PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation"

Transkript

1 PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech, Trine Kjær, Mette Mollerup Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet & Forsknings- og MTV-afdelingen, Odense Universitetshospital

2 Indhold 1. Baggrundsdata 2. Information mellem sundhedsvæsenets aktører 3. Samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører 4. Patientens kontakt med personalet 5. Patientens journal og behandlingsplan 6. Ansvarshavende for koordinering og sammenhæng 7. Kontakt- og nøgleperson 8. Relation til egen praktiserende læge 9. Information og støtte fra andre end sundhedspersonalet 10. Patientens inddragelse i sit forløb 11. Pårørende og andet netværk 12. Misforståelser og fejl Kilde: Draborg E, Kjær T, Bech M, Mollerup M. Dokumentationsrapport. Spørgeskemaundersøgelse. PaRIS Patientens Rejse i Sundhedssektoren. Health Economics Papers 2009:5. University of Southern Denmark, Odense 2009

3 1. Baggrundsdata Høj besvarelsesprocent specielt diagnoserne taget i betragtning Diabetes-, hjerte- og cancerpatienter Midaldrende/ældre patienter Mellem 2/3 og ¾ er gift Mellem 1/5 og 1/3 er fortsat i beskæftigelse; færrest hjertepatienter Det er erfarne patienter; Specielt diabetespatienter har lange forløb bag sig Mellem ¼ og 2/3 har multiple diagnoser Har kontakter til mange aktører i sundhedssektoren Ca. halvdelen har kontakt til en sengeafdeling på OUH Flest har kontakt til egen læge, men det er dog ikke alle patienter Hjertepatienter bruger ambulatorier i mindre omfang end diabetes og cancerpatienter Flest diabetes og cancerpatienter bruger kommunal hjemmesygepleje Hjertepatienter bruger genoptræning i størst omfang Under 10% har kontakt til patientforening

4 1. Baggrundsdata Studiegrundlaget Diabetes Hjerte Cancer Alle Antal udsendte spørgeskemaer Antal returnerede spørgeskemaer Besvarelsesprocent

5 1. Baggrundsdata Deskriptivt om respondenterne Diabetes Hjerte Cancer Alle Gennemsnitsalder (år) Ægteskabelig status - andel samlevende/gifte (%) Højeste uddannelsesniveau andel med videregående uddannelse Nuværende beskæftigelse andel i beskæftigelse (%) Nuværende beskæftigelse andel førtids-/folkepensionister & efterlønsmodtagere (%) Gennemsnitligt antal år med nuværende sygdom (år) Andel i behandling for mere end én sygdom (%)

6 1. Baggrundsdata Andel med kontakter til forskellige aktører i sundhedssektoren i forbindelse med det nuværende behandlingsforløb (i %) Diabetes Hjerte Cancer Alle En sengeafdeling på OUH Flere sengeafdelinger på OUH En sengeafdeling på et andet sygehus Et ambulatorie på OUH Flere ambulatorier på OUH Et ambulatorium på et andet sygehus Egen læge Speciallæge med egen praksis Kommunal hjemmesygepleje Kommunal hjemmehjælp Kommunal genoptræning Genoptræning på OUH Anden selvvalgt genoptræning Patientforening Andre former for støttegrupper Andre

7 2. Information mellem sundhedsvæsenets aktører Kun medtaget besvarelser fra de patienter, som har fundet spørgsmålet relevant Over 60% vurderer informationen mellem sygehus og andre afdelinger på sygehuset og mellem sygehus og egen læge for god Med undtagelse af cancerpatienter mener flere, at informationen har været bedre med egen læge end med andre afdelinger på sygehuset Over halvdelen mener at informationen har været god mellem sygehus og hjemmesygeplejen Lidt færre mener at information mellem sygehus og den kommunale genoptræning og den kommunale hjemmehjælp har været god. Cancerpatienter adskiller sig dog mht. den kommunale genoptræning Kun diabetespatienter vurderer information mellem sygehuset og andre sygehuse ringere end med den kommunale genoptræning og med hjemmehjælpen. Generelt billede: vurdering af information som god er faldende, jo længere væk fra sygehuset dog undtaget information med andre sygehuse Størsteparten af patienterne mener at have fået tilstrækkelig information (over 80% for alle tre grupper) Men mange vil fortsat gerne have information til at læse hjemme og vil gerne rådgives om, hvor de kan få mere information Diabetespatienterne oplever i større omfang end de andre to patientgrupper selv at skulle fortælle andre aktører om deres forløb (under ¼)

8 2. Information mellem sundhedsvæsenets aktører Oplevelse af information mellem aktører Andel, som mener at informationen har været god (%) Diabetes Hjerte Cancer Alle Med andre afdelinger på sygehuset Med sin egen læge Med hjemmesygeplejen Med den kommunale genoptræning Med hjemmehjælpen Med sygehuset fra andre sygehuse

9 2. Information mellem sundhedsvæsenets aktører Patienternes vurdering af informationen Andel, som angiver at. Diabetes Hjerte Cancer Alle Have fået tilstrækkelig information om sit forløb Gerne vil have information, som kan læses hjemme Gerne vil rådgives om, hvor man kan få mere information Selv at skulle fortælle egen læge om sit forløb Selv at skulle fortælle andre afdelinger om sit forløb

10 3. Samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører Generelt: for næsten alle patienter og alle aktører mener over halvdelen, at samarbejdet har været godt, Og for visse vurderer over 2/3 af samarbejdet har været godt Samarbejdet vurderes bedst mellem sygehusafdelinger internt og mellem sygehus og hjemmesygeplejen Hjertepatienterne er lidt mere positive i deres vurderinger generelt end de to andre patientgrupper Diabetespatienter er i mindre omfang positive end de to andre patientgrupper ved vurdering af samarbejdet mellem sygehus og andre sygehuse Faldende/mindre grad af positiv vurdering, jo længere bort fra OUH, der skal samarbejdes med Cancerpatienter er mest positive i deres vurdering af samarbejdet med andre sygehuse Mellem halvdelen og ¾ mener, at sygehusafdelinger er gode til at koordinere internt Færre mener, at de er gode til at koordinere med andre udenfor sygehuset

11 3. Samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører Patienternes vurdering af samarbejdet mellem aktørerne Andel, som mener at.. Diabetes Hjerte Cancer Alle Sygehusafdelinger har samarbejdet godt internt Sygehus og egen læge har samarbejdet godt Sygehuset og hjemmesygeplejen har samarbejdet godt Sygehuset og den kommunale genoptræning har samarbejdet godt Sygehuset og hjemmehjælpen har samarbejdet godt Sygehuset og andre sygehuse har samarbejdet godt

12 3. Samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører Patienternes vurdering af sygehusets koordinering Andel, som mener at.. Afdelinger på sygehuset er gode til at koordinere kontrol og undersøgelser med hinanden Diabetes Hjerte Cancer Sygehuset er god til at koordinere med andre udenfor sygehuset

13 4. Patientens kontakt med personalet Kun 1/3 af patienterne mener at have mødt for mange personaler i deres forløb Alle oplever i større omfang for mange læger end for mange sygeplejersker, både under indlæggelse og i det ambulante forløb Men det opleves mere problematisk under indlæggelse end i de ambulante forløb Mellem 2/3 og ¾ mener det er ok med skiftende personaler, blot de har en fast kontaktperson Mellem ½ og ¾ mener det er ok med skiftende personaler, blot de kender sygdoms- og behandlingsforløbet Mellem 25% og 40% af patienterne mener det er fordelagtigt at få flere personalers syn på sit forløb Personalet viser i stor udstrækning forståelse for patientens situation, dog mindst for den kommunale genoptræning, sekundært fra hjemmesygeplejen. Sygehuspersonalet viser i meget stor udstrækning forståelse for patientens situation; også mere end den praktiserende læge gør

14 4. Patienternes kontakt med personalet Patienternes vurdering af antallet af personaler, de har været i kontakt med. Andel, som mener at de har været i kontakt med flere personaler end ønskeligt (%) Diabetes Hjerte Cancer For mange læger under indlæggelse For mange sygeplejersker under indlæggelse For mange læger i det ambulante forløb For mange sygeplejersker i det ambulante forløb

15 4. Patienternes kontakt med personalet Patienternes vurdering af mødet med skiftende personaler Andel, som mener at.. (%) Diabetes Hjerte Cancer Det er bedst at få flere forskellige personers syn på sit forløb Det er ok at møde skiftende personaler, blot de kender patientens sygdoms- og behandlingsforløb Det er ok at møde skiftende personaler, blot patienten har én fast kontaktperson

16 4. Patienternes kontakt med personalet Oplevelse af at blive forstået af personalet. Andel, som mener at følgende har vist forståelse for patientens situation og hvordan vedkommende har (%) Diabetes Hjerte Cancer Lægerne på sygehuset Sygeplejerskerne på sygehuset Egen læge Hjemmesygeplejen Den kommunale genoptræning

17 5. Patientens journal og behandlingsplan Journalen betragtes som en meget vigtig kilde til information om patientens forløb Ca. ¾ eller flere mener, at personalet har sat sig ind i journalen ved mødet med patienten Mere end ¾ af patienterne mener at have en klar behandlingsplan Endnu flere ved, hvem de skal kontakte, hvis de har spørgsmål til deres forløb Mere end 95% mener, at det er vigtigt at kende sin behandlingsplan 9 ud af 10 patienter vil spørges, når der tages beslutninger om deres behandlingsforløb Diabetespatienter er i større udstrækning end de to andre patientgrupper mest tryg ved selv at have indflydelse på sin behandlingsplan

18 5. Patienternes journal Patientens vurdering af brug af deres journal Andel, som mener at (%) Diabetes Hjerte Cancer Journalen er vigtig, fordi dér står alt om patientens forløb Personalet har sat sig ind i patientens journal og situation, når vedkommende er til samtale, kontrol mv

19 5. Patienternes behandlingsplan Patientens oplevelse af deres behandlingsplan Andel, som (%) Diabetes Hjerte Cancer Mener, at der er en klar plan for eget behandlingsforløb Mener, at det er vigtigt at kende sin behandlingsplan Er mest tryk ved selv at have indflydelse på sin behandlingsplan Vil spørges, når der skal tages beslutninger om behandlingsforløb Ved hvem der kan kontaktes ved spørgsmål til sit forløb

20 6. Ansvarshavende for koordinering og sammenhæng Størsteparten af diabetespatienterne mener, at de selv skal have ansvaret for koordinering og sammenhæng, sekundært et ambulatorium på sygehuset og tertiært en læge fra sygehuset. Størsteparten af hjertepatienterne mener, at en læge fra sygehuset skal have ansvaret for koordinering og sammenhæng, sekundært egen læge og tertiært en afdeling på sygehuset Størsteparten af cancerpatienterne mener at en læge på sygehuset skal have ansvaret for koordinering og sammenhæng, sekundært en afdeling på sygehuset og tertiært dem selv Overraskende er at alle patientgrupper ikke peger på en person, som er ansat på sygehuset til at koordinere og skabe sammenhæng. Denne rangerer som nummer syv ud af otte muligheder, og under 1/5 af patienterne peger på denne person

21 6. Ansvarshavende for koordinering og sammenhæng Hvem skal have ansvar for koordinering og sammenhæng, ifølge patienterne? Diabetes Hjerte Cancer Alle % Rang % Rang % rang % Rang Mig selv Egen læge En afdeling på sygehuset Et ambulatorium på sygehuset En læge fra sygehuset En sygeplejerske fra sygehuset En speciel ansat dertil på sygehuset Andre

22 7. Kontakt-/nøgleperson Størsteparten af alle patientgrupper (mellem 75% og 85%) mener det er vigtigt at have én fast kontaktperson For hjerte og cancerpatienter vurderes det vigtigere under indlæggelse end i ambulatoriet, og omvendt for diabetespatienter Op mod 2/3 har knyttet sig specielt til én person i deres forløb dog lidt færre diabetespatienter end de to andre grupper Diabetes og cancerpatienter har primært knyttet sig til en læge i sygehusambulatoriet, sekundært egen læge og en pårørende eller bekendt og tertiært til en læge på sygehusafdelingen Hjertepatienterne har primært knyttet sig til egen læge, sekundært til en sygeplejerske i sygehusambulatoriet og tertiært til en pårørende eller bekendt. Mest fremtrædende er altså egen læge og en læge i sygehusambulatoriet Overraskende er at den kontaktperson, man har på sygehuset, rangerer meget lavt (7. eller 8. plads af 8 mulige) og kun ca. 5% af patienterne har knyttet sig til denne. Overraskende er, at om mod 1/5 af hjerte og cancerpatienter har knyttet sig til en pårørende eller bekendt (2. og 3. plads af 8 mulige)

23 7. Kontakt-/nøgleperson De vigtigste egenskaber for en nøgleperson er, at det er en, som kender patientens situation og har sat sig ind i journalen patienten kan tale med om sine oplevelser og følelser følger patienten gennem hele forløbet kan forklare det, som er svært at forstå Mindst vigtige egenskaber for en nøgleperson er Erfaring hos både læge og sygeplejersker At personen tager hånd om patientens pårørende

24 7. Kontaktperson Patienternes vurdering af betydningen af en kontaktperson. Andel, som mener at det er vigtigt at have én fast kontaktperson.. (%) Diabetes Hjerte Cancer Alle På afdelingen under indlæggelse I ambulatoriet

25 7. Nøgleperson Andel, som har knyttet sig særligt til én person under sit forløb % Diabetespatienter 58 Hjertepatienter 65 Cancerpatienter 66 Alle patienter 63

26 7. Nøgleperson Hvem har man knyttet sig særligt til? Diabetes Hjerte Cancer Alle % rang % rang % rang % rang Min egen læge En kontaktperson, jeg har fået på sygehuset En læge på sygehusafdelingen, som jeg taler godt med En sygeplejerske på sygehusafdelingen, som jeg taler godt med En læge i sygehusambulatoriet, som jeg taler godt med En sygeplejerske i sygehusambulatoriet, som jeg taler godt med En pårørende eller en bekendt En anden

27 7. Nøgleperson Vigtigste egenskaber for en sådan person Diabetes Hjerte Cancer Alle At det er en person, jeg kan tale med om mine oplevelser og følelser i forbindelse med min sygdom At det er en person, der kan forklare mig det, der er svært at forstå At det er en person, der tager ansvar for koordination af mit behandlingsforløb At det er en person, som kender min situation og har sat sig ind i min journal % rang % rang % rang % rang At det er den mest erfarne læge At det er den mest erfarne sygeplejerske At det er en handlekraftig person, som kan få tingene til at køre At det er en person, som jeg let kan komme i kontakt med At det er en person, som kan sætte sig ind i min situation At det er en person jeg kan henvende mig til, hvis der opstår fejl eller misforståelser At det er en person der følger mig gennem hele mit forløb At det er en person, som også tager hånd om mine pårørende Andet 5 < 1 1 < 1

28 8. Relation til egen praktiserende læge Mange patienter finder det vigtigt at egen læge er informeret om patientens forløb Færre at det er vigtigt at lægen har indflydelse på forløbet Mellem ¼ og 1/3 mener, det er ok at lægen ikke er involveret i patientens forløb Diabetespatienter oplever i størst omfang at være den, som skal informere egen læge (4 ud af 10), mens det er ca. 2 ud af 10 hjerte- og cancerpatienter

29 8. Relation til egen praktiserende læge Patienternes vurderinger af egen læges indflydelse og betydning Det er vigtigt for sammenhæng i patientens forløb, at egen læge er informeret om forløbet Diabetes Hjerte Cancer Ønsker at egen læge skal have indflydelse på patientens forløb Mener det er i orden, at egen læge ikke er involveret i patientens forløb Oplever at være den, som skal fortælle egen læge, hvad der sker i patientens forløb

30 9. Information og støtte fra andre end sundhedspersonalet 2/3 af patienterne vil gerne rådgives om, hvor de kan få støtte andre steder fra Af de patienter, som har fået information fra en patientforening mener over halvdelen, at den har suppleret det, de har fået på sygehuset Af de patienter, som har fået støtte fra en patientforening mener færre (omkring 40%), at den har suppleret det, de har fået på sygehuset

31 9. Information og støtte fra andre end sundhedspersonalet Patienternes vurdering af støtte og information fra andre end sundhedspersonalet Andel, som.. (%) Gerne vil rådgives om, hvor de kan få støtte fra andre end læger og sygeplejersker Som mener, at den information man har fået fra patientforeningen supplerer det, vedkommende har fået på sygehuset Som mener, at den støtte man har fået fra patientforeningen supplerer det, vedkommende har fået på sygehuset Diabetes Hjerte Cancer (n=251) 38 (n=229) 61 (n=252) 40 (n=214) 55 (n=289) 41 (n=238)

32 10. Patientens inddragelse i sit forløb Størsteparten af alle patienter mener at håndtere sin situation godt (over 80%) Størsteparten af patienterne (mere end ¾) føler sig trygge både ved deres forløb generelt og i dagligdagen hjemme En større andel af patienterne mener, at det har betydning, at patienten inddrages aktivt i sit forløb mere udpræget for hjerte- og cancerpatienter end for diabetespatienter Egen læge lytter til patienternes erfaringer, ønsker og behov, mere udbredt for hjertepatienter end for diabetes- og cancerpatienter Mellem 2/3 og ¾ af patienterne mener at personalet på sygehuset indretter forløbet efter patientens ønsker og behov. Hjemmesygeplejen og den kommunale genoptræning vurderes ikke i samme omfang at indrette forløb efter patientens ønsker og behov Den kommunale genoptræning vurderes ringere hertil end hjemmesygeplejen Hjertepatienterne oplever i mindre omfang end de to andre patientgrupper, at deres forløb indrettes efter egne ønsker og behov

33 10. Patientens inddragelse i sit forløb Mindst halvdelen af patienterne oplever at blive betragtet som et menneske og ikke en patient i rækken Egen læge og sygehuspersonalet vurderes i størst omfang at se patienten som et menneske Den kommunale genoptræning scorer lavest på denne parameter Ca. 80% af patienterne mener at det er eget ansvar at gøre opmærksom på sine ønsker og behov Lige så mange mener, at personalet så skal følge op på dem Mange patienter (ca.90%) mener det er ok at skulle stille spørgsmål, da personalet ikke har viden om, hvad de tænker på Og mellem 60% og 70% mener, at patienten bedre kan føle på deres krop, hvordan de har det, en personalet kan se i papirerne Patienterne mener i et vist omfang (ca. 40%), at de kan bidrage mere med deres oplevelser og erfaringer, end de gør Hjertepatienterne mener i større udstrækning end de andre patientgrupper, at det er bedst, hvis personalet træffer de beslutninger, der skal træffes, Men kun ca. ¼ stoler så meget på personalet, at de ikke behøves at blive informeret om ændringer i deres forløb

34 10. Patientens inddragelse i sit forløb Hvordan vurderer du dine evner til at håndtere din situation? (%) Diabetes Hjerte Cancer Virkeligt godt Godt Dårligt Virkeligt dårligt 2 1 < 1 Ved ikke 4 6 7

35 10. Patientens inddragelse i sit forløb Patientens oplevelse af tryghed - andel, som oplever at (%) Diabetes Hjerte Cancer Føle sig tryg ved sit forløb, som det er gået indtil nu Være tryg med sin sygdom i min dagligdag hjemme

36 10. Patientens inddragelse i sit forløb Personalets hensyntagen til patienten - andel, som oplever at (%) Diabetes Hjerte Cancer Det har betydning, at personalet inddrager patienten aktivt Egen læge lytter til patientens erfaringer, ønsker og behov Personalet på sygehuset indretter forløbet efter patientens ønsker og behov Hjemmesygeplejen indretter forløbet efter patientens ønsker og behov Den kommunale genoptræning indretter forløbet efter patientens ønsker og behov

37 10. Patientens inddragelse i sit forløb Personalets håndtering af patienten Andel, som oplever at (%) Personalet på sygehuset ser patienten som et menneske og ikke en patient i rækken Diabetes Hjerte Cancer Egen læge ser patienten som et menneske og ikke en patient i rækken Hjemmesygeplejen ser patienten som et menneske og ikke en patient i rækken Den kommunale genoptræning ser patienten som et menneske og ikke en patient i rækken

38 10. Patientens inddragelse i sit forløb Patientens vurdering af relationen mellem patient og personale Andel, som mener at (%) Diabetes Hjerte Cancer Det er patientens eget ansvar at gøre opmærksom på sine ønsker og behov Personalet skal følge op på patientens ønsker og behov Patienten kan bidrage mere med egne oplevelser og vurderinger end er tilfældet indtil nu Det er ok selv at skulle stille spørgsmål, da personalet jo ikke ved, hvad man tænker Patienten bedre kan føle på sin krop, hvordan man har det, end personalet kan læse i deres papirer Det er bedst, hvis personalet træffer beslutninger Stole på personalet, så det er ikke nødvendigt at fortælle patienten, hvis der sker ændringer i patientens forløb Det er vigtigere at tage hensyn til personalets arbejdstilrettelæggelse end patientens aktiviteter, når der er kontrol, undersøgelse etc

39 11. Pårørende og andet netværk Den helt overvejende del af patienterne mener at få god støtte fra pårørende og andre i netværket - diabetespatienter dog i mindre omfang end hjerte- og cancerpatienter Størsteparten mener, at deres pårørende inddrages i tilstrækkeligt omfang; dog mindre udtalt for diabetespatienterne end for de to andre patientgrupper ¾ af hjerte- og cancerpatienter mener at dagligdagen går lettere, hvis pårørende er med til samtaler, mens det kun er gældende for halvdelen af diabetespatienterne Omkring halvdelen mener, at egen læge eller hjemmesygeplejen er god til at inddrage deres pårørende diabetespatienterne adskiller sig ved, at vurdere hjemmesygeplejen bedre på denne parameter end de to andre patientgrupper Mellem halvdelen og ¾ mener, at det er vigtigt, at deres pårørende bliver informeret, og lidt færre, at deres pårørende bliver inddraget; diabetespatienterne i lidt mindre omfang end de andre Omkring 60% mener dog ikke, at alle nære pårørende skal inddrages i forløbet 25%-30% mener at det er vigtigere med de pårørendes inddragelse end én fast kontaktperson (og dermed 70%-75% mener, at en kontaktperson er vigtigere end inddragelse af de pårørende) 35%-45% mener at det er i orden at patientens forløb forlænges, hvis de pårørende skal inddrages (omvendt mener 45%-55% at det er vigtigere at forløbet ikke forlænges, selv om de pårørende så ikke inddrages) Alligevel mener ca. ¾ at det er vigtigere, at personalet gør, hvad der skal gøres, end at de pårørende høres først

40 11. Pårørende og andet netværk Hvordan støtter dine pårørende og andre dig i dit forløb? (%) Diabetes Hjerte Cancer Alle Virkeligt godt Godt Dårligt Virkeligt dårligt < 1 Ved ikke

41 11. Pårørende og andet netværk Patientens vurdering af personalets inddragelse af pårørende Andel, som mener at.. (%) Personalet på sygehuset er gode til at inddrage mine pårørende og andre, som støtter mig Min egen læge er god til at inddrage mine pårørende og andre, som støtter mig Hjemmesygeplejen er god til at inddrage mine pårørende og andre, som støtter mig Mine pårørende og andre, som støtter mig, bliver tilstrækkeligt inddraget i mit forløb Diabetes Hjerte Cancer

42 11. Pårørende og andet netværk Patientens vurdering af betydningen af sine pårørende Andel, som mener at.. (%) Det er vigtigt for mig, at mine pårørende og andre, som støtter mig, bliver informeret om mit forløb Det er vigtigt for mig, at mine pårørende og andre, som støtter mig, bliver inddraget i mit forløb Diabetes Hjerte Cancer Ikke alle mine nære pårørende skal inddrages i mit forløb Det er vigtigere, at mine pårørende og andre, som støtter mig, bliver inddraget i mit forløb end at jeg har én fast kontaktperson Det er i orden at mit forløb forlænges, hvis det betyder at mine pårørende og andre, som støtter mig, tages med på råd Det er vigtigere, at personalet gør det, der skal gøres, end at mine pårørende og andre, der støtter mig, høres først Det er vigtigt at patienten har mulighed for at være uforstyrret sammen med sine besøgende på sygehuset Min dagligdag hjemme går lettere, hvis mine pårørende er med til samtaler og kontroller om min sygdom

43 12. Misforståelser og fejl Ca. ¼ af patienterne har oplevet fejl eller misforståelser; mest udbredt blandt cancerpatienter ¼ af cancerpatienterne,1/3 af hjertepatienterne og ½ af diabetespatienterne mener, at de selv skal holde øje med fejl og misforståelser Patienternes vurderinger af mulige faktorer, som kan reducere mængden af fejl og misforståelser (rangordnet med mest udtalte først): Ved at have én fast kontaktperson Hvis personalet lyttede mere til patienten Hvis personalet var bedre til at tale sammen Hvis personalet på sygehuset var mere opmærksomt Hvis egen læge var mere involveret i forløbet Hvis pårørende var mere involveret i forløbet

44 12. Misforståelser og fejl Af de patienter, som mener at have oplevet fejl eller misforståelse, angives følgende som stedet, hvor det er sket: Sygehusafdeling under indlæggelse eller ambulant besøg eller hos egen læge eller i samarbejdet mellem afdelingerne på sygehuset Relativt mange kan ikke angive, hvor fejl eller misforståelse er sket Kun få angiver at fejl og misforståelse er sket i samarbejde mellem egen læge, sygehus, hjemmesygeplejen, hjemmehjælpen og/eller den kommunale genoptræning Størsteparten kan ikke angive hvilken type fejl eller misforståelse, der er sket, men andre peger på forkert diagnose, forkert behandling, ikke fulgt op på en aftale samt anden form for fejl eller misforståelse Patienterne mener, at det er vigtigt at vide, hvor man skal henvende sig, hvis der sker fejl eller misforståelser, og at personalet tager ansvar for det (90% og derover) Samtidig mener omkring ¾ af patienterne, at de kun skal gøres opmærksom på fejl eller misforståelse, hvis det har betydning for deres behandling Og ca. 1/3 har forståelse for at der sker fejl og misforståelser Mellem halvdelen og 2/3 mister tiltro til personalet, når de oplever fejl og misforståelser

45 12. Misforståelser og fejl Oplevelser af misforståelser og fejl Andel, som mener at (i %) Diabetes Hjerte Cancer Have oplevet misforståelse eller fejl i forløbet Det er patienten selv, som skal holde øje med, at der ikke sker fejl og misforståelser Der ville ske færre fejl og misforståelser, hvis personalet var bedre til at tale sammen Der ville ske færre fejl og misforståelser, hvis personalet på sygehuset var mere opmærksomt Der ville ske færre fejl og misforståelser, hvis personalet lyttede mere til patienterne Der ville ske færre fejl og misforståelser, hvis egen læge var mere opmærksom Der ville ske færre fejl og misforståelser, hvis egen læge var mere involveret i forløb Der ville ske færre fejl og misforståelser, hvis jeg havde én fast kontaktperson Der ville ske færre fejl og misforståelser, hvis mine pårørende var mere involveret i forløb

46 12. Misforståelser og fejl Hvor er fejl eller misforståelse sket? Diabetes (n=172) Hjerte (n=186) Cancer (n=190) % Rang % Rang % Rang Egen læge Sygehusafdeling under indlæggelse Sygehusafdeling ved ambulant besøg Hjemmesygeplejen 2 7 < Den kommunale genoptræning < Hjemmeplejen < På et andet sygehus I samarbejde mellem egen læge, sygehus, hjemmesygeplejen, hjemmehjælp og/eller den kommunale genoptræning < 1 9 I samarbejdet mellem flere sygehuse I samarbejdet mellem afdelingerne på sygehuset Ved ikke

47 12. Misforståelser og fejl Form for fejl eller misforståelse Diabetes (n=166) Hjerte (n=175) Cancer (n=205) % rang % rang % rang Forkert diagnose Forkert behandling Udleveret forkert medicin Skade opstået under operation Forvekslet med en anden patient < 1 8 < Ikke fulgt op på en aftale Administrativ fejl Anden form for fejl eller misforståelse Ved ikke

48 12. Misforståelser og fejl Oplevelser af misforståelser og fejl Andel, som mener at (i %) Diabetes Hjerte Cancer Have forståelse for, at der sker misforståelser og fejl i langvarige forløb Personalet kun skal gøre patienten opmærksom på misforståelser og fejl, som har betydning for patientens behandling Det er vigtigt at vide hvem man skal henvende sig til, når man oplever misforståelser og fejl Det er vigtigt at personalet tager ansvar for det, hvis der sker misforståelser Tiltroen til personalet falder, når man oplever misforståelser og fejl

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Dansk forum for sundhedstjenesteforskning 11. november 2009 Eva Draborg Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk sengeafsnit A270, Vejle Sygehus. Oktober - december 2014, standardrapport. Samlet status.

Patientfeedback i Onkologisk sengeafsnit A270, Vejle Sygehus. Oktober - december 2014, standardrapport. Samlet status. Samlet status Månedsopdeling 1 Angiv dit køn Angiv din alder Angiv din civilstand Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Blev du indlagt akut eller planlagt? Oplevede du

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

velkommen til Holbæk Sygehus

velkommen til Holbæk Sygehus velkommen til Holbæk Sygehus Indhold Velkommen til Holbæk Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Holbæk Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Holbæk Sygehus 4

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

SAMARBEJDET. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

SAMARBEJDET. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark SAMARBEJDET mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark VELKOMMEN TIL PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Portræt af patient/pårørende og kort citat: Min oplevelse af mødet med PIRS. Rum

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Ambulatorium A170 og A280, Vejle Sygehus. Januar december 2014, standardrapport

Patientfeedback i Onkologisk Ambulatorium A170 og A280, Vejle Sygehus. Januar december 2014, standardrapport Samlet status Månedsopdeling Angiv dit køn 1 Angiv din alder Angiv din civilstand Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Har du i dag / ved dit seneste besøg oplevet ventetid?

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit M 2151, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Hukommelses- klinikken

Hukommelses- klinikken Hukommelsesklinikken Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Stråleterapi, Vejle Sygehus - i perioden 1. november 25. november 2013, oversigt

Patientfeedback i Onkologisk Stråleterapi, Vejle Sygehus - i perioden 1. november 25. november 2013, oversigt Samlet status Angiv dit køn Angiv din alder Angiv din civilstand 1 Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Hvor mange strålebehandlinger skal du have i alt (Tal mellem 0-40)?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Hvad er brugerinddragelse og hvorfor er det vigtigt? D. 27. oktober 2010. Janne Lehmann Knudsen Kræftens Bekæmpelse

Hvad er brugerinddragelse og hvorfor er det vigtigt? D. 27. oktober 2010. Janne Lehmann Knudsen Kræftens Bekæmpelse Hvad er brugerinddragelse og hvorfor er det vigtigt? D. 27. oktober 2010 Janne Lehmann Knudsen Kræftens Bekæmpelse En indledende undren Hvorfor er brugerinddragelse et særligt tema i det offentlige sundhedsvæsen:

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV SOM PÅRØRENDE

PAS PÅ DIG SELV SOM PÅRØRENDE PAS PÅ DIG SELV SOM PÅRØRENDE Hvem er jeg Fysioterapeut gennem 20 år Bruhn Coaching- fokus på kronikere, pårørende, stress og trivsel Bor i Randers, gift med Jakob. Har børnene Rasmus(17), Anna(15) og

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk istriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 8: Undersøgelse for brystkræft (mammografi) 8 Undersøgelse for brystkræft (mammografi) Brystkræft Brystkræft er en alvorlig sygdom.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Velkommen Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Hvad er Region Hovedstadens Psykiatri? Varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden Ét hospital med centre beliggende geografisk spredt i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evalueringen er lavet i december 2012 med 5 unge mellem 18-30 år to unge kvinder og tre unge mænd. Mentor har interviewet Mentees, transskriberet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Kender du nogen med høreproblemer? Information om hvad høreproblemer kan betyde for kommunikationen

Kender du nogen med høreproblemer? Information om hvad høreproblemer kan betyde for kommunikationen Kender du nogen med høreproblemer? 5 Information om hvad høreproblemer kan betyde for kommunikationen Denne brochure er nummer 5 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Kommunikation Når et menneske

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation k SynErGaia Integrationsministeriets pulje til integration Peter Berliner Pårørendes udsagn om forløbet Det var dejligt at sidde

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

- Set fra patienternes perspektiv.

- Set fra patienternes perspektiv. Specialeplanlægning - Set fra patienternes perspektiv. Kræftpatienters præferencer Høj professionel standard Velinformerede og empatiske sundhedsprofessionelle Nem og hurtig adgang Respekt for behov og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Gratis E-kursus Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Bloggens styrke Indledning 3 Hvad er en blog? 5 Hvorfor blogge? 7 Sådan kommer du i gang 9 Få succes med

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Bilag 3 Fokusgruppeinterview A

Bilag 3 Fokusgruppeinterview A Bilag 3 Fokusgruppeinterview A 21. april 2016 Interviewer (I) Projektmedarbejder 1 (P1) Projektmedarbejder 2 (P2) Projektmedarbejder 3 (P3) Interviewer præsenterer dagsordenen for interviewet og case om

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Flemming Jensen. Parforhold

Flemming Jensen. Parforhold Flemming Jensen Parforhold Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V.

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Læsevejledning Oversigten viser resultatet af patienttilfredshedsundersøgelsen på sengeafdelinger

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014. Anne Møller Kræftens Bekæmpelse

Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014. Anne Møller Kræftens Bekæmpelse Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014 Anne Møller Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse Roskilde Jernbanegade 16, telefon 4630 4660 e-mail roskilde@cancer.dk Rådgiver Anne Møller Mine pointer

Læs mere

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne FOU-Konference (eud) mandag den 23. februar 2015 ved Specialkonsulent Michael Andersen www.eva.dk RKV praksis på erhvervsskolerne - belyst gennem

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank Kort fortalt Af John Buhl e-bog Forlaget Nomedica 1. udgave juni 2016 ISBN: 978-87-90009-34-2 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Hjerne- og Talehuset Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Velkommen til Hjerne- og Talehuset

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Livsstilscafe Brevforslag

Livsstilscafe Brevforslag LIVSSTILSCAFE BREVFORSLAG Deltager Henviser Egen læge Livsstilscafe Brevforslag Deltagerbrev 1 Afklarende samtale Invitation til samtale Afklarende samtale i Deltagerbrev 2 Kursusstart Kursusindkaldelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Endoskopi Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Oplæg om ensomhed blandt ældre

Oplæg om ensomhed blandt ældre Oplæg om ensomhed blandt ældre 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Hvordan kan man identificere ensomhed? 3 Hvordan kan man italesætte ensomhed? 4 Hvordan kan man handle på ensomhed? 5 Opsamling Ensomhed

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Fertilitetsklinikken Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit A7 Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år

Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger kun YouTube til at se videoer

Læs mere

BEHANDLING, AF BØRN MED SÆRLIGE BEHOV, I EGET HJEM. - Et sundhedsfagligt samarbejde

BEHANDLING, AF BØRN MED SÆRLIGE BEHOV, I EGET HJEM. - Et sundhedsfagligt samarbejde BEHANDLING, AF BØRN MED SÆRLIGE BEHOV, I EGET HJEM - Et sundhedsfagligt samarbejde Det Sundhedsfaglige Børneteam PROFESSIONEL PLEJE I BARNETS EGET HJEM Det Sundhedsfaglige Børneteam er en landsdækkende

Læs mere

Det talte ord på samrådet gælder

Det talte ord på samrådet gælder Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om øremærket barsel til mænd og barsel for mandlige ministre, samrådsspørgsmål

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Hvad får jeg for det?? Et spørgsmål der tit og ofte rammer bestyrelsen i den ene eller anden form og tak fordi I igen og igen minder os om hvor vigtigt det er at vi får formidlet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Ambulatorium, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL?

ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL? ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL? Download link til rapport Helle Holt 1. marts 2016 www.sfi.dk Hvad er et ressourceforløb? Indsatsen er tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

PaRIS Patientens Rejse i Sundhedssektoren

PaRIS Patientens Rejse i Sundhedssektoren PaRIS Patientens Rejse i Sundhedssektoren Test af nyt indkaldelsesbrev en spørgeskemaundersøgelse december 2011 Udarbejdet af: Eva Draborg, Mickael Bech & Mette Mollerup Studentermedhjælpere: Nina Primholdt

Læs mere

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Unge med en psykisk sygdom efterlyser større opmærksomhed og støtte fra lærerne på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det viser en rundspørge foretaget for EN

Læs mere

Patientinformation. Knæartroskopi. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Knæartroskopi. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Knæartroskopi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev.dec 2010 Knæartroskopi Knæleddet er et hængselled, dvs. et led, som gør det muligt, at knæet både kan bøje og

Læs mere

I patientens fodspor. Introduktion

I patientens fodspor. Introduktion I patientens fodspor Version nr. 1, 11. juli 2011 Side 1 af 2 Introduktion Formålet med at gå i en patients fodspor er, at en sygehusledelse får indblik i, hvordan mødet med sygehuset opleves ud fra patienters

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

PFA HELBREDSSIKRING. din vej til hurtig behandling

PFA HELBREDSSIKRING. din vej til hurtig behandling PFA HELBREDSSIKRING din vej til hurtig behandling PFA HELBREDSSIKRING PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler,

Læs mere

INDBLIK I BRUGERBEHOV

INDBLIK I BRUGERBEHOV INDBLIK I BRUGERBEHOV FØRSTE SKRIDT MOD VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL DET SOCIALE OMRÅDE I KØBENHAVN FOKUS PÅ BØRN Ved IS IT A BIRD 19. januar 2014 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Introduktion fra

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Afdeling for Hud- og Kønssygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere