Abraham. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. og de tre engle. Læs inde i bladet: Juni, juli og august Besøg. Udbygning/ombygning af orglet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abraham. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. og de tre engle. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2011. Besøg. Udbygning/ombygning af orglet"

Transkript

1 Juni, juli og august 2011 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Besøg Udbygning/ombygning af orglet Abraham og de tre engle riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle remtidens Dybbøl sogn

2 Gud kommer på besøg Abraham og hans kone ara fik besøg af tre mænd, da de boede i telt langt ude i ørkenen i amre. Det var Gud selv og to engle, som kom på besøg. I fortællingen er der en mængde detaljer om hvordan Abraham byder de tre gæster velkommen. Han gør det med fodvask og nystegt kalvekød og frisk duftende nybagt brød, som de beværtes med da de har sat sig i skyggen af et træ. Deres ærinde er at fortælle, at ara vil blive gravid og føde en søn, selvom både hun og Abraham er blevet for gamle til at få børn. ara lytter i teltåbningen til hvad der bliver sagt og hun ler af et ærligt hjerte. Det er for usandsynligt det hun her lægger øre til, men Gud hører det og siger: Intet er umuligt for Gud!. Året efter føder ara en søn og han får navnet Isak. Englen Gabriel på besøg I det Nye testamente hører vi om aria, der får besøg af englen Gabriel. Elisabeth, som hun er i familie med, var på det tidspunkt gravid i sjette måned. Elisabeth og hendes mand Zakarias var også gamle og havde ikke kunnet få børn. Zakarias var tjener i templet og en dag, mens han var på arbejde i templet fik han besøg af den samme engel Gabriel, som fortalte, at de også ville få en søn i deres høje alder. Deres søn skulle have navnet Johannes, det er ham vi senere kender som Johannes Døber. Zakarias troede ikke på englens ord og blev slået med tavshed, han kunne ingenting sige lige indtil hans kone Elisabeth havde født sin søn, ni måneder senere. å kunne Zakarias tale igen, og han sang og priste Gud. Zakarias smukke sang slutter med ordene:... hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge. (ukas 1, 78-79) Gud finder vej til os Det er kulminationen på alle disse historier om Isak og Johannes, som bliver født af alt for gamle forældre og om Jesus, som bliver født af en alt for ung kvinde: Gud finder vej til os. Vi skal ikke finde vej til himlen og tro at naturen og tyngdeloven og alt hvad vi erfarer med vores fornuft, at det er sat ud af kraft. Nej, alt det anfægtes ikke. or det her handler om, at Gud kommer til os, midt i verden, og midt i alt, hvad vi har gjort ved den. Det er en levende og vedkommende Gud, som tager hele vores liv alvorligt med alt hvad det indebærer at fødes og leve som mennesker gør det. Uanset hvor ubegribeligt vi forestiller os det, så griber Gud ind i vores verden. Gud kommer til os, som et menneskebarn med mor og mors mand og alt hvad der følger efter. Gud er ikke fjern som stjernerne på himlen eller brutal som tilværelsen kan være. Gud er nær Gud er os nær nu, som et knus og barmhjertig som Jesus. Han er som en bror, som en fælle på vejen, som en samtalepartner og som en der udfordrer os og vores samvittighed. Vi skylder ham svar, for han er den, der forsvarer os mennesker overfor den både frygtindgydende, ubønhørlige og også velsignelsesfyldte verden vi lever i. Hvad kan vi stille op mod al den smerte og lidelse, som er i verden? Kærlighed, svarer Jesus. Han kommer med kærlighed til os. Han er den, der kommer til os og gør os større og stærkere end vi ved af. Jesus er Guds søn Jesus var et menneske født ind i tiden. Det er et guddommeligt mysterium, og dog er det stadig virkelighed. Han kom med en kærlighed, som er genkendelig for os. Jesus søgte i sit liv ud på de skæve veje, fandt alle os fortabte, alle, der ser sig selv som udstødte, fordi de tror de ingen værdi har. Han vandrer stadig af sted i de mest øde egne og på de mest mørke stier i verden. Intet er umuligt for Gud Vores verden ligner sig selv, der er stadig krige, sorger, smertefulde erfaringer. en der er også en forklarethed, en ro og hvilen i vort eget væsen, fordi Gud er kommet og har åbenbaret sig i den visdom, at han er et menneske slet og ret. En der med uudgrundelig styrke tager os i hånden og taler med os, modsiger os og giver os håb om, at ikke kun vores opfattelse af verden er den rigtige. or Gud er ingenting umuligt. God sommer Birgitte Hjarvard icht 2 orsiden arc Chagall ( ) har malet: Abraham og de tre engle som hænger på usée arc Chagall i Nice. useet har 17 store billeder inspireret af de bibelske historier og er et besøg værd. I 1. osebog kap 18 fortælles om Gud, der besøger Abraham i amre. arc Chagall fortæller selv: ra min tidligste ungdom har jeg været fængslet af Bibelen. den har altid stået for mig, og gør det stadig, som den største kilde til poesi gennem alle tider. ige siden har jeg søgt dens afspejling i livet og i kunsten. Bibelen er som en genklang af naturen, og det er denne hemmelighed, jeg har forsøgt at videregive... I mine tanker repræsenterer disse billeder ikke et enkelt folks drøm, men hele menneskehedens. (ra arc Chagalls tale ved museets indvielse Her fra: useumsdirektør ylvie orester: arc Chagall og Bibelen, Gutenberghus 1987)

3 Udbygning/ombygning af orglet i Dybbøl Kirke Døbte i Dybbøl kirke 30. januar 2011 Casper Khosroyar üller August amberts Edelvold 6. februar 2011 Noah Arild Kjær Emmely ou Andersen 13. februar 2011 Esben Juhl Petersen Emilie Hjortnæs-Haslund 20. februar 2011 athias Bøtzau ørensen 26. februar 2011 Celine arie aurent 27. februar 2011 Hjalte Asmussen William Asmussen 13. marts 2011 Jonas Juul aursen 27. marts 2011 bias ee alling 3. april 2011 Ibukun mothy Adedamola yewole Ajayi 10. april 2011 Emil Baadsgaard Knudsen Dybbøl menighedsråd og organist rank aue, har i adskillige år arbejdet med et oplæg til projekt, der skal forbedre arbejds - og lydforholdene for organisten, så arbejdsforholdene ved kirkens orgel bliver bragt i overensstemmelse med de nuværende gældende arbejdsmiljømæssige regler og krav. amtidig, har det været fornuftigt og også naturligt, at koble en særdeles tiltrængt forbedring af orglets praktiske og klanglige funktion som gudstjenesteinstrument, med i projektet. Projektoplægget er nu godkendt af menighedsrådet, ønderborg provsti, Haderslev stift og nationalmuseet, og kontrakten for gennemførelse af projektet er underskrevet. Projektforløbet er aftalt og tidsplanen er fastlagt som følgende: Juni måned projekteringen påbegyndes August måned detailprojektering og fremstilling detaildele I slutningen af april 2012 demontering af orgel i kirken ra maj 2012 til begyndelsen af august 2012 opbygges det ombyggede orgel ved leverandøren arcussen & øn. ra august 2012 til midten af september 2012 monteres det ombyggede orgel i kirken Indkøring, tilpasninger og afleverende afprøvninger foretages i sidste halvdel af september 2012 ktober 2012 afslutning af projektet Der er ved udarbejdelse af planen taget hensyn til at konfirmationerne 2012 er afholdt før demonteringen af orglet i kirken påbegyndes. Kirken vil under hele forløbet kunne anvendes. Dog vil det være nødvendigt at anvende et mindre låneorgel i perioden fra slutningen af april 2012 og frem til oktober De to billeder viser opbygningen af det ombyggede orgel samt spillebordets ændrede placering. Udover at den direkte lydbelastning for organisten vil reduceres betydeligt, vil den ændrede placering af spillebordet gøre at organisten efter ombygningen vil kunne se hvad der forgår i kirken. Hovedparten af projektet er finansieret af kirkelige midler, men et restbeløb skal findes ved at søge fonde eller private donationer. Det er vores håb, at projektet efter at det er gennemført, vil give dem som kommer i kirken, en større musikalsk oplevelse, og samtidig sikre, at vi får acceptable forhold, for de organister som har tilknytning til kirken. Ejner. Egtved, enighedsrådet 17. april 2011 Hans Christian ejrup Philipsen 24. april 2011 Jacob Bruun Johansen Adam Hønborg Benkjer 25. april 2011 Thor Broholm Wonsild Hansen ofia Weber Callesen 3

4 Besøg Arrangementer i Dybbøl kirke Besøg er noget vi både kan se frem til og frygte. g det gælder, uanset om det er os selv, der modtager besøg eller besøger andre. or besøg rummer muligheder. ulighed for noget godt og glædeligt. ulighed for noget skæbnesvangert. Da besøg har denne karakter, er Bibelen selvfølgelig også fuld af besøg. g her er det især interessant, når Gud kommer på besøg. Gud kommer på besøg Gud besøger Adam og Eva i Edens Have. g det plejer de at være glade for. ige indtil de har spist af træet til kundskab om godt og ondt. å kan det nok være, at de gemmer sig, for de vil ikke have, at Gud skal se dem nøgne, hvilket de selv netop har opdaget, at de er. Guds besøg kan da kun afsløre, hvad der er sket. Gud kommer også på besøg hos Abraham i amres und. Da kommer Gud i 3 personers skikkelse. Dette besøg bærer i sig både en velsignelse: tilsagnet om, at ara skal føde en søn, - og en dom: udslettelsen af odoma og Gomorra. Herren han har besøgt sit folk, natten hun blev til morgen, enneskens øn, Gud aders tolk, slukket nu har al sorgen. DD 349,1. 4 Bl. a. sådan omtaler Grundtvig kort og præcist det besøg af Gud, vi som kristne lægger mest vægt på, nemlig da Gud i Jesus blev menneske. Et besøg, som også rummer såvel velsignelse som dom. Husbesøg Hvem er det, der inspirerer Grundtvig og andre til at fortælle historien om dette besøg videre? Det er Helligånden Talsmanden vor høje pinsegæst. l denne Talsmand, skriver Grundtvig f. eks. denne bøn: jælesørger fra det høje, hold med os et vågent øje, vogt de små for falk og høg! Væk de dorske, styrk de svage, tugt de trygge, trøst de spage, gør os daglig husbesøg! Dan vort hjerte, løs vor tunge, så vi bede, så vi sjunge yndelig i Jesu navn! DD 294,3. or nogle vil et sådant vers minde alt for meget om overvågning. ens andre vil føle en stor tryghed og inspiration heri. I dette vers dukker ordet husbesøg op. in kollega og jeg talte på et tidspunkt om dette ord. Vi tænkte, at det måske var forældet. en nej! Går man på nettet, kan man læse, at alle mulige firmaer kommer på husbesøg. å må vi også stadig kunne bruge det. g baggrunden for og inspirationen til at gå på husbesøg er at finde bl.a. i attæusevangeliet, hvor Jesus siger følgende: Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. or jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. att. 25, Her får vi at vide, hvor vores tro skal føre os hen. Nemlig hen i omsorgen for det medmenneske, som har brug for vores omsorg. g det gælder stadig: har man brug for et husbesøg, så ring eller mail til os! Vi kommer gerne! ommerhilsen Gerhard Glück Adam und Eva riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle 2. Pinsedag kl Pinsen er kirkens fødselsdag. 2. Pinsedag kl fejrer vi kirkens fødselsdag med friluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle sammen med menigheden fra Ulkebøl kirke. Vi satser på godt vejr, så vi kan være ude i det fri, ved Talerstolen lige ved siden af møllen. Brass Band Da Capo fra Aarhus under ledelse af Peter Deichgräber står for musikken. Børnekoret fra Ulkebøl kirke medvirker under ledelse af organist Pia Johansen og organist rank aue ledsager koret på klaver. Præster er Camilla Hansen, Ulkebøl og, Dybbøl. Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise medbragt mad og nyde den fantastiske udsigt ud over vandet. Russerne kommer igen igen nsdag 31. august kl fortsætter vi traditionen med russiske korkoncert. Den Hellige Wladimirs andskor fra oskva lægger igen deres vej forbi Dybbøl kirke. De 8 russiske sangere fylder kirkerummet med deres dybe bas- og høje tenorstemmer og der er garanti for en helt enestående koncertoplevelse. Både kirke- og folkemusik står på programmet denne aften. Der er gratis adgang til koncerten. Ved udgangen anmodes om kollekt til fordel for Den Hellige Wladimirs børnehospital i oskva.

5 Kammerkoncert i Kirkeladen rsdag 14. juni kl rsdag 14. juni er der kammerkoncert i Kirkeladen kl Catarina Zeh, der er solofagottist i ønderjyllands ymfoniorkester, vil forkæle tilhørernes ører med en del af sit eksamensprogram, som hun få dage senere spiller til sin afsluttende eksamen som koncertfagottist i Hamborg. Gå ikke glip af en fantastisk oplevelse, hvor vi skal høre fagotten som soloinstrument i et afvekslende og meget spændende program! Normalt er instrumentet lidt skjult i orkestret, men ved denne koncert får den lov til at udfolde sig med alle sine musikalske udtryksmuligheder. Catarina Zeh spiller rancois Deviennes kvartet for fagot, violin, viola og violoncello op. 73, nr. 3, Allan tephensons iniature Quartet for fagot, violin, viola og violoncello og rancis Poulencs Trio for obo, fagot og klaver. Derudover spiller Katarina kliarevski Clamavi af den norske komponist Arne Nordheim for solo cello. Catarina Zeh bliver ledsaget af Birgit Bauer (violin), Johan Korsfeldt (viola), Katarina kliarevski (violoncello), Anne-ette taehr (klaver) og ai Kai (obo). Der er gratis adgang til koncerten. 3 sommer aftengudstjenester øndag 19. juni kl usik aftengudstjenste med danske og svenske sommersange sunget af erete rré auridsen, sopran. rganist rank aue ledsager sangen og spiller en række lette orgelværker der passer til en sommeraftenstund. øndag 17. juli kl Kirkegårsvandring på Dybbøl kirkegård. Amatør historiker Eigil kov fortæller om nogle af de historiske grave. Derefter er der kl aftengudstjeneste i kirken. øndag 14. august kl usikalsk aftengudstjeneste hvor sanger Johan Korsfeldt synger Belmann. Arrangementer i Dronning Dorotheas Kapel Velkommen til orgelkoncerter og gudstjenester i Dronning Dorotheas Kapel sommeren 2011 øndag eftermiddage i juni og juli og august holdes gudstjenester i Dronning Dorotheas kapel. Det er 7 af ønderborg provstis præster, som forestår gudstjenesterne på skift. Her er en omtale af de to gudstjenester, som Dybbøl kirkes præster tilrettelægger. øndag 5. juni kl Birgitte Hjarvard icht. Dybbøl kirkes Voksenkor medvirker i denne gudstjeneste. Det bliver en helt fantastisk oplevelse at fejre gudstjeneste i det historiske kirkerum, som er særdeles egnet til at synge i. Koret bidrager med en række korsatser og støtter fællessangen. Gudstjenester øndag den 5. juni kl Birgitte Hjarvard icht, Dybbøl Kirke øndag den 19. juni kl Peter Grønlykke, ct. arie Kirke, ønderborg øndag den 3. juli kl Hans Havelund, Kegnæs og ysabild kirker øndag den 17. juli kl , Dybbøl og Broager kirker øndag den 31. juli kl Kjeld Rasmussen, Christianskirken, ønderborg øndag den 14. august kl Hauke Wattenberg, Tysk præst i ønderborg øndag den 28. august kl arianne Østergård, Rinkenæs Kirke Bo charff, venstrup Kirke Kapellets orgel er et smukt restaureret renæssanceorgel, men kan ikke bruges til at ledsage salmesang med, da det er stemt 4 1/2 tone højere og på en helt anden måde end orglet i Dybbøl kirke. rganist rank aue vil spille både præ- og postludium ved gudstjenesten, for at give et indtryk at dets smukke klang. øndag 17. juli kl Ved denne gudstjeneste indgår salmer og andet af Thomas Kingo. almerne synges a capella. Gudstjenesten vil blive forestået i samarbejde med Niels Refskou. ommerprogram rgel koncerter rsdag den 24. maj kl Helge Granum, ct. arie Kirke rsdag den 7. juni kl rank aue, Dybbøl Kirke rsdag den 21. juni kl Inge og Karsten unk rsdag den 5. juli kl Jørgen Kaad, Broager Kirke rsdag den 19. juli kl rank aue, Dybbøl Kirke øndag den 24. juli kl Karsten unk rsdag den 2. august kl Allan Rasmussen, rederiksberg Kirke rsdag den 16. august kl rank aue, Dybbøl Kirke øndag den 21. august kl Helge Granum, ct. arie Kirke rsdag den 6. sept. kl Jørgen Kaad og Trio lo rsdag den 20. sept. kl Karsten unk Entré til koncerterne 25,- kr. 5

6 remtidens Dybbøl sogn Jeg vil fortælle om menighedsrådets arbejde og aktiviteter samt lidt om økonomien. Pengene først: idste års regnskab viser at vi brugte ca. 3 mill.kr. Heraf er lønninger 1,6 mill.kr. Anlægsudgifter og større investeringer forhandles fremover i samråd med alle 26 sogne i ønderborg Provsti, hvor det enkelte sogn tidligere havde større råderet over hvilke ting, man prioriterede at få iværksat. Provstiudvalget har stor indflydelse nu, hvilket kan virke meget topstyret. Kirken I kirken står vi foran om- og udbygning af orglet. e side 3. Kirkegården Dybbøl kirkegård holdes i fin stand, det er vi glade for. Det fortæller noget om stedet, når man besøger en kirke og kirkegård. I kirkeministeriet mener man at det er for dyrt at drive en kirkegård på den måde vi gør nu, hvor graveren passer de fleste grave. an mener at pårørende skal selv passe gravene eller betale fuld pris for at graveren holder familiens gravsted. Arbejdstiden pr. gravsted skal gøres op i minutter, så graverens arbejdstid pr. gravsted kan gøres op såvel som arbejdet på kirkegårdens offentlige områder, stier, græsslåning skal gøres op. Nyt logo Dybbøl kirkes log er nyt. Det nye logo er mere moderne og gør kirkebladet, plakater og annoncer mere i øjnefaldene. Jeg synes det udtrykker glæde og en lethed. Det nye logo er valgt efter flere samtaler og tænkepauser, det skal gerne holde i mange år. Det mener vi også det her kan. Café K laden og sangaften Vore eftermiddagsarrangementer Cafe`K`laden er blevet en stor succes. idste gang var vi 90 deltagere!! Jeg tror aldrig vi har været så mange til et arrangement her i Kirkeladen. Vi fortsætter selvfølgelig til efteråret. Noget vi også har succes med er angaften med de kendte. Det er en rigtig god aften, hvor vi synger mange forskellige sange både fra salmebogen og højskolesangbogen. Vores Biskop Niels Henrik Arendt har været fremme med, at vi synger alt for lidt. Han skulle have været her den aften, så kunne han høre sang og der blev sunget 6 igennem. Det er sjovt at høre hvorfor en bestemt sang er valgt. Vi finder frem til flere kendte her i Dybbøl til næste år. remtiden i Dybbøl kirke og sogn I mange medier hører man om tomme kirker, nedgang i antallet af unge der vil konfirmeres og udmeldinger af folkekirken. Jeg fristes til at sige, at det gælder ikke hos os. Det er nok et storbyfænomen, men det er farligt at tænke sådan. Vi skal tage tidens tendenser alvorligt, så vi ikke pludselig overhales indenom. Vi ved godt det er mere rart at sidde i en kirke, hvor der er mange mennesker, så er sangen bedre og man føler sig på en måde mere velkommen og tryg. I Dybbøl kirke er her for det meste godt besøgte gudstjenester med mange trofaste kirkegængere. Alternative gudstjenesteformer an kunne godt ønske sig, at der kom andre og oplevede, hvor dejligt det er at gå i kirke. Det er som et godt frikvarter, hvor man får lidt ro i sjæl og krop. Det kniber tit med de unge familier. De siger, de har alt for travlt, og hvad med børnene? kal vi oprette en børnepasningsordning evt. her i Kirkeladen. Kommer de så, og hvem skal passe børnene, der er mange praktiske spørgsmål. om en ung far sagde: Vores tid kommer en gang når ungerne er fløjet fra reden. Gudstjeneste med indbydelser Vi skal måske lave nogle helt andre gudstjenester. Hvad med Valentin gudstjenester? Hvor unge nygifte bliver inviteret til en gudstjeneste, hvor man bagefter går i Kirkeladen og får en god middag med to lys på et bord. Jeg har hørt om et sogn, som praktiserer det med succes. Eller områdegudstjeneste og gadegudstjeneste, hvor vi sender invitationer direkte ud til en hel gade. å ved man hvem man kommer i kirke sammen med. Det skal måske foregå som efter-fyraftensgudstjeneste med lidt mad bagefter. an kan foreslå mange forskellige former for gudstjenester. Bedsteforældre/børnebørn gudstjeneste, Hallowen gudstjeneste, foreningsgudstjenester, hvor de forskellige foreninger, som findes i Dybbøl bliver inviteret. Vi har en ide om at får man en direkte indbydelse til en gudstjeneste, bliver man mere interesseret. Den erfaring har vi med 5-års dåbsjubilæumsgudstjenester. Børn, der blev døbt for fem år siden inviteres til at komme sammen med forældre og søskende til børnegudstjeneste. Jeg kan fortsætte med ideer: Hubertusmesse, Rockgudstjeneste, kondigudstjeneste, det er sådan set kun fantasien der sætter grænser eller er det? Etiske grænser Vil vi tage alt til os eller er der en grænse? Der er det helt praktiske, at vores præster ikke kan overkomme alt, de har travlt nok i forvejen. en der er vel også nogle etiske spørgsmål, vi skal tage hensyn til. Vil vi bruge kirkerummet til alt? Vi skal ikke arrangere aktiviteter bare fordi det er nyt og alt nyt er godt. Det er sådanne spørgsmål, vi skal tage stilling til i menighedsrådet i samarbejde med præsterne. Vi har i menighedsrådet lavet en lang liste over forskellige former for gudstjenester vi allerede tilbyder her i sognet. Vi mangler tilbud og kontakt til de unge efter konfirmationsalderen. Har de nok andet at gå til eller skal vi prøve en ungdomsgudstjeneste. Dog siger vores præster at hvis vi skal lave en ungdomsgudstjeneste, skal de unge være med til at stå for den, vi andre har alderen imod os. I ct. arie kirke forsøges med nat-gudstjenester, men det er ikke de unge, som kommer der. ynlighed for enhver pris Der findes mange ildsjæle rundt i sognene, men de har svært ved at komme ud med deres budskab, så det bliver hørt af andre end dem der i forvejen er interesseret i kirkeligt arbejde. Vi skal være mere synlige. Der var for et stykke tid siden en medie/ reklamemand i fjernsynet, som mente at vi er selvhøjtidelige og kredser om os selv. Jeg mener nu vi gør meget for netop ikke at lukke os om os selv. ediemanden foreslog nogle slogans som kom bredere ud til hele menigheden. Her er to slogans: Kan de bruges eller er de for poppede? Voksne mænd der Klæder sig ud I sort kjole Kan du kalde det kedeligt. Vi giver dig svar på De store ting i livet Undtagen hvad du kal se i TV i aften. Karen Riber Philipsen ormand for menighedsrådet

7 Konfirmandindskrivning onsdag 15. juni kl og kl Vi indbyder de nye konfirmander til indskrivning til konfirmationer i 2012 onsdag 15. juni i Dybbøl kirke. Kl Konfirmander fra 7 A, 7 C og 7 D Kl Konfirmander fra 7 B og 7 E Konfirmanderne møder sammen med mindst én af forældrene i kirken og medbringer dåbsattest. Vi begynder med en minigudstjeneste og fortæller derefter om konfirmation og forberedelse og konfirmanderne udfylder indmeldelsesblanket. Velkomstgudstjeneste Konfirmationsforberedelsen til efteråret markerer vi med en festlig velkomstgudstjeneste søndag 11. september kl i ct. arie kirke. Her er både konfirmander og forældre særligt indbudte og vi er sikre på der er plads til alle. Venlig hilsen præsterne Voksenkor Dybbøl Kirkes Voksenkor begynder efterårssæsonen tirsdag 6. september. Koret er et blandet kor for både herre- og damestemmer og øver i Kirkeladen tirsdage fra kl Korets leder er organist rank aue. I starten af en ny sæson er nye sangere hjertelig velkomne. Er du interesseret i at synge med i koret, så henvend dig til organist rank aue tlf eller mail og få nærmere oplysninger om koret og dets aktiviteter. Personalia ervicemedarbejder Birgit Høi har valgt at stoppe med at arbejde. Vi ønsker dig alt godt i din nye hverdag og siger tak for de år, du har været ansat her ved Dybbøl kirke. Dybbøl kirke er med i projekt Vejkirker. Brochuren om Vejkirker er lagt frem og man er velkommen til at tage et eksemplar med hjem og få ideer til at besøge andre kirker i løbet af sommeren. å kort og nøgternt kan Dybbøl kirke beskrives: olkekirkens Nødhjælp Ved sogneindsamling søndag 13. marts 2011 blev der i Dybbøl indsamlet kr ,-. Tak til indsamlere og alle, der har givet et beløb for at afhjælpe fattigdom i vores verden. Birgitte Hjarvard icht Indsamlingsleder Ny servicemedarbejder er Pia Gernhøfer, som her præsenterer sig selv: it navn er Pia Gernhøfer. Jeg bor i Dybbøl sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg er pr. 1. maj 2011 ansat som servicemedarbejder i Kirkeladen og glæder mig til et godt samarbejde med jer alle sammen. enighedsrådet og personalet byder velkommen til Pia Gernhøfer. Dybbøl Kirke ognepræst Birgitte Hjarvard icht Dybbøl præstegård Dybbøl Bygade 101, Tlf Træffes bedst: rsdag fredag kl , derudover efter aftale. andag fridag. ognepræst, Tlf andag fridag ekretær ona Petersen træffes i Kirke laden på tlf Træffetid: Kl. 9 13: Ulige uger: rsdag og torsdag ige uger: nsdag og fredag rganist rank aue, tlf Graver og kirketjener Anita Grube Tlf / Graverkontorets telefontid: rsdag fredag kl ervicemedarbejder Pia Gernhøfer Træffes i Kirkeladen på tlf ormand for enighedsrådet Karen Riber Philipsen lensborg andevej 7, Tlf / eller i Kirkeladen: dybboelkirke.dk Kirkeværge Hans Termansen Bosager 22, tlf Henvendelse om dåb og bryllup sker til en af præsterne. Ved dødsfald kontaktes en af præsterne eller en bedemand. Dybbøl kirkes hjemmeside: 7

8 Dybbøl kirke - kalender Juni Juli August Kl Kristi Himmelfartsdag Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter påske Birgitte Hjarvard icht Kl Pinsedag Birgitte Hjarvard icht Kl riluftsgudstjeneste Dybbøl ølle - og Camilla Hansen Kl Dybbøl Plejecenter Kl Kammerkoncert Kl Konfirmandindskriv. 7ACD Kl Konfirmandindskriv. 7BE Kl usikgudstjeneste Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht laghejsning på general Bülows grav 6. juli kl Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl laghejsning på general Bülows grav Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl Kirkegårdsvandring Kl Aftengudstjeneste Kl søndag efter trinitatis Kl søndag efter trinitatis Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl Dybbøl Plejecenter Kl usikgudstjeneste Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis Birgitte Hjarvard icht Kl søndag efter trinitatis eptember Kl Russisk korkoncert 4. september kl søndag efter trinitatis - Birgitte Hjarvard icht 11. september kl kumringsgudstjeneste - Birgitte Hjarvard icht 11. september kl Konfirmandvelkomst i ct. arie kirke - Birgitte Hjarvard icht,, Henriette Heide- Jørgensen, ai-britt Josephsen Knudsen Kirketaxa bestilles på telefon Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard icht (ansvars havende). Desuden sidder Inga kivild, Hartvig chøn og Bettina tricker i redaktions udvalget. ats og tryk: angenberg Grafisk. Kirkebladet for Dybbøl ogn. aj årgang

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

25 år. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. Juni, juli og august 2016. Læs inde i bladet:

25 år. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. Juni, juli og august 2016. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2016 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke 25 år æs inde i bladet: Jubilæumsgudstjeneste 12. juni kl. 10.30 Dybbøl kirke på acebook Valg til menighedsrådet ivets gave Digteren m Kristensen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke Juni, juli og august 2012 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Vejkirke - motorvejskirke olkekirken i fremtiden Valg efterår 2012 Dybbøl kirke motorvejskirke Dybbøl kirke er tilmeldt vejkirkeordningen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUDS HISTORIE Gud har skabt verden og har givet mennesket en helt særlig plads i skaberværket. Han elsker alle mennesker og vil os alt godt. Han

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke Juni, juli og august 2013 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Ny biskop Gudstjenesten Gudstjenester Vejkirke Kærlighedens mange gaver orside P.. Krøyer: Roser. kagen. 1893. arie Krøyer

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere