Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?"

Transkript

1 marts Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen synes de sociale medier enten at være kuren mod alt ondt eller årsagen dertil, hvorfor flere virksomheder er begyndt at interessere sig for dem. Denne gang sætter lederpanelundersøgelsen derfor fokus på erhvervslivets syn på og brug af sociale medier. Vi har især interesseret os for: Organisationernes syn på sociale medier Om de sociale medier bruges i forbindelse med rekruttering Om sociale medier bruges til daglig kommunikation på arbejdspladsen Om sociale medier bruges til at skabe innovation Undersøgelsen viser, at flere af IDAs ledere endnu ikke har taget stilling til organisationens brug af sociale medier, og at mange stadig forholder sig tilbageholdende. På den anden side vil hver fjerde organisation alligevel anvende sociale medier langt mere strategisk i fremtiden. De fleste af IDAs ledere bruger LinkedIn, og flere bruger også andre sociale medier. Det er imidlertid de færreste sociale medier, som har vundet indpas i rekrutteringssituationer, hvor lederne primært googler ansøgere og tjekker dem via LinkedIn. I en del af virksomhederne har de dog fået øje på, at de sociale medier kan bidrage til innovationsprocesserne gennem virksomhedens dialog med kunder, leverandører m.fl. Derudover bruger lederne i en vis udstrækning bruger de sociale medier til at indgå i arbejdsrettet dialog med deres medarbejdere og projektdeltagere, samt til at netværke med tidligere medarbejdere og eksterne interessenter. Men lederne anser derudover ikke de sociale medier som specielt egnede redskaber.

2 1. Synet på sociale medier I dag er 46,5 pct. af danskerne på Facebook 1. Tilsvarende var 62,4 pct. af amerikanerne, der er online, på Facebook, 6,1 pct. på LinkedIn og 3,4 pct. på Twitter 2. Men sociale medier er ikke længere forbeholdt privatpersoner, da sociale medier også i stigende grad indtager erhvervslivet. På trods af at halvdelen af Danmarks befolkning har oprettet en profil, er mange virksomheder stadig tilbageholdende med at bruge de sociale medier. Det kan man bl.a. kan se i en undersøgelse fra Holm Kommunikation 3, hvor 70 pct. af de 250 største danske virksomheder ikke har en tilstedeværelse på sociale medier. Det skyldes måske, at mange opfatter sociale medier som tidsspilde. Men ifølge lederpanelets medlemmer skyldes den manglende brug nok nærmere, at en del af lederne ikke har taget stilling til sociale medier endnu. Andre anser dem derimod som redskaber, der kan positionere virksomheden og synliggøre dens produkter og ydelser, ligesom man kan bruge de sociale medier til at opnå viden om kunders præferencer, motivatorer og barrierer for køb af virksomhedens produkter. Hovedparten af lederne bruger sociale medier. IDAs ledere er generelt glade for sociale medier, og det er da også kun 16 pct., der ikke gør brug af et eneste socialt medie. Ikke overraskende bruger de unge ledere sociale medier mest, og de mest populære medier på tværs af alder er LinkedIn og Facebook. Blandt de mere modne ledere er brugen af geografiske eller geotaggingtjenester, som fx Google Latitude og Foursquare, mere udbredt end blandt de yngre ledere. Tabel 1 Brug af sociale medier Op til I alt 34 år år år Blogging 6 % 5 % 5 % 3 % 5 % Microblogging (fx Twitter) 5 % 3 % 2 % 3 % 3 % Private sociale netværk (fx Facebook) 75 % 52 % 37 % 22 % 45 % Professionelle sociale netværk (fx 91 % 86 % 74 % 49 % 77 % LinkedIn) Bogmærkningstjenester (fx del.icio.us) 4 % 2 % 1 % 0 % 2 % Sociale videndelingsfora (fx Google 5 % 6 % 7 % 8 % 7 % Groups) Geografiske tjenester (fx Google Latitude, Foursquare og Facebook Places) 7 % 8 % 5 % 10 % 7 % Ingen 6 % 8 % 19 % 40 % 16 % Respondenter i alt 13 % 36 % 38 % 12 % 162 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Hvilke sociale medier gør du brug af? Og Hvor gammel er du? 1 Facebook statistik for DK, d. 12. november 2010 ( , her af over 18 år), og Folketal ultimo kvartalet ( ), Danmarks Statistik 2 Top Social Network Publishers by Advertising Exposed Reach %, comscore Data Mine, d. 20. oktober 2010 (http://bit.ly/armlii) 3 Danske virksomheder undgår Facebook, Holm Kommunikation A/S, maj 2010 (http://bit.ly/c6pm35) Side 2

3 De sociale medier synes for 78 pct. af organisationerne ikke at have bevist deres værd, for i 38 pct. af organisationerne har man ikke taget stilling til brugen af sociale medier endnu, og endnu flere forholder sig direkte skeptiske til sociale medier, som det ser ud i dag. Dog vil hver fjerde organisation anvende sociale medier langt mere strategisk i fremtiden. Organisationerne prioriterer derimod det, de kender. Således siger 66 pct. af lederne, at medarbejderne har fri adgang til nettet, og i 30 pct.af organisationerne sikres de relevante medarbejdere adgang til den seneste kommunikationsteknologi. Tabel 2a - Organisationens tilgang til sociale medier "På min arbejdsplads " Enig Hverkeneller Ikke I alt enig Anser vi sociale medier som værktøjer, der kan skabe forretningsmæssig værdi 22 % 38 % 40 % 100 % Har vi et beredskab, der holder øje med 16 % 31 % 53 % 100 % de nyeste trends og tager stilling til mulighederne Bruger vi sociale medier proaktivt 15 % 25 % 59 % 100 % Vil vi i fremtiden anvende sociale medier langt mere strategisk 25 % 44 % 31 % 100 % Har vi en personalepolitik, der sikrer relevante medarbejdere adgang til den seneste kommunikationsteknologi (der kan skabe adgang til sociale medier) Opfordrer vi til, at medarbejderne bruger sociale medier i arbejdsøjemed Deler vi erfaringer om brugen af sociale medier Har medarbejderne fri adgang til nettet herunder sociale medier Bruger vi ikke sociale medier i arbejdsmæssige sammenhænge 30 % 31 % 40 % 100 % 10 % 26 % 64 % 100 % 11 % 31 % 58 % 100 % 66 % 16 % 18 % 100 % 44 % 27 % 28 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: I hvor høj grad er du enig/uenig i følgende udsagn om? Sociale medier skaber forretningsmæssig værdi i hver tredje større virksomhed Det er især i de største organisationer, at sociale medier bruges til at skabe forretningsmæssig værdi. Det mener i hvert fald hver tredje leder her. Side 3

4 Tabel 2b Om sociale medier skaber forretningsmæssig værdi Op til I alt Jeg er enig 23 % 16 % 17 % 19 % 29 % 22 % Hverken-eller 35 % 47 % 36 % 43 % 34 % 39 % Jeg er ikke enig 42 % 38 % 47 % 39 % 37 % 40 % Respondenter i 13 % 17 % 15 % 22 % 33 % 100 % alt Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: På min arbejdsplads x Anser vi sociale medier som værktøjer, der kan skabe forretningsmæssig værdi Og Hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads i DK? Hver femte virksomhed har et beredskab, der holder øje med og tager stilling til de seneste trends. Men i visse brancher er det hver tredje. Når det kommer til at holde øje med og tage stilling til de nyeste trends, så er der tydelig forskel brancherne imellem. For hvor bygge- og anlægsbranchen intet beredskab har, er det op mod hver femte til hver tredje organisation inden for hhv. den elektroniske industri, forsyning, tele og transport samt IT-organisationerne, der aktivt holder øje med trends og overvejer deres muligheder. Tabel 2c Om organisationen er opmærksom på og tager stilling til de nyeste trends Jeg er Hverkeneller Jeg er Respondenter enig ikke enig i alt Biotek & medicinalindustri 20 % 29 % 51 % 8 % Byggeri & anlægsvirksomhed 4 % 20 % 76 % 7 % Elektronisk industri 23 % 23 % 55 % 6 % Forsyning, tele og transport 29 % 28 % 43 % 10 % IT 25 % 26 % 49 % 11 % Maskin-, jern- og metalindustri 8 % 30 % 62 % 12 % Anden industri 15 % 41 % 44 % 8 % Offentlig sektor 12 % 28 % 60 % 13 % Konsulent- eller rådgivende 13 % 41 % 46 % 16 % ingeniørvirksomhed Anden, hvilken? 21 % 34 % 44 % 9 % I alt 17 % 31 % 53 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: På min arbejdsplads x Har vi et beredskab, der holder øje med de nyeste trends og tager stilling til mulighederne Og Hvilken branche arbejder du i? Selvom flere af de små organisationer mener, at sociale medier skaber forretningsmæssig værdi, så er deres tilgang til medierne ikke proaktiv. Man skal derimod finde organisationerne med en proaktiv tilgang blandt de større. Side 4

5 Tabel 2d Om organisationerne bruger sociale medier proaktivt Op til I alt Vi bruger sociale 11 % 10 % 9 % 15 % 24 % 15 % medier proaktivt Hverken-eller 31 % 30 % 22 % 27 % 22 % 25 % Vi bruger ikke sociale 58 % 60 % 70 % 58 % 55 % 59 % medier proaktivt Respondenter i alt 13 % 17 % 15 % 22 % 33 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: På min arbejdsplads x Bruger vi sociale medier proaktivt x Hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads i DK? Og Hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads i DK? Den offentlige sektor vil bruge sociale medier langt mere strategisk i fremtiden Selvom organisationerne i den offentlige sektor i dag hverken er blandt dem, der er længst fremme eller mest proaktive, hvad angår sociale medier, så vil hver tredje organisation her bruge sociale medier langt mere strategisk i fremtiden. Det bakkes op af en aktuel undersøgelse fra Momentum og Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 4, der viser, at halvdelen af kommunerne nu er aktive på et eller flere sociale medier som Facebook og Twitter. Og flere overvejer at bruge fx Facebook i den kommende tid. Tabel 2e Om organisationer vil anvende sociale medier langt mere strategisk i fremtiden? Jeg er Hverkeneller Jeg er Respondenter enig ikke enig i alt Biotek & medicinalindustri 20 % 53 % 27 % 8 % Byggeri & anlægsvirksomhed 14 % 35 % 51 % 7 % Elektronisk industri 30 % 57 % 14 % 6 % Forsyning, tele og transport 28 % 50 % 22 % 10 % IT 35 % 34 % 31 % 11 % Maskin-, jern- og metalindustri 10 % 47 % 43 % 12 % Anden industri 21 % 51 % 28 % 8 % Offentlig sektor 29 % 34 % 37 % 13 % Konsulent- eller rådgivende 26 % 51 % 23 % 16 % ingeniørvirksomhed Anden, hvilken? 34 % 38 % 28 % 9 % I alt 25 % 44 % 31 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: På min arbejdsplads x Vil vi i fremtiden anvende sociale medier langt mere strategisk x Hvilken branche arbejder du i? Og Hvilken branche arbejder du i? 4 Kommuner rykker på Facebook, Momentum, d. 18.oktober 2010 (http://bit.ly/crenjl) Side 5

6 Toplederne har generelt et mere positivt syn på organisationens brug af sociale medier end andre ledere, for hvor 46 pct. af toplederne mener, at medarbejderne har adgang til den seneste kommunikationsteknologi, så deles denne holdning kun af hver tredje mellemleder og hver femte projektleder. Tabel 2f Om relevante medarbejdere har adgang til den seneste kommunikationsteknologi? Adm. direktør eller Mellemleder Projektleder Andet I alt medlem af direktionen Har adgang 46 % 32 % 21 % 24 % 30 % Hverken-eller 24 % 29 % 34 % 40 % 31 % Har ikke adgang 30 % 39 % 46 % 36 % 40 % I alt 11 % 51 % 31 % 7 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: På min arbejdsplads x Har vi en personalepolitik, der sikrer relevante medarbejdere adgang til den seneste kommunikationsteknologi (der kan skabe adgang til sociale medier) Og Hvilken ledelsesfunktion varetager du? Kun hver tiende virksomhed opfordrer direkte til brugen af sociale medier Virksomhederne opfordrer kun i lille grad (10 pct.) medarbejderne til at bruge sociale medier i deres arbejde. Der er dog undtagelser, som IT-virksomheder hvor 18 pct. af lederne er enige i, at der bliver opfordret til brugen. Lige derefter (på 17 pct.) ligger konsulent- og rådgivende ingeniørvirksomheder. Og blandt de virksomheder, der mener, at sociale medier kan skabe forretningsmæssig værdi, er tallet oppe på 32 pct. Tabel 2g Om medarbejderne opfordres til at bruge sociale medier Ja Hverkeneller Nej Respondenter i alt Biotek & medicinalindustri 13 % 27 % 60 % 8 % Byggeri & anlægsvirksomhed 10 % 20 % 71 % 7 % Elektronisk industri 9 % 30 % 61 % 6 % Forsyning, tele og transport 9 % 28 % 63 % 10 % IT 18 % 30 % 52 % 11 % Maskin-, jern- og metalindustri 1 % 24 % 75 % 12 % Anden industri 4 % 24 % 72 % 8 % Offentlig sektor 4 % 22 % 73 % 13 % Konsulent- eller rådgivende 17 % 28 % 55 % 16 % ingeniørvirksomhed Anden, hvilken? 10 % 28 % 62 % 9 % I alt 10 % 26 % 64 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: På min arbejdsplads x Opfordrer vi til, at medarbejderne bruger sociale medier i arbejdsøjemed Og Hvilken branche arbejder du i? Side 6

7 2. Rekruttering Når danske virksomheder skal ansætte nye medarbejdere, sker det ofte gennem personlige netværk og professionelle forbindelser. Det har en del undersøgelser efterhånden dokumenteret. Men det nye er, at netværkene i højere grad end før har fået deres eget liv på de sociale medier. For med vores brug af sociale medier ekspanderes den viden, der er tilgængelig om den enkelte. Og i rekrutteringssituationer er det særligt relevant at finde yderligere information om ansøgeren, da beslutninger her per definition træffes på ufuldkomne grundlag. Lederpanelundersøgelse nr. 13, maj 2009, viste da også, at de sociale medier i vid udstrækning bruges i forbindelse med rekruttering, men at interessen og brugen er større i Øst- end i Vestdanmark. Denne analyse bekræfter, at IDAs ledere oftest bruger gængse informationer om ansøgeren, som de opnår via søgemaskiner og LinkedIn og der stor forskel på, hvem der bruger sociale medier i rekrutteringsøjemed. Selvom kvinder er mere aktive på sociale medier 5 end mænd, så bruger mandlige ledere dem i højere grad ved rekruttering. Undtagelsen er dog Facebook, som kun hver tiende leder fra hvert køn gør brug af i forbindelse med rekruttering - og det på trods af at hver anden leder selv er Facebookbruger. De medier, der i højest grad bliver brugt af IDAs ledere, er søgemaskiner og LinkedIn, som bliver brugt af hhv. 46 pct. og 41 pct. Tabel 3a - Medier der bruges ved rekruttering Har brugt med bedre resultat end forventet Har brugt med resultat som forventet Har brugt med dårligere resultat som forventet Søgemaskiner (fx Google) Google Groups eller andre sociale vidensdelings fora LinkedIn Facebook Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde 7 % 5 % 1 % 0 % 8 % 5 % 1 % 1 % 39 % 27 % 4 % 2 % 32 % 23 % 10 % 11 % 2 % 2 % 1 % 1 % 3 % 3 % 3 % 2 % Har ikke brugt 42 % 54 % 83 % 84 % 49 % 58 % 76 % 74 % Ved ikke 10 % 12 % 11 % 14 % 9 % 12 % 10 % 12 % Respondenter i alt 79 % 21 % 78 % 22 % 80 % 20 % 78 % 22 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Jeg har i en konkret rekrutteringsproces oplevet brugen af følgende redskaber Og Hvilket køn er du Lederne googler ofte ansøgere Ledernes foretrukne medie til at undersøge ansøgere med er søgemaskiner, og det er især toplederne (hver anden), der googler ansøgerene. 5 Kvinder er dobbelt så aktive på sociale medier, Frontal, d. 31. marts 2010 (http://bit.ly/alissd) Side 7

8 Tabel 3b Søgemaskiner bruges ved rekruttering Adm. direktør eller medlem af direktionen Mellemleder Projektleder Andet I alt Har brugt med bedre 7 % 7 % 8 % 4 % 7 % resultat end forventet Har brugt med resultat 48 % 37 % 33 % 28 % 37 % som forventet Har brugt med 3 % 3 % 0 % 0 % 2 % dårligere resultat som forventet Har ikke brugt 40 % 47 % 39 % 48 % 44 % Ved ikke 3 % 6 % 20 % 20 % 11 % Respondenter i alt 11 % 52 % 30 % 7 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Jeg har i en konkret rekrutteringsproces oplevet brugen af følgende redskaber x Søgemaskiner (fx Google) Og Hvilken ledelsesfunktion varetager du? Unge ledere tillægger personlig information fra sociale medier om ansøgere størst betydning Personlig information fra sociale medier har en vis betydning, når man ansøger om en stilling. Således mener hver tredje leder, at billeder, udsagn o.l. på sociale medier i nogen grad betyder noget. Det er da også kun hver fjerde topleder samt projektleder, der slet ikke mener, at personlig information om ansøgeren på sociale medier har nogen betydning for, om den pågældende bliver ansat. Tabel 4a I hvilken grad personlig information om ansøgere betyder noget for de forskellige typer ledere, når der rekrutteres Adm. direktør eller Mellemleder Projektleder Andet I alt medlem af direktionen I høj grad 5 % 2 % 4 % 5 % 3 % I nogen grad 39 % 26 % 36 % 34 % 31 % I ringe grad 31 % 40 % 36 % 32 % 37 % Slet ikke 25 % 32 % 25 % 30 % 29 % Respondenter 12 % 52 % 29 % 7 % 100 % i alt Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Hvor høj grad har personlig information (billeder, udsagn, medlemskab af grupper/fora ol.) fra sociale medier om jobkandidaters betydning for, om de kommer i betragtning til en stilling? Og Hvilken ledelsesfunktion varetager du? Informationer fra sociale medier om ansøgere betyder mindre for lederne, jo ældre de bliver. Hvilket måske falder i tråd med, at de ældre ledere også i mindre grad gør brug af de sociale medier, jf. tabel 1. Side 8

9 Tabel 4b - I hvilken grad personlig information om ansøgere betyder noget for de forskellige aldersgrupper, når der rekrutteres -34 år år I alt år I høj grad 4 % 3 % 2 % 5 % 3 % I nogen grad 40 % 33 % 28 % 24 % 31 % I ringe grad 33 % 39 % 38 % 36 % 37 % Slet ikke 24 % 25 % 32 % 35 % 29 % Respondenter i alt 12 % 37 % 39 % 12 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Hvor høj grad har personlig information (billeder, udsagn, medlemskab af grupper/fora ol.) fra sociale medier om jobkandidaters betydning for, om de kommer i betragtning til en stilling? Og Hvor gammel er du? I forbindelse med rekruttering er det relevant at fremhæve, at ligesom virksomheder søger oplysninger om kommende medarbejdere via sociale medier, så tjekker potentielle fremtidige medarbejdere også den pågældende virksomhed og chef gennem de tilgængelige medier. Hvorfor det kan være relevant at overveje, hvor og hvordan organisationen er til stede. Side 9

10 3. Sociale medier i den arbejdsrelaterede kommunikation Det kan få konsekvenser at ytre sig på sociale netværk som Facebook. Og selvom flere ledere følger med i medarbejdernes liv, oplever lederne heldigvis sjældent problemer ved medarbejdernes brug af sociale medier. Mange af IDAs ledere anser heller ikke sociale medier som værktøjer, der er relevante at bruge i forbindelse med deres ledelse, hvilket de har givet tilkende i andet-kategorien. Men når de gør brug af dem, er det for at indgå i arbejdsrelateret dialog med medarbejderne. Der er imidlertid stor forskel kønnene imellem, for mændene bruger hyppigere sociale medier til at følge med i medarbejdernes liv og kommunikere med dem, end kvinderne gør. Derudover bruger lederne på tværs af kønnene medierne til at netværke med tidligere kolleger og samarbejdspartnere samt til at orientere sig på markedet. Tabel 5a Hvad lederen bruger sociale medier til afhængig af køn Mand Kvinde I alt At følge med i de ansattes/projektdeltageres liv At kommunikere til de ansatte/projektdeltagere Arbejdsrelateret dialog med mine ansatte/projektdeltagere 26 % 13 % 23 % 20 % 15 % 19 % 24 % 26 % 24 % Andet, hvad 44 % 55 % 46 % Respondenter i alt 78 % 22 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: I min ledelse anvender jeg sociale medier til: Og Hvilket køn er du? De yngre ledere er mere tilbøjelige til at følge med i medarbejdernes liv end deres ældre kolleger, hvilket falder godt i tråd med deres brug af medierne og deres tilbøjelighed til at tillægge information derfra betydning. Tabel 5b Hvad lederen bruger sociale medier til afhængig af alder At følge med i de ansattes/projektdeltageres liv At kommunikere til de ansatte/projektdeltagere Arbejdsrelateret dialog med mine ansatte/projektdeltagere I alt år år år 38 % 31 % 15 % 16 % 23 % 19 % 15 % 20 % 29 % 19 % 22 % 24 % 25 % 26 % 24 % Andet, hvad 28 % 43 % 51 % 55 % 46 % Respondenter i alt 11 % 35 % 43 % 11 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: I min ledelse anvender jeg sociale medier til: Og Hvor gammel er du? Samlet set er det et fåtal af lederne, der skriver om deres arbejdsliv på de sociale medier (17 pct.). Men der er stor forskel brancherne i mellem, fx ligger Side 10

11 lederne i den elektroniske industri i toppen, for her skriver hver tredje leder om deres arbejdsliv, mens det gør sig gældende for 22 pct. af lederne i biotek- og medicinalindustrien. De offentlige ledere er imidlertid også med, og her skriver hver femte leder om sit arbejdsliv på de sociale medier. Tabel 6a Lederen skriver om sit arbejdsliv? Ja Nej Respondenter i alt Biotek & medicinalindustri 22 % 78 % 8 % Byggeri & anlægsvirksomhed 12 % 88 % 7 % Elektronisk industri 30 % 70 % 6 % Forsyning, tele og transport 15 % 85 % 10 % IT 13 % 87 % 11 % Maskin-, jern- og metalindustri 12 % 88 % 12 % Anden industri 9 % 91 % 8 % Offentlig sektor 19 % 81 % 13 % Konsulent- eller rådgivende 17 % 83 % 16 % ingeniørvirksomhed Anden, hvilken? 22 % 78 % 9 % I alt 17 % 83 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Skriver du selv noget om dit arbejdsliv på sociale medier? Og Hvilken branche arbejder du i? Twitter-brugere er mere tilbøjelige til at skrive om deres arbejdsliv Der er stor forskel på, hvor lederen skriver om sit arbejdsliv, og overraskende er det, at det kun er 20 pct. af de Facebook-brugende ledere, der skriver om deres arbejdsliv, mens det for Twitter-brugerne er hele 60 pct. Tabel 6b - Lederen skriver om sit arbejdsliv? Ja Nej Angivne svar i alt Blogging 50 % 50 % 5 % Microblogging (fx Twitter) 61 % 39 % 3 % Private sociale netværk (fx Facebook) 21 % 79 % 45 % Professionelle sociale netværk (fx LinkedIn) 20 % 80 % 78 % Bogmærkningstjenester(fx del.icio.us) 60 % 40 % 2 % Sociale videndelingsfora (fx Google Groups) 32 % 68 % 7 % Geografiske tjenester (fx Google 36 % 64 % 7 % Latitude,Foursquare og Facebook Places) Ingen 1 % 99 % 16 % I alt 17 % 83 % 163 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Skriver du selv noget om dit arbejdsliv på sociale medier? Og Hvilke sociale medier gør du brug af? Der er en større andel blandt de kvindelige ledere, der er opmærksomme på faldgruberne ved sociale medier, end blandt mændene. Hvilket måske hænger Side 11

12 sammen med, at kvinderne, som tidligere nævnt, er dobbelt så aktive som mændene på Facebook. Tabel 7 Om lederen er opmærksom på sociale mediers faldgrubber? Mand Kvinde I alt Jeg er i høj grad opmærksom 79 % 89 % 81 % Jeg er i nogen grad 17 % 10 % 16 % opmærksom Jeg er i ringe grad opmærksom 2 % 1 % 2 % Jeg er slet ikke opmærksom 2 % 0 % 2 % Respondenter i alt 79 % 21 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: I hvilken grad er du opmærksom på, at din optræden på nettet kan få konsekvenser Og Hvilket køn er du? Det er heldigvis ret få ledere, der har oplevet problemer med de ansattes brug af sociale medier, og måske derfor har 2/3 af lederne et afslappet forhold til de ansattes ageren. Uanset hvilken holdning lederen har til sociale medier, vil det være relevant at tage en diskussion med medarbejderne om dem og på baggrund af denne udarbejde en politik eller retningslinjer for brugen af sociale medier - eftersom medarbejderne på den ene eller anden måde vil repræsentere virksomheden på sociale medier. Tabel 8 Om lederen oplever ansattes brug af sociale medier som problematiske Adm. direktør Mellemleder Projektleder Andet I alt eller medlem af direktionen Ja, jeg har oplevet problemer 6 % 13 % 9 % 4 % 11 % Nej, men vi er bekymrede for, at der kan opstå problemer 17 % 17 % 17 % 9 % 16 % Nej, jeg har ikke oplevet 73 % 66 % 66 % 64 % 66 % problemer Ved ikke 4 % 4 % 8 % 22 % 7 % Respondenter i alt 12 % 51 % 30 % 7 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Har du oplevet problemer med ansattes brug af sociale medier? Og Hvilken ledelsesfunktion varetager du? Når der opstår problemer med ansattes brug af sociale medier, sker det oftest, fordi de er tidsrøvere Ifølge de ledere, der har haft problemer med sociale medier inde på kroppen, er det største problem, at det er skadende for den enkeltes produktivitet medarbejderne bruger simpelthen for megen af deres arbejdstid på sociale medier. En analyse fra Webbureauet Dwarf 6 viser da også, at hver 10. af dem, der bruger Facebook på arbejdet, er på mindst 30 min. dagligt. 6 Forretningen Facebook Kommercielt eller socialt medie, Webbureauet Dwarf, marts 2010 (http://bit.ly/d9dme0) Side 12

13 På en tæt fulgt andenplads for problemer ved sociale medier kommer illoyale ytringer. Derudover har flere ledere oplevet det problem, at de sociale medier kan give sikkerhedsbrud, og at virksomheden kan blive ramt af virus. Tabel 9 - Problemerne ved de ansattes brug af sociale medier Procent Illoyale ytringer 34 % Mobning 10 % Skadende for den enkeltes produktivitet 49 % Skadende for virksomhedens omdømme 17 % Andet, hvad? 31 % Respondenter i alt 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: Hvilke(t) problem(er) har du oplevet? Side 13

14 4. Innovation De sociale medier rummer et vist potentiale for, at organisationerne kan komme mere i kontakt med deres interessenter og dermed skabe bedre vilkår for brugerinddragelse. Flere virksomheder erkender i disse år, at det kan være relevant at inddrage brugere, kunder og samarbejdspartnere i innovationsprocessen. Og ifølge lederpanelundersøgelse nr. 16, om erhvervslivets innovation, marts 2010, inddrages kunderne oftest aktivt, når virksomhederne i de forskellige brancher skal evaluere ideer og planlægge udviklingsprojekter samt ved tests og udvikling af prototyper. Men især i videninstitutioner og rådgivende ingeniørvirksomheder inddrages kunderne også aktivt i idégenereringsfasen. Der er da også helt klart nogle innovationsprocesser, hvor den viden, der kan hentes fra sociale medier, er mere relevant end andre. De virksomheder, som har taget sociale medier til sig, mener også, at de bidrager til innovation Eftersom langt de fleste virksomheder hverken bruger sociale medier eller ser nogen forretningsmæssig værdi i dem, jf. tabel 2a, er det ikke overraskende, at det kun er i pct. af virksomhederne, at sociale medier bidrager til innovation. Men i de virksomheder, hvor de har taget sociale medier til sig og er enige i, at de skaber forretningsmæssig værdi, er de meget positive overfor, hvordan sociale medier kan bidrage til innovationsprocessen. Fx mener 19 pct. her i høj grad, at sociale medier bidrager med viden om nye teknologier, og 41 pct. mener i nogen grad, at sociale medier er med til at give forøget viden om tendenser gennem direkte dialog med virksomhedens kunder. Tabel 10a Hvordan sociale medier biddrager til innovation Forøget viden om tendenser via direkte dialog med kunder Forøget viden om tendenser via direkte dialog med leverandører I høj I nogen I ringe Slet Ved Respondenter grad grad grad ikke ikke i alt 4 % 16 % 19 % 42 % 21 % 100 % 2 % 11 % 22 % 44 % 22 % 100 % Forøget viden om tendenser via 3 % 15 % 20 % 41 % 21 % 100 % direkte dialog med andre samarbejdspartnere Viden om nye tekniske løsninger 5 % 20 % 21 % 35 % 19 % 100 % Viden om nye teknologier 7 % 20 % 20 % 35 % 19 % 100 % Viden, der kommer tidligere ind i 4 % 15 % 24 % 36 % 22 % 100 % processen end hidtil Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: På min arbejdsplads bidrager sociale medier til arbejdet med innovation gennem Mens virksomhederne i den elektroniske industri, inden for forsyning, tele og transport samt it-virksomhederne er dem, der mest aktivt holder øje med kommende trends og overvejer deres anvendelsesmuligheder, jf. tabel 2c, så får de følgeskab af biotek- og medicinalindustrien og den offentlige sektor, der også i nogen grad mener, at dialog gennem sociale medier med virksomhedens kunder er med til at give forøget viden om tendenser. Side 14

15 Tabel 10b I hvilke brancher sociale medier biddrager til innovation I høj grad I nogen I ringe Slet Ved Respondenter grad grad ikke ikke i alt Biotek & medicinalindustri 2 % 26 % 9 % 41 % 22 % 8 % Byggeri & 4 % 12 % 24 % 46 % 14 % 8 % anlægsvirksomhed Elektronisk industri 5 % 17 % 19 % 43 % 17 % 6 % Forsyning, tele og transport 9 % 18 % 12 % 39 % 21 % 10 % IT 4 % 22 % 20 % 39 % 15 % 11 % Maskin-, jern- og 1 % 9 % 16 % 47 % 26 % 11 % metalindustri Anden industri 6 % 6 % 29 % 31 % 29 % 8 % Offentlig sektor 1 % 19 % 18 % 49 % 12 % 13 % Konsulent- eller rådgivende 3 % 10 % 27 % 34 % 27 % 16 % ingeniørvirksomhed Anden, hvilken? 5 % 20 % 8 % 45 % 22 % 9 % I alt 4 % 16 % 19 % 41 % 21 % 100 % Kilde: Ingeniørforeningens Lederpanel, IDA-lederforum, oktober har svaret på dette spørgsmål Spørgsmål: På min arbejdsplads bidrager sociale medier til arbejdet med innovation gennem x Forøget viden om tendenser via direkte dialog med kunder Og Hvilken branche arbejder du i? Side 15

16 5. Metode IDA lederforum har primo 2007 oprettet et lederpanel af ingeniør- og cand.scient.-ledere. Denne undersøgelse er den nittende i rækken. Ca. 40 pct. af alle ingeniører og cand.scient.er beskæftiger sig med ledelse. Det svarer til, at mere end ingeniører og cand.scient.er er ledere. Ingeniørforeningens Lederpanel gennemfører fire internetbaserede spørgeskemaundersøgelser om året. Emnerne og dybden i emnerne vil variere fra gang til gang. Det overordnede tema vil dog være ledelse af videnmedarbejdere. Undersøgelsen er foretaget i perioden oktober personer har deltaget i undersøgelsen. Ingeniørlederne i denne undersøgelse fordeler sig således: Alder: 14 pct. er under 34 år, 36 pct. er år, 38 pct. er år og 13 pct. er 55 år eller derover. Køn: 79 pct. er mænd og 21 pct. er kvinder. Region: 30 pct. bor i Hovedstaden, 18 pct. bor i Nordsjælland, 10 pct. bor på Sjælland, 4 pct. bor på Fyn, 5 pct. bor i Sønderjylland, 5 pct. bor i Vestjylland, 16 pct. bor i Østjylland og 10 pct. bor i Nordjylland. Branche: 8 pct. arbejder i biotek/medicinalbranchen; 7 pct. arbejder i byggeri- & anlægsvirksomheder; 6 pct. arbejder i elektronisk industri; 10 pct. arbejder med forsyning, tele & transport, 11 pct. arbejder med it; 11 pct. arbejder i maskin-, jern- & metalindustrien; 13 pct. i offentlig sektor og 17 pct. i konsulent- eller rådgivende ingeniørvirksomhed. Antal ansatte på arbejdspladsen lokalt: 13 pct. har op til 19 ansatte; 17 pct. Har 20-99; 15 pct. har ; 22 pct. har og 33 pct. arbejder på en arbejdsplads, der har over 1000 ansatte. Ledelsesfunktion: 11 pct. af lederne er adm. direktør eller medlem af direktionen, 50 pct. er mellemleder, 31 pct. er projektleder. Yderligere spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent Rasmus Enemark, presserådgiver Karin Borberg, eller studentermedarbejder Andreas Vig Lannov, Side 16

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Politik for adfærd på Sociale Medier

Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier I Frederikshavn kommune vil vi have sunde og Frederikshavn Kommune er en moderne og åben attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere