Fagforening de nye sociale medier - skal organisationerne på FaceBook?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagforening 2.0 - de nye sociale medier - skal organisationerne på FaceBook?"

Transkript

1 Fagforening de nye sociale medier - skal organisationerne på FaceBook? olst Kontakt: Ole Stilund - - Tlf: Notatet forholder sig til fagforeningernes anvendelse af sociale medier/egne medlemsnetværk og ser specielt på om der er grund til at tage det største af disse medier i brug FaceBook. Det er redigeret efter at det har været drøftet på FTF s kursus Fagforening 2.0. _ Indhold 1. Kompetencer som fagforening og ansat og vores it-systemer 2. Vores websites 3. Skal vi indtage Facebook og de andre sociale medier og skal vi samtidig udvikle vores egne interne netværk? 4. Hvad kan FaceBook så egentlig bruges til? 5. Eksempler på fagforeningers anvendelse af FaceBook 6. Fordele og ulemper ved åbne eller lukkede netværk 7. Udfordringerne ved arbejdet med at implementere sociale medier. 1. Kompetencer som fagforening og som ansat og vores it-systemer Vi må arbejde med en dybere forståelse af den virksomhedsform, som er ved at udvikle sig Virksomhed 2.0 eller Fagforening 2.0. I den forbindelse må vi også forstå, hvilke kompetencer, der skal udvikles hos vores kolleger. Fagbevægelsen er i dag ikke særlig godt rustet til at forstå konsekvenserne af den ny teknologi eftersom vi fx ikke hurtigt nok inkluderer teknologien i vort arbejde. Vi er med andre ord ikke web 2.0 parate. Eller blot netværksparate. Der er optræk til lidt signalpolitik - digital branding (ved at hoppe med på det som digitalt er på mode pt.), men en dybere forståelse af nettets muligheder og hvordan det kommer til helt at ændre vores tankegang og organisationsstruktur er det nødvendigt at arbejde med, for at vi bedre kan erkende, hvad der vil overgå os. Nutidens medarbejder er digitalt indfødt og vil derfor stille krav om at kunne bruge de samme digitale muligheder på arbejdet, som hun allerede bruger i privatlivet. Der er masser af medarbejdere, som oplever en gradvis marginalisering og udgrænsning af arbejdsmarkedet. Denne tendens vil sandsynligvis eskalere. Det er derfor en særlig problematik, som ikke behandles i dette notat. FTF har via sin deltagelse i Teknologirådets bestyrelse været med til at sætte fokus på dette problem og i april 09 kom en rapport om dette problem på Den blev samtidigt fulgt op af en artikel i Resonans kaldet: Ansattes faglighed køres over af ny teknologi se Fremtidens virtuelle virksomhed/organisation er en åben virksomhed, som engagerer sig dybt i sine kunders behov. En åben virksomhed som vil i kontakt med sine kunder. Vi ser i øjeblikket et opgør med bank- og finansvæsnets lukkede verden, som vil ændre den måde man er virksomhed på. Den åbne virksomhed lægger sin politik frem og vil i dialog med sine kunder for at lære dem at kende og ikke mindst lære deres behov at kende. Almindelig gammeldags Notat Side 1

2 image-pleje og branding holder ikke i længden. Det handler om dialog hvilket også er kernen i web 2.0 begrebet. Det handler om at lytte, respondere, være i konstant dialog, understøtte kunder/medlemmer og rådgive. Alt det vi i dag ser, at folk foretager sig i deres fritid på internettet. Virksomheden tager sine kunder med på råd og udvikler ofte sammen med dem sine produkter. Lego er et strålende eksempel på dette. Virksomhedens evne til at udvikle, være innovativ, vælge best practice, anvende de sociale teknologier, være i kontinuerlig interaktion og være samfundsmæssig ansvarlig bliver helt afgørende. De virksomheder og organisationer, som erhverver sig dybest indsigt i markedets behov vil overleve. Det forudsætter, at man udvikler en inkluderende kultur. Men det forudsætter naturligvis også, at man opretholder en stærk integritet og sikkerhed i sin organisation (der kommer meget stærkt fokus på datasikkerhed i fremtiden). Virksomhedens klassiske it-miljø skal helt ændres. Desktoppen afgår mange steder ved en hurtig død. Virksomheden bliver net-centrisk i stedet som nu pc-centrisk. Det er www, cloud computing og browseren, som er fremtidens centrale værktøj. Nye medarbejdere vil ikke orke, at arbejde med gamle, tunge it-systemer. Ud fra det kan vi beskrive en lang række af de kompetencer, som der er behov for at udvikle. Ud fra dette kan vi planlægge vores politik. I kort form: - evnen til at indgå i sociale sammenhænge og anvende social teknologi/sociale værktøj - evnen til at erkende, at medlemmerne bedst ved, hvad deres behov er - evnen til at anvende kollektiv intelligens - evnen til at arbejde i en konstant beta-fase (som Google gør det) - evnen til at arbejde i projekter, som aldrig slutter - evnen til at give medlemsgrupper direkte adgang til tæt dialog om vores services/produkter - evnen til at give medlemmer adgang til at producere egne ydelser (eksempler er der masser af: flybestilling, udlejebil, netbank, bestille en pc osv.). - evnen til at arbejde i front-office og nedlægge back-office forskellen forsvinder mere eller mindre - evnen til at udvikle virksomheden til et dynamisk netværk, hvor viden, samarbejde og dialog binder alt sammen. Man kan sige at fagforening 2.0 er et format for en virksomhed, som medarbejderne skal tilpasse sig og være med til selv at udvikle. Man kan også sige, at en medarbejders største kompetence nok vil være, at være selvorganiserende. Gamle hierarkiske modeller vil langsomt dø. Gamle problemløsningsmodeller vil dø. Har du et problem, som ikke kan løses internt, så bruger du nettet og netværket til at finde en hurtig løsning. Det betyder naturligvis ikke, at de traditionelle kernekompetencer ikke skal bruges fremover der tænkes på udvikling, indkøb, markedsføring, salg og de normale stabsfunktioner. De får blot en langt mindre fremtrædende rolle. 2. Vores websites Det område på nettet, hvor mange FTF-organisationer har gjort mest for at kunne yde god service er deres websites. Der kan skelnes mellem 3 modeller for anvendelsen af nettet, som kun karakteriseres ultrakort i denne sammenhæng. A. Mange af FTF s organisationer har stadig et website, som nærmest skal bruges til at forklare hvem organisationen består af og hvordan man får fat i de enkelte politiske Notat Side 2

3 valgte eller ansatte. Siderne opdateres ikke jævnligt og er i det hele taget meget statiske. Deres besøgstal er meget lave. Der er ikke afsat personaleressourcer til jævnlig opdatering og udbygning af sitet. B. Der er en stor mellemgruppe af organisationer, som har erkendt, at der skal bruges en del ressourcer på information via web og at der helst skal være en vis mængde aktuelt nyhedsstof, som kan få medlemmerne til at komme forbi med mellemrum. Der er kun ansat ½ til 1 medarbejder, som ofte også er redaktør på fagbladet. Der er ikke ressourcer til en dedikeret indsats. C. Der er en række organisationer, som har valgt at satse meget på sit site. Der foretages dagligt opdatering. Nyhedsstof har en stor plads på sitet. Der foreligger en samlet strategi for sitet, som spiller en meget vigtig rolle i organisationens liv. Der arbejdes på, at medlemmerne besøger hjemmesiden flere gange ugentligt. Der er områder for forskellige faggrupper. Der kan i perioder være en del debat med medlemmerne. Under overenskomstforhandlinger har sitet væsentlig betydning for hurtig formidling til medlemmerne. Målgruppen er først og fremmest egne medlemmer og i en vis grad også andre interessenter. Der foretages analyser af trafikken på sitet. Nogle få organisationer har udviklet stærke søgefaciliteter og arbejder i øvrigt meget bevidst på at placere centrale historier, så de bliver læst. Enkelte af disse organisationer har samtidig udviklet et medlemsnetværk til at styrke debatniveau, informationsniveau og inddrage medlemmerne i organisationens politikudvikling og liv. Medlemsnetværket er en del af en samlet kommunikationsstrategi. Få har en blog, som opdateres af formanden. Få har en politik, der indtænker sociale netværk. Nogle organisationer deltager i FTF s netværk for webredaktører eller netværket for brugere af FTF s websystem (pt. 18 organisationer). Notatets egentlige fokus er ikke på hjemmesiderne. Dette afsnit er blot taget med, som en understregning af, at hele dette område er dybt centralt at have et meget stort fokus på i enhver organisation. 3. Skal vi indtage Facebook og de andre sociale medier og skal vi samtidig udvikle vores egne interne netværk? Det er et par helt afgørende spørgsmål, som enhver organisation bør forholde sig til. Der kan opstilles en lang række begrundelser for at springe ud i de sociale medier. Der kan også opstilles en række modargumenter, som kommer længere nede i notatet. Begrundelser for: - politikere og alle mulige kendte er på FaceBook (FB) - FB er det medie, som utrolig mange anvender - vores fagforeningsprofil kan blive kendt på og via FB - det er her, at de unge medlemmer og de potentielle medlemmer befinder sig det er deres hjemmebane - de unge bruger FB til at holde kontakt med hinanden og opbygge netværk - de unge vil hellere på FB end læse deres organisations hjemmeside - det er nemmere at finde information på FB end på organisationens hjemmeside - fagbevægelsen kan få mange venner via FB - vi kan komme ud med vort budskab også til folk som endnu ikke er medlemmer - vi kan bruge vores medlemmer til at formidler vores budskaber viral markedsføring - det koster ikke noget at bruge - det er hurtig, præcis og billig kommunikation til mange mennesker - hvis vi ikke i fagbevægelsen er med til at orkestrere diskussionerne og historierne om os selv, så vil andre alligevel gøre det - hvis fagbevægelsen ikke er med i 1. bølge, så er den heller ikke med i 2. bølge af udviklingen af de sociale medier Notat Side 3

4 - FB er bygget på principper om åbenhed, tillid og massesamarbejde. - FB er en del af den nye måde at producere på. De digitalt indfødte vil ikke længere acceptere de gamle metoder med lukkethed og fåmandsvælde. - via FB fås uvurderlig viden om vores medlemmers opfattelse af os som organisation og vores medlemsservice - det er bedre at åbne sig end at lukke sig Begrundelser imod - vi har opbygget en platform for medlemskommunikation, så vi har dialog og vi har stor indflydelse på hvordan dialogen med medlemmerne udvikler sig - vi har allerede et stærk website med masser af information og vi ved at medlemmerne bruger det - at gå på FB er i mange tilfælde digital populisme og popsmart medløberi - vi skal bruge web 2.0 til samtale og ikke til signalgivning - hvis man ikke opbygger et brand der er baseret på troværdighed, så giver det bagslag - FB er en stor gang sladder med meget lidt relevant stof for en faglig organisation - hvis man som organisation ikke foretager en dedikeret indsats, så vil et forsøg på at bruge FB let falde til jorden. Det vil kræve at man er en del standby har ressourcer til at sikre livet på denne platform. Der er ikke vilje til at investere i dagligt drift af vores FB - når medlemmerne opdager, at man kun er påtaget cool mister man mere troværdighed end man opnår - et lukket netværk kan langt nemmere servicere medlemmerne og de oplever, at der er noget som er lavet specifikt til dem de får noget for deres kontingent - FB er en døgnflue, som kun har kort levetid. Der vil komme andre mere avancerede medier og så skal man til at bruge en masse nye ressourcer en gang til - fagbevægelsen er ikke klar til at sætte diskussionen fri. - privacy-problematikken er alvorlig ift. FB, som ikke har oplyst noget om, hvilke oplysninger de giver videre til tredjeparter - det er ikke klarlagt om FB har etableret sig i et europæisk land og derved er dataansvarlig i forhold til dette lands lovgivning - der er uklarhed omkring hvordan FB forholder sig til reglerne i den danske persondatalov, som i visse tilfælde trækker databehandling hos firmaer uden for EU ind under den danske lovgivning se den grænsen mellem hvad der er åbent og privat er meget flydende - retten til egne materialer/fotos fraskrives - Ifølge Zygmundt Baumann har vi et bekendelsessamfund, hvor der er installeret mikrofoner i skriftestolene forbundet til de offentlige højttalernetværk FB er en del af dette - FB er for mange ren pseudodebat, pseudosamtale solgt som samtale, men i virkeligheden blot en massemediekanal - FB er god til at erobre og fastholde de hyperaktive, men elendig til at hverve nye medlemmer - vi risikerer at blive til grin, hvis vi ikke har en god plan. FB kan blive et godt monument på et fejlslagent medieforsøg - vedligeholdelse af sociale kontakter på FB kræver meget energi 4. Hvad kan FaceBook så egentlig bruges til? Det kendetegner FB, at man har en direkte relation: 1:1 til andre. Det giver mulighed for at forstå andres behov og interesser ganske tæt. Der kan knyttes tætte relationer til enkeltpersoner og grupper. Disse kan erstatte traditionel markedsføring. En del af din organisations salgs- og markedsføringsarbejde kan overlades til medlemmerne, hvis de deler information med andre om fx aktiviteter i den organisation, som du er medlem af. Notat Side 4

5 Der er mulighed for at inddrage medlemmer og andre i diskussioner om din organisation. Det kan opfattes som mulighed for kommunikation, vidensdeling og markedsføring, hvilket også kaldes Customer Relationship Management. 5. Eksempler på fagforeningers anvendelse af FaceBook Her nævnes en række organisationer, som har placeret sig på FaceBook. - PROSA - PLS Pædagogstuderendes Studieorganisation. - Dansk Sygeplejeråd DSR - SLS - Sygeplejestuderendes Landssammenslutning - Konstruktørforeningen - BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk - BUPL Hovedstaden og andre regioner 6. Fordele og ulemper ved åbne eller lukkede netværk. Ovenstående kan ses som grundlaget for en diskussion i jeres egen organisation. De fleste vil uden tvivl komme frem til, at der er en lang række fordele og ulemper, som man er nødt til at finde svar på. I FTF vil anbefalingen være, at har man ressourcerne til at opbygge sit eget (2.0) medlemskommunikationssystem, så er det på lang sigt den eneste holdbare løsning. FTF kan rådgive og har en platform, som kan skræddersys til enhver organisations behov (rekvirér evt. materiale). På den anden side kan FaceBook og andre sociale medier bla. bruges til at trække medlemmer og måske potentielle medlemmer over på organisationernes egne hjemmesider/ kommunikationsplatforme, hvilket FTF gerne vil hjælpe med til. Det er baggrunden for at vi etablerer en FaceBook-gruppe, hvor FTF-organisationer kan udveksle erfaringer. Parallelt med dette tilbyder FTF s IT-center teknisk bistand til etablering af organisationer på FB og til udvikling af evt. applikationer til FB. 7. Udfordringerne ved arbejdet med at implementere sociale medier. En faglig organisation som vælger at inddrage en række social medier i sin kommunikationsstrategi vil stå overfor en række udfordringer, som her diskuteres. Interne kompetencer Anvendelse af sociale medier kræver sandsynligvis lige så stor dygtighed, som en webredaktør skal have for at udvikle og forny sit website. Det er fx ikke helt enkelt at lave en corporate Facebookside. Den kommer med sit eget sæt af kompleksitet og kræver en forståelse af platform og FB s muligheder. Hvem i din organisation har disse færdigheder? Der er ikke mange pr-virksomheder eller andre, som har større erfaring med at gennemføre en social-medie strategi. Der er naturligvis grøde i dette, hvor vi ser et skift hos nogle organisationer fra høflig interesse til et ønske om at udvikle en 2.0 strategi. Ændringen kan i nogen grad tilskrives det massive antal FB-konti og at mange er begyndt at kvidre med Twitter. Der er et grundlæggende problem, som enhver organisation er nødt til at løse. Hvis man ikke forstår de sociale medier, som i høj grad er uudforsket område, så er man nødt til at opleve på egen hånd. Der er ikke mange som kan tage dig i hånden og fortælle dig, hvordan du skal gøre. Der er utvivlsomt mange som gerne vil gøre det mod god betaling, uden at de nødvendigvis har større erfaring eller kan påvise - endsige dokumentere værdien af at gøre det. Notat Side 5

6 Dette har ført til at mange har sagt. Vi går i gang for at lære det på egen krop og finder undervejs ud af, hvad vi kan bruge. Det kan være temmelig risikabel forretningstankegang, især hvis der investeres større beløb uden sikkerhed for at de giver værdi på sigt. Strategi Nogle organisationer vil fx vælge, at deres strategi skal bygge på flg. elementer: Organisationens website med en eller flere blogs (typisk formandens) Hjemmesiden vil kunne rumme forskellige filtyper (video, lyd mm.) og mulighed for podcasting En eller flere RSS er (måske fremtidens nervesystem for digital kommunikation) En FaceBook præsentation og en eller flere grupper En Twitter konto (som vil vokse stærkt i 2009) En LinkedIn gruppe (evt. med formanden) Dette kan suppleres med konti på YouTube og Flickr. Dette er et supplement til eksisterende nyhedsgrupper, maillister og hvad man ellers har. Nogle organisationer udvikler en kommunikationsplatform, som evt. integrerer en lang række værktøjer (fx wikis, chatkanaler, RSS-feeds, debatfora og Google maps). FTF s IT-center besluttede allerede for flere år siden, at stille en avanceret platform til rådighed og valgte derfor systemet ILIAS efter meget grundige analyser af mere end 200 systemer. Denne platform kan skræddersys til de fleste af de behov, som eksisterer i en faglig organisation. Driftsøkonomien er ganske lav, da der ikke skal tjenes penge på driften. Den skal blot hvile i sig selv. Der er ingen licensudgifter forbundet med dette. Der vil være en lang række fordele ved at drive sin egen platform, hvor man kan sikre privacy og har adgangskontrol. Platformen kan opbygges fuldstændig ift. de behov, som organisationen gradvis ønsker at dække. FTF s IT-center drifter denne platform i dag for mere end 10 organisationer. Er særligt problem skal nævnes ifm., at man anvender en lang række forskellige sociale medier. Der eksisterer ikke overensstemmelse mellem websites og brugernavne. Det er derfor forbundet med en del password mm., at komme rundt i de forskellige medier. Risikoen ved at satse meget på nogle af de nuværende sociale medier og ikke opbygge sin egen platform er, at mange af medierne vil forsvinde i betydning ofte næsten lige så hurtigt, som de er dukket op. Stil det rigtige spørgsmål! Mange stiller sig sikkert dette spørgsmål: "Hvordan kan vi bruge de sociale medier". Det er et forkert udgangspunkt. Det rigtige er: "Hvad kan vi lære af de sociale medier". Det som det dybest set handler om er, hvad og hvordan vil du lære af dine medlemmer? Og hvordan vil du kommunikere med dem? Det som kan læres er fx I kan overvåge og deltage i samtaler for fx at løsne negative eller forkerte opfattelser I kan engagere jeres medlemmer i at fortælle andre om jeres organisation og jeres aktiviteter Notat Side 6

7 I kan yde medlemsservice og support I kan blive klogere på det som jeres medlemmer mener og interesserer sig for I kan være i dialog med jeres medlemmer og potentielle nye medlemmer Proof of concept vi skal bevise værdien af vores planer Vi er i øjeblikket i en situation, hvor vi kan se vores medlemmer, som en stor gruppe fisk, som svømmer rundt i en masse bassiner (sociale medier) Vi svømmer ikke med selv. Vi har heller ikke skaffet os det rigtige fiskegrej til at fiske medlemmerne eller de potentielle medlemmer op. Vi ved heller ikke om medlemmerne overhovedet er interesseret i at blive fisket op. Nogle få organisationer har åbnet deres eget beskyttede bassin og arbejder på at udvikle godt foder, som kan få fiskene til at ønske at blive flyttet. Ved at bygge en kanal mellem de andre bassiner og vores eget er det måske muligt, at vi kan gøre os interessante. Men vi skal først gøre os klart hvilke fodermuligheder (services), som vi vil tilbyde. De mange forskellige sociale medier tilfredsstiller i dag forskellige behov for deres brugere. Der er næppe grund til at vi i de faglige organisationer skal søge at være massivt tilstede i disse medier. Men vi skal være så meget bevidst om de muligheder der ligger i medierne, at vi forstår at tiltrække, interessere medlemmerne/og de potentielle medlemmer via disse medier, således at vi fremstår som nødvendige og attraktive faglige organisationer. Dette er i virkeligheden en hårfin balance mellem ikke at rejse rundt i medierne som turister, der ser på, men som deltagere, uden at vi skal satse hele butikken. Vi ved, hvor meget kredit man som rejsende får, når man begynder at tale sproget hos de indfødte. Vi er derfor nødt til at lære os sproget. Det er stadig vores websites og egne kommunikationsplatforme, som vi skal satse på at udvikle. Vi skal fx ikke satse store ressourcer på sociale medier, hvis vi ikke allerede har opbygget et interessant website for vores organisation. De sociale medier kan for de faglige organisationer være kommunikationskanaler til at udsende beskeder, som kan tiltrække og interessere og også forsøge at brande os i en vis grad. Der forestår en vanskelig opgave, hvor FTF stiller sig til rådighed som det sted, hvor det er muligt at koordinere bestræbelserne og måske først og fremmest sikre, at de enkelte organisationer kan lære af hinanden. På den måde kan vi også sikre, at vores investeringer i tid og ressourcer giver værdi. På den måde kan vi også sammen være med til at ændre vores organisationer i den rigtige retning. Notat Ole Stilund Jeppesen FTF s IT-center Notat Side 7

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav

Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav DANSK IT s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav I Danmark har den digitale teknologi og dens hastige

Læs mere

Opret en konto

Opret en konto www.google.dk Opret en konto Hvad siger Google? Søg på dit navn Søg på din mærkesag Søg på et lokal emne, som optager dig Søg på regionens navn Hvem er vi Hvem er du? Hvordan formidler du dine budskaber?

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Hvad gør regionerne med de sociale medier?

Hvad gør regionerne med de sociale medier? Hvad gør regionerne med de sociale medier? Sociale medier People influence people. Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend (Mark Zuckerberg, Facebook) Konklusion Jeg

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på

SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på Salesbooster er fremtiden SalesBooster redefinerer god markedsføring. SalesBooster er det intelligente supplement til konventionel markedsføring, hvor man annoncerer

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje

Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje Mange kommuner oplever, at borgernes engagement i lokaldemokratiet er faldende, men undersøgelser viser, at to tredjedele af befolkningen er interesseret, eller

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning

Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning Forord Fredensborg Kommune ønsker at være en professionelt kommunikerende organisation, som benytter mulighederne for interaktiv dialog med

Læs mere

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Vejledning til efterskole.dk Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Indhold KOM GODT I GANG... 5 PRIS... 6 LEDIGE PLADSER... 7 UNDERVISNINGSTILBUD TIL SØGNING... 8 UNDERVISNINGSTILBUD TIL PRÆSENTATION...

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Internettet og Web 2.0

Internettet og Web 2.0 Internettet og Web 2.0 Internettet er et verdensdækkende IT-netværk. Det bygger på det netværk, som USA opbyggede under den kolde krig for at sikre, at selv en atomkrig ikke ville stoppe kommunikationen.

Læs mere

Digitale kontaktpunkter 2015

Digitale kontaktpunkter 2015 Digitale kontaktpunkter 2015 midspar.dk Jorden rundt 26 gange på 30 skridt Tænk 20 år tilbage I denne lille folder har vi samlet en række facts om de digitale kanaler, Sparekassen anvender i mødet med

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Hvad skal jeg skrive?

Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? I dette kapitel lærer du: I. At booke møder via email II. At tænke sociale medier ind i dit opsøgende salg 26 Telefonen er død! I gamle dage - dvs. før internet, sociale medier og

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere