Forvandling og forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvandling og forandring"

Transkript

1 DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord - er det, mennesker frygter mest, sagde den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij, der levede i 1800-tallet. Ikke desto mindre er livet - fra fødsel til død - i en stadig forandring og proces, som vi kan vokse i og af. Koncert med Kurt Ravn side 12 VIG KIRKE NR. ASMINDRUP KIRKE EGEBJERG KIRKE Bibelen er fuld af billeder på forvandling. Gud viser sig igen og igen som én, der former og ændrer verden. Når Gud møder et menneske, så sker der en forandring og ofte en forvandling. Hav modet til denne forvandling, du kære menneskebarn - hav modet til at mærke dit hjertes længsel og at følge det! Det betyder, at alt i dig har lov til at være der, at alt er godt og har en betydning, at dine evner, lidenskaber og nederlag har en mening, også selv om de af og til tyranniserer dig. ANNETTE BERG Forvandling betyder, at det væsentlige skal bryde igennem det uvæsentlige; fra overfladiskhed til ægthed. Vi er i en stadig proces og forvandling, ja, en rejse. Og målet med denne rejse er, at vi mere og mere skal blive den, vi er fuldt og helt.. Målet er helhed og integritet. Livet selv forandrer sig og os. Det gør ondt at måtte gi slip, slippe taget i det vante og kendte, der har været. Forvandling betyder, at turde følge med de foranfortsætes side 2 1

2 Ord fra præsten FORTSAT dringer, der sker. I tillid til, at det nye, som kommer, kan bære. I salmen: Den store mester kommer sætter Ingemann et poetisk og smukt billede på denne transformation og forvandling. Gud sidder som sølvsmeden med smeltediglen og venter på, at sølvet skal blive så rent, at hans eget billede genspejler sig dybt i sølvspejlet. På samme måde ser Gud ind i hjertegruben hos menneskene, hvor han smelter, dvs. omdanner sjæl og sind: og har i hjertedybet sit billede klart han set, så glædes den høje mester, så er hans gerning alt sket! Den danske Salmebog, 612, vers 6. Forvandling Hver eneste gang vi forbinder os med denne dybe renhed og kærlighed, der er - både i universet og indeni os - sker der forvandling. Det er at åbne os for det gyldne lys, som har skabt os og som vi er en del af og som kalder sig Gud. Jesus lærte os at blive stille indeni, så at vi lære at kunne lytte til Guds stemme i os og lade Gud smelte alt det hårde og frosne og forstenede. Han sagde om sig selv, at han er vejen og sandheden og livet. Vi må hver 2»Giv os mod til at turde«især rejse vores rejse og finde vores vej til den sandhed og det liv, der bor i vores hjertets længsel. I netop en menneskekrop måtte Gud inkarnere sig, for at vise os sit dybe og evige kærligheds væsen. Tillad dig et øjebliks stilhed og nærhed. Lad dit hjerte tale. Stol på, hvad dét fortæller dig. Prøv at lukke øjnene, når du be r til Gud. Mærk dit åndedræt. Lad din fingre flette sig ind i hinanden. Hånden, der modtager og hånden, der gi r. I bønnen bli r vi stille, åbne modtagelige. Bønnen Himmelske far. Tak fordi vi er hellige, som du er hellig, Gud vor Gud. Når vi er, hvad vi er, får verden lys. Hjælp os med ikke at være forskansede. Lær os at dække mindre over det u-perfekte. Hjælp os med mindre at afprøve og bekrige hinanden pga. angst. Giv os mod til at turde følge vores spontane impuls vores lyst til at dele og glæde. Og til at tro godt om vores eget hjerte; som menneske er vi skabt til at elske. Kærligheden findes og ophører aldrig. Om end bare som længsel og frø. Inderst bag frygt og sår, er kærligheden vores sandeste jeg. Vor Herre og skaber. Tak fordi du kender det hele - vores kerne og også vore løgne. Du lukkede mennesker ind i din kærligheds favn konstant. Åbn den også for os. Du Gud har selv kendt mørket og råbt fra det dybe. Vi be r for den verden, vi lever i, som i så høj grad trænger til, at vi gi r og modtager omsorg og ømhed. Tak, Gud, fordi du har vist os visdommens vej gennem din søn, der måtte iklæde sig en krop som vores, for at vise os dig. Tak for din invitation dagligt til at være med i din kærligheds dans. Vi vil gerne - hjælp os, når vi ikke tør eller kan. Jeg lover dig, mit hjerte, at jeg vil passe på dig og lytte til dig. Find egne ord i dit hjerte... Amen.

3 Vig Sogn Det sker DECEMBER KL JULEKONCERT I VIG KIRKE MED HOLBÆK STUDIEKOR KL AFTENANDAGT I VIG KIRKE IFBM. ROTARY S JULE- AFSLUTNING KL DET STØRSTE FOR DE MINDSTE, 0-3 år, I VIG KIRKE KL DET STØRSTE FOR DE MINDRE, 3-6 år, I VIG KIRKE DET STØRSTE FOR DE STØRRE, klasse I VIG KIRKE KL SAMT 5-9. KLASSE KL KL OG KL JULEAFTEN GUDSTJENE- STE I VIG KIRKE BEMÆRK DE NYE TIDS- PUNKTER KL MUSIKGUDSTJENESTE I VIG KIRKE JANUAR KL SALMESANGSMARATON I VIG PRÆSTEGÅRD KL MENIGHEDSRÅDSMØDE I VIG PRÆSTEGÅRD KL SKUMRINGSSTUND I VIG KIRKE KL TORSDAGSTRÆF I VIG PRÆSTEGÅRD FORMIDDAGS HYGGE- KOMSAMMEN, SOM ALLE FRA NÆR OG FJERN ER VELKOMNE TIL. FEBRUAR KL GOSPEL-LØRDAG I VIG KIRKE AFSLUTTENDE MED GOSPEL KONCERT I VIG KIRKE KL MED GOSPELKORET FAITH KL LYSFEST GUDSTJENESTE I VIG KIRKE KL DET STØRSTE FOR DE MINDSTE, SPAGHETTI GUDSTJENESTE I VIG KIRKE KL TORSDAGSTRÆF I VIG PRÆSTEGÅRD KL MENIGHEDSRÅDSMØDE I VIG PRÆSTEGÅRD KL TORSDAGSTRÆF I VIG PRÆSTEGÅRD KL FÆLLES EGEBJERG-VIG KONCERT I EGEBJERG KIRKE MED KURT RAVN KL KONFIRMAND-GOSPEL- LØRDAG FÆLLES FOR ODDEN- HØJBY-EGEBJERG OG VIG KONFIRMANDERNE I HØJBY KIRKE KL FÆLLES KONFIRMAND GOSPEL GUDSTJENESTE I HØJBY KIRKE Hvad vi vil med Kirkebladet Kirkebladet har ændret udseende. I den forbindelse har Vig menighedsråd et ønske om at forny også andre ting omkring bladet. Der er således nedsat et redaktions udvalg for Vig-sogn-siderne, bestående af Annette Berg og Morten Friis Nielsen, som fremover vil samarbejde omkring redaktion af bladet, med Annette som redaktør. Vi har selv nye ideer, men vi håber også på at I vil hjælpe os med nye ideer, kommentarer, ønsker, ris, ros, indlæg m.m. til Vig-sogn-siderne. Redaktionen forbeholder sig retten til at vælge/ fravælge og forkorte i de indkomne indlæg. Deadline for indlevering til næste kirkeblad skal være Annette i hænde senest d. 5. februar. Om muligt gerne via mail: Vi håber med den nye form, at komme lidt tættere på Jer. MORTEN FRIIS NIELSEN, RED.UDVALGET 3

4 Vig Sogn Nyt fra menighedsrådet Vinterpyntning af grave Gravermedhjælper Birgitte Poulsen, yderst til højre, graver Lars Rasmussen, i midten og gravermedhjælper Henry Jensen. Nye medarbejdere ved Vig Kirke Da vor gravermedhjælper Annie Ravn havde mulighed for at blive voksenlærling inden for gartneri i Holbæk, som er Annies hjemby, sagde hun naturligvis sin stilling op hos os. Vi opslog stillingen, og ud af en halv snes ansøgere valgte vi Birgitte Poulsen, Nr. Asmindrup. Birgitte har erfaring inden for gartneri og anlæg. Derudover er Hanne Vulpius startet som sognemedhjælper (i arbejdsprøvning) i både præstegård og kirke. Vi byder Birgitte og Hanne meget velkommen og ser frem til godt samarbejde. Til sidst men ikke mindst skal der lyde et stort til lykke med 25 års jubilæet til Henning Hansen fra alle os ved Vig kirke. Nu kommer tiden for vinterpyntning af gravstederne. Mange er i tvivl om, hvad man må gøre på Østre Kirkegård - på de afdelinger med liggesten i græsplænen. I alles interesse gælder følgende servitutter: Man må gerne ligge blomster og kranse på liggestenene, men ikke på græsplænen. Man må ikke foretage granpyntning, eller sætte blomster i kræmmerhuse på græsset omkring liggestenene. Blomsterne må ikke anbringes i vaser, krukker o.lign, ligesom der ikke må anbringes potteplanter på stenene på græsset. Dette er regler, der gerne skulle sikre en pæn og ryddelig kirkegård - også efter et rask lille blæsevejr, hvor det ellers kan trille rundt med vaser og potteplanter/ krukker. Pas på med moskranse, der er bundet med tyndt ståltråd: Når de ligger vinteren over på stenene, ruster ståltråden og misfarver stenen - og det er næsten ikke til at fjerne igen, - så køb kun kranse der er bundet med nylon tråd. KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALGET Religionslærer Hanne Vulpius, medhjælper i Vig præstegård og kirke. MENIGHEDSRÅDSFORMAND LARS ANDERSEN 4

5 Vig Sogn Da børnehaveklasserne var i Vig Kirke Børnehaveklasserne A og B, fra Vig skole har været på besøg i Vig Kirke, og her fortælle de lidt om, hvad de fik ud af besøget - nogenlunde gengivet med børnenes egne ord: TO AF DE MANGE FINE TEGNINGER BØRNEHAVEKLASSE B HAR LAVET Vi så orglet og orgelpiberne hørte orglets lyd præsten (Anette) kan ikke spille på orgel. Organisten (som spiller på orglet) har også et klaver, når han vender sig om. Det store skib i loftet er rigtig flot og det har 4 master. På væggen stod alle navnene på dem, som havde været præster i gamle dage. Vi sad deroppe hvor præsten står når hun taler til folk. Vi så også døbefonten og hørte om gamle dage da børnene blev dyppet helt ned i vandet når de blev døbt. Om vinteren var det meget koldt fordi der ikke var varme i kirken. Så var der is på vandet som der først skulle laves hul i, inden det lille barn kunne blive døbt. Barnet kom tit til at fryse så meget at det døde af det. Nu får børnene kun vand i håret. Alle de børn der ville, fik lov til at prøve præstens kjole og krave. På væggen hænger korset med Jesus på. Fortalt med børnenes egne ord: Præsten Anette fortalte en historie om dengang Jesus døde på korset. De gjorde lidt grin med ham og sagde, at hvis han var konge skulle han da også have en krone, så gav de ham en med pigge på, som stak ham i hovedet så det blødte og så døde han. Han fik også søm i hænderne og fødderne. Gospellørdag Så er der igen arrangeret en hel lang og dejlig gospellørdag i samarbejde med Odden Menighedsråd. Det bliver lørdag d. 2. februar fra kl. 10 i Vig Kirke, under ledelse af korleder Erik Olsen. Alle kan være med. Vi synger engelske gospelsange og det kræver ingen særlige sangkundskaber at deltage. Pris for hele lørdagen incl. sang, mad og koncert om aftenen er 150 kr. Tilmelding til sogne- Gospelkoret Faith præst Camilla Munch, Odden, på tlf eller til sognepræst Annette Berg, Vig, tlf senest en uge før. Dagen afrundes med en forrygende gospelkoncert i Vig kirke kl med Gospelkoret Faith. Entré kr. 50,-. Spaghetti-gudstjeneste Det største for de mindste - Spaghetti-gudstjeneste onsdag d. 6. februar kl. 17 i Vig kirke, er for børn i alle aldre sm.m. forældre og bedsteforældre. Efter den korte børnevenlige gudstjeneste, er hele familien velkommen til spaghetti med kødsovs i præstegården, gratis. Tilmelding til spisning senest dagen før til præstegården på tlf

6 Nr. Asmindrup Sogn Det Det sker sker DECEMBER KL GUDSTJENESTE OG ÅBENT HUS KL JULEMØDE KL KRYBBESPIL KL JULEKONCERT KL LUCIAOPTOG KL JULEGUDSTJENESTE JANUAR KL NYTÅRSPARADE Apostelen Paulus: Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Kirken kalkes og males - lukker i tre måneder Kirken skal kalkes og males indvendig. Den vil derfor være lukket i tre måneder. I denne periode vil de kirkelige handlinger være henlagt til Vig Kirke. Kirken blev sidst kalket og malet i Det bærer kirkerummet også præg af. Menighedsrådet har arbejdet med dette projektet i et par år. Nu er de økonomiske ressourcer til stede. Arbejdet påbegyndes, den 21. januar og Musikalsk medvirken Trompetist Erling Skovdal og Jeppe Nielsen medvirker ved gudstjenesten henholdsvis1.søndag i advent og juleaften Åbent Hus Efter gudstjenesten, den 2. december, er der åbent hus med kaffe og samvær i præstegården. Julemøde Torsdag den 6. december, kl. 14 Paul Gerhardt præst og salmedigter - Sognepræsten fortæller. Paul Gerhardt ( ) var præst og salmedigter. Som præst virkede han bl.a. i Berlin. Han blev født i en landsby nær kirken vil være lukket til midt i april. Annette Berg og Henning Hansen skiftes til at holde gudstjenester i Vig Kirke. Kirkebilen kører til gudstjenester i Vig. Wittenberg. Han regnes med Martin Luther som en af de betydeligste tysksprogede salmedigtere. Adskillige af hans salmer hører med til vores salmetradition bl.a. Befal du dine veje og Hjerte, løft din glædes vinger! Den glæde, han lovsynger i sin jublende lovsang, det er glæden på trods glæden fra Gud. Den glæde, vi aldrig skal miste. Den glæde, der bærer igennem på trods af sorg og smerte og død. Det erfarede han selv med den gru, han med mange andre mærkede i sind og på krop gennem 30 års krigens rædsler. Alligevel kunne han med hjerte, mund og hænder sætte ord på sin 6

7 Nr. Asmindrup Sogn tak til Gud med Hjerte, løft din glædes vinger!.. Himlen lydt, melder nyt: Kristus lod sig føde. Vibeke Aggeboe synger julen ind med nogle af vores kendte og elskede julesange til akkompagnement af Birgit Marcussen. Vi skal naturligvis også høre julehistorier og synge julen ind med vore dejlige salmer. Traditionen tro afsluttes julemødet i Præstegårdens stuer. Julekoncert Den 11. december er der julekoncert med Voce- Emotion i Nr. Asmindrup Kirke. Det er et vokalensemble med 6 erfarne korsangere (solosangere, bandmusikere, sangskrivere). Repertoiret spænder fra rytmiske til klassiske genrer. Ensemblets leder er Vibeke Aggeboe vores organist. Vibeke er udannet i musik på Københavns Universitet og har mange års erfaring som sanger, sangpædagog, arrangør og kordirigent og har skrevet en række af arrangementerne. Programmet spænder fra julesalmer til rytmiske og klassiske sange. Der er fri entre. Familiegudstjenester 3. søndag i advent er der familiegudstjeneste med Jesus siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Lucia-optog og kor (elever fra Nr. Asmindrup skole) under ledelse af Anne Guindy. Den 11. december er der julegudstjeneste med krybbespil for dagplejebørn og Nr. Asmindrup Børnehave. Efter gudstjenesten er der julefest i Konfirmandstuen med juletræ og julemand. Forældre og bedsteforældre er hjerteligt velkomne. Den 21. december er der julegudstjeneste med krybbespil for Nr. Asmindrup skole. Nytårsparade Spejderne i Solvognsgruppen begynder deres nytårsparade med gudstjeneste søndag den 13. januar. Mini-konfirmander Mini-konfirmanderne begynder undervisning i uge ét (ugedagen er endnu ikke fastlagt), kl Børn i 3. kl. med lyst og interesse for at høre og lære om kirke og kristendom har mulighed for at samles i præstegårdens konfirmandstue til minikonfirmandundervisning. Vi mødes i kirken eller på kirkegården, hvor der er mange spændende detaljer at tage udgangspunkt i. Dem taler vi om i konfirmandstuen. Der fortælles, synges og tegnes, og børnenes nysgerrighed og spørgsmål danner grundlag for det, der tages op. Undervisningen varetages hovedsageligt af Anne Guindy. Menighedsplejen Julehjælp Det er ikke alle mennesker i vores materielt rige samfund, der har råd til at fejre jul som de fleste andre. Familier eller enlige i Nr. Asmindrup sogn, der har brug for en økonomisk håndsrækning til at fejre jul, har mulighed for at ansøge Menighedsplejen om julehjælp (købmands/ slagterkurv). Ansøgning fremsendes skriftligt til sognepræsten senest den 7. december. Bidrag til Menighedsplejen kan indbetales i Sparekassen Sjælland - konto På forhånd tak. Med ønsket om, at julen bringer os alle velsignet bud Henning Hansen 7

8 Nr. Asmindrup Sogn Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådsmøder De kommende menighedsrådsmøder i Konfirmandstuen, kl januar, 12. februar og 4. marts. Gravermedhjælpere Under graver Bjarne Sørensens sygeorlov har Kjeld Clausen og Jørgen Skovbjerg sørget for den daglige drift med kirkegårdens vedligeholdelse, ringning og kirketjenste, og Jørgen Andersen, Vig, for det administrative. Vi siger dem tak for veludført arbejde i kirke og på kirkegård, som de har holdt i fin stand. Kirkebladet har fået nyt ansigt. Det har de tre menighedsråd overvejet/ arbejdet med et stykke tid. Det gamle har været i brug siden Det nye har samme format. Det valgte layout og trykketeknikken åbner bl.a. mulighed for anvendelse af farvebilleder (konfirmander, sogneudflugt etc.) i stedet for sort/hvid billeder. Bundfarven skifter mellem blå, violet, rød og grøn. Det er - bortset fra den blå - kirkeårets liturgiske farver. Som typografi er valgt en forholdsvis blød skrift, for at kirkebladet 8 De tre sognes nye Kirkeblad Stengærdet Med renoveringen af gærdet indtil kirkens nabo, familien Landbo, er endnu en etape udført. Renoveringen af de resterende gærde udføres, når de økonomiske ressourcer er til rådighed. Ny hjemmeside Vi har fået ny hjemmeside, som findes på skal virke indbydende og ikke for officielt og højtideligt. Baggrunden under navnet er symbolerne kors, anker og hjerte - for kristendommens tre grundord - tro, håb og kærlighed. Grundstrukturen er den samme med: artikel, kalender og omtale af aktiviteter og møder, nyt fra menighedsrådet, gudstjeneste-tider, adresseliste. Rubrikken Min mening giver mulighed for indlæg om det kirkelige liv i vore sogne. Disse fremsendes til præsterne. Endvidere er der bokse rundt i bladet med bibelord 25 års jubilæum Henning Hansen blev indsat som sognepræst i Nr. Asmindrup Kirke den 23. januar De 25 års virke i vores sogn vil vi markere efter gudstjenesten søndag, den 20. januar, med åbent hus i Nr. Asmindrup Forsamlingshus. Forinden er der Guds-tjeneste i Nr. Asmindrup kl. 11 og i Vig, kl. 9. EGON NIELSEN, FORMAND eller fyndord til eftertanke. Menighedsrådene har valgt Dansk Distributions Center til at omdele Kirkebladet i stedet for Post Danmark. Det skyldes væsentlige portoforhøjelser samt stærk begrænsning i de tidspunkter, Post Danmark kan tilbyde omdeling. Omdelingen sker med reklamepakken om onsdagen. Har man derfor valgt Nej tak til reklame modtager man ikke Kirkebladet. I så fald skal man dog blot henvende sig til en af præsterne, så bliver det tilsendt med posten. Henning Hansen

9 Egebjerg Sogn Det sker DECEMBER KL FESTGUDSTJENESTE KL GUDSTJENESTE OG JULE- SAMVÆR I FÆLLESTUEN KL MUSIKALSK JULE- KOMSAMMEN I KIRKEN KL DAGPLEJEGUDSTJENESTE KL LUCIAGUDSTJENESTE KL SKOLENS JULEGUDSTJENESTE KL NI LÆSNINGER JANUAR KL MENIGHEDSRÅDSMØDE FEBRUAR KL FASTELAVNS- GUDSTJENESTE KL SØNDAGS CAFE KL KONCERT MED KURT RAVN MARTS KL FÆLLES KONFIRMAND GOSPEL- GUDSTJENESTE I HØJBY KIRKE SOGNEINDSAMLING KL SPILLEMANDSMESSE Få et fredslys fra Bethlehem Fredslyset er et lys, som hvert år tændes i Jesu fødselskirke i Bethlehem. Lyset bringes dernæst som en stafet ud i hele verden i håb om, at freden må brede sig i verden og i mennesker. Dette lys kan man få med sig hjem, hvis man ved Lucia gudstjenesten eller juleaften gudstjenesten medbringer en lille olielampe eller lign. 1.søndag i advent Den 2. december begynder vi det nye kirkeår med festgudstjeneste i kirken kl Møllekoret fra Hølkerup medvirker. Kom og vær med til at fejre at vi tager det nye kirkeår brug. Vi synger julen ind Onsdag den 12. december kl er der musikalsk julekomsammen med forskellige indslag og fællesang i kirken. Vibeke Aggeboe vil bl.a. medvirke. I pausen vil der være gløgg mm. i våbenhuset. Lucia-optog Den 16. december, den tredie søndag i advent er der børne/familiegudstjeneste i kirken. Børn fra Egebjerg vil gå luciaoptog. Alle er velkomne. Fastelavnsgudstjeneste Den 3. februar kl er der børne/familiegudstjenste i Kirken. Som sædvanlig må børnene meget gerne være udklædte. Bagefter slår vi Den stakkels kat af tønden og hygger os i konfirmandstuen. Alle store og små er velkomne. Præsten med frue med maske på Søndags Cafe Den 10. februrar kl er der søndagcafé med salmedigteren og tidligere studenterpræst i København, Hans Anker Jørgensen. Han har fået optaget seks af sine salmer i den nye salmebog. I anledning af fastetiden vil temaet for eftermiddagen være: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig! - Salmer, når Gud er blevet væk. Eftermiddagen indledes 9

10 Egebjerg Sogn med gudstjeneste hvor Hans Anker Jørgensen prædiker. Alle er velkomne. 10 Hans Anker Jørgensen Koncert Der er koncert med Kurt Ravn den 27. februar kl i Egebjerg kirke. Se omtale tidligere i kirkebladet. Forudbestilling af billetter á kr. 125,- fra og med den 19. februar i min kontortid. Telefon Sogneindsamling Søndag den 2. marts 2008 inviterer Folkekirkens Nødhjælp igen alle sogne i Danmark til at samarbejde om en fælles og meget konkret opgave for at hjælpe andre. Temaet er HIV/AIDS med særligt fokus på sårbare børn. Når Aids epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris. Det gælder de millioner, som har mistet en eller begge forældre, men også de mange børn, som alt for tidligt må påtage sig et ansvar som forsørgere for familien og mindre søskende. Aids bringer børn i en yderst sårbar situation. Derfor har de brug for en særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig. Pengene fra Sogneindsamlingen skal være med til at give disse børn nyt håb og liv. Der er udformet en artikel, som gør opmærksom på indsamlingsdagen og temaet. Artikel og billeder findes på Egebjerg sogn er atter en gang med som indsamlere for at yde et bidrag. Ønsker man at være indsamler, kan man kontakte mig på telefon eller ved personlig henvendelse. Spillemandsmessen Kom den 9. marts kl og oplev en ganske særlig gudstjeneste iklædt dansk folkemusik. Udgangspunkt for musikken ved gudstjenesten er traditionel dansk dansemusik, og hver sats bygger på en bestemt danserytme. Teksterne er skrevet af Holger Lissner, som har fulgt den traditionelle messeform, og resultatet er blevet i alt 15 satser med titler som Introitus (schottish), Kyrie (polsdans) og Sanctus (sekstur) for at nævne et par af dem. Kalkmaleri af spillemand Orkesteret der medvirker hedder. Jydsk på Næsen. Man kan læse nærmere om spillemandsmessen ved at gå ind på Google og skrive spillemandsmessen Nærmere omtale vil komme i avisen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alle er velkomne. Michael Nissen Gudstjenester i Fællesstuen 12. december kl Efter gudstjenesten julesamvær. Juleaften den 24 dec. kl Tirsdagene den 5. februar; 4. marts kl Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Fællestuens adresse er Egebjerg Hovedgade 15.

11 Egebjerg Sogn MINIKONFIRMANDER: I efteråret begyndte 10 minikonfirmander undervisning ved Egebjerg Kirke. På billedet ses de sammen med Sognepræsten. Set fra venstre: Oliver, Ocean, Rasmus, Kristian, Oliver, Mads, Cecilie, Asta, Martina og Sofie Nyt fra menighedsrådet Der sker så meget Interessant nyt kirkeblad, ikke? OG et udhængsskab ved Torbens DagliBrugsen i Egebjerg også med aktuelle nyheder! OG en hjemmeside (www.egebjergkirke.dk) med en masse data, historie, referat og fotos fra Egebjerg Kirke. Jo, det er nemt at følge med i de mange lokale tilbud til dig som medlem af Folkekirken! Det er ikke bare kirkebladet, som vi har sammen med Vig og Nr. Asmindrup: Vi laver også større, spændende arrangementer på skift hos hinanden. Den 27. februar 2008 er det således Kurt Ravn, der kommer og synger og fortæller i Egebjerg Kirke! Og hvis du ikke selv kan klare transporten, så kører kirkebilen dig gratis til og fra - også når arrangementet forgår i Nr. Asmindrup eller i Vig! Det er da service, ikke? Hver søndag kan du høre det glædelige budskab i vores smukke kirkerum, meditere lidt, synge med på en kendt salme - og måske lære en af de nye! Kirkecafé arrangeres normalt i konfirmandstuen søndag eftermiddag eller på en onsdag, hvor du så kan høre interessante folk fortælle interessante ting eller opleve, at de optræder - foruden kaffe og kage! Det er Michael - vores præst - der forestår alle de kirkelige handlinger og hver søndag kan hjælpe dig til at forstå mere af det glædelige budskab, også når du har dit barn til dåb, skal konfirmeres eller vies. Sammen med vores dygtige organist, Birgit, sammensættes hver søndag de salmer, som de synes, der passer til dagens tekst, lejligheden i øvrigt og årstiden. Charlotte - vores kirkesanger - synger for og hjælper os gennem de salmer, vi ikke kender eller er helt fortrolige med. Hun læser også indgangs- og udgangsbønnerne, der indrammer gudstjenesten. På kirkegården regerer Vagn - vores graver - assisteret af gravermedhjælperen, Yvonne. Det er dem, der sørger for at holde kirkegården og dens omgivelser pæne året rundt. Menighedsrådet prøver at skabe de bedste rammer for det virke, som vores dygtige personale udøver. Vi præsenterer menighedsrådet i næste nummer. Peter Funch, fmd. for Egebjerg Sogns Menighedsråd 11

12 Gudstjenester DATO VIG NR: ASMINDRUP EGEBJERG 2. DECEMBER 1.S. I ADVENT KL HANSEN KL HANSEN KL NISSEN 9. DECEMBER 2.S. I ADVENT - KL BERG KL NISSEN 16. DECEMBER 3.S. I ADVENT KL BERG KL HANSEN KL NISSEN 23. DECEMBER 4.S. I ADVENT KL HANSEN KL HANSEN KL NISSEN 24. DECEMBER JULEAFTEN KL OG KL OG KL NISSEN KL BERG KL HANSEN 25. DECEMBER JULEDAG KL BERG KL HANSEN KL NISSEN 26. DECEMBER 2. JULEDAG KL BERG KL BERG KL HØRBO 30. DECEMBER JULESØNDAG - - KL WILLERT 1. JANUAR NYTÅRSDAG KL BERG KL HANSEN KL NISSEN 6. JANUAR HELLIGTREKONGER - KL BERG KL NISSEN 13. JANUAR SIDSTE S.E.H.3K KL HANSEN KL HANSEN KL NISSEN 20. JANUAR SEPTUAGESIMA KL HANSEN KL HANSEN KL WILLERT 27. JANUAR SEKSAGESIMA KL BERG KL WILLERT 3. FEBRUAR FASTELAVN KL BERG KL NISSEN 10. FEBRUAR 1.S.I FASTEN KL BERG KL ANKER 17. FEBRUAR 2.S.I FASTEN KL HANSEN KL NISSEN 24. FEBRUAR 3.S.I FASTEN KL HANSEN KL NISSEN 2. MARTS MIDFASTE KL HANSEN KL HØJBY K. Koncert med Kurt Ravn I samarbejde arrangerer Vig og Egebjerg sogne en koncert med Kurt Ravn i Egebjerg kirke onsdag den 27. februar 2008 kl Billetter til en pris af kr. 125,- kan købes i forsalg fra tirsdag den 19. februar 2008 hos Michael Nissen i Egebjerg i kontortid og hos formand Lars Andersen tlf i Vig. Praktisk information Besøg på sygehuset Kontakt venligst din sognepræst Kirkebiler De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arangerede møder, også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr. gang pr. person: kr. 10,- kirkebilen bestilles senest dagen før via tlf Foto Layout Tryk Foto: Forside fotograf Tom Bruun Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig Ansvarshavende redaktør: Annette Berg Adresser Vig Sogn Sognepræst Annette Berg Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig Telefon Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen Telefon som regel bedst mellem kl Nr. Asmindrup Sogn Sognepræst Henning Hansen Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup - Telefon Træffes bedst tirsdag fredag kl og torsdag kl Nr. Asmindrup Kirke: Graver Bjarne Sørensen Graverkontor: Telefon Privat Egebjerg Sogn Sognepræst Michael Nissen Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Telefon Træffes bedst tirsdag-fredag kl og torsdag kl Egebjerg Kirke: Graver Vagn Jensen Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Mobil Yvonne Vejbæk, mobil

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Livet er fuld af modsætninger Gud er en af dem

Livet er fuld af modsætninger Gud er en af dem DECEMBER 2009 JANUAR FEBRUAR 2010 NUMMER 1 35 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Gå ikke glip af forfatteren Runa Kähler! s. 10 s. 8 Sognepræst MICHAEL NISSEN, EGEBJERG KIRKE Livet er

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 2.DECEMBER SIA VESTER AABY KL Tekster: Sl. 100; Rom.13,11-14; Matth.21,1-9 Salmer: 74,87,78,84,108

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 2.DECEMBER SIA VESTER AABY KL Tekster: Sl. 100; Rom.13,11-14; Matth.21,1-9 Salmer: 74,87,78,84,108 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 2.DECEMBER 2012 1.SIA VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 100; Rom.13,11-14; Matth.21,1-9 Salmer: 74,87,78,84,108 Kom, du ærens konge, kom! Hjertet er din ejendom; Rens det, dan det,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nr. 1 Årgang 3 December - marts 2014/2015. Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Nr. 1 Årgang 3 December - marts 2014/2015. Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 1 Årgang 3 December - marts 2014/2015 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne For rosen nu jeg kvæder om kap med himlens hær. En jomfru var hans moder, Maria ren og skær. I ham brød lyset frem midt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Nr. 4 September - oktober - november årgang

Nr. 4 September - oktober - november årgang Nr. 4 September - oktober - november 2007 32. årgang Hvad er egentlig størst! Hvem er den største, den højeste, den kønneste, den klogeste, den dygtigste, den mest magtfulde. Man skal ikke være ret gammel,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar IRKE nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar Kost og kristendom Næring for krop og næring for ånd Tre foredrag om sund kost ved Vindinge Kirke Vi kender udtrykket åndelig næring, men vil sikkert have

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere