BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK ÅR Gælder fra april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012"

Transkript

1 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank har næsten de samme funktioner som Danske Netbank år. Afhængig af hvilken mobil enhed og hvilket system du benytter, giver Danske Mobilbank dig blandt andet mulighed for at l se oplysninger på din Danske Ung og din Ung Opsparing og få oplysninger om gennemførte og fremtidige bevægelser l overføre penge mellem din Danske Ung og din Ung Opsparing, l overføre penge til dine eventuelt øvrige konti og andres konti i Danske Bank eller til konti i andre pengeinstitutter i Danmark l betale indbetalingskort. 2 Sådan tilsluttes og bruges Danske Mobilbank 2.1 Sikkerheden på Danske Mobilbank Det kræver en mobil enhed med internetadgang for at få adgang til Danske Mobilbank, og du tilmelder dig elektronisk via din Danske Netbank. Danske Mobilbank kan du finde på adressen mobil.danskebank.dk eller ved at installere den APP, der passer til din mobile enhed. Du kan læse mere på For at anvende mobilbanken skal du bruge en sikkerhedsløsning, der består af : 1. En servicekode. Din servicekode på 4 cifre finder du i netbanken, eller du kan bestille den på 2. Dit NemID-nummer eller dit CPR-nummer. Dit NemID-nummer står under bruger-id i det velkomstbrev, som du fik sammen med dit første nøglekort. Du kan også få dit NemID-nummer ved at kontakte os. 3. Dit NemID-nøglekort (herefter benævnt nøglekort) eller din elektroniske NemIDnøgleviser (herefter benævnt nøgleviser). Side 1 af 6 For at logge på Danske Mobilbank skal du bruge din servicekode og dit NemID- nummer eller dit CPR-nummer. Efter du er logget på, skal du bruge en nøgle fra dit nøglekort/nøgleviser for at godkende transaktioner. 2.2 Din pligt til at beskytte din sikkerhedsløsning opbevaring af nøglekort/nøgleviser og servicekode Reglerne for nøglekortet/nøgleviseren, blandt andet opbevaring og brug af nøglekortet/nøgleviseren, står i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som du tidligere har modtaget, og som du kan se på Generelt gælder, at din servicekode, dit CPR- nummer/ NemID-nummer og dine nøgler kun må bruges af dig. Du må ikke oplyse din servicekode og/eller dine nøgler til andre, heller ikke din familie, og du må heller ikke skrive servicekoden ned og opbevare den sammen med dit nøglekort/nøgleviser eller skrive servicekoden på nøglekortet/nøgleviseren. Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til din servicekode, skal du straks kontakte os,

2 se pkt om spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder. Hvis du får kendskab til, at andre kender dine nøgler, skal du straks kontakte os eller DanID, se pkt. 3.5 om spærring af nøglekort/nøgleviser i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur. Du bør også sørge for at opbevare din mobile enhed, så andre ikke kan få uhindret adgang til den. Hvis det er muligt, bør du bruge en kode for at låse din mobile enhed - det kan fx være en tastaturlås med kodecifre. 3 Konti 3.1 Adgang til konti Danske Mobilbank giver dig bl.a. adgang til at forespørge og disponere på din Danske Ung og din Ung Opsparing, se pkt. 1. Dispositionerne på dine konti er omfattet af de regler, der gælder for den enkelte konto. Når du skal overføre penge til en anden konto, bliver du bedt om at taste oplysninger om registreringsnummer og kontonummer på modtagerens konto og eventuel dato for overførslen. Hvis der ikke er dækning på kontoen, eller betalingen ikke kan gennemføres, fordi der mangler informationer, har vi ikke pligt til at gennemføre ordren. Under de respektive funktioner i systemet indtaster du overførsel af beløb. Vi vil kun gennemføre ordrer, hvis de er givet i de funktioner i din Danske Mobilbank, der er beregnet til det. Når du har indtastet en ordre i mobilbanken, godkender du betalingen med en nøgle fra dit nøglekort/nøgleviser. Tidspunktet for, hvornår du har godkendt betalingen, er afsendelsestidspunktet for ordren. Når vi har modtaget ordren, får du en bekræftelse på, at betalingen er gennemført. 3.2 Tidsfrister, bogføringsdato og rentedato Der er forskellige tidsfrister for, hvornår vi skal have modtaget dine ordrer for at kunne gennemføre dem i rette tid. Tidsfrister, bogføringsdato og rentedatoer er de samme som i Danske Netbank år, hvor de også er beskrevet nærmere. Side 2 af Beløbsgrænser Der er en grænse for, hvor stort et samlet beløb du kan gennemføre betalinger og overførsler for pr. døgn. Der er samtidig en speciel beløbsgrænse for, hvor stort et samlet beløb pr. døgn du kan overføre til 3. mands konti, for eksempel for betalinger af indbetalingskort. Du kan se de aktuelle beløbsgrænser i din Danske Netbank, og du kan altid få dem oplyst i en af vores afdelinger. 4 Kontrol af posteringer og bevægelser Når du har overført eller modtaget penge, kan du se det i posteringsoversigten i mobilbanken. Det vil også stå i posteringsoversigten i din Danske Netbank, hvor du kan se alle transaktioner, der er udført i en periode på op til 13 måneder. Hver måned kan du se, hvor meget du har betalt i gebyrer den seneste måned. Derudover modtager du regelmæssigt kontoudskrifter ifølge bestemmelserne for de enkelte konti. Når du tjekker beløbene i både netbanken og mobilbanken, kan der være enkelte bevægelser, som ikke er endeligt registreret på kontoen.

3 Du har pligt til løbende at kontrollere dine konti, og om der er ind- og udbetalinger, som du mener ikke at have foretaget. Er der det, skal du straks kontakte os. Er der ved en fejl hævet beløb, som du ikke kan godkende, sætter vi naturligvis beløbet ind på din konto igen. Hvis det derefter viser sig, at der alligevel ikke var tale om en fejl, hæver vi beløbet igen og giver dig besked. Hvis en anden person (tredjemand) har misbrugt din mobilbank, vil dit ansvar blive vurderet som oplyst i pkt. 6 om Dit ansvar ved misbrug af Danske Mobilbank. Viser det sig, at en anden ikke har misbrugt mobilbanken, eller det ikke skyldes en fejl fra vores side, kan vi opkræve renter fra det tidspunkt, hvor beløbet blev sat ind på din konto, til vi hæver beløbet igen. Eventuelt skal der betales gebyr for at bestille en notakopi. 5 Tilbagekaldelse af betalinger/ordrer, som du har godkendt Du kan tilbagekalde ordrer om kontooverførsler og betaling af indbetalingskort, som du har givet via mobilbanken, til og med sidste bankdag før den bankdag, hvor betalingen eller overførslen skal ske. Tilbagekaldelse kan ikke ske i din Danske Mobilbank, men skal ske enten i netbanken eller ved at kontakte banken. 6 Dit ansvar ved misbrug af Danske Mobilbank Læs mere om din pligt til at beskytte din sikkerhedsløsning, herunder hvordan du skal opbevare dit nøglekort/nøgleviser og din servicekode i pkt Hvis din mobilbank alligevel bliver misbrugt af andre, vil dit ansvar blive vurderet udfra dels Værgemålslovens regler og reglerne om umyndiges erstatningsansvar, dels Lov om betalingstjenester. Risikoreglen på kr. i Lov om betalingstjenester vil ikke blive gjort gældende. Vi benyter dog Side 3 af 6 ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester 62, hvis du på den måde retligt bliver stillet bedre. Hovedreglen efter 62 er, at vi er ansvarlige for tab, som følger af uberettiget brug af Danske Mobilbank, jf. bestemmelsens stk. 1. Men der er også situationer, hvor du kan være ansvarlig f.eks. hvis du medvirker til misbruget eller med vilje giver forkerte oplysninger. Vi kan kontakte dine forældre/værge, for eksempel hvis der opstår spørgsmål om hæftelse eller tilsvarende i forbindelse med brug af mobilbanken. Sidst i disse regler kan du se et uddrag af Værgemålsloven, og på kan du læse 62, 63 og 64 i Lov om betalingstjenester. 7 Bankens erstatningsansvar Når du bruger din sikkerhedsløsning, er det os, der er ansvarlige for tab som følge af uberettiget brug, medmindre andet følger af pkt. 6. I øvrigt gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser forbrugere, og her står, at vi i nogle helt

4 ekstraordinære situationer ikke kan gøres erstatningsansvarlig, medmindre vi burde have forudset/ overvundet det forhold, som er årsag til tabet, eller at lovgivningen i øvrigt gør os erstatningsansvarlig. 8 Din brug af oplysninger i Danske Mobilbank Mobilbanken er kun til dit brug. Derfor må du ikke give oplysninger fra den til andre mod eller uden betaling, medmindre vi skriftligt har givet tilladelse til det. 9 Vi kan ændre i betingelserne og anvendelses - mulighederne Vi kan ændre betingelserne og systemets anvendelsesmuligheder uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig, og med to måneders varsel, hvis ændringerne ikke er til din fordel. Du vil få besked om ændringerne enten i et brev eller elektronisk, f.eks. pr. , som elektronisk besked i netbanken eller i Danske Netpost. Når vi ændrer i betingelserne, kræver lovgivningen, at kunderne skal have mulighed for omkostningsfrit at opsige deres aftale med banken. Og det skal ske, senest inden ændringerne træder i kraft. Hvis vi ikke hører fra dig, betyder det, at du har accepteret ændringerne. Hvis du ikke accepterer de nye betingelser, ophører aftalen på det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft. Vi udvikler hele tiden nye elektroniske ydelser, og hvis det kræver en ny tilslutning, hører du fra os. 10 Opsigelse og ophævelse Du kan til enhver tid uden varsel opsige din aftale om Danske Mobilbank enten skriftligt eller via din Danske Netbank. Vi kan opsige aftalen med to måneders skriftlig varsel. Hvis du misligholder aftalen, kan vi dog ophæve aftalen uden varsel. Ordrer og allerede indgåede aftaler inden tidspunktet for opsigelsen bliver gennemført. Hvis aftalen om Danske Netbank opsiges eller ophæves, vil Danske Mobilbank ikke længere kunne bruges. Side 4 af 6 11 Priser for tilslutning og brug af Danske Mobilbank I din Danske Netbank kan du se en aktuel prisoversigt for Danske Mobilbank. Eventuelt gebyr for en betaling hæves på samme konto som betalingen. Vi kan tage betaling for at hjælpe dig med at tilbageføre beløb, som du ved en fejl har overført til en forkert konto, fordi du har oplyst en forkert identifikationskode. Prisen for selve teleabonnementet og datatrafikken, kan du få oplyst hos din teleudbyder. 12 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. Når du bruger Danske Mobilbank, registreres dit og en eventuel beløbsmodtagers kontonummer, beløb samt dato for betalingen eller overførslen. Når du overfører penge, sender vi en oplysning om beløb, dato og din eventuelle besked videre til modtageren.

5 Det sker via modtagerens pengeinstitut og pengeinstituttets data- og afregningscenter. Oplysningerne opbevares hos modtagerens pengeinstitut og Danske Bank. Oplysningerne bruges til pengeinstitutternes bogføring, kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne gives kun videre, hvis lovgivningen kræver det, eller de skal bruges i retssager om krav, der er opstået i forbindelse med brug af systemet. Oplysningerne opbevares i det år, de registreres og i de følgende fem år. 13 Nyt eksemplar af betingelserne Disse betingelser ligger altid på du kan også få dem i din afdeling. 14 Kundesupport, åbningstider og spærring 14.1 Kundesupport Kundesupport svarer på spørgsmål om hvordan du bruger mobilbanken. Du kan ringe til Kundesupport på Telefonopkald til Kundesupport sker til normal telefontakst Åbningstider for Danske Mobilbank Danske Mobilbank har åbent døgnet rundt, alle årets dage Spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder Du har pligt til straks at kontakte os, hvis du opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af din aftale om Danske Mobilbank. Du kan spærre adgangen til din aftale ved at ringe til Kortstop på Der er åbent døgnet rundt. Side 5 af 6 Så sender vi en bekræftelse på spærringen, hvor vi også skriver det tidspunkt, vi modtog meddelelsen om spærringen. Spærringen gælder også din adgang til netbanken. Hvis du spærrer din servicekode, spærrer du også for adgangen til din aftale om Danske Mobilbank. Vi forbeholder os ret til uden varsel at spærre for adgangen til din aftale om Danske Mobilbank, hvis vi opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af aftalen. Vi forbeholder os også ret til at lukke for adgangen til mobilbanken uden varsel, hvis vi vurderer, at der er generelle udefrakommende sikkerhedsproblemer. For at ophæve spærringen skal du kontakte Kundesupport.

6 Uddrag af Værgemålsloven 1, stk. 1. Børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige. Unge under 18 år, der har indgået ægteskab, er dog mindreårige og dermed umyndige, hvis statsamtet ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat vilkår herom. Stk. 2. Rådigheden omfatter også indtægter af det erhvervede, og hvad der træder i stedet herfor. Den medfører ikke adgang til at påtage sig gældsforpligtelser. Stk. 2. Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt. Stk. 3. For så vidt ikke andet særlig er bestemt, handler værgerne på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender. 42, stk. 1. Umyndige råder selv over, 1. hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter de er frataget den retslige handleevne, 2. hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente, og 3. hvad værgen har overladt dem efter 25, stk. 3. Side 6 af 6

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende.

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere