kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps"

Transkript

1 kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1

2 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces 6 Få styr på økonomien 8 Hvis jeg skulle bestemme! 9 Den nye træner 10 Fremtidens forening i Odsherred 11 Gør din klub synlig 12 Få styr på DIG selv som leder 12 Temamøde om Samværspolitik 14 ADHD-kursus 15 Sæsonafslutning 15 Kultur og Fritid har den glæde, at hen over vinteren 2012/13 kunne tilbyde foreningslivet i Odsherred en lang række kurser, workshops, og temacafé m.m. Tilbud som er målrettet ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps. Tilbuddene er sat sammen efter de ønsker, idéer, spørgsmål og kommentarer, som er kommet frem på de årlige dialogmøder mellem foreningslivet og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Det er Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets håb, at de udbudte kurser m.v. kan være med til at give foreningerne bedre mulighed for at drive en moderne og attraktiv foreningsvirksomhed. Tilbuddene er skabt i samarbejde med DIF (Danmarks Idrætsforbund), DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter, hvorfra underviserne også er hentet. Her i folderen kan I læse om de forskellige tilbud (deres indhold, målgruppe, tid og sted m.m.). På hjemmesiden kan I finde yderligere oplysninger om de enkelte kurser og desuden klare tilmeldingen. I har desuden mulighed for at kontakte foreningskonsulent Rune Sørensen, Kultur og Fritid, for yderligere information og tilmelding. Obs! Deltagelse er gratis for foreninger i Odsherred Kommune. 2

3 Kursusoversigt Den nye træner Tirsdag den 25. september, kl på Vig Skole Den nye træners udfordringer og muligheder. Pædagogik i praksis! Hvordan igangsætte aktiviteter og få udøverne involveret? Hvordan skabes den gode oplevelse? Masser af praktiske eksempler og øvelser. Nye trænere og instruktører. Klubber og foreninger der ønsker, at deres nye trænere og instruktører får nogle ekstra redskaber til at være træner og igangsætter af aktiviteter. Deltagerne vil få redskaber og metoder til at varetage den nye rolle som træner og igangsætter af aktiviteter. Deltagerne vil få indsigt i at skabe relationer og gode oplevelser for udøverne, og vigtigheden i at være opmærksom på rollen i at motivere og involvere. Senest tirsdag den 18. september til Rune Sørensen, 3

4 Få styr på din klub Onsdag den 3. oktober, kl på Vig Skole Hvad er en forening? Lidt organisationsforståelse! Tag temperaturen på din klub en model til at vurdere din klub. Beskriv din klubs udfordringer og muligheder. Hvordan kan vi arbejde målrettet og udnytte vore ressourcer optimalt? Egen klub er deltagernes egen case under kurset. Dagens ledere samt klubber, foreninger og organisationer der ønsker af få kendskab til hvordan man kan vurdere sin klubs virksomhed og situation. Deltagerne får 7 metoder og redskaber til at få beskrevet og vurderet sin klubs virke og situation, med det formål at kunne få styr på såvel den daglige drift som den fremadrettede udvikling af klubben. Senest onsdag den 26. september til Rune Sørensen, er populært sagt et datingbureau, hvor foreninger og SFO er/juniorklubber kan mødes og lave aftaler om kortere eller længere forløb med fælles aktiviteter. Aktiviteter, hvor børn kan få afprøvet et foreningstilbud i deres SFO-tid. Læs mere på eller kontakt Kultur og Fritid for yderligere oplysninger. 4

5 Unglederuddannelse Fredag den 26. oktober kl til søndag den 28. oktober kl på Idrætsefterskolen Klinsøgaard. Unge nuværende og kommende ledere, trænere og instruktører (15-25 år). Deltagelse er gratis, også for kursister, der endnu ikke er tilknyttet en forening. Uddannelsen giver deltagerne: Nye kompetencer inden for ledelse, idéudvikling, kommunikation og samarbejde Personlig udvikling Kompetencer, der kan bruges i andre sammenhænge end foreningslivet, fx studie og job Foreningslære - Indsigt i hvordan en forening fungerer, hvordan en forening drives og hvilke forventninger, der i dag stilles til en forening. Undervisning i idræt for børn - Viden om undervisning af børn, børns udvikling og motorik og om forventninger og krav til en træner/instruktør. Aktivitetsplanlægning fx: Fodboldskole i foreningen Fastelavnsfest for foreningens medlemmer Aktivitetsdag for klasse Uddannelsen er bygget op med en dynamisk blanding af praktiske øvelser, aktiviteter og teori. Senest søndag den 14. oktober til Rune Sørensen, Yderligere oplysninger på 5

6 Effektive møder Tirsdag den 30. oktober, kl på Vig Skole Mødetyper og mødeformer Møder i øjenhøjde og onlinemøder Effektive møder hvordan? Før, under og efter! Få alle mødedeltagere i spil og udnyt deres potentialer Forskellige modeller præsenteres! Dagens ledere samt klubber, foreninger og organisationer der ønsker af få møder til at være effektive og motiverende på en og samme gang! Deltagerne kan få en høj grad af indsigt i at tilrettelægge og gennemføre møderne med stor deltager involvering og konkrete værktøjer til brug her til. Senest tirsdag den 23. oktober 2012 til Rune Sørensen, Medlemssucces Onsdag den 14. november 2012, kl på Vig Skole Hvad er frafald? Hvorfor frafald? Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad gør vi? Hvordan rekruttere og fastholde sine medlemmer - Medlemsanalyse, aktivitetsudbud, fastholdelses- og rekrutteringsstrategier. 6

7 Vidensdeling og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Vekslen mellem teori, opgaveløsning, drøftelser og vidensdeling. Dagens ledere samt klubber, foreninger og organisationer der vil fastholde den nuværende medlemsskare og/eller opnå medlemsvækst. Med udgangspunkt i frafaldsproblematikken gives konkrete ideer og inspiration til at skabe motiverende rammer for såvel nuværende som for nye klubmedlemmer. Senest onsdag den 7. november til Rune Sørensen, Odsherred Kommunes Udviklingspulje til fritidsformål Puljens formål er at støtte nye initiativer, udviklings- og samarbejdsprojekter samt enkelt-arrangementer mv. på fritidsområdet. Puljen er åben for ansøgninger fra såvel organiserede som uorganiserede aktører, der er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Særlige indsatsområder i 2012 og 2013: Indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af unge i foreningslivet. Inklusion af sårbare børn og unge. Støtte til socialt udsatte børn og unge. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, Tværgående partnerskaber. Læs mere på eller kontakt Kultur og Fritid, for yderligere oplysninger. 7

8 Her kan du: gratis informere om dit arrangement og/eller din forening gå på opdagelse bland hundredvis af arrangementer inden for sport, musik, teater, kunst, natur m.m. få et overblik over udbuddet af foreninger i Odsherred Få styr på økonomien Tirsdag den 27. november, kl på Vig Skole budget, bogføring, årsregnskab, resultatopgørelse og statusopgørelse hvad skal indberettes til kommunen og på hvilken måde? saldobalance og budgetopfølgning De formelle spilleregler juridiske forhold? bestyrelsens ansvar tegningsret og stillingsfuldmagt Dagens ledere samt klubber og foreninger, der ønsker at deres bestyrelse får en øget indsigt i de foreningsjuridiske forhold og regnskabstekniske forhold i relation til klubbens økonomi. 8

9 Deltagerne får et grundlæggende indblik i de juridiske forhold og formelles spilleregler, der er i at drive en forening set ud fra et bestyrelsessynspunkt og herunder kasserens særlige opgaver. Senest tirsdag den 20. november til Rune Sørensen, Hvis jeg skulle bestemme! Torsdag den 6. december 2012, kl i Hallerne i Asnæs Workshop for unge. Der sættes fokus på: Den attraktive klub Hvad skal der til for at jeg giver et nap med? Udarbejdelse af anbefalinger forslag og ideer til fremtidens attraktive klub Udarbejdelse af oplæg til café-arrangement den 19. januar 2013 (Fremtidens forening i Odsherred se nedenstående!) 9

10 Dig der er ung, fremtidens ledere og instruktører og alle unge mellem år, der ønsker at påvirke hvordan fremtidens klubber og foreninger kan blive endnu mere attraktive at være medlem af og være instruktør og leder i. Deltagerne får i et intensivt procesforløb mulighed for at give deres bud på den attraktive forening fremtidens foreningsliv i Odsherred Kommune. Deltagerne kan få i talesat deres holdninger og ideer i et forum af unge, og få mulighed for et netværk på tværs af klubber og foreninger. Senest torsdag den 29. november 2012 til Rune Sørensen, Den nye træner Onsdag den 9. januar 2013, kl på Vig Skole Den nye træners udfordringer og muligheder Pædagogik i praksis. Hvordan igangsætte aktiviteter og få udøverne involveret? Hvordan skabes den gode oplevelse? Masser af praktiske eksempler og øvelser. Nye trænere og instruktører. Klubber og foreninger, der ønsker at deres nye trænere og instruktører får nogle ekstra redskaber til at være træner og igangsætter af aktiviteter. Deltagerne vil få redskaber og metoder til at varetage den nye rolle som træner og igangsætter af aktiviteter. Deltagerne vil få indsigt i at 10

11 skabe relationer og gode oplevelser for udøverne, og vigtigheden i at være opmærksom på rollen i at motivere og involvere. Senest onsdag den 2. januar 2013 til Rune Sørensen, Fremtidens forening i Odsherred Lørdag den 19. januar, kl på Vig Skole Café-arrangement for ALLE Caféen sætter fokus på: De unge skal i centrum hvordan kommer de unge med? Hvordan skal fremtidens forening se ud? Indlæg fra en ungdomsforsker og fra de unges WORKSHOP i december 2012 Frivilligheden er i centrum hvordan kan vi udvikle de frivilliges indsats og medvirken? Byg fremtidens foreningsliv i Odsherred en visuel opgave! Alle der vil udvikle - ledere, trænere, instruktører, medlemmer, politikere, frivillige, ansatte og andre personer, der vil bidrage til at udvikle foreningslivet i Odsherred Kommune. Café-deltagerne får i et intensivt procesforløb mulighed for at give deres bud på fremtidens forening med de unge i centrum. Deltagerne kan få i talesat deres holdninger og ideer til hvordan de unge kan komme i centrum i udviklingen af fremtidens foreninger! Alle får inspiration med hjem til videre nyttiggørelse og der produceres en lille rapport fra arrangementet. Der er endvidere mulighed for netværkspleje og netværksdannelse! Senest søndag den 12. januar 2013 til Rune Sørensen, 11

12 Gør din klub synlig Tirsdag den 22. januar 2013, kl på Vig Skole Hvad skal din klub være kendt for? Hvad vil vi gøre synligt og hvordan? - Den gode historie! Hvordan kan vi bruger hjemmesiden og de sociale medier som vort vindue udadtil? Hvordan skabe samspil med pressen? Oplæg, anskuelighedseksempler, øvelser og drøftelser. Dagens ledere samt klubber og foreninger, der ønsker at arbejde målrette med at synliggøre klubbens aktiviteter og fortælle de gode historier samt etablere netværk i forbindelse hermed. Deltagerne vil få konkrete eksempler og metoder med hjem til at kunne arbejde mere målrettet med at synliggøre klubben. Bliver endvidere bedre til at sætte fokus på de gode historier, samt for en øget forståelse for hvordan pressen arbejder. Senest tirsdag den 15. januar 2013 til Rune Sørensen, Få styr på DIG selv som leder Onsdag den 6. februar 2012, kl på Vig Skole Ledelse et spørgsmål om stil! Hvad er ledelse? Personlig lederstil. Karakteristika for fire lederroller. Stærke sider og udviklingsområder ved de fire roller. Tilpasset lederstil til den enkelte lederprofil. 12

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30 GØR IDÉ TIL VIRKELIGHED TORSDAG DEN 5. MARTS KL. Hvilke idéer er gode, og hvilke skal vi bare glemme? Hvordan bliver en god idé til et projekt, og hvordan finder vi penge til at gøre den til? Hvordan beskriver

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Den Danske Billard Union

Den Danske Billard Union Kursuskatalog 2012/2013 Side 2 Forord vil med dette kursuskatalog gerne være med til at højne standarden inden for dansk billard. Det være sig inden for: foreningsledelse billardinstruktion, klubinstruktion,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

KURSER I EFTERÅRET 2008

KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSUS FOR KASSERERE TILMELDING VIA Mandag den 29. sept. 2008 Fremtidens Forenings Hus, Randers www.dgi.dk/200809853160 Tirsdag den 4. nov. 2008 Laksetorvet, Randers www.dgi.dk/200809853161

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere