Fagforening de nye sociale medier - skal organisationerne på FaceBook?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagforening 2.0 - de nye sociale medier - skal organisationerne på FaceBook?"

Transkript

1 Fagforening de nye sociale medier - skal organisationerne på FaceBook? olst Kontakt: Ole Stilund - - Tlf: Notatet forholder sig til fagforeningernes anvendelse af sociale medier/egne medlemsnetværk og ser specielt på om der er grund til at tage det største af disse medier i brug FaceBook. Det er redigeret efter at det har været drøftet på FTF s kursus Fagforening 2.0. _ Indhold 1. Kompetencer som fagforening og ansat og vores it-systemer 2. Vores websites 3. Skal vi indtage Facebook og de andre sociale medier og skal vi samtidig udvikle vores egne interne netværk? 4. Hvad kan FaceBook så egentlig bruges til? 5. Eksempler på fagforeningers anvendelse af FaceBook 6. Fordele og ulemper ved åbne eller lukkede netværk 7. Udfordringerne ved arbejdet med at implementere sociale medier. 1. Kompetencer som fagforening og som ansat og vores it-systemer Vi må arbejde med en dybere forståelse af den virksomhedsform, som er ved at udvikle sig Virksomhed 2.0 eller Fagforening 2.0. I den forbindelse må vi også forstå, hvilke kompetencer, der skal udvikles hos vores kolleger. Fagbevægelsen er i dag ikke særlig godt rustet til at forstå konsekvenserne af den ny teknologi eftersom vi fx ikke hurtigt nok inkluderer teknologien i vort arbejde. Vi er med andre ord ikke web 2.0 parate. Eller blot netværksparate. Der er optræk til lidt signalpolitik - digital branding (ved at hoppe med på det som digitalt er på mode pt.), men en dybere forståelse af nettets muligheder og hvordan det kommer til helt at ændre vores tankegang og organisationsstruktur er det nødvendigt at arbejde med, for at vi bedre kan erkende, hvad der vil overgå os. Nutidens medarbejder er digitalt indfødt og vil derfor stille krav om at kunne bruge de samme digitale muligheder på arbejdet, som hun allerede bruger i privatlivet. Der er masser af medarbejdere, som oplever en gradvis marginalisering og udgrænsning af arbejdsmarkedet. Denne tendens vil sandsynligvis eskalere. Det er derfor en særlig problematik, som ikke behandles i dette notat. FTF har via sin deltagelse i Teknologirådets bestyrelse været med til at sætte fokus på dette problem og i april 09 kom en rapport om dette problem på Den blev samtidigt fulgt op af en artikel i Resonans kaldet: Ansattes faglighed køres over af ny teknologi se Fremtidens virtuelle virksomhed/organisation er en åben virksomhed, som engagerer sig dybt i sine kunders behov. En åben virksomhed som vil i kontakt med sine kunder. Vi ser i øjeblikket et opgør med bank- og finansvæsnets lukkede verden, som vil ændre den måde man er virksomhed på. Den åbne virksomhed lægger sin politik frem og vil i dialog med sine kunder for at lære dem at kende og ikke mindst lære deres behov at kende. Almindelig gammeldags Notat Side 1

2 image-pleje og branding holder ikke i længden. Det handler om dialog hvilket også er kernen i web 2.0 begrebet. Det handler om at lytte, respondere, være i konstant dialog, understøtte kunder/medlemmer og rådgive. Alt det vi i dag ser, at folk foretager sig i deres fritid på internettet. Virksomheden tager sine kunder med på råd og udvikler ofte sammen med dem sine produkter. Lego er et strålende eksempel på dette. Virksomhedens evne til at udvikle, være innovativ, vælge best practice, anvende de sociale teknologier, være i kontinuerlig interaktion og være samfundsmæssig ansvarlig bliver helt afgørende. De virksomheder og organisationer, som erhverver sig dybest indsigt i markedets behov vil overleve. Det forudsætter, at man udvikler en inkluderende kultur. Men det forudsætter naturligvis også, at man opretholder en stærk integritet og sikkerhed i sin organisation (der kommer meget stærkt fokus på datasikkerhed i fremtiden). Virksomhedens klassiske it-miljø skal helt ændres. Desktoppen afgår mange steder ved en hurtig død. Virksomheden bliver net-centrisk i stedet som nu pc-centrisk. Det er www, cloud computing og browseren, som er fremtidens centrale værktøj. Nye medarbejdere vil ikke orke, at arbejde med gamle, tunge it-systemer. Ud fra det kan vi beskrive en lang række af de kompetencer, som der er behov for at udvikle. Ud fra dette kan vi planlægge vores politik. I kort form: - evnen til at indgå i sociale sammenhænge og anvende social teknologi/sociale værktøj - evnen til at erkende, at medlemmerne bedst ved, hvad deres behov er - evnen til at anvende kollektiv intelligens - evnen til at arbejde i en konstant beta-fase (som Google gør det) - evnen til at arbejde i projekter, som aldrig slutter - evnen til at give medlemsgrupper direkte adgang til tæt dialog om vores services/produkter - evnen til at give medlemmer adgang til at producere egne ydelser (eksempler er der masser af: flybestilling, udlejebil, netbank, bestille en pc osv.). - evnen til at arbejde i front-office og nedlægge back-office forskellen forsvinder mere eller mindre - evnen til at udvikle virksomheden til et dynamisk netværk, hvor viden, samarbejde og dialog binder alt sammen. Man kan sige at fagforening 2.0 er et format for en virksomhed, som medarbejderne skal tilpasse sig og være med til selv at udvikle. Man kan også sige, at en medarbejders største kompetence nok vil være, at være selvorganiserende. Gamle hierarkiske modeller vil langsomt dø. Gamle problemløsningsmodeller vil dø. Har du et problem, som ikke kan løses internt, så bruger du nettet og netværket til at finde en hurtig løsning. Det betyder naturligvis ikke, at de traditionelle kernekompetencer ikke skal bruges fremover der tænkes på udvikling, indkøb, markedsføring, salg og de normale stabsfunktioner. De får blot en langt mindre fremtrædende rolle. 2. Vores websites Det område på nettet, hvor mange FTF-organisationer har gjort mest for at kunne yde god service er deres websites. Der kan skelnes mellem 3 modeller for anvendelsen af nettet, som kun karakteriseres ultrakort i denne sammenhæng. A. Mange af FTF s organisationer har stadig et website, som nærmest skal bruges til at forklare hvem organisationen består af og hvordan man får fat i de enkelte politiske Notat Side 2

3 valgte eller ansatte. Siderne opdateres ikke jævnligt og er i det hele taget meget statiske. Deres besøgstal er meget lave. Der er ikke afsat personaleressourcer til jævnlig opdatering og udbygning af sitet. B. Der er en stor mellemgruppe af organisationer, som har erkendt, at der skal bruges en del ressourcer på information via web og at der helst skal være en vis mængde aktuelt nyhedsstof, som kan få medlemmerne til at komme forbi med mellemrum. Der er kun ansat ½ til 1 medarbejder, som ofte også er redaktør på fagbladet. Der er ikke ressourcer til en dedikeret indsats. C. Der er en række organisationer, som har valgt at satse meget på sit site. Der foretages dagligt opdatering. Nyhedsstof har en stor plads på sitet. Der foreligger en samlet strategi for sitet, som spiller en meget vigtig rolle i organisationens liv. Der arbejdes på, at medlemmerne besøger hjemmesiden flere gange ugentligt. Der er områder for forskellige faggrupper. Der kan i perioder være en del debat med medlemmerne. Under overenskomstforhandlinger har sitet væsentlig betydning for hurtig formidling til medlemmerne. Målgruppen er først og fremmest egne medlemmer og i en vis grad også andre interessenter. Der foretages analyser af trafikken på sitet. Nogle få organisationer har udviklet stærke søgefaciliteter og arbejder i øvrigt meget bevidst på at placere centrale historier, så de bliver læst. Enkelte af disse organisationer har samtidig udviklet et medlemsnetværk til at styrke debatniveau, informationsniveau og inddrage medlemmerne i organisationens politikudvikling og liv. Medlemsnetværket er en del af en samlet kommunikationsstrategi. Få har en blog, som opdateres af formanden. Få har en politik, der indtænker sociale netværk. Nogle organisationer deltager i FTF s netværk for webredaktører eller netværket for brugere af FTF s websystem (pt. 18 organisationer). Notatets egentlige fokus er ikke på hjemmesiderne. Dette afsnit er blot taget med, som en understregning af, at hele dette område er dybt centralt at have et meget stort fokus på i enhver organisation. 3. Skal vi indtage Facebook og de andre sociale medier og skal vi samtidig udvikle vores egne interne netværk? Det er et par helt afgørende spørgsmål, som enhver organisation bør forholde sig til. Der kan opstilles en lang række begrundelser for at springe ud i de sociale medier. Der kan også opstilles en række modargumenter, som kommer længere nede i notatet. Begrundelser for: - politikere og alle mulige kendte er på FaceBook (FB) - FB er det medie, som utrolig mange anvender - vores fagforeningsprofil kan blive kendt på og via FB - det er her, at de unge medlemmer og de potentielle medlemmer befinder sig det er deres hjemmebane - de unge bruger FB til at holde kontakt med hinanden og opbygge netværk - de unge vil hellere på FB end læse deres organisations hjemmeside - det er nemmere at finde information på FB end på organisationens hjemmeside - fagbevægelsen kan få mange venner via FB - vi kan komme ud med vort budskab også til folk som endnu ikke er medlemmer - vi kan bruge vores medlemmer til at formidler vores budskaber viral markedsføring - det koster ikke noget at bruge - det er hurtig, præcis og billig kommunikation til mange mennesker - hvis vi ikke i fagbevægelsen er med til at orkestrere diskussionerne og historierne om os selv, så vil andre alligevel gøre det - hvis fagbevægelsen ikke er med i 1. bølge, så er den heller ikke med i 2. bølge af udviklingen af de sociale medier Notat Side 3

4 - FB er bygget på principper om åbenhed, tillid og massesamarbejde. - FB er en del af den nye måde at producere på. De digitalt indfødte vil ikke længere acceptere de gamle metoder med lukkethed og fåmandsvælde. - via FB fås uvurderlig viden om vores medlemmers opfattelse af os som organisation og vores medlemsservice - det er bedre at åbne sig end at lukke sig Begrundelser imod - vi har opbygget en platform for medlemskommunikation, så vi har dialog og vi har stor indflydelse på hvordan dialogen med medlemmerne udvikler sig - vi har allerede et stærk website med masser af information og vi ved at medlemmerne bruger det - at gå på FB er i mange tilfælde digital populisme og popsmart medløberi - vi skal bruge web 2.0 til samtale og ikke til signalgivning - hvis man ikke opbygger et brand der er baseret på troværdighed, så giver det bagslag - FB er en stor gang sladder med meget lidt relevant stof for en faglig organisation - hvis man som organisation ikke foretager en dedikeret indsats, så vil et forsøg på at bruge FB let falde til jorden. Det vil kræve at man er en del standby har ressourcer til at sikre livet på denne platform. Der er ikke vilje til at investere i dagligt drift af vores FB - når medlemmerne opdager, at man kun er påtaget cool mister man mere troværdighed end man opnår - et lukket netværk kan langt nemmere servicere medlemmerne og de oplever, at der er noget som er lavet specifikt til dem de får noget for deres kontingent - FB er en døgnflue, som kun har kort levetid. Der vil komme andre mere avancerede medier og så skal man til at bruge en masse nye ressourcer en gang til - fagbevægelsen er ikke klar til at sætte diskussionen fri. - privacy-problematikken er alvorlig ift. FB, som ikke har oplyst noget om, hvilke oplysninger de giver videre til tredjeparter - det er ikke klarlagt om FB har etableret sig i et europæisk land og derved er dataansvarlig i forhold til dette lands lovgivning - der er uklarhed omkring hvordan FB forholder sig til reglerne i den danske persondatalov, som i visse tilfælde trækker databehandling hos firmaer uden for EU ind under den danske lovgivning se den grænsen mellem hvad der er åbent og privat er meget flydende - retten til egne materialer/fotos fraskrives - Ifølge Zygmundt Baumann har vi et bekendelsessamfund, hvor der er installeret mikrofoner i skriftestolene forbundet til de offentlige højttalernetværk FB er en del af dette - FB er for mange ren pseudodebat, pseudosamtale solgt som samtale, men i virkeligheden blot en massemediekanal - FB er god til at erobre og fastholde de hyperaktive, men elendig til at hverve nye medlemmer - vi risikerer at blive til grin, hvis vi ikke har en god plan. FB kan blive et godt monument på et fejlslagent medieforsøg - vedligeholdelse af sociale kontakter på FB kræver meget energi 4. Hvad kan FaceBook så egentlig bruges til? Det kendetegner FB, at man har en direkte relation: 1:1 til andre. Det giver mulighed for at forstå andres behov og interesser ganske tæt. Der kan knyttes tætte relationer til enkeltpersoner og grupper. Disse kan erstatte traditionel markedsføring. En del af din organisations salgs- og markedsføringsarbejde kan overlades til medlemmerne, hvis de deler information med andre om fx aktiviteter i den organisation, som du er medlem af. Notat Side 4

5 Der er mulighed for at inddrage medlemmer og andre i diskussioner om din organisation. Det kan opfattes som mulighed for kommunikation, vidensdeling og markedsføring, hvilket også kaldes Customer Relationship Management. 5. Eksempler på fagforeningers anvendelse af FaceBook Her nævnes en række organisationer, som har placeret sig på FaceBook. - PROSA - PLS Pædagogstuderendes Studieorganisation. - Dansk Sygeplejeråd DSR - SLS - Sygeplejestuderendes Landssammenslutning - Konstruktørforeningen - BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk - BUPL Hovedstaden og andre regioner 6. Fordele og ulemper ved åbne eller lukkede netværk. Ovenstående kan ses som grundlaget for en diskussion i jeres egen organisation. De fleste vil uden tvivl komme frem til, at der er en lang række fordele og ulemper, som man er nødt til at finde svar på. I FTF vil anbefalingen være, at har man ressourcerne til at opbygge sit eget (2.0) medlemskommunikationssystem, så er det på lang sigt den eneste holdbare løsning. FTF kan rådgive og har en platform, som kan skræddersys til enhver organisations behov (rekvirér evt. materiale). På den anden side kan FaceBook og andre sociale medier bla. bruges til at trække medlemmer og måske potentielle medlemmer over på organisationernes egne hjemmesider/ kommunikationsplatforme, hvilket FTF gerne vil hjælpe med til. Det er baggrunden for at vi etablerer en FaceBook-gruppe, hvor FTF-organisationer kan udveksle erfaringer. Parallelt med dette tilbyder FTF s IT-center teknisk bistand til etablering af organisationer på FB og til udvikling af evt. applikationer til FB. 7. Udfordringerne ved arbejdet med at implementere sociale medier. En faglig organisation som vælger at inddrage en række social medier i sin kommunikationsstrategi vil stå overfor en række udfordringer, som her diskuteres. Interne kompetencer Anvendelse af sociale medier kræver sandsynligvis lige så stor dygtighed, som en webredaktør skal have for at udvikle og forny sit website. Det er fx ikke helt enkelt at lave en corporate Facebookside. Den kommer med sit eget sæt af kompleksitet og kræver en forståelse af platform og FB s muligheder. Hvem i din organisation har disse færdigheder? Der er ikke mange pr-virksomheder eller andre, som har større erfaring med at gennemføre en social-medie strategi. Der er naturligvis grøde i dette, hvor vi ser et skift hos nogle organisationer fra høflig interesse til et ønske om at udvikle en 2.0 strategi. Ændringen kan i nogen grad tilskrives det massive antal FB-konti og at mange er begyndt at kvidre med Twitter. Der er et grundlæggende problem, som enhver organisation er nødt til at løse. Hvis man ikke forstår de sociale medier, som i høj grad er uudforsket område, så er man nødt til at opleve på egen hånd. Der er ikke mange som kan tage dig i hånden og fortælle dig, hvordan du skal gøre. Der er utvivlsomt mange som gerne vil gøre det mod god betaling, uden at de nødvendigvis har større erfaring eller kan påvise - endsige dokumentere værdien af at gøre det. Notat Side 5

6 Dette har ført til at mange har sagt. Vi går i gang for at lære det på egen krop og finder undervejs ud af, hvad vi kan bruge. Det kan være temmelig risikabel forretningstankegang, især hvis der investeres større beløb uden sikkerhed for at de giver værdi på sigt. Strategi Nogle organisationer vil fx vælge, at deres strategi skal bygge på flg. elementer: Organisationens website med en eller flere blogs (typisk formandens) Hjemmesiden vil kunne rumme forskellige filtyper (video, lyd mm.) og mulighed for podcasting En eller flere RSS er (måske fremtidens nervesystem for digital kommunikation) En FaceBook præsentation og en eller flere grupper En Twitter konto (som vil vokse stærkt i 2009) En LinkedIn gruppe (evt. med formanden) Dette kan suppleres med konti på YouTube og Flickr. Dette er et supplement til eksisterende nyhedsgrupper, maillister og hvad man ellers har. Nogle organisationer udvikler en kommunikationsplatform, som evt. integrerer en lang række værktøjer (fx wikis, chatkanaler, RSS-feeds, debatfora og Google maps). FTF s IT-center besluttede allerede for flere år siden, at stille en avanceret platform til rådighed og valgte derfor systemet ILIAS efter meget grundige analyser af mere end 200 systemer. Denne platform kan skræddersys til de fleste af de behov, som eksisterer i en faglig organisation. Driftsøkonomien er ganske lav, da der ikke skal tjenes penge på driften. Den skal blot hvile i sig selv. Der er ingen licensudgifter forbundet med dette. Der vil være en lang række fordele ved at drive sin egen platform, hvor man kan sikre privacy og har adgangskontrol. Platformen kan opbygges fuldstændig ift. de behov, som organisationen gradvis ønsker at dække. FTF s IT-center drifter denne platform i dag for mere end 10 organisationer. Er særligt problem skal nævnes ifm., at man anvender en lang række forskellige sociale medier. Der eksisterer ikke overensstemmelse mellem websites og brugernavne. Det er derfor forbundet med en del password mm., at komme rundt i de forskellige medier. Risikoen ved at satse meget på nogle af de nuværende sociale medier og ikke opbygge sin egen platform er, at mange af medierne vil forsvinde i betydning ofte næsten lige så hurtigt, som de er dukket op. Stil det rigtige spørgsmål! Mange stiller sig sikkert dette spørgsmål: "Hvordan kan vi bruge de sociale medier". Det er et forkert udgangspunkt. Det rigtige er: "Hvad kan vi lære af de sociale medier". Det som det dybest set handler om er, hvad og hvordan vil du lære af dine medlemmer? Og hvordan vil du kommunikere med dem? Det som kan læres er fx I kan overvåge og deltage i samtaler for fx at løsne negative eller forkerte opfattelser I kan engagere jeres medlemmer i at fortælle andre om jeres organisation og jeres aktiviteter Notat Side 6

7 I kan yde medlemsservice og support I kan blive klogere på det som jeres medlemmer mener og interesserer sig for I kan være i dialog med jeres medlemmer og potentielle nye medlemmer Proof of concept vi skal bevise værdien af vores planer Vi er i øjeblikket i en situation, hvor vi kan se vores medlemmer, som en stor gruppe fisk, som svømmer rundt i en masse bassiner (sociale medier) Vi svømmer ikke med selv. Vi har heller ikke skaffet os det rigtige fiskegrej til at fiske medlemmerne eller de potentielle medlemmer op. Vi ved heller ikke om medlemmerne overhovedet er interesseret i at blive fisket op. Nogle få organisationer har åbnet deres eget beskyttede bassin og arbejder på at udvikle godt foder, som kan få fiskene til at ønske at blive flyttet. Ved at bygge en kanal mellem de andre bassiner og vores eget er det måske muligt, at vi kan gøre os interessante. Men vi skal først gøre os klart hvilke fodermuligheder (services), som vi vil tilbyde. De mange forskellige sociale medier tilfredsstiller i dag forskellige behov for deres brugere. Der er næppe grund til at vi i de faglige organisationer skal søge at være massivt tilstede i disse medier. Men vi skal være så meget bevidst om de muligheder der ligger i medierne, at vi forstår at tiltrække, interessere medlemmerne/og de potentielle medlemmer via disse medier, således at vi fremstår som nødvendige og attraktive faglige organisationer. Dette er i virkeligheden en hårfin balance mellem ikke at rejse rundt i medierne som turister, der ser på, men som deltagere, uden at vi skal satse hele butikken. Vi ved, hvor meget kredit man som rejsende får, når man begynder at tale sproget hos de indfødte. Vi er derfor nødt til at lære os sproget. Det er stadig vores websites og egne kommunikationsplatforme, som vi skal satse på at udvikle. Vi skal fx ikke satse store ressourcer på sociale medier, hvis vi ikke allerede har opbygget et interessant website for vores organisation. De sociale medier kan for de faglige organisationer være kommunikationskanaler til at udsende beskeder, som kan tiltrække og interessere og også forsøge at brande os i en vis grad. Der forestår en vanskelig opgave, hvor FTF stiller sig til rådighed som det sted, hvor det er muligt at koordinere bestræbelserne og måske først og fremmest sikre, at de enkelte organisationer kan lære af hinanden. På den måde kan vi også sikre, at vores investeringer i tid og ressourcer giver værdi. På den måde kan vi også sammen være med til at ændre vores organisationer i den rigtige retning. Notat Ole Stilund Jeppesen FTF s IT-center Notat Side 7

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Odder Kommune på facebook

Odder Kommune på facebook Januar 2013 Odder Kommune på facebook Jeg læser aldrig nyheder på OdderNettet men jeg læser alle indlæg fra Odder Kommune på facebook Citat Gitte Buur Januar 2013 Program Strategi, målsætning og forankring

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Web 2.0. Dig, mig og nettet 2006 Tankevirksomheden A/S Badstuestræde 1 DK-1209 Copenhagen K +45 70 25 55 77

Web 2.0. Dig, mig og nettet 2006 Tankevirksomheden A/S Badstuestræde 1 DK-1209 Copenhagen K +45 70 25 55 77 Web 2.0 Dig, mig og nettet Erland Riis Lavsen Direktør i Tankevirksomheden A/S Kommunikationsuddannet (semiotiker) Fokus på strategi og markedsføring Entrepreneur 1 Agenda Web 2.0 (og 1.0 ) Send et link

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere