Referat af SGIF hovedgeneralforsamling i foreningslokalet, Sengeløse skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SGIF hovedgeneralforsamling 25-3-2015 i foreningslokalet, Sengeløse skole"

Transkript

1 Sengeløse d. 27. marts 2015 Referat af SGIF hovedgeneralforsamling i foreningslokalet, Sengeløse skole 1: Valg af dirigent Hans Christian Ellegaard er valgt som dirigent. Hans Christian konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, bl.a. i Sengeløse nyt. Generalforsamling er beslutningsdygtig. 2: Valg af 2 stemmetællere og 1 protokolfører Stemmetællere er: Ulla Henningsen og Jeannette Wolstrup (Truller) Protokolfører: Birthe Olesen 3: Formanden aflægger beretning til godkendelse Formandsberetningen Siden sidste års generalforsamling har hovedbestyrelsen af hold nogle få effektive møder, ligeledes har Forretningsudvalget afholdt en række korte møder. Forretningsudvalget har i det forløbne år består af næstformanden Ulla Bang Hansen og Birthe Olesen samt undertegnede. Et af de nye modeord er BEVÆGELSE. 45 minutter om dagen er der sat af til bevægelse på skemaet i de fleste folkeskoler. De af jer der er kommet forbi Sengeløseskoles boldbane ved 10 tiden vil se at der er rigtig mange børn ude og bevæge sig. Aktive børn lærer mere, mon ikke også det gælder voksne. Her i Sengeløse er der mange Seniorer der går til idræt her, desværre kan vi af årets medlemstal tal se at der også må være en del der vælger at tage uden for byen for at få deres daglige eller ugentlige motion. En ting der falder i øjnene er at mange løber, jeg synes at det er meget livsbekræftende at så mange selv tager initiativ til at bevæge sig, men det er ikke så godt for de gamle holdidrætter så som fodbold og gymnastik, idrætter der er afhængige af bestemt træningstider og et bestemt deltager antal. SGIFs samlede medlemstal er nu på487 mod 510 sidste år. Da det var på sit højeste i 2010 var vi i alt 747 medlemmer. Her i november 2014 var det 110 år siden at Mejeribestyrer Frederik V. Jespersen tog initiativ til at stifte Sengeløse Gymnastikforening. Da vi blev 100 år fejrede vi med det et helt år, med arrangementer og fester for at markere jubilaren, ja der var så galt et stort fyrværkeri. I November sidste år markerede vi vort 110 års jubilæum med optagelse af en video af de fleste aktiviteter. Det var meningen at den skulle køre på et af hallen to TV skærme, men det har ikke været mulig at få en aftale i stand des angående. 1

2 SGIF udskrev i forbindelse med 110 års jubilæet en konkurrence om nyt SGIF slogan. Dette slogan blev afsløret i forbindelse med et Høvdingeboldarrangement i Sengeløsehallen fredag den 7. november. Det sket ved at vindren at konkurrencen Niels Larsen afslørede det nye slogan, der i dagens anledning var skrevet på en stor kagemand. Det Nye slogan er SPORT ER GODT- SGIF. Ved samme lejlighed blev salget at SGIFs Julekalender sat i gang. På kalenderens forsiden var et flot fotografi af en lang række af foreningen aktive idrætsudøvere fotograferet neden for terrassen. Om Søndagen den 9. var der morgen gymnastik, først for Seniorer med Leif Nielsen, for de lidt yngre gav Truller en omgang friske rytmer, og til slut for de helt unge med Pernille og Karina. Aktiviteten sluttede af med en Brunch i Cafeteriaet. 110 år s indslaget fredag og søndag blev et festlig indslag, der kunne hvad været flere som havde deltaget. Internet portalen WWW/sengeloese.dk er det SGIF der betaler og driver, men bruges den nok?? Der er nu kommet konkurrence til den på fasbook. Der hvor den i hvert fald bruges er ved holdtilmeldingerne, ved tilmeldingen til Juletræet og Fastelavnsarrangementer, her er det vejen til Klubmodulet der bruges via sengeloese.dk. Et smukt samarbejde mellem Gymnastikafdelingen og Fællesidræt. Der kunne være mange flere oplysninger på de forskellige hjemmesider, men det kræver at nogen har tid til at lægge dem ind. Jeg kan kun opfordre jer til at se på siden og prøve nogle af funktionerne. Det er Peter Bertelsen der står som Web master for side. I SGIF har vi en række fælles aktiviteter det er: Forårsfeste med Lars Hammel som initiativtager. I foråret 2014 var der en kanon feste med The Rocken ghosts i Sengeløse hallen. Os der var med havde en rigtig god aften, med god 60 musik afløst at nutiden glade toner. Bare trist at så få lokale bakke dette arrangement op. Vi skylder initiativtagerne en stor tak for de to forsøg de har gjort. De har ønsket at stoppe, opbakningen var alt for ringe, så halballernes tid er vist forbi her i Sengeløse. Festudvalg v) John Jørgensen: Loppemarked der var kraftigt regnvejr. contaienr på pladsen, som blev fyldt undervejs i løbet af året. Der kan afleveres til loppemarked hele året ved henv. Til John. Indsamling kun 1 dag. Der var mange gode ting til salg i år. Fredag aften var der picnic -fest i teltet med en lille revy. Man medbragte selv mad og kunne købe drikkevarer i teltet. Lørdag en god dag- men søndag regnede det så vi lukkede tidligt. Der var ca 60 til damefrokost i et fyldt telt søndag til frokost. Sundhedsmesse OK lørdag, men der var kaos om søndagen- bl.a. pga. regnvejret. Juletræ i slut november. Godt fællesskab i SGIF imellem afdelingerne (Forbrugerkontakt holder julefest lørdag med samme juletræ mv.)- dette går gnidningsløst. Cafeteria v) Jeanette Wolstrup: Årets 2014 blev året med lidt mere ro til fordybelse i daglig drift. Det kan også ses af forbedret dækningsbidrag. 2

3 Der har været en lille udskiftning i gruppen af unge under 18 år. Vi glæder os over, der er kommet mere ro på personalesammensætning af hallens personale. Samarbejdet med hallens personale er vigtig, for at cafeteriet kan drives. Vi glæder os over, at der nu er fastansat personale. Der mangler stadig frivillige. Det lykkedes dog ved weekend arrangementer at få frivillige til at give en nap med men det er den gamle garde. Det har selvfølgelig givet en mer-udgift for cafeteriet at køre med lønnet unge, men til gengæld er der et sted, hvor man kan købe en kop kaffe mv. Cafeteriet er fortsat en attraktiv arbejdsplads for de unge. Fødevarestyrelsen har haft meget fokus på cafeteriet i 2014, det har medført ekstra udgift t.kr. 13. Årsagen til ekstra tilsyn skyldes nogle fliser, som var gået i stykker. Ligeledes låge ved køleren. Derudover som følge af ny personalesammensætning i hallen, som hjælper ved modtagelse af varer, så manglede der dokumentation. Alt er bragt i orden og der er smiley igen i cafeteriet Vi mangler stadig en vagtplanlægger. Cafeteriet har stadige frivillige til at bemande weekender, men der er én, som skal organisere det. Så én sådan skal findes så er der også frivillige til at nappe en tjans. I 2015 har fodboldafdelingen kommet med initiativ omkring fælles spisning. De stiller selv med frivillige, så ved fælles indsats har det været en god oplevelse. Beretningen og delberetninger blev godkendt. 4: Afdelingsformændene orienterer kort om afdelingernes arbejde. Fodbold: Jesper fra fodbold. Ny formand Hans Juul Olsen. Martin blev ny formand sidste år i stedet for Jeppe. Start 7 personer i bestyrelse. Efter kort tid kun 5 i bestyrelse. Enkelte trænere med ambitioner, der ikke passede med den øvrige trups og bestyrelsens holdning. Store udfordringer med at få seniorer og ungdom til at betale kontigent. Dette har konsekvenser, bls. På banetid på kunstbanen i Hedehusene. Ved generalforsmaling var der kun 2 fra bestyrelsen, og der blev indkaldt til ekstraordinær GF i Februar, hvor der blev valgt ny bestyrelse på 6 personer, inkl. formand og kasserer. Alle nye mennesker. Ny bestyrelse har nye ting de vil afprøve. Gode til at få sponsorer, ca kr til 1. holdet- pengene går til træneren. Volley: Ny formand Martin Nedergaard Møller; Birthe er alm. bestyrelsesmedlem efter at have været konstiueret som formand i 1 år. Stille sæson uden stævner pga. skader. Volley har haft fællestræninger sammen med TIK volley og HTI. Gymnastik: Bjarke er gået af som formand. Ny formand er Helle Breinholt. Konkurrencehold kører godt. Øget samarbejde med FI har kørt godt bla. mht. klubmodulet til kontigentbetalinger. forhandlinger om sammenlægning med FI kan evt genoptages med den nye bestyrelse. Der mangler pt kasserer i gymnastik. Pt. Hjælper den afgående kasserer. Fælles Idræt: Der var Afbud fra FI. Jens læste uddrag af formandens beretning: 3

4 Påbegyndt et samarbejde med gymnastikafdelingen sidste år mht. Klub-modulet og fælles program ved sæson start. Forhandlinger om sammenlægning er dog sat i bero.. Sidste sæson kneb det gevaldigt med at finde instruktører til de forskellige hold, og enkelte instruktører tog et gevaldigt stort slæb. Det blev der heldigvis rettet op på i 2014, hvor vi både kunne byde velkommen tilbage til tidligere instruktører, som havde haft en pause,, og samtidig fik vi mange tilkendegivelser fra byens unge mennesker om, at de gerne ville hjælpe. Dette har utrolig stor betydning for foreningens fremtid, så det gælder om at støtte og kæle for dem. Hele kursuspuljen blev derfor også brugt godt, og der er allerede planlagt kurser i det kommende år. Der er i det forgangne år blevet talt meget rigtig meget om den nye skolereform. Men det skulle hurtigt vise sig, at der var blevet tegnet flere skræmme billeder end som hverdagen ville og kom til at se ud. Alt gik op i en højere enhed, og man kan vel egentlig godt sige, at en ny platform stod åben til mere samarbejde mellem skole og forening. Vi har ikke talt yderligere om denne platform, men måske det var et emne bestyrelsen skulle debattere? En beretning uden at nævne betydningen af vores nære samarbejde med SFOen, Klubben og Sengeløse Vugge- og Børnehave er ikke fyldestgørende. Det er et meget vigtigt samarbejde, hvilket vi også fik af mærke, da Klubbens ansatte i forbindelse med skolereformen blev skåret i timer. Lige pludselig kunne flere af vores fælles islæt være i fare. Det gav os anledning til at tænke ud-af-boksen. Hvor det i en årrække har knebet med at kunne samle medlemmer nok på hold-idrætten, lykkes det os i år at få godt fat i de håndboldinteresserede mini drenge og piger samt få skabt et U11 pigehold. Det kræver vedholdenhed, en god portion tålmodighed og helst et smil J At bruge Aktiv Sommer som springbræt til en ny aktivitet viste sig, hvad angår U11 holdet at være det rigtige. Pigerne kunne komme fem dage i sommerferien og få et indblik i håndboldens verden, hvor mange af de i dag spillende piger deltog. Amatørscene: Har pt. For få medlemmer til at et en egentlig teaterforestilling kan fungere, men har haft andre aktiviteter, bla. Et sminkekursus, hvor medlemmerne lærte at lægge ansigtsmaling på børn, bla. Til brug ved byfesten. Der kom skolebørn forbi til kurset og var lærred. Vi deltog igen i år på byfesten med sminkeboden, som sædvanligt var det en succes. Amatørscenen skal deltage i årets gymnastikopvisning, og skal være med til at binde de forskellige indslag sammen. Pga. brand og efter følgende vandskade i køkkenet, har det i en lang periode ikke været muligt at benytte lokalet ved Hallen. Det er blevet malet og sat i stand efter brand og vandskade. 5: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget til godkendelse, samt fremlægger afdelingernes reviderede regnskaber til orientering. Rengskab ikke klart. Kasserer har meldt afbud. Regnskabet for 2014 og budget for 2015 kan derfor ikke fremlægges til godkendelse. Hovedgeneralforsamlingen henstiller til hovedbestyrelse og kasserer at dette ikke sker igen. 4

5 Der indkaldes til ekstraordinær GF når regnskab er klar og revideret. Eneste punkt på dagsorden er godkendelse af revideret regnskab og budget. 6: Indkomne forslag. Indkomne forslag godkendt med rettelser vist 7: Godkendelse af forretningsorden for hovedbestyrelsen. Godkendt uden kommentarer. 8: Valg : Valg af hovedformand i ulige år. Jens Bertelsen genopstiller ikke. Birthe B. Olesen foreslået og valgt som ny hovedformand Valg af sekretær i lige år, posten er ikke besat i Jens Bertelsen er valgt som sekretær for 1 år for at holde frekvensen i forhold til vedtægterne. Valg af festudvalgsformand i ulige år. John Jørgensen er på valg, og er genvalgt. Valg af 1 revisor i ulige år. Jeanette Wollstrup (Truller) er på valg og blev genvalgt. Valg af 1 revisorsuppleant. Åge Ibsen er flyttet fra byen. Åge Ibsen spørges, HC Ellegaard er alternativ, hvis Åge ikke ønsker genvalg. Note: Åge Ibsen er blevet kontaktet efter generalforsamlingen, og er villig til at genopstille som revisorsuppleant, selvom han er flyttet fra byen. Alle valg gælder for en 2-årig periode. 9: Formændene for afdelingsbestyrelserne meddeler hvem, der er afdelingsrepræsentant i hovedbestyrelsen. Amatørscene: Marianne Neumann FI-? Fodbold - Hans Juul Olsen. Gymnastik Helle Breinholt Volley: Birthe Olesen 10: Eventuelt 5

6 Ingen indlæg under evt. 6

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang SEIF-Nyt 40 år Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9 1Marts 2008 40. årgang Brug banken som medspiller! Lad det lokale hold komme på banen, når du skal snakke økonomi. Hos os finder du dygtige medspillere,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere