Banenorm BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN2-15-2. Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Klaus Bergman Godkendt Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer Banenorm BN2-15-2

2 Udgivet Side 2 af 31 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. IKRAFTTRÆDEN 5 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 5 4. REFERENCER 5 5. DEFINITIONER 7 6. DESKRIPTORER 7 7. ANVENDELSESOMRÅDE 7 8. DISPENSATION 8 9. HISTORIK SPORSKIFTERS OG SPORSKÆRINGERS BELIGGENHED OVERORDNEDE KRAV TIL SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGERS OPBYGNING OG BESTANDDELE Generelt Krav ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer af eksisterende sporskiftetyper Hovedkonstruktion Delkonstruktioner KONTROL OG DOKUMENTATION VED LEVERING OG MODTAGELSE Dokumentation ved sporskifteleverance 15 BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

3 Udgivet Side 3 af Kontrol af sporskifteleverance KRAV TIL ETABLERING AF SPORSKIFTE Kontrolmåling Byggetolerancer Tungeparti Mellemparti Krydsningsparti Øvrige bestanddele KRAV VED DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Generelt Kontrolmåling og vedligeholdelsestolerancer Vedligeholdelseskrav til Tungeparti Vedligeholdelseskrav til mellemparti Vedligeholdelseskrav til krydsningsparti Vedligeholdelseskrav til befæstelser Vedligeholdelseskrav til samlinger Vedligeholdelseskrav til sveller Vedligeholdelseskrav til ballast Vedligeholdelseskrav til afvanding 31 BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

4 Udgivet Side 4 af INDLEDNING Denne banenorm indeholder regler på BN2-niveau gældende for sporskifter og sporskæringer med henblik på projektering (herunder anvendelseskriterier), etablering samt vurdering af tilstand og vedligeholdelse, udover de sikkerhedsmæssige krav anført i [BN1-14 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer] Banenormen fastsætter også geometriske krav til genbrugssporskifter. På baggrund af hastighedsintervaller fastsætter banenormen differentierede krav til beliggenhed og geometri til de enkelte dele i sporskifter og sporskæringer.. Benævnelsen sporskifter benyttet efterfølgende i nærværende banenorm dækker både sporskifter og sporskæringer med mindre andet er nævnt i teksten. Denne banenorm omfatter følgende områder og dele af sporskifter: Sveller. Befæstelser. Forende, bagende, tunge-, mellem- og krydsningsparti. Skinnestød. Alle dele hvor der forekommer hjul-/skinnekontakt. Grænsefladen til fagområde sikring er udfræsning i tungefod for placering af huller for træk-, kontrol- og låsestænger, der ikke er omfattet af nærværende banenorm. De nævnte huller med bøsninger er omfattet af denne banenorm. Banenormen er udarbejdet i henhold til (Banenorm BN2-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer), hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er definerede. Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banedanmark Amerika Plads 15 Drift, Trafiksikkerhed 2100 København Ø Jernbanegade 2A, 7000 Fredericia Tlf.: BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

5 Udgivet Side 5 af IKRAFTTRÆDEN Banenormen træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver nedennævnte regler (se dog afsnit 3 Overgangsbestemmelser): Sporregler af 1987 afsnit , , samt tillæg 6F sporskiftekort. Sporregler af 1987 afsnit Sporregler af 1987 afsnit og Sporregler af 1987 afsnit Sporregler af 1987 afsnit Sporregler af (stk 1 og 2), regler/tekst der vedrører sporskiftetømmer. Teknisk Meddelelse Spor nr. 05/ Udveksling af sideskinne i sporskifter. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Vurderinger og registreringer på BN2-niveau af sporskifter, gennemført før banenormens ikrafttræden, foretaget i forbindelse med bl.a. vedligeholdelseseftersyn er gyldige indtil næste eftersyn er foretaget i henhold til [BN1-14 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer]. Eksisterende sporskifter med skinneprofil DSB37 er tilladte i deres levetid, men ved deres sporskiftefornyelse skal benyttes sporskifter med skinneprofil DSB45 eller UIC REFERENCER Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nr. [nr.]. Betydningen af nummeret findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

6 Udgivet Side 6 af 31 Kommende normer er angivet i (rund)-parentes. Referencer til kommende normer er først gyldige, når pågældende norm er trådt i kraft. Med mindre andet er nævnt er referencer normative på BN1- eller BN2-niveau afhængig af den sammenhæng de optræder i; i.e. at for BN1-referencer med BN2-afsnit er disse afsnit også i forhold til nærværende banenorm at regne som BN2-regler. [1] Banenorm BN1-14 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer, Banedanmark. [2] Banenorm BN1-38 Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer, Banedanmark. [3] BN1-107 Skinner, eftersyn og tilstand, Banedanmark. [4] Sporregler 1987 afsnit 2 Sporets tracé, Banedanmark. [5] Arbejdsanvisning for skæring og boring af skinner, september 1991, DSB Banetjenesten. (Banenorm BN1-61 Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor, Banedanmark). [6] EN 13232, del 1-7 Railway applications Track Switches and crossings, CEN. [7] EN 13232, del 9 (Normativ på BN2-niveau med undtagelse af afsnit 5.3.2, , 7.4 og der er afsnit på BN1-niveau) Railway applications Track Switches and crossings, CEN. [8] UIC 866 Manganese crossings, UIC (EN 13232, del 10 Railway applications Track Switches and crossings, CEN). [9] EN 13230, del 1, 2 og 4 Railway applications- Track Concrete sleepers and bearers, CEN. [10] EN Railway applications- Track Wood sleepers and bearers, CEN. [11] Banenorm BN2-4 Skærvelaget, vedligeholdelse og fornyelse, Banedanmark. [12] Banenorm BN1-154 Sporafstande og frispormærker, Banedanmark. [13] Banenorm BN1-11 Afvanding af sporarealer, Banedanmark. [14] Banenorm BN1-6 Tværprofiler for ballasteret spor, Banedanmark. [15] Banenorm BN Krav om dokumentation, Banedanmark. [16] TIB: Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger, Banedanmark. Henvisninger til normaltegning blad nr. refererer til Banedanmarks sportekniske normaltegningssystem. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

7 Udgivet Side 7 af DEFINITIONER Der henvises til afsnit 5 og figurerne fra til i [BN1-14 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer]. 6. DESKRIPTORER Eftersyn Projektering Stød Etablering Sikkerhedseftersyn Tilstand Kontrolmål Spor Tilstandskrav Krydsningsparti Sporskifte Vedligeholdelse Mellemparti Sporskæring 7. ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder for alle i drift værende sporskifter og sporskæringer under Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter. Der anvendes i banenormen følgende kvalitetsklasser for sporene i henhold til [2]: Kvalitetsklasse Sportype Hastighed (km/h) A1 Hoved- og togvejsspor 200< V 250 A Hoved- og togvejsspor 160 < V 200 B Hoved- og togvejsspor 120 < V 160 C Hoved- og togvejsspor 80 < V 120 D Hoved- og togvejsspor 40 < V 80 E Hoved- og togvejsspor V 40 S Sidespor V 40 BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

8 Udgivet Side 8 af DISPENSATION Dispensation og tilladelse til afvigelse fra vedligeholdelsestolerancerne anført i tabel , tabel og tabel samt dispensation og tilladelse til afvigelse fra reglerne i afsnit 14.2, kan kun gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef efter godkendelse af Trafikstyrelsen for jernbane og færger. Dispensationer og tilladelse til afvigelse fra øvrige gældende BN2-krav i nærværende banenorm gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef, og kun såfremt BN1-kravene i [1] er opfyldt. 9. HISTORIK Der er ingen historik, da det er første udgivne udgave. 10. SPORSKIFTERS OG SPORSKÆRINGERS BELIGGENHED Kravene til sporskifters beliggenhed er som til sporet i øvrigt i henhold til [2]. BN2-krav til sporvidde i sporskifter er oplistet i afsnit 13.2 og 14.2 i nærværende banenorm. Optræder der forskellige krav til sporvidde i forskellige banenormer, er de mest restriktive krav gældende. Kravene til beliggenhed gælder for enhver kørevej i sporskiftet. Note 10-1: Afhængig af anvendt målesystem kan der forekomme udslag/værdier på målevognsdiagrammet ved passage af tungespids og krydsningsparti, der ikke afspejler sporskiftets egentlige beliggenhed. Disse værdier kan ikke anvendes til vurdering af sporskiftets beliggenhed. 11. OVERORDNEDE KRAV TIL SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGERS OPBYGNING OG BESTANDDELE 11.1 Generelt I afsnit 11 gives regler og krav på BN2-niveau for konstruktion og projektering af sporskifter, der supplerer BN1-kravene i [1]. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

9 Udgivet Side 9 af Krav ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer af eksisterende sporskiftetyper Generelt Ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer på eksisterende sporskiftetyper gælder følgende krav: Sporvidde gennem hele sporskiftet: 1435 mm ved radier R 190 m. Sporvidde i afvigende spor, se tabel I sporskifter med rilleskinner er der ingen krav om forøget sporvidde i forhold til 1435 mm. Tangerende kørekantsforløb. Maksimal tilladelig indløbsvinkel, som anført i [7]. Hastighed i henhold til [16] eller rangerhastighed. Maksimalt tilladeligt overhøjdeunderskud i henhold til [4]. Maksimal tilladelig variation af overhøjdeunderskud i henhold til [4]. Kurveforhold herunder overhøjde i stam- og afvigende spor i henhold til [4]. Sporskiftets hovedmål skal fastholdes ved ændringer i eksisterende sporskiftetyper. I et enkelt sporskifte medtages tungeparti, mellemparti, krydsningsparti samt befæstelse og særlige sveller i forende og bagende. For særlige konstruktioner skal defineres nøjagtig hvad konstruktionen omfatter. Sporafstande i henhold til [12]. Forsatte sporskifter må ikke anvendes. Krydsningssporskifter og sporskæringer må kun anvendes til kvalitetsklasse S. Note I de tilfælde, hvor der er behov for et krydsningssporskifte eller en sporskæring til kvalitetsklasse E, D eller C henholdsvis behov for et forsat sporskifte til kvalitetsklasse S, E, D eller C, skal der søges dispensation i henhold til afsnit 8. Hastighedsangivelser på relevant sporteknisk normaltegning blad nr. xxxx er gældende. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

10 Udgivet Side 10 af 31 Radius (R) i afvigende spor [m] 175 R < R < 175 R < 150 Sporvidde i afvigende spor [mm] Tabel Sporvidde i afvigende spor Krumme sporskifter Det er kun tilladt at krumme enkle sporskifter, og under følgende forudsætninger: I sporskifter, hvor nominel radius i afvigende spor med R 1000 m, skal delene i tungepartiet og krydsningspartiet altid krummes på fabrik uanset størrelse af krumningsradius. Note : Dvs. sporskifter med hældningsforhold 1:19 og 1:26,5 altid skal krummes på fabrik, dog ikke mellemskinner. Sporskifter, hvor radius i stamsporet er R 4000 m, skal krummes på fabrik. Note : Det anbefales, at halve tungepartier, krydsninger og tvangskinner krummes på fabrik, hvis det er økonomisk og praktisk muligt. Sporskifter må ikke I-krummes, så radius i afvigende spor derved bliver mindre end 190 m. Ved I-krumning af sporskifter på firma- og havnespor med nominel radius R 190m kræves dispensation søgt i henhold til afsnit 8. Ved krumning af sporskifter ændres længden af de enkelte skinnestrenge i tunge-, mellem- og krydsningsparti. Den samlede længdeændring skal dog indarbejdes alene i længden af mellemskinnerne. Sporskifte DSB45 R215-1:5,45-Sym må ikke krummes Note : Sporskifter hvor afvigende spors kurveforløb er ført ret gennem krydsningen og hvor det afvigende spor har kurvet forløb delvist gennem krydsningen kan U-krummes. I hvert enkelt tilfælde skal en vurdering af linieføringen gennem sporskiftet samt før og efter sporskiftet godtgøre hvilken sporskiftetype, der er optimal i den givne situation. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

11 Udgivet Side 11 af Hovedkonstruktion Ved hovedkonstruktion forstås her sporskifters og sporskæringers konstruktion set som en enhed indbygget i et sporanlæg. I dette afsnit opstilles dimensionerende krav i forbindelse med nye typer og ved nyanlæg samt fornyelse som skal opfyldes. Der gælder følgende krav til sporskiftets hovedkonstruktion: Sporskifter skal dimensioneres generelt for hastighed < 250 km/h samt aksellast 22.5 tons henholdsvis for hastighed = 250 km/h og aksellast = 18,0 tons. Hastighed i henhold til hastigheder i [16] eller rangerhastigheder. Minimum radius i afvigende spor = 190 m, dog i rilleskinnesporskifter = 150 m. Ved nyanlæg i hoved- og togvejspor med hastigheder V > 120 km/h og fast krydsning skal afvigende spor have nominel radius R 300 m. Note : Dette af hensyn til længden af det føringsløse stykke i krydsningen. Sporskæringer med faste krydsninger skal have hældninger mellem 1:4,44 og 1:9. Ved nyanlæg og fornyelse skal anvendes sporskifter med betonsveller med undtagelser som angivet: o Der henvises til regler anført på normaltegning blad nr o Banedanmarks normansvarlige sektionschef skal give tilladelse til anvendelse af andre overbygningstyper jf afsnit 8. Ved udveksling af et helt sporskifte skal det nye sporskifte, i alle kvalitetsklasser undtagen kvalitetsklasse S, være med betonsveller med undtagelser som angivet: o Der henvises til regler anført på normaltegning blad nr o Banedanmarks normansvarlige sektionschef skal give tilladelse til anvendelse af andre overbygningstyper jf afsnit 8. Ens svelletype gennem hele sporskiftet, dog undtaget drevsveller eller trugsveller. En nominel svelleafstand 600 mm i stamsporet gennem hele sporskiftet. Ved trugsveller er det dog en befæstelsesafstand svarende til 600 mm. Geometrisk princip for svelleudlægning, så samme svellesæt anvendes ved krummet, højre og venstre sporskifte. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

12 Udgivet Side 12 af 31 Note : Det nævnte geometriske princip er: Den enkelte svelle er vinkelret på vinkelhalveringslinien mellem stamsporet og den til enhver tid værende tangent til radius. Ens overbygningstype gennem hele sporskiftet. Enten lodret stående skinne eller skinnehældning 1:40 gennem hele sporskiftet. Overensstemmelse med drev og aflåsningssystem. Sporskifter skal være helsvejste. Isolerklæbestød sidestilles i denne forbindelse med et svejst stød Delkonstruktioner Ved delkonstruktioner forstås her de elementer, som sporskifter og sporskæringer er sammensat af: tungeparti, mellemparti og krydsningsparti. I dette afsnit opstilles dimensionerende krav i forbindelse med nye typer, nyanlæg og fornyelse, der udbygger kravene i afsnit Tungeparti Et helt eller halvt tungeparti skal projekteres, fremstilles og dokumenteres i henhold til [6] og [7] med følgende supplerende bestemmelser: Kravene gælder for tungepartier i alle typer af sporskifter. Ved nyanlæg skal anvendes fjedrende tunger. Anvendelse af anden type af tungeparti må kun ske efter tilladelse fra Banedanmarks normansvarlige sektionschef. Ingen stød i den fritliggende del af tunge. Befæstelsen skal være med elastisk fastholdelse af sideskinne. Der må anvendes anordninger for smøringsfri funktion af tungeparti og krydsning med bevægelig hjertespids. Der skal anvendes UIC60-skinneprofil og Zu1-60 tungeprofil, andre profiler efter tilladelse fra Banedanmarks tekniske systemansvarlige. Der skal anvendes skinner i stål 900A. Andre kvaliteter må kun anvendes efter tilladelse fra Banedanmarks normansvarlige sektionschef. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

13 Udgivet Side 13 af 31 Maksimal åbning ved tungespids i fraliggende stilling skal fastsættes og godkendes af Banedanmarks normansvarlige sektionschef. Krav til tungespændet er, at det ikke må overstige 600 N i hverken tilliggende, fraliggende eller stillinger her i mellem. Grænsefladen for sporteknisk projektering af et tungeparti er udfræsning i tungefod (for placering af huller for træk-, kontrol- og låsestænger). De nævnte huller med bøsninger er omfattet af denne banenorm. Ved udveksling i eksisterende sporskifte skal tungepartiet fremstilles og dokumenteres i henhold til [7] Mellemparti For mellempartiet gælder generelle krav defineret i afsnit 10 og Ved krumme sporskifter skal længdeændringer af skinnestrenge indarbejdes i længden på mellemskinnerne Krydsningsparti Et krydsningspartis jerndele krydsning og tvangsskinner - skal projekteres, fremstilles og dokumenteres i henhold til [7] og [8] med følgende bestemmelser: Der skal ved nyanlæg og fornyelse anvendes en af følgende typer faste krydsninger: Manganstålkrydsninger med svejsbare ben. Hærdet skinnekrydsning. Hjerteblokkrydsning. Hjertestykblokkrydsning. Manganstålkrydsninger skal leveres iht. [8]. Der skal anvendes adskilt fjedrende befæstelse. Ved udvekslinger skal der så vidt muligt anvendes manganstålkrydsninger med svejsbare ben. Det tillades dog at anvende typer svarende til den type, som skal udveksles I langskinnespor skal anvendes svejste eller klæbede stød. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

14 Udgivet Side 14 af 31 Visuel og ikke destruktiv kontrol skal dokumenteres. Krydsninger skal leveres med vejrbestandig mærkning, der viser hældningsforhold, skinneprofiltype og stamsporets eventuelle gennemgående radius i skinnekrydsningen. Hårdhed af krydsninger skal følge normaltegning blad nr Hærdezoner. Ved nyanlæg og fornyelse skal anvendes tvangskinneprofil UIC33 på tvangsskinnestol og med fjedrende befæstelse af sideskinnen. Ved nyanlæg og fornyelse skal anvendes elastisk befæstelse af sideskinne i tvangskinne. Grænseflade til omstillings- og kontrolanordninger skal fastsættes for krydsning med bevægelig hjertespids og godkendes af Banedanmarks normansvarlige sektionschef. I krydsningsparti med bevægelige dele skal der anvendes bevægelig hjertespids og en minimums sporrille på 60 mm Befæstelser Befæstelser skal projekteres, fremstilles og dokumenteres, så de lever op til normaltegning blad nr For BN1-projekteringskrav til befæstelser henvises til afsnit i [1]. Note : Følgende overbygningstyper, som anvendes på Banedanmarks spor, kan installeres i sporskifter umiddelbart uden nærmere godkendelse: - UIC60 Cfb, normaltegning blad nr UIC60 Cf-zlm, normaltegning blad nr UIC60 Cf-lm, normaltegning blad nr Samlinger For overordnede krav til samlinger i sporskifter henvises der generelt til UIC-bestemmelser samt Banedanmarks tekniske betingelser. Note : Banedanmarks tekniske systemansvarlige kan anvise specifikke UIC-bestemmelser og tekniske betingelser. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

15 Udgivet Side 15 af Sveller For overordnede krav til sveller i sporskifter henvises generelt til [9] for betonsveller, og til [10] for træsveller. Note Banedanmarks sporskiftesvelle type SP90 i beton opfylder [9], og den kan anvendes umiddelbart. 12. KONTROL OG DOKUMENTATION VED LEVERING OG MODTAGELSE 12.1 Dokumentation ved sporskifteleverance Følgende dokumenter/oplysninger, som kan dreje sig om dokumentation i forbindelse med leverance af jerndelene eller dokumentation i forbindelse med leverance af et bygget sporskifte, skal forefindes ved aflevering af sporskifte til Banedanmark: Samlingstegninger dvs. alle relevante oversigtstegninger. Stykliste. Dokumentation af anvendte materialer inklusiv varmebehandling. Afsætningsdiagram. Dokumentation for overholdelse af sikkerhedsmæssige dimensioner. Anvisning af typer af stød. Placering af anti-forskydningsanordning (tappe o.a.). Svelletype. Overbygningstype. Krydsningstype. Placering af huller for træk- og kontrolstænger. Kontrolskemaer for hoveddele. Sporskiftekort såfremt sporskiftet har været prøvesamlet på fabrik. Særlige vedligeholdelsesanvisninger og uddannelsesplan. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

16 Udgivet Side 16 af 31 Dokumentation skal overholde krav i [15]. En del af den oplistede dokumentation hører til den normale typedokumentation, der i givet fald kan henvises til Kontrol af sporskifteleverance Der skal være 3 kontrolaktiviteter i forbindelse med sporskifteleverance: kontrol af enkeltdele (afsnit ), modtagekontrol af færdigbygget sporskifte på bedding (afsnit ) og kontrol af sporskifte indlagt i spor (afsnit ) Kontrol af enkeltdele Kontrol af enkeltdele skal ske i henhold til normaltegninger, tekniske betingelser, CEN-normer og UICrekommendationer. Note : Banedanmarks teknisk systemansvarlige kan anvise specifikke normaltegninger, CEN-normer, UIC-bestemmelser og tekniske betingelser Kontrol af færdigbygget sporskifte, foretaget på byggebedding. Følgende skal kontrolleres Højde og sidebeliggenhed med reference til afsætningen for sporskiftets bygning. Skinnestød, lasket, klæbet eller svejst jf [6] og [7]. Afstand tungestød til teoretisk hjertespids. Sporvidder, ledevidder og sporriller, der angives på sporskiftekort, se under afsnittet kontrolmåling. Tilslutning ved tungespids. Funktionsmæssige dimensioner (jf afsnit 11.2) og sikkerhedsmæssige dimensioner jf [1]. Svelleafstande. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

17 Udgivet Side 17 af 31 Ordinater til sporskiftets ubrudte skinnestreng i stamsporet og den hertil liggende skinne i det afvigende spor. Tilslutning af tungestøtter. Tilslutning til glidestole. Rethed ved tungestød. Ved bygning af krumme sporskifter skal etableres afsætning af pilhøjder per ca. 5 m ud fra en referencelinie Kontrol af sporskifte indlagt i spor Ved et sporskiftes indbygning i spor og dets godkendelse til driftssituationen skal kontrolleres følgende: Sporets relative beliggenhed, jvf. [2]. At sporvidder, ledevidder og sporriller, der anføres på sporskiftekort lever op til kontrolmålingen, afsnit Tilslutning af tungestøtter, se afsnit Tilslutning til glidestole, se afsnit Ballastprofil (jf [14]) og befæstelser, se afsnit Befæstelser, se afsnit KRAV TIL ETABLERING AF SPORSKIFTE 13.1 Kontrolmåling Sikkerhedsmæssig kontrolmåling fremgår af [1]. Kontrolmåling i anlægssituationen er modtagekontrol af færdigbygget sporskifte, foretaget på byggebedding eller indlagt i spor for godkendelse til drift. Kontrolmåling på byggebedding skal foretages i henhold til afsnit Kontrolmål og deres byggetolerancer fremgår af tabel og Herudover gælder for byggebeddingen, at den skal BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

18 Udgivet Side 18 af 31 danne et vandret plan med en højdetolerance for det enkelte punkt i forhold til planen på +5 mm / -5 mm. Resultater fra kontrolmåling på byggebedding skal registreres med angivelse af, at kontrollen gælder på byggebedding. Note 13-1: Ved kontrolmåling af sporskifte på byggebedding skal der foretages kontrol af flere parametre end der fremgår af sædvanlige sporskiftekort. Kontrolmåling af sporskifte indlagt i spor for godkendelse til drift skal foretages i henhold til afsnit , Kontrolmål for byggetolerancer fremgår af tabel og , som dokumenteres opfyldt på sporskiftekort Byggetolerancer Der er defineret krav til byggetolerancer (modtagekontrol) for et nyt sporskifte og for et sporskifte bygget af brugte dele. Byggetolerancerne, der skal overholdes, fremgår af tabel og BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

19 Udgivet xx/xx/xxxx Side 19 af 31 Godkendt xx/xx/xxxx Beskrivelse af alment gældende kontrolmål i alle typer af sporskifter Betegnelse af kontrolmål Nyt sporskifte Byggetolerancer [mm] Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse D, C, B, A og A1 Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse S og E Afstand tungespids til teoretisk hjertespids iht. konstruktionstegning Vinkelrethed ved tungestød Tilslutning tungespids til sideskinne Tilslutning over anlægsfladen mellem sideskinne og tunge Tilslutning tungestøtter, maksimal åbning +5 / / / / / / -5 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 Tilslutning glidestole 1,0 2,0 3,0 Svelleafstande, betonsveller +3 / -3 akkumuleret +3 / -3 akkumuleret +3 / -3 akkumuleret +5 / / / -5 Svelleafstande, træsveller +10 / / / -50 Ordinater, afstande vinkelret fra kørekant sideskinne til bagkant tunge/mellemskinne Sporvidde målt umiddelbart op til tungespids +1 / / / -3 a +1 / / /- 2 Mindste afstand mellem fraliggende tunges bagkant og tilhørende sideskinnes kørekant afvigende spor: i og i BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

20 Udgivet xx/xx/xxxx Side 20 af 31 Godkendt xx/xx/xxxx Beskrivelse af alment gældende kontrolmål i alle typer af sporskifter Betegnelse af kontrolmål Nyt sporskifte Byggetolerancer [mm] Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse D, C, B, A og A1 Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse S og E Største afstand mellem fraliggende tunges bagkant og modstående tunges kørekant Sporvidden målt i midte af tungeparti midt mellem tungestød og stød op til mellemparti Sporvidden ved tungens første befæstelse Sporvidden ved mellempartiets midte Sporvidden målt 200 mm bag den faktiske hjertespids afvigende spor: p og p 1 afvigende spor: y og y 1 afvigende spor: b og b 1 afvigende spor: c og c 1 afvigende spor: d og d / / / / / / / / / / / /- 2 Afstanden fra tvangskinnens ledekant til kørekanten på hjertespidsen målt før hjertespidsens tilspidsning afvigende spor: +2 / 0 +3 / 0 +3 /- 2 (e) 1 og (e 1 ) 1 Sporrillens bredde i tvangskinnen afvigende spor: h og h 1 +1 / / / -1 Note: 1) Målene (e) og (e 1 ) er anført i parentes idet der for flere sporskiftetyper gælder at hjertespidsens tilspidsning begynder mere end 50 mm fra hjertespidsen. Ved bygning af sporskifter skal ledemålet måles på hjertespidsens kørekant før hjertespidsens tilspidsning. Tabel Byggetolerancer i alle typer sporskifter BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

21 Udgivet xx/xx/xxxx Side 21 af 31 Godkendt xx/xx/xxxx Beskrivelse af yderligere kontrolmål gældende i: Betegnelse kontrolmål af Byggetolerancer [mm] Hele og halve krydsningssporskifter, sporskæringer, forsatte sporskifter samt sporskifter med bevægelig hjertespids Nyt sporskifte Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse D, C, B, A og A1 Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse S og E Forsat sporskifte. Sporvidden målt 200 mm bag den faktiske hjertespids af den særlige krydsning B d 2 +1 / / / - 2 Forsat sporskifte. Afstanden fra tvangskinnens ledekant til kørekanten på hjertespidsen af den særlige krydsning B Forsat sporskifte Sporrillens bredde i tvangskinnen Krydsningssporskifter og sporskæringer Sporvidden i dobbeltkrydsninger målt 200 mm fra hjertespidsen Krydsningssporskifter og sporskæringer Sporrillens bredde ved tvangskinne Sporskifter med bevægelig hjertespids Sporvidden målt 200 mm bag den faktiske hjertespids Sporskifter med bevægelig hjertespids Mindste sporrille ved hjertespids (e 2 ) 1 +2 / 0 +3 / 0 +3 /-2 Afvigende spor: h 2 +1 / / / -1 afvigende spor: k og k 1 +1 / /-1 +6 / -2 r r 1 afvigende spor: l og l 1 m m 1 +1 / / -1 +/ / / / Note: 1) Målet (e 2 ) er anført i parentes idet der for flere sporskiftetyper gælder at hjertespidsens tilspidsning begynder mere end 50 mm fra hjertespidsen. Ved bygning af sporskifter skal ledemålet måles på hjertespidsens kørekant før hjertespidsens tilspidsning. Hvilket vil sige mere end 50 mm fra hjertespidsen Tabel Yderligere byggetolerancer i sporskæringer samt i særlige sporskifter BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Læs mere

Banenorm BN1-66-2. Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor

Banenorm BN1-66-2. Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor Udgivet 01.07.2013 Overordnet ansvar: SPK Godkendt 24.03.2013 Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Antal sider i alt: 47 Banenorm BN1-66-2 Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb

Læs mere

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013)

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013) BN1-38-5a Godkendt til intern høring Udgivet: xx.xx.20xx Overordnet ansvar: f/spk jbnc Jacob Bech Nicolaisen 12.07.13 Godkendt: yy.yy.20yy Ansvar for indhold: bnie Bo Nielsen 12.07.13 13-00109 Ansvar for

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Udgivet 01.11.2007 Overordnet ansvar: Palle Reenberg Ansvar for indhold: Tom Rasmussen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Banenorm, BN2-1-1 Udgivet 01.11.2007

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Akaciehaven 2, Fensmark 10. juni 2015 H-15-01490-0115 370-8738 Jesper Elin Som sælger eller køber

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil.

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. En Mercedes-Benz serviceaftale giver dig tryghed som bilejer, for du ved, hvad din service kommer til at koste i hele aftaleperioden.

Læs mere

MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Nyt fra klubben # Side 9 vognen. # Kosørebanen # Aktivitetslisten # Rygter fra et remiseområde # Køreplanen

MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Nyt fra klubben # Side 9 vognen. # Kosørebanen # Aktivitetslisten # Rygter fra et remiseområde # Køreplanen MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Nyt fra klubben # Side 9 vognen. # Kosørebanen # Aktivitetslisten # Rygter fra et remiseområde # Køreplanen P 909 med særtog i Slagelse 1961. Nr. 38. Marts 2011. Medlemsblad

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

BN1-74-1b. Endeligt. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel 08.02.2005

BN1-74-1b. Endeligt. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel 08.02.2005 BN1-74-1b Overordnet ansvar: PARE Ansvar for indhold: Godkendt xx/xx/xx Ansvar for fremstilling: SAN JHA, JMF, PLY, JBN, JBH,JHM, JPR, HRC, BJM, MP, OBU, PLD, BW Endeligt 08.02.2005 Udstedelse af overensstemmelseserklæring

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 39 B, 4. mf. Th. 22 Københvan N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 Københvan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere