Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det."

Transkript

1 Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne Nye uddannelser og konferencer OM PRAKSIS INFO Praksis Info udgives af Social - og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle -Horsens. Praksis Info udgives mellem 4-6 gange årligt og udsendes udelukkende elektronisk. Alle numre af Praksis Info kan læses eller downloades på vores hjemmeside Vi modtager meget gerne kommentarer og gode ideer til bladet. Henvendelser kan ske på mail Social - og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle -Horsens 6. Julivej Fredericia Tlf sosufvh.dk Velkommen til et nyt informationsmedie mellem skole og praktik Uddannelseschef Grethe Buch Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation imellem skole og praksis velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Tanken med det nye medie er, at vi fremadrettet vil fortælle om alle de spændende tiltag på området; eksempelvis muligheder for videreuddannelse, lovmæssige tiltag, aktiviteter på skolen, historier fra praksis m.m. Link til hjemmeside og sociale medier En stor del af informationerne i Praksis Info vil også linke direkte over til yderligere information, film m.m. på vores hjemmeside, Facebook og YouTube. Vil I hjælpe os? I Praksis Info vil vi meget gerne åbne op for dialog mellem skole og praktik på en ny måde, og vi håber derfor, at I har lyst til at komme med ønsker og kommentarer. Vi har oprettet denne mail til formålet: Her er alle typer forslag mere end velkomne. Tilmelding til og afmelding af Praksis Info sker via vores hjemmeside, hvor det også fremadrettet vil være muligt at downloade alle versioner af Praksis Info. Det er hensigten, at Praksis Info skal udkomme 4-6 gange om året. 1

2 Spændende nye læringsrum på Fredericia Sygehus Projektleder på Syddanske talenter Rikke Fisker Christensen Projektet om talentudvikling på social - og sundhedsuddannelserne i Region Syddanmark er på vej mod sin afslutning. Derfor afholder vi den 24. november 2014 en afslutningskonference for at samle op på erfaringerne. Her ser vi også frem imod, hvordan vi også fremover kan dyrke talenterne i vores uddannelser og overgangen til videreuddannelse. Vi håber mange af jer har lyst til at deltage og give input. Læs mere om konferencen på Som den første i Danmark har Socialog Sundhedsskolen i Fredericia indrettet en afdeling på et sygehus, som fungerer som læringsrum for skolens elever. 5 stuer og 10 sengepladser Det er Fredericia Sygehus, som lægger lokaler til, og lejemålet er indtil videre et forsøgsprojekt, som løber over 6 måneder. Herefter vil der blive evalueret og taget stilling til, om aftalen skal forlænges. Der er 5 stuer med 10 sengepladser til rådighed på sygehuset. Tanken bag de nye læringsrum Hans-Henrik Johansen, Koordinator for internationalisering, IKT og læring samt velfærdsteknologi, er ansvarlig for projektet og fortæller om tanken bag de nye læringsrum, der blev indviet den 25. august. Tanken med simulationen er jo at give vores elever mulighed for at arbejde med oplevelser, der er så tæt på en virkelig situation som muligt. De nye læringsrum er i et hospitalsmiljø, og dermed bliver oplevelsen af at være i den virkelighed, som de skal ud i, når de skal i praktik eller i job, endnu mere nærværende. Undervisningen i simulationslokalerne foregår, ved at eleverne prøver ting af i en simuleret praksis og får en oplevelse, som med det samme kan evalueres på og kobles teori på. Derefter kan den samme situation prøves af igen, og i løbet af en træningsdag kan man se, at eleverne får en større teoriforståelse og er mere trygge omkring de forskellige udfordringer. Medarbejdere fra Kolding kommune benytter allerede lokalerne i forbindelse med kompetenceudvikling omkring forflytninger. 2

3 KORT NYT Ny spændende innovationslinje i Fredericia Som noget helt nyt tilbyder Social - og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn fra november 2014 en innovationslinje på uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Fakta om uddannelsen Innovationslinjen på social- og sundhedsassistentuddannelsen er udviklet og bliver afprøvet i forbindelse med projekt "Syddanske talenter", der finansieres af Syddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark. Innovationslinjen er en anderledes studieretning, som giver eleverne mulighed for at arbejde med uddannelsens faglige stof på en helt ny måde. Der er de samme fag som på den ordinære uddannelse til social- og sundhedsassistent, men på innovationslinjen er der endnu mere fokus på opgaveløsning via teamwork, kreativitet og idéudvikling. Eleverne kommer til at arbejde innovativt både i skolen og praktikken. Kompetenceudvikling I løbet af efteråret 2014 vil ti undervisere, en pædagogisk koordinator og en temaleder kompetenceudvikles til at kunne modtage de nye elever. Forløbet er opbygget med fem dages undervisning, hvor de første tre dage er sammenhængende og derefter to enkeltdage. Efter opstart får underviserne supervision på deres undervisning. Fonden for Entreprenørskab/Young Entreprise skal stå for undervisningen. 3

4 Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle -Horsens er der hele tiden fokus på, hvordan skole og praktik kan agere bedst muligt i elevernes overgange mellem skoleog praktikperioderne. På skolen arbejder vi derfor løbende med tiltag, som kan styrke dette. Tre af disse tiltag er beskrevet her på siden. Uddannelsesbogen Erfaringer fra projekt Den røde tråd på SSH udmøntede sig bl.a. i uddannelsesbogen, som er en fysisk bog, der følger eleven igennem hele uddannelsestiden. Heri dokumenterer eleven sin læringsproces i både skole og praktik. Bogen er et værdifuldt redskab til samarbejde mellem eleven, praktikvejlederen og kontaktlæreren. Konceptet i uddannelsesbogen blev til i tæt samarbede mellem praksis og skolen. Uddannelsesbogen bruges af elever på både SSH og SSA uddannelserne. Og denne er implementeret med optagene i Læringspraktik På baggrund af erfaring med læringspraktik på SSH-uddannelsen, har praktik og skole i samarbejde besluttet at implementere læringspraktik på SSA-uddannelsen. Læringspraktikkerne implementeres med optaget august Info-materiale er udsendt til praktikken, hvor formål og indhold er beskrevet. Læringspraktikkerne er korte forløb i skoleperiode 1 på SSH- uddannelsen, og i både skoleperiode 1 og 2, på SSA-uddannelsen, hvor eleverne er ude i praktikken for at tilegne sig viden. Denne viden kan både give eleven indsigt i, hvordan hverdagen på praktikstedet foregår, samt være løftestang for arbejdet med teorierne i det daglige undervisningsforløb på skolen. Overgangssamtaler Et tredje tiltag er overgangssamtaler, som finder sted i overgangen fra skole til praktik og fra praktik til skole. Ved samtalerne er det muligt at sikre -sammen med eleven -, at erfaringer og informationer omkring den enkelte elev går videre til praktikvejlederen og kontaktlæreren, som derved bliver styrket i forhold til at understøtte eleven i dennes læring. Ved mødet deltager kontaktlærer og praktikvejleder /uddannelseskoordinator samt eleven. Selve mødeformen kan være via Skype eller som et fysisk møde - dette aftales individuelt. Overgangssamtaler er ligesom læringspraktikken ved at blive implementeret. Dette sker på samtlige SSH 1409 hold og SSA 1408 hold. Såvel læringspraktik og overgangssamtaler vil blive evalueret. 4

5 SOSU Skills - branding af social- og sundhedsuddannelser på højt niveau Huskekage og kompetenceudvikling i forhold til Demens området Den 21. september var International Alzheimerdag. I Danmark har Alzheimerforeningen gjort dagen til en "Huskedag" for mennesker med en demenssygdom - en dag, hvor vi husker dem, som glemmer. Huskekager Til fordel for "Huskedagen blev der solgt Huskekager overalt i landet til fordel for Alzheimerforeningens arbejde. På Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens støttede vi op omkring dagen ved at købe huskekager til kursisterne på rotationskurset den 19. september. Kurset er en del af et forløb, hvor alle ansatte på Fredericia kommunes plejecenter har startet kompetenceudvikling i forhold til demensområdet. På kurset undervises der i demens, og her der er bl.a. fokus på at bidrage med viden til, hvordan borgere med Alzheimers demens får mere livskvalitet. Høj faglighed, gå-på-mod og energisamt en lille smule nervøsitet - var kendetegnene, da to hold af unge social- og sundhedsassistenter i slutningen af august deltog i skolemesterskaberne i SOSU Skills på skolen i Fredericia. Rigtig mange af deres studiekammerater fra både Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding var mødt op for at overvære deltagerne udføre en lang række praktiske og teoretiske opgaver på tid. Vinderne blev Cathrine Sandvei Kjær og Betina Alice Munk fra Fredericia skolen, og de gik videre og dystede mod andre skoler i regionsmesterskabet i Odense den 2. oktober. Her blev det en af de andre skoler i - SOSU SYD, der løb af med sejren, men alle 4 hold fra de enkelte skoler ydede en flot præstation og var med til at sikre øget fokus på uddannelserne. Hvad er SOSU SKILLS? SOSU Skills er en del af DM i Skills, som er Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. Her kæmper unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse om at blive de bedste inden for deres fag. Motivation og stolthed SOSU Skills er et væsentligt og stærkt værktøj, når det handler om at motivere unge til at gå i gang med en uddannelse inden for socialog sundhedsvæsnet. Ved Skills mesterskaberne kan de blive inspireret af jævnaldrende, som er stolte af de færdigheder, de selv har opnået via uddannelsen. Vi er glade for at I også i praktikken bakker op omkring de unge, som deltager i Skills mesterskaberne. På vores hjemmeside kan man læse mere om Skills. 5

6 KORT NYT SSH-Praktikvejlederkonference Med hovedtemaet - Energi, motivation og menneskeligt overskud afholdes SSH praktikvejlederkonference den 18. november på Kolding Kommunes Uddannelsescenter. På konferencen vil der være fokus på hvilke værktøjer man som praktikvejleder kan anvende i arbejdet med at fastholde eleverne i et positivt forløb, og samtidig selv bevare overskuddet. Der er sendt invitation og tilmeldingsskema ud i denne uge. Vi glæder os til at se jer til konferencen. Praktikvejlederuddannelsen I foråret 2015 udbyder vi igen praktikvejlederuddannelsen for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. I kan læse mere om dette skolens hjemmeside - - under efterog videreuddannelsesområdet. I forbindelse med Talentprojektet blev der den september afholdt et 2 dags AMU forløb for praktikvejledere med titlen Praktikvejlederens kommunikation med elev Vejledning af dygtige elever. Målet med forløbet Målet med forløbet var at arbejde med at sikre, at samarbejde mellem elev og praktikvejler fungerer optimalt, således at eleven får tilstrækkeligt udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse. Der blev arbejdet med viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid viden der er god at have, når der skal arbejdes med at understøtte samspillet imellem eleven og praktikvirksomheden. Der blev også arbejdet med kommunikation, anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning samt kropssprog. Detaljer om kursets indhold - Redskaber til kommunikation - Værktøjer til at udfordre den fagligt og praktisk dygtige elev i praktikken - At arbejde differentieret med læringsmål i praktikken - Afdækning af elevens ressourcer - Motivation, inspiration og udfordring - Teknikker til skærpelse af elevens abstraktionsniveau Forløbet var meget populært og udbydes igen den februar

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik Kære samarbejdspartner steder, og på arbejder vi på højtryk for at blive klar til juleferien. I dette blad kan du bl.a. læse om Ny Nordisk Skole, jobrotation, første spadestik til vores nye skole, DM i

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

En transithal mellem teori og praksis

En transithal mellem teori og praksis En transithal mellem teori og praksis Susanne Krogsgaard, Maria Heide Rosenberg og Anne-Birgitte Rohwedder Afsluttende rapport af et FoU projekt på Randers Social og Sundhedsskole R a n d e r s F e b.

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Ernærings. assistenten. Årets Food Fighter

Ernærings. assistenten. Årets Food Fighter Ernærings assistenten 7 JAN / 2008 2 De første i bestyrelsen 3 Reform af ernærings assistentuddannelsen 3 1200 madpakker 4 Progression i hovedforløbet 5 Elevforening 5 Sølvmedaljer 6 VIFFOS vokser 6 Livet

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den

Læs mere