Martin Sønderlev Christensen Ph.d. Sociale medier og kulturel HCI Digital Rådgiver - Advice Digital Sociale medier & Brugercentreret design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin Sønderlev Christensen Ph.d. Sociale medier og kulturel HCI Digital Rådgiver - Advice Digital Sociale medier & Brugercentreret design"

Transkript

1 Martin Sønderlev Christensen Ph.d. Sociale medier og kulturel HCI Digital Rådgiver - Advice Digital Sociale medier & Brugercentreret design nowuseit.com/blog

2 og her... Flickr/photos/masch 23hq.com/mach del.icio.us/masch nowuseit.jaiku.com Pownce.com/mach Last.fm/martinschrist Linkedin.com Kommunikationsforum.dk/martin-s-christensen Radikale.net/martin-soenderlev-christensen Facebook.com... to name a few!

3 Jeg linker, derfor er jeg!

4 HCI - CCI Med social software er vi gået fra Human Computer Interaction til Cat Computer Interaction

5 Lige nu er der f.eks katte online

6

7 DESIGN AF SOCIAL INTERAKTION (mest for mennekser!)

8 hvis jeg bad jer designe en vase?

9 Objekt-dreven design

10 hvis jeg bad jer Gentænke den måde man oplever blomster på?

11 Design som udforskning DESIGN

12 Udfordringen ligger i at spørge på den rigtige måde? Idenficere et problem? Finde en social situation vil vi understøtte?

13 Situationen på Internettet En ny forståelse på vej!

14 INTERNETTET SOM EN MOTORVEJ

15 INTERNETTET SOM ET STED

16 INTERNETTET SOM EN BYGNING

17 INTERNETTET SOM SITUATION

18 INTERNETTET SOM ARKIV

19 INTERNETTET SOM EN ØKOLOGI

20 Det nye internet er det oprindelige internet

21 Paul Baran, 1964

22 WEB 1.0 Digitalisering af virkeligheden

23 WEB 2.0 Organisering med det digitale

24 Social software? Hvordan designer vi det? Hvorfor?... Og hvad skaber vi derverd?

25 Software Web 1.0 = Utrolig meget teknologi = En del organisation = Lang udvikling = Nogen vedligeholdelse

26 Social software Blogs = Meget lidt teknologi = Utrolig meget organisation = Hurtigt igang = Meget tidskrævende at holde i live

27 Social software? Mere infrastruktur, mindre teknologi Mindre kvalitetet, større udbredelse Mindre stabilitet, bedre skalerbarhed Mere masse, bedre resultater!

28 Shirky The idea that software should be built for many users, or last for many years, are cultural assumptions not required by the software itself. "Most software gets only a few users for a short period; why not take advantage of designing with that in mind?"

29 Shirky I think we're starting to see a new software niche, where communities get form-fit tools for very particular needs, tools that fail most previous test of design quality or success, but which nevertheless function well, because they are so well situated in the community that uses them.

30 the basics Interaktionen muliggøres og understøttes af forskellige former for grænseflader, som er designede til formål. Men hvilke præmisser ligger bag disse design? Hvad er det for nogle forestillinger om mennesket, der ligge til grund for udformningen?

31

32

33 fra systemer til detagelses platform

34 Design af deltagelsesplatformen Alle kender alle (lidt) det er lettere at få og tage kontakt med andre. Man har en historie. Bottom-up effekter roddemokratiske bevægelser kan finde rum og skalere. Kollaborative fællesskaber - man skaber noget sammen ejerskab. Kollektiv intelligens der opstår nye idéer og tanker gennem netværket. 1

35 Design af deltagelsesplatformen Delingskultur Sharing is caring Kontekst for kommunikation Infrastruktur - skaber forbindelser mellem brugere, frem for mellem organisation og brugere. det online bliver ofte til offline-møder. Drevet af 10%, forædlet af 30%, brugt af 60%. 2

36 Design af deltagelsesplatformen Post-filtrering indhold kan via tags sættes sammen på nye måder. Folksonomi. Forædling af indhold netværket validerer, korrigerer og evaluerer. Alt kan vurderes/anbefales. Proximitet man kan matche adfærd ud fra relevans og derved skabe ny meningsfuld sammenhænge. Crowdsourcing opgaver kan lægges ud til folket

37 Social software = designer-orienteret design?

38 Husk stadig Du er ikke brugerne!!

39 At holde fokus på brugerne betaler sig - bedre design i brug! Mål: Indsigt i, viden om og repræsentation af brugere som ikke er dig. Metode: Observation, inddragelse og involvering af brugere. Det er IKKE godt nok at spørge brugerne hvad de syntes eller vil have.

40 Nåmen, er det ikk det der usability noget?

41 Once and for all Usability testing won t do!

42 The dark side of UCD an implicit view of the users as, "at worst, idiots who must be shielded from the machine, or as, at best, simply sets of elementary processes or 'factors' that can be studied in isolation in the laboratory Bannon, Liam J. (1991). From Human factors to Human Actors: The Role of Psychlogy and Human Computer Interaction Studies in System Design. pp in Greenbaum, Joan; Kyng, Morten. Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems. Lawrence Erlbaum Associate

43 METODER OG RETNINGER HCI (human computer interaction) Reflexive eller cultural embedded HCI CSCW (Computer Supported Cooperative Work) PD (Participatory design) Critical Design

44 PLANER MOD SITUATIONER

45 SOCIOLOGI + DESIGN? Embodied interaction What is radical is the relationship it proposes between technical design and social understandings. It argues that the most fruitful place to forge these relationships is at a foundational level, one that attempts to take sociological insights into the heart of the process and fabric of design. (Dourish p. 87)

46 Den dominerende teknologiske kultur udvides med en socio-teknisk kultur. Deltagelses teknologier. Situeret teknologier - situerede handlinger. Det handler ikke om teknologi, men om kultur. Fra effektiv til (også) affektive teknologier. Fra HCI til kulturel HCI

47 PRAGMATISK UDGANGSPUNKT Der skal altid være en Idé om det sociale om brugen og en idé brugeren. Tag det sociale hen og ind i designet! Så tidligt som muligt og hold det i fokus hele vejen gennem en proces. Interaktionsdesign forståes som grundlæggende situations- og stedbunden interaktion

48 Get nitty-gritty with Real world problems

49 Biblioteket som social design problem? Det Kgl. Bibliotek - den gamle læsesalen.

50 Biblioteket som en socialt teknologi? Biblioteket er socialt lånet, samlingen, stedet, funktionerne og formålet bygger på sociale kontrakter. Men i biblioteket bliver det sociale ofte et problem?

51 helvede er de andre +På biblioteket er de andre! +De er ukendte og foran mig i køen! +De har lånt de bøger jeg vil låne! +De slider bøgerne og hælder kaffe i dem.

52 Biblioteket? Biblioteket er i sin grund- og distributionsform et system som forsøger at regulere det sociale ud fra idéen om det sociale, som noget farligt eller negativt for systemet! Bruger vs misbruger!

53 Problemet med den virkelige verden

54 Med de nye digitale sociale teknologier er der ikke de samme begræsninger som i den analoge verden alt kan deles, kopieres, distribueres, blandes indhold kan adskilles fra form Everything is miscellaneous Jo flere der bruger systemet jo bedre bliver det

55

56

57 Forstå Teknologi og kultur

58 social teknologi? +Fatisk kommunikation +holde forbindelsen +udtrykke/bekræfte relationer

59 social teknologi? +At holde kommunikationen igang! +holde forbindelse +udtrykke/bekræfte relationer +konstant

60 social teknologi? +At holde kommunikationen igang! +holde forbindelse +udtrykke/bekræfte relationer +konstant + pinge

61 Sociale teknologier ligner de sociale dynamikker de sætter igang (og omvendt) sociale netværk skaber teknologiske netværk (og omvendt) Teknologi og kultur påvirker hindanden i en hidtil uhørt hast!

62 social teknologisk kultur design

63

64 Tænk forbi teknologien

65 Guns don't kill people, people do. Both guns and people kill; guns make it easier.

66 Sociale teknologier gør ikke mennesker sociale. Det gør mennesker!

67 By Thom Shannon Sociale teknologier gør ikke organisationer sociale. Det gør mennesker!

68 Men både mennesker og teknologier kan gøre det lettere... By Thom Shannon

69 Tendenserne kommer fra historien ikke fra fremtiden

70

71

72 1984

73 2004

74 Affekt bevægelse kropslig kulturel

75 Affekt = involvering, påvirkning, udtryk Fra effektive - affektive bruger Kritisk deltagende, medskabende og social Social teknologier giver os mulighed for at handle, involvere os i verden omkring os ofte symbolsk - men også direkte.

76 social design typologi Sociale design adressere i særlig grad: Attachment Augmentation Awarness Articulation Action

77 social design typologi Augmentation sociale teknologier forlænger, udvider, vores sociale adfærd og mulighedsrum.

78 social design typologi Attachment Sociale teknologier kommer tættere på os, bringer os tættere sammen, og tættere på verden.

79 social design typologi Awarness social design bliver en måde at være i verden på

80 social design typologi Articulation Sociale design giver os mulighed for at kommunikere mere og på nye måder. Det giver nye kulturelle artikulationer.

81 social design typologi Action giver os mulighed for at handle socialt. enten for os selv eller som gruppe, som en smart mobs

82 Det uniforme værktøj bliver til et socialt værktøj/medie

83 Produktionsapparatet er vores!

84 Teknologi trænger ind hverdagen

85 understøtter nye radikaliserede behov

86 nye situationer opstår gennem teknologien desigent bliver noget vi gør mærkelige og uforudsete ting med 86

87 Leger med hverdagen - skaber nye sociale arkiver 87

88 Vi designer også sammenbruddet som noget socialt

89 det sociale forvrænger og remixer kulturen

90 Teknologierne bliver selv sociale objekter medie for og værktøj i en kultur (form) (kamp)

91 Teknologien bliver en måde at være i verden på 91

92 KEND DYNAMIKKERNE

93 Jvf. Adrian Chan Vi ender ofte med at blive engageret i noget andet end det vi troede da vi startede med en social teknologi Interaktion med sociale teknologier er ikke diskrete og afsluttede, men fortløbne og episodiske. Kommunikation/interaktion med andre er reglen - ikke undtagelsen.

94 Social teknologier er i konstant udvikling. brugernes aktion ender ikke med et mål, men med response fra andre. Brugeres handlinger pårvirker andre brugeres handlinger - kommunikativ såvel som performativ. Sociale teknologier er både medie og distributions form - hurtigt at få og miste opmærksomhed.

95 Interaktion med andre er medieret og derfor, sociale medier kræver nye koder og ny adfærd. Teknologier har en relation til eller er et supplement til rigtige kulturelle fænomener og praksis. Online dating erstatter ikke offline dating. Sociale teknologier er med til at understøtte og udvide det lokale og det nære.

96 Sociale teknologier fungerer i en acceptable fejltilstand. Godt nok er perfekt!

97 Brugerne?

98 Et nyt brugerbegreb, tak!

99 Et nyt brugerbegreb, tak!

100 dkfjlj MEDSKABERE

101 SELVSKABERE ilounge.com

102 ipods dirty secret 2004 MODBRUGER!

103 Eksemplerne

104 De sociale teknologier der virker bedste, er bygget omkring et stærkt socialt objekt!

105 Bogmærket

106 T-shirten

107 alverdens viden

108 Musik

109 Politik 109

110 Kommunikation

111 og altså... katte

112 Hvad er jeres sociale objekt?

113 VÆR KRITISK

114 SOCIAL COMPUTING? Forstå social praksis/handlen og dennes relation til brugen af teknologi Social handlen er embedded Det sociale opstår ikke bare som noget materielt, men som noget socialt, kultur og historisk Social handlen er rooted i hverdagen

115 SOCIAL COMPUTING Social handlen er ofte kaotisk og kan derfor ikke planlægges.... men social handlen er også organiseret i sin udvikling Social handlen ordner sig gennem praksis - eks. Wikipedia teknologi forandrer social handlen

116 social software, kræver social hardware som kræver adgang til netværk som kræver udstyr... som kræver strøm... som kræver penge... som kræver... Social software er design af infrastruktur og distrubution. Husk på hvor meget social hardware der er i sociale software.

117

118 Teknologi er ikke en Black box men et Material fabric of everyday life. Teknologi kan styrkes, åbnes, ændres og nedbrydes Software især eks. af hackere. Teknologi udvides gennem personlige og kollektive approprieringer via brugskulturer som opstår omkring teknologien.

119 Design er noget vi skaber gennem vores brug, teknologier "bliver til" gennem kulturelle konstruktioner. vi ændrer teknologien og den ændrer os. Kan dette blive en del af designprocessen?

120 BRUGERE BRUGER DESIGN BRUGERE DESIGNER BRUG BRUG DESIGNER BRUGERE DESIGN BRUGER BRUGERE

121 DYI hacks

122 LIFEHACKS

123 Social software beror (i nogen grad) på at teknologien ikke er black boxed men åben. Brugere ændrer eller bidrager til den via open source, api, scripting etc. Kan koble forskellige software sammen - Mashups Communities gør det muligt at samarbejde omkring skabelsen af noget nyt og derved Denne åbenhed skaber mangfoldighed.

124 Eksempel

125 Wordpress Drevet af både personlige og kollektive behov og abstraktioner. Mange forskellige communities udvikler kerne software, plugins, themes, fejlretter etc. etc. umuligt at kontrollere og forudsige den endelige udvikling af produktet. ikke et produkt, men en proces Har udkonkurreret f.eks. Typepad.

126 Hvad er med-skabelse? Indgreb, bidrag eller ornamentering? Nye roller mellem designer og brugere? Designere leverer en platform for medskabelse Hvad er motiverne?

127 ? Hver gang jeg linker til en side bidrager jeg til Google! Er jeg med til at skabe Google? What s in it for us?

128 SKIN CREATION I stigende grad indtager/indlejre/simulere produkter et co-creative skin i vareliggørelse af produkt Eks. customisering af sko

129

130 eks. Eks. Mobile Mobilen teknologi påvirker og påvirkes af kulturen (suuuper) korte produktlivscykluser - time to market Hurtige iterationer som optager kulturelle fænomener og designer dem ind i produktet kultur = økonomi - skaber

131 teknologi bliver til gennem en proces sociale og kulturelle manifestation der er opstået økomomi i oplevelse og deltagelse. Sen-kapitalistisk vilkår? eller har det altid været sådan?

132 SHAFT 2.0

133 Crowdsourcing = Blaxploitation?

134 Spørgsmål vedr. social software hvordan definere vi brugerens rolle som medskaber? hvor går grænsen mellem bruger, medskaber og designer?

135 Don t do loser-driven innovation

136 TAK! Martin Sønderlev Christensen nowuseit.com/blog

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE De storbyrejsendes platforme Delanalyse 2 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE STORBYREJSENDE

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

SOCIAL TRAVEL. Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014

SOCIAL TRAVEL. Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014 SOCIAL TRAVEL Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014 VEJLEDER: ISABEL FROES IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN 2014 1 SOCIAL TRAVEL

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7 Indhold Indledning... 1 Læringsteori på to niveauer 1 Fremgangsmåde 2 Refleksion-i-handling... 2 At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5 italk og at-vide-i-handling... 5 At designe teknologi

Læs mere

DESIGN TIL SECOND SCREENS

DESIGN TIL SECOND SCREENS DESIGN TIL SECOND SCREENS At engagere tweens til aktiv deltagelse gennem brug af interaktive virkemidler Speciale Bo Bille Informationsvidenskab Aarhus Universitet Vejledning ved Ole Sejer Iversen Design

Læs mere

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Johannes Rasmussen Kongens Lyngby 2009 Bachelorprojekt Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling

Læs mere

Sociale medier i retrospekt

Sociale medier i retrospekt Sociale medier i retrospekt Af Henrik Rasch Sørensen Aalborg Universitet Introduktionen Både inden- og udenfor forskningsverdenen lader der til at være konsensus omkring et kommunikationsmæssigt paradigmeskift

Læs mere

co-creation inspiration til en arbejdsmetode

co-creation inspiration til en arbejdsmetode blogging barrierespil prioriterings mapping co-creation inspiration til en arbejdsmetode Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 KOMMUNIKATION UDEN GRÆNSER... 3 1.2 PROBLEMFELT... 4 1.3 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 2.1 ABDUKTIV VIDENSKAB...

Læs mere

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

1 2 Abstract This study examines which affect Google s algorithms has on its users, society and the world, and which kind of political character Google has. We find it interesting that Google has that

Læs mere

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21 Abstract The present thesis seeks to shed light on the motivational basis of musicians in their work with, and distribution of, music. This is done with a normative theoretical basis in The Hacker Ethic

Læs mere

Biblioteket, det er der en app til!

Biblioteket, det er der en app til! Det Informationsvidenskabelige Akademi Biblioteket, det er der en app til! Heuristisk evaluering af Silkeborg bibliotekernes app 25-05-2011 Bacheloropgave forår 2011 Vejleder: Haakon Lund Ordtælling:12133

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2012. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2012. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2012 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Læringsmål for kurset Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: navngive og definere

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning)

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Print Form Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksaminator: Janus Holst Aaen Afleveringsdato: 19.12.11 Datalogi modul: Digitale repræsentationer, intern bestået/ikke

Læs mere

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice KUBIS KUBIS Videncenter for Videnskabelig Kommunikation 4. juni 2009 Sagsnr. 2008-006349 Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Videncenter

Læs mere