Abraham. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. og de tre engle. Læs inde i bladet: Juni, juli og august Besøg. Udbygning/ombygning af orglet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abraham. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. og de tre engle. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2011. Besøg. Udbygning/ombygning af orglet"

Transkript

1 Juni, juli og august 2011 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Besøg Udbygning/ombygning af orglet Abraham og de tre engle riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle remtidens Dybbøl sogn

2 Gud kommer på besøg Abraham og hans kone ara fik besøg af tre mænd, da de boede i telt langt ude i ørkenen i amre. Det var Gud selv og to engle, som kom på besøg. I fortællingen er der en mængde detaljer om hvordan Abraham byder de tre gæster velkommen. Han gør det med fodvask og nystegt kalvekød og frisk duftende nybagt brød, som de beværtes med da de har sat sig i skyggen af et træ. Deres ærinde er at fortælle, at ara vil blive gravid og føde en søn, selvom både hun og Abraham er blevet for gamle til at få børn. ara lytter i teltåbningen til hvad der bliver sagt og hun ler af et ærligt hjerte. Det er for usandsynligt det hun her lægger øre til, men Gud hører det og siger: Intet er umuligt for Gud!. Året efter føder ara en søn og han får navnet Isak. Englen Gabriel på besøg I det Nye testamente hører vi om aria, der får besøg af englen Gabriel. Elisabeth, som hun er i familie med, var på det tidspunkt gravid i sjette måned. Elisabeth og hendes mand Zakarias var også gamle og havde ikke kunnet få børn. Zakarias var tjener i templet og en dag, mens han var på arbejde i templet fik han besøg af den samme engel Gabriel, som fortalte, at de også ville få en søn i deres høje alder. Deres søn skulle have navnet Johannes, det er ham vi senere kender som Johannes Døber. Zakarias troede ikke på englens ord og blev slået med tavshed, han kunne ingenting sige lige indtil hans kone Elisabeth havde født sin søn, ni måneder senere. å kunne Zakarias tale igen, og han sang og priste Gud. Zakarias smukke sang slutter med ordene:... hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge. (ukas 1, 78-79) Gud finder vej til os Det er kulminationen på alle disse historier om Isak og Johannes, som bliver født af alt for gamle forældre og om Jesus, som bliver født af en alt for ung kvinde: Gud finder vej til os. Vi skal ikke finde vej til himlen og tro at naturen og tyngdeloven og alt hvad vi erfarer med vores fornuft, at det er sat ud af kraft. Nej, alt det anfægtes ikke. or det her handler om, at Gud kommer til os, midt i verden, og midt i alt, hvad vi har gjort ved den. Det er en levende og vedkommende Gud, som tager hele vores liv alvorligt med alt hvad det indebærer at fødes og leve som mennesker gør det. Uanset hvor ubegribeligt vi forestiller os det, så griber Gud ind i vores verden. Gud kommer til os, som et menneskebarn med mor og mors mand og alt hvad der følger efter. Gud er ikke fjern som stjernerne på himlen eller brutal som tilværelsen kan være. Gud er nær Gud er os nær nu, som et knus og barmhjertig som Jesus. Han er som en bror, som en fælle på vejen, som en samtalepartner og som en der udfordrer os og vores samvittighed. Vi skylder ham svar, for han er den, der forsvarer os mennesker overfor den både frygtindgydende, ubønhørlige og også velsignelsesfyldte verden vi lever i. Hvad kan vi stille op mod al den smerte og lidelse, som er i verden? Kærlighed, svarer Jesus. Han kommer med kærlighed til os. Han er den, der kommer til os og gør os større og stærkere end vi ved af. Jesus er Guds søn Jesus var et menneske født ind i tiden. Det er et guddommeligt mysterium, og dog er det stadig virkelighed. Han kom med en kærlighed, som er genkendelig for os. Jesus søgte i sit liv ud på de skæve veje, fandt alle os fortabte, alle, der ser sig selv som udstødte, fordi de tror de ingen værdi har. Han vandrer stadig af sted i de mest øde egne og på de mest mørke stier i verden. Intet er umuligt for Gud Vores verden ligner sig selv, der er stadig krige, sorger, smertefulde erfaringer. en der er også en forklarethed, en ro og hvilen i vort eget væsen, fordi Gud er kommet og har åbenbaret sig i den visdom, at han er et menneske slet og ret. En der med uudgrundelig styrke tager os i hånden og taler med os, modsiger os og giver os håb om, at ikke kun vores opfattelse af verden er den rigtige. or Gud er ingenting umuligt. God sommer Birgitte Hjarvard icht 2 orsiden arc Chagall ( ) har malet: Abraham og de tre engle som hænger på usée arc Chagall i Nice. useet har 17 store billeder inspireret af de bibelske historier og er et besøg værd. I 1. osebog kap 18 fortælles om Gud, der besøger Abraham i amre. arc Chagall fortæller selv: ra min tidligste ungdom har jeg været fængslet af Bibelen. den har altid stået for mig, og gør det stadig, som den største kilde til poesi gennem alle tider. ige siden har jeg søgt dens afspejling i livet og i kunsten. Bibelen er som en genklang af naturen, og det er denne hemmelighed, jeg har forsøgt at videregive... I mine tanker repræsenterer disse billeder ikke et enkelt folks drøm, men hele menneskehedens. (ra arc Chagalls tale ved museets indvielse Her fra: useumsdirektør ylvie orester: arc Chagall og Bibelen, Gutenberghus 1987)

3 Udbygning/ombygning af orglet i Dybbøl Kirke Døbte i Dybbøl kirke 30. januar 2011 Casper Khosroyar üller August amberts Edelvold 6. februar 2011 Noah Arild Kjær Emmely ou Andersen 13. februar 2011 Esben Juhl Petersen Emilie Hjortnæs-Haslund 20. februar 2011 athias Bøtzau ørensen 26. februar 2011 Celine arie aurent 27. februar 2011 Hjalte Asmussen William Asmussen 13. marts 2011 Jonas Juul aursen 27. marts 2011 bias ee alling 3. april 2011 Ibukun mothy Adedamola yewole Ajayi 10. april 2011 Emil Baadsgaard Knudsen Dybbøl menighedsråd og organist rank aue, har i adskillige år arbejdet med et oplæg til projekt, der skal forbedre arbejds - og lydforholdene for organisten, så arbejdsforholdene ved kirkens orgel bliver bragt i overensstemmelse med de nuværende gældende arbejdsmiljømæssige regler og krav. amtidig, har det været fornuftigt og også naturligt, at koble en særdeles tiltrængt forbedring af orglets praktiske og klanglige funktion som gudstjenesteinstrument, med i projektet. Projektoplægget er nu godkendt af menighedsrådet, ønderborg provsti, Haderslev stift og nationalmuseet, og kontrakten for gennemførelse af projektet er underskrevet. Projektforløbet er aftalt og tidsplanen er fastlagt som følgende: Juni måned projekteringen påbegyndes August måned detailprojektering og fremstilling detaildele I slutningen af april 2012 demontering af orgel i kirken ra maj 2012 til begyndelsen af august 2012 opbygges det ombyggede orgel ved leverandøren arcussen & øn. ra august 2012 til midten af september 2012 monteres det ombyggede orgel i kirken Indkøring, tilpasninger og afleverende afprøvninger foretages i sidste halvdel af september 2012 ktober 2012 afslutning af projektet Der er ved udarbejdelse af planen taget hensyn til at konfirmationerne 2012 er afholdt før demonteringen af orglet i kirken påbegyndes. Kirken vil under hele forløbet kunne anvendes. Dog vil det være nødvendigt at anvende et mindre låneorgel i perioden fra slutningen af april 2012 og frem til oktober De to billeder viser opbygningen af det ombyggede orgel samt spillebordets ændrede placering. Udover at den direkte lydbelastning for organisten vil reduceres betydeligt, vil den ændrede placering af spillebordet gøre at organisten efter ombygningen vil kunne se hvad der forgår i kirken. Hovedparten af projektet er finansieret af kirkelige midler, men et restbeløb skal findes ved at søge fonde eller private donationer. Det er vores håb, at projektet efter at det er gennemført, vil give dem som kommer i kirken, en større musikalsk oplevelse, og samtidig sikre, at vi får acceptable forhold, for de organister som har tilknytning til kirken. Ejner. Egtved, enighedsrådet 17. april 2011 Hans Christian ejrup Philipsen 24. april 2011 Jacob Bruun Johansen Adam Hønborg Benkjer 25. april 2011 Thor Broholm Wonsild Hansen ofia Weber Callesen 3

4 Besøg Arrangementer i Dybbøl kirke Besøg er noget vi både kan se frem til og frygte. g det gælder, uanset om det er os selv, der modtager besøg eller besøger andre. or besøg rummer muligheder. ulighed for noget godt og glædeligt. ulighed for noget skæbnesvangert. Da besøg har denne karakter, er Bibelen selvfølgelig også fuld af besøg. g her er det især interessant, når Gud kommer på besøg. Gud kommer på besøg Gud besøger Adam og Eva i Edens Have. g det plejer de at være glade for. ige indtil de har spist af træet til kundskab om godt og ondt. å kan det nok være, at de gemmer sig, for de vil ikke have, at Gud skal se dem nøgne, hvilket de selv netop har opdaget, at de er. Guds besøg kan da kun afsløre, hvad der er sket. Gud kommer også på besøg hos Abraham i amres und. Da kommer Gud i 3 personers skikkelse. Dette besøg bærer i sig både en velsignelse: tilsagnet om, at ara skal føde en søn, - og en dom: udslettelsen af odoma og Gomorra. Herren han har besøgt sit folk, natten hun blev til morgen, enneskens øn, Gud aders tolk, slukket nu har al sorgen. DD 349,1. 4 Bl. a. sådan omtaler Grundtvig kort og præcist det besøg af Gud, vi som kristne lægger mest vægt på, nemlig da Gud i Jesus blev menneske. Et besøg, som også rummer såvel velsignelse som dom. Husbesøg Hvem er det, der inspirerer Grundtvig og andre til at fortælle historien om dette besøg videre? Det er Helligånden Talsmanden vor høje pinsegæst. l denne Talsmand, skriver Grundtvig f. eks. denne bøn: jælesørger fra det høje, hold med os et vågent øje, vogt de små for falk og høg! Væk de dorske, styrk de svage, tugt de trygge, trøst de spage, gør os daglig husbesøg! Dan vort hjerte, løs vor tunge, så vi bede, så vi sjunge yndelig i Jesu navn! DD 294,3. or nogle vil et sådant vers minde alt for meget om overvågning. ens andre vil føle en stor tryghed og inspiration heri. I dette vers dukker ordet husbesøg op. in kollega og jeg talte på et tidspunkt om dette ord. Vi tænkte, at det måske var forældet. en nej! Går man på nettet, kan man læse, at alle mulige firmaer kommer på husbesøg. å må vi også stadig kunne bruge det. g baggrunden for og inspirationen til at gå på husbesøg er at finde bl.a. i attæusevangeliet, hvor Jesus siger følgende: Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. or jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. att. 25, Her får vi at vide, hvor vores tro skal føre os hen. Nemlig hen i omsorgen for det medmenneske, som har brug for vores omsorg. g det gælder stadig: har man brug for et husbesøg, så ring eller mail til os! Vi kommer gerne! ommerhilsen Gerhard Glück Adam und Eva riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle 2. Pinsedag kl Pinsen er kirkens fødselsdag. 2. Pinsedag kl fejrer vi kirkens fødselsdag med friluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle sammen med menigheden fra Ulkebøl kirke. Vi satser på godt vejr, så vi kan være ude i det fri, ved Talerstolen lige ved siden af møllen. Brass Band Da Capo fra Aarhus under ledelse af Peter Deichgräber står for musikken. Børnekoret fra Ulkebøl kirke medvirker under ledelse af organist Pia Johansen og organist rank aue ledsager koret på klaver. Præster er Camilla Hansen, Ulkebøl og, Dybbøl. Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise medbragt mad og nyde den fantastiske udsigt ud over vandet. Russerne kommer igen igen nsdag 31. august kl fortsætter vi traditionen med russiske korkoncert. Den Hellige Wladimirs andskor fra oskva lægger igen deres vej forbi Dybbøl kirke. De 8 russiske sangere fylder kirkerummet med deres dybe bas- og høje tenorstemmer og der er garanti for en helt enestående koncertoplevelse. Både kirke- og folkemusik står på programmet denne aften. Der er gratis adgang til koncerten. Ved udgangen anmodes om kollekt til fordel for Den Hellige Wladimirs børnehospital i oskva.

5 Kammerkoncert i Kirkeladen rsdag 14. juni kl rsdag 14. juni er der kammerkoncert i Kirkeladen kl Catarina Zeh, der er solofagottist i ønderjyllands ymfoniorkester, vil forkæle tilhørernes ører med en del af sit eksamensprogram, som hun få dage senere spiller til sin afsluttende eksamen som koncertfagottist i Hamborg. Gå ikke glip af en fantastisk oplevelse, hvor vi skal høre fagotten som soloinstrument i et afvekslende og meget spændende program! Normalt er instrumentet lidt skjult i orkestret, men ved denne koncert får den lov til at udfolde sig med alle sine musikalske udtryksmuligheder. Catarina Zeh spiller rancois Deviennes kvartet for fagot, violin, viola og violoncello op. 73, nr. 3, Allan tephensons iniature Quartet for fagot, violin, viola og violoncello og rancis Poulencs Trio for obo, fagot og klaver. Derudover spiller Katarina kliarevski Clamavi af den norske komponist Arne Nordheim for solo cello. Catarina Zeh bliver ledsaget af Birgit Bauer (violin), Johan Korsfeldt (viola), Katarina kliarevski (violoncello), Anne-ette taehr (klaver) og ai Kai (obo). Der er gratis adgang til koncerten. 3 sommer aftengudstjenester øndag 19. juni kl usik aftengudstjenste med danske og svenske sommersange sunget af erete rré auridsen, sopran. rganist rank aue ledsager sangen og spiller en række lette orgelværker der passer til en sommeraftenstund. øndag 17. juli kl Kirkegårsvandring på Dybbøl kirkegård. Amatør historiker Eigil kov fortæller om nogle af de historiske grave. Derefter er der kl aftengudstjeneste i kirken. øndag 14. august kl usikalsk aftengudstjeneste hvor sanger Johan Korsfeldt synger Belmann. Arrangementer i Dronning Dorotheas Kapel Velkommen til orgelkoncerter og gudstjenester i Dronning Dorotheas Kapel sommeren 2011 øndag eftermiddage i juni og juli og august holdes gudstjenester i Dronning Dorotheas kapel. Det er 7 af ønderborg provstis præster, som forestår gudstjenesterne på skift. Her er en omtale af de to gudstjenester, som Dybbøl kirkes præster tilrettelægger. øndag 5. juni kl Birgitte Hjarvard icht. Dybbøl kirkes Voksenkor medvirker i denne gudstjeneste. Det bliver en helt fantastisk oplevelse at fejre gudstjeneste i det historiske kirkerum, som er særdeles egnet til at synge i. Koret bidrager med en række korsatser og støtter fællessangen. Gudstjenester øndag den 5. juni kl Birgitte Hjarvard icht, Dybbøl Kirke øndag den 19. juni kl Peter Grønlykke, ct. arie Kirke, ønderborg øndag den 3. juli kl Hans Havelund, Kegnæs og ysabild kirker øndag den 17. juli kl , Dybbøl og Broager kirker øndag den 31. juli kl Kjeld Rasmussen, Christianskirken, ønderborg øndag den 14. august kl Hauke Wattenberg, Tysk præst i ønderborg øndag den 28. august kl arianne Østergård, Rinkenæs Kirke Bo charff, venstrup Kirke Kapellets orgel er et smukt restaureret renæssanceorgel, men kan ikke bruges til at ledsage salmesang med, da det er stemt 4 1/2 tone højere og på en helt anden måde end orglet i Dybbøl kirke. rganist rank aue vil spille både præ- og postludium ved gudstjenesten, for at give et indtryk at dets smukke klang. øndag 17. juli kl Ved denne gudstjeneste indgår salmer og andet af Thomas Kingo. almerne synges a capella. Gudstjenesten vil blive forestået i samarbejde med Niels Refskou. ommerprogram rgel koncerter rsdag den 24. maj kl Helge Granum, ct. arie Kirke rsdag den 7. juni kl rank aue, Dybbøl Kirke rsdag den 21. juni kl Inge og Karsten unk rsdag den 5. juli kl Jørgen Kaad, Broager Kirke rsdag den 19. juli kl rank aue, Dybbøl Kirke øndag den 24. juli kl Karsten unk rsdag den 2. august kl Allan Rasmussen, rederiksberg Kirke rsdag den 16. august kl rank aue, Dybbøl Kirke øndag den 21. august kl Helge Granum, ct. arie Kirke rsdag den 6. sept. kl Jørgen Kaad og Trio lo rsdag den 20. sept. kl Karsten unk Entré til koncerterne 25,- kr. 5

6 remtidens Dybbøl sogn Jeg vil fortælle om menighedsrådets arbejde og aktiviteter samt lidt om økonomien. Pengene først: idste års regnskab viser at vi brugte ca. 3 mill.kr. Heraf er lønninger 1,6 mill.kr. Anlægsudgifter og større investeringer forhandles fremover i samråd med alle 26 sogne i ønderborg Provsti, hvor det enkelte sogn tidligere havde større råderet over hvilke ting, man prioriterede at få iværksat. Provstiudvalget har stor indflydelse nu, hvilket kan virke meget topstyret. Kirken I kirken står vi foran om- og udbygning af orglet. e side 3. Kirkegården Dybbøl kirkegård holdes i fin stand, det er vi glade for. Det fortæller noget om stedet, når man besøger en kirke og kirkegård. I kirkeministeriet mener man at det er for dyrt at drive en kirkegård på den måde vi gør nu, hvor graveren passer de fleste grave. an mener at pårørende skal selv passe gravene eller betale fuld pris for at graveren holder familiens gravsted. Arbejdstiden pr. gravsted skal gøres op i minutter, så graverens arbejdstid pr. gravsted kan gøres op såvel som arbejdet på kirkegårdens offentlige områder, stier, græsslåning skal gøres op. Nyt logo Dybbøl kirkes log er nyt. Det nye logo er mere moderne og gør kirkebladet, plakater og annoncer mere i øjnefaldene. Jeg synes det udtrykker glæde og en lethed. Det nye logo er valgt efter flere samtaler og tænkepauser, det skal gerne holde i mange år. Det mener vi også det her kan. Café K laden og sangaften Vore eftermiddagsarrangementer Cafe`K`laden er blevet en stor succes. idste gang var vi 90 deltagere!! Jeg tror aldrig vi har været så mange til et arrangement her i Kirkeladen. Vi fortsætter selvfølgelig til efteråret. Noget vi også har succes med er angaften med de kendte. Det er en rigtig god aften, hvor vi synger mange forskellige sange både fra salmebogen og højskolesangbogen. Vores Biskop Niels Henrik Arendt har været fremme med, at vi synger alt for lidt. Han skulle have været her den aften, så kunne han høre sang og der blev sunget 6 igennem. Det er sjovt at høre hvorfor en bestemt sang er valgt. Vi finder frem til flere kendte her i Dybbøl til næste år. remtiden i Dybbøl kirke og sogn I mange medier hører man om tomme kirker, nedgang i antallet af unge der vil konfirmeres og udmeldinger af folkekirken. Jeg fristes til at sige, at det gælder ikke hos os. Det er nok et storbyfænomen, men det er farligt at tænke sådan. Vi skal tage tidens tendenser alvorligt, så vi ikke pludselig overhales indenom. Vi ved godt det er mere rart at sidde i en kirke, hvor der er mange mennesker, så er sangen bedre og man føler sig på en måde mere velkommen og tryg. I Dybbøl kirke er her for det meste godt besøgte gudstjenester med mange trofaste kirkegængere. Alternative gudstjenesteformer an kunne godt ønske sig, at der kom andre og oplevede, hvor dejligt det er at gå i kirke. Det er som et godt frikvarter, hvor man får lidt ro i sjæl og krop. Det kniber tit med de unge familier. De siger, de har alt for travlt, og hvad med børnene? kal vi oprette en børnepasningsordning evt. her i Kirkeladen. Kommer de så, og hvem skal passe børnene, der er mange praktiske spørgsmål. om en ung far sagde: Vores tid kommer en gang når ungerne er fløjet fra reden. Gudstjeneste med indbydelser Vi skal måske lave nogle helt andre gudstjenester. Hvad med Valentin gudstjenester? Hvor unge nygifte bliver inviteret til en gudstjeneste, hvor man bagefter går i Kirkeladen og får en god middag med to lys på et bord. Jeg har hørt om et sogn, som praktiserer det med succes. Eller områdegudstjeneste og gadegudstjeneste, hvor vi sender invitationer direkte ud til en hel gade. å ved man hvem man kommer i kirke sammen med. Det skal måske foregå som efter-fyraftensgudstjeneste med lidt mad bagefter. an kan foreslå mange forskellige former for gudstjenester. Bedsteforældre/børnebørn gudstjeneste, Hallowen gudstjeneste, foreningsgudstjenester, hvor de forskellige foreninger, som findes i Dybbøl bliver inviteret. Vi har en ide om at får man en direkte indbydelse til en gudstjeneste, bliver man mere interesseret. Den erfaring har vi med 5-års dåbsjubilæumsgudstjenester. Børn, der blev døbt for fem år siden inviteres til at komme sammen med forældre og søskende til børnegudstjeneste. Jeg kan fortsætte med ideer: Hubertusmesse, Rockgudstjeneste, kondigudstjeneste, det er sådan set kun fantasien der sætter grænser eller er det? Etiske grænser Vil vi tage alt til os eller er der en grænse? Der er det helt praktiske, at vores præster ikke kan overkomme alt, de har travlt nok i forvejen. en der er vel også nogle etiske spørgsmål, vi skal tage hensyn til. Vil vi bruge kirkerummet til alt? Vi skal ikke arrangere aktiviteter bare fordi det er nyt og alt nyt er godt. Det er sådanne spørgsmål, vi skal tage stilling til i menighedsrådet i samarbejde med præsterne. Vi har i menighedsrådet lavet en lang liste over forskellige former for gudstjenester vi allerede tilbyder her i sognet. Vi mangler tilbud og kontakt til de unge efter konfirmationsalderen. Har de nok andet at gå til eller skal vi prøve en ungdomsgudstjeneste. Dog siger vores præster at hvis vi skal lave en ungdomsgudstjeneste, skal de unge være med til at stå for den, vi andre har alderen imod os. I ct. arie kirke forsøges med nat-gudstjenester, men det er ikke de unge, som kommer der. ynlighed for enhver pris Der findes mange ildsjæle rundt i sognene, men de har svært ved at komme ud med deres budskab, så det bliver hørt af andre end dem der i forvejen er interesseret i kirkeligt arbejde. Vi skal være mere synlige. Der var for et stykke tid siden en medie/ reklamemand i fjernsynet, som mente at vi er selvhøjtidelige og kredser om os selv. Jeg mener nu vi gør meget for netop ikke at lukke os om os selv. ediemanden foreslog nogle slogans som kom bredere ud til hele menigheden. Her er to slogans: Kan de bruges eller er de for poppede? Voksne mænd der Klæder sig ud I sort kjole Kan du kalde det kedeligt. Vi giver dig svar på De store ting i livet Undtagen hvad du kal se i TV i aften. Karen Riber Philipsen ormand for menighedsrådet

7 Konfirmandindskrivning onsdag 15. juni kl og kl Vi indbyder de nye konfirmander til indskrivning til konfirmationer i 2012 onsdag 15. juni i Dybbøl kirke. Kl Konfirmander fra 7 A, 7 C og 7 D Kl Konfirmander fra 7 B og 7 E Konfirmanderne møder sammen med mindst én af forældrene i kirken og medbringer dåbsattest. Vi begynder med en minigudstjeneste og fortæller derefter om konfirmation og forberedelse og konfirmanderne udfylder indmeldelsesblanket. Velkomstgudstjeneste Konfirmationsforberedelsen til efteråret markerer vi med en festlig velkomstgudstjeneste søndag 11. september kl i ct. arie kirke. Her er både konfirmander og forældre særligt indbudte og vi er sikre på der er plads til alle. Venlig hilsen præsterne Voksenkor Dybbøl Kirkes Voksenkor begynder efterårssæsonen tirsdag 6. september. Koret er et blandet kor for både herre- og damestemmer og øver i Kirkeladen tirsdage fra kl Korets leder er organist rank aue. I starten af en ny sæson er nye sangere hjertelig velkomne. Er du interesseret i at synge med i koret, så henvend dig til organist rank aue tlf eller mail og få nærmere oplysninger om koret og dets aktiviteter. Personalia ervicemedarbejder Birgit Høi har valgt at stoppe med at arbejde. Vi ønsker dig alt godt i din nye hverdag og siger tak for de år, du har været ansat her ved Dybbøl kirke. Dybbøl kirke er med i projekt Vejkirker. Brochuren om Vejkirker er lagt frem og man er velkommen til at tage et eksemplar med hjem og få ideer til at besøge andre kirker i løbet af sommeren. å kort og nøgternt kan Dybbøl kirke beskrives: olkekirkens Nødhjælp Ved sogneindsamling søndag 13. marts 2011 blev der i Dybbøl indsamlet kr ,-. Tak til indsamlere og alle, der har givet et beløb for at afhjælpe fattigdom i vores verden. Birgitte Hjarvard icht Indsamlingsleder Ny servicemedarbejder er Pia Gernhøfer, som her præsenterer sig selv: it navn er Pia Gernhøfer. Jeg bor i Dybbøl sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg er pr. 1. maj 2011 ansat som servicemedarbejder i Kirkeladen og glæder mig til et godt samarbejde med jer alle sammen. enighedsrådet og personalet byder velkommen til Pia Gernhøfer. Dybbøl Kirke ognepræst Birgitte Hjarvard icht Dybbøl præstegård Dybbøl Bygade 101, Tlf Træffes bedst: rsdag fredag kl , derudover efter aftale. andag fridag. ognepræst, Tlf andag fridag ekretær ona Petersen træffes i Kirke laden på tlf Træffetid: Kl. 9 13: Ulige uger: rsdag og torsdag ige uger: nsdag og fredag rganist rank aue, tlf Graver og kirketjener Anita Grube Tlf / Graverkontorets telefontid: rsdag fredag kl ervicemedarbejder Pia Gernhøfer Træffes i Kirkeladen på tlf ormand for enighedsrådet Karen Riber Philipsen lensborg andevej 7, Tlf / eller i Kirkeladen: dybboelkirke.dk Kirkeværge Hans Termansen Bosager 22, tlf Henvendelse om dåb og bryllup sker til en af præsterne. Ved dødsfald kontaktes en af præsterne eller en bedemand. Dybbøl kirkes hjemmeside: 7

8 Dybbøl kirke - kalender Juni Juli August Kl Kristi Himmelfartsdag Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter påske Birgitte Hjarvard icht Kl Pinsedag Birgitte Hjarvard icht Kl riluftsgudstjeneste Dybbøl ølle - og Camilla Hansen Kl Dybbøl Plejecenter Kl Kammerkoncert Kl Konfirmandindskriv. 7ACD Kl Konfirmandindskriv. 7BE Kl usikgudstjeneste Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht laghejsning på general Bülows grav 6. juli kl Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl laghejsning på general Bülows grav Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl Kirkegårdsvandring Kl Aftengudstjeneste Kl søndag efter trinitatis Kl søndag efter trinitatis Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl Dybbøl Plejecenter Kl usikgudstjeneste Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis eptember Kl Russisk korkoncert 4. september kl søndag efter trinitatis - Birgitte Hjarvard icht 11. september kl kumringsgudstjeneste - Birgitte Hjarvard icht 11. september kl Konfirmandvelkomst i ct. arie kirke - Birgitte Hjarvard icht,, Henriette Heide- Jørgensen, ai-britt Josephsen Knudsen Kirketaxa bestilles på telefon Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard icht (ansvars havende). Desuden sidder Inga kivild, Hartvig chøn og Bettina tricker i redaktions udvalget. ats og tryk: angenberg Grafisk. Kirkebladet for Dybbøl ogn. aj årgang

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke Juni, juli og august 2012 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Vejkirke - motorvejskirke olkekirken i fremtiden Valg efterår 2012 Dybbøl kirke motorvejskirke Dybbøl kirke er tilmeldt vejkirkeordningen

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke Juni, juli og august 2013 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Ny biskop Gudstjenesten Gudstjenester Vejkirke Kærlighedens mange gaver orside P.. Krøyer: Roser. kagen. 1893. arie Krøyer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke Juni, juli og august 2015 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Præsteansættelse orggrupper oromtale af efteråret: oderne litteratur usikteori for koret ommer prædiken 2 orsiden Billedet

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: December 2009, januar og februar 2010. Engle har meget for sig Borebiller Kirkeklokkeringning

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: December 2009, januar og februar 2010. Engle har meget for sig Borebiller Kirkeklokkeringning Kirkebladet Dybbøl ogn December 2009, januar og februar 2010 æs inde i bladet: Engle har meget for sig Borebiller Kirkeklokkeringning orsiden er lavet af Børnehaven Kærnehuset, nærmere bestemt af Krudtuglerne:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere