Abraham. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. og de tre engle. Læs inde i bladet: Juni, juli og august Besøg. Udbygning/ombygning af orglet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abraham. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. og de tre engle. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2011. Besøg. Udbygning/ombygning af orglet"

Transkript

1 Juni, juli og august 2011 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Besøg Udbygning/ombygning af orglet Abraham og de tre engle riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle remtidens Dybbøl sogn

2 Gud kommer på besøg Abraham og hans kone ara fik besøg af tre mænd, da de boede i telt langt ude i ørkenen i amre. Det var Gud selv og to engle, som kom på besøg. I fortællingen er der en mængde detaljer om hvordan Abraham byder de tre gæster velkommen. Han gør det med fodvask og nystegt kalvekød og frisk duftende nybagt brød, som de beværtes med da de har sat sig i skyggen af et træ. Deres ærinde er at fortælle, at ara vil blive gravid og føde en søn, selvom både hun og Abraham er blevet for gamle til at få børn. ara lytter i teltåbningen til hvad der bliver sagt og hun ler af et ærligt hjerte. Det er for usandsynligt det hun her lægger øre til, men Gud hører det og siger: Intet er umuligt for Gud!. Året efter føder ara en søn og han får navnet Isak. Englen Gabriel på besøg I det Nye testamente hører vi om aria, der får besøg af englen Gabriel. Elisabeth, som hun er i familie med, var på det tidspunkt gravid i sjette måned. Elisabeth og hendes mand Zakarias var også gamle og havde ikke kunnet få børn. Zakarias var tjener i templet og en dag, mens han var på arbejde i templet fik han besøg af den samme engel Gabriel, som fortalte, at de også ville få en søn i deres høje alder. Deres søn skulle have navnet Johannes, det er ham vi senere kender som Johannes Døber. Zakarias troede ikke på englens ord og blev slået med tavshed, han kunne ingenting sige lige indtil hans kone Elisabeth havde født sin søn, ni måneder senere. å kunne Zakarias tale igen, og han sang og priste Gud. Zakarias smukke sang slutter med ordene:... hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge. (ukas 1, 78-79) Gud finder vej til os Det er kulminationen på alle disse historier om Isak og Johannes, som bliver født af alt for gamle forældre og om Jesus, som bliver født af en alt for ung kvinde: Gud finder vej til os. Vi skal ikke finde vej til himlen og tro at naturen og tyngdeloven og alt hvad vi erfarer med vores fornuft, at det er sat ud af kraft. Nej, alt det anfægtes ikke. or det her handler om, at Gud kommer til os, midt i verden, og midt i alt, hvad vi har gjort ved den. Det er en levende og vedkommende Gud, som tager hele vores liv alvorligt med alt hvad det indebærer at fødes og leve som mennesker gør det. Uanset hvor ubegribeligt vi forestiller os det, så griber Gud ind i vores verden. Gud kommer til os, som et menneskebarn med mor og mors mand og alt hvad der følger efter. Gud er ikke fjern som stjernerne på himlen eller brutal som tilværelsen kan være. Gud er nær Gud er os nær nu, som et knus og barmhjertig som Jesus. Han er som en bror, som en fælle på vejen, som en samtalepartner og som en der udfordrer os og vores samvittighed. Vi skylder ham svar, for han er den, der forsvarer os mennesker overfor den både frygtindgydende, ubønhørlige og også velsignelsesfyldte verden vi lever i. Hvad kan vi stille op mod al den smerte og lidelse, som er i verden? Kærlighed, svarer Jesus. Han kommer med kærlighed til os. Han er den, der kommer til os og gør os større og stærkere end vi ved af. Jesus er Guds søn Jesus var et menneske født ind i tiden. Det er et guddommeligt mysterium, og dog er det stadig virkelighed. Han kom med en kærlighed, som er genkendelig for os. Jesus søgte i sit liv ud på de skæve veje, fandt alle os fortabte, alle, der ser sig selv som udstødte, fordi de tror de ingen værdi har. Han vandrer stadig af sted i de mest øde egne og på de mest mørke stier i verden. Intet er umuligt for Gud Vores verden ligner sig selv, der er stadig krige, sorger, smertefulde erfaringer. en der er også en forklarethed, en ro og hvilen i vort eget væsen, fordi Gud er kommet og har åbenbaret sig i den visdom, at han er et menneske slet og ret. En der med uudgrundelig styrke tager os i hånden og taler med os, modsiger os og giver os håb om, at ikke kun vores opfattelse af verden er den rigtige. or Gud er ingenting umuligt. God sommer Birgitte Hjarvard icht 2 orsiden arc Chagall ( ) har malet: Abraham og de tre engle som hænger på usée arc Chagall i Nice. useet har 17 store billeder inspireret af de bibelske historier og er et besøg værd. I 1. osebog kap 18 fortælles om Gud, der besøger Abraham i amre. arc Chagall fortæller selv: ra min tidligste ungdom har jeg været fængslet af Bibelen. den har altid stået for mig, og gør det stadig, som den største kilde til poesi gennem alle tider. ige siden har jeg søgt dens afspejling i livet og i kunsten. Bibelen er som en genklang af naturen, og det er denne hemmelighed, jeg har forsøgt at videregive... I mine tanker repræsenterer disse billeder ikke et enkelt folks drøm, men hele menneskehedens. (ra arc Chagalls tale ved museets indvielse Her fra: useumsdirektør ylvie orester: arc Chagall og Bibelen, Gutenberghus 1987)

3 Udbygning/ombygning af orglet i Dybbøl Kirke Døbte i Dybbøl kirke 30. januar 2011 Casper Khosroyar üller August amberts Edelvold 6. februar 2011 Noah Arild Kjær Emmely ou Andersen 13. februar 2011 Esben Juhl Petersen Emilie Hjortnæs-Haslund 20. februar 2011 athias Bøtzau ørensen 26. februar 2011 Celine arie aurent 27. februar 2011 Hjalte Asmussen William Asmussen 13. marts 2011 Jonas Juul aursen 27. marts 2011 bias ee alling 3. april 2011 Ibukun mothy Adedamola yewole Ajayi 10. april 2011 Emil Baadsgaard Knudsen Dybbøl menighedsråd og organist rank aue, har i adskillige år arbejdet med et oplæg til projekt, der skal forbedre arbejds - og lydforholdene for organisten, så arbejdsforholdene ved kirkens orgel bliver bragt i overensstemmelse med de nuværende gældende arbejdsmiljømæssige regler og krav. amtidig, har det været fornuftigt og også naturligt, at koble en særdeles tiltrængt forbedring af orglets praktiske og klanglige funktion som gudstjenesteinstrument, med i projektet. Projektoplægget er nu godkendt af menighedsrådet, ønderborg provsti, Haderslev stift og nationalmuseet, og kontrakten for gennemførelse af projektet er underskrevet. Projektforløbet er aftalt og tidsplanen er fastlagt som følgende: Juni måned projekteringen påbegyndes August måned detailprojektering og fremstilling detaildele I slutningen af april 2012 demontering af orgel i kirken ra maj 2012 til begyndelsen af august 2012 opbygges det ombyggede orgel ved leverandøren arcussen & øn. ra august 2012 til midten af september 2012 monteres det ombyggede orgel i kirken Indkøring, tilpasninger og afleverende afprøvninger foretages i sidste halvdel af september 2012 ktober 2012 afslutning af projektet Der er ved udarbejdelse af planen taget hensyn til at konfirmationerne 2012 er afholdt før demonteringen af orglet i kirken påbegyndes. Kirken vil under hele forløbet kunne anvendes. Dog vil det være nødvendigt at anvende et mindre låneorgel i perioden fra slutningen af april 2012 og frem til oktober De to billeder viser opbygningen af det ombyggede orgel samt spillebordets ændrede placering. Udover at den direkte lydbelastning for organisten vil reduceres betydeligt, vil den ændrede placering af spillebordet gøre at organisten efter ombygningen vil kunne se hvad der forgår i kirken. Hovedparten af projektet er finansieret af kirkelige midler, men et restbeløb skal findes ved at søge fonde eller private donationer. Det er vores håb, at projektet efter at det er gennemført, vil give dem som kommer i kirken, en større musikalsk oplevelse, og samtidig sikre, at vi får acceptable forhold, for de organister som har tilknytning til kirken. Ejner. Egtved, enighedsrådet 17. april 2011 Hans Christian ejrup Philipsen 24. april 2011 Jacob Bruun Johansen Adam Hønborg Benkjer 25. april 2011 Thor Broholm Wonsild Hansen ofia Weber Callesen 3

4 Besøg Arrangementer i Dybbøl kirke Besøg er noget vi både kan se frem til og frygte. g det gælder, uanset om det er os selv, der modtager besøg eller besøger andre. or besøg rummer muligheder. ulighed for noget godt og glædeligt. ulighed for noget skæbnesvangert. Da besøg har denne karakter, er Bibelen selvfølgelig også fuld af besøg. g her er det især interessant, når Gud kommer på besøg. Gud kommer på besøg Gud besøger Adam og Eva i Edens Have. g det plejer de at være glade for. ige indtil de har spist af træet til kundskab om godt og ondt. å kan det nok være, at de gemmer sig, for de vil ikke have, at Gud skal se dem nøgne, hvilket de selv netop har opdaget, at de er. Guds besøg kan da kun afsløre, hvad der er sket. Gud kommer også på besøg hos Abraham i amres und. Da kommer Gud i 3 personers skikkelse. Dette besøg bærer i sig både en velsignelse: tilsagnet om, at ara skal føde en søn, - og en dom: udslettelsen af odoma og Gomorra. Herren han har besøgt sit folk, natten hun blev til morgen, enneskens øn, Gud aders tolk, slukket nu har al sorgen. DD 349,1. 4 Bl. a. sådan omtaler Grundtvig kort og præcist det besøg af Gud, vi som kristne lægger mest vægt på, nemlig da Gud i Jesus blev menneske. Et besøg, som også rummer såvel velsignelse som dom. Husbesøg Hvem er det, der inspirerer Grundtvig og andre til at fortælle historien om dette besøg videre? Det er Helligånden Talsmanden vor høje pinsegæst. l denne Talsmand, skriver Grundtvig f. eks. denne bøn: jælesørger fra det høje, hold med os et vågent øje, vogt de små for falk og høg! Væk de dorske, styrk de svage, tugt de trygge, trøst de spage, gør os daglig husbesøg! Dan vort hjerte, løs vor tunge, så vi bede, så vi sjunge yndelig i Jesu navn! DD 294,3. or nogle vil et sådant vers minde alt for meget om overvågning. ens andre vil føle en stor tryghed og inspiration heri. I dette vers dukker ordet husbesøg op. in kollega og jeg talte på et tidspunkt om dette ord. Vi tænkte, at det måske var forældet. en nej! Går man på nettet, kan man læse, at alle mulige firmaer kommer på husbesøg. å må vi også stadig kunne bruge det. g baggrunden for og inspirationen til at gå på husbesøg er at finde bl.a. i attæusevangeliet, hvor Jesus siger følgende: Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. or jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. att. 25, Her får vi at vide, hvor vores tro skal føre os hen. Nemlig hen i omsorgen for det medmenneske, som har brug for vores omsorg. g det gælder stadig: har man brug for et husbesøg, så ring eller mail til os! Vi kommer gerne! ommerhilsen Gerhard Glück Adam und Eva riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle 2. Pinsedag kl Pinsen er kirkens fødselsdag. 2. Pinsedag kl fejrer vi kirkens fødselsdag med friluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle sammen med menigheden fra Ulkebøl kirke. Vi satser på godt vejr, så vi kan være ude i det fri, ved Talerstolen lige ved siden af møllen. Brass Band Da Capo fra Aarhus under ledelse af Peter Deichgräber står for musikken. Børnekoret fra Ulkebøl kirke medvirker under ledelse af organist Pia Johansen og organist rank aue ledsager koret på klaver. Præster er Camilla Hansen, Ulkebøl og, Dybbøl. Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise medbragt mad og nyde den fantastiske udsigt ud over vandet. Russerne kommer igen igen nsdag 31. august kl fortsætter vi traditionen med russiske korkoncert. Den Hellige Wladimirs andskor fra oskva lægger igen deres vej forbi Dybbøl kirke. De 8 russiske sangere fylder kirkerummet med deres dybe bas- og høje tenorstemmer og der er garanti for en helt enestående koncertoplevelse. Både kirke- og folkemusik står på programmet denne aften. Der er gratis adgang til koncerten. Ved udgangen anmodes om kollekt til fordel for Den Hellige Wladimirs børnehospital i oskva.

5 Kammerkoncert i Kirkeladen rsdag 14. juni kl rsdag 14. juni er der kammerkoncert i Kirkeladen kl Catarina Zeh, der er solofagottist i ønderjyllands ymfoniorkester, vil forkæle tilhørernes ører med en del af sit eksamensprogram, som hun få dage senere spiller til sin afsluttende eksamen som koncertfagottist i Hamborg. Gå ikke glip af en fantastisk oplevelse, hvor vi skal høre fagotten som soloinstrument i et afvekslende og meget spændende program! Normalt er instrumentet lidt skjult i orkestret, men ved denne koncert får den lov til at udfolde sig med alle sine musikalske udtryksmuligheder. Catarina Zeh spiller rancois Deviennes kvartet for fagot, violin, viola og violoncello op. 73, nr. 3, Allan tephensons iniature Quartet for fagot, violin, viola og violoncello og rancis Poulencs Trio for obo, fagot og klaver. Derudover spiller Katarina kliarevski Clamavi af den norske komponist Arne Nordheim for solo cello. Catarina Zeh bliver ledsaget af Birgit Bauer (violin), Johan Korsfeldt (viola), Katarina kliarevski (violoncello), Anne-ette taehr (klaver) og ai Kai (obo). Der er gratis adgang til koncerten. 3 sommer aftengudstjenester øndag 19. juni kl usik aftengudstjenste med danske og svenske sommersange sunget af erete rré auridsen, sopran. rganist rank aue ledsager sangen og spiller en række lette orgelværker der passer til en sommeraftenstund. øndag 17. juli kl Kirkegårsvandring på Dybbøl kirkegård. Amatør historiker Eigil kov fortæller om nogle af de historiske grave. Derefter er der kl aftengudstjeneste i kirken. øndag 14. august kl usikalsk aftengudstjeneste hvor sanger Johan Korsfeldt synger Belmann. Arrangementer i Dronning Dorotheas Kapel Velkommen til orgelkoncerter og gudstjenester i Dronning Dorotheas Kapel sommeren 2011 øndag eftermiddage i juni og juli og august holdes gudstjenester i Dronning Dorotheas kapel. Det er 7 af ønderborg provstis præster, som forestår gudstjenesterne på skift. Her er en omtale af de to gudstjenester, som Dybbøl kirkes præster tilrettelægger. øndag 5. juni kl Birgitte Hjarvard icht. Dybbøl kirkes Voksenkor medvirker i denne gudstjeneste. Det bliver en helt fantastisk oplevelse at fejre gudstjeneste i det historiske kirkerum, som er særdeles egnet til at synge i. Koret bidrager med en række korsatser og støtter fællessangen. Gudstjenester øndag den 5. juni kl Birgitte Hjarvard icht, Dybbøl Kirke øndag den 19. juni kl Peter Grønlykke, ct. arie Kirke, ønderborg øndag den 3. juli kl Hans Havelund, Kegnæs og ysabild kirker øndag den 17. juli kl , Dybbøl og Broager kirker øndag den 31. juli kl Kjeld Rasmussen, Christianskirken, ønderborg øndag den 14. august kl Hauke Wattenberg, Tysk præst i ønderborg øndag den 28. august kl arianne Østergård, Rinkenæs Kirke Bo charff, venstrup Kirke Kapellets orgel er et smukt restaureret renæssanceorgel, men kan ikke bruges til at ledsage salmesang med, da det er stemt 4 1/2 tone højere og på en helt anden måde end orglet i Dybbøl kirke. rganist rank aue vil spille både præ- og postludium ved gudstjenesten, for at give et indtryk at dets smukke klang. øndag 17. juli kl Ved denne gudstjeneste indgår salmer og andet af Thomas Kingo. almerne synges a capella. Gudstjenesten vil blive forestået i samarbejde med Niels Refskou. ommerprogram rgel koncerter rsdag den 24. maj kl Helge Granum, ct. arie Kirke rsdag den 7. juni kl rank aue, Dybbøl Kirke rsdag den 21. juni kl Inge og Karsten unk rsdag den 5. juli kl Jørgen Kaad, Broager Kirke rsdag den 19. juli kl rank aue, Dybbøl Kirke øndag den 24. juli kl Karsten unk rsdag den 2. august kl Allan Rasmussen, rederiksberg Kirke rsdag den 16. august kl rank aue, Dybbøl Kirke øndag den 21. august kl Helge Granum, ct. arie Kirke rsdag den 6. sept. kl Jørgen Kaad og Trio lo rsdag den 20. sept. kl Karsten unk Entré til koncerterne 25,- kr. 5

6 remtidens Dybbøl sogn Jeg vil fortælle om menighedsrådets arbejde og aktiviteter samt lidt om økonomien. Pengene først: idste års regnskab viser at vi brugte ca. 3 mill.kr. Heraf er lønninger 1,6 mill.kr. Anlægsudgifter og større investeringer forhandles fremover i samråd med alle 26 sogne i ønderborg Provsti, hvor det enkelte sogn tidligere havde større råderet over hvilke ting, man prioriterede at få iværksat. Provstiudvalget har stor indflydelse nu, hvilket kan virke meget topstyret. Kirken I kirken står vi foran om- og udbygning af orglet. e side 3. Kirkegården Dybbøl kirkegård holdes i fin stand, det er vi glade for. Det fortæller noget om stedet, når man besøger en kirke og kirkegård. I kirkeministeriet mener man at det er for dyrt at drive en kirkegård på den måde vi gør nu, hvor graveren passer de fleste grave. an mener at pårørende skal selv passe gravene eller betale fuld pris for at graveren holder familiens gravsted. Arbejdstiden pr. gravsted skal gøres op i minutter, så graverens arbejdstid pr. gravsted kan gøres op såvel som arbejdet på kirkegårdens offentlige områder, stier, græsslåning skal gøres op. Nyt logo Dybbøl kirkes log er nyt. Det nye logo er mere moderne og gør kirkebladet, plakater og annoncer mere i øjnefaldene. Jeg synes det udtrykker glæde og en lethed. Det nye logo er valgt efter flere samtaler og tænkepauser, det skal gerne holde i mange år. Det mener vi også det her kan. Café K laden og sangaften Vore eftermiddagsarrangementer Cafe`K`laden er blevet en stor succes. idste gang var vi 90 deltagere!! Jeg tror aldrig vi har været så mange til et arrangement her i Kirkeladen. Vi fortsætter selvfølgelig til efteråret. Noget vi også har succes med er angaften med de kendte. Det er en rigtig god aften, hvor vi synger mange forskellige sange både fra salmebogen og højskolesangbogen. Vores Biskop Niels Henrik Arendt har været fremme med, at vi synger alt for lidt. Han skulle have været her den aften, så kunne han høre sang og der blev sunget 6 igennem. Det er sjovt at høre hvorfor en bestemt sang er valgt. Vi finder frem til flere kendte her i Dybbøl til næste år. remtiden i Dybbøl kirke og sogn I mange medier hører man om tomme kirker, nedgang i antallet af unge der vil konfirmeres og udmeldinger af folkekirken. Jeg fristes til at sige, at det gælder ikke hos os. Det er nok et storbyfænomen, men det er farligt at tænke sådan. Vi skal tage tidens tendenser alvorligt, så vi ikke pludselig overhales indenom. Vi ved godt det er mere rart at sidde i en kirke, hvor der er mange mennesker, så er sangen bedre og man føler sig på en måde mere velkommen og tryg. I Dybbøl kirke er her for det meste godt besøgte gudstjenester med mange trofaste kirkegængere. Alternative gudstjenesteformer an kunne godt ønske sig, at der kom andre og oplevede, hvor dejligt det er at gå i kirke. Det er som et godt frikvarter, hvor man får lidt ro i sjæl og krop. Det kniber tit med de unge familier. De siger, de har alt for travlt, og hvad med børnene? kal vi oprette en børnepasningsordning evt. her i Kirkeladen. Kommer de så, og hvem skal passe børnene, der er mange praktiske spørgsmål. om en ung far sagde: Vores tid kommer en gang når ungerne er fløjet fra reden. Gudstjeneste med indbydelser Vi skal måske lave nogle helt andre gudstjenester. Hvad med Valentin gudstjenester? Hvor unge nygifte bliver inviteret til en gudstjeneste, hvor man bagefter går i Kirkeladen og får en god middag med to lys på et bord. Jeg har hørt om et sogn, som praktiserer det med succes. Eller områdegudstjeneste og gadegudstjeneste, hvor vi sender invitationer direkte ud til en hel gade. å ved man hvem man kommer i kirke sammen med. Det skal måske foregå som efter-fyraftensgudstjeneste med lidt mad bagefter. an kan foreslå mange forskellige former for gudstjenester. Bedsteforældre/børnebørn gudstjeneste, Hallowen gudstjeneste, foreningsgudstjenester, hvor de forskellige foreninger, som findes i Dybbøl bliver inviteret. Vi har en ide om at får man en direkte indbydelse til en gudstjeneste, bliver man mere interesseret. Den erfaring har vi med 5-års dåbsjubilæumsgudstjenester. Børn, der blev døbt for fem år siden inviteres til at komme sammen med forældre og søskende til børnegudstjeneste. Jeg kan fortsætte med ideer: Hubertusmesse, Rockgudstjeneste, kondigudstjeneste, det er sådan set kun fantasien der sætter grænser eller er det? Etiske grænser Vil vi tage alt til os eller er der en grænse? Der er det helt praktiske, at vores præster ikke kan overkomme alt, de har travlt nok i forvejen. en der er vel også nogle etiske spørgsmål, vi skal tage hensyn til. Vil vi bruge kirkerummet til alt? Vi skal ikke arrangere aktiviteter bare fordi det er nyt og alt nyt er godt. Det er sådanne spørgsmål, vi skal tage stilling til i menighedsrådet i samarbejde med præsterne. Vi har i menighedsrådet lavet en lang liste over forskellige former for gudstjenester vi allerede tilbyder her i sognet. Vi mangler tilbud og kontakt til de unge efter konfirmationsalderen. Har de nok andet at gå til eller skal vi prøve en ungdomsgudstjeneste. Dog siger vores præster at hvis vi skal lave en ungdomsgudstjeneste, skal de unge være med til at stå for den, vi andre har alderen imod os. I ct. arie kirke forsøges med nat-gudstjenester, men det er ikke de unge, som kommer der. ynlighed for enhver pris Der findes mange ildsjæle rundt i sognene, men de har svært ved at komme ud med deres budskab, så det bliver hørt af andre end dem der i forvejen er interesseret i kirkeligt arbejde. Vi skal være mere synlige. Der var for et stykke tid siden en medie/ reklamemand i fjernsynet, som mente at vi er selvhøjtidelige og kredser om os selv. Jeg mener nu vi gør meget for netop ikke at lukke os om os selv. ediemanden foreslog nogle slogans som kom bredere ud til hele menigheden. Her er to slogans: Kan de bruges eller er de for poppede? Voksne mænd der Klæder sig ud I sort kjole Kan du kalde det kedeligt. Vi giver dig svar på De store ting i livet Undtagen hvad du kal se i TV i aften. Karen Riber Philipsen ormand for menighedsrådet

7 Konfirmandindskrivning onsdag 15. juni kl og kl Vi indbyder de nye konfirmander til indskrivning til konfirmationer i 2012 onsdag 15. juni i Dybbøl kirke. Kl Konfirmander fra 7 A, 7 C og 7 D Kl Konfirmander fra 7 B og 7 E Konfirmanderne møder sammen med mindst én af forældrene i kirken og medbringer dåbsattest. Vi begynder med en minigudstjeneste og fortæller derefter om konfirmation og forberedelse og konfirmanderne udfylder indmeldelsesblanket. Velkomstgudstjeneste Konfirmationsforberedelsen til efteråret markerer vi med en festlig velkomstgudstjeneste søndag 11. september kl i ct. arie kirke. Her er både konfirmander og forældre særligt indbudte og vi er sikre på der er plads til alle. Venlig hilsen præsterne Voksenkor Dybbøl Kirkes Voksenkor begynder efterårssæsonen tirsdag 6. september. Koret er et blandet kor for både herre- og damestemmer og øver i Kirkeladen tirsdage fra kl Korets leder er organist rank aue. I starten af en ny sæson er nye sangere hjertelig velkomne. Er du interesseret i at synge med i koret, så henvend dig til organist rank aue tlf eller mail og få nærmere oplysninger om koret og dets aktiviteter. Personalia ervicemedarbejder Birgit Høi har valgt at stoppe med at arbejde. Vi ønsker dig alt godt i din nye hverdag og siger tak for de år, du har været ansat her ved Dybbøl kirke. Dybbøl kirke er med i projekt Vejkirker. Brochuren om Vejkirker er lagt frem og man er velkommen til at tage et eksemplar med hjem og få ideer til at besøge andre kirker i løbet af sommeren. å kort og nøgternt kan Dybbøl kirke beskrives: olkekirkens Nødhjælp Ved sogneindsamling søndag 13. marts 2011 blev der i Dybbøl indsamlet kr ,-. Tak til indsamlere og alle, der har givet et beløb for at afhjælpe fattigdom i vores verden. Birgitte Hjarvard icht Indsamlingsleder Ny servicemedarbejder er Pia Gernhøfer, som her præsenterer sig selv: it navn er Pia Gernhøfer. Jeg bor i Dybbøl sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg er pr. 1. maj 2011 ansat som servicemedarbejder i Kirkeladen og glæder mig til et godt samarbejde med jer alle sammen. enighedsrådet og personalet byder velkommen til Pia Gernhøfer. Dybbøl Kirke ognepræst Birgitte Hjarvard icht Dybbøl præstegård Dybbøl Bygade 101, Tlf Træffes bedst: rsdag fredag kl , derudover efter aftale. andag fridag. ognepræst, Tlf andag fridag ekretær ona Petersen træffes i Kirke laden på tlf Træffetid: Kl. 9 13: Ulige uger: rsdag og torsdag ige uger: nsdag og fredag rganist rank aue, tlf Graver og kirketjener Anita Grube Tlf / Graverkontorets telefontid: rsdag fredag kl ervicemedarbejder Pia Gernhøfer Træffes i Kirkeladen på tlf ormand for enighedsrådet Karen Riber Philipsen lensborg andevej 7, Tlf / eller i Kirkeladen: dybboelkirke.dk Kirkeværge Hans Termansen Bosager 22, tlf Henvendelse om dåb og bryllup sker til en af præsterne. Ved dødsfald kontaktes en af præsterne eller en bedemand. Dybbøl kirkes hjemmeside: 7

8 Dybbøl kirke - kalender Juni Juli August Kl Kristi Himmelfartsdag Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter påske Birgitte Hjarvard icht Kl Pinsedag Birgitte Hjarvard icht Kl riluftsgudstjeneste Dybbøl ølle - og Camilla Hansen Kl Dybbøl Plejecenter Kl Kammerkoncert Kl Konfirmandindskriv. 7ACD Kl Konfirmandindskriv. 7BE Kl usikgudstjeneste Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht laghejsning på general Bülows grav 6. juli kl Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl laghejsning på general Bülows grav Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl Kirkegårdsvandring Kl Aftengudstjeneste Kl søndag efter trinitatis Kl søndag efter trinitatis Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl Dybbøl Plejecenter Kl usikgudstjeneste Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis eptember Kl Russisk korkoncert 4. september kl søndag efter trinitatis - Birgitte Hjarvard icht 11. september kl kumringsgudstjeneste - Birgitte Hjarvard icht 11. september kl Konfirmandvelkomst i ct. arie kirke - Birgitte Hjarvard icht,, Henriette Heide- Jørgensen, ai-britt Josephsen Knudsen Kirketaxa bestilles på telefon Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard icht (ansvars havende). Desuden sidder Inga kivild, Hartvig chøn og Bettina tricker i redaktions udvalget. ats og tryk: angenberg Grafisk. Kirkebladet for Dybbøl ogn. aj årgang

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Marts, april og maj 2009

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Marts, april og maj 2009 Kirkebladet Dybbøl ogn arts, april og maj 2009 æs inde i bladet: enighedsrådets medlemmer præsenterer sig angaften med de kendte Den stille uge riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle oto: rank aue Påske angfredag

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere