Forvandling og forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvandling og forandring"

Transkript

1 DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord - er det, mennesker frygter mest, sagde den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij, der levede i 1800-tallet. Ikke desto mindre er livet - fra fødsel til død - i en stadig forandring og proces, som vi kan vokse i og af. Koncert med Kurt Ravn side 12 VIG KIRKE NR. ASMINDRUP KIRKE EGEBJERG KIRKE Bibelen er fuld af billeder på forvandling. Gud viser sig igen og igen som én, der former og ændrer verden. Når Gud møder et menneske, så sker der en forandring og ofte en forvandling. Hav modet til denne forvandling, du kære menneskebarn - hav modet til at mærke dit hjertes længsel og at følge det! Det betyder, at alt i dig har lov til at være der, at alt er godt og har en betydning, at dine evner, lidenskaber og nederlag har en mening, også selv om de af og til tyranniserer dig. ANNETTE BERG Forvandling betyder, at det væsentlige skal bryde igennem det uvæsentlige; fra overfladiskhed til ægthed. Vi er i en stadig proces og forvandling, ja, en rejse. Og målet med denne rejse er, at vi mere og mere skal blive den, vi er fuldt og helt.. Målet er helhed og integritet. Livet selv forandrer sig og os. Det gør ondt at måtte gi slip, slippe taget i det vante og kendte, der har været. Forvandling betyder, at turde følge med de foranfortsætes side 2 1

2 Ord fra præsten FORTSAT dringer, der sker. I tillid til, at det nye, som kommer, kan bære. I salmen: Den store mester kommer sætter Ingemann et poetisk og smukt billede på denne transformation og forvandling. Gud sidder som sølvsmeden med smeltediglen og venter på, at sølvet skal blive så rent, at hans eget billede genspejler sig dybt i sølvspejlet. På samme måde ser Gud ind i hjertegruben hos menneskene, hvor han smelter, dvs. omdanner sjæl og sind: og har i hjertedybet sit billede klart han set, så glædes den høje mester, så er hans gerning alt sket! Den danske Salmebog, 612, vers 6. Forvandling Hver eneste gang vi forbinder os med denne dybe renhed og kærlighed, der er - både i universet og indeni os - sker der forvandling. Det er at åbne os for det gyldne lys, som har skabt os og som vi er en del af og som kalder sig Gud. Jesus lærte os at blive stille indeni, så at vi lære at kunne lytte til Guds stemme i os og lade Gud smelte alt det hårde og frosne og forstenede. Han sagde om sig selv, at han er vejen og sandheden og livet. Vi må hver 2»Giv os mod til at turde«især rejse vores rejse og finde vores vej til den sandhed og det liv, der bor i vores hjertets længsel. I netop en menneskekrop måtte Gud inkarnere sig, for at vise os sit dybe og evige kærligheds væsen. Tillad dig et øjebliks stilhed og nærhed. Lad dit hjerte tale. Stol på, hvad dét fortæller dig. Prøv at lukke øjnene, når du be r til Gud. Mærk dit åndedræt. Lad din fingre flette sig ind i hinanden. Hånden, der modtager og hånden, der gi r. I bønnen bli r vi stille, åbne modtagelige. Bønnen Himmelske far. Tak fordi vi er hellige, som du er hellig, Gud vor Gud. Når vi er, hvad vi er, får verden lys. Hjælp os med ikke at være forskansede. Lær os at dække mindre over det u-perfekte. Hjælp os med mindre at afprøve og bekrige hinanden pga. angst. Giv os mod til at turde følge vores spontane impuls vores lyst til at dele og glæde. Og til at tro godt om vores eget hjerte; som menneske er vi skabt til at elske. Kærligheden findes og ophører aldrig. Om end bare som længsel og frø. Inderst bag frygt og sår, er kærligheden vores sandeste jeg. Vor Herre og skaber. Tak fordi du kender det hele - vores kerne og også vore løgne. Du lukkede mennesker ind i din kærligheds favn konstant. Åbn den også for os. Du Gud har selv kendt mørket og råbt fra det dybe. Vi be r for den verden, vi lever i, som i så høj grad trænger til, at vi gi r og modtager omsorg og ømhed. Tak, Gud, fordi du har vist os visdommens vej gennem din søn, der måtte iklæde sig en krop som vores, for at vise os dig. Tak for din invitation dagligt til at være med i din kærligheds dans. Vi vil gerne - hjælp os, når vi ikke tør eller kan. Jeg lover dig, mit hjerte, at jeg vil passe på dig og lytte til dig. Find egne ord i dit hjerte... Amen.

3 Vig Sogn Det sker DECEMBER KL JULEKONCERT I VIG KIRKE MED HOLBÆK STUDIEKOR KL AFTENANDAGT I VIG KIRKE IFBM. ROTARY S JULE- AFSLUTNING KL DET STØRSTE FOR DE MINDSTE, 0-3 år, I VIG KIRKE KL DET STØRSTE FOR DE MINDRE, 3-6 år, I VIG KIRKE DET STØRSTE FOR DE STØRRE, klasse I VIG KIRKE KL SAMT 5-9. KLASSE KL KL OG KL JULEAFTEN GUDSTJENE- STE I VIG KIRKE BEMÆRK DE NYE TIDS- PUNKTER KL MUSIKGUDSTJENESTE I VIG KIRKE JANUAR KL SALMESANGSMARATON I VIG PRÆSTEGÅRD KL MENIGHEDSRÅDSMØDE I VIG PRÆSTEGÅRD KL SKUMRINGSSTUND I VIG KIRKE KL TORSDAGSTRÆF I VIG PRÆSTEGÅRD FORMIDDAGS HYGGE- KOMSAMMEN, SOM ALLE FRA NÆR OG FJERN ER VELKOMNE TIL. FEBRUAR KL GOSPEL-LØRDAG I VIG KIRKE AFSLUTTENDE MED GOSPEL KONCERT I VIG KIRKE KL MED GOSPELKORET FAITH KL LYSFEST GUDSTJENESTE I VIG KIRKE KL DET STØRSTE FOR DE MINDSTE, SPAGHETTI GUDSTJENESTE I VIG KIRKE KL TORSDAGSTRÆF I VIG PRÆSTEGÅRD KL MENIGHEDSRÅDSMØDE I VIG PRÆSTEGÅRD KL TORSDAGSTRÆF I VIG PRÆSTEGÅRD KL FÆLLES EGEBJERG-VIG KONCERT I EGEBJERG KIRKE MED KURT RAVN KL KONFIRMAND-GOSPEL- LØRDAG FÆLLES FOR ODDEN- HØJBY-EGEBJERG OG VIG KONFIRMANDERNE I HØJBY KIRKE KL FÆLLES KONFIRMAND GOSPEL GUDSTJENESTE I HØJBY KIRKE Hvad vi vil med Kirkebladet Kirkebladet har ændret udseende. I den forbindelse har Vig menighedsråd et ønske om at forny også andre ting omkring bladet. Der er således nedsat et redaktions udvalg for Vig-sogn-siderne, bestående af Annette Berg og Morten Friis Nielsen, som fremover vil samarbejde omkring redaktion af bladet, med Annette som redaktør. Vi har selv nye ideer, men vi håber også på at I vil hjælpe os med nye ideer, kommentarer, ønsker, ris, ros, indlæg m.m. til Vig-sogn-siderne. Redaktionen forbeholder sig retten til at vælge/ fravælge og forkorte i de indkomne indlæg. Deadline for indlevering til næste kirkeblad skal være Annette i hænde senest d. 5. februar. Om muligt gerne via mail: Vi håber med den nye form, at komme lidt tættere på Jer. MORTEN FRIIS NIELSEN, RED.UDVALGET 3

4 Vig Sogn Nyt fra menighedsrådet Vinterpyntning af grave Gravermedhjælper Birgitte Poulsen, yderst til højre, graver Lars Rasmussen, i midten og gravermedhjælper Henry Jensen. Nye medarbejdere ved Vig Kirke Da vor gravermedhjælper Annie Ravn havde mulighed for at blive voksenlærling inden for gartneri i Holbæk, som er Annies hjemby, sagde hun naturligvis sin stilling op hos os. Vi opslog stillingen, og ud af en halv snes ansøgere valgte vi Birgitte Poulsen, Nr. Asmindrup. Birgitte har erfaring inden for gartneri og anlæg. Derudover er Hanne Vulpius startet som sognemedhjælper (i arbejdsprøvning) i både præstegård og kirke. Vi byder Birgitte og Hanne meget velkommen og ser frem til godt samarbejde. Til sidst men ikke mindst skal der lyde et stort til lykke med 25 års jubilæet til Henning Hansen fra alle os ved Vig kirke. Nu kommer tiden for vinterpyntning af gravstederne. Mange er i tvivl om, hvad man må gøre på Østre Kirkegård - på de afdelinger med liggesten i græsplænen. I alles interesse gælder følgende servitutter: Man må gerne ligge blomster og kranse på liggestenene, men ikke på græsplænen. Man må ikke foretage granpyntning, eller sætte blomster i kræmmerhuse på græsset omkring liggestenene. Blomsterne må ikke anbringes i vaser, krukker o.lign, ligesom der ikke må anbringes potteplanter på stenene på græsset. Dette er regler, der gerne skulle sikre en pæn og ryddelig kirkegård - også efter et rask lille blæsevejr, hvor det ellers kan trille rundt med vaser og potteplanter/ krukker. Pas på med moskranse, der er bundet med tyndt ståltråd: Når de ligger vinteren over på stenene, ruster ståltråden og misfarver stenen - og det er næsten ikke til at fjerne igen, - så køb kun kranse der er bundet med nylon tråd. KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALGET Religionslærer Hanne Vulpius, medhjælper i Vig præstegård og kirke. MENIGHEDSRÅDSFORMAND LARS ANDERSEN 4

5 Vig Sogn Da børnehaveklasserne var i Vig Kirke Børnehaveklasserne A og B, fra Vig skole har været på besøg i Vig Kirke, og her fortælle de lidt om, hvad de fik ud af besøget - nogenlunde gengivet med børnenes egne ord: TO AF DE MANGE FINE TEGNINGER BØRNEHAVEKLASSE B HAR LAVET Vi så orglet og orgelpiberne hørte orglets lyd præsten (Anette) kan ikke spille på orgel. Organisten (som spiller på orglet) har også et klaver, når han vender sig om. Det store skib i loftet er rigtig flot og det har 4 master. På væggen stod alle navnene på dem, som havde været præster i gamle dage. Vi sad deroppe hvor præsten står når hun taler til folk. Vi så også døbefonten og hørte om gamle dage da børnene blev dyppet helt ned i vandet når de blev døbt. Om vinteren var det meget koldt fordi der ikke var varme i kirken. Så var der is på vandet som der først skulle laves hul i, inden det lille barn kunne blive døbt. Barnet kom tit til at fryse så meget at det døde af det. Nu får børnene kun vand i håret. Alle de børn der ville, fik lov til at prøve præstens kjole og krave. På væggen hænger korset med Jesus på. Fortalt med børnenes egne ord: Præsten Anette fortalte en historie om dengang Jesus døde på korset. De gjorde lidt grin med ham og sagde, at hvis han var konge skulle han da også have en krone, så gav de ham en med pigge på, som stak ham i hovedet så det blødte og så døde han. Han fik også søm i hænderne og fødderne. Gospellørdag Så er der igen arrangeret en hel lang og dejlig gospellørdag i samarbejde med Odden Menighedsråd. Det bliver lørdag d. 2. februar fra kl. 10 i Vig Kirke, under ledelse af korleder Erik Olsen. Alle kan være med. Vi synger engelske gospelsange og det kræver ingen særlige sangkundskaber at deltage. Pris for hele lørdagen incl. sang, mad og koncert om aftenen er 150 kr. Tilmelding til sogne- Gospelkoret Faith præst Camilla Munch, Odden, på tlf eller til sognepræst Annette Berg, Vig, tlf senest en uge før. Dagen afrundes med en forrygende gospelkoncert i Vig kirke kl med Gospelkoret Faith. Entré kr. 50,-. Spaghetti-gudstjeneste Det største for de mindste - Spaghetti-gudstjeneste onsdag d. 6. februar kl. 17 i Vig kirke, er for børn i alle aldre sm.m. forældre og bedsteforældre. Efter den korte børnevenlige gudstjeneste, er hele familien velkommen til spaghetti med kødsovs i præstegården, gratis. Tilmelding til spisning senest dagen før til præstegården på tlf

6 Nr. Asmindrup Sogn Det Det sker sker DECEMBER KL GUDSTJENESTE OG ÅBENT HUS KL JULEMØDE KL KRYBBESPIL KL JULEKONCERT KL LUCIAOPTOG KL JULEGUDSTJENESTE JANUAR KL NYTÅRSPARADE Apostelen Paulus: Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Kirken kalkes og males - lukker i tre måneder Kirken skal kalkes og males indvendig. Den vil derfor være lukket i tre måneder. I denne periode vil de kirkelige handlinger være henlagt til Vig Kirke. Kirken blev sidst kalket og malet i Det bærer kirkerummet også præg af. Menighedsrådet har arbejdet med dette projektet i et par år. Nu er de økonomiske ressourcer til stede. Arbejdet påbegyndes, den 21. januar og Musikalsk medvirken Trompetist Erling Skovdal og Jeppe Nielsen medvirker ved gudstjenesten henholdsvis1.søndag i advent og juleaften Åbent Hus Efter gudstjenesten, den 2. december, er der åbent hus med kaffe og samvær i præstegården. Julemøde Torsdag den 6. december, kl. 14 Paul Gerhardt præst og salmedigter - Sognepræsten fortæller. Paul Gerhardt ( ) var præst og salmedigter. Som præst virkede han bl.a. i Berlin. Han blev født i en landsby nær kirken vil være lukket til midt i april. Annette Berg og Henning Hansen skiftes til at holde gudstjenester i Vig Kirke. Kirkebilen kører til gudstjenester i Vig. Wittenberg. Han regnes med Martin Luther som en af de betydeligste tysksprogede salmedigtere. Adskillige af hans salmer hører med til vores salmetradition bl.a. Befal du dine veje og Hjerte, løft din glædes vinger! Den glæde, han lovsynger i sin jublende lovsang, det er glæden på trods glæden fra Gud. Den glæde, vi aldrig skal miste. Den glæde, der bærer igennem på trods af sorg og smerte og død. Det erfarede han selv med den gru, han med mange andre mærkede i sind og på krop gennem 30 års krigens rædsler. Alligevel kunne han med hjerte, mund og hænder sætte ord på sin 6

7 Nr. Asmindrup Sogn tak til Gud med Hjerte, løft din glædes vinger!.. Himlen lydt, melder nyt: Kristus lod sig føde. Vibeke Aggeboe synger julen ind med nogle af vores kendte og elskede julesange til akkompagnement af Birgit Marcussen. Vi skal naturligvis også høre julehistorier og synge julen ind med vore dejlige salmer. Traditionen tro afsluttes julemødet i Præstegårdens stuer. Julekoncert Den 11. december er der julekoncert med Voce- Emotion i Nr. Asmindrup Kirke. Det er et vokalensemble med 6 erfarne korsangere (solosangere, bandmusikere, sangskrivere). Repertoiret spænder fra rytmiske til klassiske genrer. Ensemblets leder er Vibeke Aggeboe vores organist. Vibeke er udannet i musik på Københavns Universitet og har mange års erfaring som sanger, sangpædagog, arrangør og kordirigent og har skrevet en række af arrangementerne. Programmet spænder fra julesalmer til rytmiske og klassiske sange. Der er fri entre. Familiegudstjenester 3. søndag i advent er der familiegudstjeneste med Jesus siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Lucia-optog og kor (elever fra Nr. Asmindrup skole) under ledelse af Anne Guindy. Den 11. december er der julegudstjeneste med krybbespil for dagplejebørn og Nr. Asmindrup Børnehave. Efter gudstjenesten er der julefest i Konfirmandstuen med juletræ og julemand. Forældre og bedsteforældre er hjerteligt velkomne. Den 21. december er der julegudstjeneste med krybbespil for Nr. Asmindrup skole. Nytårsparade Spejderne i Solvognsgruppen begynder deres nytårsparade med gudstjeneste søndag den 13. januar. Mini-konfirmander Mini-konfirmanderne begynder undervisning i uge ét (ugedagen er endnu ikke fastlagt), kl Børn i 3. kl. med lyst og interesse for at høre og lære om kirke og kristendom har mulighed for at samles i præstegårdens konfirmandstue til minikonfirmandundervisning. Vi mødes i kirken eller på kirkegården, hvor der er mange spændende detaljer at tage udgangspunkt i. Dem taler vi om i konfirmandstuen. Der fortælles, synges og tegnes, og børnenes nysgerrighed og spørgsmål danner grundlag for det, der tages op. Undervisningen varetages hovedsageligt af Anne Guindy. Menighedsplejen Julehjælp Det er ikke alle mennesker i vores materielt rige samfund, der har råd til at fejre jul som de fleste andre. Familier eller enlige i Nr. Asmindrup sogn, der har brug for en økonomisk håndsrækning til at fejre jul, har mulighed for at ansøge Menighedsplejen om julehjælp (købmands/ slagterkurv). Ansøgning fremsendes skriftligt til sognepræsten senest den 7. december. Bidrag til Menighedsplejen kan indbetales i Sparekassen Sjælland - konto På forhånd tak. Med ønsket om, at julen bringer os alle velsignet bud Henning Hansen 7

8 Nr. Asmindrup Sogn Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådsmøder De kommende menighedsrådsmøder i Konfirmandstuen, kl januar, 12. februar og 4. marts. Gravermedhjælpere Under graver Bjarne Sørensens sygeorlov har Kjeld Clausen og Jørgen Skovbjerg sørget for den daglige drift med kirkegårdens vedligeholdelse, ringning og kirketjenste, og Jørgen Andersen, Vig, for det administrative. Vi siger dem tak for veludført arbejde i kirke og på kirkegård, som de har holdt i fin stand. Kirkebladet har fået nyt ansigt. Det har de tre menighedsråd overvejet/ arbejdet med et stykke tid. Det gamle har været i brug siden Det nye har samme format. Det valgte layout og trykketeknikken åbner bl.a. mulighed for anvendelse af farvebilleder (konfirmander, sogneudflugt etc.) i stedet for sort/hvid billeder. Bundfarven skifter mellem blå, violet, rød og grøn. Det er - bortset fra den blå - kirkeårets liturgiske farver. Som typografi er valgt en forholdsvis blød skrift, for at kirkebladet 8 De tre sognes nye Kirkeblad Stengærdet Med renoveringen af gærdet indtil kirkens nabo, familien Landbo, er endnu en etape udført. Renoveringen af de resterende gærde udføres, når de økonomiske ressourcer er til rådighed. Ny hjemmeside Vi har fået ny hjemmeside, som findes på skal virke indbydende og ikke for officielt og højtideligt. Baggrunden under navnet er symbolerne kors, anker og hjerte - for kristendommens tre grundord - tro, håb og kærlighed. Grundstrukturen er den samme med: artikel, kalender og omtale af aktiviteter og møder, nyt fra menighedsrådet, gudstjeneste-tider, adresseliste. Rubrikken Min mening giver mulighed for indlæg om det kirkelige liv i vore sogne. Disse fremsendes til præsterne. Endvidere er der bokse rundt i bladet med bibelord 25 års jubilæum Henning Hansen blev indsat som sognepræst i Nr. Asmindrup Kirke den 23. januar De 25 års virke i vores sogn vil vi markere efter gudstjenesten søndag, den 20. januar, med åbent hus i Nr. Asmindrup Forsamlingshus. Forinden er der Guds-tjeneste i Nr. Asmindrup kl. 11 og i Vig, kl. 9. EGON NIELSEN, FORMAND eller fyndord til eftertanke. Menighedsrådene har valgt Dansk Distributions Center til at omdele Kirkebladet i stedet for Post Danmark. Det skyldes væsentlige portoforhøjelser samt stærk begrænsning i de tidspunkter, Post Danmark kan tilbyde omdeling. Omdelingen sker med reklamepakken om onsdagen. Har man derfor valgt Nej tak til reklame modtager man ikke Kirkebladet. I så fald skal man dog blot henvende sig til en af præsterne, så bliver det tilsendt med posten. Henning Hansen

9 Egebjerg Sogn Det sker DECEMBER KL FESTGUDSTJENESTE KL GUDSTJENESTE OG JULE- SAMVÆR I FÆLLESTUEN KL MUSIKALSK JULE- KOMSAMMEN I KIRKEN KL DAGPLEJEGUDSTJENESTE KL LUCIAGUDSTJENESTE KL SKOLENS JULEGUDSTJENESTE KL NI LÆSNINGER JANUAR KL MENIGHEDSRÅDSMØDE FEBRUAR KL FASTELAVNS- GUDSTJENESTE KL SØNDAGS CAFE KL KONCERT MED KURT RAVN MARTS KL FÆLLES KONFIRMAND GOSPEL- GUDSTJENESTE I HØJBY KIRKE SOGNEINDSAMLING KL SPILLEMANDSMESSE Få et fredslys fra Bethlehem Fredslyset er et lys, som hvert år tændes i Jesu fødselskirke i Bethlehem. Lyset bringes dernæst som en stafet ud i hele verden i håb om, at freden må brede sig i verden og i mennesker. Dette lys kan man få med sig hjem, hvis man ved Lucia gudstjenesten eller juleaften gudstjenesten medbringer en lille olielampe eller lign. 1.søndag i advent Den 2. december begynder vi det nye kirkeår med festgudstjeneste i kirken kl Møllekoret fra Hølkerup medvirker. Kom og vær med til at fejre at vi tager det nye kirkeår brug. Vi synger julen ind Onsdag den 12. december kl er der musikalsk julekomsammen med forskellige indslag og fællesang i kirken. Vibeke Aggeboe vil bl.a. medvirke. I pausen vil der være gløgg mm. i våbenhuset. Lucia-optog Den 16. december, den tredie søndag i advent er der børne/familiegudstjeneste i kirken. Børn fra Egebjerg vil gå luciaoptog. Alle er velkomne. Fastelavnsgudstjeneste Den 3. februar kl er der børne/familiegudstjenste i Kirken. Som sædvanlig må børnene meget gerne være udklædte. Bagefter slår vi Den stakkels kat af tønden og hygger os i konfirmandstuen. Alle store og små er velkomne. Præsten med frue med maske på Søndags Cafe Den 10. februrar kl er der søndagcafé med salmedigteren og tidligere studenterpræst i København, Hans Anker Jørgensen. Han har fået optaget seks af sine salmer i den nye salmebog. I anledning af fastetiden vil temaet for eftermiddagen være: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig! - Salmer, når Gud er blevet væk. Eftermiddagen indledes 9

10 Egebjerg Sogn med gudstjeneste hvor Hans Anker Jørgensen prædiker. Alle er velkomne. 10 Hans Anker Jørgensen Koncert Der er koncert med Kurt Ravn den 27. februar kl i Egebjerg kirke. Se omtale tidligere i kirkebladet. Forudbestilling af billetter á kr. 125,- fra og med den 19. februar i min kontortid. Telefon Sogneindsamling Søndag den 2. marts 2008 inviterer Folkekirkens Nødhjælp igen alle sogne i Danmark til at samarbejde om en fælles og meget konkret opgave for at hjælpe andre. Temaet er HIV/AIDS med særligt fokus på sårbare børn. Når Aids epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris. Det gælder de millioner, som har mistet en eller begge forældre, men også de mange børn, som alt for tidligt må påtage sig et ansvar som forsørgere for familien og mindre søskende. Aids bringer børn i en yderst sårbar situation. Derfor har de brug for en særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig. Pengene fra Sogneindsamlingen skal være med til at give disse børn nyt håb og liv. Der er udformet en artikel, som gør opmærksom på indsamlingsdagen og temaet. Artikel og billeder findes på Egebjerg sogn er atter en gang med som indsamlere for at yde et bidrag. Ønsker man at være indsamler, kan man kontakte mig på telefon eller ved personlig henvendelse. Spillemandsmessen Kom den 9. marts kl og oplev en ganske særlig gudstjeneste iklædt dansk folkemusik. Udgangspunkt for musikken ved gudstjenesten er traditionel dansk dansemusik, og hver sats bygger på en bestemt danserytme. Teksterne er skrevet af Holger Lissner, som har fulgt den traditionelle messeform, og resultatet er blevet i alt 15 satser med titler som Introitus (schottish), Kyrie (polsdans) og Sanctus (sekstur) for at nævne et par af dem. Kalkmaleri af spillemand Orkesteret der medvirker hedder. Jydsk på Næsen. Man kan læse nærmere om spillemandsmessen ved at gå ind på Google og skrive spillemandsmessen Nærmere omtale vil komme i avisen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alle er velkomne. Michael Nissen Gudstjenester i Fællesstuen 12. december kl Efter gudstjenesten julesamvær. Juleaften den 24 dec. kl Tirsdagene den 5. februar; 4. marts kl Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Fællestuens adresse er Egebjerg Hovedgade 15.

11 Egebjerg Sogn MINIKONFIRMANDER: I efteråret begyndte 10 minikonfirmander undervisning ved Egebjerg Kirke. På billedet ses de sammen med Sognepræsten. Set fra venstre: Oliver, Ocean, Rasmus, Kristian, Oliver, Mads, Cecilie, Asta, Martina og Sofie Nyt fra menighedsrådet Der sker så meget Interessant nyt kirkeblad, ikke? OG et udhængsskab ved Torbens DagliBrugsen i Egebjerg også med aktuelle nyheder! OG en hjemmeside (www.egebjergkirke.dk) med en masse data, historie, referat og fotos fra Egebjerg Kirke. Jo, det er nemt at følge med i de mange lokale tilbud til dig som medlem af Folkekirken! Det er ikke bare kirkebladet, som vi har sammen med Vig og Nr. Asmindrup: Vi laver også større, spændende arrangementer på skift hos hinanden. Den 27. februar 2008 er det således Kurt Ravn, der kommer og synger og fortæller i Egebjerg Kirke! Og hvis du ikke selv kan klare transporten, så kører kirkebilen dig gratis til og fra - også når arrangementet forgår i Nr. Asmindrup eller i Vig! Det er da service, ikke? Hver søndag kan du høre det glædelige budskab i vores smukke kirkerum, meditere lidt, synge med på en kendt salme - og måske lære en af de nye! Kirkecafé arrangeres normalt i konfirmandstuen søndag eftermiddag eller på en onsdag, hvor du så kan høre interessante folk fortælle interessante ting eller opleve, at de optræder - foruden kaffe og kage! Det er Michael - vores præst - der forestår alle de kirkelige handlinger og hver søndag kan hjælpe dig til at forstå mere af det glædelige budskab, også når du har dit barn til dåb, skal konfirmeres eller vies. Sammen med vores dygtige organist, Birgit, sammensættes hver søndag de salmer, som de synes, der passer til dagens tekst, lejligheden i øvrigt og årstiden. Charlotte - vores kirkesanger - synger for og hjælper os gennem de salmer, vi ikke kender eller er helt fortrolige med. Hun læser også indgangs- og udgangsbønnerne, der indrammer gudstjenesten. På kirkegården regerer Vagn - vores graver - assisteret af gravermedhjælperen, Yvonne. Det er dem, der sørger for at holde kirkegården og dens omgivelser pæne året rundt. Menighedsrådet prøver at skabe de bedste rammer for det virke, som vores dygtige personale udøver. Vi præsenterer menighedsrådet i næste nummer. Peter Funch, fmd. for Egebjerg Sogns Menighedsråd 11

12 Gudstjenester DATO VIG NR: ASMINDRUP EGEBJERG 2. DECEMBER 1.S. I ADVENT KL HANSEN KL HANSEN KL NISSEN 9. DECEMBER 2.S. I ADVENT - KL BERG KL NISSEN 16. DECEMBER 3.S. I ADVENT KL BERG KL HANSEN KL NISSEN 23. DECEMBER 4.S. I ADVENT KL HANSEN KL HANSEN KL NISSEN 24. DECEMBER JULEAFTEN KL OG KL OG KL NISSEN KL BERG KL HANSEN 25. DECEMBER JULEDAG KL BERG KL HANSEN KL NISSEN 26. DECEMBER 2. JULEDAG KL BERG KL BERG KL HØRBO 30. DECEMBER JULESØNDAG - - KL WILLERT 1. JANUAR NYTÅRSDAG KL BERG KL HANSEN KL NISSEN 6. JANUAR HELLIGTREKONGER - KL BERG KL NISSEN 13. JANUAR SIDSTE S.E.H.3K KL HANSEN KL HANSEN KL NISSEN 20. JANUAR SEPTUAGESIMA KL HANSEN KL HANSEN KL WILLERT 27. JANUAR SEKSAGESIMA KL BERG KL WILLERT 3. FEBRUAR FASTELAVN KL BERG KL NISSEN 10. FEBRUAR 1.S.I FASTEN KL BERG KL ANKER 17. FEBRUAR 2.S.I FASTEN KL HANSEN KL NISSEN 24. FEBRUAR 3.S.I FASTEN KL HANSEN KL NISSEN 2. MARTS MIDFASTE KL HANSEN KL HØJBY K. Koncert med Kurt Ravn I samarbejde arrangerer Vig og Egebjerg sogne en koncert med Kurt Ravn i Egebjerg kirke onsdag den 27. februar 2008 kl Billetter til en pris af kr. 125,- kan købes i forsalg fra tirsdag den 19. februar 2008 hos Michael Nissen i Egebjerg i kontortid og hos formand Lars Andersen tlf i Vig. Praktisk information Besøg på sygehuset Kontakt venligst din sognepræst Kirkebiler De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arangerede møder, også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr. gang pr. person: kr. 10,- kirkebilen bestilles senest dagen før via tlf Foto Layout Tryk Foto: Forside fotograf Tom Bruun Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig Ansvarshavende redaktør: Annette Berg Adresser Vig Sogn Sognepræst Annette Berg Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig Telefon Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen Telefon som regel bedst mellem kl Nr. Asmindrup Sogn Sognepræst Henning Hansen Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup - Telefon Træffes bedst tirsdag fredag kl og torsdag kl Nr. Asmindrup Kirke: Graver Bjarne Sørensen Graverkontor: Telefon Privat Egebjerg Sogn Sognepræst Michael Nissen Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Telefon Træffes bedst tirsdag-fredag kl og torsdag kl Egebjerg Kirke: Graver Vagn Jensen Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Mobil Yvonne Vejbæk, mobil

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

»Vi har et godt bagland i Vorherre!«

»Vi har et godt bagland i Vorherre!« Nr. 3 Juni - juli - august 2007 32. årgang»vi har et godt bagland i Vorherre!Jeg tager ikke sorgerne på forskud«sagde en ældre dame for et års tid siden til mig. Hilde, som hun hedder, fortalte ved Sognets

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Dit liv er en hellig rejse

Dit liv er en hellig rejse DECEMBER 2010 JANUAR FEBRUAR 2011 NUMMER 1 36 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Tid til ægteskabseftersyn Sognepræst ANNETTE BERG, VIG KIRKE Fælles gospel workshop og koncert s. 4 s.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere