Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori s /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori 3 s /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg 15 Skoleområdet Unge Småbørn daginstitutionsområdet s/breve...24 Spareforslag: Økonomiudvalget 27 IT og telefoni i Randers Kommune Løn og personale s...38 Kommunikation og personaleblad Økonomi og indkøb Møder, kurser, kantine m.m Spareforslag: Socialudvalget 48 Handicapområdet Spareforslag: Miljø og teknikudvalg 52 Veje og vejanlæg Parkering, gadebelysning, snerydning m.m Renovation og affald Klima og miljø Trafik Kommunale bygninger Spareforslag: Kultur- og fritidsudvalg 65 Kultur Bibliotek og bogbus Spareforslag: Sundheds- og ældreudvalg 69 Ældreområdet s...72 Sundhed s...75

2 Forslag nr. Ide/Overskrift Blandede forslag Forskellige ideer Spareforslag: Blandede og udenfor kategori Spar på tryk af fine politikker, Personalebladet o.a. vi modtager. Max et eks. pr. arbejdsplads resten må læses over Broen. Synes det er ærgerligt at skolelukninger ikke er i spil. Dette bør genovervejes da det handler om så mange penge. I det hele taget må det overvejes at lukke hele enheder frem for at forringe alle nuværende tilbud. Kig hvor der er ledige pladser og kapaciteten ikke bliver fuldt udnyttet. Besparelserne bør være så langt væk fra brugeren som muligt Mødestruktur ledelse indkøb skolelukninger Taxa Det er sikkert ikke muligt at undgå besparelser i frontleddene, men det vil være en rigtig god ide at gennemgå den kommunale mødestruktur, hvor der efter min mening afholdes et hav af hamrende ligegyldige og in-effektive møder lige fra direktionsniveau ned til den almindelige ansatte. Her kan hentes mange timer ved øget effektivitet og en fjernelse af ikke nødvendige møder. eks.v afholdes en del MED-udvalgsmøder, hvor størsteparten af deltagerne dårligt kender deres funktion der, og hvor lige så mange sjældent er forberedte. Ideen har sikkert været god nok, men er fuldstændig overflødig!! Et møde skal ikke afholdes fordi det er skamalagt, men fordi det er nødvendigt! Derudover deltager mange af kommunens medarbejdere/konsulenter i møder hos f.eks børnepsyk og andre steder, hvor deres tilstedeværelse ikke er nødvendig/påkrævet. De kunne ligeså godt få tilsendt et referat Lav en helt ny kommunal mødestruktur! Vil også være en god ide, hvis der blev udviklet en kultur, hvor det ikke absolut behøver være en læreruddannet der bliver skoleinspektør, en pædagog som leder i børnehaven, en socialrådgiver som leder af sociale afsnit o.s.v. Ingen af førnævnte er via deres uddannelser automatisk kvalificeret til ledelse og det er ikke godt nok med et 3 måneders lederkursus. Dernæst vil det være en god ide at kigge på alle indkøbsaftaler gennem de seneste år og sørge for at få de bedste bud på enten matterialer eller løsninger, herunder IT Slut med inkompetente indkøb Gennemgå alt helt forfra og sæt alt i offentligt udbud eller indhent i det mindste flere tilbud, frem for at finde nogle få udvalgte som får lov at afgive bud, gælder også indkøb under 1 mill. da alt tæller. Eksempelvis er der indenfor det seneste år indført Bostedsystem, selv om både BB-journal og planner4you kan levere samme ydelse til under det halve af prisen og anvendes af flere private og offentlige institutioner. Hvem andre end Bosted har været inviteret til at afgive tilbud? Det blev nævnt at intet er helligt, men det kan derfor undre at der ikke kan blive tale om at lukke skoler. Ikke fordi at det ikke kan betale sig, men kun fordi det remt politisk er bestemt!! Ingen tvivl om, at der her kan findes besparelser og personligt synes jeg det er uholdbart at et enkelt område er totalt fredet, blot fordi dette er blevet lovet. Lovet i en tid hvor situationen var en anden. At det skaber utryghed ved forældrene, kan jeg love for at en hvilken som helst af alle de andre spareforslag også gør! Vågn op og lad området indgå på lige fod med alle andre besparelser.indfør brug af SMS alle de steder, hvor det er praktisk muligt, da dette kan spare tid. Anvendes f.eks af Randers FC i.f.m. afvikling af kampe og beskeder til alle deres medlemmer af Loyal Club Ved udsendelse af SMS til alle aftaler og mulighed for at aflyse på samme måde, spares der kostbar tid, som i sidste ende er penge. Giv kun gratis buskort til pensionister som har behov gør det indkomstafhængigt! Kræv at alle hunde i kommunen regsitreres og Indfør en skat på hunde til ejerne, så de selv kan betale for alt det lort som ligger alle steder Alle de steder, hvor børn/voksne fragtes til og fra med taxa, bør det måske overvejes om enten den enkelte institution eller kommunen selv indkøber busser og selv fragter børnene, da det er væsentligt billigere end Taxa. Evt. kunne laves aftaler mellem de forskellige institutioner om indkøb af fælles bus og ansættelse af chauffør i flexjob e.l.

3 75 Inspiration fra Silkeborg kommune som tidligere på året har været igennem samme situration Min mening Udarbejd en instruks til, hvad medarbejdere kan få kørepenge til. Nogle medarbejdere besøger mange familier og det er en del af deres arbejde og derfor helt Ok. Men skal de f.eks deltage i møder om familien hos f.eks sygehus, psyk., kommunen eller andre steder, skal de have den nærmeste leders godkendelse på deltagelse, før der udbetales kørepenge. Mange steder i kommunen kunne med fordel indføres opgavebestemt arbejdstid. En statusrapport aflønnes med så og så mange timer, en redegørelse med så og så mange timer sæt tid på alt der er muligt. Det vil også gøre det attraktivt for den rigtigt dygtige medarbejder og tilskynde den knapt så dygtige til at blive bedre! Prissæt alle de kommunale ydelser det er muligt, herunder også egentlig sagsbehandling og undervisning og indhent eksterne tibud på om det evt. kan gøres billigere. Skab incitament hos medarbejderne for at finde forbedringer og besparelser. Eks.v. ved 4 gange årligt at udbetale kontantbeløb, weekendophold o.l. til de bedste forslag, som skal gennemføres og cheferne må ikke deltage, da det er en del af deres job som ledere at skabe optimale forhold. Hej, Da jeg til dagligt arbejder i Silkeborg kommune men er bosat i Randers kommune, så vil jeg da lige henvise til det mulighedskatalog og spareforeslag som der har været i forbindelse med de besparelser som Silkeborg kommune har været igennem det sidste ½ års tid (som desværre har resulteret i 656 kollegaers afskedigelser). Alle høringssvar inddelt efter hovedområder (f.eks. administrationen, Børn og familie, Skole, osv.): href= rel= nofollow >http://silkeborgkommune.dk/kom..8ringssvar</a> Debat forummet på alle de indkomne forslag samt debatering af sparekataloget som byrådet er kommet med: href= rel= nofollow >http://silkeborgkommune.dk/kom..debatforum</a> Mulighedskataloget som udgangspunkt: href= rel= nofollow >http://silkeborgkommune.dk/fil..meside.pdf</a> Jeg ved godt at kommunerne ikke altid har samme fælles måder at gøre ting på, men måske gemmer der sig gode idéer i Silkeborgs process på området, som med fordel kan genbruges i Randers kommende besparelser? Med venlig hilsen Ranger_Carl Randers kommune er på mange områder en attraktiv handels by,men infrastrukturen halter uhjælpeligt bagud,jeg tænker på Broen. Uanset tidsperspektiv der kalkuleres med,vil det uden tvivl komme kommunen,samt nye, virksomheder,forretningsliv,borgere og ikke mindst opland or nyli den dag Broen står klar til brug. Skal Randers kommune være tiltrækkende,er Broen et Must have.det står jo også i skærende kontrast til det som Randers kommune har på fremtids plantegningen; Kulturcenter,udvidelse af regnskoven,osv. Det er ikke et besparelses forslag,det ved jeg, det er derimod en opfordring til at gøre noget der er så tiltrængt for Randersby. Nu har jeg det sådan at man er/bliver aldrig for gammel til at lære og da slet ikke når det drejer sig om ens arbejde/arb.funktion. Hvorfor opfinde den dybe tallerken or nylig der skal indføres/udføres noget nyt,se til de faggrupper eller kommuner som har løst opgaven på bedstevis.men det falder jo tit på ledelsen.har man en ledelse der er åben-og med det mener jeg- der er klar til at hører på sine ansatte og er klar til at gøre et seriøst arbejde overfor sine ansatte og de arbejdsopgaver der ligger forud,så har man et fantastisk udgangs punkt til at drive en sund virksomhed/kommune.ledere/ansatte der ikke befinder sig på rette plads er en hæmsko for virksomheden/kommunen. 3

4 81 64 Effektiv administration Hav en ambition om at gøre Randers til den mest effektivt administrerede kommune i Danmark! Typisk når en kommune sparer så går det ud over skoler, plejehjem, børnehaver og hjemmehjælp. Og dermed ud over de medarbejdere, der yder mest borgernær service og som desværre også sidder længst væk fra borgmesterens kontor. Det kunne være flot om Randers fik den ide, at Randers ville være Danmarks mest effektive administrerede kommune! De mest effektive kommuner bruger i dag 7-8 medarbejdere pr indbyggere til administration. De mindst effektive bruger mere end 15 medarbejdere pr indbyggere. Gennemsnittet ligger langt over 13, hvilket betyder at potentialet på landsplan her er enormt. Det er det desværre sikkert også i Randers. Men det kræver naturligvis en ambition. Bench-marking kan i den forbindelse anbefales, hvor kommunerne prøver at lære af de kommuner der er dygtigst på de enkelte felter. Det har private virksomheder i øvrigt gjort i årevis Effektiv administration 91 Information fra Randers Kommune Link til konsulentfirmaet Niras rapport om den kommunale administration: <a href= target= _blank >http://www.niras.dk/upload/kom..r_2008.pdf</a> Randers Kommune burde lave et sparebarometer, som løbende, i aviser fx., fortæller om hvor meget der er sparet indtil nu, og på hvilke områder dét er lettere at forholde sig til, or nyli ulden politisk tale. Der kunne måske laves et sparebarometer på Østervold, i stil med tankstationernes elektroniske prisskilte Østervold skulle jo være borgernes legeplads, så gør besparelserne til en leg med udfordring. Jow, forresten, brug det ærkegrimme kunststykke med rødt lys i, som står på Østervold den dag lyset skifter til grønt i kassen, har Randers Kommune opnået sine besparelser Med venlig hilsen een der går med sparekniv Min mening 2 Jeg har i et tidligere indlæg (min mening) været inde på åbenhed og at være i rette job funktion. Det er jo ganske tragisk at følge hvordan det kan ende når noget sådan ikke følges ordentligt op. Jeg henviser til Håndværker haven- Kbh. Der skal ny og anderledes fokus på Randers kommunes politik, på alle områder.der skal skabes en kultur fra top til bund så man ikke ender i samme situation.mere fokus på ansatte,ledelses stil,udarbejdelse af værktøjer,brug af værktøjer,stikprøver mm. indenfor alle faggrupper er noget af vejen frem. Man kan have nok så fine og detaljerede værktøjer og undersøgelser, men al tydelighed viser at disse ikke kan stå allene.oplevelser ved selvsyn skal spille en størrere faktor ved udarbejdelse af værktøjer og undersøgelser. Jeg syntes det er relevant at skrive ovenstående, når nu Randers kommune står overfor en omfattende sparrerunde, hvor man nemt kan miste fokus. Mere konkret information fra Randers kommune,med kommunens målsætninger og isåfald hvilke tiltag kommunen har til hensigt at følge,vil være tiltallende. 4

5 Indsamling Nu er det gået igen gennem flere måneder, at befolkningen ikke ønsker nedskæringer og egentlig gerne vil betale mere i skat for at opretholde kommunale ydelser. Dette forhindres desværre af et skattestop men bestemt ikke afgiftstop. Vores skatteminister syntes selv han var morsom da han i skat oprettede en konto, hvor de der syntes de betalte for lidt i skat, kunne indbetale ekstra skat men til et udefineret stort sort forbrugshul, der måske dækker udgifter til div udvalgs mange udlandsrejser. NEJ TAK Så vidt jeg umiddelbart kan regne ud, skal Randers kommune spare ca. kr pr indbygger, barn, ung, som gammel En del af disse besparelser vil altså kunne undgås, hvis alle voksne med indtægt indbetalte et frivilligt beløb på en til formålet oprettet kommunal konto. Måske er det lidt naivt at tro på, at folk vil indbetale, men det kunne da være et forsøg værd!! Svar vedr. besparelser: Vi har i netværksgruppe 6 og personale og forældrebestyrelse, drøftes besparelser og har følgende kommentarer. Vi mener fokus skal være på, at undgå at ramme brugerne /børnene, så lidt som muligt. Kan der spares på visioner, eller satses på visioner, der ligger indenfor de rammer vi har nu? Kan den nye inst. i Stevnstrup spares væk, her tænker vi specielt på merudgift til driften. Den special gruppe der skulle være, kan evt. bygges ved en institution med faldende børnetal. Forældre kan blive nødt til at køre børnene længere til daginstitution. Vi ser det som et nødvendigt initiativ, at det er forældrene frem for børnenes dagligdag der berøres. Hvis det er nødvendigt, kunne åbningstiden nedsættes, så vi kunne beholde de ressourcer der er, så børnene mærker besparelserne så lidt som muligt Daginstitutioner der har for lidt børn, her bør det overvejes, hvilke tiltag der skal gøres, både for institutionens skyld og er der aktuelt brug for pladser? Da vi mener det skal tilpasses den aktuelle situation. Det tager mange negative ressourcer, at være leder af en institution, hvor børnetallet er faldende. I alle institutioner arbejder vi med forebyggelse. Dette kræver ressourcer fra ansatte. Børnehuset Jennumparken har dette som en af sine hovedopgaver, og det vil få storbetydning for arbejdet, at ressourcerne mindskes. Efteruddannelse er godt, men bruges det optimalt, når ledere på vej til efterløn pension skal på f.eks. DOL, burde det ikke gives til andre? Vi skal satse på, at få flere mennesker der er på overførselsindkomster ind på arbejdsmarkedet, så de kan blive en del af samfundet, og ikke stå udenfor. Vi skal se på pris i forhold til ydelse: skal borgere blive længst muligt i eget hjem på trods af en meget dyr pris? (f.eks ,00kr. pr. mdr.). skal forældre kunne få hjælp til f.eks. træning af barn, som koster kr.? børn der får støtte, er det Randers kommune der skal betale for medlemskab i for eksempel en golfklub for barnet og dens støtteperson? Vi mener det er vigtigt i tider, hvor der er mangel på ressourcer, at sådanne problematikker tages op. I en periode nedprioriterer, indkøb af kunst. Der kunne være større fokus på, at regninger blev betalt til tiden, så vi undgår gebyrer. Evt. sparer på gadebelysning. Kan der sendes mere post via mail, så der spares porto Kan der spares, ved ikke at indføre nye EDB systemer, systemet koster, og ansatte skal af sted på kursus, ofte i flere dage. Der kunne evt. ses på lovgivningen, så ydelser gøres mere individuelle. For eksempel, kan nogle forældre godt selv køre deres barn til special skole eller daginstitution, og ikke som nu få taxa kørsel. I tider hvor der skal spares, skal man også se på de goder personalet får, for eksempel kaffe, frugtordning, motion, kærsmindebadet og så videre, her bør personalet selv betale, selv om vi ser det som et gode for ansatte, og gerne så det fortsætte. Pensionisterne kan betale for buskort, hvis ikke hele beløbet, så et mindre beløb. Indfør igen entre til museerne. 5

6 mødestruktur ledelse indkøb skolelukninger Taxa Se på ledelsesniveauet på Randers kommune, der er kommet flere ledere og konsulenter, er det nødvendigt nu? Eller havde det sin berettigelse, da der var kommune sammenlægning? Kan institutioner der ligger tæt på hinanden, have fælles ledelse? Være opmærksom på lovgivning der kræver meget dokumentation, er det nødvendigt? Sikrer det et bedre resultat? Eller kunne ressourcerne bruges på brugerne? F.eks. læreplaner, BMV, aftalemål osv. Vedr. merforbrug som for eksempel anbringelse, her skal satses mere på budgetkontrol, så underskud, kan reguleres i tide. Ved anbringelser skal fokus vendes, så der ydes en tidlig og hurtig indsats, helst i familien og der skal følges op på, hvilke forbyggende foranstaltninger der har bedst resultater, følges handleplaner? Virker det? Hele tiden i forhold til det forebyggende, så vi på sigt kan mindske anbringelser. Vi mener det forebyggende arbejde skal have højt prioritet, her skal spares så lidt som muligt, da det bliver dyrere på sigt. Herunder er sundhedsplejerskernes arbejde en vigtig del af det forebyggende arbejde. Daginstitutioner er også en stor del af den forebyggende indsats. Vi kan være meget bekymrede for der spares mere. Nu er pædagogerne i børnehaven ofte 2 voksne med 20 børn eller flere, i vuggestuen er der ofte 3 til 12 børn. Børn har brug for voksne der kan vejlede, guide og udvikle børnene. De skal give dem omsorg og nærvær, lære dem normer og så videre, det sker ikke uden voksne der kan indgå i dette med børnene. Jo færre voksne jo mere tid skal børnene selv klare dette, og det er en udvikling vi med bekymring ser på. Vi har også mange forældre, der søger råd og vejledning, dette vil vi blive nødt til at nedprioriterer, hvilket vi nødigt vil, da mange forældre i dag, har brug for dette for at kunne varetage rollen som forældre. Samfundet har brug for forældrene på arbejdsmarkedet, men det skulle jo nødigt gå ud over børnenes trivsel og udvikling!!!!!!! På vegne af Leder netværksgruppe 6 Personale og bestyrelser Hanna Højlund Jeg vil gerne have lidt mere specifikt på dine forslag. Generelt er jeg meget enig i alle forslagene, der igen kun drejer sig om almindelig omkostningsbevidsthed hos de enkelte ledere, herunder forslag til forbedringer m.v. Ledelse følger ikke med uddannelse det har du ret i. Der er jo den gl. om hvorfor miste en god håndværker i organisationenen ved at gøre vedkommnede til en måske uduelig leder. Alt hvad vi skriver her burde være et must for alle i organisationen og gerne uden hjælp fra eksterne konsulenter til millioner Hundeafgift Indfør afgift eksempelvis 1000 kroner om året på hunde. Hundenes efterladenskaber findes næsten overalt og afgiften ville nok begrænse anskaffelser af hunde, til folk der ikke burde have/holde hunde overhovedet. 6

7 Nedlæg Kultur og fritid som selvstændigt forvaltningsområde 168 Jobcenteret som omdrejningspunkt i en helhedsorienteret erhvervs-, familie-, social- og arbejdsmarkedspolitik Kultur og frtitid er bestemt et vigtigt område for Randers Kommune og det skal klart anerkendes, at der laves et meget flot stykke arbejde fra museer, Værket, biblioteket osv. I den betrængte økonomiske situation kunne det imidlertid overvejes, om der ikke kunne spares nogle millioner ved at nedlægge området som selvstændigt forvaltningsområde med egen direktør, sekretariatsleder, udvalg osv. og lægge det ind under Børn- og Skoleområdet. Måske kunne dette også fremme nye og mere moderne tanker om helheder og sammenhænge. Børn benytter skolerne i dagtimerne til undervisning om eftermiddagen og aftenen til fritidstilbud, dette hænger sammen og kan være med til at skabe helhed om deres samlede liv hertil en måske mere rationel administration og brug af de samme bygninger og de muligheder dette åbner for. Museer og bibliotek er ikke længere støvede samlinger, det kan ses, at de tager initiativ til aktiviteter for skoler, foreninger og laver kurser osv for borgerne. Tænker umiddelbart at dette kunne høre fint sammen med Børn og Skoleforvaltningens arbejde og måske skabe nogle nye spændende muligheder for borgerne i alle aldersgrupper. Skole er vel også ved at udvikle sig væk fra industrisamfundets tankegang til at se børns læring i en større sammenhæng i og uden for skolen. Et succeskriterium for kommunen må vel være summen af det hele? Randers er blevet en større kommune med en række lokalsamfund som det er vigtigt at få til at blomstre og her kunne skolerne måske omvendt tillægges nye kulturbærende opgaver og måske også deciderede borgerserviceopgaver i forhold til lokalsamfundenes borgere, der har langt til Rådhuset. Jeg anser lokalsamfundene som meget vigtige. Skab trivsel og vækst derude så mange børnefamilier kan få et godt liv tættere på hinanden og naturen væk fra storbyens gettorisering og ansvarsforslygtigelse. Dette kræver lidt nytænkning og måske kunne en forvaltningsrokade være en del af dette? Der er udbredt enighed om, at selvforørgelse er den vigtigste forudsætning for et godt liv. At rigtig mange sociale problemer for både børn og voksne udspringer af forældrenes manglende selvforsørgelse og deltagelse i fællesskabet på en arbejdsplads. I Randers Kommune bør vi fokusere langt mere på de ressourcer der ligger i at sætte selvforsørgelse i centrum for den sociale indsats. Vi gør alt for lidt for at knytte de forskellige ressourcer indenfor det sociale område sammen og dermed spilder vi store ressourcer ved at handle i øst og vest. Mit forslag er, at give Jobcenteret en langt vigtigere rolle i koordineringen af den sociale indsats, end tilfældet er idag. Randers Kommunes organisation indenfor familie, social- og arbejdsmarkedsområdet synes at bære præg af en lang række politiske og administrative kompromisser i.f.m. strukturreformen. Der har været for mange chefer til for få reelle stillinger! Resultatet er for mange forvaltningsgrene, som ikke arbejder ordentligt sammen. Hver vogter på sit bl.a. fordi man ved at man kan komme i farezonen når det bliver hverdag i den nye kommune. Således forekommer det eksempelvis ulogisk, at familieafdelingen er placeret i en anden forvaltning end social- og arbejdsmarkedsområdet. Mange af de problemer der arbejdes med på familieområdet har afsæt i manglende selvforsørgelse og den passive forsørgelseskultur som ulykkeligvis opstod i kølvandet på krisen i 1970 erne. En ulykke som nu er ved at forplante sig til 3. generation af passivt forsørgede borgere som opdrages til passiv forsørgelse, og hvor der ikke tages ordentligt vare om behovet for uddannelse af børnene. Idag foregår familieafdelingens meget omkostningstunge indsats (Børn- og Skoleforvaltningen) reelt uden koordination med den parallelle aktiveringsindsats på Jobcenteret (Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen). Det er helt oplagt at der på såvel det korte som det lange sigt vil være store besparelser at hente på en koordineret, helhedsorinteret indsats, hvor eksempelvis aktivering af svage forældre kunne have fokus på ansvar for opdragelse og uddannelse af deres børn. Dette er blot ét eksempel på, at en fragmenteret forvaltningsstruktur koster kommunen millioner af unødvendige kroner hvert år. Ligeledes mangler der samarbejde mellem kommunens misbrugscenter og Jobcenteret. Jobcenteret har kontakt til stort set alle 7

8 Jobcenteret som omdrejningspunkt i en helhedsorienteret erhvervs-, familie-, social- og arbejdsmarkedspolitik 102 Fokus på det enkelte menneske. misbrugere i kommunen, men misbrugscenteret lever sit eget liv sætter endda egne projekter i søen som i forvejen kører på Jobcenteret uden at der tages kontakt eller initiativ til koordinering! Andre eksempler er Ungdommens Uddannelsesvejledning og Center for Revalidering og Beskæftigelse ind under Jobcenteret med dem! Jobcenteret er det oplagte omdrejningspunkt for en rationaliseret og helhedsorienteret indsats på såvel familieområdet som unge-, misbrugs og socialområdet. Der bør etableres fælles ledelse for samtlige politikområder, så der på intet tidspunmkt er tvivl om, at sociale hensyn ALTID går hånd-i-hånd med et resolut og uafvigeligt fokus på aktivering, opkvalificering, uddannelse og selvforsørgelse. Sådan er det desværre ikke idag, og det koster kommunen dyrt! Såvel administrativt som på udgiften til de enkelte indsatser, vil kommunen kunne spare to-cifrede millionbeløb på at styrke jobcenterets administrative rolle indenfor alt hvad der har med hjælp til problemramte borgere og familier. Samtidig vil der kunne gøres op med den forvaltningsmæssige egeninteresse i at opretholde den eksisterende dårligt fungerende struktur, hvor den sociale sektor ulykkeligvis er blevet en industri i sig selv. Modstandere af forslaget vil pege på, at den omsorgsfulde hånd for nogle borgere er vigtigere end selvforsørgelse. Dette er en ren politisk prioritet! Spørgsmålet er bare, om vort samfund fremover har råd til at skelne mellem den omsorgsfulde hånd og selvforsørgelse? Og er det rimeligt at bruge skattepenge på en social indsats hvis førsteprioritet ikke er selvforsørgelse? Og har vi råd til fortsat at se passivt til, at forældre ikke tager ansvar for deres børns uddannelse? Mange vil fejleagtigt tolke mit forslag som et borgerligt, surt opstød. Men jeg er faktisk socialdemokrat med stærk vilje til at styrke og pleje vores offentlige sektor. Men det kræver politisk mod og vilje til at indrette vores velfærdssystem anderledes, hvis flertallet fortsat skal ønske at bidrage til sammenhængskraften i vort samfund. Alternativet er forsikringsvejen, som uafladeligt vil lade de svageste hjælpeløst i stikken og styrke den uhelluige alliance mellem Venstres boligejere og DF s politiske analfabeter. Afslutningsvist vil jeg tilføje, at også erhvervspolitikken helt naturligt hører hjemme på Jobcenteret. I et tæt samspil mellem erhvervsliv og kommunen, skal førstnævnte opleve mest mulig kontinuitet. Og hvis ikke en erhvervspolitik har fokus på arbejdspladser og dermed sikring af en langsigtet holdbar udvikling på det sociale område, hvad er så dens eksistensberettigelse? Jeg er helt enig Jeg er helt enig. Det er umenneskeligt og koster rigtig mange penge, som kan bruges andre steder 8

9 Indtægter: Bosætning langs motorvejsnettet Udgifter skal afpasses efter indtægter, dette forum handler om at spare, men der må også være et potentiale i at øge skatteindtægterne. Tillader mig at pege på det potentiale der må være i at skabe mere bosætning i f.eks. Asferg og Fårup der begge ligger meget tæt på motorvejen. De har institutioner, skoler, ældrepleje og indkøbsmuligheder. Mon ikke også der er god offentlig transport? Der er også et vildt flot naturområde mellem Øster Bjerregrav, Kousted og Svejstrup mv. Med den nye (effektive) motorvejsindfletning til Århus så må det være attraktivt for nogle fra Århus Kommune at bo måske 20% billigere i pgl. småbyer. Kommunen kunne da opfordre vore lokale ejendomsmæglere til at kigge på om ovenstående kunne se ud til at holde vand, om der kunne laves en kampagne på det. Måske har de andre ideer til hvordan vi trækker flere skatteborgere til? Jeg bor selv til dronningborgsiden og det er et trafikalt mareridt, når man skal gennem byen og på motorvejen, herude er der sket en del byudvikling, men det giver kun traffikalt bøvl, vel ligesom Romalt? Men er der rigeligt med udstykning i kommunens nordvestlige motorvejsnære del? Nybyggeri, øget salg og flere flytninger må generelt også skabe vækst i kommunen? Jeg kan ikke vurdere om der for lejeboligområdet herunder boligforeningerne kunne tænkes tilsvarende? i det mindste er det vildt dyrt at leje en bolig i Århus. Inviter ejendomsmæglerne oa. til en konference med dette fokus, de må have en dikrete økonomisk og dermed motivationsmæssig interesse i dette Navnekontor Opret navnekontor i Borgerservice,som kan tage sig af alle tilmeldinger ved barne fødsel o.s.v El-besparelser spareforslag Besparelser i 16 Foreninger og idrætsklubber Det er muligt,at opnå besparelser på elforbruget,ved anvendelse af bevægelsesfølere på gangene i institutioner og bygninger,hvis de er ubenyttede i lange perioder gennem et døgn.det gælder plejehjem,skoler,off.bygninger o.s.v. - At der hele tiden indføres nye systemer, som bl.a. er dyre i indkøb. Her tænker vi bl.a.på APV systemet, som koste x antal kr ( vi kan ikke få oplyst, hvad det har kostet.) Desudover skal der derudover bruges penge på oplæring af personele og dette koster ressourcer. - dyre kurser som alligevel ikke bliver brugt (vær med). - vi har fået mange pædagogiske konsulenter efter kommunesammenlægningen er det nødvendigt. - at hver institution kun får et personaleblad. - som sommerhilsen fik vi, fra Randers Kommune, en plakat af springvandet på Østervold. det har kostet at få det trykt, derudover kostede det 24 kr. at sende det.- dette kunne spares væk. Med risiko for at blive lynchet, vil jeg gerne fremsætte et forslag om besparelser på ovennænte områder. Kommunen stiller lokaler og faciliteter til rådighed for de forskellige foreninger og idrætsklubber, hvilket selvfølgelig er en del af sevicen i en kommune, MEN når nu kommunen stiller faciliterne til rådighed, kunne brugerne af f.eks hallerne, såsom håndbold, badminton, basketbold m.fl, så ikke selv stå for den almene rengøring af hallen efter de har brugt den?? Fodbold klubberne kunne selv holde banerne or nyli, såsom klipning af græsset, optegning af banerne mm?? og mig bekendt betaler kommunen også for vand, varme og strøm, det kunne brugerne jo også selv gøre, jeg ved godt at kontigentet i såfald stiger, men det må de forskellige foreninger og klubber så finde en løsning på, for der er jo råd til både at hente og bringe børn i bil til de forskellige aktiviter + mange skal jo da selv køre til deres fritids interesse, så mon ikke de har råd til at betale noget mere i kontigent??? Der bruges rigtig mange timer af driftafdelingen i Randers til at vedligeholde fodbold banerne og andre udendørs områder, jeg ser det dagligt. Der bruges ligeledes mange timer til at gøre rent efter brugerne i lokaler og hallerne, hvem siger at når nu kommunen skal spare 150 millioner, at det så som altid skal gå ud over de ældre og børnene?? Giv dog de ældre gode forhold og omsorg. Lad os da sørge for at børnene i vuggestuer, børnehaver har personale nok til at passe dem, at skolerne får det antal lærer som der brug 9

10 for, istedet for bare at putte flere og flere børn ind i lokalerne med mindre og mindre personale, så hellere spare på fritidsaktiviteterne efter min mening Boligindskudslån reduceres til lovpligtige pligtlån Kontanthjælp Færre byrådsmedlemmer 219 Luk projektet Randers Millennium Pt. garanterer Randers Kommune for lån til boligindskud i almene boliger, for personer, som ikke er berettiget til pligtlån efter boligstøtteloven op til en indtægtsgrænse, der svarer til det dobbelte af indtægtsgrænsen for pligtlån. I 2008 var denne indtægtsgrænse kr kr. pr. barn op til det 4. barn. Der bliver givet ca. 400 af disse ikke lovbestemte garantier i Der vil kunne høstes en besparelse ved alene at give pligtlån, således at tab på garantier reduceres og der spares ressourcer på sagsbehandling. Det fremgår af dagspressen, at kontanthjælpsmodtagere kan rejse til udlandet i flere måneder uden at melde ferie og samtidigt modtage kontanthjælp. Hvorfor kræver man ikke, at de pågældende skal møde op og underskrive en erklæring om, at de stadig er berettiget til at modtage ydelsen? Dette bør ske uden faste invervaller! Jeg har hørt at de også for kr til barnepige til deres børn, om der er hold i det tror jeg, men jeg er ik sikker 100 %, men dette mener jeg også kunne spares væk. Randers Millennium indeholder mange gode intentioner det er blot ikke en kommunal opgave at realisere disse. s /brev Luk boliger T-shirt til alle borgere Luk de boliger der alligevel ikke kan lejes ud, eller brug dem til noget andet f. eks aflastning. Det må koste penge at have tomme boliger stående. Randers Kommune burde lade fremstille t- shirts til alle kommunens borgere, på ryggen påtrykt Måske med private virksomheder, der mod betaling får et brystlogo. Det vil være en gevaldig markedsføring af byen, idet tanken er at flest mulige skal anvende trøjen, når man færdes udenfor Randers Kommune. Tænk at alle borgere bliver levende markedsføringssøjler i det ganske rige og lidt udenfor. En god investering, der måtte kunne give os pengene tilbage mange gange. For vi er jo også stolte af vor by Mange forslag fra Børnehuset Jennumparken Vi har i netværksgruppe 6 og personale og forældrebestyrelse, drøftes besparelser og har følgende kommentarer. Vi mener fokus skal være på, at undgå at ramme brugerne /børnene, så lidt som muligt. Kan der spares på visioner, eller satses på visioner, der ligger indenfor de rammer vi har nu? Kan den nye inst. i Stevnstrup spares væk, her tænker vi specielt på merudgift til driften. Den special gruppe der skulle være, kan evt. bygges ved en institution med faldende børnetal. Forældre kan blive nødt til at køre børnene længere til daginstitution. Vi ser det som et nødvendigt initiativ, at det er forældrene frem for børnenes dagligdag der berøres. Hvis det er nødvendigt, kunne åbningstiden nedsættes, så vi kunne beholde de ressourcer der er, så børnene mærker besparelserne så lidt som muligt. Daginstitutioner der har for lidt børn, her bør det overvejes, hvilke tiltag der skal gøres, både for institutionens skyld og er der aktuelt brug for pladser? Da vi mener det skal tilpasses den aktuelle situation. Det tager mange negative ressourcer, at være leder af en institution, hvor børnetallet er faldende. I alle institutioner arbejder vi med forebyggelse. Dette kræver ressourcer fra ansatte. Børnehuset Jennumparken har dette som en af sine hovedopgaver, og det vil få storbetydning for arbejdet, at ressourcerne 10

11 Alle pensionister kan betale kr. om måneden, så besparelser på børn og ældre undgås mindskes. Efteruddannelse er godt, men bruges det optimalt, når ledere på vej til efterløn pension skal på f.eks. DOL, burde det ikke gives til andre? Vi skal satse på, at få flere mennesker der er på overførselsindkomster ind på arbejdsmarkedet, så de kan blive en del af samfundet, og ikke stå udenfor. Vi skal se på pris i forhold til ydelse: - skal borgere blive længst muligt i eget hjem på trods af en meget dyr pris? (f.eks ,00kr. pr. mdr.). skal forældre kunne få hjælp til f.eks. træning af barn, som koster kr.? børn der får støtte, er det Randers kommune der skal betale for medlemskab i for eksempel en golfklub for barnet og dens støtteperson? Vi mener det er vigtigt i tider, hvor der er mangel på ressourcer, at sådanne problematikker tages op. I en periode nedprioriterer, indkøb af kunst. Der kunne være større fokus på, at regninger blev betalt til tiden, så vi undgår gebyrer. Evt. sparer på gadebelysning. Kan der sendes mere post via mail, så der spares porto. Kan der spares, ved ikke at indføre nye EDB systemer, systemet koster, og ansatte skal af sted på kursus, ofte i flere dage. Der kunne evt. ses på lovgivningen, så ydelser gøres mere individuelle. For eksempel, kan nogle forældre godt selv køre deres barn til special skole eller daginstitution, og ikke som nu få taxa kørsel. I tider hvor der skal spares, skal man også se på de goder personalet får, for eksempel kaffe, frugtordning, motion, kærsmindebadet og så videre, her bør personalet selv betale, selv om vi ser det som et gode for ansatte, og gerne så det fortsætte. Pensionisterne kan betale for buskort, hvis ikke hele beløbet, så et mindre beløb. Indfør igen entre til museerne. Se på ledelsesniveauet på Randers kommune, der er kommet flere ledere og konsulenter, er det nødvendigt nu? Eller havde det sin berettigelse, da der var kommune sammenlægning? Kan institutioner der ligger tæt på hinanden, have fælles ledelse? Være opmærksom på lovgivning der kræver meget dokumentation, er det nødvendigt? Sikrer det et bedre resultat? Eller kunne ressourcerne bruges på brugerne? F.eks. læreplaner, BMV, aftalemål osv. Vedr. merforbrug som for eksempel anbringelse, her skal satses mere på budgetkontrol, så underskud, kan reguleres i tide. Ved anbringelser skal fokus vendes, så der ydes en tidlig og hurtig indsats, helst i familien og der skal følges op på, hvilke forbyggende foranstaltninger der har bedst resultater, følges handleplaner? Virker det? Hele tiden i forhold til det forebyggende, så vi på sigt kan mindske anbringelser. Vi mener det forebyggende arbejde skal have højt prioritet, her skal spares så lidt som muligt, da det bliver dyrere på sigt. Herunder er sundhedsplejerskernes arbejde en vigtig del af det forebyggende arbejde. Daginstitutioner er også en stor del af den forebyggende indsats. Vi kan være meget bekymrede for der spares mere. Nu er pædagogerne i børnehaven ofte 2 voksne med 20 børn eller flere, i vuggestuen er der ofte 3 til 12 børn. Børn har brug for voksne der kan vejlede, guide og udvikle børnene. De skal give dem omsorg og nærvær, lære dem normer og så videre, det sker ikke uden voksne der kan indgå i dette med børnene. Jo færre voksne jo mere tid skal børnene selv klare dette, og det er en udvikling vi med bekymring ser på. Vi har også mange forældre, der søger råd og vejledning, dette vil vi blive nødt til at nedprioriterer, hvilket vi nødigt vil, da mange forældre i dag, har brug for dette for at kunne varetage rollen som forældre. Samfundet har brug for forældrene på arbejdsmarkedet, men det skulle jo nødigt gå ud over børnenes trivsel og udvikling!!!!!!! På vegne af Leder netværksgruppe 6 Personale og bestyrelser. Børn, skoleelever og ældrecentre og plejehjem er hårdt ramt af disse besparelser, mens efterlønnere og pensionister får i pose og sæk. Vi får buskort, boligsikring eller boligydelse + medicinkort, vi har haft forretning i 25 år (taxi), men har aldrig haft det bedre end nu. Vi er 79 og 75 år. Jeg vil foreslå, at der blev trukket kr. pr. person i et år på alle pensionister, det kan godt lade sig gøre, men er det lovligt? det er mit forslag, for det ville da give en pæn sjat penge. Så skulle der ikke fyres personale på ældreplejen og børnehaven og skolelærer. Jeg vil gerne være anonym, for eller får jeg hele kommunens pensionister på nakken. 11

12 Buskort, skolekørsel, patientbefordring, færre ledere, lånekort, bogbusser, visitator,inkontinensbleer Fælles ledelse, gadebelysning, fejning, græsslåning, lønnedgang, forplejning, storskrald, heldagsskoler, taxakørsel, buskort, konsulenter, kaffeautomater, skolelukning Fjern milliontilskuddet til Danmarks Center for Vildlaks Vi sender følgende forslag til at spare: Buskort (følge servicekort) Skolekørsel af børn Patientbefordring til læge/sygehus, inden for bygrænse, burde være indkomstbestemt betaling. Færre leder med flere kompetencer. Betale for lånekort til bibliotek (engang). Ingen bogbusser i byområderne hvor der er bibliotek. Bruge ergoterapeuter som visitatorer. De 2 mindste inkontinens bleer kunne godt være en egenbetaling på, evt. indkomstbestemt. Venlig hilsen Møllevang, D1, Rækkehusene. Forslag til besparelser Fælles ledelse i de dagtibud der ligger tæt på hinanden. Eksempelsvis Romalt bhv./kombi og Birkebo/Viborgvejens Bhv. Slukke for gadebelysningen i mindre befærdede områder om natten og generelt spare på dette. Opkræve et mindre beløb for udlån af biblioteksbøger Spare på/droppe fejning af veje i yderområder Spare på/droppe græsslåning i rabatter, vejkanter o lign. I yderområder Alle offentlige ansatte går eks. 100 kr. ned i løn pr. måned. Ingen gratis mad og drikke til byrådsmøder o.lign. Fjerne storskraldsordningen og lade folk selv komme af med deres affald. Heldagsskolerne er for dyre. I den gamle sønderhald kommune blev de fjernet, da det var for dyrt, så man kan undre sig over, at det nu vender tilbage. Skære ned på taxakørsel for specialbørn o.lign. Fjerne det gratis buskort til pensionister, og i stedet gøre det indkomst bestemt hvorvidt de får det. Undersøgelser viser, at tidlig indsats (0-6 år) er det som man får mest ud af på sigt. Derfor ser vi det som værende uhensigtsmæssigt at skære på dette område. Vores oplevelser er, at der i kommunen bruges mange penge på konsulenter o.lign. men vi tænker at disse penge er spildt hvis fundamentet (=dagtilbuddene/pædagogerne) ikke tildeles ressourcer der matcher dette. Kaffeautomaterne på kommunen skal ikke være gratis Folkeskolelukninger: virkeligheden ser anderledes ud nu, end da der var valg. Undersøgelser viser, at de store skoler opnår de bedste resultater, så måske er det på tide at se tingene fra en anden vinkel på trods af valgløfter. Vi må indse at der ikke er råd. Mvh. Personalet daginst. Toftegaarden, Assentoft. Efter flere forsøg på, at komme igennem på sparranders har jeg opgivet. Det fungerer åbenbart heller ikke, som så meget andet i denne kommune!jeg er ikke en eller anden jeg er faktisk borger i denne by og er blevet anmodet om, at komme med forslag til hvor Randers Kommune kan spare. Mit forslag er, at man fjerner milliontilskuddet til Danmarks Center for Vildlaks. Hvis Due Jensen fortsat skal kunne fange laks i sin baghave, må han selv betale for det. Mig bekendt nåede Bjerringbro Kommune at stoppe deres tilskud, inden de nye kommuner blev dannet Sluk lyset i dagtimerne og brug solenergi Jeg mener, at der kunne spares en del penge ved at det elektriske lys på alle kommunens institutioner blev slukket i de lyse dagtimer. Måske kunne der også spares penge hvis forsyningen til gadebelysningen blev ændret til solenergi. 12

13 13

14 Forslag nr. Ide/Overskrift Skoleområdet Spareforslag: Børn- og skoleudvalg Skolelukninger Et ord der ikke må siges højt og det er or nylig! Hvorfor skal skolerne holdes fri? Udgifter til skolerne er en stor del af budgettet og der er mange skoler der både er for små og for gamle. Hvis Randers Kommune så gerne vil tilbyde en skole i verdensklasse og <strong>fremadrettet undgå yderligere indhug i skolernes allerede alt for små budgetter, så er politikkerne i Randers ALTSÅ nødt til også at se på skolelukninger.</strong> Som familieterapeut i PPR har jeg lige afsluttet et projekt på Rytterskolen der gik ud på at bruge Marte Meo metoden i en børnehaveklasse med en del meget urolige børn. Specielt en dreng var via sin adfærd forhindrende for at der var den fornødne ro og opmærksomhed i klassen. Lærere og pædagoger var meget opgivende. Jeg og en anden Marte Meo lavede et forkøb hvor vi brugte 24 timer (fordelt på 2 hvilket betyder at det kan reduceres til det halve). 46 Klassen er nu velfungerende og den dreng der havde de største vanskeligheder har fået det betydeligt bedre. De professionelle har 41 Marte Meo terapeut endvidere fået en læring og indsigt til at tackle lignende udfordringer. Såfremt der ikke var grebet ind havde man været nød til at i folkeskolen bevilge støttelærer og det er ikke svært at forestille sig hvad det ville have betydet for drengen at blive fastholdt i den negative adfærd. Dette ville på længere sigt have medført udgifter til støttepæd. I daginstitutionen, PPR undersøgelse osv. Mit forslag går ud på at der bliver oprettet en stilling eller 2 til at lave Marte Meo terapi i skolerne hvilket kan være med til at støtte at de børn der har de fleste vanskeligheder så de kan blive i deres klasse. Derudover er der også den gevinst at lærerne bliver bedre uddannet til at kunne tackle de udfordringer som de bliver stillet overfor i tiden med inklusion og større børneantal i klasserne Skolelukning Luk alle små skoler f.eks. Hald skole,ikke alene spares der penge,det bliver også muligt at lave større og bedre undervisning Ferielukning Hej Randers Kommune Jeg har et forslag til hvor i kan spare. Jeg mener det vil være en god ide at lukke sfo en d. 24 og 31 december samt mellem jul og nytår som f.eks. børnehaverne gør. Det samme med grundlovsdag og dagen efter kr. himmelfarts dag. Dette vil give en god besparelse, og vi behøver ikke holde åbent og spilde vores tid, som vi kan bruge mere af på alm åbne dage Skolelukninger Helt enig Det blev nævnt at intet er helligt, men det kan derfor undre at der ikke kan blive tale om at lukke skoler. Ikke fordi at det ikke kan betale sig, men kun fordi det remt politisk er bestemt!! Ingen tvivl om, at der her kan findes besparelser og personligt synes jeg det er uholdbart at et enkelt område er totalt fredet, blot fordi dette er blevet lovet. Lovet i en tid hvor situationen var en anden. At det skaber utryghed ved forældrene, kan jeg love for at en hvilken som helst af alle de andre spareforslag også gør! Vågn op og lad området indgå på lige fod med alle andre besparelser. 14

15 Oprydning og rengøring på skoleskema Forslag: For at give eleverne ansvar og ejerskab af deres klasselokale, kunne det være en mulighed, at der blev afsat et par timer ugentlig til oprydning og rengøring. Lærerens opgave vil være at motivere og hjælpe eleverne. På fællesarealerne skal der være rengøringspersonale. Der kunne desuden være nogle dage om året, hvor forældrene deltog. Det kunne give sammenhold, og hærværk på skoler kunne begrænses, fordi der vil være en vis selvjustits eleverne iblandt Skolelukninger Skolelukninger Skolelukninger Skolelukninger På lidt længere sigt mener jeg bestemt, at der bør kigges på folkeskolerne. Jeg synes, man bør ændre på mange af folkeskolerne, så de bliver fødeskoler til en ny stor overbygningsskole. Jeg mener faktisk, at det er et af folkeskolens helt store problemer, at man i rigtig mange år har forventet/forlangt, at alle folkeskolelærere skal kunne undervise i alle fag. Det bør være sådan, at lærerne overvejende underviser i deres liniefag, og det kan bedst lade sig gøre, hvis skolerne er så store, at der er mulighed for at fylde en lærers skema helt op med liniefagene. Jeg er helt sikker på, at der også vil kunne etableres et meget bedre undervisningsmiljø, hvis man deler op på denne måde. Fødeskolerne kan indrettes i de eksisterende folkeskoler, men der er helt bestemt også skoler, der bør nedlægges. Kommunens folk må meget nemt kunne se på et oversigtskort, hvor der er for mange tæt på hinanden. Transporten af de elever, der skal til overbygningsskolen bør klares med busser, som kører rundt efter behov. Jeg er ikke selv folkeskolelærer, men har da haft børn både i folkeskolen og på Randers Realskole, som jeg fandt alt for stor, da min lille søn startede, men det viste sig hurtigt, at det slet ikke var noget problem, og der var fantastiske lærere, som brændte for deres fag og også fik lov til at undervise i det, de var bedst til. Helt enig med flere indlæg. Det hidtidige luksusfænomen med skoler i hvert bykvarter og i de tyndt befolkede landområder må være forbi. Skolerne skal ikke bibeholdes blot for at lærerne kan fortsætte i jobbene i kendte omgivelser. Skoler må centraliseres og lægges sammen i større enheder. Slut med de alt for dyre landskoler og væk med de perifere mindre byskoler. I gamle dage måtte ungerne cykle eller tage bussen i skole. Det kan de vel også gøre idag! Der er desværre i alt for lang tid blevet lyttet alt for meget til et højtråbende mindretal, der altid er klart med protester, når skolelukninger har være på tapetet. Nu må politikerne vise mod på tværs af partiskellene og stå ved de nødvendige nedskæringer på skoleområdet. Få nu lukket den gamle hadsundvejens skole og drop ideologien om at der skal findes en folkeskole i midtbyen, kig på elevtallen og stop med at smide dyre håndværker kroner i den gl bygning. Før kommunesammenlægningen sad jeg en årrække i en skolebestyrelse i en af omegnskommunerne, kan huskle, at der dengang var tumult omkring skolelukninger i Randers lidt dårligt håndteret, måske derfor er man politisk bange for at røre ved det. Jeg er enig i de øvrige indlæg, under de givne økonomiske forhold er det nødvendigt at få kigget på antallet af skoler specielt i centralranders måske kunne der skabes enighed, IKKE om at lukke, men om at gå sammen om at bygge noget nyt skabe noget nyt sammen, dette har et helt andent potentiale. Når privatskolerne har økonomisk succes, er det fordi de kan styre klassekvotienten. Hvis måden at fordele penge på, er den samme som før kommunesammenlægningen, så er det ikke nok at kigge på skolens gennemsnitlige klassekvotient små klasser koster enorme summer, fordi de skal have det lovpligtige timetal. Når antallet af elever i en klasse bliver for lille, så forsvinder overskuddet til at gøre alt det sjove og ekstra også på materialesiden. Dette må stadig være en central problematik, der er vanskelig at løse, når skoledistrikterne bliver for små. Jeg kan respektere at der er en politisk holdning til at ville bevare små skoler på landet det er en prioritering af landområderne. Når skolen lukker, lukker købmanden også landsbyerne sygner hen. Alle kan og skal ikke bo i storbyerne derfor kan denne 15

16 Kørsel af elever af anden etnisk herkomst problematik ikke ses isoleret i en storkommune. Men der kan måske arbejdes med fællesledelse, give skolerne yderligere opgaver udlæg f.eks. Borgerservice hertil tillæg dem flere opgaver der skaber kvalitet i lokalsamfundet, prøv at tænke nyt omkring det. For unge mennesker kan det måske være attraktivt at være sammen med flere andre unge, men det er måske også en problematik, der kan løses gennem samarbejde. Er det ikke Hald Skole, hvor daginstitution og skole er under samme tag, det må der da være noget økonomisk rationale i? Kan det være rigtigt, at to børn, der begge er født i DK, taler perfekt dansk, går i samme 1.klasse, er velfungerende, bor i samme ejendom, skal forskelbehandles mht. transport til skole. Den ene er etnisk dansker og skal selv betale for buskørsel, mens den anden er af anden etnisk herkomst og bliver hentet og bragt i taxa. Hvis sidstnævntes madpakke er glemt, bliver den bragt af moderen i bil. Et andet eksempel er elever, der transporteres med taxa til og fra skolen, men som senere på dagen ses cykle på skolens område. Jeg synes, man bør vurdere, hver enkelt sag, inden man automatisk tildeler gratis transport Transport Spar på energien Uanset køn og hudfarve bør man overveje alle de transportformer der bruges for at køre børn i skole. Det er ikke rimeligt at nogen skal transporteres, hvis ikke de ligefrem har et handicap. Det integrerer ingen men skaber større afstand. Man bør også vurdere om alle børn der har en vis energi har OHHHHH eller hvad man kalder det. Der er or nyl megen anbringelse på special skoler og andre institutioner. Få de børn samlet op og behold de fleste i kommuneskole. Ellers er de tabt for livet, for ingen af pædagogerne der sztempler dem vil give garantier. Så hvorfor satse udover det vi har. Alm. skole og hjælpeklasse en del af tiden. Jeg bor tæt på en skole og skolefritidordning, det er tit at lyset er tændt hele natten og mange weekender, ja især i de mørke og kolde vintermåneder, kan der ikke gøres noget vde dette?, jeg har et forslag. Der kan sættes lyssencorer op på alle skoler i randers kommune og varme sænkning i alle klasselokaler og andre lokaler i det offentlige og besparelsen kan være betydelig, men der skal jo investeres i lidt teknologi inden,m on ikke de penge er giver godt ud i den sidste ende. MVHHenrik Fisker, Damvej 5, Jebjerg, 8870 Langå Oprydning og rengøring på skoleskema 98 Oprydning og rengøring på skoleskema Rigtig god ide Ideen er da god, men besparende er den afgjort ikke. Mig bekendt er udgiften til en lærerløn højere end til rengøringspersonalet, og jeg er samtidig temmelig sikker på at kommunens dygtige rengøringspersonale kan rengøre lokaler væsentligt hurtigere end elever Man kunne naturligvis forestille sig at der ikke behøvedes en lærer til hver klasse, mens der var rengøring men skulle det ligge på samme tid på hele skolen, kunne man nemt forstille sig både kaos og mindre fleksibilitet til at planlægge undervisningen. Altså i bund og grund et godt forsalg, men det vil koste penge, ikke sparer 16

17 Gratis software Spar på energien Kørsel af elever af anden etnisk herkomst 226 Specialklasseelever på efterskole Skolelukninger Lige nu bruger alle skolerne i kommunen Microsoft Office. Grundet en dygtig forhandling betales der ikke en årlig pris for dette, da man ejer licenserne (stor ros til skole-it afdelingen for at havde tænkt den tanke) men når der på et tidspunkt skal opdateres fra den nuværende version 2003 er der mulighed for at spare penge. Drop Microsoft Office og smid en Open Office ud på alle skolerne samt overvej om man kan integrerer Google Apps i det nuværende system. Naturligvis er det ikke gratis at udrulle gratis software, men meget billigere end betalings software. Her kan der spares mange penge Jeg er fuldstændig enig, ville selv foreslå det samme en skumringssensor på udendørs belysning ved skoler og SFO er, så lyset ikke brænder uafbrudt i hele uger over sommeren etc. Helt enig og i min datters klasse på en skole vest for Randers er der to børn fra Randers de ankommer til SFO med 2 taxaer om morgenen og hentes fra SFO i 2 taxaer om eftermiddagen. Kunne man ikke koordinere indsatsen lidt så de i det mindste kunne køre i samme bil frem og tilbage. Det er nok ligegyldigt for forældrene om de skal have børn hentet 0750 eller 0755 Vi er 2 specialvejledere ansat i UU-Randers, som med følgende forslag ser en mulighed for at give en bedre service og på samme tid spare penge for kommunen. Vi foreslår, at PPR i skoleafdelingen i samråd med familie, uu-vejleder og evt. Børn og familieafdelingen kan tilbyde et barn i specialklasse et efterskoleophold. Kommunen (skoleafdelingen) betaler opholdet, og besparelsen fremkommer, når man sammenligner udgiften til efterskoleophold med elevens specialklassetilbud. Vi oplever, at specialefterskolerne er utrolig dygtige til at støtte de unges udvikling frem mod voksenlivet både personligt, fagligt og socialt. Vi oplever desværre også, at en del familier ikke har råd til eller ikke prioriterer et efterskoleophold. Med venlig hilsen Elsebeth Holm, Kirsten Mikkelsen, Medarbejdere og borgere i Randers Kommune Tag ansvaret og luk skoler hvis det giver økonomisk, pædagogisk og undervisningsteknisk er en fordel. Politikkerne til byrådet er nu valgt en gang og det signalerer større respekt og opbakning for beslutningerne også for de trælse når beslutningerne tages. Politik behøver nu ikke at være logik eller økonomisk fornuftigt. Det er også følelser og derfor tør man måske ikke debattere alt det nødvendige for et ønsket genvalg/valg kommer jo igen. Det er jo også en del af vores demokratiform. 17

18 65 Unge 53 Betaling for ungdomsklubber I de fleste af de kommuner der blev lagt sammen med Randers, var der betaling for at blive medlem af klubberne. Prisen varierede var kr, og det ville lune gevaldigt i kassen. Hvis 3000 unge betalte medlemskab (100 kr) af klubberne, ville der komme kr. ind der. Man kunne også vælge at lave betaling hver måned, 50 kr. ville de fleste forældre gerne betale for deres unge. Det ville give en indtægt på kr. Man kunne også vælge en harmonisering af ungdomsklubberne, i forhold til åbningstider, bemanding samt sæsonlængde. Det ville også være muligt at finde omkring kr Undervisning Anbragte unge At skolelærere underviser i lektioner om ugen på alle skoler, jeg har hørt tilfælde hvor en lærer har 17 lektioner. 20 lektioner svarer til 15 timer, så er der stadigvæk 22 timer til forberedelse, pauser og møder, det kan man vist godt være bekendt. Der kan spares en del penge på de unge, der anbringes på institutioner. Det er ikke usædvanligt, at hver ung koster kommunen ½ - 1 mill. kr om året, som kommunen betaler til opholdsstedet. Det undre mig, hvordan det fastsættes, hvad det skal koste at have en ung anbragt, kunne der evt. laves nogle visitationskrav og standarder fra kommunens side? Nu er det institutionen, der fortæller sagsbehandleren, hvor meget der skal bruges til den unge, hvor vanskeligt det er at have den unge osv. Det kan være svært for en sagsbehandler, der evt. er ny at gennemskue det personalet fra institutionen siger, om det er relevant eller hvad? Hvad skal der til for at man som ung kan blive anbragt? Jeg undre mig, når det er unge fra familier, hvor begge forældre er på arbejdsmarkedet eks. sagsbehandler, sygeplejerske osv., som anbringes på institution, blot pga. den unge er svær at styre, hvor der ikke er nogen psykisk diagnose. Her kunne måske findes løsninger, der ikke er så dyre eks. hjælp til familien og den unge, til hvordan man løser dagligdagen. På alle opholdssteder bliver den unge flot behandlet! De får god boilig, flere personale døgnet rundt, god kost osv. Det skal der til, men er det virkelig nødvendigt, at man fra hvert opholdsted kan rejse med alle de unge flere gange hvert år på eks. dykkerferie i Egypten, badeferie i Tyrkiet, skiferie osv. Jeg kender flere steder, og alle rejser mindst 2 gange om året med alt personale og alle unge. Jeg tænker, at det ikke er ret mange børn fra almindelige famlier, der kommer med mor og far på ferie 2 gange hvert år, ikke mange har råd til det? Alle opholdsteder har fantastisk mange ting, som crosser, kanoer, sejlbåd osv. igen prøv at sammenligne med hvad en normal famlilie har råd til. Se på prisen for hvad det koster at have den unge anbragt og gå mere i dybden med, hvad får kommunen for prisen og kan der så spares her det kan der!!! Det må være kommunen, der sætter standarden for, hvad der skal tilbydes den unge og ikke institutionen, der selv kan tage for sig og bestemme, hvad prisen skal være. Det er heller ikke til den unges bedste dette, da de jo får en chok, når de en gang som 18 årig skal klare sig selv på den ene eller anden måde, så er det ikke dette liv, de har råd til. 18

19 Behov for nytænkning omkring anbragte, utilpassede, inklusion osv. 167 Behov for nytænkning omkring anbragte, utilpassede, inklusion osv. Anbringelser, specialundervisning, utilpassede, restgruppen osv er helt sikkert et voldsomt uhåndterbart område i Randers Kommune såvel som andre kommuner. Generelt er det vel et problem i den vestlige verden og specielt i storbyerne. Jeg skal bestemt ikke gøre mig til ekspert i området men jeg har en bror og søster der arbejde med skole, børn og unge i andre kommuner og jeg har lige været på charterrejse med to lokale lærerægtepar som vi kom til holde en del sammen med under ferien, og snakken faldt ofte på disse uregerlige børn og unge Jeg tænker umiddelbart at når ingen kan fortælle succeshistorier fra området på trods af at kommunen bruger rigtig mange millioner kroner, så er der noget afgørende galt i måden at håndtere og anskue problemet på, det nytter ikke at fortsætte på samme måde som man historisk har gjort, endvidere at skue til andre kommuner. Området vil blot fortsætte med et budskab om send flere penge Randers leder efter fyrtårnsprojekter og Randers Kommune bruger i forvejen rigtig rigtig mange penge på området, hvorfor så ikke vende det til at Randers vil være eksperter i det her felt, vi har i kommunen visionen om at blive Danmarks dygtigste kommune inden for den økonomiske ramme. Se det som en forretningsmodel at udvikle de bedste metoder, systematikker, tilbud, styringsmodeller osv. Der må være fondsmidler både nationalt men også i EU til dette. Sådan ville vi tænke i det private. Det må være muligt at skære et par procenter ud af det samlede budget og bygge et projekt op i kombination med eksterne midler. Ud over at området efterfølgende vil være styrbart vil andre kommuner stå i kø for at købe viden af kommunen om hvordan man gør. Tilbyd uddannelser til andre kommuner, kursusvirksomhed er noget af det mest profitable i Danmark, udnyt det. Brug lokale medarbejdere som kursusholdere, det øger også kvaliteten. Jeg synes ikke vi som borgere kan leve med den tilsyneladende åbenbare mangel på kvalitet, indsatser, sagsbehandling, opfølgninger, evalueringer som forvaltningen har ansvaret for. Det må klart kunne gøres bedre, men det er slet ikke sikkert, at forvaltningen er klar over at f.eks. nogle lærere oplever kvaliteten som lav, for jeg har forstået det således, at man ikke evaluerer på det. Der er åbenbart ikke en proces der evaluerer på om sagsforløbet omkring Brian rummer kvalitet, effekt og gode resultater. Det er klart, at sådan en virksomhedskultur hvor man ikke forholder sig til egen kvalitet koster kommunekassen. Vores virksomhed ville lukke, hvis vi ikke havde indbygget nogle mekanismer og procedurer der stopper fejlproduktioner. Det er med dyb forundring jeg hører, at der aldrig er nogen der kommer og spørger f.eks. lærerne: Hvad var godt og skidt i det her sagsforløb og hvad kan vi bruge af det til at gøre det bedre næste gang. Der er som jeg hører det heller ikke nogen, der spørger den unge eller dennes forældre eller nærmest pårørende. I vores virksomhed er vi da hele tiden i dialog med vore kunder, det er den eneste chance vi har til at blive bedre og sikre os konkurrencefordele. Alt dette kan ikke overføres til at arbejde med mennesker, men processerne er de samme. Jeg hører også historier som i indlægget Anbragte unge jeg tror dog også der skal gøres noget ekstraordinært men det behøves ikke være ektravagant. Og hvordan er det med forebyggelse og tidlig indsats, er det bare noget der snakkes om, eller er der en klar strategi for det i Randers? Det var ikke noget vores rejsepartnere havde kendskab til. Jeg er enig med Khans i, at dette område bør inddrages i sparerunden, og politkerne bør nok overveje at tage de politisk ukorrekte briller på og gøre op med centrale tabuer på området: For det første er det fatalt, at der gribes alt for sent ind i disse sager. Bl.a. i håb om at det går nok, bruges socialt svage forældres ret (til at skalte og valte med små menneskeliv) som undskyldning for at lade børn vokse op med omsorgssvigt og uden egentlig opdragelse. Når anbringelsen så finder sted, typisk i års alderen, er de grundlæggende sociale strukturer som børnene skulle have haft på plads inden de startede i skolen, ikke tilstede. Tilknytningsforstyrrelser og andre ADHD-lignende (men socialt betingede) tilpasningsproblemer er allerede så udtalte, at alt for mange børn er umulige at hjælpe. For det andet og nu kommer vi til den økonomiske side af sagen synes beslutningstagerne at være spundet ind i frygten for at træde det pædagogisk-institutionelle kompleks over tæerne. Pædagoger og psykologer har reelt tiltvunget sig 19

20 Behov for nytænkning omkring anbragte, utilpassede, inklusion osv. beslutningskompetencen på området, og har i misforstået og uhellig alliance med alt for dyre (private) anbringelsessteder, etableret en hel industri. Jeg kender også pædagoger der arbejder på private anbringelsessteder, og de har ualmindeligt gode løn- og arbejdsforhold! Randers Kommune har unge som har kostet over én million i anbringelse om året og som ved hjembringelsen har nøjagtigt de samme problemer omkring misbrug, kriminalitet, tilknytningsproblemer og manglende uddannelse, som da vi sendte dem or nyl! Pointen er, at etablering af kommunalt drevne børnehjem og ungdomshjem bør genovervejes. Dertil bør der tages en grundig politisk diskussion af de pædagogiske tilgange til gruppen af problemramte unge. Når disse unge møder op i voksensystemet for at få kontanthjælp, udtrykker de ofte foragt og total mangel på respekt for kommunen og systemet. I er latterlige at I aldrig stillede krav til mig Jeg fik hvad jeg bad om i kommunen uden at skulle gøre noget til gengæld, er vendinger der går igen fra tidligere anbragte. Svigtede og anbragte børn savner rammer, retningslinier og krav fra omgivelserne. Ofte er deres barndom forlængst passé og de er i fuld fart på vej mod voksenlivets normer. Således er det ofte alt for sent at sætte ind med den godhed og velvilje der manglede i de første leveår. Men vi kan måske ved at stille krav og rammer give dem et indtryk af hvad samfundet omkring dem kræver af dem! Man kan sagtens give børn kærlighed og tryghed samtidig med at man stiller krav og sætter grænser også på et kommunalt drevet anbringelsessted! Er ovenstående udtryk for gammelsdags strambuks og småfascistoid tilgang til problemet???? Lad os vende den om og konstatere, at den hærskare af pædagoger, psykologer, velmenende sagsbehandlere som der idag er blevet en industri i sig selv, ihvertfald ikke udviser resultater der er værd at klappe af. Måske fordi der er etableret så politisk korrekte rammer på området, at politikerne og direktører ikke tør tale psykologer og pædagoger imod, og stille krav til at omkostninger og resultater følges ad? Er der ikke vilje til selv at etablere de nødvendige kommunalt drevne institutioner, bør kommunen være langt mere efterspørgselsorienteret i indkøb af private anbringelsespladser. Der skal indhentes tilbud, forhandles, stilles krav og udvises rettidig omhu. Indkøbet af anbringelsespladser bør da foretages af en myndighed der er uafhængig af de der desværre oftest alt for sent får øje på problemerne og tager initiativ til en anbringelse af et svigtet barn. Nye veje må prøves anbringelsespolitikken kan ikke blive ringere eller dyrere end den er idag! Jeg tror det er en god analyse J.O. Krag kommer med. Den tilsyneladende mangel på rettidig omhu i anbringelsesområdet medfører ikke kun spildte kommunale resurcer, uvirksomme løsninger for klienten, unge mennesker der måske fortsætter eller får en kriminel løbebane eller får et liv med en social derute der påvirker deres børn osv. <strong>så har det også konsekvenser for den almindelige borgers tillid og holdning til, om Randers er en god kommune at bo i, og dermed for skattegrundlaget</strong>. En kommune er også en slags bofællesskab vi skal trods alt eksistere dør om dør. I den koncern jeg arbejder i, har vi mange veluddannede og vellønnede medarbejdere, og vi har løbende en stor tilgang af nye medarbejdere, fordi vi er en virksomhed i vækst. Jeg kan huske, da den lokale avis for godt et halvt år siden i flere store artikler omtalte analyserapporten om anbringelsesområdet. Det giver både utryghed og et meget dårligt billede af en kommune, hvor tingenes tilstand er så elendig. For vore unge medarbejdere giver det selvfølgelig overvejelser over, hvor de vil bosætte sig. De skal trods alt gøre brug af både daginstitutioner og skoler, og nogle af dem tænker måske så langt, at det også er en kommune, de måske skal blive gamle i. Når elendigheden, skødesløsheden med kommunale midler, og ikke mindst manglen på rettidig omhu tilsyneladende konsekvensløst kan eksistere i et forvaltningsområde, hvordan er det så i de andre forvaltningsområder? Hvis noget tilsvarende var sket i min koncern, at ledelsen havde påført koncernen et værditab i den størrelsesorden, så ville det få alvorlige ansættelsesmæssige konsekvenser fra chefniveau til underliggende ledelsesniveauer. Noget sådant ville bestyrelsen af 20

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned 11/14 SOCIALRÅDGIVEREN FRA UDSAT TIL ANSAT Virksomhedspraktik skaffer job til udsatte unge DS advarer mod at spare i psykiatrien Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned Beretning: Få indblik i din

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle Periode: N/A til N/A Jeg ønsker at blive souschefstilling, så jeg får mere ansvar generelt. nej ikke lige pt. Nej er godt tilfreds Nej

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder

Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder Innovation Syddjurs Kommune Indlæg på hjemmesiden fra den 28. april 2010 26. juli 2010 Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder Én indgang til plan- og arealadministration I amternes tid var landzonesager,

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere