Banenorm BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN2-15-2. Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Klaus Bergman Godkendt Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer Banenorm BN2-15-2

2 Udgivet Side 2 af 31 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. IKRAFTTRÆDEN 5 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 5 4. REFERENCER 5 5. DEFINITIONER 7 6. DESKRIPTORER 7 7. ANVENDELSESOMRÅDE 7 8. DISPENSATION 8 9. HISTORIK SPORSKIFTERS OG SPORSKÆRINGERS BELIGGENHED OVERORDNEDE KRAV TIL SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGERS OPBYGNING OG BESTANDDELE Generelt Krav ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer af eksisterende sporskiftetyper Hovedkonstruktion Delkonstruktioner KONTROL OG DOKUMENTATION VED LEVERING OG MODTAGELSE Dokumentation ved sporskifteleverance 15 BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

3 Udgivet Side 3 af Kontrol af sporskifteleverance KRAV TIL ETABLERING AF SPORSKIFTE Kontrolmåling Byggetolerancer Tungeparti Mellemparti Krydsningsparti Øvrige bestanddele KRAV VED DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Generelt Kontrolmåling og vedligeholdelsestolerancer Vedligeholdelseskrav til Tungeparti Vedligeholdelseskrav til mellemparti Vedligeholdelseskrav til krydsningsparti Vedligeholdelseskrav til befæstelser Vedligeholdelseskrav til samlinger Vedligeholdelseskrav til sveller Vedligeholdelseskrav til ballast Vedligeholdelseskrav til afvanding 31 BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

4 Udgivet Side 4 af INDLEDNING Denne banenorm indeholder regler på BN2-niveau gældende for sporskifter og sporskæringer med henblik på projektering (herunder anvendelseskriterier), etablering samt vurdering af tilstand og vedligeholdelse, udover de sikkerhedsmæssige krav anført i [BN1-14 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer] Banenormen fastsætter også geometriske krav til genbrugssporskifter. På baggrund af hastighedsintervaller fastsætter banenormen differentierede krav til beliggenhed og geometri til de enkelte dele i sporskifter og sporskæringer.. Benævnelsen sporskifter benyttet efterfølgende i nærværende banenorm dækker både sporskifter og sporskæringer med mindre andet er nævnt i teksten. Denne banenorm omfatter følgende områder og dele af sporskifter: Sveller. Befæstelser. Forende, bagende, tunge-, mellem- og krydsningsparti. Skinnestød. Alle dele hvor der forekommer hjul-/skinnekontakt. Grænsefladen til fagområde sikring er udfræsning i tungefod for placering af huller for træk-, kontrol- og låsestænger, der ikke er omfattet af nærværende banenorm. De nævnte huller med bøsninger er omfattet af denne banenorm. Banenormen er udarbejdet i henhold til (Banenorm BN2-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer), hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er definerede. Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banedanmark Amerika Plads 15 Drift, Trafiksikkerhed 2100 København Ø Jernbanegade 2A, 7000 Fredericia Tlf.: BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

5 Udgivet Side 5 af IKRAFTTRÆDEN Banenormen træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver nedennævnte regler (se dog afsnit 3 Overgangsbestemmelser): Sporregler af 1987 afsnit , , samt tillæg 6F sporskiftekort. Sporregler af 1987 afsnit Sporregler af 1987 afsnit og Sporregler af 1987 afsnit Sporregler af 1987 afsnit Sporregler af (stk 1 og 2), regler/tekst der vedrører sporskiftetømmer. Teknisk Meddelelse Spor nr. 05/ Udveksling af sideskinne i sporskifter. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Vurderinger og registreringer på BN2-niveau af sporskifter, gennemført før banenormens ikrafttræden, foretaget i forbindelse med bl.a. vedligeholdelseseftersyn er gyldige indtil næste eftersyn er foretaget i henhold til [BN1-14 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer]. Eksisterende sporskifter med skinneprofil DSB37 er tilladte i deres levetid, men ved deres sporskiftefornyelse skal benyttes sporskifter med skinneprofil DSB45 eller UIC REFERENCER Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nr. [nr.]. Betydningen af nummeret findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

6 Udgivet Side 6 af 31 Kommende normer er angivet i (rund)-parentes. Referencer til kommende normer er først gyldige, når pågældende norm er trådt i kraft. Med mindre andet er nævnt er referencer normative på BN1- eller BN2-niveau afhængig af den sammenhæng de optræder i; i.e. at for BN1-referencer med BN2-afsnit er disse afsnit også i forhold til nærværende banenorm at regne som BN2-regler. [1] Banenorm BN1-14 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer, Banedanmark. [2] Banenorm BN1-38 Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer, Banedanmark. [3] BN1-107 Skinner, eftersyn og tilstand, Banedanmark. [4] Sporregler 1987 afsnit 2 Sporets tracé, Banedanmark. [5] Arbejdsanvisning for skæring og boring af skinner, september 1991, DSB Banetjenesten. (Banenorm BN1-61 Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor, Banedanmark). [6] EN 13232, del 1-7 Railway applications Track Switches and crossings, CEN. [7] EN 13232, del 9 (Normativ på BN2-niveau med undtagelse af afsnit 5.3.2, , 7.4 og der er afsnit på BN1-niveau) Railway applications Track Switches and crossings, CEN. [8] UIC 866 Manganese crossings, UIC (EN 13232, del 10 Railway applications Track Switches and crossings, CEN). [9] EN 13230, del 1, 2 og 4 Railway applications- Track Concrete sleepers and bearers, CEN. [10] EN Railway applications- Track Wood sleepers and bearers, CEN. [11] Banenorm BN2-4 Skærvelaget, vedligeholdelse og fornyelse, Banedanmark. [12] Banenorm BN1-154 Sporafstande og frispormærker, Banedanmark. [13] Banenorm BN1-11 Afvanding af sporarealer, Banedanmark. [14] Banenorm BN1-6 Tværprofiler for ballasteret spor, Banedanmark. [15] Banenorm BN Krav om dokumentation, Banedanmark. [16] TIB: Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger, Banedanmark. Henvisninger til normaltegning blad nr. refererer til Banedanmarks sportekniske normaltegningssystem. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

7 Udgivet Side 7 af DEFINITIONER Der henvises til afsnit 5 og figurerne fra til i [BN1-14 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer]. 6. DESKRIPTORER Eftersyn Projektering Stød Etablering Sikkerhedseftersyn Tilstand Kontrolmål Spor Tilstandskrav Krydsningsparti Sporskifte Vedligeholdelse Mellemparti Sporskæring 7. ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder for alle i drift værende sporskifter og sporskæringer under Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter. Der anvendes i banenormen følgende kvalitetsklasser for sporene i henhold til [2]: Kvalitetsklasse Sportype Hastighed (km/h) A1 Hoved- og togvejsspor 200< V 250 A Hoved- og togvejsspor 160 < V 200 B Hoved- og togvejsspor 120 < V 160 C Hoved- og togvejsspor 80 < V 120 D Hoved- og togvejsspor 40 < V 80 E Hoved- og togvejsspor V 40 S Sidespor V 40 BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

8 Udgivet Side 8 af DISPENSATION Dispensation og tilladelse til afvigelse fra vedligeholdelsestolerancerne anført i tabel , tabel og tabel samt dispensation og tilladelse til afvigelse fra reglerne i afsnit 14.2, kan kun gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef efter godkendelse af Trafikstyrelsen for jernbane og færger. Dispensationer og tilladelse til afvigelse fra øvrige gældende BN2-krav i nærværende banenorm gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef, og kun såfremt BN1-kravene i [1] er opfyldt. 9. HISTORIK Der er ingen historik, da det er første udgivne udgave. 10. SPORSKIFTERS OG SPORSKÆRINGERS BELIGGENHED Kravene til sporskifters beliggenhed er som til sporet i øvrigt i henhold til [2]. BN2-krav til sporvidde i sporskifter er oplistet i afsnit 13.2 og 14.2 i nærværende banenorm. Optræder der forskellige krav til sporvidde i forskellige banenormer, er de mest restriktive krav gældende. Kravene til beliggenhed gælder for enhver kørevej i sporskiftet. Note 10-1: Afhængig af anvendt målesystem kan der forekomme udslag/værdier på målevognsdiagrammet ved passage af tungespids og krydsningsparti, der ikke afspejler sporskiftets egentlige beliggenhed. Disse værdier kan ikke anvendes til vurdering af sporskiftets beliggenhed. 11. OVERORDNEDE KRAV TIL SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGERS OPBYGNING OG BESTANDDELE 11.1 Generelt I afsnit 11 gives regler og krav på BN2-niveau for konstruktion og projektering af sporskifter, der supplerer BN1-kravene i [1]. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

9 Udgivet Side 9 af Krav ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer af eksisterende sporskiftetyper Generelt Ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer på eksisterende sporskiftetyper gælder følgende krav: Sporvidde gennem hele sporskiftet: 1435 mm ved radier R 190 m. Sporvidde i afvigende spor, se tabel I sporskifter med rilleskinner er der ingen krav om forøget sporvidde i forhold til 1435 mm. Tangerende kørekantsforløb. Maksimal tilladelig indløbsvinkel, som anført i [7]. Hastighed i henhold til [16] eller rangerhastighed. Maksimalt tilladeligt overhøjdeunderskud i henhold til [4]. Maksimal tilladelig variation af overhøjdeunderskud i henhold til [4]. Kurveforhold herunder overhøjde i stam- og afvigende spor i henhold til [4]. Sporskiftets hovedmål skal fastholdes ved ændringer i eksisterende sporskiftetyper. I et enkelt sporskifte medtages tungeparti, mellemparti, krydsningsparti samt befæstelse og særlige sveller i forende og bagende. For særlige konstruktioner skal defineres nøjagtig hvad konstruktionen omfatter. Sporafstande i henhold til [12]. Forsatte sporskifter må ikke anvendes. Krydsningssporskifter og sporskæringer må kun anvendes til kvalitetsklasse S. Note I de tilfælde, hvor der er behov for et krydsningssporskifte eller en sporskæring til kvalitetsklasse E, D eller C henholdsvis behov for et forsat sporskifte til kvalitetsklasse S, E, D eller C, skal der søges dispensation i henhold til afsnit 8. Hastighedsangivelser på relevant sporteknisk normaltegning blad nr. xxxx er gældende. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

10 Udgivet Side 10 af 31 Radius (R) i afvigende spor [m] 175 R < R < 175 R < 150 Sporvidde i afvigende spor [mm] Tabel Sporvidde i afvigende spor Krumme sporskifter Det er kun tilladt at krumme enkle sporskifter, og under følgende forudsætninger: I sporskifter, hvor nominel radius i afvigende spor med R 1000 m, skal delene i tungepartiet og krydsningspartiet altid krummes på fabrik uanset størrelse af krumningsradius. Note : Dvs. sporskifter med hældningsforhold 1:19 og 1:26,5 altid skal krummes på fabrik, dog ikke mellemskinner. Sporskifter, hvor radius i stamsporet er R 4000 m, skal krummes på fabrik. Note : Det anbefales, at halve tungepartier, krydsninger og tvangskinner krummes på fabrik, hvis det er økonomisk og praktisk muligt. Sporskifter må ikke I-krummes, så radius i afvigende spor derved bliver mindre end 190 m. Ved I-krumning af sporskifter på firma- og havnespor med nominel radius R 190m kræves dispensation søgt i henhold til afsnit 8. Ved krumning af sporskifter ændres længden af de enkelte skinnestrenge i tunge-, mellem- og krydsningsparti. Den samlede længdeændring skal dog indarbejdes alene i længden af mellemskinnerne. Sporskifte DSB45 R215-1:5,45-Sym må ikke krummes Note : Sporskifter hvor afvigende spors kurveforløb er ført ret gennem krydsningen og hvor det afvigende spor har kurvet forløb delvist gennem krydsningen kan U-krummes. I hvert enkelt tilfælde skal en vurdering af linieføringen gennem sporskiftet samt før og efter sporskiftet godtgøre hvilken sporskiftetype, der er optimal i den givne situation. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

11 Udgivet Side 11 af Hovedkonstruktion Ved hovedkonstruktion forstås her sporskifters og sporskæringers konstruktion set som en enhed indbygget i et sporanlæg. I dette afsnit opstilles dimensionerende krav i forbindelse med nye typer og ved nyanlæg samt fornyelse som skal opfyldes. Der gælder følgende krav til sporskiftets hovedkonstruktion: Sporskifter skal dimensioneres generelt for hastighed < 250 km/h samt aksellast 22.5 tons henholdsvis for hastighed = 250 km/h og aksellast = 18,0 tons. Hastighed i henhold til hastigheder i [16] eller rangerhastigheder. Minimum radius i afvigende spor = 190 m, dog i rilleskinnesporskifter = 150 m. Ved nyanlæg i hoved- og togvejspor med hastigheder V > 120 km/h og fast krydsning skal afvigende spor have nominel radius R 300 m. Note : Dette af hensyn til længden af det føringsløse stykke i krydsningen. Sporskæringer med faste krydsninger skal have hældninger mellem 1:4,44 og 1:9. Ved nyanlæg og fornyelse skal anvendes sporskifter med betonsveller med undtagelser som angivet: o Der henvises til regler anført på normaltegning blad nr o Banedanmarks normansvarlige sektionschef skal give tilladelse til anvendelse af andre overbygningstyper jf afsnit 8. Ved udveksling af et helt sporskifte skal det nye sporskifte, i alle kvalitetsklasser undtagen kvalitetsklasse S, være med betonsveller med undtagelser som angivet: o Der henvises til regler anført på normaltegning blad nr o Banedanmarks normansvarlige sektionschef skal give tilladelse til anvendelse af andre overbygningstyper jf afsnit 8. Ens svelletype gennem hele sporskiftet, dog undtaget drevsveller eller trugsveller. En nominel svelleafstand 600 mm i stamsporet gennem hele sporskiftet. Ved trugsveller er det dog en befæstelsesafstand svarende til 600 mm. Geometrisk princip for svelleudlægning, så samme svellesæt anvendes ved krummet, højre og venstre sporskifte. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

12 Udgivet Side 12 af 31 Note : Det nævnte geometriske princip er: Den enkelte svelle er vinkelret på vinkelhalveringslinien mellem stamsporet og den til enhver tid værende tangent til radius. Ens overbygningstype gennem hele sporskiftet. Enten lodret stående skinne eller skinnehældning 1:40 gennem hele sporskiftet. Overensstemmelse med drev og aflåsningssystem. Sporskifter skal være helsvejste. Isolerklæbestød sidestilles i denne forbindelse med et svejst stød Delkonstruktioner Ved delkonstruktioner forstås her de elementer, som sporskifter og sporskæringer er sammensat af: tungeparti, mellemparti og krydsningsparti. I dette afsnit opstilles dimensionerende krav i forbindelse med nye typer, nyanlæg og fornyelse, der udbygger kravene i afsnit Tungeparti Et helt eller halvt tungeparti skal projekteres, fremstilles og dokumenteres i henhold til [6] og [7] med følgende supplerende bestemmelser: Kravene gælder for tungepartier i alle typer af sporskifter. Ved nyanlæg skal anvendes fjedrende tunger. Anvendelse af anden type af tungeparti må kun ske efter tilladelse fra Banedanmarks normansvarlige sektionschef. Ingen stød i den fritliggende del af tunge. Befæstelsen skal være med elastisk fastholdelse af sideskinne. Der må anvendes anordninger for smøringsfri funktion af tungeparti og krydsning med bevægelig hjertespids. Der skal anvendes UIC60-skinneprofil og Zu1-60 tungeprofil, andre profiler efter tilladelse fra Banedanmarks tekniske systemansvarlige. Der skal anvendes skinner i stål 900A. Andre kvaliteter må kun anvendes efter tilladelse fra Banedanmarks normansvarlige sektionschef. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

13 Udgivet Side 13 af 31 Maksimal åbning ved tungespids i fraliggende stilling skal fastsættes og godkendes af Banedanmarks normansvarlige sektionschef. Krav til tungespændet er, at det ikke må overstige 600 N i hverken tilliggende, fraliggende eller stillinger her i mellem. Grænsefladen for sporteknisk projektering af et tungeparti er udfræsning i tungefod (for placering af huller for træk-, kontrol- og låsestænger). De nævnte huller med bøsninger er omfattet af denne banenorm. Ved udveksling i eksisterende sporskifte skal tungepartiet fremstilles og dokumenteres i henhold til [7] Mellemparti For mellempartiet gælder generelle krav defineret i afsnit 10 og Ved krumme sporskifter skal længdeændringer af skinnestrenge indarbejdes i længden på mellemskinnerne Krydsningsparti Et krydsningspartis jerndele krydsning og tvangsskinner - skal projekteres, fremstilles og dokumenteres i henhold til [7] og [8] med følgende bestemmelser: Der skal ved nyanlæg og fornyelse anvendes en af følgende typer faste krydsninger: Manganstålkrydsninger med svejsbare ben. Hærdet skinnekrydsning. Hjerteblokkrydsning. Hjertestykblokkrydsning. Manganstålkrydsninger skal leveres iht. [8]. Der skal anvendes adskilt fjedrende befæstelse. Ved udvekslinger skal der så vidt muligt anvendes manganstålkrydsninger med svejsbare ben. Det tillades dog at anvende typer svarende til den type, som skal udveksles I langskinnespor skal anvendes svejste eller klæbede stød. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

14 Udgivet Side 14 af 31 Visuel og ikke destruktiv kontrol skal dokumenteres. Krydsninger skal leveres med vejrbestandig mærkning, der viser hældningsforhold, skinneprofiltype og stamsporets eventuelle gennemgående radius i skinnekrydsningen. Hårdhed af krydsninger skal følge normaltegning blad nr Hærdezoner. Ved nyanlæg og fornyelse skal anvendes tvangskinneprofil UIC33 på tvangsskinnestol og med fjedrende befæstelse af sideskinnen. Ved nyanlæg og fornyelse skal anvendes elastisk befæstelse af sideskinne i tvangskinne. Grænseflade til omstillings- og kontrolanordninger skal fastsættes for krydsning med bevægelig hjertespids og godkendes af Banedanmarks normansvarlige sektionschef. I krydsningsparti med bevægelige dele skal der anvendes bevægelig hjertespids og en minimums sporrille på 60 mm Befæstelser Befæstelser skal projekteres, fremstilles og dokumenteres, så de lever op til normaltegning blad nr For BN1-projekteringskrav til befæstelser henvises til afsnit i [1]. Note : Følgende overbygningstyper, som anvendes på Banedanmarks spor, kan installeres i sporskifter umiddelbart uden nærmere godkendelse: - UIC60 Cfb, normaltegning blad nr UIC60 Cf-zlm, normaltegning blad nr UIC60 Cf-lm, normaltegning blad nr Samlinger For overordnede krav til samlinger i sporskifter henvises der generelt til UIC-bestemmelser samt Banedanmarks tekniske betingelser. Note : Banedanmarks tekniske systemansvarlige kan anvise specifikke UIC-bestemmelser og tekniske betingelser. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

15 Udgivet Side 15 af Sveller For overordnede krav til sveller i sporskifter henvises generelt til [9] for betonsveller, og til [10] for træsveller. Note Banedanmarks sporskiftesvelle type SP90 i beton opfylder [9], og den kan anvendes umiddelbart. 12. KONTROL OG DOKUMENTATION VED LEVERING OG MODTAGELSE 12.1 Dokumentation ved sporskifteleverance Følgende dokumenter/oplysninger, som kan dreje sig om dokumentation i forbindelse med leverance af jerndelene eller dokumentation i forbindelse med leverance af et bygget sporskifte, skal forefindes ved aflevering af sporskifte til Banedanmark: Samlingstegninger dvs. alle relevante oversigtstegninger. Stykliste. Dokumentation af anvendte materialer inklusiv varmebehandling. Afsætningsdiagram. Dokumentation for overholdelse af sikkerhedsmæssige dimensioner. Anvisning af typer af stød. Placering af anti-forskydningsanordning (tappe o.a.). Svelletype. Overbygningstype. Krydsningstype. Placering af huller for træk- og kontrolstænger. Kontrolskemaer for hoveddele. Sporskiftekort såfremt sporskiftet har været prøvesamlet på fabrik. Særlige vedligeholdelsesanvisninger og uddannelsesplan. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

16 Udgivet Side 16 af 31 Dokumentation skal overholde krav i [15]. En del af den oplistede dokumentation hører til den normale typedokumentation, der i givet fald kan henvises til Kontrol af sporskifteleverance Der skal være 3 kontrolaktiviteter i forbindelse med sporskifteleverance: kontrol af enkeltdele (afsnit ), modtagekontrol af færdigbygget sporskifte på bedding (afsnit ) og kontrol af sporskifte indlagt i spor (afsnit ) Kontrol af enkeltdele Kontrol af enkeltdele skal ske i henhold til normaltegninger, tekniske betingelser, CEN-normer og UICrekommendationer. Note : Banedanmarks teknisk systemansvarlige kan anvise specifikke normaltegninger, CEN-normer, UIC-bestemmelser og tekniske betingelser Kontrol af færdigbygget sporskifte, foretaget på byggebedding. Følgende skal kontrolleres Højde og sidebeliggenhed med reference til afsætningen for sporskiftets bygning. Skinnestød, lasket, klæbet eller svejst jf [6] og [7]. Afstand tungestød til teoretisk hjertespids. Sporvidder, ledevidder og sporriller, der angives på sporskiftekort, se under afsnittet kontrolmåling. Tilslutning ved tungespids. Funktionsmæssige dimensioner (jf afsnit 11.2) og sikkerhedsmæssige dimensioner jf [1]. Svelleafstande. BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

17 Udgivet Side 17 af 31 Ordinater til sporskiftets ubrudte skinnestreng i stamsporet og den hertil liggende skinne i det afvigende spor. Tilslutning af tungestøtter. Tilslutning til glidestole. Rethed ved tungestød. Ved bygning af krumme sporskifter skal etableres afsætning af pilhøjder per ca. 5 m ud fra en referencelinie Kontrol af sporskifte indlagt i spor Ved et sporskiftes indbygning i spor og dets godkendelse til driftssituationen skal kontrolleres følgende: Sporets relative beliggenhed, jvf. [2]. At sporvidder, ledevidder og sporriller, der anføres på sporskiftekort lever op til kontrolmålingen, afsnit Tilslutning af tungestøtter, se afsnit Tilslutning til glidestole, se afsnit Ballastprofil (jf [14]) og befæstelser, se afsnit Befæstelser, se afsnit KRAV TIL ETABLERING AF SPORSKIFTE 13.1 Kontrolmåling Sikkerhedsmæssig kontrolmåling fremgår af [1]. Kontrolmåling i anlægssituationen er modtagekontrol af færdigbygget sporskifte, foretaget på byggebedding eller indlagt i spor for godkendelse til drift. Kontrolmåling på byggebedding skal foretages i henhold til afsnit Kontrolmål og deres byggetolerancer fremgår af tabel og Herudover gælder for byggebeddingen, at den skal BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

18 Udgivet Side 18 af 31 danne et vandret plan med en højdetolerance for det enkelte punkt i forhold til planen på +5 mm / -5 mm. Resultater fra kontrolmåling på byggebedding skal registreres med angivelse af, at kontrollen gælder på byggebedding. Note 13-1: Ved kontrolmåling af sporskifte på byggebedding skal der foretages kontrol af flere parametre end der fremgår af sædvanlige sporskiftekort. Kontrolmåling af sporskifte indlagt i spor for godkendelse til drift skal foretages i henhold til afsnit , Kontrolmål for byggetolerancer fremgår af tabel og , som dokumenteres opfyldt på sporskiftekort Byggetolerancer Der er defineret krav til byggetolerancer (modtagekontrol) for et nyt sporskifte og for et sporskifte bygget af brugte dele. Byggetolerancerne, der skal overholdes, fremgår af tabel og BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

19 Udgivet xx/xx/xxxx Side 19 af 31 Godkendt xx/xx/xxxx Beskrivelse af alment gældende kontrolmål i alle typer af sporskifter Betegnelse af kontrolmål Nyt sporskifte Byggetolerancer [mm] Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse D, C, B, A og A1 Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse S og E Afstand tungespids til teoretisk hjertespids iht. konstruktionstegning Vinkelrethed ved tungestød Tilslutning tungespids til sideskinne Tilslutning over anlægsfladen mellem sideskinne og tunge Tilslutning tungestøtter, maksimal åbning +5 / / / / / / -5 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 Tilslutning glidestole 1,0 2,0 3,0 Svelleafstande, betonsveller +3 / -3 akkumuleret +3 / -3 akkumuleret +3 / -3 akkumuleret +5 / / / -5 Svelleafstande, træsveller +10 / / / -50 Ordinater, afstande vinkelret fra kørekant sideskinne til bagkant tunge/mellemskinne Sporvidde målt umiddelbart op til tungespids +1 / / / -3 a +1 / / /- 2 Mindste afstand mellem fraliggende tunges bagkant og tilhørende sideskinnes kørekant afvigende spor: i og i BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

20 Udgivet xx/xx/xxxx Side 20 af 31 Godkendt xx/xx/xxxx Beskrivelse af alment gældende kontrolmål i alle typer af sporskifter Betegnelse af kontrolmål Nyt sporskifte Byggetolerancer [mm] Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse D, C, B, A og A1 Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse S og E Største afstand mellem fraliggende tunges bagkant og modstående tunges kørekant Sporvidden målt i midte af tungeparti midt mellem tungestød og stød op til mellemparti Sporvidden ved tungens første befæstelse Sporvidden ved mellempartiets midte Sporvidden målt 200 mm bag den faktiske hjertespids afvigende spor: p og p 1 afvigende spor: y og y 1 afvigende spor: b og b 1 afvigende spor: c og c 1 afvigende spor: d og d / / / / / / / / / / / /- 2 Afstanden fra tvangskinnens ledekant til kørekanten på hjertespidsen målt før hjertespidsens tilspidsning afvigende spor: +2 / 0 +3 / 0 +3 /- 2 (e) 1 og (e 1 ) 1 Sporrillens bredde i tvangskinnen afvigende spor: h og h 1 +1 / / / -1 Note: 1) Målene (e) og (e 1 ) er anført i parentes idet der for flere sporskiftetyper gælder at hjertespidsens tilspidsning begynder mere end 50 mm fra hjertespidsen. Ved bygning af sporskifter skal ledemålet måles på hjertespidsens kørekant før hjertespidsens tilspidsning. Tabel Byggetolerancer i alle typer sporskifter BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

21 Udgivet xx/xx/xxxx Side 21 af 31 Godkendt xx/xx/xxxx Beskrivelse af yderligere kontrolmål gældende i: Betegnelse kontrolmål af Byggetolerancer [mm] Hele og halve krydsningssporskifter, sporskæringer, forsatte sporskifter samt sporskifter med bevægelig hjertespids Nyt sporskifte Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse D, C, B, A og A1 Genanvendelse af sporskifte i kvalitetsklasse S og E Forsat sporskifte. Sporvidden målt 200 mm bag den faktiske hjertespids af den særlige krydsning B d 2 +1 / / / - 2 Forsat sporskifte. Afstanden fra tvangskinnens ledekant til kørekanten på hjertespidsen af den særlige krydsning B Forsat sporskifte Sporrillens bredde i tvangskinnen Krydsningssporskifter og sporskæringer Sporvidden i dobbeltkrydsninger målt 200 mm fra hjertespidsen Krydsningssporskifter og sporskæringer Sporrillens bredde ved tvangskinne Sporskifter med bevægelig hjertespids Sporvidden målt 200 mm bag den faktiske hjertespids Sporskifter med bevægelig hjertespids Mindste sporrille ved hjertespids (e 2 ) 1 +2 / 0 +3 / 0 +3 /-2 Afvigende spor: h 2 +1 / / / -1 afvigende spor: k og k 1 +1 / /-1 +6 / -2 r r 1 afvigende spor: l og l 1 m m 1 +1 / / -1 +/ / / / Note: 1) Målet (e 2 ) er anført i parentes idet der for flere sporskiftetyper gælder at hjertespidsens tilspidsning begynder mere end 50 mm fra hjertespidsen. Ved bygning af sporskifter skal ledemålet måles på hjertespidsens kørekant før hjertespidsens tilspidsning. Hvilket vil sige mere end 50 mm fra hjertespidsen Tabel Yderligere byggetolerancer i sporskæringer samt i særlige sporskifter BN Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer er godkendt af Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Vejledning til Sporskiftebyggekort

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Vejledning til Sporskiftebyggekort Banedanmark Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Bilag nr. 0-3 Vejledning til Sporskiftebyggekort Kontrolmåling efter BN-15-2 af færdigbygget sporskifte foretaget på

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013)

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013) BN1-38-5a Godkendt til intern høring Udgivet: xx.xx.20xx Overordnet ansvar: f/spk jbnc Jacob Bech Nicolaisen 12.07.13 Godkendt: yy.yy.20yy Ansvar for indhold: bnie Bo Nielsen 12.07.13 13-00109 Ansvar for

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Banenorm BN1-66-2. Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor

Banenorm BN1-66-2. Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor Udgivet 01.07.2013 Overordnet ansvar: SPK Godkendt 24.03.2013 Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Antal sider i alt: 47 Banenorm BN1-66-2 Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb

Læs mere

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Underbygning: Jordarter BN1-8-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 21.06.2005 Jesper Sejerø Hansen Indhold 16.06.2005 Berit Carlson Fremstilling 16.06.2005 Lene Tursø-Finnich BN1

Læs mere

Banenorm BN Skinner, eftersyn og tilstand

Banenorm BN Skinner, eftersyn og tilstand Udgivet 01.05.2015 Overordnet ansvar: Jacob Bech Nicolaisen Side 1 af 32 Ansvar for indhold: Carsten J Rasmussen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Skinner, eftersyn og tilstand Banenorm BN1-107-2

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Banenorm BN Rifler og bølger samt skinneslibning

Banenorm BN Rifler og bølger samt skinneslibning Udgivet: 01.09.07 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Godkendt: 07.06.07 Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Antal sider i alt: 24 Rifler og bølger samt skinneslibning

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

Banenorm BN1-95-2. Sporstoppere. Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012

Banenorm BN1-95-2. Sporstoppere. Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: juce 01.01.01 Ansvar for fremstilling: nfn Sporstoppere Banenorm BN1-95-2 Udgivet 01.06.2012 Side 2 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser Forberedelser bygges efter FREMO HO-RE, men med meget skelen til FREMO HOFine. Der er anvendt Peco code 75 spor, og i hovedsporet er brugt large sporskifte, og i sidesporene medium. Det sidste er aarsag

Læs mere

DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler

DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler DSB infrastruktur Fritrumsprofiler Maj 1995 1. oplag: Udgivet af Banetjenesten December 1992. 2. oplag: Udgivet af DSB infrastruktur Maj 1995. Sagsekspedition af fritrumsprofiler og dispensationer: Registre

Læs mere

KURSUSMATERIALE! Banedanmarks instruktion i svejserarbejde. Version: 24-01-2013 Teknisk Drift, Spor

KURSUSMATERIALE! Banedanmarks instruktion i svejserarbejde. Version: 24-01-2013 Teknisk Drift, Spor KURSUSMATERIALE! Banedanmarks instruktion i svejserarbejde Version: 24-01-2013 Teknisk Drift, Spor Side 2 af 59 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. INDLEDNING 7 REFERENCER: 8 DEFINITIONER 9 ANVENDELSESOMRÅDE 14 GENERELLE

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning. 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen

Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning. 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen Emner Introduktion Rifler og bølger i relation til støj Rifler og bølger

Læs mere

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03.

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03. Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN Dato Underskrift Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich Indhold 24.03.2003 Berit Carlson Samlet 24.03.2003 Johan

Læs mere

Banenorm BN Tilstandsinspektion og vedligeholdelse

Banenorm BN Tilstandsinspektion og vedligeholdelse BN1-177-2 Udgivet 01.01.2017 Overordnet ansvar: ksl, skak, gini, fsp, pjdr, igfh Ansvar for indhold: pwe, miw, bnie, mhsr, jha, hmoh, sbe, esk, jor, Antal sider i alt: 15 Ansvar for fremstilling: crpe,

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: BNIE Journal.nr.: 12-01754 Ansvar for fremstilling: NFN Ballast og underballast. Materialekrav Banenorm BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Dokument: GAB Spor Udgave nr.: 14 Dato: 4. april 2016 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: JEJO HSJ, OBJ AEBE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 80 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger Fjernbane øst. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 79 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ECTS ibrugtaget strækninger Fjernbane vest. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Banenorm BN Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé

Banenorm BN Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé Udgivet: 01.03.2011 Overordnet ansvar: Bent Jacobsen Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé Banenorm BN2-93-1

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

Sporregler. Rettelsesblade. Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 165 1/ / / /

Sporregler. Rettelsesblade. Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 165 1/ / / / Sporregler Rettelsesblade Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 49 72 75 76 100 Supplement til 6.06 og 6.08 111 117 125 127 142 152 161 1/10 2006 165 1/9 2007 185 1/03 2008

Læs mere

Banenorm BN1-184-1. Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg

Banenorm BN1-184-1. Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: GEE Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-184-1 Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Side 2 af 15 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Banenorm BN Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer

Banenorm BN Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer Udgivet: 01.04.2016 Overordnet ansvar: Pernille M Jøndrup Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer Banenorm BN1-38-5 Udgivet: 01.04.2016

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Banenorm. 11. september 2000 BN Fast afmærkning af sporets tracé BN side 1(21)

Banenorm. 11. september 2000 BN Fast afmærkning af sporets tracé BN side 1(21) 11. september 2000 BN-07-01-06-00-00 Fast afmærkning af sporets tracé BN-07-01-06-00-00 Banenorm side 1(21) 11. september 2000 BN-07-01-06-00-00 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 BANENORMEN

Læs mere

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg Udgivet 01.11.2014 Overordnet ansvar: Søren Thrane, Vilhelm Mortensen Ansvar for indhold: Christian R Pedersen, Henrik M Hansen Ansvar for fremstilling: Mette W Johansson Banenorm BN1-99-1 Eftersyn og

Læs mere

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata Overordnet ansvar: RSKG Ansvar for indhold: PWLA Ansvar for fremstilling: MECN Krav til tekniske stamdata Banenorm BN2-196-1 Side 2 af 11 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 16. december 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 16. december 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-53 (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 16. december 2016 K E N D E L S E Vossloh Nordic Switch System AB (advokat Jeppe Lefevre Olsen, Aarhus) mod Banedanmark (Kammeradvokaten

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger. 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen

Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger. 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen Emner Introduktion Hvorfor fokus på livscyklusomkostninger / LifeCycleCosts (LCC) Sporfornyelse,

Læs mere

Banenorm BN Ballast og underballast. Materialekrav.

Banenorm BN Ballast og underballast. Materialekrav. BN2-19-3 Udgivet: 01.04.2016 Overordnet ansvar: Pernille M Jøndrup Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Henrik T Scheuer Ballast og underballast. Materialekrav. Banenorm BN2-19-3 Udgivet:

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro og sporarbejder Dokumenter Beskrivelse Dato: Rev. Dato: Måleprogrammer Måleprogram Vejledning 13.04.2015 Måleprogram

Læs mere

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Udgivet 01.11.2007 Overordnet ansvar: Palle Reenberg Ansvar for indhold: Tom Rasmussen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Banenorm, BN2-1-1 Udgivet 01.11.2007

Læs mere

Optimering af hastighedsprofilet ved opgradering af jernbaner. Jesper Thorsen Kim Bang Salling

Optimering af hastighedsprofilet ved opgradering af jernbaner. Jesper Thorsen Kim Bang Salling Optimering af hastighedsprofilet ved opgradering af jernbaner Jesper Thorsen Kim Bang Salling Hvem er nu det? Kandidatstuderende ved DTU Transport Studentermedhjælper hos DSB (Langsigtet Planlægning) Normalt

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Banenorm BN Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse

Banenorm BN Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse Overordnet ansvar: Pernille M. Jøndrup Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse Banenorm BN2-4-2 Side 2 af 19 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere

Sporteknik. Danske jernbanespors opbygning, konstruktion og komponenter

Sporteknik. Danske jernbanespors opbygning, konstruktion og komponenter Sporteknik Danske jernbanespors opbygning, konstruktion og komponenter Sporteknik Udgivet af: Banedanmark Teknik, LCC Spor 2. udgave udarbejdet af Banedanmark i 2016: Redaktion/layout: Peter Juel Jensen

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: BHAN Godkendt af: KSL Gyldig fra: 15.03.2017 Normniveau: BN2 side 1(8) 0. Ændrings- og godkendelseslog Udgave

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

Sikkerhedsstyringssystem. for. Nordsjællands Veterantog

Sikkerhedsstyringssystem. for. Nordsjællands Veterantog Sty 000 NSJV side 1 af 5 ssystem for Nordsjællands Veterantog Første revision startet 29-11-2011 Sidste rettelsesblad 03-04-2012 Sty 000 NSJV side 2 af 5 Dokumenter som indeholder betegnelsen DVF styres

Læs mere

Københavns Metro Cityringen, linieføring

Københavns Metro Cityringen, linieføring , linieføring Introduktion Forudsætninger for projektet grundlag for horisontal geometri grundlag for vertikal geometri normgrundlag Arbejdsmetode Resultater 1 , linieføring Introduktion Først lidt om

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse....2 Personprofil.... Helbredskrav... Vurdering

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Banenorm BN1-176-1. Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg

Banenorm BN1-176-1. Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg Udgivet 21.10.2010 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg Banenorm BN1-176-1

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Udgivet 01.10.2008 Overordnet ansvar: ac; jhho; melo; plf; hmbm; jnrt Ansvar for indhold: Godkendt: 30.06.2008 J.nr.: 79-0024

Udgivet 01.10.2008 Overordnet ansvar: ac; jhho; melo; plf; hmbm; jnrt Ansvar for indhold: Godkendt: 30.06.2008 J.nr.: 79-0024 Udgivet 01.10.2008 Overordnet ansvar: ac; jhho; melo; plf; hmbm; jnrt Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: mwj jbb; jha; jtb; ply; jbn; jpr; bnie; obu; miw;cask Udstedelse af overensstemmelseserklæring

Læs mere

RÅDGIVNING 6714.R08. Jernbanebroer - Assesment SYSTEMDEFINITION Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014

RÅDGIVNING 6714.R08. Jernbanebroer - Assesment SYSTEMDEFINITION Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014 SYSTEMDEFINITION 1.0 RÅDGIVNING 6714.R08 Jernbanebroer - Assesment 6714 Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014 Bro 64-0-375.00 (21334) OF af bane Esbjerg Struer Bro 64-0-329.00 (21348) OF

Læs mere

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: STA Godkendt af: KSL Gyldig fra: 01.03.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. Indledende bemærkninger Dette er

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Skælskørvej 55, 4250 Fuglebjerg 7. juli 2015 H-15-02833-0149 370/1690 Anders Bruun Madsen Som sælger

Læs mere

Dagens emner og formål

Dagens emner og formål Dagens emner og formål Horisontal geometri færdig (Linieføring) Vertikal geometri (Længdeprofilet) Tværprofilet Vejens tracé plus tværprofilet udgør vejens tre planer. Tilsammen den rumlige beskrivelse

Læs mere

INTELLISWITCH. Et forskningsprojekt mellem DTU og Banedanmark om sporskifter

INTELLISWITCH. Et forskningsprojekt mellem DTU og Banedanmark om sporskifter INTELLISWITCH Et forskningsprojekt mellem DTU og Banedanmark om sporskifter Dorte Juul Jensen (DTU Wind) og René Fongemie (Banedanmark) ved Banekonferencen 2016 1 INTELLISWITCH Hvad er projektets formål?

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Områdechef Teknisk Drift, Kim Andersen BROER PÅ BANEDANMARKS NET. Forvaltning af ca. 2320 broer 37 % på hovedstrækningerne 18 % på S-bane strækningerne

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv Kørestrømsanlæg Dokument: SAB K-ophæng udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K NG VPE

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1.

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1. Modulgodkendelse Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger Dok ID: Toget-modul -2016 Version 1.0 INDLEDNING For at tilsikre en sikker kørsel ved udstillinger, er det nødvendigt

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere