Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Møde i Integrationsrådet Tid 2. februar 2015 kl Sted Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården Direktørens Sekretariat Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade Aalborg Init.: MAF Deltagere Mahtab Jalili-Trudslev, formand Abdulkadir Sheikh Abdullahi Alma Sijercic Walther Ali Hassan Burcu Betina Yüksel Ifrah Abdi Ali Rafi Rahimzai Sureka Santhirasegaram Suppleanter Narcis George Matache Samira Taba Bernadeta K. Thrysøe Repræsentant fra LO Per Hørby Pedersen Repræsentant fra DI Morten Nielsen Repræsentanter fra Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen, Kultur, fritid og landdistrikter: Jane Tange Mathiasen Skoleforvaltningen: Indira Karamehmedovic Ældre- og Handicapforvaltningen: Karin Boye Nielsen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Børne- og Familieområdet: Denise Bakholm Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jobcenter Integration: Charlotte Sander Humphries Sundheds- og Kulturforvaltningen: Administrationschef Mikkel Grimmeshave Sundheds- og Kulturforvaltningen: Maria Frederiksen

2 (Sekretariat) Afbud Sundheds- og Kulturforvaltningen: Mads Duedahl (næstformand) Ahmet Gezer Alen Fific Khadra Dahir Farah Medo Huremovic Mohamed Agha Shilan A. Sadek Morten Nielsen Sagsnr./Dok.nr / Referent Maria Frederiksen Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Punkterne 4 og 5 udgår. Punkt 2. Præsentation af ny administrationschef i Sundheds- og Kulturforvaltningen Til orientering Jørn Hviid Carlsen er gået på pension og Mikkel Grimmeshave er blevet ansat i Sundheds- og Kulturforvaltningen som ny administrationschef. Mikkel Grimmeshave har bl.a. det ledelsesmæssige ansvar for betjeningen af Integrationsrådet. Mikkel Grimmeshave blev præsenteret. Punkt 3. Oplæg om Tryg Aalborg Ved Karen Sander Nielsen og Jeanette Storm Nielsen Den 9. september afgav Integrationsrådet høringssvar til Tryg Aalborg. Tryg Aalborg er en strategi for et løbende udviklingssamarbejde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune om at skabe tryghed for kommunens borgere. I høringssvaret udtrykte Integrationsrådet ønske om at blive involveret i den videre proces. På mødet vil koordinator fra Aalborg Kommune Karen Sander Nielsen og Jeanette, fra Nordjyllands politi, fortælle om de arbejdsgrupper der er nedsat. Der vil være mulighed for at indgå i diverse arbejdsgrupper. 2/6

3 Der kan læses mere om Tryg Aalborg her Strategi: Tryg Aalborg Subsite: Karen Sander Nielsen og Jeanette Storm Nielsen orienterede om status på Tryg Aalborg og de nedsatte arbejdsgrupper. Der er mulighed for indgå i arbejdsgrupperne eller for at give input til arbejdsgruppernes medlemmer. Kontaktoplysninger på arbejdsgruppernes medlemmer sendes til Integrationsrådet Punkt 4. Evaluering af Feriekoloni ved Denise Bakholm Til orientering På mødet vil Denise Bakholm orientere om de to feriekolonier. Evaluering af feriekolonier Udsættes til næste møde Punkt 5. Flygtninge Ambassadører ved Denise Bakholm På mødet vil Denise Bakholm orientere om projekt feriekolonier. Udsættes til næste møde Punkt 6. Deltagelse i NetværkNord Integrationsrådet har fået invitation til at deltage i NetværkNord. Netværket har til formål at styrke samarbejdet mellem forskellige aktører i Nørresundby, herunder klubber, frivillige, politiet, skoler, idrætsklubber mv. Intentionen er at skabe videndeleing på tværs af organisationer og drøfte bydelens udvikling, ungdomskultur og forebyggende indsatser. Første netværksmøde er desværre den 2. februar, men der vil fremadrettet blive holdt flere netværksmøder. I bilaget kan man læse mere om netværket NetværkNord 3/6

4 Punkt 7. Samira Taba indgår i netværket. Høring af Aalborg Kommunes Frivilligstrategi ved Karin Boye Aalborg Kommunes Frivilligstrategi er sendt i høring af Sundheds- og Kulturudvalget. Formålet med strategien er, at Aalborg Kommune har en overordnet aftale, som ramme for lokale og mere konkretet aftaler og politikker på området. Frivilligstrategiens vigtigste præmis er at gå på tværs af hele Aalborg Kommune og alle samarbejdspartnere. Derfor er frivilligstrategien skrevet som en overordnet ramme. En ramme der skal rumme lokale og konkrete politikker og aftaler indenfor enkelte områder, såsom på ældrecentre, familiegrupper, biblioteket, kulturområdet med mere. Aalborg Kommune anerkender og respekterer de frivilliges indsats, og det er vigtigt, at de lokale aftaler og politikker er i overensstemmelse med de behov der er på de enkelte områder. Hovedtemaer i strategien er; åbenhed, tilgængelighed, aftaler og forventninger. Disse temaer er frembragt på baggrund af et temamøde og et dialogmøde, hvor samarbejdspartnere og kommunalt ansatte har givet deres bidrag til, hvad er frivilligstrategi skal bestå af. På mødet vil Karin Boye orientere om proces for at lave en Frivilligstrategi og indholdet i Frivilligstrategien. Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Karin Boye orienterede om Aalborg Kommunes frivilligstrategi. Integrationsrådet afgiver følgende høringssvar: Integrationsrådet bakker op om udkast til Frivilligstrategi, men ønsker at det pointeres i strategien, at strategien udelukkende skal ses som en overordnet ramme for det frivillige arbejde. Det er vigtigt, at det frivillige arbejde ikke kvæles i bureaukrati. Punkt 8. Høring af Strategi for modtagelse af flygtninge Strategigruppen for strategi for modtagelse af flygtninge har nu udarbejdet endeligt høringsgrundlag bl.a. på baggrund af Integrationsrådets input. Strategi for flygtninge Drøftet. 4/6

5 Punkt 9. Integrationsrådet bakker op om udkast til Strategi for modtagelse af flygtninge. Evaluering af 1 år i Integrationsrådet På baggrund af erfaringerne fra Integrationsrådets første år evalueres: - Emner - Mødeform - Andet? På baggrund af flere henvendelser ønskede formanden en drøftelse af hvordan møderne kan strømlines, så Integrationsrådet når mere på møderne. Der var følgende forslag til mere effektive møder: Færre deltagere. F.eks. at suppleanterne kun deltager i arbejdsgruppemøder og ekstraordinære møder (2 årligt) Kortere taletid (f.eks. 1 minut) Summerunder undervejs i møderne Kortere dagsordener Valgte medlemmer og suppleanter får et tættere samarbejde På næste møde drøftes emnet igen. Punkt 10. Orientering om Aalborg Kommunes nuværende og tidligere samarbejde med DUI-Leg og Virke og Rehabiliteringscenter for Flygtninge Ved Charlotte Sander Humphries Ifrah Abdi Ali og Alma Sijercic Walther har ønsket at få et punkt optaget på dagsorden vedr. en drøftelse af Aalborg Kommunes brug af eksterne tilbud til flygtninge bl.a. DUI og Rehabiliteringscenter for Flygtninge. På mødet vil Charlotte Sander Humphries orientere om Aalborg Kommunes nuværende og tidligere samarbejde med eksterne aktører på flygtningeområdet. Herefter er der mulighed for spørgsmål og drøftelse af emnet. Henvendelse fra Ifrah Abdi Ali og Alma Sijercic Walther Charlotte Sander Humphries orienterede om DUI s tilbud til flygtninge og Rehabiliteringscenter for flygtninge behandlingsforløb efter sundhedsloven. Medlemmer fra Integrationsrådet stillede spørgsmålstegn ved effekten af de to tilbud, og har hørt meget kritik af tilbuddene fra borgere der har deltaget i tilbuddene. 5/6

6 Punkt 11. Da der var meget kort tid til at drøfte emnet, tages punktet op på næste ordinære møde 10. juni. Nyt fra forvaltningerne ved forvaltningsrepræsentanterne Til orientering Kort orientering fra forvaltningerne. Udgik Punkt 12. Arbejdsgrupper Et aktivt og værdigt seniorliv / Et sundt og aktivt liv Alma Mohammed Mads Samira Bernadeta Shilan Børn og Unge Skole og fritid Alen Medo Burcu En god start på livet for alle børn og deres familier Mahtab Sheik I bilag ses referater af arbejdsgruppemøde i hhv. Et aktivt og værdigt seniorliv / Et sundt og aktivt liv og Børn og Unge Skole og fritid referat Punkt 13. Udgik Næste møde 7. april ekstraordinært møde 6/6

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Kieu Nguyen, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Banafsheh Razavian, Omer

Læs mere

Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00

Referat IntegrationsrådetUformelt brainstormingmøde Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Tilstedeværende Medlemmer: Bilal Titrek (indtil kl. 18.30), Faizan Akbar,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11.

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juni 2013 Sagsbehandler Per Hedevang Telefon direkte +45 76 16 92 95 Sagsid 2013-267 Integrationsråd Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek,

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Referat SHC - Team Myndighed 29-04-2013 Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Deltagere: Erik Petersen Erna Christensen Jørgen

Læs mere

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere