Kontakt Frank Skov, analysechef T E. Notat Tema: Ulighed Publiceret d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015"

Transkript

1 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud af 10 børn, som er glade for at gå i skole, mens der i andre kun er omkring 7 ud af 10 børn. Men også når det gælder venner, sundhed, kontakten med voksne og børnenes interesse i at lære, er der en synlig geografisk ulighed. Danmarkskortene over skolebørns trivsel viser at skolebørn generelt trives bedst i de nordsjællandske kommuner og i Midt- og Nordjylland, mens trivslen blandt skolebørnene i Syd- og Vestsjælland på flere områder er relativ dårlig. Målet for skolebørns trivsel bygger på 5 følgende indikatorer: 1) Er de glade for at gå i skole? 2) Har de venner i klassen eller på skolen? 3) Har de en voksen på skolen, de kan tale med, hvis de får brug for det? 4) Føler de sig sunde og raske? 5) Er de interesserede i at lære i de fleste fag? Indikatorerne er udvalgt fra Termometerundersøgelsen, som hvert år foretages af Dansk Center for Undervisningsmidler. Undersøgelsen bygger på svar fra cirka skolebørn i klasse fordelt på skoler over hele landet. Kortet til højre giver et overblik over, hvor god børns trivsel er i de forskellige kommuner, når man lægger lige stor vægt på alle fem indikatorer for trivsel 1. Kontakt Frank Skov, analysechef T E. Forfatter Maj Baltzarsen, analytiker E. Notat Tema: Ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Morten Wendler Jørgensen, Lillian Ebsen

2 Skoleglæde 2 Første indikator for børnenes trivsel er, om de er glade for at gå i skole. Børn bruger en meget stor del af deres tid i skolen, så hvorvidt de dagligt glæder sig til at komme i skole eller aldrig har lyst til at skulle af sted, har stor betydning for deres trivsel i hverdagen. Kortet viser, at der er en stor ulighed i, hvor stor en andel af børnene, der glæder sig til at komme i skole kommunerne imellem: Andelen af børn, der ikke er glade for at gå i skole er tre gange så stor i kommunen med den laveste andel af skoleglade børn, i forhold til kommunen med den største andel af skoleglade børn. Det er en klar tendens, at der i kommunerne nord for København er en stor andel af børnene, som er glade for at gå i skole, mens mange kommuner i Vest- og Sydsjælland har en relativt lille andel af skoleglade børn. Fyn ligger generelt højt og har ingen kommuner, hvor mindre end 78 pct. er glade for at gå i skole. I Jylland er det særligt i Midtjylland, at en relativt stor andel af børnene er glad for at gå i skole, mens andelen af børn med skoleglæde er relativt lille i det meste af Sønderjylland. Generelt er de fynske og jyske børn dog mere skoleglade end de sjællandske. I Skive Kommune er 90,15 pct. af børnene skoleglade, hvilket er den højeste andel i landet. Der er dog kun 132 besvarelser fra Skive, hvilket gør usikkerheden stor. Rudersdal, nord for hovedstaden, har til gengæld 1256 besvarelser, og er med 89,3 pct. skoleglade børn den næstbedste i rækken. Herefter følger Allerød (88,8 pct.) og Gentofte (87,1 pct.), begge i Nordsjælland. I den anden ende ligger Lolland Kommune, hvor kun 70,1 pct. af de 1057 adspurgte børn er glade for at gå i skole. Herefter følger Herlev (70,7 pct.) og Vordingborg (73 pct.). På landsplan er 79,8 pct. af de knap adspurgte børn glade for at gå i skole. 2

3 Venner i skolen eller i klassen 3 Den næste indikator for børns trivsel er, hvor stor en andel af børnene, der har en del eller mange venner i klassen/skolen. Det er nødvendigvis en vigtig del af et barns trivsel, at det har andre på sin egen alder at støtte sig til, samt udvikle sig og lege sammen med. Som det ses, har mere end 84,3 pct. af børnene i de fleste nordsjællandske og midtjyske kommuner mange venner, mens andelen af børn med mange venner i Sydsjælland er noget mindre. På Vestsjælland, Fyn og i Sønderjylland er andelen med mange venner i klassen også relativt lille. I Aabenraa Kommune er det kun 75,2 pct. af børnene, der har mange venner, og der er også en relativt lav andel i Vordingborg (76,1 pct.) og i Vejen Kommune (79,6 pct.). Også når det gælder venner i skolen, trives børnene i Skive bedre end børnene i de andre kommuner, da næsten 91 pct. af børnene har mange venner i skolen. Herefter følger Frederiksberg Kommune med 90,7 pct. og Dragør Kommune med 90,2 pct. Dog skal der tages forbehold for, at der i alle disse kommuner er under 400 besvarelser. Den næste i rækken er Gentofte, med 2151 besvarelser, hvoraf 89,5 pct. havde mange venner. I Odense har 81,6 pct. af børnene en del eller mange venner, mens dette gælder 83,9 pct. i Aalborg, 85,5 pct. i København og 86,9 pct. i Aarhus. På landsplan har 83,9 pct. af alle de adspurgte børn en del eller mange venner. 3

4 En voksen at tale med 4 Den næste trivselsfaktor er andelen af børn, der har en voksen på skolen, de kan tale med, hvis de har brug for det. Dette er en vigtig indikator for barnets daglige trivsel, da det fortæller om barnets mulighed for at få støtte fra en voksen i svære situationer. Uligheden i denne faktor er, som det ses, utrolig stor: Fra kun 48 pct., der kan svare ja til, at de kan tale med en voksen på skolen, hvis de har brug for det, til hele 91 pct. Den geografiske fordeling følger dog ikke helt de tendenser, der tidligere er set. En del af den store forskel ligger dog i, at der i toppen er en enkelt kommune, som stikker radikalt ud fra mængden, hvilket også afspejles i, at den høje yderkategori er meget bred. I hovedstadsområdet er der i de fleste kommuner en relativ lille andel, der har en voksen på skolen, de kan tale med. I Nord- og Vestsjælland står det lidt bedre til, men andelen af børn, der kan tale med en voksen er stadig relativt lille, mens Lolland-Falster til gengæld ligger i den næstbedste kategori. I Jylland klarer vest sig generelt lidt bedre end øst, mens der på Fyn er ikke nogen entydige tendenser. Bornholm placerer sig i næstdårligste kategori. I toppen ligger Skive igen, hvor knap 91 pct. af børnene har en voksen, de kan tale med på skolen. Dette er en del mere end Jammerbugt, som er nr. 2, og hvor det gælder for 77,5 pct. af børnene. Det virker her mere sandsynligt, at de 131 besvarelser fra Skive ikke er helt repræsentative, end at børn i Skive har så radikalt bedre adgang til voksenkontakt end i resten af landet. Tredjebedst ligger Thisted (73,7 pct.), mens den bedste kommune med mere end 1000 besvarelser er Aalborg, hvor 6252 børn har besvaret og 68,45 pct. af dem har en voksen på deres skole, de kan tale med. I den anden ende ligger Faxe Kommune, hvor under halvdelen, nemlig 48 pct. af børnene, har en voksen, de kan tale med. Andelen er også relativt lille i Albertslund (52,5 pct.) og Norddjurs Kommune (52,7 pct.). Blandt alle adspurgte børn har 64,2 pct. en voksen på skolen, de kan tale med. 4

5 Børns selvvurderede helbred En anden vigtig del af børns trivsel er deres helbred, som vi her ser på gennem børnenes egen vurdering. Kortet i siden viser andelen af børn i de enkelte kommuner, der har svaret, at de altid eller for det meste føler sig sunde og raske. Heldigvis føler langt de fleste børn sig sunde og raske, og uligheden er i denne variabel mindre end i de tidligere. På Sjælland er der kun 4 kommuner i den bedste kategori, hvor mere end 90,7 pct. af børnene føler sig sunde og raske og 1 i den næstbedste kategori, hvor mellem 88,7 og 90,7 pct. føler sig sunde og raske. Disse kommuner, med en høj andel af børn med godt selvvurderet helbred, er velhavende kommuner i hovedstadsområdet. Samtidig ligger 12 ud af 16 af kommunerne i den dårligste kategori på Sjælland, fordelt på Lolland- Falster, Vestsjælland og Københavns vestegn. Det skal dog bemærkes, at den lave andel kommuner i de gode kategorier på Sjælland kan skyldes, at en del af de nordsjællandske velhavende kommuner ikke har nok besvarelser til at bliver taget med. I Jylland er der ikke nogen klare geografiske tendenser, bortset fra, at der generelt er en større andel af børn, der føler sig sunde og raske, i de jyske end i de sjællandske kommuner. På Fyn er andelen af børn, der føler sig sunde og raske, gennemsnitlig. I bunden finder vi Aabenraa Kommune, hvor kun 81,6 pct. af børnene føler sig sunde og raske. Herefter følger Lolland (81,7 pct.) og Glostrup (81,9 pct.). I den anden ende ligger Frederiksberg Kommune (92,9 pct.) efterfulgt af Rudersdal (92,7 pct.) og Gentofte (92,5 pct.). I Odense føler 85 pct. af børnene sig sunde og raske, mens det gælder 85,5 pct. i København, 87,3 pct. i Aarhus og 88,6 pct. i Aalborg. Blandt alle adspurgte børn i de medtagne kommuner føler 87,5 pct. sig sunde og raske. 5

6 Børns interesse i at lære i skolen 5 Den sidste indikator for børns trivsel, er andelen af børn, der er interesseret i at lære i mange eller alle fag. I skolebørns hverdag fylder det at lære utrolig meget, og derfor har det tror betydning for børnenes trivsel, hvorvidt de er interesserede i at lære. Men interessen for at lære i skolen, har ikke kun stor betydning for skolebørnenes trivsel. Det har også en stor betydning, for børnenes mulighed for faktisk at lære noget i skolen, da det naturligvis er lettere at koncentrere sig og holde fokus, hvis man beskæftiger sig med noget, der interesserer én. I Jylland er der ingen tydelige geografiske tendenser, mens der på Fyn er relativt få, der er interesseret i at lære. På Sjælland klarer Lolland-Falster sig ikke godt, og det samme gælder flere kommuner I Københavns vestegn, samt længere vestpå. I bunden ligger Bornholm Kommune, hvor kun 70,7 pct. af børnene er interesserede i at lære i mange eller alle fag. Herefter følger Odsherred (72 pct.) og Vesthimmerland (72,4 pct.). Alle har dog under 300 besvarelser. Første kommune i bunden med 1000 besvarelser er Lolland, hvor kun 73,3 pct. af børnene svarer, at de er interesserede i at lære i mange eller alle fag. I den anden ende finder vi Dragør Kommune, hvor hele 88,5 pct. af de adspurgte børn er interesserede i at lære. Herefter følger Allerød (88 pct.), Solrød (85,5 pct.) og Egedal (85,4 pct.). I de store byer er der mange børn med lyst til at lære. I Aarhus er det 81 pct. af børnene, som er interesserede i at lære i skolen, i Aalborg gælder det 80,5 pct., i Odense 77,9 pct. og i Københavns Kommune 76,8 pct. Af alle de adspurgte børn i de medtagne kommuner er 78,6 interesserede i at lære i mange eller alle fag. 6

7 1 Se informationer om oversigtkortet i metodeboksen Bag om tallene 2 Børnene i undersøgelsen blev stillet spørgsmålet Er du glad for at gå i skole? Der var fem mulige svar, og de der omtales som skoleglade er dem, der enten svarede Ja, altid eller Ja, for det meste. 3 Spørgsmålet er stillet forskelligt for børnene i hhv klasse og klasse. I førstnævnte lyder spørgsmålet Har du nogen venner i klassen?, mens det i udskolingen lyder Har du nogen venner i skolen?. Vi har valgt at slå de to sammen. 4 Spørgsmålet lød: Har du en voksen på skolen, du kan tale med hvis du får brug for det? Der var tre svarmuligheder: Ja, Nej og Ved ikke. Vores kort er baseret på ja -svarene. 5 Spørgsmålet lød "Er du interesseret i at lære i skolen?" Der var fire svarmuligheder: "Ja, i alle fag", "Ja, i mange fag ", I nogle fag", "Nej, i meget få fag ", "Nej, ikke i nogen fag ". Vores kort viser hvor stor en andel af børnene der har svaret "Ja, i alle fag" og "Ja, i mange fag", og denne gruppe kategoriseres som børn, der er interesseret i at lære. Bag om tallene Data stammer fra Dansk Center for Undervisningsmidlers Termometerundersøgelse, der hvert år foretages blandt omkring skolebørn i klasse fordelt på skoler over hele landet. Da der er stor variation i antallet af besvarelser, er der i indeværende analyser kun medtaget de 76 kommuner, som har over 100 besvarelser. Antallet af svar svinger fra 132 i Skive Kommune til over 6000 i Aalborg Kommune. Derfor gør vi det klart, hvis der er tale om tal fra en kommune, der bygger på få besvarelser. Intervallerne på kortene er lavet ved at opdele kommunerne i grupper for hver variabel med en clustering-algoritme kaldet k-medians. Intervalgrænserne er altså bestemt efter, hvordan kommunerne er grupperet, derfor har de ikke afrundede værdier. Algoritmens mål er at opdele data i et antal grupper (5 i denne analyse). Gruppernes sammensætning er bestemt ved at se på, hvor stor afstanden er til centrum af gruppen. Algoritmen flytter observationer mellem grupper, indtil den har skabt grupper, hvor alle gruppens observationers samlet har så lille en afstand som muligt til midten af gruppen. Formelt løser algoritmen følgende minimeringsproblem:! argmin x μ!!!!!!! x er f.eks. hvor mange der er glade for at gå i skole. μ! er centrum for gruppen, det vil sige gennemsnittet for de x, som er i gruppen. x μ! er forskellen på x og gruppens gennemsnit. Oversigtskortet på første side er konstrueret ved at vise kommunernes gennemsnitlige placering, hvor alle fem variable for trivsel har fået lige stor vægt. Man må som følge af metoden fortolke oversigtskortet med forsigtighed. Her nævnes de to vigtigste forbehold: (a) Da der er tale om et gennemsnit, kan f.eks. en middelplacering både betyde 1) topplacering i nogle faktorer og bundplacering i andre såvel som 2) middelplaceringer i alting. (b) Vi har ved at give de forskellige faktorer lige stor vægt, ligestillet faktorer med væsentlige karakterforskelle, såsom selvvurderet sundhed og adgang til støtte fra voksne. Det er selvsagt meget svært at bedømme, om så forskellige faktorer har lige stor betydning for børnenes trivsel og kommunens arbejde. Man kan altså ikke ud fra oversigtskortet retfærdiggøre en gennemført rangering af kommunerne. 7

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere