Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober Kl Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen."

Transkript

1 Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober Kl Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne en forenkling af dagsordenen og bilagene hertil. Dagsorden godkendt med tilføjelse af Brenderup-Indslev 2. kvartalsrapport på punkt 13. Fremover kan den kvartalsrapporter godkendes af provsten, hvis der er bemærkninger med. Hvis der er store overskridelser uden kommentarer, skal de med på PU møder. 2 Kirkekalknings Budget tal for og 16 Sag: Fælles kirkekalkning (395) Oversigt over indkomne udbudspriser PU accepterer det billigste tilbud minus kr ,- + moms for kalkning af Tanderup sognehus, idet Tanderup selv skal betale for malingen af sognehuset. Den samlede totalpris for årene på kr ,-. Kirkekalkning i Middelfart provsti Etapeopdelt budget for de kommende 3 års kirkekalkninger i Middelfart Provsti. Tanderup sognehus tilbud på maling med silikat i stedet for kalkning. 3 Kauslunde - selvrisiko - stormskader anmodning om dækning af 5% midler Sag: Kauslunde Menighedsråd og sogn (507) - Kauslunde Sogn Godkendt. Kauslunde - selvrisiko - stormskader anmodning om dækning af 5% midler Kauslunde søger om dækning af selvrisiko af 5% midlerne ialt kr ,08. 4 Føns præstegård afleveringssyn Sag: Provstesyn 2014 (499) Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Føns præstegård afleveringssyn Ganshorn notat vedr. syd gavl Føns præstebolig Sag: Føns præstegård (554) - Føns Sogn PU kan tilbyde at MR kan optage et Stiftsmiddel lån på op til kr ,- til de nødvendige arbejder i Føns præstegård. Første afdrag juni 2016 og med løbetid over 10 år. Referat, Side: 1

2 Ganshorn notat vedr. syd gavl Føns præstebolig 6 Fjelsted, Harndrup og Vejlby-Strib- Røjleskov syn 2014 Sag: Synsrapporter fra MR 2014 (518) Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Renoveringen af Vejlby altertavle kræver et projekt og godkendelser fra stift og Nationalmuseum. Harndrup kirke mm syn 2014 Syn over Hardnrup kirke, kirkegård, graverhus mm Fjelsted kirke mm syn 2014 Fjelsted kirke, kirkegård, graverhus mm syn 2014 Vejlby-Strib-Røjleskov Synsrapport 2014 opdateret Vejlby-Strib-Røjleskov Synsrapport og vedligeholdelsesplan 2012/2014 opdateret Asperup forslag til kirkerenovering, økonomi og rækkefølge Sag: Asperup Kirke (437) - Asperup Sogn Asperup forslag til kirkerenovering, økonomi og rækkefølge 8 Tilrettet Vejledende udtalelse vedr haveplan og parkeringsplads mv. rev A Sag: Ejby planer for renovering af p-plads ved kirken (528) - Ejby Sogn PU fastholder at de kr ,- til opsparing i budget 2014 samt de kr ,- i budget 2015, skal bruges til restaurering af altertavle, alterbord, prædikestol og lydhimmel samt middelalderfigurer. Disse arbejder har førsteprioritet. De resterende arbejder på ca ,- kr. kræver en ny finansieringsplan. PU har ingen indvendinge mod et evt. salg af jord, til finansiering af yderligere arbejder i kirken PU tilslutter sig provstens skrivelser af og til Ejby menighedsråd, og afventer menighedsrådets beslutning Tilrettet Vejledende udtalelse vedr haveplan og parkeringsplads mv. rev A Provstens bemærkninger til MR vedr. ønsker for Parkeringsplads Ejby mr pris og ønsker vedr. P-plads ved kirken Provsten personligt svar til MR vedr. Parkeringsplads 9 Diverse bilag vedr. godkendelser, rådgivningsaftaler mm til godkendelse Sag: Tanderup indvendig kalkning (498) - Rådgivningsaftale godkendt. Referat, Side: 2

3 Tanderup Sogn Ansøgning til Stiftet om frigivelse af midler til renoveringen Stiftet vedr. manglende endelig godkendelse af projekt Afgørelse. Tanderup kirke - indvendig kalkning og nyt varmeanlæg. Projektgodk. Ny revideret rådgivningsaftale mellem Tanderup og arkitekt Stiftet mangler rådgiveraftale med håndskrevne underskrifter Stiftet vedr. udbetaling af indestående. Når rådgivningsaftalen er (fyldestgørende) underskrevet af menighedsrådet og godkendelsespåtegnet af provstiudvalget kan det ansøgte beløb udbetales på en gang Frigivelse af salgssum. Tanderup kirke - nyt varmeanlæg og indvendig kalkning Fyens Stift attesterer herved anmodning om udbetaling af ,00 kr. af salgssum tilhørende Tanderup-Gelsted Præsteembede til finansiering af nyt varmeanlæg og indvendig kalkning af Tanderup kirke, jf. vedlagte Stiftsøvrighedens vedlagte afgørelse. 10 Ansøgning om 5% midler til dækning af borebille angreb i tårn Sag: Middelfart kirke diverse (549) - Middelfart Sogn PU kan bevilge op til kr ,- 5% midler til behandling af borebille angreb i Middelfart kirkes tårn. Ansøgning om 5% midler til dækning af borebille angreb i tårn Middelfart har konstateret borebille angreb i tagkonstruktionen på tårnet, og fået et tilbud fra Rentokil på kr ,- + moms på at behandle alle områder der kan risikere at blive ramt af angrebet. Der søges om ialt kr ,- af 5% midlerne. 11 Stiftet vedr. konsulentudgifter og tillæg til rådgiveraftale Sag: Harndrup kirkegård skråning (400) - Harndrup Sogn PU har ikke modtaget det endelige tilbud på arbejdets udførelse. PU tilslutter sig provstens skrivelse af med rammeudmelding på op til ,- inkl. moms. Referat, Side: 3

4 Stiftet vedr. konsulentudgifter og tillæg til rådgiveraftale 12 Tillæg til vedtægter for Nørre Aaby kirkegård Sag: Nørre Aaby kirkegård (555) - Nørre Aaby Sogn PU kan godkende tillægget til vedtægten. PU anbefaler mr at undersøge nærmere om vedtægtsændringen har effekt for eksisterende gravsteder. Tillæg til Vedtægter for kirkegård 13 Kauslunde, Middelfart og Vejlby-Strib- Røjleskov kvartalsraporter Sag: Kvartalsrapporter (543) Kauslunde, Middelfart, Vejlby-Strib-Røjleskov og Brenderup-Indslevs kvartalsrapporter 2 er taget til efterretning. Kauslunde Menighedsråd - kvartalsrapport 2 Kvartalsrapport Vejlby Strib Røjleskov 2. kvartal 2014 Middelfart kirkekasse Kvartalsrapport 2 14 Kauslunde, Nørre Aaby og Tanderup - 3. kvartalsrapport. Sag: Kvartalsrapporter (557) Kauslunde - 3. kvartalsrapport. Nørre Aaby, kvartalsrapport med bemærkninger Tanderup kirke- kvartalsrapport Samlet protokollat oversigt Middelfart provsti, revision 2013 Samlet protokollat oversigt Middelfart provsti, revision Asperup-Roerslev regnskab 2013 Asperup-Roerslev regnskab 2013 Referat, Side: 4

5 Asperup-Roerslev regnskab 2013 Asperup-Roerslev revisionsprotokol Balslev regnskab 2013 Balslev regnskab 2013 Balslev revisionsprotokollat regnskab Brenderup-Indslev regnskab 2013 Brenderup-Indslev regnskab 2013 Brenderup-Indslev revisionsprotokollat regnskab Ejby regnskab 2013 Ejby regnskab 2013 Ejby revisionsprotokollat regnskab 2013 Ejby referat af MR møde 20 Fjelsted-Harndrup regnskab 2013 PU kan godkende Fjelsted-Harndrups regnskab 2013 Fjelsted-Harndrup regnskab 2013 Fjelsted-Harndrup revisionsprotokollat regnskab 2013 Fjelsted-Harndrup menighedsråds bemærkninger til revisionsprotokollat regnskab 2013 Referat, Side: 5

6 21 Føns-Ørslev-Udby-Husby regnskab 2013 PU kan godkende Føns regnskab 2013 Føns-Ørslev-Udby-Husby regnskab 2013 Føns-Ørslev-Udby-Husby revisionsprotokollat regnskab 2013 Føns-Ørslev-Udby-Husby bemærkninger til revisionsprotokollat regnskab Gamborg regnskab 2013 Gamborg regnskab 2013 Gamborg revisionsprotokollat regnskab 2013 Gamborg godkendt revisionsprotokollat og udskrift af MR møde protokol 23 Gelsted regnskab 2013 PU kan godkende Gelsteds regnskab 2013 Gelsted regnskab 2013 Gelsted revisionsprotokollat regnskab 2013 Gelsted bemærkninger til revisions protokollat samt MR møde referat 24 Kauslunde regnskab 2013 Kauslunde regnskab 2013 Kauslunde revisionsprotokollat regnskab 2013 Kauslunde revisor erklæring regnskab Middelfart regnskab 2013 Referat, Side: 6

7 Middelfart regnskab 2013 Middelfart revisionsprotokollat regnskab 2013 Middelfart kirkekasse foreløbige kommentarer til Revisionsprotokollatet 26 Nørre Aaby regnskab 2013 PU godkender Nørre Aabys regnskab 2013 Nørre Aaby regnskab 2013 Nørre Aaby revisionsprotokollat regnskab 2013 Nørre Aaby godkendt revisionsprotokollat med bemærkninger, samt MR mødereferat 27 Tanderup regnskab 2013 Tanderup regnskab 2013 Tanderup revisionsprotokollat regnskab 2013 Tanderup revisor erklæring regnskab Vejlby-Strib-Røjleskov regnskab 2013 PU godkender Vejlby-Strib-Røjleskovs regnskab Vejlby-Strib-Røjleskov regnskab 2013 Vejlby-Strib-Røjleskov revisionsprotokollat regnskab 2013 VSR Bemærkninger til protokollat regnskab 2013 Vejlby-Strib-Røjleskov MR referat og bemærkninger til revisionsprotokollat regnskab 2013 Referat, Side: 7

8 29 PUK regnskab 2013 og revisionsprotokollat Sag: PU kassen (387) PUK årsregnskab 2013 PUK årsregnskab 2013, udvisende et underskud på driften på kr ,17 mod et budgetteret underskud på kr ,-. Regnskabet er afleveret d kl Provstiudvalget tager revisionsprotokollatet til efterretning, og har ingen kommentarer da der ikke er bemærkninger der efter PU's opfattelse kræver bemærkninger. PUK revisionsprotokollat 2013 Revisor erklæring vedr. PUK regnskab Middelfart PU Kasses 3. kvartalsrapport 2014 med bemærkninger Sag: PU kassen (387) Middelfart PU Kasses 3. kvartalsrapport 2014 med bemærkninger 31 Tanderup, Gamborg, Ejby og Brenderup- Indslev endeligt budget 2015 Sag: Budget 2015 (506) Tanderup, Gamborg, Ejby og Brenderup-Indslev endeligt budget 2015 er godkendt. Tanderup kirke endeligt budget 2015 De fra PU udmeldte drifts- og anlægsrammer er overholdt. Gamborg endeligt Budget 2015 De udmeldte rammer er overholdt. Brenderup-Indslev endeligt budget 2015 Ejby endeligt budget Høring forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Sag: Generelt vedr. budgetter og regnskaber (415) PU har ingen kommentarer til høringen. Høring forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Høringsfrist 10. november Vedtagelse af Gias priser foreslået fremskrivning 0,5% PU vedtager fremskrivningen på 0,5% for taksterne til Referat, Side: 8

9 fremskrivning 0,5% Sag: GIAS (383) til Meddelelse i Brandsoft systemet - vedr. Gias priser 2015 Brev vedr. tilskud på kirkegårdene Referat, Side: 9

10 Orientering 34 Stiftet vedr. konsulents Rådgivning af menighedsråd Sag: Almene ting vedr. menighedsråd (408) Stiftet vedr. konsulents Rådgivning af menighedsråd 35 Ejby Kirke. Vejledende udtalelse vedr haveplan og parkeringsplads mv.(1) Sag: Ejby Kirke haveanlæg ved kirken og præstebolig (534) - Ejby Sogn Ejby Kirke. Vejledende udtalelse vedr haveplan og parkeringsplads mv.(1) Kirkegårdskonsulentens vejledende udtalelse vedr. haveplanen 36 Manglende tagstens leverancer Sag: Middelfart kirke - nyt tag på kirkebygningen (425) - Middelfart Sogn Manglende tagstens leverancer 37 Provstiudvalgskasse 2. kvartal Fyens stift har taget til efterretning. Sag: PU kassen (387) Provstiudvalgskasse 2. kvartal Fyens stift har taget til efterretning. 38 Ansøgning om dispensation vedr. medlemmer af menighedsråd 11 i stedet for 12 Sag: Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd (380) - Føns Sogn Ansøgningen er trukket tilbage da mr har fundet det 12. medlem. Ansøgning om dispensation vedr. medlemmer af menighedsråd 11 i stedet for Byggemøde referat 2 - Føns Kirke, Tagomlægning Sag: Føns kirke nyt tag (491) - Føns Sogn Byggemøde referat 2 - Føns Kirke, Tagomlægning Referat, Side: 10

11 Orientering 40 Brenderup-Indslev MR tanker om områder med behov for aflastning af MR Sag: Provstiet diverse (393) Menighedsrådets overvejelser vil indgå i PU's videre arbejde. Brenderup-Indslev MR tanker om områder med behov for aflastning af MR 41 Betaling for gravsteder for ubemidlede Sag: Betaling for gravsteder for ubemidlede (558) Betaling for gravsteder for ubemidlede Notat fra Kirkeministeriet om betaling af gravsteder for ubemidlede. 42 Skrivelse til mr om manglende frie midler Sag: Føns-Ørslev-Udby-Husby Menighedsråd momssag (389) - Føns Sogn Sagen er blevet drøftet med menighedsrådet. Skrivelse til mr om manglende frie midler Bilag 1 fra MR Bilag 2 fra MR 43 Eventuelt Intet. Referat, Side: 11

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

PU møde 25. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Gårslev Kirkehus, Kirkegade 13, 7080 Børkop

PU møde 25. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Gårslev Kirkehus, Kirkegade 13, 7080 Børkop Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 25. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Gårslev Kirkehus, Kirkegade 13, 7080 Børkop Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat fra sidste møde www.provstiudvalg.dk

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere