bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013

2 Præstens ord Advent, at vente og forvente Med advent begynder det nye kirkeår. Og med 1. søndag i advent fejrer vi kirkens nytår, hvilket medfører, at vi i kirken begynder før kalenderåret, som vi tæller tiden med uden for kirkens rum og univers. Uden for kirken begynder vi kalenderåret den 1. januar. Men i kirken nøjes vi ikke med det verdslige kalenderår. For vi mennesker er ikke kun af tid og timelighed med fødsel og død, frygt, behov, arbejde, løn, skat og overførsels - indkomst. Mennesket er også af evighed, med ånd, medfølelse, frihed, bevægelighed, forjættelse og opfyldelse. Vi lever i en spænding mellem tid og evighed. Eller sagt på en anden måde: Som mennesker i tiden i 2012 lever vi også over for den evige Gud. I kirkens rum, gennem gudstjene - stens ritualer, forholder vi mennesker os direkte til Gud. Gennem ritualerne sættes vi over for vores sprogs grænse. Der vil altid være noget i vores til - værelse, som vi ikke selv er ophav til eller herrer over; men som vi alligevel må forholde os til, f.eks.: glæde, sorg, kærlighed og død. I kirken gives vi at kunne bringe vores livs tildragelser med os, samtidig med at vi i kirken er et sted, hvor vi kan sætte os ud over de mange daglige, sociale sammenhænge, som vi måler vores tilværelse i. Det vil sige, at i kirken er vi alle på lige fod, frisat fra hverdagens gøremål, planer og private projekter. I kirken bliver man en del af den lange gudstjenestetradition og af me - nigheden. Den menighed, som udelukkende er til i kraft af, at Gud taler til os. Ved gudstjenesten kan vi for en stund lægge alt det fra os, som vi ellers kendes på og måles ud fra: Det vi kan og formår, det vi forfej ler, stedet hvor vi bor, hvordan vi ser ud, dem vi omgås ja, alle disse forskellige dele, som vi i dagligdagen bedømmer os selv og hinanden på.»kongens fald«, skrevet af Johannes V. Jensen, er udnævnt til at være»år - hundredets bog«, hvilket den også er for nogle af os. En bog om tiden omkring Det Stock - holmske Blodbad; men også en bog om menneskets historie hvordan me nneskers liv griber ind i hinanden. En bog med mange lag og over- og underhistorier. Mikkel Thøgersen, bogens hovedperson, går på en novembermorgen i dyb fortvivlelse og ensomhed gennem den uhyrlige og uhyggelige by efter blodbadet. Kirkerne i byen begynder at ringe med deres klokker. Den ene klokke får den anden med som en dyb klagesang over det skete. Og Mikkel går i sin kval ind i en kirke. Orglet begynder at spille derinde, Mikkel føler sin ensomhed, men føler også, at der tages imod ham:...»og hvordan gik det dig, hvad blev der af den fødte Mildhed i dit Hjærte, den dybe Trang til at bruge Godhed mod alle, der holdt dig søvnløs i din Ungdom? Livet vilde ikke forløse din overmægtige Trang til Lykke, det nødte dig til Had, Hævn, og du blev hjemløs. Til sidst fablede du om at befinde dig som hjemme paa et vildfremmed Sted længst ude i Verden og klage der, om ikke andet saa græde din ufattelige Sygdom ud. Men heller ikke, ikke en Gang din Sjæls grænseløse Mon af Klage og Smær - te vilde Livet forløse. Orglet strømmer med Forløsning. Smærte og Lyst rinder endelig sammen i en lykkelig Klage. Salmens Tone rinder sindet i lægende syner. Hjærtet rører sig pludselig i Brystets Indre med egen levende Vilje som et Foster.«Kapitlet slutter:»han ser Himlen aaben, og han brister ned for Gud i sit Hjærte. Han kryber paa sine Knæ ud paa Kirkens Gulv, hvor han synker sammen«. Over 2000 år er lang tid at se tilbage på en umulighed! Og selv om verden har forandret sig siden Mikkel Thøgersens tid, selv om mennesket kan bevæge sig ud i både det bogstavelige rum og i internettets rum, så er vi mennesker indadtil med forventninger og håb og drømme, i det indre rum, måske ikke så anderledes endda, så må vi nok stadig også i det nye år håbe og bede til, at Gud er os mennesker nådig. At vi kan forvalte vore nådegaver, og at vi kan være hverandres vogtere. To nye begyndelser fejrer vi. Vi fejrer, at Gud er kommet os mennesker i møde, at Frelseren blev født som et lille barn, som et nyt håb for den fortvivlede og utrøstelige, for den ensomme og i sjælen tyngede. Og vi fejrer, at vi tager hul på et nyt år. Vi tænder lys for mulighedernes land ligger åbent brug dem varsomt! GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG VELSIGNET NYTÅR. Sognepræst Agnes Haugaard Forsidebilledet: Rise Kirke i Store Rise er oprindelig en romansk kirke fra sidst i 1100-tallet. Den er dermed Ærøs ældste kirke. Den er senere forsynet med hvælvinger og udvidet to gange, sidst i 1697 mod øst for at kunne rumme den dengang stadigt voksende befolkning. Indtil 1738 fungerede den også som kirke for Marstal. Kirken havde tidligere faktisk en særlig indgang for menigheden fra Marstal. Ved kirkediget ud til landevejen vokser, som det eneste sted på Ærø, den sjældne lægeplante Hjertebladet Slangerod. (Tekst/foto: Peter Nielsen) 2

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ved DÅB Henvendelse til den præst, der skal forrette dåben. Medbring/ oplys barnets person-nr, dets navn samt navn og adresse på mindst tre faddere. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Ansvarshavende redaktør: Ingolf Andersen, Søby. Dagny Lyngborg, Tranderup. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Dorete Landro, Marstal. Aksel Krogenlund Larsen, Rise. Ærø-kronikken Interview med Ærøskøbings graver Graver Christian Petersen tager imod i sit lille, nærmest trekantede kontor i graverbygningen i et hjørne af Ærøs - købing kirkegård. Trods sin lidenhed er rummet hyggeligt og selvfølgelig praktisk indrettet. Her er maleri med høstmotiv fra Sønderjylland på væggen, en oversigt over kirkegården med indtegning af alle gravsteders placering, en reol med diverse mapper samt den elektronik, som Christian har brug for i sit arbejde computer og printer. Jeg spørger straks, hvad der ligger i computeren, og får en faglig forklaring om graverprogrammet. Her er alle optegnelser om gravsteder, og alt kan findes frem på et øjeblik. I praksis betyder det f.eks., at hvis en besøgende på kirkegården spørger efter et bestemt gravsted og kun kan oplyse et fornavn og evt. et årstal, kan graveren på et øjeblik finde frem til, hvor vedkommende er begravet. Der føres dog stadig papirprotokol sideløbende med den elektroniske protokol. Christian, hvad er din baggrund? Jeg er født og opvokset på en gård i Sønderjylland. Da min onkel overtog gården, flyttede jeg med mine forældre til Nordsjælland. Der kom mine forældre til at bestyre rederiet J. Lauritzens feriehjem med tilhørende sommerhuse, og inden jeg måtte komme ud at lege, ville min far have, at jeg skulle hjælpe til i haven. Senere blev jeg uddannet kok og har sejlet til søs. Jeg har også været maskinarbejder, så min baggrund er temmelig alsidig. I 1998 fik jeg jobbet som graver her, og i den forbindelse har jeg taget relevante graverkurser. Hvem arbejder ellers på kirkegården? Der er afsat 900 timer årligt til medhjælpere, og her arbejder Hans Peter og Keld og ind imellem Muana, som er fra Burma. Vores arbejdsgiver er som bekendt menighedsrådet. Med den kommende struktur med et fælles menig - hedsråd for hele Ærø fra advent af ved vi ikke så meget endnu om vores fremtidige arbejdsforhold. Med til arbejdsopgaverne, foruden dem på kirkegården, hører medvirken ved kirkelige handlinger og ringning tre gange om dagen. Det er for øvrigt en funktion, jeg holder meget af, og arbejdsmiljøet er ikke noget problem. Jeg står jo i niveau med kirkeorglet og ringer, er ikke oppe ved selve klokkerne. Foruden kirkegården har du også flere bygninger at se efter, selve kirkebygningen og nu også kapellet, der er nyindrettet til menighedshus. Kan du nå alt det indenfor din fuldtidsstilling og de 900 medhjælpertimer? Vedr. bygninger består mit arbejde mest i kontakt til håndværkere udefra. Hvorfra får du inspiration? Vi gravere på Ærø har et par årlige sammenkomster. Den ene ligger altid, når vi er færdige med grandækning på vores respektive kirkegårde, den anden på en anden tid af året. Så er vi rundt at se hinandens kirkegårde, får en snak om tingene, udveksler ideer og mødes bagefter over en frokost. Det er meget inspirerende at se og høre, hvad de andre går og laver. Så er der kurserne... Christian tager en mappe frem fra hylden, slår op og viser fotos... 3

4 Her er en mappe med billeder af gravsteder, jeg har anlagt på kursus, og der er fotos af de samme gravsteder sommer og vinter, så man kan se, hvordan de tager sig ud på forskellige årstider. Denne mappe låner jeg ud til folk, der skal have nyanlagt et gravsted, så de kan se nogle forskellige muligheder. Så kan de kigge på det i ro og mag derhjemme, og bagefter får vi en snak, og selvfølgelig skal der tages hensyn til særlige ønsker, hvis folk har det. Endelig er der grandækningskurserne, som foregår på en ny kirkegård hvert år, gerne på Fyn. Jeg husker dog især et grandækningskursus for nogle år siden på Lyø kirkegård. Det var for alle fynske gravere, og vi fra Ærø havde Marinehjemmeværnets kutter til at sørge for transporten. Det år fik lyøboerne deres kirkegård grandækket på bare en dag. Her på vores kirkegård har elever fra anlægsgartnerskolen i Odense et år været på beskæringskursus. forgænger Ulrik har tegnet det. Her står en masse ældre gravsten, som man har fundet bevaringsværdige, og som har stået på nu nedlagte gravsteder. Vegetationen her var oprindelig efeu, men nu består bunddækket mest af guldjordbær. Det er en fredelig plet og meget køn med velklippede mørkegrønne hække langs rækkerne af gravsten og med de høje træer ud til Vråvejen. I nærheden er en næsten rund græsplæne med lav beplantning rundt om og fin udsigt hen over kirkegården. Det er tanken, at her skal stå en bænk til sommer. Jeg tager afsked med Christian og går hjem for at bearbejde mine skriblerier, idet jeg tænker på, at det nok ikke var så tosset af Christians far at lade ham arbejde med i haven. Anne Røndal Bregninge-Søby Sogne Er der en tid på året, du som graver holder mest af? Som graver synes jeg, at hver årstid har sin charme på kirkegården. Jeg holder meget af at følge årstidernes skiften på kirkegården og ude i naturen. Men foråret er jo dejligt, når alt skyder på ny, og lyset vender tilbage efter vinteren. I min funktion som kirketjener er det julen, der er min favorit»årstid«. Jeg vil gerne have, at kirken er fint pyntet til jul. Til andre tider er kirken måske ikke så pyntet, men til jul skal den have hele armen. Den store adventskrans til kirken bindes af Sonjas Blomster, men jeg pynter den med bånd, kogler og lys. Til høstgudstjenesten er det menigheden og menighedsrådet, der kommer med blomster og pynter kirken og våbenhuset. Der er tradition for, at det er dem, der sørger for at pynte kirken op til høstgudstjenesten, og de gør det altid meget flot. Dog står jeg hvert år for at lave et tableau under prædikestolen med kornsæk, frugter og blomster. Jeg hører jo også med til me nigheden......vi går en tur på kirkegården, hvor bladene falder stille fra de mange høje træer, og lægger turen om ad lapidariet op mod Vråvejen. Det er indrettet i de senere år, og Christian fortæller, at hans 4 Ferie Sognepræstens ferie: februar Telefonsvarer og mail henviser til anden præst! Begravede Søby: Erik Berhardt Hansen, Nørrevejen 11. Bregninge: Paul Hansen, Øster Bregninge 66. December måned i kirkerne Bregninge Kirke Musikgudstjeneste Søndag den. 2. december kl Ærøkoret medvirker. Søby Kirke»Syng Julen Ind«og Luciadag Torsdag den 13. december kl samvær i Sognehuset efterfølgende. Søbykoret medvirker, og sognepræ sten fortæller. På den ældst bevarede primstav eller kalenderstok af træ fra 1531, der kan ses på Nationalmuseet, kan man se en helgenindekrone på datoen 13. december. Lucia er lysets helgeninde. Navnet er afledt af ordet lux på latin, der betyder lys. Det er selvfølgelig tilknyttet den æld gamle solhvervsdato. Der er mange legender om Lucia. En af dem fortæller, at hun bragte mad til sine kristne trosfæller. De skjulte sig i katakomberne, som vi kender og kan se i Rom. For at have hænderne fri satte hun lys i sit hår. Skikken er ny i Danmark. General - sekretær Frans Wendt fra Foreningen Norden blev under besættelsen så be - gejstret for den svenske skik med»at gå Lucia«, at han foreslog den indført i Danmark. Efter 1945 vandt skikken yderligere terræn og er nu også en fast tradition hos os. Eleverne i 3. og 4. klasse på Ærø Landsbyskole har øvet sangen sammen med deres lærere. Når de har gået Lucia, vil sogne - præsten fortælle og for alle, der har lyst, slutter vi aftenen i vores Sognehus, hvor menighedsrådet er vært. Bregninge Kirke Torsdag den 20. december kl bemærk tidspunktet passer med bus sen. Børnehaven Pippihuset og dagplejerne inviteres til julegudstjeneste sammen med Jakobsminde, Æblelunden og Ærøhuset og hvem der ellers har lyst med efterfølgende varme æbleskiver i præstegården og konfirmandstuen.

5 Søby Kirke Fredag den 21. december, kl Ærø Landsbyskole og dagplejerne Det er sidste skoledag for vores landsbyskole i Søby, og den afsluttes i kirken med julegudstjeneste helt fra børnehaven til 6. klasse. Dagplejerne i Søby, og hvem der måtte have lyst, er også velkomne! 2. juledag og juletræsfest Søby Kirke og Sognehus onsdag den 26. december kl Sophie Seidelin fortæller ved juletræsfesten! Efter en kort gudstjeneste samles vi traditionen tro til sang omkring jule træet, fortælling, svære spørgsmål, kransekage og kaffe. Hellig Tre Kongers Fælles Maskegudstjeneste Bregninge Kirke lørdag den 5. januar 2013 kl (Ingen gudstjenester i Bregninge og Søby Kirker søndag den 6. januar). I de mørke januaraftener mødes et hold på tværs af sognene i dagene op til gudstjenesten og uddeler rollerne til opførelsen af den kendte fortælling om De Tre Vise Mænd og hyrderne på marken, der leder efter det lille nyfødte barn, Jesus, for at tilbede det og bringe gaver. De fleste har været med i flere år og holder liv i vores meget specielle tradition til Hellig Tre Konger. Vi har valgt at holde denne ene maskegudstjeneste, fordi maskerne alligevel er fremme på denne del af øen. Det giver en ekstra dimension og et særligt skær til det»at løbe maske«. Traditionen er nu kommet for at blive, fordi vi har en stor flok ildsjæle, der gerne vil bevare traditionen, som nu også er flyttet fra marker og landsbyer på Vestærø ind i Bregninge Kirkes smukke rum. Askeonsdag Bregninge Kirke Onsdag d. 13. februar kl Claus Bergs altertavle lukkes med en kort og stemningsfuld aftenandagt med Bibellæsninger, sang og musik som indledning til fasten. Altertavlen åbnes igen Påskedag den 31. marts, kl Agnes Haugaard Vi har stadig børnekirke i Bregninge! Her ved overgangen til et nyt kirkeår vil vi gerne gøre opmærksom på, at der stadig er et tilbud om børnekirke én søndag om måneden. Tilbuddet er rettet til familier med børn i alderen fra 3-4 år og op til ca. 9 år. Idéen er, at vi mødes i konfirmandstuen ved Bregninge Præstegård et kvarter inden der foregår en almindelig gudstjeneste oppe i kirken dette for at far og mor, hvis de ønsker det, kan deltage dér og så hente barnet/børnene bagefter. Imens kan børnene og vi koncentrere os om aktiviterer, som tidligere blev kaldt»søndagsskole«, men som jo egentlig handler om det samme: Vi synger sange og salmer, hører historier fra Bibelen, laver tegninger ud fra det, vi hører historier om, og så taler vi om vigtige ting i livet: familien, venner, døden, naturen. I den kommende tid er der børne - kirke d. 9. december kl , den 13. januar kl og den 3. februar kl Tiderne kan også ses på gudstjenestelisten på bagsiden af kirkebladet. Tranderup Sogn Børnekirke ledes på skift af undertegnede, der også byder nye børn hjerte - ligt velkomne. Tange Rasmussen, Marietta Larsen og Annette Finnerup Sognesøndage I januar og februar holder vi igen Sogne søndage. Den korte gudstjeneste vil igen foregå i Søby Kirke. Efter guds - tjenesten er der sammenkomst med kaffe og Vivis kage á 20 kr. i Sognehuset på Søbakkevej 6. Søndag d. 20 januar kl Ingrid Schrøder-Hansen synes ikke at voksne skal snydes for de gode fortæl - linger fra barndommens bibelhistorie. Ingrid vil fortælle om Moses.»Hvem var Moses?«Søndag d. 17. februar kl John Larsen vil fortælle om Jeppe Aakjær og hans liv. Desuden skal vi synge nogle af Jeppe Aakjærs sange. Sognesøndagen i marts vil blive be - kendtgjort i næste kirkeblad. Kirsten Langdill Siden sidst Siden sidst er et indlæg fra Tranderup menighedsråd, hvor der kort bliver skrevet om afholdte arrangementer, beslutninger og nye tiltag fra me nig - hedsrådet. Høstgudstjenesten ved Tranderup Kir - ke den 18. september var velbesøgt. Dagen bliver så højtidelig når spej - derne gør deres entre. Der blev i år indsamlet ca. 3012,-kr. som sædvanligvis går til Spejderne Rise/Marstal KFUM s sociale arbejde, Sct. Nicolai - tjenesten og Danske sømands- og udlandskirker. Så er det nye hold af menigheds råds - medlemmer fundet for Tranderups vedkommende. Det holdt hårdt, men viljen sejrede for Tranderup skulle repræsenteres i det nye menighedsråd. Det blev Conny Larsen og Mona Madsen og som suppleant Dorthe Nørmark. Det gamle menighedsråd ønsker de nye medlemmer tillykke med valget og god arbejdslyst. Kirkesanger Tranderup menighedsråd kunne den 1. oktober byde Linda Suszkiewicz vel - kommen, som kirkesanger ved Tranderup Kirke. Sogneeftermiddage Vedr. Sogneeftermiddagene så er der fra januar kun et menighedsråd på Ærø. Vores sogneeftermiddage i Tranderup Sognehus fortsætter som hidtil. Vi mø - des den første torsdag i hver måned i vinterhalvåret til foredrag og kaffe. Da der fra det nye år er to medlem - mer i menighedsrådet fra Tranderup og ikke fem som nu, mangler vi hjælpen - de hænder til kaffebrygning og opvask. Conny og Dagny vil stadig være der, men har brug for afløsning, hvis de bliver forhindret i at komme. Hvis det 5

6 har din interesse, kan du ringe til Con - ny Larsen, tlf eller Dagny Lyngborg, tlf »De ni Læsninger«i Tranderup Kirke den 16. dec. kl Tredje søndag i advent har gudstje - nesten i Tranderup den særlige form, som består af en vekslen mellem bibellæsninger og musik/salmer. Læsnin - gerne leder op til julen, og salmer og musik understøtter læsningerne. Traditionen har nu varet flere år i Tranderup og er overtaget fra den engelske kirke. Det hører til denne tradition, at læsningerne ikke varetages af præsten, men af folk fra sognet, og sådan vil det også være i år. Gudstjenesten vil blive ledsaget af»øhavskoret«, under ledelse af organist Gitte Jørgensen. JULEGAVE-IDE TRANDERUP KIRKE En landsbykirke - og dens historie Bogen om Tranderup Kirke»En landsbykirke og dens historie«sælges fra Tranderup Sognehus fredag den 7. december fra kl til Prisen er 100,00 kr. Bogen er skrevet af flere personer og omhandler Tranderup Kirkes historie. Bogen er udkommet i 2003 og er redigeret af Mette Havsteen- Mik kelsen. Bogen er indbundet og indeholder mange flotte bil - leder.»kreative eftermiddage«i Tranderup sognehus Lørdage kl til Pris: kaffe og kage 20,- Anette Nielsen, tlf Laver du håndarbejde? Syr, strikker, maler eller andet håndarbejde er du velkommen i sognehuset på nedenstående datoer. Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, her hjælper og inspirerer vi hinanden. Lørdag den 12. januar Lørdag den 2. februar Sogneeftermiddag i Tranderup Sognehus Torsdage kl til Pris: kaffe og kage kr. 25,- Hvert enkelt arrangement vil blive annonceret og yderligere omtalt i Ærø Ugeavis. Alle er hjertelig velkommen! Torsdag den 10. januar. Torsdag den 7. februar: Tidligere højskolelærer Ingolf Andersen fortæller om sit arbejde for det danske mindretal i Sydslesvig. Ærøskøbing Sogn Døbte, viede og begravede i Ærøskøbing Kirke i juli, august og september 2012 Døbte Otto Michaelsen Kiær (døbt 28. juli). Erik Groth Friderichsen (døbt 2. september). Fredy Zurfluh (døbt 21. september). Viede Isabella Julia Stokholm Hübener og Christian Kluxen (viet 4. august). Tabita og Michael Schmidt (viet 18. august). Bisatte/begravede Anne Thomsen (begravet 24. juli). Grethe Lykke Nielsen (bisat 3. august). Herluf Urban Jørgensen (bisat 25. august). Knud Grue-Sørensen (bisat 12. september). Ny kirkesanger ved Ærøskøbing Kirke På et ekstraordinært menighedsrådsmøde mandag den 24. september besluttede Ærøskøbing Menighedsråd at ansætte Helge Taggatz som kirkesanger ved vores kirke fra den 1. oktober Vi kender Helge Taggatz fra forskellige vikariater i kirken og kan med baggrund i dem sige, at vi får en dygtig og velsyngende kirkesanger. Vi siger velkommen til Helge Taggatz og glæder os til samarbejdet. Lars Danquart Adventskoncert i Ærøskøbing Kirke Mon ikke de fleste nyder at genhøre de kendte salmer og sange, som hører advents- og juletiden til? Det bliver der rig lejlighed til, når Ærøkoret traditionen tro afholder adventskoncert i Ærøs købing Kirke tirsdag den 11. december kl For mange er de engelske Christmas Carols også en del af juletidens liflige toner, og fra dette repertoire skal Ærøkoret bl.a. synge»we wish you a merry Christmas«. Ærø - koret bliver som altid ledet af organist Karsten Hermansen fra Marstal. I Ærø koret befinder sig også den klassisk uddannede sanger Edda Meyer, som vil synge soloarier. Det fremmødte publikum får naturligvis mulighed for at synge med på advents- og julesalmer undervejs i kon - certen. Derudover vil kirkens egen organist Paul Nedergaard krydre det hele med orgelmusik af bl.a. Händel. Der er som altid gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Mød op og vær med til at synge julen ind! Paul Nedergaard 6

7 Rise Sogn Meddelelser Døbte Tine Astrid Mølgaard, Snekkemose 4. Ayden Tuqan Hansen, Dubai. Conrad Grube Eriksen, Oldegade 5. været tilknyttet Rise Menighedsråd i gennem tiderne. Alle administrative aktiviteter over - går nu til Ærø Menighedsråd. De praktiske gøremål omkring arrangementer vil et aktivitetsudvalg tage sig af. Det betyder, at der bliver mere»luft«og tid til at»være kirke«i sognet. Det har været efterspurgt igennem mange år, og vi håber, at Rise Sogn vil tage godt imod den nye konstruktion. De tre valg te kandidater til Ærø Menigheds - råd og aktivitetsudvalget vil sammen med sognepræsten gøre, hvad vi kan for, at det skal blive en succes. Rise Menighedsråd Viede Heidi Weber Jensen og Jan Ole Hansen, Dunkærgade 10. Begravede Anna Dreyer, Søkilden, tidl. Møllesøen. Anna Hrenczuck, Gilleballehus, tidl. Nørregade. Leslie Folmer, Sluttergyden 8. Høstoffer Ved høstgudstjenesten søndag den 16. september blev der samlet 4.060,- kr. ind. Beløbet går til spejderne på Ærø. Sang-, fløjte- og orgeltoner i Rise Kirke Adventskaffe hver søndag I anledning af december bliver vores kirkekaffe omdøbt til adventskaffe, og vi nyder en kop eller to i våbenhuset efter hver søndagsgudstjeneste frem til jul. Kyndelmisse Vi fejrer kyndelmisse i kirken søndag den 3. februar kl med en festlig gudstjeneste fuld af sang, musik og glæde over, at lyset vinder over mørket. Øhavskoret medvirker. Rise Menighedsråd bliver til Ærø Menighedsråd Rise Menighedsråd bliver fra 1. søndag i Advent 2012 sammenlagt med de fem andre menighedsråd på Ærø, og bliver til Ærø Menighedsråd. Rise Menighedsråd vil i den anledning gerne sige tak til samtlige ansatte, fastansatte såvel som vikarer, samt alle de menighedsrådsmedlemmer, som har Der indbydes til julekoncert i Rise Kirke onsdag den 12. december kl , hvor Øhavskoret vil præsentere publikum for festlig musik fra forskellige lande. Vokalmusikken ledsages af tværfløjte- og orgelspil, idet Rie Pape Møller, musiklærer ved Rise Skole, og Paul Nedergaard, organist ved Ærøskøbing og Søby Kirker, medvirker igen i år. Ud over kendte danske julesange vil koret synge italiensk julemusik, klassiske værker af J. S. Bach og Camille Saint-Saëns og engelske Christmas Carols i spændende arrangementer af blandt andre Anders Öhrwall og David Willcocks. Sangglade tilhørere kan også glæde sig, idet der vil blive rig lejlighed til at synge med på flere af julens salmer. Øhavskoret dirigeres af kirkens organist Gitte Jørgensen. Der er fri adgang til koncerten, og alle er naturligvis hjertelig velkomne! Gitte Jørgensen 7

8 Filmstudiekreds Efter jul starter Filmstudiekredsen i Marstal Konfirmandstue op igen. Vi vil se fire film. Alle filmene fokuserer på den etik eller mangel på samme der kan florere i et skole- eller kostskolemiljø. 1. aften, d. 14. januar, stifter vi be - kendtskab med den amerikanske film,»døde poeters klub«, i 1989 instrueret af Peter Weir. Der er tale om en rigtig kostskolefilm, dog ikke uden underholdningsværdi og spænding. Og der er masser af stof til en etisk debat. 2. aften, d. 11. februar, lukkes vi med den svenske film»ondskab«fra 2003, instrueret af Mikael Håfström og baseret på Jan Guillous bestseller, ind i et kostskoleunivers, hvor det ikke altid er lige rart at tilhøre de yngste elever, da magten tilhører de ældre. En film om vold, og vejen ud af volden, men også om sammenhold venskab og kærlighed. 3. aften d. 13. marts, er den tyske film»bølgendie Welle«en tysk film fra 2008 af Dennis Gansel på programmet. Det er en film, som viser os ondskab som noget man lærer, og her er det ikke primært eleverne, men også en lærer, der starter ondskabens spiral. 4. aften d. 22. april, tager vi en tur til Frankrig med filmen»klassen«(»entre les murs«) af Laurent Cantet. Denne film giver absolut også stof til eftertanke, da den, kort fortalt, be - skriver teenagekulturen i et klasse værel - se, hvor moderne pædagogik og for - skel lige kulturer mødes. De fire film kan sagtens ses uafhængigt af hinanden, og det er muligt at deltage i aftenerne enkeltvis. Jeg overvejer evt. at lave en ekstra aften, hvor filmen»drømmen«kommer på tapetet, men jeg har en idé om, at alle kender denne film, som jo er optaget her på øen, så om vi skal tage en ekstra aften med netop dén, lader jeg være op til deltagerne. Alle aftener mødes vi i Marstal Konfirmandstue kl Alle er velkomne Gratis entre. Lars Peter Wandsøe Kristiansen Marstal Sogn Julehjælp Marstal Der kan søges om julehjælp fra Marstal Sogns Menighedspleje, hvis man er bosiddende i Marstal Pastorat. Hjælpen gives fortrinsvis til betrængte børnefamilier, men alle der har brug for hjælp kan søge med mulighed for evt. at komme i betragtning. Man søger ved at rette henvendelse til sognepræst Lars Peter Wandsøe Kri stiansen senest 8. december kl. 12. Tlf eller pr Evt. tildelt julehjælp vil blive uddelt i ugen op til jul. Endvidere vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der også kan søges hjælp fra Menighedsplejen i andre sammenhænge. Man kan altid akut søge om hjælp, og derudover kan der søges om hjælp f.eks. i forbindelse med udgifter til konfirmation. Bedste hilsner Marstals Præst & Menighedsråd Minikonfirmander Efter nytår starter et nyt hold Minikonfirmander op i Marstal. Alle børn, der går i 3. klasse er velkomne, både jer fra Marstal skole og jer fra Friskolen. Første gang er tirsdag den 15. januar. Herefter mødes vi om tirsdagen indtil Påske, hvor vi runder af med en Gudstjeneste, hvor Minikonfirmanderne opfører et Påskespil i kirken Palmesøndag. Minikonfirmanderne bliver hentet på skolen tirsdage kl , og vi slutter ca. kl. 14 i konfirmandstuen i Strandstræde. Vi glæder os til at se rigtig mange af årets 3. klasseelever, til nogle gode eftermiddage, hvor vi både synger san - ge og salmer, lærer noget om kirken og hygger os med saftevand og boller kage eller frugt. På gensyn d. 15. januar. Lars Peter (Præst) Koncerter Lørdag den 15. december kl i Marstal Kirke Adventskoncert Edda Meyer, sopran Ærøkoret Marstal Kirkekor Mon ikke de fleste nyder at genhøre de kendte salmer og sange, som hører advents- og juletiden til? For mange er de engelske christmas carols også blevet en uundværlig del af adventstidens lydbillede. Både Ærøkoret og Marstal Kirkekor synger en blanding af nyt og gammelt, dansk og engelsk. Edda Meyer medvirker desuden som sangsolist, og ved orgelet sidder kirkens organist. Der er fri entré til koncerten Søndag den 30. december kl i Ommel Kirke Jule- og Nytårskoncert Karsten & Korallerne På årets næstsidste aften synger Korallerne deres efterhånden traditionelle koncert i Ommel Kirke, som til lejligheden er pyntet med levende lys i en dæmpet belysning. Der er lagt op til en intens og hyggelig stemning, hvor Korallerne præsenterer både ny og gammel musik for enhver smag. Der er fri entré til koncerten. Lørdag den 19. januar kl i Marstal Kirke Nytårskoncert Guido Paevatalu, baryton Marstal Kirkekor Karsten Hermansen, orgel Kongelig operasanger Guido Paevatalu har efterhånden besøgt Ærø så mange gange, at en nærmere præsentation er overflødig. Mange mennesker har op - levet ham på scenen i Ebbes Bådebyggeri, når der er sommeropera i Marstal. Endnu flere kender ham fra Det kongelige Teater samt fra radio og fjernsyn. Ved nytårskoncerten i Marstal Kirke kan man høre Guido Paevatalu synge en blandet buket af musik fra kirkens og operaens verden. Han synger for eksempel arier fra Händels»Mes sias«og Bachs»Matthæuspassion«, men også tre arier fra Mozarts»Don Juan«. Endelig synger Guido Paevatalu sammen 8

9 med Marstal Kir ke kor i et par rigtige klassikere, nemlig»panis angelicus«og»jeru sa lem«. Or gelmusikken skal svare til resten af programmet, så der bliver både plads til festlige toner af John Philip Sousa og Oskars Lindbergs stem - ningsfulde»gam mel fæbods salme«. Entré kr. 50,-. Billetterne sælges ved indgangen fra kl. 15. Børn op til 16 år gratis. Musikgudstjeneste søndag den 6. januar kl i Marstal Kirke Orgelmusikken får lidt mere plads end sædvanligt. Netop til jule- og hellig - tre kongerstiden er der skrevet me get god musik for orgel, og noget af det vil blive spillet ved denne lejlighed. Sogne - præst Lars Peter Kristiansen prædiker. Musikgudstjeneste søndag den 27. januar kl i Ommel Kirke Sopran Edda Meyer synger, og sogne - præst Agnes Haugaard prædiker. Bagefter er der kirkekaffe. Marstal Kirkes korskole har altid plads til en til! Nyt korskolehold begynder fredag den 11. januar kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkom - ne til at se, om det er noget for dem. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige san - ge, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter et halvt års forberedelsestid. Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på telefon eller skrive på e-postadressen: Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 6. dec. Blå stue kl Haugaard 13. dec. Centersalen kl Ligaard 20. dec. Orange kl Kristiansen 24. dec. Centersal kl Kristiansen 3. jan. Centersal kl Kristiansen 10. jan. Strandstuen kl Haugaard 17. jan. Centersalen kl Kristiansen 24. jan. Rød kl Sørensen 31. jan. Centersal kl Ligaard 7. feb. Grøn kl Kristiansen 14. feb. Centersal kl Kristiansen 21. feb. Blå kl Kristiansen 28. feb. Centersal kl Sørensen 7. marts Orange kl Haugaard Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Søndag 2. dec. kl Bregninge Kirke Musikgudstjeneste med Ærøkoret. Tirsdag 11. dec. kl Ærøskøbing Kirke Koncert med Ærøkoret m. fl. Onsdag 12. dec. kl Rise Kirke Julekoncert med Øhavskoret m. fl. Torsdag 13. dec. kl Søby Kirke Syng julen ind og Luciaoptog. Lørdag 15. dec. kl Marstal Kirke Adventskoncert med Edda Meyer m. fl. Søndag 16. dec. kl Tranderup Kirke De Ni Læsninger. Øhavskoret medvirker Onsdag 26. dec. kl Søby Kirke Juletræsfest med Sophie Seidelin m. fl. Søndag 30. dec. kl Ommel Kirke Jule- og nytårskoncert med KH & Korallerne. Lørdag 5. jan. kl Bregninge kirke H3K maskegudstjeneste. Torsdag 10. jan. kl Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag. Fredag 11. jan. kl Marstal Nyt korskolehold begynder. Lørdag 12. jan. kl Tranderup Sognehus Kreativ eftermiddag. Mandag 14. jan. kl Marstal konfirmandstue. Filmaften»Døde poeters klub«. Lørdag 19. jan. kl Marstal Nytårskoncert med Guido Paevatalu, m.fl. Søndag 20. jan. kl Søby Kirke Sognesøndag med Ingrid Schrøder-Hansen. Søndag 27. jan. kl Ommel Kirke Musikgudstjeneste med Edda Meyer. Lørdag. 2. feb. kl Tranderup Sognehus Kreativ eftermiddag. Torsdag 7. feb. kl Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag med Ingolf Andersen. Mandag 11. feb. kl Marstal Konfirmandstue. Filmaften»Ondskab«. Onsdag 13. feb. kl Bregninge Kirke Askeonsdag. Altertavlen lukkes. Søndag 17. feb. kl Søby Kirke John Larsen om Jeppe Aakjær og hans liv. Se nærmere omtale af de enkelte arrangementer på sognesiderne. 9

10 Fælles for de ærøske sogne Sikring af det lokale engagement ved Bregninge Kirke Som bekendt får Ærø fra første søndag i advent ét stort, ødækkende menighedsråd, hvortil der fra Bregninge Sogn er indvalgt to medlemmer og to stedfortrædere. Navnene på disse fire personer kan læses andetsteds i kirkebladet, hvor alle navnene på de nye menighedsrådsmedlemmer offentliggøres. Men i Bregninge har vi jo herud - over valgt at sikre det lokale engagement og de lokale aktiviteter ved at oprette et såkaldt»lokalt sogneudvalg«. Rammerne for sogneudvalget er, som følger: Udvalget er ikke begrænset til et bestemt antal medlemmer, men deltagelse er forpligtende, når man har meldt sig. Der kan ske løbende optag af nye medlemmer. Der afholdes møde minimum hver anden måned. Der vælges en referent, der skriver referat. Forbindelse til Ærø Menighedsråd sker via det ene Bregninge-medlem af Ærø Menighedsråd (økonomi, kalenderplanlægning m.v.). Det valgte medlem af det»store råd«er velkommen, men ikke forpligtet til at deltage i udvalgets arbejde. På det offentlige orienteringsmøde d. 11. sept. meldte følgende sig til det nye sogneudvalg: Peter Nielsen, Tan - ge Rasmussen, Benedicte Busk-Jep - sen, Marietta Larsen, Ole Finnerup og Annette Finnerup. Enhver, der har lyst til at give sit bidrag til, at der foregår spændende og vedkommende ting omkring Bregninge Kirke, kan bare melde sig til én af ovennævnte og få at vide, hvornår der er møde. Er man ikke indstillet på at være medlem af udvalget, men gerne vil give en hånd med af praktisk art, f.eks. til kaffelavning og kagebagning (når der er brug for det), i arbejdet med konfirmander, eller ved delta - gelse i landsdækkende indsamlinger til gode formål o.a., så ring blot til Annette Finnerup tlf Man bliver så skrevet på en liste og kontaktet efter behov. Tænk på: Fælles arbejde giver fæl - les oplevelser og dermed fællesfølelse. Det har vi vist alle godt af! Annette Finnerup Det nye menighedsråd Da valget i skrivende stund (27. okt. 2012) endnu ikke er afholdt, kan vi naturligvis ikke udtale os om udfaldet af valget til det nye ø-dæk kende me - nighedsråd. Men da der er tale om fredsvalg over hele linjen, tør vi godt spå, at det kommende ø-dækkende menighedsråd i læsende stund (1.dec. 2012) ser ud som følger: Søby: Hanne Fynbo, Østerbro, Søby. Kirsten Langdill, Haven. (Suppleanter: John Larsen, Marna Nielsen). Bregninge: Thomas Bay Estrup, Skovby Nederst. Randi Skinner, Godthåb. (Suppleanter: Benedicte Busk- Jepsen, Jesper Møller Jensen). Tranderup: Conny Larsen, Tranderup. Mona Madsen, Tranderup. (Suppleant: Dorthe Nørmark). Ærøskøbing: Else Emilie Madsen, Ærøskøbing. Carsten Jessen Hansen, Ærøskøbing. Fredy Zurfluh, Ærøskøbing. (Suppleanter: Inger-Marie Albertsen, Ulla Beiskjær, Karen Kristiansen). Rise: Aksel Krogenlund Larsen, Bro Åse Moritzen, Stokkeby. Johan Knudsen, Lille Rise. (Suppleanter: Lilli Teglbjærg, Hans Th Groth). Marstal: Anne Stegmann Folting Haase, Marstal. Kirsten Svane, Marstal. Birgit Anette Jensen, Marstal. Kirsten Clausen, Marstal. Berit Elena Woy, Marstal. Inge Christensen, Ommel. Jens Hebsgaard, Marstal. (Suppleanter: Ole Nielsen, Lilian Groth Andersen, Dorete Seier Landro, Gerda Rydahl, Lone Foght). Redaktionen takker af Det kirkeblad du sidder med i hånden, er det sidste fra den nuværende redaktion. Da ingen af os genopstiller, ved vi ikke, hvordan det nye råd vil organi - sere redaktionen af kirkebladet, men mon ikke der vil blive nedsat et nyt Kirkebladsudvalg? 10

11 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Kirkeværge: Annette Finnerup Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Lissi Anneberg. Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen mandag. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag lukket. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Organist Karsten Hermansen. Tlf Kordegnevikar Helge Taggatz. Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Kirketjener, Ommel Kirke Ole Boas Tlf Graver, Ole Boas Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Langeland-Ærø Provsti Provst Trille B. Westergaard, Lindelse Provstisekretær Birgit Pedersen Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 11

12 Kirkeskibene Karsten Hermansen Der hænger omkring 1300 skibsmodeller i de danske kirker. Det næstældste, men ældste daterede, kirkeskib hænger i Sankt Mortens Kirke i Randers, orlogsskibet RANDERS fra Der har imidlertid været ophængt kirkeskibe helt tilbage fra reformationstiden, men om der også var kirkeskibe i de danske kirker i den katolske tid, er der ingen, der ved i dag. På Ærø vækker kirkeskibene ofte stor opmærksomhed, når gæster besøger kirkerne. Hvorfor hænger der skibsmodeller i de danske kirker? Spørgsmålet bliver ofte stillet, men ingen kan give et ordentligt og tilfredsstillende svar. Af samme grund er der givet mange forslag. Det er blevet foreslået, at inspirationen skal søges så langt tilbage som i bronzealderen, hvor de afdøde blev begravet i skibsformede stensætninger. Disse skibssætninger skulle symboli se - re, at den afdøde nu var om bord på det skib, der skulle sikre en tryg rejse til det hinsides. I vikingetiden blev betydningsfulde mænd begravet i rigtige skibe, sådan som man ser det med Ladbyskibet på Fyn, hvor en stormand blev begravet i sit skib og fik heste, rideudstyr og våben med sig. Da kristendommen kom til, hørte menigheden om Jesus, der stillede stormen på søen. Det var unægtelig en be - roligelse i en tid, hvor de største af - stande blev tilbagelagt til søs, og de kristne så sig som besætningen på Kri - sti skib, som var på vej til Guds rige. Verden var fuld af farer og fristelser, men med Kristus ved roret skulle det nok gå godt. I kirken samles menigheden i skibet. På græsk hedder et tempel»naos«og et skib»navs«. På latin hedder skib»na - vis«. Måske er ord-ligheden mellem tempel og skib ligefrem årsagen til be - nævnelsen skib om kirkens hovedrum? Efterhånden blev kirkens skib understreget af skibsmodeller under lof - tet. Den ældste bevarede model er fra 1400-tallet og stammer fra en spansk kirke. Ikke overraskende blev koncentrationen af kirkeskibe størst i de kystnære områder. I Bretagne i Nordfrank - rig og langs Den engelske Kanal spred - 12 te kirkeskibene sig under loftet i de katolske kirker. Om kirkeskibene også nåede til Danmark i katolsk tid, vides ikke, men efter reformationen nåede skibene i hvert fald til Danmark, og især i de seneste to århundreder har kirkeskibene spredt sig til de danske kirker i betydeligt omfang. På Fanø hænger der 14 kirkeskibe i Sønderho Kirke og ni i Nordby Kirke. Det antal kan ingen slå, men Ærø er godt med. Marstal har syv kirkeskibe og Ærøskøbing fire. Den mest populære model er fregatten JYLLAND, som hænger i mere end 30 danske kirker. Skibsnavnet HAABET optræder på 75 modeller og er dermed det populæreste navn, hvorefter DAN- MARK følger på andenpladsen. Men tilbage til årsagen til kirke - skibene. At kirkeskibene kan være symbol på menigheden, der er i båd med Kristus, er allerede omtalt. At skibene understreger kirkens skib er også be - rørt. Men når ikke mindst søfartsbyer har kirkeskibe, kan der også ligge erhvervsmæssige grunde bag udbredel - sen. Der kan nemlig være tale om en slags standsgave fra sømandsstanden, som ikke havde råd til at give dyre altertavler, men nok kunne give en mo - del. I andre tilfælde kan der være tale om en taknemmelighedsgave fra en person, som måske har været i stor fare på havet, men er kommet frelst i land. I disse tilfælde er modellerne ind imel - lem blevet benævnt votivskibe, selv om de lærde strides lidt om, hvorvidt en taknemmeligheds- og en votivgave helt kan sidestilles. Det er helt almindeligt at udsmykke kirkerne, og i den sammenhæng kan man også se kirkeskibene. De pynter og fortæller samtidig noget om giver - nes samhørighed med kirken. Endelig kan kirkeskibene være mindegaver om særlige begivenheder. Det har Marstal Kirke to eksempler på. For at tage det nyeste først, så gav Marstal Skipperforening, Håndværkerforeningen, Marineforeningen, Fiskeriforeningen og Sejlklubben en model af caro - lineren HANNE HANSEN ved kirkens 250 års jubilæum i Dermed blev kirkens række af skibe, som i sig selv illustrerer byens maritime historie, tilendebragt med motorskibet som det indtil videre sidste led i en lang udvikling. Modellen er bygget af skibs - tømrer og museumsassistent Henning Terkelsen. Kirkeskibet HANS PETERS MINDE har en mere alvorlig baggrund. Skibet blev ophængt den 26. september 1943 til minde om den nyuddannede styrmand Hans Peter Clausen, der 23 år gammel krigsforliste som fører af motorgaleasen MARIANNE af Søby. Rederen var trælasthandler Hans Lauritsen Rasmussen, som netop havde købt skibet. Den 25. marts 1941 var MARI- ANNE på vej fra Kerteminde til Hobro med 130 tons byg. Andre skibe i området kunne fortælle, at der havde væ - ret en orkanagtig storm. Ud for Hav - knude Flak ca. 6 sømil sønden for Grenå sank skibet på omkring 16 meter vand. Hans Peter Clausen om - kom sammen med den 21-årige ungmand Henning Skjødt Pedersen fra Aalborg og den 17-årige nakskovit Kaj Koefoed Nielsen, der var mønstret som kok og ungmand. Efter forliset var der nogen usikkerhed om forlisårsagen. Der var ingen overlevende at spørge, og skibet kunne jo være sejlet ned på grund af det hårde vejr, selv om det ikke uden videre var tænkeligt. Det var ikke nærliggende at tro, at lasten skulle have forskubbet sig så meget, at skibet var gået ned. MAR- IANNE lå i sin kursretning, da hun blev bjærget. Bruddet på skroget var ikke sandsynligt ved et almindeligt forlis, så myndighederne konkluderede, at der var tale om en mineeksplosion på for - holdsvis stor afstand. Krigsforsikringen for danske Skibe anerkendte MARI- ANNEs forlis som krigsforlis og udbetalte i begyndelsen af 1942 den fulde krigsforsikringssum på kr. Alle - rede i september 1941 var MARIANNE dog istandsat og i fart igen. Men de tre søfolk blev aldrig fundet. Derfor byggede Hans Peter Clausens far, skibsbygmester Gorm Clausen mo - dellen HANS PETERS MINDE, der var en model af tremastet topsejlsskonnert YRSA, som Gorm Clausen selv havde bygget i HANS PETERS MINDE blev erstatningen for den grav, som de tre unge søfolk aldrig fik. Gorm Clausen var ikke ukendt med at lave skibsmodeller. Rent faktisk le - verede han flere kirkeskibe. Tre døtre af en læge i Malling skænkede i 1932 en

13 model af fregatten JYLLAND til deres sognekirke. Den havde Gorm Clausen bygget. Det samme var tilfældet i Gre - ne Kirke med modellen af SAGA, som en lokal gårdejer skænkede i Modellen var en kopi af Marstal-bar - kentineren SAGA, som løb af stabelen i Den tremastede fuldrigger THERMOPYLAE, som en anonym giver skænkede til Holsted Kirke i 1939, var også en Gorm Clausen-bygning. Sam - me år byggede han en tilsvarende mo - del af THERMOPYLAE til kirken i Ærøs - købing, hvor Gorm Clausen var født og havde virket som skibsbygmester, inden han flyttede til Marstal. Skibet blev dog først ophængt i Ærøskøbing Kirke i 1943, da en kreds af borgere skænkede modellen til kirken. Virkelighedens fuldrigger THERMOPYLAE blev søsat i England i 1868 med det formål at demonstrere sejlskibenes over - legenhed over dampskibene. THERMO - PYLAE sejlede godt og fragtede te mel - lem Kina og England i lighed med sit mere berømte søsterskib CUTTY SARK. Kirkeskibene rummer i sig selv en masse historie og historier, som hver på sin måde siger noget om livet, døden, samfundet, troen og taknemmeligheden i sognene. Derfor hænger der skibs - modeller i kirkerne og minder os om den livets sejlads, vi alle er en del af, hvad enten vi lige har lagt fra land eller begynder at skimte landet bag hav. Kirke Navn Type Ophængningsår Søby DANNEBROG 2-mastet brig 1824 DANMARK bark 1933 Bregninge CHRISTIAN IX dampfregat 1880 (ca.) DE FIRE SØSKENDE jagt 1973 Tranderup HAABET jagt 1932 Ærøskøbing DEUS REGIT 3-mastet fuldskib 1894 HAABET jagt 1939 PAX bark 1939 THERMOPYLAE 3-mastet fuldskib 1943 Rise EMANUEL 3-mastet fuldskib 1910 EMANUEL bramsejlsskonnert 1913 Ommel MARIE 3-mastet fuldskib 1894 DANMARK skonnertbrig 1948 MARGRETHE jagt 2004 Marstal KRONPRINDSENS ØNSKE orlogsskib 1778 SEIR KRANDSEN jagt 1804 CHRISTIAN IX, ex ÆRØE orlogsskib 1804 IMMANUEL 3-mastet fuldskib 1884 BETHEL bark 1932 HANS PETERS MINDE 3-mastet topsejlsskonnert 1943 HANNE HANSEN motorskib (caroliner) 1988 En Julehistorie Svag sjæl eller stærk tro? Hvilket billede mon nutidens unge har af den danske folkekirke? Er det et sted, hvor kun pensionister kommer, og hvor salmebøgerne står og samler støv? Et sted, hvor man kommer til bryllup, barnedåb, konfirmation og begravelse? Ja, vil mange nok svare, men vi er altså også nogle helt almindelige unge mennesker, som også bruger folkekirken. Ja, ung er måske så meget sagt. Jeg nærmer mig hastigt 38, og jeg indrømmer da også gerne, at det først er i de senere år, at jeg er begyndt at bruge kirken i min hverdag. Jeg er vokset op i et hjem, hvor man brugte kirken, som beskrevet ovenfor. Det var først, da jeg skulle konfirmeres, at jeg begyndte at interessere mig for, hvad kristendommen, Gud og folke - kirken var for en størrelse. Præsten, som vi gik til konfirmationsforberedelse hos, gjorde et enormt indtryk på mig. Han var indbegrebet af stort set det modsatte af, hvad jeg voksede op med: Ro, stabilitet, godhed, gavmildhed. Jeg smeltede væk i hans fortællinger. Mens mine klassekammerater hadede timer - ne og sad og gabte, så slugte jeg hvert et ord. Jeg var så imponeret over, hvad han havde oplevet. Alle de rejser han havde været på. Han var virkelig et godt menneske. Selve konfirmationen var en stille begivenhed, som jeg nød fuldt ud. Jeg husker stadig verset, som han læste for mig, med sin hånd på mit hoved. Salme 696 (608 i min gamle salmebog) Kærlighed er lysets kilde, kærlighed er livets rod, derfor er Guds råd så milde, derfor er Guds Ånd så god, som vor frelser har forklaret, Ånden selv os åbenbaret, som vi føler i Guds fred og det håb, vi trøstes ved. Om han havde en dybere mening med salmen, ved jeg ikke, men den rørte mig dybt, og jeg var tæt på at fælde en tåre, da han sagde verset højt. Jeg er vokset op i et hjem i kaos. Med fattige kår, vold, druk og mangel på alt. Især kærlighed. Følelser talte man ikke om. Blev man drillet i skolen, nævnte man det ikke. Det var et svaghedstegn. Men her kom en præst og fortalte mig, at Gud har kærlighed, Gud er mild og god. Gud vil skabe fred for os og give os et håb, som vi kan trøste os ved. Det var min første oplevelse med Gud, og den oplevelse kan jeg takke min præst Per Aas Christensen for. Jeg er slet ikke sikker på, at han vidste, hvor stort ind - tryk han gjorde på mig. Der skulle så igen gå nogle år, inden jeg turde vise, at jeg holdt af kirken og af kristendommen. Som teenager var jeg meget bange for at skille mig ud fra mængden. Der skulle så uendelig lidt til, før man var mobbeoffer. Og mit selvværd var ikke stort nok til at være ligeglad med, hvad andre tænkte om mig. For 1½ år siden skete der noget, som 13

14 igen fik mit hjerte og min sjæl til at brænde efter et håb og en tro på, at Vorherre ville hjælpe. Jeg var gravid, kun lidt over halvvejs henne i gravi - diteten, da jeg blev alvorlig syg. Jeg fik konstateret meget svær svangerskabsforgiftning. Mit blodtryk var himmelhøjt, og jeg blev indlagt for at få 100% ro. Det var bare slet ikke så let. For hjemme havde jeg to andre børn. Lær - ke var den gang knap 14 år, og Niels- Peter var kun godt ti måneder. Så jeg lå på OUH og regnede egentlig bare med, at de lige skulle have det blodtryk under kontrol, og så kunne jeg komme hjem igen. Desværre gik det ikke sådan. Efter knap 14 dage måtte de sande, at de ikke kunne medicinere mig længere. De var meget bange for, at jeg skulle få en hjerneblødning pga. det meget høje blodtryk. Derfor fik jeg at vide, at jeg skulle have akut kejsersnit. Der lå jeg! Alene og meget bange. Jeg var kun 26 uger henne i graviditeten, og min mand var langt væk hjemmefra! Mine børn blev heldigvis passet godt, men jeg kunne slet ikke overskue det. Jeg var meget syg. Forvirret og bange. Der var heldigvis mange søde mennesker om - kring mig. De tørrede mine tårer og 14 beroligede mig, så godt de kunne. Jeg husker, at jeg fik at vide, at de havde kontaktet min mand, og han var på vej. Jeg lukkede mine øjne, og jeg kan huske, at jeg tænkte: Jeg må ikke dø nu! Jeg må ikke dø fra mine børn. Jeg må kæmpe, både for mig selv, og den meget lille pige, som jeg havde i ma - ven. Og så bad jeg Fadervor. For første gang i mange år. En vinteraften i Januar måned kom vores lille datter så til verden. 660 gr. vejede hun. Hun var lille bitte. Jeg så hende ikke, men jeg hørte hende. En svag sagte gråd. Og jeg kunne høre de mange læger og sygeplejersker omkring hende sige, at hun lever. Jeg var lettet, samtidig med, at jeg var fuldstændig ør i hovedet, af bedøvelse og forgiftningen og de mange mange ting, som foregik omkring mig. Vores datter blev kørt på H5 afdelingen for de meget fortidligfødte, og jeg blev kørt på opvågningen. Hvor meget tid, der var gået, ved jeg ikke, men plud selig mærkede jeg en hånd i min. Og jeg kiggede op i min mands øjne. Det var en velsignelse at se ham. Jeg var helt dopet af morphin, og var på en gang glad og nervøs. Han havde været nede at se vores datter. Hun er så lille og fin, sagde han. Jeg spurgte, om hun havde det godt, og det lod det til. Jeg blev senere kørt ned at se hende. Og ja, hun var godt nok lille. Hun lå helt nøgen i en kuvøse, mens der stod sygeplejersker omkring hende. Hun havde en lille bitte ble på, og en masse ledninger alle vegne. Det var et stort chok at se hende. Hun var ikke meget større end min mands hånd. Men sygeplejerskerne beroligede mig, og fortalte, hvad de forskellige ledninger var, og hvad de gjorde. 3. dagen fik vores datter det skidt. Hun fik nogle meget voldsomme lunge - blødninger, og hun var meget tæt på at drukne i sit blod. Derfor blev vi bedt om at få vores datter døbt. Vi skulle derfor finde på et navn til hende, og så kom præsten. Solvejg. Hun var det sødeste menneske. Hun havde stået i situationen før, og hun var virkelig en støtte. Hun gav os mange gode fif og be - roligede os. Vi var jo i de bedste hæn - der. Allerede næste dag var der tegn på bedring hos Sofie. Vi brugte Solvejg meget til at læsse af på. Hun kom tit forbi, og vi fik nogle gode snakke. Men langsomt blev det hverdag, en tryg og dejlig hverdag. Og alle hverdagens rutiner begyndte at blive bygget op. Som Sofie blev større og stærkere, kunne hun også komme lidt mere ud. Så vi begyndte med små ture rundt i byen. Kirkegården blev jævnligt besøgt. De små forstår det ikke endnu, men Caroline på fem og min store Lærke på 15 finder det naturligt, at når vi skal besøge farmor og mormor, så er det på kirkegården det foregår. Det må ikke blive et tabu. Hvad deres tro bliver, når de bliver større, må de selv vælge. Jeg fortæller dem naturligvis om min tro, og præger dem sikkert også i en vis grad, men ikke mere end, at jeg til enhver tid vil acceptere, hvis de fravælger kristendommen. Men jeg tror nu slet ikke, at det vil ske. Kirken er for mig et frirum. Et pu - sterum. Et lade op rum. Jeg nyder sal - mer ne, nyder prædiken. Nogle gange er jeg af sted alene. Nogle gange har jeg børnene med. Jeg ville ønske, at flere ville bruge kirken. Vi har alle godt af at nyde freden og roen. Vi har alle godt af at få samlet tankerne. Gertrud Lindhart

15 Ærø julemærket 1983»Påske og pinse udsprang af jul«sådan indledte sognepræst Ole Ø. Gade, Søby, beskrivelsen af Ærø s femte julemærke, som udkom i det kommende kirkeår for næsten 30 år siden. Videre skrev han: Indtil 1745 var Bregninge Kirke sognekirke for hele den vestlige ende af øen fra Grønnemose til Skjoldnæs. Så fik Søby sin egen kirke. Men i løbet af en 40 års tid var den for lille og hele koret blev bygget til, så den nu kan rumme henved 350 mennesker. I sten og kalk er den således et vidnespyrd om, at mennesker ikke skal sætte for snævre rammer for Guds virke. I de sidste mange år er den ganske vist blevet for stor igen, men når Gud vil, skal den fyldes! Det ydre såvel som det indre er præget af stor enkelhed. Udsmykning er der ikke meget af, og der er heller ikke plads til meget. Rummet står bedst, som det er i sig selv, rent og stærkt i linierne, med vidt mellem væggene under det ret lave bjælkeloft. Rummet er lavet til at holde luthersk gudstjeneste i. Prædikenen skal kunne høres overalt i kirken, og præsten skal kunne ses, enten han står på stolen eller ved alterbord og døbefont. Duen, som er motiv for årets julemærke, er skåret i 1952 af snedkermester L.P. Madsen, Søby. Fra gammel tid er duen brugt som symbol på Hellig - ånden. Motivet på førstedagskuverten er det krucifix, som findes på foden af alterkalken. Kalk og disk (den lille tallerken til nadverbrødet) er begge middel alderlige, altså langt ældre end kirken. Efter overleveringen er de skænket til kirken af en officer, som har bragt den hertil fra Slesvig. Ærø var jo dengang et af de slesvigske lande. Men hvad har krucifix og Helligånds-duen med jul at gøre? Grundtvig vidste det! Han synger:»herre I, vor Gud, ja besøg os i glans, hvor i din kirke vi mødes! Tungerne binde dig krans over krans, alt som vort hjerte opglødes! Højtiden vokser med dagen! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om magen!«(salmebogen nr. 368 v3 og i den nye nr. 403) Hvis julen skilles fra det, der fulgte, bliver den blot sentimental idyl, og der er ingen grund til at huske Jesus-barnet frem for de talløse millioner af børn, som ellers fødes til verden. Men langfredag døde denne Jesus på et kors for vore synders skyld. Påskemorgen stod han op, for at vi skal leve. Og pinsemorgen tændte han Guds ord som ild i menneskehjerter, for at gå sin sejersgang til verdens ende. Ved ordet frelses enhver, der tror på den korsfæstede og opstandne. Ham var det, der blev født julenat, da englene sang:»ære være Gud i det højeste! Og på jorden fred i Mennesker, der har hans velbehag!«(lukas 2,14). Den fred der her er tale om, bygger ikke på mennneskers gode vilje, for menneskers gode vilje er magtesløs til at skabe fred, midt i verdens larm og strid skænker Gud dem, der tror, den fred, der består i visheden om, at vi er Guds elskede børn for Jesus Kristi skyld. Da Jesus blev døbt, steg Helligånden som en due ned over ham, og Guds røst lød:»denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag!«(mattæus 3,17). Netop disse ord:»dette er mit barn, det elskede, i hvem jeg har velbehag!«udtrykker dybest set det, der er meningen med dåben. Selve dåbshandlingen er udtryk for, at Gud gentager disse ord og lader dem gælde for den, der bliver døbt. Derved bliver disse ord også vor fred og vor glæde for Jesus Kristi skyld. I dem er det liv, som ingen død kan døde.»ja sandelig! Højtiden vokse med dagen! Som påske og pinse udsprang af det skete, skjult, i julenatten, sådan udspringer vor glæde også af den tro, der kun kendes af Gud, og den glæde findes der ikke magen!«julemærket var udgivet af Lions Club Ærø og udført af Sven og Alan Havsteen-Mikkelsen i samarbejde med litograf Tom Christensen. Vignetten på førstedagskuverten og julemærket var tegnet af Sven Havsteen-Mikkelsen. Maleren Sven Havsteen-Mikkelsen fejres i øvrigt mange steder med udstillinger af hans værker i anledning af 100 året for hans fødsel. Olaf E. Havsteen-Mikkelsen 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL Ingen Musikgudstj, december Ærøkoret 1. søndag i advent Krybbespil Altergang december Haugaard Ingen Børnekirke kl søndag i advent Kirkekaffe De Ni Læsninger 16. december Ligaard Ligaard Øhavskoret 3. søndag i advent Kirkekaffe Kirkekaffe december 9.30 Ingen Ingen 4. søndag i advent december Juleaften december Kristiansen Juledag Ingen december Ligaard Ingen Juletræsfest 2. juledag december Ingen Julesøndag Kristiansen 31. december Nytårsaften Ingen 1. januar Nytårsdag januar (lørdag) Maskegudstjeneste Ingen Ingen januar Ingen H3K søndag Kirkekaffe Musikgudstjeneste januar Kristiansen Børnekirke kl s. e. H3K Altergang Ingen januar Ligaard Ingen Sognesøndag Sidste s. e. H3K januar Ligaard Haugaard Septuagesima Musikgudstjeneste Kirkekaffe februar Kyndelmisse Kyndelmisse Ingen Børnekirke kl Seksagesima Øhavskoret/Kirkekaffe Kristiansen 10. februar 9.30 Haugaard Øhavskoret Fastelavn Altergang Ingen februar Sørensen Ingen Sognesøndsag 1. søndag i fasten Ingen 9.30 Kristiansen februar 9.30 Ingen søndag i fasten Kirkekaffe marts Ligaard Ingen 3. søndag i fasten Kirkekaffe MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 59. årgang * december 2009 - februar 2010 Adventstiden - tid til forventning 1. søndag i advent De 9 læsninger Julen for skoler og børnehaver Basunerne skal

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE]

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE] Fokus: at gøre en forskel MED andre - omkring et fælles tredje. opgave: SMS- kursus med ældre/plejehjemsgudstjeneste med konfirmander Denne månedsopgave kan enten laves i en konfirmandlektion eller udenfor

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på.

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på. Årsberetning 2016 Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I stedet ville

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere