskab Karrebæk, bemærkn. regnskab Krummerup, bemærkn. regnskab Kvislemark-Fyrendal-Førslev PRG, bemærkn. regnskab Marvede, bemærkn. regnskab Mogenstrup, bemærkn. regnskab Næstelsø, bemærkn. regnskab Næstved Kirkegårde, bemærkn. regnskab Rislev, bemærkn. regnskab Skt. Jørgens, bemærkn. regnskab Sct. Mortens, bemærkn. regnskab Sct. Peders, bemærkn. regnskab Skelby-Gunderslev, bemærkn. regnskab Referat, Side: 10

11 Snesere, bemærkn. regnskab Ting Jellinge, bemærkn. regnskab Toksværd-H.Olstrup, bemærkn. regnskab Tystrup, bemærkn. regnskab Tyvelse-Aversi-Tybjerg-Vrangstrup, bemærkn. regnskab Tyvelse PRG, bemærkn. regnskab Vallensved, bemærkn. regnskab Vejlø, bemærkn. regnskab Gennemgang af portalen Punktet er udskudt til næste PU møde. Provstiudvalgsmedlemmer bedes medtage koder, således at vi kan afprøve dels om de virker samt en demo af portalen. Referat, Side: 11

12 Orientering 28 Sct. Mortens: Forklaring vedr. budget 2011 og besparelsen på 5% Sag: Forklaring vedr. budget 2011 og besparelsen på 5% (865) Der har været en del henvendelser om de udmeldte driftsrammer til provstikontoret. Der har været tvivl om menighedsrådene også skulle spare de overskridelser der er i forhold til den foreløbigt udmeldte driftsramme fra foråret. Og så har der været en del frustration over at det er svært at spare og hvad skal der spares på. Sct. Mortens: Forklaring vedr. budget 2011 og besparelsen på 5% 29 Herlufsholm, svarbrev til Susanne Boding Larsen vedr. prisen for vedligeholdelse og frandækning af familiegravsted Sag: Prisen for vedligeholdelse af grandækning af famieliegravsted (845) - Herlufsholm Sogn Svarbrev til PU om henvendelse vedr. prisstigning. Herlufsholm, svarbrev til Susanne Boding Larsen vedr. prisen for vedligeholdelse og frandækning af familiegravsted Prisen for vedligeholdelse af grandækning af famieliegravsted Prisen for vedligeholdelse af grandækning af famieliegravsted Gravsteds vedligeholdelse - Herlufsholm Kirkegård 30 Fyrendal Kirke, svar om overførsel af 5% midler til maling af vinduer i kirken Sag: Fyrendal Kirke, renovering og maling af vinduer (805) - Fyrendal Sogn Fyrendal Kirke, svar om overførsel af 5% midler til maling af vinduer i kirken Til orientering. Besparelse kr i forhold til bevilling til maling af vinduer. Bevilget kr , forbrug kr Referat, Side: 12

13 Orientering 31 Kvislemark: Klage over sagsbehandling - tilgængelighed præstegården Sag: Kvislemark: Præstegårdens tilgængelighed (769) - Kvislemark Sogn Afgørelse fra Roskilde Stift. Kvislemark: Klage over sagsbehandling - tilgængelighed præstegården 32 Holme-Olstrup Kirkegård - "skyggeprobelemer". Sag: Træer på Holme Olstrup Kirkegård (842) - Holme Olstrup Sogn Svarbrev til naboer om beskæring af træer på Holme Olstrup Kirkegård. Holme-Olstrup Kirkegård - "skyggeprobelemer". Holme-Olstrup Kirkegård, brev om beskæring af træer 33 Hammer-V.Egesborg, ansøgning til KM om kvalifikationstillæg til graver Jacob Ågård Sag: graverstilling ved Hammer-Vester Egesborg Menighedsråd (713) - Hammer Sogn Provst Vagn Birk Jensen har videresendt ansøgning til KM om kvalifikationstillæg med anbefaling, idet sagen tidligere har været behandlet på PU møde. Hammer-V.Egesborg, ansøgning til KM om kvalifikationstillæg til graver Jacob Ågård 34 Rønnebæk: Registreringsmeddelelse U Sag: Salg af jord til Næstved Kommune (545) - Rønnebæk Sogn Rønnebæk: Registreringsmeddelelse U Til orientering. Rønnebæk: Skøde på den udstykkede parcel 1n rønnebæk Referat, Side: 13

14 Orientering 35 Fensmark Kirke - opførelse af anneks Sag: Fensmark Kirke - opførelse af anneks (141) - Fensmark Sogn Fensmark Kirke - opførelse af anneks Opførelse af anneks ved Fensmark Kirke, orientering om menighedsrådets videre arbejde med projektet Menighedsrådet arbejder videre med den kgl. bygningsinspektørs forslag efter anbefaling fra Nationalmuseet. 36 Markkvarteret, Næstved: Forslag til lokalplan nr. 016 Sag: Markkvarteret: Forslag til lokalplan nr. 016 (866) Bilag er tidligere fremsendt til provstiudvalget pr. mail. Der har ingen bemærkninger været til lokalplanen. Dette er meddelt Roskilde Stift d. 5. oktober 2010 pr. mail. Markkvarteret, Næstved: Forslag til lokalplan nr. 016 Markkvarteret, Forslag til lokalplan nr bilag SV: Forslag til lokalplan nr Klokkeringning fra Skt. Jørgens Kirke i Næstved Sag: Klokkeringning fra Skt. Jørgens Kirke i Næstved (843) - Sankt Jørgens Sogn Skt. Jørgens menighedsråd har orienteret Roskilde Stift om klokkeringningstider. Klokkeringning fra Skt. Jørgens Kirke i Næstved Til orientering. Erindring til Skt. Jørgens Menighedsråd om fremsendelse af oplysninger til Roskilde Stift. Skt. Jørgens, svar fra MR om klokkeringning Referat, Side: 14

15 Orientering 38 Lokal økonomi suppl./ brev fra Provst Niels Arnberg til KM Sag: Ligning lokal økonomi (871) Lokal økonomi suppl./ brev fra Provst Niels Arnberg til KM Til orientering. Brev fra Provst Niels Arnberg til Kirkeministeriet vedr. efterreguleringer. 39 Forberedelserne til OK11 er i gang. Hvilke krav skal Landsforeningen rejse? Sag: OVERENSKOMSTER (855) Forberedelserne til OK11 er i gang. Hvilke krav skal Landsforeningen rejse? Til orientering. Landsforeningen ønsker at modtage erfaringer og ønsker om forhandlingerne. 40 Tybjerg, anvendelse af salgsprovenu fra Aversi Præstegård til sognegård i Tybjerg Sag: Aversi Præstegård - salg (39) - Aversi Sogn Tybjerg, anvendelse af salgsprovenu fra Aversi Præstegård til sognegård i Tybjerg Stiftsrådet godkendelse af brug af salgsprovenu fra Aversi Præstegård til delvis dækning af sognegård i Tybjerg. 41 Aversi - anvendelse af salgskapital til flagstang på kirkegården Sag: Aversi Præstegård - salg (39) - Aversi Sogn Aversi - anvendelse af salgskapital til flagstang på kirkegården Stiftsrådets godkendelse af anvendelse af salgskapital til at finansiere opsætning af en flagstang på Aversi Kirkegård Referat, Side: 15

16 Orientering 42 Salgssum fra salget af Chr. Winthersvej 1 i Fensmark Sag: Fensmark: Salgssum fra salget af Chr. Winthersvej 1 i Fensmark (875) - Fensmark Sogn Salgssum fra salget af Chr. Winthersvej 1 i Fensmark Til orientering. Menighedsrådet spørger Stiftet om restbeløb fra salg. Evt. til brug for køb af jord til anlæggelse af skovkirkegård. 43 Evt. Temadag: driftsstyring på kirkegårdene. Næstved Kirkegårde. Temadag: Indbydelse forelagt PU. Næstved Kirkegårde: Jørn Dysted referede fra de seneste bestyrelsesmøder. Mødet slut kl Referat, Side: 16

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere